Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ