Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ