Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Άνθρακας το τεκμαρτό ! Θα δοκιμαστούν οι αντοχές των πρακτορείων ΟΠΑΠ λόγο των φόρων.