Αρχική ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ: Πώς θα γίνει η πληρωμή του υπολοίπου μερίσματος