Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Πάνω από 600 άτομα έχουν γίνει εκατομμυριούχοι. Έχουν μοιραστεί συνολικά πάνω από 1 δις ευρώ!