Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Στήριξη στο έργο της Europa Donna και τις γυναίκες. Παραδόθηκε η ετήσια χορηγία της ΟΠΑΠ