Αρχική ΟΠΑΠ Γενικός Εισαγγελέας: Εσφαλμένα εφαρμόζεται η συμφωνία με τον ΟΠΑΠ