Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ