Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠ Επιτρέπεται το μονοπώλιο του ΟΔΙΕ

Επιτρέπεται το μονοπώλιο του ΟΔΙΕ

από
Μόνο 2 λεπτά

Σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επιτρέπεται το μονοπώλιο των ιπποδρομιακών στοιχημάτων εκτός ιπποδρομίου (μέσω internet). Ένα μονοπώλιο των ιπποδρομιακών στοιχημάτων εκτός ιπποδρομίου μπορεί να δικαιολογηθεί,

σύμφωνα με χθεσινή απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε., αν επιδιώκει κατά συνεπή και συστηματικό τρόπο τον σκοπό της καταπολέμησης των κινδύνων που εγκυμονούν τα τυχερά παίγνια.

Σημειώνεται πως τον Ιούλιο του 2005 η Zeturf Ltd, εταιρία μαλτέζικου δικαίου, η οποία παρέχει υπηρεσίες σχετικές με ιπποδρομιακά στοιχήματα μέσω διαδικτύου, ζήτησε από τις γαλλικές αρχές την κατάργηση της γαλλικής ρύθμισης, η οποία απονέμει στον όμιλο οικονομικού σκοπού Pari Mutuel Urbain (PMU) μονοπώλιο για τη διαχείριση των ιπποδρομιακών στοιχημάτων εκτός ιπποδρομίου.


Η Zeturf έχει άδεια εκμετάλλευσης, που της χορηγήθηκε από τη μαλτέζικη ρυθμιστική αρχή σχετικά με τον τομέα των τυχερών παιγνίων, και προτείνει μεταξύ άλλων στοιχήματα επί γαλλικών ιπποδρομιών μέσω της ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο.


To Conseil d’Etat (Γαλλία), το οποίο επελήφθη της ένδικης διαφοράς με προδικαστικό ερώτημα προς το ΔΕΕ, ζήτησε να μάθει αν αυτό το πρόσκομμα για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, το οποίο δημιουργεί η γαλλική ρύθμιση σχετικά με τα ιπποδρομιακά στοιχήματα, είναι δικαιολογημένο.


Με τη χθεσινή απόφασή του το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι τα κράτη – μέλη είναι κατ’ αρχήν ελεύθερα να καθορίζουν τους σκοπούς της πολιτικής τους στον τομέα των τυχερών παιγνίων και ενδεχομένως να προσδιορίζουν με ακρίβεια το επίπεδο της επιδιωκόμενης προστασίας. Ένα μονοπώλιο των ιπποδρομιακών στοιχημάτων εκτός ιπποδρομίου μπορεί να δικαιολογηθεί αν επιδιώκει κατά συνεπή και συστηματικό τρόπο τον σκοπό της καταπολέμησης των κινδύνων που εγκυμονούν τα τυχερά παίγνια. Οι επιπτώσεις επί της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, τις οποίες επιφέρει ένα τέτοιο μονοπώλιο, πρέπει να εκτιμώνται σε σχέση με το σύνολο των διαύλων εμπορίας των στοιχημάτων αυτών.

Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ