Αρχική ΝΕΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Να μη γίνει η Ελλάδα ευρωπαϊκός παράδεισος του τζόγου

Να μη γίνει η Ελλάδα ευρωπαϊκός παράδεισος του τζόγου

από
Μόνο 4 λεπτά

Η ημέρα της κρίσης για τη υπόθεση του μονοπωλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. στο στοίχημα ήταν η προχθεσινή, όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι

για τη συγκεκριμένη αγορά περίμεναν τον… χρησμό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Με την ανακοίνωση, όμως, της απόφασης συνέβη το εξής παράδοξο: και οι ιδιωτικές εταιρείες στοιχηματισμού και ο ΟΠΑΠ πανηγυρίζουν, εκτιμώντας -από διαφορετική σκοπιά ο καθένας- ότι η απόφαση δικαιώνει τις θέσεις τους.

Τα πιο πλατιά χαμογελά τους φόρεσαν κατ’ αρχήν η Stanleybet, η William Hill και η Sportingbet, οι εταιρείες δηλαδή που είχαν προσφύγει κατά του Ελληνικού Δημοσίου στο ΣτΕ, ζητώντας να κριθεί παράνομο το μονοπώλιο του ελληνικού Οργανισμού.

Χαρακτηριστικό του κλίματος εφορίας είναι, λ.χ., το δελτίο Τύπου της Stanleybet στο οποίο λέγεται ότι «ανοίγει ο δρόμος για την άρση του μονοπωλίου» και πως η εταιρεία αισθάνεται «εξαιρετικά ικανοποιημένη» καθώς, όπως λέει, «η καθαρότητα και σαφήνεια της απόφασης ξεπερνά ης εύλογες προσδοκίες που είχε από την έως τώρα νομολογία του Δ.Ε.Ε».

Σύμφωνα δε με τον επικεφαλής Επικοινωνιών της Stanleybet, Κωνσταντίνο Μαραγκάκη, «π ώρα για ημίμετρα έχει περάσει, είναι καιρός πλέον η Ελληνική Κυβέρνηση να πράξει τα απαραίτητα και να συμμορφωθεί με την απόφαση τουΔ.Ε.Ε.».


Η απάντηση του ΟΠΑΠ

Είναι όμως τα πράγματα έτσι; Κι αν ναι, πού εδράζεται η… αισιοδοξία του ΟΠΑΠ ότι η απόφαση -όπως λέει ο Οργανισμός- «επιτρέπει στην ελληνική πολιτεία να συνεχίσει την περιοριστική της πολιτική»; Μα, στην κρίση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι το μονοπώλιο θα μπορούσε να είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Συνθήκη, μόνο αν με τρόπο συνεπή και συστηματικό επιδιώκονταν ο περιορισμός των προσφερομένων παιγνίων και των δυνατοτήτων συμμετοχής σε αυτά, ή ο περιορισμός της σχετικής με τον τζόγο εγκληματικότητας.

Και αυτό θεωρούν στον Κηφισό ότι είναι το σημείο-κλειδί που τους δικαιώνει. Αναλυτικά, η απάντηση του ΟΠΑΠ έχει ως εξής:

«Δημοσιεύτηκε σήμερα η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής’ Ένωσης σχετικά με το προδικαστικό ερώτημα που απέστειλε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την αίτηση που υπέβαλαν εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχήματος για εγκατάσταση πρακτορείων στην Ελλάδα.»Το Δικαστήριο για μια ακόμη φορά επιβεβαίωσε την πάγια νομολογία του, σύμφωνα με την οποία είναι καταρχήν δυνατή η χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων για επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, όπως η προστασία των καταναλωτών και η αποτροπή της απάτης και της παροτρύνσεως των πολιτών σε υπερβολική δαπάνη συνδεόμενη με τα τυχερά παίγνια.

«Προϋποθέσεις που τίθενται για τη χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων είναι ότι η ρύθμιση πράγματι ανταποκρίνεται στη μέριμνα για μείωση των δυνατοτήτων συμμετοχής σε παίγνια και για περιορισμό των δραστηριοτήτων στον τομέα αυτόν με συνεπή και συστηματικό τρόπο και ότι διασφαλίζεται αυστηρός έλεγχος από τις δημόσιες αρχές της επέκτασης του τομέα των τυχερών παιγνίων αποκλειστικώς και μόνο στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την καταπολέμηση της συναφούς προς τα παίγνια εγκληματικότητας».


«Καμία κρίση για την ουσία…»

Στην ανακοίνωσή του ο ΟΠΑΠ λέει ότι το Δικαστήριο «δεν διέλαβε καμία απολύτως κρίση σχετικά με την ουσία της υπόθεσης, εάν δηλαδή το ρυθμιστικό πλαίσιο των παιγνίων είναι ή όχι συμβατό με τις προϋποθέσεις που τίθενται από τη νομολογία και παρέπεμψε το ζήτημα της αξιολόγησης της εθνικής νομοθεσίας στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπενθύμιση ότι θα πρέπει αυτό να λάβει υπ” όψιν του συνολικά τις ρυθμιστικές συνθήκες, ιδίως δε την αυστηρότητα του ασκούμενου από το δημόσιο ελέγχου, τη συνέπεια στην άσκηση της περιοριστικής πολιτικής στα παίγνια και την αναλογικότητα των σχετικών μέτρων».

Και συνεχίζει ο ΟΠΑΠ: «Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προχώρησε μάλιστα σε σημαντική κρίση σχετικά με τον αν πρέπει να ανοίξει η αγορά των παιγνίων σε περίπτωση που κριθεί από το ελληνικό δικαστήριο ότι η ρύθμιση είναι αντίθετη στο δίκαιο της Ένωσης.

«Κρίθηκε σχετικά ότι προς την καθιέρωση ενός ελευθέρου και ανόθευτου ανταγωνισμού στο πλαίσιο μιας παραδοσιακής αγοράς, η δημιουργία ενός τέτοιου ανταγωνισμού “στην εντελώς ιδιάζουσα αγορά των τυχερών παιγνίων, δηλαδή μεταξύ πολλών επιχειρηματιών που θα έχουν την άδεια να εκμεταλλεύονται τα ίδια τυχερά παίγνια, είναι δυνατό να έχει επιβλαβές αποτέλεσμα, οφειλόμενο στο ότι οι επιχειρηματίες αυτοί θα είχαν την τάση να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο σε εφευρετικότητα προκειμένου να καταστήσουν την προσφορά τους ελκυστικότερη από αυτή των ανταγωνιστών τους και, κατά τον τρόπο αυτό, να αυξήσουν τις δαπάνες των καταναλωτών που συνδέονται με τα τυχερά παίννια, καθώς και τους κινδύνους εξαρτήσεως από τα παίγνια αυτά” και, συνεπώς, το κράτος δεν είναι υποχρεωμένο να ελευθερώσει την αγορά των τυχερών παιγνίων, αν εκτιμά ότι μια τέτοια ελευθέρωση δεν συνάδει προς το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και της κοινωνικής τάξης.
«Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι ακόμη και αν το εθνικό δίκαιο σε σχέση με το μονοπώλιο κριθεί από το εθνικό δικαστήριο ότι δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό το κράτος μέλος δεν υποχρεούται να απελευθερώσει την αγορά τυχερών παιγνίων. Ειδικότερα κρίθηκε ότι “στο παρόν στάδιο εξελίξεως του δικαίου τηςΕνωσης, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να διαθέτουν τη δυνατότητα μεταρρυθμίσεως του υφισταμένου μονοπωλίου προκειμένου αυτό να καταστεί συμβατό προς τις διατάξεις της Συνθήκης, ιδίως διά της υποβολής του σε αποτελεσματικό και αυστηρό έλεγχο εκ μέρους των δημοσίων αρχών”».


«Θα συνεχίσουμε την αυστηρή πολιτική ελέγχου…»

Σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, έχει ξεκινήσει μια επιχείρηση παραπληροφόρησης όπως τη χαρακτηρίζει- σχετικά με το σκεπτικό και το διατακτικό της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Υπό αυτό το πρίσμα η διοίκηση του Οργανισμού επισημαίνει ότι «η απόφαση αυτή δικαιώνει στους κύριους άξονές της την πολιτική του Ελληνικού Δημοσίου, η δε συμβατότητα της ελληνικής νομοθεσίας προς τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομολογίας θα κριθεί οριστικά από την ελληνική δικαιοσύνη. Σε κάθε δε περίπτωση επιτρέπει στην ελληνική πολιτεία να συνεχίσει την περιοριστική της πολιτική, μια από τις πιο αυστηρές στην Ευρώπη, με γνώμονα τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της αποτροπής της μετατροπής της χώρας σε ευρωπαϊκό παράδεισο του τζόγου, όπως ορισμένοι οραματίζονται χωρίς να συμβάλλουν ούτε κατ’ ελάχιστον στην ελληνική κοινωνία».

«Η ΟΠΑΠ Α.Ε», κλείνει η ανακοίνωση, «θα συνεχίσει την αυστηρή πολιτική ελέγχου, την κοινωνική της προσφορά και τη συμμετοχή της στη δημοσιονομική ανάκαμψη της χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και προς την κατεύθυνση αυτή εκτιμούμε ότι θα κινηθεί και η αρμόδια ελλην,κή δικαιοσύνη».

Διαβάστε το άρθρο «Να μη γίνει η Ελλάδα ευρωπαϊκός παράδεισος του τζόγου» στην πηγή: ΑΠΟΨΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ