Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕΕΠ Τι προβλέπει ο νέος νόμος για το ιντερνετ!

Τι προβλέπει ο νέος νόμος για το ιντερνετ!

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 2 λεπτά

Το δημοσιευμένο νομοσχέδιο είναι το τελικό στο οποίο έχουν ληφθεί υπόψιν και τα σχόλια όσων εταιρειών συμμετείχαν στη διαβούλευση και σύμφωνα με αυτό, για  τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι μόνιμων αδειών:

α) άδεια για διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, ήτοι αθλητικών και μη στοιχημάτων

και

β) άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.

Σε κάθε υποψήφιο κάτοχο γίνεται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι αδειών. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ολικώς ή μερικώς σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κάθε άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.

Το κόστος της άδειας ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ για την στοιχηματική και επιπλέον 1 εκατ.ευρώ για τη άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων (live casino και online poker).

Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου έχει διάρκεια επτά (7) έτη από την έκδοση της πράξης χορήγησης από την Ε.Ε.Ε.Π.  και περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων , για τα οποία αυτή εκδίδεται.

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας σε υποψήφια νομικά πρόσωπα που το τελευταίο ένα έτοςαπό την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση άδειας συμπεριελήφθησαν στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list) της παρ. 7 του άρθρου 48 του παρόντος.

Να σημειωθεί, πως αυτήν τη στιγμή τα στοιχηματικά sites που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, τελούν υπό το μεταβατικό καθεστώς του 2011. Όσες εταιρείες του μεταβατικού καθεστώτος επιθυμούν να συνεχίσουν τη δραστηριοποίησή τους και μετά την έκδοση των μόνιμων αδειών οφείλουν να αγοράσουν μόνιμη άδεια.

Για τη διαδικασία μετάβασης, ο νόμος προβλέπει:

«Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και κατέχουν σχετική νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών και είχαν υποβάλλει έως 31-12-2011  οικειοθελή αίτηση υπαγωγής στο φορολογικό καθεστώς του ν.4002/2011 υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από την Ε.Ε.Ε.Π, οι ως άνω εταιρείες υποχρεούνται να παύσουν την λειτουργία τους, εντός 4 μηνών από την έκδοση της απορριπτικής απόφασης. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι ως άνω εταιρείες υποχρεούνται να παύσουν τη λειτουργία τους, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Σημειώνεται ότι κόστος των 4 εκ. ευρώ που θεσπίζεται για τη στοιχηματική άδεια, την κάνει στην ακριβότερη στην Ευρώπη, με δεύτερη τη Σλοβακία, όπου το κόστος άδειας είναι στα 3 εκατ. ευρώ. To υψηλό κόστος των αδειών είχε σχολιαστεί από τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση ωστόσο δεν άλλαξε   στο τελικό κείμενο του νόμου, άλλαξε  όμως ο χρόνος της άδειας από τα 5 χρόνια στο αρχικό σχέδιο νόμου στα 7 χρόνια στο σημερινό.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Τι προβλέπει ο νόμος ” : στην πηγή: https://www.mononews.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ