Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Πέντε (5) επιτυχείς επεμβάσεις, για τυχερά παιχνίδια στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης