Αρχική ΝΕΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Από τους ελέγχους στα Bonus

Από τους ελέγχους στα Bonus

από
Μόνο 3 λεπτά

Αυστηρότερο και μεθοδικό κάνει η ΕΕΕΠ το καθεστώς ελέγχου γύρω από τα τυχερά παιχνίδια, καθώς δρομολογήθηκαν από τις 11 Σεπτεμβρίου οι θεσμοθετημένες παρεμβάσεις της γύρω από τους ελέγχου τήρησης των νόμων στα τυχερά παιχνίδια. Με το ΦΕΚ Β 1959 της 11ης Σεπτεμβρίου 2015 τίθεται σε ισχύ η υπ’ αριθμόν 168/6/30-7-2015 απόφαση του Κανονισμού Ελέγχου Παιγνίων και ανακοινώνεται η στελέχωση και η λειτουργία Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.

Οι νέες δομές της ΕΕΕΠ θα στελεχωθούν από ελεγκτές που θα έχουν τουλάχιστον πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ, θα έχουν τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσία στον Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, θα έχουν γνώση υπηρεσιών γραφείου και διαδικτύου, ενώ θα γνωρίζουν τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση αγγλικά. Κάτω από τους ελέγχους της ΕΕΕΠ θα ενταχθούν σταδιακά όλες οι μορφές τυχερών παιχνιδιών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στη χώρα. Μέχρι σήμερα ο έλεγχος των σημείων που πωλούσαν τυχερά παιχνίδια γινόταν μόνο στα πλαίσια του αυτοελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω των επιθεωρητών της οι οποίοι επισκέπτονταν Πρακτορεία ΟΠΑΠ, αλλά και σημεία πώλησης Κρατικών Λαχείων.

 

Αντικείμενο ελέγχου των νέων υπηρεσιών της ΕΕΕΠ είναι οι νόμιμες δραστηριότητες στη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των παιχνιδιών μέσω διαδικτύου, ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων, αυτά που διεξάγονται με παιγνιδομηχανήματα τύπου VLT, τα ηλεκτρονικά τεχνικά – ψυχαγωγικά παιχνίδια, τα Κρατικά Λαχεία, τα αριθμοπαιχνίδια και τα παιχνίδια στοιχηματισμού της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα παιχνίδια της ΟΔΙΕ Α.Ε. και τα παιχνίδια που διοργανώνονται και διεξάγονται στα εννέα Καζίνα της χώρας. Επίσης κάτω από τις νέες ελεγκτικές δομές της ΕΕΕΠ τίθενται η εμπορική επικοινωνία των παιγνίων, οι επίγειοι χώροι διαφήμισης, διάθεσης, διεξαγωγής και διοργάνωσης παιχνιδιών, η ορθότητα του αποτελέσματος από τη διενέργεια των παιχνιδιών, η απονομή κερδών στους νικητές, η απόδοση των δικαιωμάτων του Δημοσίου και της ΕΕΕΠ και, γενικά, η τήρηση των όρων αδειών και χρήσης δικαιωμάτων για τη διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών.

Ο τρόπος που είναι σχεδιασμένος ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΕΕΕΠ και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε διασφαλίζει την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των ελεγκτικών οργάνων, καθώς και εγγυάται την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Η μεθοδολογία του ελέγχου περιλαμβάνει τέσσερα στάδια. Σε πρώτη φάση γίνεται η ανάλυση κινδύνων του ελεγχόμενου τομέα, παιχνιδιού, περιοχής, συστήματος, διαδικασίας κλπ. Στο δεύτερο στάδιο είναι το πρόγραμμα ελέγχων βάσει της ανάλυσης κινδύνων σε συνδυασμό με παραμέτρους όπως η συχνότητα, η γεωγραφική διασπορά κ.ά. Το τρίτο στάδιο είναι η διενέργεια της ελεγκτικής διαδικασίας με τακτικούς ή/και έκτακτους ελέγχους και το τέταρτο στάδιο αποτελείται από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τους ελέγχους.

Στους τακτικούς και στους έκτακτους ελέγχους όλου του φάσματος των νομίμων τυχερών παιχνιδιών που θα διενεργεί η ΕΕΕΠ έρχονται να προστεθούν και οι καλυμμένοι (μυστικοί) έλεγχοι κατά τους οποίους οι ελεγκτές συμπεριφέρονται ως παίκτες. Οι ελεγκτές αυτοί δεν είναι υποχρεωμένοι να φέρουν πάνω τους την ειδική ταυτότητα της ΕΕΕΠ και δεν είναι απαραίτητο ότι θα αποκαλύψουν την ιδιότητά τους σε όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον υπό έλεγχο χώρο.

Στο ίδιο ΦΕΚ εγκρίθηκε από την ΕΕΕΠ ο αριθμός BONUS στο παιχνίδι ΚΙΝΟ. Αυτός θα είναι ο 20ος αριθμός κάθε κλήρωσης ο οποίος θα αυξάνει σημαντικά τα κέρδη των νικητών αν κι εφόσον συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς που έχουν επιλέξει. Ενδεικτικά, στο 6 στα 6 μαζί με τον αριθμό BONUS τα κέρδη από 800 στα 0,50 εκτινάσσονται στα 2.050 , ενώ και το 5 στα 6 αντί για 25 θα πληρώνει 150 . Και μόνο η επιτυχία του αριθμού BONUS θα δίνει κέρδη τουλάχιστον δύο φορές το κόστος του δελτίου, ενώ το «1 στο 1» από 2,5 φορές απόδοση τα κέρδη του εκτινάσσονται στο 52,5.

Διαβάστε το άρθρο “Από τους ελέγχους στα Bonus” στην πηγή “1-2-Χ”

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ