Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ – European Lotteries

ΟΠΑΠ – European Lotteries

από
Μόνο 2 λεπτά

Από την ΟΠΑΠ Α.Ε εδόθη στη δημοσιότητα το ακόλουθο δελτίο Τύπου της European Lotteries που αφορά τα Online τυχερά Παίγνια:

Online Τυχερά Παίγνια: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να διατηρήσει τα Κράτη Μέλη στη θέση του «οδηγού» και ψηφίζει υπέρ της προστασίας των Ευρωπαίων καταναλωτών έναντι των παράνομων λειτουργών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: καμία τομεακή Οδηγία για τα Online Τυχερά Παίγνια. Το Κοινοβούλιο ζητά συγκεκριμένα μέτρα επιβολής κατά των παράνομων λειτουργών και επισημαίνει τη συνεχή συνεισφορά των λοταριών.

Στρασβούργο, 10 Σεπτεμβρίου 2013 – Η European Lotteries, αποδέχεται θετικά το νέο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα online τυχερά παίγνια που εγκρίθηκε σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία, στο οποίο το Κοινοβούλιο υποστηρίζει σαφώς την προσέγγιση του Σχεδίου Δράσης (Action Plan) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή να μην προτείνει μια τομεακή Οδηγία εναρμόνισης για τα online τυχερά παίγνια.

Ο Πρόεδρος της European Lotteries κ. Friedrich Stickler, αναφέρει: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε σαφώς πως μια τομεακή Οδηγία για τα Τυχερά Παίγνια δεν είναι επιθυμητή: τα τυχερά παίγνια δεν αποτελούν μια συνήθη οικονομική δραστηριότητα. Εμείς χαιρόμαστε με το γεγονός ότι λήφθηκε σοβαρά υπόψη η απειλή που αποτελούν για τους καταναλωτές οι παράνομες προσφορές τυχερών παιγνίων. Αυτό το Ψήφισμα δηλώνει πως λαμβάνεται μια σαφής θέση σχετικά με την ανάγκη επιβολής του νόμου σε εθνικό επίπεδο και τη συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών: χαιρετίζουμε ιδιαίτερα την υιοθέτηση της «αρχής του αθέμιτου λειτουργού»: οι εταιρείες online τυχερών παιγνίων που παραβιάζουν τους νόμους ενός Κράτους Μέλους θα πρέπει να χάνουν την άδειά τους στα άλλα Κράτη Μέλη».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει μια ισχυρή στάση, όσον αφορά την ανάγκη για την ύπαρξη ενός ευρέως φάσματος μέτρων για την αντιμετώπιση των παράνομων λειτουργών, όπως τη σύσταση μηχανισμών φραγής πληρωμών, μαύρες λίστες και λευκές λίστες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει τώρα να περιλάβει αυτά τα θεμελιώδη στοιχεία στις επερχόμενες Συστάσεις της, σχετικά με την προστασία του καταναλωτή και τη διαφήμιση, προς τα Κράτη Μέλη.

Η European Lotteries επισημαίνει πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε υποστήριξη προς την αυστηρή ρύθμιση ή απαγόρευση επικίνδυνων μορφών τυχερών παιγνίων, τα οποία πρέπει να προσδιοριστούν σε εθνικό επίπεδο, μέσω μιας σε βάθος αξιολόγησης. Η EL χαιρετίζει τη σαφή θέση ότι τα τυχερά παίγνια αποτελούν μια οικονομική δραστηριότητα ειδικής φύσης, καθώς και την επιμονή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει με σαφήνεια το δικαίωμα των Κρατών Μελών να θέτουν τη δική τους πολιτική για τα τυχερά παίγνια, σύμφωνα με τις δικές τους αξίες, και να την εφαρμόζουν αποτελεσματικά.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε, επίσης, τη συνεχή συνεισφορά και τον ιδιαίτερο ρόλο των λοταριών, ο οποίος έπρεπε να αναγνωριστεί στις συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το μέλη της EL συνεισφέρουν περισσότερα από 20 δισ. ανά έτος στον κρατικό προϋπολογισμό και άμεσα σε κοινωφελείς σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.

Διαβάστε το άρθρο “Δελτίο Τύπου της ΟΠΑΠ ΑΕ” στην πηγή 1-2-Χ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ