Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕΕΠ ΕΕΕΠ: Δεν επηρεαζόμαστε από εξωγενείς παράγοντες, δεν εκβιαζόμαστε