Αρχική ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ: €26,9 εκατ. σε πληροφοριακά συστήματα και εξοπλισμό το 2018