Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ΟΠΑΠ: Τι εισηγείται τους μετόχους για το scrip divident

ΟΠΑΠ: Τι εισηγείται τους μετόχους για το scrip divident

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 2 λεπτά

Τη θέσπιση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2019 – 2023), παρέχοντας την ευχέρεια στους μετόχους να επιλέξουν εάν επιθυμούν να λάβουν το σύνολο των κερδών που τους αναλογούν σε μετρητά ή να επανεπενδύσουν μέχρι το 90% αυτών στην εταιρεία, θα εισηγηθεί στη προσεχή τακτική Γ.Σ., στις 22 Μαΐου, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ.

Η εφαρμογή προγραμμάτων επανεπένδυσης μερισμάτων (scrip dividend) αποτελεί συνήθης πρακτική στο εξωτερικό και τυγχάνει ευρείας αποδοχής σε ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές, με πλήθος εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης να υιοθετούν επιτυχώς αντίστοιχα σχέδια.

Η σχετική επιλογή είναι προαιρετική για τους μετόχους παρέχοντας ευελιξία, ενώ παράλληλα επιτρέπει στις εταιρείες που υιοθετούν τέτοιες πρωτοβουλίες, την αξιοποίηση των χρηματικών τους διαθεσίμων για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών προγραμμάτων που θα προσθέσουν πολλαπλάσια αξία και τη διατήρηση της μερισματικής της πολιτικής υψηλών αποδόσεων.

Σύμφωνα με το σχέδιο αποφάσεων που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, το Πρόγραμμα scrip dividend περιλαμβάνει συγκεκριμένους γενικούς όρους. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018).

Η έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος δύναται να ανέλθει μέχρι το σύνολο των χρηματικών διανομών σε ετήσια βάση (προμέρισμα, υπόλοιπο μερίσματος, τυχόν πρόσθετο ή έκτακτο μέρισμα, τυχόν επιστροφή κεφαλαίου) στους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Όπως σημειώνεται, η αύξηση θα γίνεται αποκλειστικά υπέρ των παλαιών μετόχων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων που θα ορίζεται με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα αποφασίζει την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα γίνεται με συμψηφισμό του συνόλου ή μέρους της απαίτησης των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα για την καταβολή των σχετικών διανομών (προμέρισμα, υπόλοιπο μερίσματος, τυχόν πρόσθετο ή έκτακτο μέρισμα, τυχόν επιστροφή κεφαλαίου), ενώ το δικαίωμα θα ασκείται για ακέραιο αριθμό μετοχών,

Αναφορικά με την τιμή της αύξησης,  θα πραγματοποιείται σε τιμή που θα ισούται με τον μέσο όρο των πέντε ημερήσιων σταθμισμένων βάσει όγκου τιμών μετοχής (VWAP-Volume Weighted Average Price) της εταιρείας που προηγούνται της απόφασης του ΔΣ για κάθε έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μειωμένου κατά το ποσό του καταβλητέου μερίσματος και κατά 3% (ποσοστό έκπτωσης) ή κατά την επιλογή του ΔΣ σε τιμή που θα ισούται με τον μέσο όρο των πέντε τελευταίων ημερήσιων σταθμισμένων βάσει όγκου τιμών μετοχής (VWAP-Volume Weighted Average Price) κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής μειωμένου αυτού κατά 3% (ποσοστό έκπτωσης).

Το δικαίωμα επιλογής θα ασκείται από τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα εντός διαστήματος 14 ημερών από την επομένη της αποκοπής του δικαιώματος, ενώ η αποκοπή θα λαμβάνει χώρα την ίδια ημερομηνία με την αποκοπή του δικαιώματος στο μέρισμα.

Σημειώνεται πως όσες μετοχές δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα δεν θα διατίθενται σε τρίτους, ούτε σε άλλους μετόχους, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης. Σημειώνεται πως η εφαρμογή του Προγράμματος scrip dividend δύναται να παρατείνεται πέραν της πενταετίας με απόφαση της ΓΣ.

Τέλος, μεταξύ των άλλων θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης της 22ας Μαΐου περιλαμβάνεται ν τη διανομή του υπολοίπου μερίσματος 0,60 ευρώ ανά μετοχή και η παροχή έγκρισης για την αγορά ιδίων μετοχών.

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “ΟΠΑΠ: Τι εισηγείται τους μετόχους για το scrip dividen ” : στην πηγή:https://www.capital.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ