Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΙΝΤΡΑΛΟΤ, ΤΙΜΗΜΑ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ