praktores.com
 
 
Φρουτάκια και στα πλοία. θα μπούν μόνο εκεί ;

Η χώρα μας, που βρίσκεται σε δεινή δημοσιονο­μική θέση, θα επιχειρήσει να αυξήσει τα έσοδα της κατά 500 εκατ. ευρώ από τα «φρουτάκια» νέας γε­νιάς ή Videolotto. Οι ενδιαφερόμενοι βρίσκονται παρά πόδα και ε­πιχειρούν να επηρεάσουν -όσο τους επιτρέπεται- την τελική μορφή του νομοσχεδίου. Και οι ενδια­φερόμενοι είναι πολλοί:

εισαγωγείς των μηχανη­μάτων Videolottery,

Πηγη ; ΑΠΟΨΗ.

ΟΠΑΠ, καζίνο, λεσχιάρχες, στοιχηματικές εταιρείες, ακόμη και οι ιδιοκτήτες των ψυχαγωγικών παιχνιδιών που αποκλείστηκαν εδώ και χρόνια λόγω του προηγούμενου νόμου. Τα φρουτάκια έχουν ανοίξει την όρεξη των πλοιο­κτητών που θέλουν να γεμίσουν με μηχανήματα τα πλοία τους, για τις διαδρομές στα εγχώρια χωρικά ύδατα. Τα έσοδα που θα έχουν σε αυτή την περί­πτωση θα είναι πολύ σημαντικά, κάτι που δεν άφη­σε ασυγκίνητο και τον Γιάννη Βαρδινογιάννη (του Σηφη), ο οποίος επιθυμεί η ΑΜΕΚ να δραστηριοποιηθεί στον συγκεκριμένο τομέα. Το θέμα όμως είναι ότι ήδη σε κάποιες ακτοπλοϊ­κές γραμμές της Ελλάδας έχουν μπει και λειτουρ­γούν παράνομα μηχανήματα με φρουτάκια. Τι θα γίνει όμως αν μπουκάρει ξαφνικά κανένας εισαγγελέας και κάνει έλεγχο; Άντε να πείσει ο καπετά­νιος ότι δεν ήξερε τίποτα για το «έγκλημα». Όσον α­φορά τους επιβάτες, αντί για τον τελικό τους προ­ορισμό θ' αναγκαστούν να κάνουν κάποια παρά­καμψη σε λιμάνι όπου υπάρχει εισαγγελία για την συνέχεια
Centric: Λογαριάζουν όμως χωρίς τον Ξενοδόχο

Αίτηση για το διαδικτυακό στοίχημα θα καταθέσει η Centric, αντιπρόσωπος της βρετανικής Sportingbet στην Ελλά­δα, ξεκαθαρίζοντας ότι υπάρχουν ισχυ­ροί λόγοι που- δικαιούται μία από τις άδειες. Λογαριάζει όμως χωρίς τον ξε­νοδόχο. καθώς ακόμη η ελληνική Βου­λή, αν και φεύγει ο Οκτώβριος, δεν έχει ψηφίσει κανένα νομοσχέδιο που θα βά­λει τάξη στην αγορά τυχερών παιχνι­διών στη χώρα μας.

Μάλιστα όσο περνά ο καιρός, εντεί­νεται η φημολογία ότι όχι μόνο δεν πρόκειται μέσα στον χρόνο να γίνει νό­μος του κράτους η ρύθμιση της αγο­ράς τυχερών παιχνιδιών, αλλά κυρίως λόγω των αντιδράσεων που υπάρχουν από τα καζίνο, το θέμα μπορεί να πάει πολύ πίσω. «Η Centric, ως εκπρόσωπος των δικαι­ωμάτων χρήσης της ελληνικής γλώσ­σας (της Sportingbet), οπωσδήποτε θα υποβάλει μια αίτηση και θα είναι μέρος της διαδικασίας αδειοδότησης», δήλω­σε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της εταιρίας, Βασίλης Νειάδας, ο οποίος προέρχεται από τον ΟΠΑΠ και πλέον προσφέρει υπηρεσίες σε ανταγωνί­στρια εταιρεία.

Μάλιστα ο Βασίλης Νειάδας παρέθεσε ισχυρά κατ’ αυτόν επιχειρήματα για να δοθεί δικαιω­ματικά μία από τις άδειες στην Centric: «Εάν δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί μία εταιρία εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο με Έλληνες μετόχους η οποία δηλώνει στο ελληνικό κράτος 760 εκα­τομμύρια τζίρο και τα αντίστοιχα κέρδη, και υπόκειται σε όλους τους ελέγχους για τους μετόχους της, για το διοικητι­κό της συμβούλιο, για τα βιβλία της, και για τα πάντα, ποιος θα αδειοδοτηθεί?» Η Centric εισήλθε στον online αθλητικό στοιχηματισμό για την ελληνική γλώσ­σα το 2007. Αυτή τη στιγμή προσφέρει διαδικτυακό στοίχημα σε Ελλάδα, Σλο­βενία Σλοβακία και Ρουμανία, καθώς και πόκερ και καζίνο. Βάσει του Μνημονίου, το ελληνικό Δημόσιο αναμένει έσοδα 700 εκατ. ευρώ από νέες άδειες και δι­καιώματα τυχερών παιχνιδιών για το 2011 και άλλα 600 εκατ. για το 2012. «Είναι χρυσή ευκαιρία για την Ελλά­δα, μία από τις μεγαλύτερες βιομηχα­νίες της, να τη ρυθμίσει σωστά, προς όφελος όλων», δήλωσε ο Β. Νειάδας, ε­νώ δεσμεύθηκε ότι η εταιρεία θα μετα­φέρει τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα μόλις αδειοδοτηθεί. Η Γαλλία, η Δανία και η Ιταλία έχουν ήδη χορηγήσει πολλές άδειες για online στοίχημα επιβάλλοντας σχετικά χαμηλά παράβολα και τέλη. Ο Β. Νειάδας εί­πε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματά τους. «Δεν είναι ποτέ δυνατόν να στοχεύουμε στο να εισπράξουμε ένα δυνατό παρά­βολο τώρα σαν κράτος, σαν κυβέρνηση μιλάω, και να αγνοούμε οπ. εάν έρθουν λίγα να εγγραφούν στη χώρα μας, θα χάσουμε φορολογία από τους υπολοί­πους». τόνισε, εκτιμώντας ότι τα έσοδα του Δημοσίου από τη φορολόγηση του διαδικτυακού στοιχήματος θα μπορού­σαν να φτάνουν το 1 δισ. ευρώ ετησίως. Η Centric μόλις αδειοδοτηθεί στοχεύει να βγει στις αγορές για άντληση κεφα­λαίων, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον όλων των σοβαρών funds του εξωτερικού σε Ευρώπη και Αμερική. Καλό είναι κάθε εταιρεία να προετοι­μάζεται, όμως ακόμη δεν έχει καν καθο­ριστεί ο φορέας που θα δέχεται τις ό­ποιες αιτήσεις γίνουν από τους ενδιαφε­ρόμενους. Συνεπώς αν και η εκπλήρωση των στόχων του Μνημονίου με την E.E. και το ΔΝΤ προβλέπει την άντληση εσό­δων από τη ρύθμιση και της αγοράς ιντερνετικού στοιχήματος εντός του 2011, τίποτα δεν θα πρέπει να προεξοφληθεί.

 

To χτιν τζαι το χτοσιέρι για καζίνο κατεχομένων

Ολα τα κόμματα της Βουλής επικρίνουν και καταδικάζουν τον τρόπο, με τον οποίο Ελληνες της Κύπρου ενισχύουν το κατοχικό καθεστώς, μεταβαίνοντας πολύ συχνά στα κατεχόμενα για να παίξουν τυχερά παιχνίδια και να πληρώσουν πάρα πολλά χρήματα κάθε φορά, προκειμένου να απολαύσουν τα όσα οι ιθύνοντες στα παράνομα αυτά κέντρα τούς παρέχουν επί πληρωμή.

 

Παρά την ομόφωνη όμως καταδίκη της συμπεριφοράς αυτής μερίδας των Κυπρίων πολιτών, όπως διεφάνη από την χθεσινή συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, πολλοί βουλευτές - ακόμη και μέλη των ιδίων κομμάτων- διαφωνούν ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού, ενώ ολοκληρωτικά αντίθετες απόψεις διατυπώνονται και για το ενδεχόμενο σύστασης και λειτουργίας νόμιμου καζίνο στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οπως ανέφερε ο Ρίκκος Ερωτοκρίτου, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, στην οποία είχε συζητηθεί το θέμα αυτό σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2007 και Νοεμβρίου 2008, τα καζίνο αυτά λειτούργησαν στα κατεχόμενα μετά την εγκαθίδρυση της ισλαμικής Κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος φρόντισε να απαγορεύσει τη λειτουργία τους στην Τουρκία και, στο πλαίσιο συνεννόησης με τους ''κυβερνώντες'' το ψευδοκράτος, να μεταφερθούν στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στην Επιτροπή Θεσμών, τα καζίνο αυτά έχουν ετήσιο κέρδος 500 εκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο, εκ των οποίων τα 200 εκατομμύρια δολάρια διανέμονται μεταξύ των στελεχών του καθεστώτος και τα υπόλοιπα μεταξύ των ιδιοκτητών των καζίνο.

''Αυτό'', όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής Θεσμών, ''δείχνει τη μία πτυχή του θέματος, η οποία αφορά την οικονομική ενίσχυση όχι μόνον των κατεχομένων, αλλά και της ίδιας της Τουρκίας από τη λειτουργία των καζίνο αυτών και τη συρροή Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, για να τα επισκεφθούν''.

Ο αριθμός των Ελληνοκυπρίων επισκεπτών κυμαίνεται τις καθημερινές στα 1.000 με 1.200 άτομα, ενώ τα Σαββατοκύριακα αυξάνεται στις 2.000 περίπου, ενώ, όπως αναφέρεται πάντα στην έκθεση της Επιτροπής Θεσμών, τα καζίνο διαθέτουν και άλλων ειδών υπηρεσίες, όπως εστιατόρια, νυκτερινά κέντρα διασκέδασης και καμπαρέ.

''Το τελευταίο αυτό είδος υπηρεσίας/ψυχαγωγίας'', γράφει η έκθεση, ''ανάγεται στη σφαίρα του ποινικού αδικήματος, το οποίο, αν προσφερόταν στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα ήταν συναφές και ανάλογο σε βαρύτητα με την προώθηση γυναικών στην πορνεία''.

Εκπρόσωποι του Αρχηγείου Αστυνομίας είχαν δηλώσει στην Επιτροπή Θεσμών ότι λειτουργούν στα κατεχόμενα 23 καζίνο, από τα οποία 2 στην κατεχόμενη Λευκωσία, 16 στην Κερύνεια και 5 στην κατεχόμενη περιοχή Αμμοχώστου.

''Η Αστυνομία'', αναφέρει η έκθεση, ''δεν μπορεί να ερευνά τον κόσμο που διακινείται προς και από τα κατεχόμενα, έτσι ώστε να εντοπίσει χρήματα και ποσά από κέρδη που προέρχονται από τα καζίνο''.

Το 2007 σημειώθηκαν από τα οδοφράγματα 5.160.000 διελεύσεις, όπως δήλωσε στη Βουλή η Αστυνομία, δηλώνοντας ότι είναι πιθανό τα ίδια πρόσωπα να διήλθαν από τα οδοφράγματα περισσότερο και από δέκα φορές την ημέρα.

Η ταυτότητα των ατόμων αυτών είναι δύσκολο να ελέγχεται καθημερινά και επίσης, όπως ανέφερε η ίδια, η Αστυνομία δεν μπορεί να ανακρίνει τα άτομα αυτά, για να διαπιστώσει τους λόγους που επισκέπτονται τα κατεχόμενα, έστω και αν υπάρχουν υποψίες ότι αυτό γίνεται με σκοπό να επισκέπτονται τα καζίνο, διότι η ίδια η διέλευση θεωρείται ελεύθερη.

Τόσο η Αστυνομία όσο και η Γενική Εισαγγελία, όπως αναφέρθηκε στη Βουλή, αδυνατούν να εμπλακούν σε ποινικές διώξεις εναντίον ατόμου που επισκέπτεται τα κατεχόμενα και επιδίδεται σε πράξεις κυβείας στα καζίνο, λόγω της δυσκολίας εξεύρεσης και συλλογής αποδεικτικών στοιχείων που να διευκολύνουν και να στηρίζουν τη διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου.

Από τη Γενική Εισαγγελία αναφέρθηκε στην Επιτροπή Θεσμών ότι η επίδοση κάποιου σε πράξη κυβείας στα καζίνο, που εδρεύουν στα κατεχόμενα, αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια παράνομη συναλλαγή.

Οι νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η Γενική Εισαγγελία, ισχύουν σε όλη την επικράτειά της, το θέμα όμως που τίθεται είναι κατά πόσο η Δημοκρατία είναι σε θέση να επιβάλλει τους νόμους αυτούς και στα κατεχόμενα εδάφη, κάτι που λογικά φαίνεται ότι είναι αδύνατο να γίνει στο παρόν στάδιο.

Ενδεικτικά αναφέρεται η αδυναμία της Δημοκρατίας να επιβάλλει πρόστιμα για παράνομα παρκαρίσματα στα κατεχόμενα και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να απαγορεύσει τη διακίνηση από και προς τα κατεχόμενα ή να απαγορεύσει σε Ελληνοκύπριο να εξοδεύει χρήματα στα κατεχόμενα για την εξασφάλιση υπηρεσιών ή την αγορά προϊόντων.

Στην έκθεση της Επιτροπής Θεσμών δίδονται συγκεκριμένα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σε συνεννόηση με την JCC, εταιρεία που καταγράφει τις κινήσεις πιστωτικών καρτών, προκύπτει ότι ειδικά για τα καζίνο στα κατεχόμενα, για το έτος 2006, εξοδεύτηκαν από Ελληνοκυπρίους 4.133.106 ευρώ, ενώ για άλλα αγαθά και υπηρεσίες, εξοδεύτηκαν το ίδιο έτος 7.974.043 ευρώ.

Εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών δήλωσαν επίσης στη Βουλή πως, όταν χρησιμοποιείται μια πιστωτική κάρτα στα κατεχόμενα, παρουσιάζεται ότι η συναλλαγή γίνεται στην Τουρκία.

Οι εκπρόσωποι των Τραπεζών δήλωσαν ότι αποτελεί θέμα πολιτικής τοποθέτησης και σχετικής ανάλογης απόφασης κατά πόσο το κράτος θα σταματήσει τις συναλλαγές με τα κατεχόμενα, που στην πράξη γίνονται μέσω Τουρκίας.

''Το θέμα που τίθεται'', όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι των Τραπεζών, είναι ότι, έστω και αν σταματήσουν οι συναλλαγές με την Τουρκία, αυτοί, που επιδίδονται σε κυβεία στα καζίνο, θα βρουν άλλους τρόπους, προκειμένου να συνεχίζουν να παίζουν εκεί τυχερά παιχνίδια.

Από την εταιρεία JCC, η οποία έχει ως μετόχους της τις κυπριακές τράπεζες, δηλώθηκε ότι, συνολικά, το 2006 ξοδεύτηκαν στα κατεχόμενα και στην Τουρκία περίπου έξι εκατομμύρια ευρώ για σκοπούς ψυχαγωγίας από τους Ελληνοκυπρίους, ενώ οι Τουρκοκύπριοι ξόδεψαν στις ελεύθερες περιοχές περίπου ένδεκα εκατομμύρια ευρώ μέσω πιστωτικών καρτών. Για άλλες συναλλαγές, όπως συναλλαγές με μετρητά, δεν υπάρχουν στοιχεία.

Οπως δηλώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, μπορεί να μπλοκαριστεί με νόμο η χρήση κάρτας σε καζίνο, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να μπλοκαριστεί και η χρήση της και σε άλλες υπηρεσίες που λειτουργούν στα καζίνο αυτά, όπως εστιατόρια. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο να μετατραπούν όλα τα καζίνο σε υπεραγορές ή τουριστικά καταστήματα..

Εκτενείς αναφορές έγιναν τόσο στην έκθεση της Επιτροπής Θεσμών όσο και στην αποψινή συζήτηση στην Ολομέλεια για τον Ζεκί Μπεσικτεπελί, που προέρχεται από την ακαδημαϊκή κοινότητα των κατεχομένων, διδάσκει οικονομικά στο παράνομο ''Near East University'' και έχει ασχοληθεί με το θέμα της δημιουργίας και λειτουργίας καζίνο, κατέθεσε δε στην Επιτροπή σχετική έρευνά του που αφορά το θέμα και η οποία βρίσκεται στο Αρχείο της Βουλής των Αντιπροσώπων και είναι στη διάθεση των μελών της.

Με βάση την έρευνα αυτή, προκύπτει ότι, με τα σημερινά δεδομένα, για να μπορέσει κάποιος να λειτουργήσει καζίνο στα κατεχόμενα, πρέπει να διατηρεί ξενοδοχειακή εγκατάσταση η οποία να είναι κυρίως πέντε αστέρων και χωρητικότητας 250 κλινών και αυτήν τη στιγμή στα κατεχόμενα λειτουργούν 21 καζίνο.

Για τα τραπέζια των καζίνο όπου παίζονται ρουλέτα, μπλακ τζακ, ή πόκερ, το καζίνο πληρώνει στο ψευδοκράτος δικαιώματα 585 δολαρίων το μήνα, είτε έχει κέρδος είτε έχει ζημιά, ενώ, για τα τραπέζια που παίζουν άλλα παιχνίδια, πληρώνονται 385 δολάρια το μήνα και για τους κερματοδέκτες τυχερών παιχνιδιών πληρώνει 65 δολάρια το μήνα.

Επίσης, κάθε μήνα κατατίθεται στο ψευδοκράτος ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και τα ποσά που εισπράττονται από την επιχείρηση φορολογούνται με 15% ενώ τα κέρδη του παίκτη δεν φορολογούνται.

Σε πολλές περιπτώσεις, όπως δήλωσε ο κ. Μπεσικτεπελί, άτομα της μαφίας διαχειρίζονται καζίνο, αφού τα ενοικιάζουν χωρίς να παρουσιάζεται πουθενά το όνομά τους.

Το ποσό που εισπράττεται από τη λειτουργία των καζίνο αυτών ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο και από αυτά τα 200 εκατομμύρια δολάρια καταλήγουν στα ταμεία του ψευδοκράτους και προέρχονται από φορολογίες και τέλη.

Ο Τούρκος ακαδημαϊκός δήλωσε ακόμη ότι γίνεται μια προσπάθεια να αυξηθεί το προσωπικό των καζίνο, που προέρχεται από τις ελεύθερες περιοχές και ότι οι πελάτες των καζίνο στα κατεχόμενα είναι στην πλειοψηφία τους Τούρκοι και Ελληνοκύπριοι, αλλά και Ισραηλινοί, Γερμανοί και Αγγλοι.

Στην κατάθεσή του, ο κ. Μπεσικτεπελί ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις των καζίνο, πολλές φορές, λειτουργούν ως βιτρίνα ή ως βάση δραστηριοτήτων που αφορούν, ανάμεσα σε άλλα, το εμπόριο ναρκωτικών και την εμπορία λευκής σαρκός.

Με την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων, τόσο η Επιτροπή Θεσμών όσο και οι αρμόδιοι φορείς που κλήθηκαν και κατέθεσαν τις θέσεις τους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, παρά τα μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία αναλώνονται για σκοπούς παράνομου τζόγου, παρά και το γεγονός ότι αρκετά καζίνο στα κατεχόμενα εξυπηρετούν τη διακίνηση ναρκωτικών και την εμπορία λευκής σαρκός, η κατάσταση της κατοχής σε συνδυασμό με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό δεν επιτρέπουν τη θεσμοθέτηση μέτρων για προστασία της κυπριακής κοινωνίας.

''Το θέμα, τελικώς'', δήλωσε ως εκπρόσωπος του ΕΥΡΩΚΟ ο βουλευτής Ρίκκος Ερωτοκρίτου, ''επαφίεται αποκλειστικά στον πατριωτισμό των Ελληνοκυπρίων''.

''Πατριωτισμό'', όπως είπε ο κ. Ερωτοκρίτου, ''ο οποίος πρέπει να είναι ρεαλιστικός, πραγματικός, αντικειμενικός και συγκεκριμένος και δεν μπορεί να ενισχύεται το κατοχικό και παράνομο καθεστώς με τόσα εκατομμύρια το χρόνο και αυτό να μη μας ενδιαφέρει, τον καθένα ατομικά και συλλογικά, όλους τους Ελληνοκυπρίους πολίτες''.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιαννάκης Θωμά, δήλωσε ότι το πρόβλημα έχει μεγαλώσει κατά τα τελευταία έτη, με το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, διότι υπήρχε και πιο πριν.

''Πέρα από τη γενική αίσθηση, ότι όλους μας ενοχλεί αυτό το γεγονός'', είπε ο κ. Θωμά, ''θα πρέπει, εάν υπάρχουν, να υποδείξουμε πρακτικούς τρόπους, γιατί εμείς θα αποφασίσουμε, για το πώς μπορούμε να ανακόψουμε αυτό το φαινόμενο''.

''Δυστυχώς'', συνέχισε ο κ. Θωμά, ''το κυπριακό κράτος αντιμετωπίζει προβλήματα και είμαστε σε πραγματική αδυναμία να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής και της αδυναμίας της Κυπριακής Δημοκρατίας να ελέγξει αποτελεσματικά την κατάσταση, όσον αφορά την εφαρμογή των νόμων σε ολόκληρη της επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και δη στις κατεχόμενες περιοχές''.

Σχολιάζοντας αναφορές της έκθεσης της Επιτροπής και μέρος της ομιλίας τόσο του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΔΗΚΟ, Ανδρέα Αγγελίδη, όσο και του Εκπροσώπου Τύπου και βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων - Περιβαλλοντιστών, Γιώργου Περδίκη, για αδυναμία της Αστυνομίας και της Εισαγγελίας να αποδειχθούν αυτές οι υποθέσεις ενώπιον των κυπριακών Δικαστηρίων, ο κ. Θωμά δήλωσε ότι, ''εάν υπάρχουν τρόποι, με τους οποίους θα μπορούμε να αποδεικνύουμε αυτές τις υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, θα πρέπει αυτοί οι τρόποι να υποδειχθούν''.

''Η δεύτερη όψη του ζητήματος, βέβαια'', είπε ο κ. Θωμά, ''σχετίζεται με την προθυμία και την ετοιμότητα μεγάλου αριθμού Ελληνοκυπρίων συμπατριωτών μας να μεταβαίνουν στα κατεχόμενα, για να επισκεφθούν τα καζίνο και τα καμπαρέ''.

''Μόνον το 2005'', όπως ανέφερε ο κ. Θωμά, ''οι Ελληνοκύπριοι συμπατριώτες μας 'έπαιξαν' στα καζίνο των κατεχομένων 68,5 εκατομμύρια ευρώ'' και, ''σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, οι Ελληνοκύπριοι, μέσα από τα καζίνο, προικοδότησαν κατά το 2005 το ψευδοκράτος με 30 εκατομμύρια ευρώ''.

Από τον βουλευτή του ΔΗΣΥ, Κυριάκο Χατζηγιάννη, επισημάνθηκαν τα προβλήματα όχι μόνον από τη μετάβαση χιλιάδων Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα για να παίξουν στα εκεί παράνομα καζίνο, αλλά και η απώλεια τεράστιων ποσών για το Δημόσιο εξαιτίας του παράνομου ηλεκτρονικού τζόγου στις ελεύθερες περιοχές.

Ο κ. Χατζηγιάννης υποστήριξε τη δημιουργία καζίνο στις ελεύθερες περιοχές, δηλώνοντας ότι ''η δημιουργία καζίνο θα εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν και θα ενισχύσει τα κρατικά ταμεία, ενώ παράλληλα θα προσελκύσει ξένους αλλά και Κυπρίους, που ξοδεύουν εκατομμύρια ευρώ στα κατεχόμενα''.

''Με την άρνηση της Κυβέρνησης στο να βάλουμε τις σωστές βάσεις για δημιουργία καζίνο'', είπε ο κ. Χατζηγιάννης, ''δεν εμπλουτίζουμε το τουριστικό μας προϊόν, αλλά πλουτίζουμε τον υπόκοσμο και το ψευδοκράτος''.

Διαφορετικές απόψεις εκφράστηκαν από τον βουλευτή επίσης του ΔΗΣΥ, Ανδρέα Θεμιστοκλέους, ο οποίος τάχθηκε κατά της δημιουργίας καζίνο στις ελεύθερες περιοχές.

''Οσοι και όσες πιστεύετε'', τόνισε, ''ότι, με την ίδρυση καζίνο στις ελεύθερες περιοχές, θα σταματήσει η απρόσκοπτη ροή Ελληνοκυπρίων προς τα κατεχόμενα και προς τα καζίνο, βρίσκεσθε σε μεγάλη πλάνη''.

''Οι περισσότεροι από τους λόγους, για τους οποίους οι Ελληνοκύπριοι πηγαίνουν στα καζίνο των κατεχομένων'', δήλωσε ο κ. Θεμιστοκλέους, ''δεν έχουν να κάνουν μόνον με το πάθος του τζόγου, αλλά έχουν να κάνουν ενδεχομένως και με άλλα πράγματα, τα οποία μόνον εκεί, στην ανωνυμία και στην παρανομία, μπορούν να εκδηλωθούν ανεμπόδιστα''.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ, Ανδρέας Αγγελίδης, δήλωσε ότι το κόμμα του θεωρεί πως, ''σε μιαν ημικατεχόμενη πατρίδα, αποτελεί ντροπή και εξευτελισμό η μετάβαση στα κατεχόμενα και συμμετοχή σε καζίνο παράνομα''.

''Οπως, επίσης'', σημείωσε ο κ. Αγγελίδης, ''αποτελεί ντροπή και μείωση του νομικού κύρους η αδυναμία ή αδράνεια του νόμιμου κράτους να επιτύχει την αποτροπή ή εξαφάνιση του φαινομένου τούτου''.

''Ας μην περιμένουμε όμως από άλλους να συντελέσουν στην αποκατάσταση της νομιμότητας στην κρατική μας υπόσταση, είναι χρέος δικό μας'', είπε ο κ. Αγγελίδης, ζητώντας ''από όσους έχουν ανάλογη τάση και συμμετοχή στα παράνομα καζίνο να συναισθανθούν το ολίσθημα της άνομης αυτής σύμπραξής τους κα να διακόψουν την έξιν αυτή άμεσα''.

Ο βουλευτής του ιδίου κόμματος, του ΔΗΚΟ, Αγγελος Βότσης, δήλωσε ότι, με την ίδρυση ενός νομίμου καζίνο, μπορεί να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα και ότι, ''με την κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση, θα μπορέσουμε να λάβουμε εκείνα τα μέτρα, που να προστατεύουν την κοινωνία από τον παράνομο και από τον τζόγο γενικά, που σήμερα υπάρχουν αλλά δεν κάνουμε τίποτε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα''.

Ο βουλευτής του ΚΣ ΕΔΕΚ, Γιώργος Βαρνάβα, επεσήμανε ότι, ''δυστυχώς, η μάστιγα του τζόγου, η οποία ταλανίζει την κυπριακή κοινωνία, δημιουργώντας κοινωνικά και οικογενειακά προβλήματα, προχώρησε αναπτύσσοντας επίσης και πολιτική πτυχή''.

''Πράγματι'', δήλωσε ο κ. Βαρνάβα, ''δυσκολεύομαι να χαρακτηρίσω αυτούς τους ανθρώπους (οι οποίοι είναι πολίτες αυτού του κράτους) ως ανθρώπους με ιδανικά, πατριωτισμό και συνείδηση, από τη στιγμή κατά την οποία, εν γνώσει τους, προβαίνουν σε ενέργειες, οι οποίες επιφέρουν τεράστια προβλήματα στην κυπριακή κοινωνία, ενισχύοντας ταυτοχρόνως την εδώ παρουσία των κατοχικών στρατευμάτων''.

Ο βουλευτής των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης εξέφρασε τη διαφωνία του με τα συμπεράσματα και τις διαπιστώσεις της Επιτροπής Θεσμών για το ζήτημα αυτό, διευκρινίζοντας ότι ''η Επιτροπή και ενδεχομένως σήμερα η Ολομέλεια αποδέχονται, με την έκθεση αυτή, όλες τις αιτιάσεις κα τις προφάσεις, που έχει προβάλει η Νομική Υπηρεσία και η Αστυνομία, που διατείνονται ότι αδυνατούν να πατάξουν τη σαφώς εγκληματική και παράνομη πράξη της κυβείας στα καζίνο των κατεχομένων''

Πηγή:INBNEWS

Η απελευθέρωση της αγοράς είναι πιθανό ....

Πως  πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί το τοπίο της ελληνικής online αγοράς τυχερών παιχνιδιών μετά την ολοκλήρωση της επικείμενης απελευθέρωσης της; Δηλαδή ποιους βασικούς «παίκτες» πιστεύετε ότι θα προσελκύσει το άνοιγμα της;

Η Betsson Malia Limited αποτελεί μέλος του ομίλου Betsson ΑΒ, εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης, με περισσότερα οπό 45 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών.

O όμιλος της Betsson, εκτός οπό την Betsson Malta Limited, περιλαμβάνει επίσης το Casinocuro και τo CherryCasino, ενώ διαθέτει και ειδικό τμήμα Β2Β. Η Retsson.com προσφέρει μια ευρεία γκάμα εξαιρετικών διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, μέσα από ένα ασφαλές και φιλικό προς το χρήστη Περιβάλλον. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν στοίχηματισμο σε αθλητικά γεγονότα, ανταλλακτηριο, καζίνο, δυο δίκτυα για παιχνίδι πόκερ, κύριες Ξυστό, παιχνίδια και Μπίνγκο. Η Betsson διαθέτει άδειες λειτουργίας στη Μάλτα και στο Γιβραλτάρ και δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία σε περισσότερες από 19 χώρες σε όλο τον κόσμο, απασχολώντας περισσότερο οπό 300 άτομα προσωπικό.

Η Betssan είναι μια οπό τις κορυφαίες διαδικτυακές εταιρείες στον κό­σμο. με αυξημένη την αίσθηση κοινωνικής ευθύνης. Στα τελευταία βραβεία EGR, το 2009, ψηφίστηκε ως «Η Εταιρεία με τη Μεγαλύτερη Κοινω­νική Ευθύνη».

Πιστεύουμε πως το άνοιγμα της αγοράς θα προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στην ελληνική online αγορά τυχερών παιχνιδιών. Όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, οι εταιρείες που προσφέρουν διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν από το εξωτερικό. Αν το κόστος για την αδειοδότηση και οι ετήσιοι φόροι δεν είναι απαγο­ρευτικοί, τότε οι μεγαλύτερες εταιρείες του iGaming θα εδραιωθούν στην Ελλάδα. Αυτό, φυσικά. συνεπάγεται περισσότερες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, καθώς και τη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών μεταξύ των ξένων εταιρειών και ελληνικών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς. Αυτού του είδους οι συνεργασίες αναμένεται να αποτελέσουν μια ισχυρή βάση, ώστε πολλές διεθνείς εταιρείες να μπουν στην ελληνική αγορά. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα εγχώριες εταιρείες, που δεν δρα­στηριοποιούνται στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών, να επωφεληθούν από τον τζίρο και την ανάπτυξη που προσφέρει η συγκεκριμένη βιομη­χανία παγκοσμίως.

Θεωρείτε πως η online αγορά θα αναπτυχθεί εις βάρος της offline αγοράς ή

η απελευθέρωση θα οδηγήσει σε αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών και στις δύο αγορές;

Η απελευθερωοη της αγοράς είναι πιθανό να οδηγήσει στην ανάπτυξη τόσο της online όσο και της offline αγοράς. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχουμε εμπειρικά στοιχεία για να το αποδείξουμε, παρ' όλα αυτά, μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό, τόσο οι εταιρείες που θα δραστηριοποιούνται διαδικτυακά όσο και αυτές που θα δραστηριοποιούνται offline θα είναι υποχρεωμένες να βελτιώνουν συνεχώς το προϊόν που προσφέρουν στους πελάτες τους. Έτσι, το πιο πιθανό είναι οι παίκτες οι οποίοι δεν εί­ναι ικανοποιημένοι από τα προϊόν που τους προσφέρεται αυτή τη στιγμή να βρουν αυτό που τους ταιριάζει περισσότερο, είτε αυτό είναι online εί­τε offline.

Σε γενικές γραμμές , ποια νομίζετε ότι θα είναι τα απαραίτητα μέτρα που θα πρέπει να προωθήσει η ελληνική Κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλίσει τον επαρκή έλεγχο της αγοράς , καθώς και το δίκαιο ανταγωνισμό;

Κατά κύριο λόγο, η κυβέρνηση πρέπει να δώσει άδειες, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε όλους και με κόστος το οποίο θα είναι εφικτό για όλες εκεί­νες τις εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται να τις αποκτήσουν Αν το κόστος αδειοδότησης η/και η φορολογία των εταιρειών είναι σε επίπεδη που δεν μπορούν να αντέξουν οι ξένες εταιρείες, τότε θα δημιουργηθεί μια γκρί­ζα αγορά, όπου εταιρείες offshore θα δραστηριοποιούνται στην αγορά και θα δημιουργήσουν αθέμιτο ανταγωνισμό ως προς τις εταιρείες οι οποίες θα έχουν το βάρος της ελληνικής άδειας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό ζήτημα, τo οποίο δεν πρέπει να παραβλεφθεί ή να υποτιμηθεί. Η εμπειρία μας μας λέει πως κυβερνήσεις, οι οποίες προσπάθησαν να έχουν υπερβολικά έσοδα απo τις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών, θέτοντας πολύ υψηλό κόστος αδειών και φόρων, οδήγησαν τις εταιρείες να δραστηριοποιηθούν «υπογείως», με αποτέλεσμα να χαθούν πολύ ση­μαντικά έσοδα για το κράτος. Επιπλέον, πιστεύουμε πως είναι σημαντικό να επιτραπεί στις εταιρείες, οι οποίες έχουν ήδη άδεια και έδρα οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να λειτουργούν από τις υπάρχουσες εγ­καταστάσεις τους, κάτι που είναι σύμφωνο με τις συνθήκες της Ε.Ε. Το να πιεσθούν οι εταιρείες να αλλάξουν έδρα και να μεταφέρουν τις εγκαταστάσεις τους στην Ελλάδα, θα δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια, λόγω του αυξημένου κόστους, έχοντας και πάλι ως αποτέλεσμα οι ενδιαφερό­μενες εταιρείες να παραμείνουν στην υπάρχουσα έδρα τους, λειτουργώντας στην ελληνική αγορά εξ αποστάσεως. Τέλος, είναι υψίστης σημασίας η κυβέρνηση να δημιουργήσει ακέραιες και έμπιστες συνθήκες για υπεύ­θυνο παιχνίδι. Ένα πολύ καλό παράδειγμα, που θα μπορούσε να δημι­ουργηθεί ως πρότυπο, είναι το υπάρχον σύστημα στη Μάλτα

Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν συνεργασίες ανάμεσα σε ελληνικές και ξένες εται­ρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του gaming, εν όψει των αλλαγών που προωθούνται στην εν λόγω αγορά;

Φυσικά και ναι. Πιστεύουμε πως ξένες εταιρείες, οι οποίες γνωρίζουν πολύ καλά το χώρο των τυχερών παιχνιδιών και λειτουργούν ήδη πολλά χρόνια σε αυτόν, θα αναζητήσουν τη συνεργασία με ελληνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν τη γνώση της ελληνικής αγοράς και των καταναλωτών της. Αυτό το μοντέλο το έχουμε δει σε πολλές χώρες και η εταιρεία μας. η Betsson. το έχει ήδη δοκιμάσει με απόλυτη επιτυχία σε αρκετές άλλες αγορές. Το αποτέλεσμα μας κάνει να πιστεύουμε πως το παραπάνω μον­τέλο μπορεί να αποτελέσει τον τέλειο γάμο μεταξύ δύο τέτοιων εταιρειών.

ΠΗΓΗ;ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 

Η ανοικτή αδειοδότηση είναι διασφαλίση αγοράς

Απαντά ο κ. LΕΗΤΙΝΕΝ Αντ/δρος PUBLIC AFFAIRS για την Ελλάδα και την Κύπρο . Betfair

Πως  πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί το τοπίο της ελληνικής online αγοράς τυχερών παιχνιδιών μετά την ολοκλήρωση της επικείμενης απελευθέρωσης της; Δηλαδή ποιους βασικούς «παίκτες» πιστεύετε ότι θα προσελκύσει το άνοιγμα της;

Ακόμη δεν έχουμε πλήρη εικόνα για τις τελικές νομοθετικές ρυθμίσεις που θα επιλέξει να προτείνει η ελληνική κυβέρνηση για την online αγορά τυχερών παιχνιδιών.

Για ένα πράγμα μπορούμε πάντως να σας δια­βεβαιώσουμε με χαρά έχουμε διαπιστώσει ότι η κυβέρνηση κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια να ακούσει όλες τις πλευρές και να εξετάσει όλες τις εναλλακτικές, ούτως ώστε να καταλήξει σε μια δίκαιη ρύθμιση. Από την πλευρά μας, ως Betfair. μπορούμε να μοιραστούμε την εμπειρία μας από άλλες χώρες στις οποίες έχουν προηγηθεί ανάλογες ρυθμίσεις και να προτείνουμε την, κατά την άποψη μας, πιο δίκαιη λύση για τον ελ­ληνικό λαό, τα δημοσιονομικά της χωράς, αλλά και τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Αυτό. άλλωστε, κάναμε και στο πλαίσιο συναντήσεων με τους αρμόδιους από την κυβέρνηση. Με βάση την εμπειρία μας λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η πλέον δίκαιη ρύθμιση είναι αυτή που προβλέπει μια δομή πολλαπλών αδειών. Με τον τρόπο αυτόν, δίνεται η ευκαιρία να ενταχθούν στην αγορά όλοι οι παίκτες που πληρούν τα βασικά κριτήρια, τα οποία διασφαλίζουν μια καλά ελεγχόμενη αγορά που διέπεται από τις αρχές του δίκαιου ανταγωνισμού. Όσον αφορά στους ενδιαφε­ρόμενους «παίκτες» για την αγορά που πρόκειται να διαμορφωθεί, μέχρι στιγμής έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από εγχώριους όσο και από διεθνείς επενδυτές. Σε κάθε περίπτωση, τις εξελίξεις θα καθορίσουν οι τελικές αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Μιλώντας για την Betfair, εμείς επιθυμούμε να αποκτήσουμε άδεια, να επενδύσουμε στην αγορά, να προσλάβουμε ανθρώπινο δυναμικό και να καταβάλουμε το σχετικό φόρο στην Ελλάδα, αλλά κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί μόνο εφό­σον οι κανονισμοί και η φορολογική δομή μάς δώσουν τη δυνατότητα να λειτουργούμε εμπορικά.

Θεωρείτε πως η online αγορά θα αναπτυχθεί εις βάρος της offline αγοράς ή

η απελευθέρωση θα οδηγήσει σε αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών και στις δύο αγορές;

Η online αγορά είναι πλέον μια πραγματικότητα στην καθημερινότητα μας. Όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας επιλέγουν να ψωνίζουν, να ενημερώνονται, να συναλλάσσονται και να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους ηλεκτρονικά. Το στοίχημα δεν θα μπορούσε να εξαιρείται από αυτήν την τάση. Το διαδικτυακό στοίχημα συνεχώς αναπτύσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αγορά διαδικτυακού στοιχήματος ξεκίνησε το 2000 από μηδενική βάση. Μέσα σε 9 μόλις χρόνια, έφτανε τα περίπου 26 δις. ευρώ. Αυτό βέβαια δεν θα πρέπει απαραίτητα να αντιμετωπίζεται ως απειλή για την παραδοσιακή αγορά. Η offline αγορά είναι τεράστια με πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Όπως και σε κάθε μορφή «επιχειρείν» οι εξελίξεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται πρωτίστως ως ευκαιρίες. Δεν είναι σωστό οι επιχειρηματίες να μένουν στάσιμοι, αλλά πρέπει να εξελίσσονται με γνώμονα τις κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές αλλα­γές. Οι φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο του offline στοιχήματος διαθέτουν μια εξαιρετική βάση, η οποία με τον κατάλληλο σχεδιασμό και προσαρμογή στα νέα δεδομένα θα εξασφαλίσει σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες ανάπτυξης και σε αυτόν τον κλάδο. Όπως συμβαίνει και σε κάθε άλλο κλάδο, έτσι και στα τυχερά παιχνίδια υπάρχει για όλους χώρος στην αγορά, αρκεί να λειτουργούν με κοινά αποδεκτούς κανόνες δεοντολογίας και να κοιτούν μπροστά!

Σε γενικές γραμμές , ποια νομίζετε ότι θα είναι τα απαραίτητα μέτρα που θα πρέπει να προωθήσει η ελληνική Κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλίσει τον επαρκή έλεγχο της αγοράς , καθώς και το δίκαιο ανταγωνισμό;

Το κλειδί για την επιτυχημένη ρύθμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπη­ρεσίας στο Διαδίκτυο είναι η ισορροπία ανάμεσα στους στόχους ελέγχου και περιορισμού και την πραγματικότητα της διαδικτυακής αγοράς. Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα με τη δημιουργία ενός φορολογικού συστήματος που επιτρέπει στους αδειοδοτημένους παρόχους στην Ελλάδα να ανταγωνίζονται οι στην εγχώρια και διεθνή αγορά σε όλους τους τομείς του διαδικτυακού στοιχηματισμού. Καμία μορφή διαδικτυακού στοιχηματισμού δεν θα πρέπει να υπόκειται σε διακρίσεις ή διαφορετική μεταχείριση, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε στρέβλωση της εθνικής αγοράς και μεί­ωση του συνολικού παραγόμενου φόρου.

Αντίθετα, ένα ανοικτό σύστημα αδειοδότησης θα διασφαλίσει μια αντα­γωνιστική δομή αγοράς, που θα παρέχει κίνητρα στους παρόχους για την απόκτηση άδειας, επιτυγχάνοντας έτσι τόσο τον έλεγχο της αγοράς όσο και την αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Έλεγχος της αγοράς: Καθιερώνοντας ένα σύστημα ρύθμισης, όπου οι χειριστές πρέπει να συμμορφώνονται με πολύ αυστηρά λειτουργικά και κοινωνικά υπεύθυνα πρότυπα πριν αποκτήσουν άδεια λειτουργίας, η ελ­ληνική κυβέρνηση θα είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι οι πολίτες της στοιχηματίζουν σε μια αγορά όπου υπάρχουν κανόνες και δικλίδες ασφαλείας. Αυτό θα μειώσει την πιθανότητα εξαπάτησης των καταναλωτών και τη χρήση του διαδικτυακού στοιχήματος ως μέσου για οποιαδήποτε μορφή εγκλήματος και θα παρέχει προστασία, αποτρέποντας από τον ανήλικο και προβληματικό τζόγο.

Αύξηση φορολογικών εσόδων: Η ελληνική κυβέρνηση θα έχει την ευ­καιρία να εισπράττει φορολογικά έσοδα από μια δραστηριότητα που έως τώρα δεν υπέκειτο σε φορολογία.

Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν συνεργασίες ανάμεσα σε ελληνικές και ξένες εται­ρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του gaming, εν όψει των αλλαγών που προωθούνται στην εν λόγω αγορά;

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, είδαμε και ακούσαμε πολλά και διάφορα σενάρια. Η αγορά των τυχερών παιχνιδιών είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά ανά τον κόσμο. Συνεπώς, ήταν αναμενόμενο αφενός μεν κάποιες από τις διεθνείς επι­χειρήσεις να ενδιαφέρονται για συνεργασίες με ισχυρούς παίκτες της εγχώριας αγοράς, αφετέρου δε οι εγχώριοι παίκτες να επιζητούν μια συ­νεργασία με καταξιωμένες διεθνείς εταιρείες που διαθέτουν αποδεδειγ­μένη τεχνογνωσία και εμπειρία στα χώρο. Με τον τρόπο αυτόν, γίνεται μια εποικοδομητική ανταλλαγή ανάμεσα στη γνώση της εγχώριας αγο­ράς και τη διεθνή τεχνογνωσία, ενώ τίθενται τα θεμέλια για μια δυναμι­κή είσοδο σε μια αγορά που μόλις τώρα αρχίζει να ανθίζει στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέσα από κάποιο θεσμοθετημένο πλαίσιο. Σε ότι αφορά την Betfair, στην παρούσα φάση επιθυμεί να εισέλθει ανεξάρτητα στην ελλη­νική αγορά, ώστε να μπορέσει να επενδύσει, να προβεί σε προσλήψεις ανθρωπίνου δυναμικού και να πληρώσει τους απαραίτητους φόρους στην ελληνική κυβέρνηση

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 

Άρθρα αναγνωστών: Το Διαδικτυακό στοίχημα

Στη συνέντευξή του στις 10 Οκτωβρίου, ο κ. Σπανουδάκης, διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, έκανε αρκετά σχόλια σχετικά με το διαδικτυακό αθλητικό στοίχημα, ορισμένα από τα οποία πιστεύουμε πως χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση.

Αντίθετα με τους ισχυρισμούς του κ. Σπανουδάκη, η απαγόρευση του διαδικτυακού στοιχήματος στις ΗΠΑ απέτυχε από κάθε άποψη, καθώς η παράνομη αγορά υπολογίζεται γύρω στα 5-7 δισ. δολάρια.

 

Η προσέγγιση που προτείνει ο κ. Σπανουδάκης είναι παρόμοια με αυτή που υιοθετήθηκε από τη μουσική βιομηχανία πριν από μερικά χρόνια, όταν οι εν λόγω επιχειρήσεις πίστεψαν ότι ήταν σε θέση, μέσω της «αστυνόμευσης» του Διαδικτύου, να πολεμήσουν την, χωρίς άδεια, διαδικτυακή πρόσβαση σε μουσικά αρχεία. Η προσπάθεια αναστολής των δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο είναι μια λανθασμένη προσέγγιση, η οποία φαίνεται να υιοθετείται συχνά από εταιρείες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά εκτός Διαδικτύου. Μόνο όταν η μουσική βιομηχανία σε συνεργασία με εταιρείες τεχνολογίας, όπως η iTunes, ανέπτυξε νέα επιχειρηματικά μοντέλα αρκετά ελκυστικά για τους καταναλωτές, άρχισε να υποχωρεί η παράνομη διαδικτυακή πρόσβαση και να αυξάνονται και πάλι οι νόμιμες πωλήσεις.

Τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει ανάγκη για παρεμβάσεις στις αγορές εφόσον θεσμοθετηθούν ισχυρά μέτρα σε ό,τι αφορά την προστασία του καταναλωτή, αλλά και την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Η εταιρεία Βetfair πιστεύει σε μια ανοιχτή, διαφανή και καλά ρυθμισμένη αγορά διαδικτυακού στοιχηματισμού, όπου ο καταναλωτής θα έχει ασφαλή πρόσβαση σε προϊόντα στοιχηματισμού. Πιστεύουμε ότι μια τέτοια αγορά μπορεί να δημιουργηθεί μόνο αν οι ρυθμιστές λάβουν υπόψη τους τη συμπεριφορά του σύγχρονου καταναλωτή και τον τρόπο λειτουργίας του Διαδικτύου. Προς αυτήν την κατεύθυνση, υποστηρίζουμε και εμπιστευόμαστε τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και βιώσιμο νομικό πλαίσιο για αυτή την ισχυρή και δυναμική αγορά.

Teemu Lehtinen - Public Affairs Betfair

Πηγή : Καθημερινή

Σήμερα οι ΗΠΑ βρίσκονται στη διαδικασία ρύθμισης για το άνοιγμα της αγοράς του διαδικτυακού στοιχήματος ώστε να αντιμετωπίσουν το παράνομο στοίχημα, ένα ζήτημα με ολοένα αυξανόμενες διαστάσεις.
Το Στοίχημα και τα περιθώρια  για την  Λίγκα

Ανοικτό να συζητήσει το αίτημα της Σούπερ Λίγκας που θέλει οι ομάδες να εισπράττουν κάποιο ποσοστό από το έσοδο του «Πάμε Στοίχημα» εμφανίστηκε χθες ανώτερο στέλεχος του ΟΠΑΠ, όταν ρωτήθηκε σχετι­κό από τη στήλη. Όμως, τα νούμερα που ανέφερε δεν θα έπρεπε να αφήνουν μεγά­λο περιθώρια αισιοδοξίας στους ανθρώπους  του ποδοσφαίρου.

Όμως, περίπου το 70% του ποσού επιστρέφεται στους παίκτες και το 8% πάει στους πράκτορες. Κοινώς το 78% ή 93,6 εκατ. ευρώ πηγαίνουν σε τρίτους, οπότε μένουν 26,4 εκατ. ευρώ. Πόσα λεφτά εισπράττουν οι ομάδες της Σούπερ Λίγκας από χορηγίες ;

 

Κοντολογίς, το ποσό από τις χορηγίες και το ενδεικτικό ποσό από το Στοίχημα με βάση το 6% μοιάζουν να είναι περίπου ίσα βάρκα ίσα νερά, εκτός κι αν μας έχει διαφύγει κάτι.

Πηγή: Ελευθεροτυπία

Πάνω από 25 εκατ. ευρώ κι όλο το ελληνικό ποδόσφαι­ρο, συμπεριλαμβανομένη της  χοριγίας του ΟΠΑΠ στην ΕΠΟ, κάπου 41 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον ίδιο.
Σύμφωνα με τον ίδιο μόνο περίπου το 6% από το έσοδα του «Πάμε Στοίχημα» προέρχεται από αγώνες του ελληνικού ποδοσφαίρου γε­νικότερα. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο συνολικός τζίρος του παιχνιδιού είναι 2 δις. ευρώ, αυτό μεταφράζεται σε 120 εκατ. ευρώ.
Να μην αυξηθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς

Απαντά ο Κων. Μαραγκάκης Υπεύθυνος επικοινωνίας της Stanley Bet Πως  πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί το τοπίο της ελληνικής online αγοράς τυχερών παιχνιδιών μετά την ολοκλήρωση της επικείμενης απελευθέρωσης της; Δηλαδή ποιους βασικούς «παίκτες» πιστεύετε ότι θα προσελκύσει το άνοιγμα της;

Κατ’ αρχήν να διευκρινίσουμε ότι η Stanley bet, ως η μεγαλύτερη διασυνο­ριακή επίγεια (offline) εταιρεία αθλητικού στοιχήματος στην Ευρώπη, δεν δραστηριοποιείται στην online αγορά.

Ωστόσο, είμαστε επί της αρχής θετικοί προς όποια προσπάθεια γίνεται στην κατεύθυνση της εναρμόνισης της ελληνικής αγοράς με το κοινοτικό δίκαιο. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο οφεί­λουμε να επισημάνουμε όχι η απελευθέρωση της online αγοράς ουσιαστι­κά καθιστά μόνο «μερική» αυθαίρετη και, ουσιαστικά, ψευδεπίγραφη την όποια «ρύθμιση» της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, πολύ μακριά από τα ευρωπαϊκά δεδομένα και το κοινοτικό δίκαιο. Η αγορά, που θα διαμορφωθεί, θα είναι ξανά μια αγορά ημιτελής και αφήνει περιθώρια στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), στο άμεσο μέλλον, να χαρακτηρίσει μια τέ­τοια επιφανειακή ρύθμιση ως μη κοινοτική, εξαναγκάζοντας την Ελλάδα σε νέες μεταρρυθμίσεις, με μεγάλο οικονομικά κόστος σε μία περίοδο, κατα την οποία τέτοιοι νομοθετικοί πειραματισμοί δεν είναι οικονομικά ανεκτοί.

Αναφορικά με την online αγορά. θεωρώ ότι το νομοσχέδιο που τέθηκε προς διαβούλευση έχει αφενός μεν αρκετά νομικά κενά, αφετέρου δε μοιάζει πε­ρισσότερο προσανατολισμένο στο να περιορίσει τις νόμιμες ευρωπαϊκές εταιρείες προς ενδεχόμενο όφελος της ΟΠΑΠ Α.Ε, παρά να προσελκύσει έσοδο για το κράτος. Αυτή είναι και η άποψη άλλων συμμετεχόντων στην ελληνική αγορά, όπως τις έχουν δημόσια εκφράσει με συνεντεύξεις στον Τύπο. Το άνοιγμα όμως και μόνο της αγοράς θεωρώ δεδομένο ότι θα μπορούσε να προσελκύσει σημαντικούς παίκτες της παγκόσμιας αγοράς τυχερών παιχνιδιών, με ήδη μεγάλο αριθμό να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ωστόσο, οι όροι που τίθενται είναι επιχειρηματικά ασύμφοροι και  παρ΄ όλο που πιστεύω ότι ίσως να επενδύσουν κάποιες από τις μεγάλες εταιρείες του χώρου, αμφιβάλλω για το αν θα καταφέρουν να επιβιώνουν σε μια τέτοιου τύπου ελλιπή και στρεβλή αγορά. Άλλωστε, χαρακτηριστικό είναι το παρά­δειγμα της Ιταλίας όπου, σε μία στρεβλή, αρχικά, όπως υποστηρίξαμε, ρύθμιση αγοράς προς όφελος των πρωην μονοπωλίων, δύο υπό τις μεγαλύτε­ρες εταιρείες του χώρου, η William Hill και η Ladbrokes, μολονότι επένδυ­σαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, αναγκάστηκαν τελικά να αποχωρήσουν λόγω ανυπέρβλητων εμποδίων. Από τότε πλέον, η ιταλική κυβέρνηση αναθεώρησε τη νομοθεσία της προς ένα αρκετά πιο δίκαιο πλαίσιο, αλλά με αρκετά μεγαλύτερο οικονομικά και νομικό κόστος.

Θεωρείτε πως η online αγορά θα αναπτυχθεί εις βάρος της offline αγοράς ή η απελευθέρωση θα οδηγήσει σε αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών και στις δύο αγορές;

Πιστεύω ότι το νομοσχέδιο, όπως αυτό παρουσιάστηκε, θα ωφελήσει την offline αγορά, που δυστυχώς όμως περιορίζεται στη λειτουργία μιας και μό­νης μονοπωλιακής ιδιωτικής εταιρείας, όπως είναι ξεκάθαρα η πρόθεση της κυβέρνησης, και θα είναι πλέον και σε αντίθεση με κάθε έννοια του κοινοτικού δικαίου περί ανταγωνισμού. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι τα πλεονεκτήματα στον online σε σχέση με αυτά των offline εταιρειών μάλλον θα συρρικνωθούν, δημιουργώντας άνισο ανταγωνισμό που θα αποβεί τελι­κά σε όφελος της offline μονοπωλιακής εταιρείας, τουλάχιστον όπως φαίνεται από τις προθέσεις του ελληνικού κράτους. Στις ρυθμισμένες αγορές της Ευρώπης, όπου δραστηριοποιούμαστε και εμείς, η online αγορά σημει­ώνει σημαντική ανάπτυξη μεν, αλλά ο κύριος όγκος των καταναλωτών δραστηριοποιείται στις επίγειες αγορές τυχερών παιγνίων. Άλλωστε, τα ίδια το στοιχεία καταδεικνύουν πως μπορεί το online να είναι το γρηγορότερα αναπτυσσόμενο κομμάτι της αγοράς τυχερών παιγνίων στο σύνολο της, αλ­λά παραμένει ένα μικρό ποσοστό μόνο σε σύγκριση με την επίγεια offline αγορά. Επομένως, δεν θεωρώ πως η online θα αναπτυχθεί εις βάρος της of­fline αλλά, σε ότι αφορά τη στοιχηματική αγορά και μόνο, θα παρατηρηθεί μία σαφής αύξηση υπέρ του online αθλητικού στοιχήματος, η οποία θα οφείλεται στο ότι το εκεί προσφερόμενο προϊόν είναι κατά πολύ προσφορό­τερο για τον καταναλωτή από ότι προσφέρει το offline μονοπώλιο. Τούτου λεχθέντος όμως, η διατήρηση offline μονοπωλίου στο αθλητικό στοίχημα - κάτι που ήδη τελεί υπό αμφισβήτηση από την Ε.Ε. και που με άνοιγμα μό­νο της online αγοράς πιστεύω πως νομικά θα δυσχεράνει ακόμα περισσό­τερο την ελληνική θέση θα εξακολουθήσει να στερεί το ελληνικό Δημόσιο από σημαντικά έσοδα, όταν το ίδιο διατείνεται πως η αποκομιδή οικονομι­κών προσόδων είναι ο κατ' εξοχήν λόγος ρύθμισης της αγοράς των τυχε­ρών παιγνίων! Και για ποιο λόγο προκύπτει η υστέρηση αυτή, αν όχι για την προστασία μιας ιδιωτικής εταιρείας; Η ιταλική εμπειρία έχει αποδείξει, πέρα από οποιαδήποτε αμφιβολία, πως το άνοιγμα της επίγειας αγοράς αθλητικού στοιχήματος έχει προσφέρει σημαντικά φορολογικά κέρδη. Για­τί επιμένει η ελληνική κυβέρνηση να στερεί τη χώρα από τέτοια κέρδη, ενώ παράλληλα να ανοίξει μία αγορά που κατά το ΔΕΚ είναι πιο επικίνδυνη για τον καταναλωτή; Μου φαίνεται εντελώς αντιφατικό!

Σε γενικές γραμμές , ποια νομίζετε ότι θα είναι τα απαραίτητα μέτρα που θα πρέπει να προωθήσει η ελληνική Κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλίσει τον επαρκή έλεγχο της αγοράς , καθώς και το δίκαιο ανταγωνισμό;

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το νομοσχέδιο για τα τυχερά παιχνίδια στοχεύει πρωτίστως στον έλεγχο της αγοράς και την καταπολέμηση του παράνομού τζόγου. Αυτό είναι θεμιτό και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ημείς, ως Sianleybet, είμαστε υπέρ της λειτουργίας μιας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας, με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργεί μέσα σε σαφή και κοινώς αποδεκτά πλαίσια, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και στελεχωμένη από ανθρώπους που θα έχουν την κατάρτιση και το υπόβαθρο να συμβάλουν στον ουσιαστικό έλεγχο της αγοράς. Απορούμε όμως γιατί η ελληνική κυ­βέρνηση, σύμφωνα με τοποθετήσεις στελεχών της κατά τη σχετική με τη διαβούλευση ημερίδα της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, δεν έχει έως τώρα σκεφτεί καν να διερευνήσει άλλες αγορές στην Ε.Ε. που έχουν ήδη ρυθμιστεί και των οποίων οι Αρχές έχουν μεγάλη τεχνογνωσία, όπως αυτές του Βελγίου, της Δανίας ή του Ηνωμένου βασιλείου. Δεν υπάρχει λόγος να ανακαλύπτουμε τον τροχό. όταν υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα! Όσο για το δίκαιο ανταγωνισμό, είναι εντελώς άνευ ουσίας να αναφερόμαστε σε αυτόν ακόμα και μόνο και έννοια, από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει καν συζήτηση για το άνοιγμα της offline αγορά. Δίκαιος ανταγωνισμός και μο­νοπώλιο είναι δύο εντελώς μη συμβατές έννοιες. Στην ελληνική αγορά, χρειάζεται πρώτα να υπάρξει ανταγωνισμός και μετά να τεθεί προς συζήτη­ση η δικαιοσύνη αυτού.

Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν συνεργασίες ανάμεσα σε ελληνικές και ξένες εται­ρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του gaming, εν όψει των αλλαγών που προωθούνται στην εν λόγω αγορά;

Σαφώς, σε μια ελεύθερη αγορά, οι συμμαχίες και οι συνεργασίες είναι μέρος του παιχνιδιού και είναι θεμιτό να υπάρχουν. Είναι βέβαιο πως οι μη σύννο­μοι με το κοινοτικό δίκαιο περιορισμοί, που θέτει το επικείμενο νομοσχέδιο, θα αναγκάσουν πολλές από τις εταιρείες του χώρου να αναζητήσουν συμμαχίες για να μπορέσουν να «σταθούν» με αξιώσεις στην αγορά. Ωστόσο, εάν όντως υλοποιηθεί, όπως διαφαίνεται από το προς διαβούλευση κείμενο, η διακριτική μεταχείριση προς τη συγκεκριμένη εταιρεία στην οποία έχει μεν συμμέτοχο το ελληνικό Δημόσιο, αλλά αποτελεί μία ιδιωτική εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και λειτουργεί με κριτήρια αμιγώς κερδοφορικα, τότε κάθε συζήτηση μάλλον δεν έχει νόημα. Είναι σαφές πλέον ότι, όσο η κυ­βέρνηση συνεχίζει να νομοθετεί και να προωθεί μια ρύθμιση σχεδιασμένη για την ισχυροποίηση της θέσης μιας συγκεκριμένης ιδιωτικής εταιρείας που διατηρεί το μονοπώλιο, τόσο θα επαυξάνονται οι στρεβλώσεις μιας ήδη στρεβλωμένης αγοράς προς όφελος των πραγματικών παράνομων δικτύων αθλη­τικού στοιχήματος, που όχι μόνο στερούν το Δημόσιο από αναγκαία έσοδα, αλλά και αποτελούν πηγή πραγματικής εγκληματικότητας και διαφθοράς, όπως επανειλημμένα μας έχει δείξει η διεθνής εμπειρία.

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 

Online στοιχηματισμός = Yψηλή τεχνολογία

Απαντά ο Ροδόλφος Οντόνι Δ.Σ του ομίλου Centric Πολυμέσα Α.Ε Η αγορά του διαδικτυακού στοιχηματισμού απαιτεί υψηλή τεχνολογία. Πως  πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί το τοπίο της ελληνικής online αγοράς τυχερών παιχνιδιών μετά την ολοκλήρωση της επικείμενης απελευθέρωσης της; Δηλαδή ποιους βασικούς «παίκτες» πιστεύετε ότι θα προσελκύσει το άνοιγμα της;

Ο κλάδος μόλις συμπλήρωσε την πρώτη του 10ετία και έχει φτάσει ήδη τα 15 δισ. δολάρια μεικτά κέρδη σε παγκόσμιο επίπεδο και η προοπτική για την περαιτέρω ανάπτυξη του είναι λίγο πολύ δεδομένη -σημειώνω ότι, το 2009, το online αντιστοιχούσε σε μόλις 8% της συνολικής πίτας των τυχερών παιγνίων.

Η ρύθμιση των αγορών, αλλά και η εξοικείωση των καταναλωτών με το διαδίκτυο θα αποτελέσουν τους παράγοντες εκείνους που θα λειτουργήσουν καταλυτικά για την περαιτέρω αύξηση της αγοράς.

Η ελληνική αγορά της διαδικτυακής ψυχαγωγίας κατέγραψε, την τελευταία δεκαετία, σημαντική ανάπτυξη με τον τζίρο της (πονταρίσματα) να φτάνει κατ' εκτίμηση τα 5,5 δισ. ευρώ περίπου το 2009.

Αν η ρύθμιση της αγοράς γίνει με σωστά κριτήρια από την κυβέρνηση, αξιοποιώντας την πρόσφατη εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών που έχουν ήδη νομοθε­τήσει για το ζήτημα ή είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας, το αποτέλεσμα θα είναι μόνο θετικό τόσο για τους παρόχους και το ίδιο το κράτος, αλλά κυρίως για τους παίκτες. Σε ένα περιβάλλον που θα λει­τουργεί με κανόνες ελεύθερης αγοράς, πιστεύουμε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για περαιτέρω ανάπτυξη, με βάση πάντα τα σημερινά δεδομένα.

Θεωρείτε πως η online αγορά θα αναπτυχθεί εις βάρος της offline αγοράς ή

η απελευθέρωση θα οδηγήσει σε αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών και στις δύο αγορές;

Η αγορά διεθνώς μεγαλώνει και αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση της διείσδυσης του Internet, στην εμφάνιση νέων παιχνιδιών και στην εξά­πλωση του διαδικτυακού στοιχηματισμού.

Τόσο η επίγεια όσο και η διαδικτυακή αγορά μεγεθύνονται παράλληλα, αλλά, όπως είναι φυσικό, οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι διαφορετικοί. Η μεν επίγεια αγορά αυξήθηκε από το 2006 μέχρι το 2009 με 11%, ενώ η διαδικτυακή διπλασιάστηκε. Εξακολουθούν όμως ακόμη να υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις στα με­γέθη των δύο αγορών, καθώς η διαδικτυακή αγορά είναι μόλις το 8% της συνολικής αγοράς. Το ιδιαίτερο βέβαια χαρακτηριστικό της online αγο­ράς είναι ότι οι παίκτες παίζουν κατά κανόνα μικρά ποσά, ενώ, όσον αφορά τον αθλητικό στοιχηματισμο, οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να ποντάρουν κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, επιλέγοντας πολλές φορές να παρακολουθούν τα αθλητικά γεγονότα απευθείας στον υπολογιστή τους, μέσω πρωτοποριακών υπηρεσιών, όπως αυτές που προσφέρει η Sportingbet. Συνεπώς, ο κύριος στόχος και η φιλοσοφία της online αγο­ράς και των παιγνιδιών είναι να προσελκύει μεγάλο αριθμό πελατών, οι οποίοι ποντάρουν μικρά ποσά, με στόχο την ψυχαγωγία τους.

Είναι δύ­σκολο να εκτιμήσουμε την πορεία του offline στοιχηματισμού και των παιγνιδιών σε σύγκριση με αυτά του online, μιας και η τελευταία είναι νεώτερη αγορά και βρίσκεται σε μια πιο έντονη φάση ανάπτυξης, θεω­ρούμε όμως ότι, με τη σωστή ρύθμιση και τη θέσπιση κανόνων που θα αφορούν και τις δυο αγορές χωρίς προνομιακή μεταχείριση υπέρ της μίας ή της άλλης, θα υπάρχει χώρος ανάπτυξης για όλους τους 'υπεύθυ­νους' παρόχους. Η αίσθησή μου, πάντως, είναι ότι πρόκειται για δυο διαφορετικά προϊόντα, μη ανταγωνιστικά μεταξύ τους, και το γεγονός ότι σήμερα το online είναι μόλις το 8% της πίτας, φέρνει θετικούς οιωνούς για την προοπτική ανάπτυξης του κλάδου.

Σε γενικές γραμμές , ποια νομίζετε ότι θα είναι τα απαραίτητα μέτρα που θα πρέπει να προωθήσει η ελληνική Κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλίσει τον επαρκή έλεγχο της αγοράς , καθώς και το δίκαιο ανταγωνισμό;

Πριν από λίγο καιρό» καταθέσαμε κι εμείς τις θέσεις μας μαζί με τον Όμι­λο Sportingbet, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη «Ρύθμι­ση της Αγοράς Παιγνίων», με στόχο να συμβάλουμε με την εμπειρία μας στη διαμόρφωση ενός σωστού και δίκαιου νομοθετικού πλαισίου.

Η ρύθμιση της αγοράς αυτής είναι μονόδρομος και είμαστε κατ' αρχήν σύμφωνοι με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, προτείναμε ότι πρωταρχικός στόχος του νομοθετικού πλαισίου θα πρέπει να είναι η κάλυψη όλων των κατηγοριών παιγνιδιών (αθλητικός στοιχηματισμός, πόκερ, καζίνο κ.τ.λ.) και η παροχή των ευκαιριών με ξεκάθαρους κανόνες για όλους ανεξαιρέτως τους παρόχους.

Ειδικότερα, αναφορικά με την αδειοδότηση, προτείνουμε να μην υπάρξει περιορισμός στον αριθμό των αδειών, οι οποίες όμως να χορηγηθούν με πολύ αυστηρά κριτήρια σε όλα τα επίπεδα.

Ο ρόλος της Επιτροπής Εποπτείας Παιγνίων είναι κομβικός και πρέπει να επιβλέπει όλους τους παρόχους τυχερών παιχνιδιών, επίγειων ή διαδικτυακων, παλαιών και νεοαδειοδοτημένων εφαρμόζοντας τους ίδιους αυστηρούς κανόνες.

Το δε κόστος απόκτησης της αδείας προτείνουμε, όσον αφορά στην εφάπαξ ει­σφορά, να είναι ανάλογο των ισχυόντων σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ενώ, όσον αφορά στην περιοδική εισφορά, να υπολογίζεται ως ποσοστό επί των μεικτών κερδών (συνολικός στοιχηματισμός μείον κέρδη παι­κτών ή «payout»).

 Επίσης, σημαντικό ζήτημα για εμάς, όσον αφορά στη διαμόρφωση του νέου νομικού πλαισίου, είναι η θέσπιση κανόνων που θα διασφαλίζουν το υπεύθυνο παιχνίδι, θα αποκλείουν ανήλικους παί­κτες και θα κατοχυρώνουν μέτρα για την ταυτοποίηση όλων των παι­κτών. Παράλληλα, προτείνουμε να εφαρμοστεί ο νόμος περιοριοσμού συ­ναλλαγών με μετρητά και να οριοθετηθούν σαφείς και κοινοί κανόνες προβολής για όλα τα παιχνίδια ανεξαιρέτως, κρίνοντας απαραίτητο να υιοθετηθεί κώδικας δεοντολογίας στο πνεύμα της Βρετανικής Επιτροπής Διαφημιστικής Πρακτικής (Committee of Advertising Practice).

Τέλος, μέσα από τις διαδικασίες του εποπτικού ελέγχου θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα άμεσου αποκλεισμού των παρόχων που δεν συμμορφώ­νονται με τους κανόνες.

Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν συνεργασίες ανάμεσα σε ελληνικές και ξένες εται­ρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του gaming, εν όψει των αλλαγών που προωθούνται στην εν λόγω αγορά;

Η ελληνική αγορά είναι μάλλον ώριμη όσον αφορά στον τρόπο ανάπτυ­ξης και δραστηριοποίησης των διεθνών εταιρειών του κλάδου.

 Οι περισσότερες από αυτές είτε έχουν ήδη συνάψει στρατηγικές συμμαχίες με εγχώριους εταίρους, είτε δραστηριοποιούνται απευθείας. Πολύ πιθανόν οι ισορροπίες και οι στρατηγικές αυτές να μην αλλάξουν ιδιαίτερα, χω­ρίς αυτό να αποκλείει νέες κινήσεις και συμμαχίες, πολύ δε περισσότε­ρο από όσους δεν δραστηριοποιούνται σήμερα στην ελληνική αγορά.

 Η αγορά του διαδικτυακού στοιχηματισμού απαιτεί υψηλή τεχνολογία και συνεχή αναβάθμιση συστημάτων και τεχνογνωσίας, ώστε να καλύ­πτονται οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των παλαιών.

Δεδομένης της διεθνοποίησης πολλών στοιχημάτων και παιγνιδιών, είναι φυσικό να επιδιώξουν οι περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο να επεκιαθούν γεωγραφικά σε διάφορες αγορές, εξασφαλίζοντας φυσικά και ικανό μέγεθος, τόσο σε ό,τι αφορά το μερίδιο αγοράς όσο και το πελατολόγιο.

Η εναλλακτική οδός είναι να επιλέξει ένας πάροχος την καθετοποίησή του σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό/γεωγραφικο χώρο.

Η ανάπτυξη της Centric στο χώρο αυτό έγινε με στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλους διεθνείς ομίλους του χώρου, όπως η Sportingbet, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως, εισηγμένη στην Κύ­ρια Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, αξιοποιώντας στον καλύ­τερο βαθμό την τεχνογνωσία της Sportingbet και κεφαλαιοποιώντας την με την εμπειρία και τη γνώση των αγορών της ΝΑ Ευρώπης που έχει η Centric.

Η Centric σήμερα έχει ήδη προχωρήσει σε συνεργασίες στις άλ­λες κατηγορίες στοιχηματισμού με μεγάλους διεθνείς παίκτες του χώ­ρου, όπως η Dragonfish του διεθνούς ομίλου 888 Holdings και η World spreads.

Με βάση την ισχυρή τεχνογνωσία μας, θα συνεχίσουμε την ανάπτυξη μας και με νέες διεθνείς συνεργασίες, όπου αυτό κρίνεται σκό­πιμο, με γνώμονα πάντα την ποιότητα του συνεργάτη αλλά και τη μακρο­βιότητα της κάθε μας συνεργασίας.

Πηγή : ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Όχι μόνο Στοίχημα , αλλά και Καζίνο και Ποκερ

Απαντά ο Claus Retschitzegger υπεύθυνος τύπου. bet-at-home.com

Πώς πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί το τοπίο τής ελληνικής online αγοράς τυχερών παιχνιδιών μετά την ολοκλήρωση της επικείμενης απελευθέρωσης της δηλαδή πόσους βασικούς «.παίκτες» πιστεύετε ότι θα προσελκύσει το άνοιγμα της;

Για αυτή την απελευθέρωση της αγοράς δεν μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή γιατί αυτές οι άδειες θα δοθούν μόνο για αθλητικά στοιχήματα  Online καζίνα και παιχνίδια θα παραμείνουν κάτω από τον έλεγχο του κράτους.

 

Το νομοσχέδιο που έχουν φτιάξει, είναι τέτοιο ώστε να έχει όφελος ο ΟΠΑΠ. Οι ξένες εταιρείες που θέλουν vα δραστηριοποιηθούν στο onli­ne αθλητικό στοίχημα στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένες να ανοίξουν παράρτημα εντός της χωράς.

Αυτή η προϋπόθεση έρχεται σε αντίθεση με την νομοθεσία της Ευρω­παϊκής Ένωσης (Άρθρο 43 EE - Freedom of Establismeni) και έτσι έχουν μειονέκτημα οι αλλοδαποί πάροχοι. Εμείς ελπίζουμε ότι το και­νούργιο νομοσχέδιο δεν θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Θεωρείτε πως η online αγορά θα αναπτυχθεί εις βάρος της offline αγοράς ήη απελευθέρωση θα οδηγήσει σε αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών και στις δυο αγορές;

Σε όλη την Ευρώπη η online αγορά μεγαλώνει γληγορότερα από την online. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα καινούργιο νομοσχέδιο της Ελλάδας.

σε γενικές γραμμές, ποια νομίζετε ότι είναι τα απαραίτητα μέτρα που θα πρέπει να προωθήσει η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλίσει τον επαρκή έλεγχο της αγοράς. καθώς και το δίκαιο ανταγωνισμό;

Να μην ανοίξει μόνο η αγορά του αθλητικού στοιχήματος, αλλά να δο­θούν άδειες και για online καζίνο και online πόκερ με δίκαιους όρους, οι οποίοι θα συμβαδίζουν με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Πιστεύεται ότι θα υπάρξουν συνεργασίες ανάμεσα σε Ελληνικές και ξένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του gaming , εν όψει των αλλαγών που προωθούνται στην εν λόγω αγορά ;

Όχι. δεν το πιστεύουμε αυτό. Ένα νομοσχέδιο που δεν συμβαδίζει με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, δεν μας προτρέπει να έχουμε μια οικονομική συ­νεργασία με ελληνικές εταιρείες

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Η νέα αγορά θα οδηγήσει σε πολλές συμμαχίες

Απαντά ο διευθύνων σύμβουλος, Avenir Πως  πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί το τοπίο της ελληνικής online αγοράς τυχερών παιχνιδιών μετά την ολοκλήρωση της επικείμενης απελευθέρωσης της; Δηλαδή ποιους βασικούς «παίκτες» πιστεύετε ότι θα προσελκύσει το άνοιγμα της;

Η συζήτηση που εξελίσσεσαι σήμερα για την απελευθέρωση της online αγοράς τυχερών παιχνιδιών δεν έχει προχωρήσει αρκετά, για να μπο­ρούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα.

 Δεν γνωρίζουμε τον τρόπο αλλά και το ύψος φορολόγησης, τον τρόπο αδειοδότησης και τις άλλες προϋποθέσεις λειτουργίας, (π.χ. εταιρεία ή υποκατάστημα, gr ή do­main). Άρα δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τον αριθμό των παικτών.

θεωρείτε πώς η online αγορά θα αναπτυχθεί εις βάρος της offline αγοράς ή η απελευθέρωση θα οδηγήσει σε αύξηση του ετησίου κύκλου εργασιών και στις δυο αγορές;

Δεν νομίζουμε ότι θα υπάρξει μείωση της offline αγοράς απλά αναδια­νομή της πίτας της online αγοράς που σήμερα λειτουργεί σε μια γκρίζα περιοχή. Δεδομένου ότι στην online αγορά στοιχήματος θα επιβληθεί φορολογία μάλλον επί του τζίρου, που δεν υπάρχει σήμερα το ανα­μενόμενο θα ήταν η μείωση του κύκλου εργασιών της. Ωστόσο αυτό μπορεί να ανατραπεί κάπως από την απελευθέρωση της διαφήμισης. Επιπλέον, ένας άλλος άγνωστος παράγοντας είναι οι περιορισμοί που θα αρθούν στη διαφήμιση των σχετικών υπηρεσιών. Τέλος, είναι πολύ σημαντική και η ανάπτυξη του online poker, που είναι πολύ διαδεδο­μένο, αλλά ίσως με την απελευθέρωση αναπτυχθεί πολύ περισσότερο, καθώς θα αρχίσει να διαφημίζεται ανοιχτά.

Σε γενικές γραμμές, ποια νομίζετε ότι είναι τα απαραίτητα μέτρα που θα πρέπει να  προωθήσει η Ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλίσει τον έλεγχο της αγοράς , ακριβώς και το δίκαιο ανταγωνισμό;

Η ελληνική πολιτεία θα προστατεύσει τόσο το κοινό όσο και τα δικά της συμφέροντα, αν θεσμοθετήσει κατά το δυνατόν απλούς και το πιο σημαντικό δο­κιμασμένους κανόνες. Με άλλα λόγια, αν υιοθέτηση πρακτικές που ισχύουν οι άλλες, πιο ανεπτυγμένες αγορές. Τα πρόσφατα παραδείγματα είναι δύο (Ιταλία. Βρετανία), μιας και στη Γαλλία το άνοιγμα της αγοράς rival πολύ πρόσφατο. Φυσικά, δεν εννοούμε με αυτό την «αντιγραφή» των διατάξεων που ισχύουν εκεί, αλλά περισσότερο την αξιοποίηση της εμπειρίας τους. Επίσης, πρέπει vα συνεκτιμήσει πως η υπερβολική επιβάρυνση με φόρους μπορεί να οδηγήσει σε συνέχιση της ύπαρξης μιας γκρίζας αγοράς, μιας και θα προκύ­πτουν πολύ μεγάλα περιθώρια οφέλους, τόσο για τους operaiors όσο και για τους παίκτες. Ίσως λοιπόν να είναι φρόνιμο να επιλεγεί η φορολόγηση των ακαθάριστων κερδών, όπως ισχύει στην Αγγλία, ή μία σχετικά χαμηλή φορο­λογία στον τζίρο, που φαίνεται να κερδίζει έδαφος σαν πρόταση.

Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν συνεργασίες ανάμεσα σε ελληνικές και ξένες εται­ρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του gaming. Εν οψει των αλλαγών που προωθούνται στην εν λόγω αγορά;

Είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι π νέα αυτή αγορά θα οδηγήσει σε πολλές καινούργιες συμμαχίες μεταξύ ξένων και ελληνικών παικτών, θα ήταν λάθος ωστόσο να θεωρήσουμε ότι το άνοιγμα της αγοράς θα συντελέσει σε «ένα βήμα». Πιστεύουμε ότι θα είναι μια διαδικασία σε φάσεις που θα διαρκέσει ίσως και πάνω από 5 χρόνια

Πηγή : ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 

Ποσοστό από το Στοίχημα ζήτησε ο Μαρινάκης

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση προχώρησε ο πρόεδρος της Σούπερ Λιγκ, Βαγγέλης Μαρινάκης, καθώς στη διάρκεια της συνάντησης με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΠΑΠ, Γιάννη Σπανουδάκη ζήτησε τη νέα σύναψη χορηγίας με τον Οργανισμό.

Κάτι που εφόσον πραγματοποιηθεί θα αποφέρει στα ταμεία της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος ποσό που θα ξεπερνάει τα 20 εκ. ευρώ  που προβλέπει ετησίως η ισχύουσα σύμβαση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Παράλληλα, ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού ζήτησε ποσοστό από το Στοίχημα, τόσο από τον ΟΠΑΠ, όσο και από τις ιδιωτικές εταιρίες που θα πάρουν άδεια διεξαγωγής του παιχνιδιού και εξέφρασε την άποψη ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να αυξήσει την χορηγία του προς τις μικρότερες ΠΑΕ στο ποσό των 450.000 ευρώ αντί των 300.000 που προσφέρει ήδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του συνεταιρισμού αναφέρει:

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του προέδρου της Σούπερ Λίγκας κ. Βαγγέλη Μαρινάκη με το διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΠΑΠ Α.Ε. κ. Γιάννη Σπανουδάκη, κατά την οποία συζητήθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:

» Α. Η σύναψη νέας σύμβασης χορηγίας τριετούς διάρκειας μετάξύ της Σούπερ Λίγκας και της ΟΠΑΠ Α.Ε.

» Β. Η διασφάλιση ικανοποιητικών όρων στις ατομικές συμβάσεις μεταξύ ΠΑΕ-Μελών της Σούπερ Λίγκας και ΟΠΑΠ Α.Ε.

» Γ. Το αίτημα της διοργανώτριας αρχής για την απόδοση ποσοστού επί του τζίρου των αγώνων της Σούπερ Λίγκας League που θα περιλαμβάνονται στα κουπόνια των εταιρειών που πρόκειται να λάβουν άδειες διεξαγωγής στοιχηματισμού στη χώρα».

Πηγή : Το ΒΗΜΑ

Βασιλονικολιδάκης : Ποια είναι η  Neurosoft

Ποσα χρονιά λειτουργίας μετρά η Neurosoft;

- Η εταιρεία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται το 1994. Ήμαστε μια ομάδα μηχανικών λογισμι­κού (από την πρώτη γένια αποφοίτων του πανεπιστημίου της Πάτρας), με διαφορετικά προ­σόντα, αλλά κοινές βλέψεις. Ξεκινήσαμε με διά­θεση να φτιάξουμε πραγματα, να δημιουργή­σουμε λογισμικά. Η εταιρεία μας δεν αγορασε software, δεν εμπορεύτηκε hardware. Μέχρι το 1998 φτιάχναμε λογισμικό «κοστούμι» για κά­θε πελάτη -στην Ελλαδα ή την υπόλοιπη Ευρώ­πη- στους τομείς συναλλαγών online και εταιρι­κής νοημοσύνης

Επίσης, το 2003 κατοχυρώθηκε σε μας ένας διεθνής μεγάλος διαγωνισμός της ΟΠΑΠ Α Ε για αξιοποίηση των επιχειρησιακών δεδομένων της εταιρείας και για πρώτη φορά μπήκαμε στο Δημόσιο με τα πακέτα αυτά, δίνοντας, δηλαδή, στην ΟΠΑΠ Α Ε πακέτο data warehouse και da­ta mining Από εκεί ξεκινά μια πορεία με την ΟΠΑΠ Α.Ε. «χτίζοντας» συστήματα στο χώρο αυτό, μέχρι σήμερα.

 Αυτό σας έβαλε στα πεδίο του αθλητικού - και όχι μόνο στοιχηματισμού. έτσι δεν είναι;

- Ακριβώς και κυρίως στο κομμάτι διαχείρι­σης του ρίσκου και σήμερα που η αγορά είναι παγκόσμια, δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει απο πού προέρχονται τα χρήματα που παίζονται, ενώ, όπως λένε χαρακτηριατικά κάποιοι. «τα λεφτά θα βρουν τον τρόπο να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε», η δισχείριση του ρίσκου είναι κρισιμότατο ζήτημα.

 Η δουλεία του operator, π.χ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι ουσιαστικά να προ­στατεύσει τη λειτουργία της και τους μετόχους από κακόβουλες ή ταυτόχρονες επιθεσεις (syndication) προς το σύστημά της. Αυτό ακριβώς το κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με το ρίσκο και το οποίο είναι πολύ σημαντικό -γιατί, κατα­λαβαίνετε πως οι συναλλαγές είναι πάρα πολ­λές και οι άνθρωποι λίγοι- δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, αν δεν διαθέτεις τα κατάλληλα συστήματα.

 Εξηγήστε μου λίγο πιο αναλυτικά τι μπορεί να πάει στραβά;

Μια απλή περίπτωση είναι αυτή της αντασφάλισης, που παρατηρείται λόγω μη σωστών αποδόσεων. Συνήθως, ο operator (θα ήθελε να) κερδίζει χρήματα μόνο και μόνπ από τη λεγόμε­νη γκανιοτα, δηλαδή το ποσοστό του ποσού, το οποίο, αν παίξει κάποιος όλες τις επιλογές (1.2. Χ), θα... χάσει Π χ, αν παίξει 100 ευρω, ισομοιρασμένα στα 1,2 και X, θα χάσει 14 η 16 ευρώ, δηλαδή την γκανιοτα. Έτσι λοιπόν, κανονικά αυτό που θα έπρεπε να ενδιαφέρει μόνο τον opera­tor, η κατανομή των στοιχημάτων, οχι το αποτέλεομα του αγώνα

Αν, όμως, έχει γίνει κάποιο λάθος στις αποδο­σείς του 1, του 2 και του Χ, έτσι ώστε κάποιος να μπορεί να συνδυάσει με άλλον operator και να φέρει την γκανιότα κάτω του 100%. τότε έχει σίγουρα κέρδος -αυτό είναι η αντασφάλιση .

Κερδίζει, δηλαδή έτσι κι αλλιώς ο παίκτης - ουσιαστικά απομυζά από την γκονιότα Αυτό, βέβαια, είναι πολύ  πιο εύκολο να γίνει τωρα από ότι παλιά, λόγω των ανταλλακτήριων στοιχη­μάτων, όπου σε πραγματικό χρόνο μπορεί κά­ποιος να διαθέτει εργαλεία, το οποία να βλέ­πουν τις τιμές στο ανταλλακτήριο και να ενημερώνεταια με alert, πότε συμβαίνει αυτο.

Αλλη περίπτωση, που κάτι μπορεί να πάει στραβά, είναι τα λεγαμενα syndication Υπάρχει ενα λάθος στις αποδόσεις -ακόμη και πολύ μι­κρό- και μέχρι να το καταλάβει ο operator, υπάρχουν οργανωμένοι, οι οποίοι αρχίζουν και ρίχνουν στοιχήματα ταυτόχρονα από παντού. Ο χειριστής (trader) του operator πρέπει να διακρίνει αμέσως ότι κάτι πάρα πολύ άσχημο συμβαίνει

 Ανοίγει η αγορά του στοιχημαησμού, διε­θνώς; Τι βλέπετε;

- Στις ΗΠΑ φαίνεται πως -σταδιακά- ανοίγει. Και μιλάμε για μια τεραστία αγορά με πάρα πολλά λεφτά. Πολλά δίνονται ηδη στον παράνομο στοιχηματισμό Η αγορά θα ανοίξει επειδή ο στοιχηματισμός είναι κάτι το οποίο θα φέρει - εγγυημένα- έσοδα στην πολιτεία. Οι ΗΠΑ, λοιπόν, θα αλλάξουν πολύ τα πράγματα. Επίσης, κάτι άλλο που παρατηρείται είναι η μεγάλη εξέ­λιξη στα παιχνίδια δεξιοτήτων (skill games) -τάβλι, πόκερ, διαδικτυακά παιχνίδια φαντασίας

 Βρισκόμαστε, λοιπόν, στη φάση, μετάβαλής από το παράνομο στο νόμιμο;

Κοιτάξτε, μιλώντας για τη δική μας χωρά, νομίζω πως, είναι λιγο και το μικρόβιο του Έλληνα, αλλά, όπως και να έχει, όταν είναι κάτι παράνομο , όταν γίνεται σε ένα κλειστό υπόγειο είναι και λογικό πως όταν πας εκεί μέ­σα… δεν θα παίξεις ένα ευρω, θα παίξεις μεγάλα ποσά. Και στην Ευρώπη (Ιταλία, Γαλλία, Δανία  ανοίγει ή -τείνει να ανοίξει- η αγορά

 Ποιος είναι ο τζίρος του στοιχηματισμου στην Ελλάδα;

Συμφωνά με την ΟΠΑΠ Α Ε., ο τζίρος του τζόγου γενικά (Στοίχημα. ΚΙΝΟ κλπ.) είναι γύ­ρω στα 5,5 δισ. ευρώ - μιλάμε για παιχνίδια που παίζοντα από Έλληνες στην Ελλάδα, μέσω των πρακτορείων. Κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει επακριβώς το ύψος του παράνομου (μη ρυθμι­ζόμενου, πιο σωστά, κατ' άλλους) στοιχηματισμού - σχετικές έρευνες, πάντως, το εκτιμούν από 2.5 ως 5 δισ ευρώ ,μιλώντας κυρίως για στοίχημα, πόκερ online. Βέβαια, σε αυτό πρέπει να υπολογίσει κάποιος και τα «μηχανάκια» και οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρχει. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή, σε ό,τι οφορά το στοιχηματισμό μεσω της ΟΠΑΠ Α.Ε, ένα μεγάλο κομμάτι χάνεται στους online operators, οι οποίοι λει­τουργούν στην Ελλάδα δίχως να υπόκεινται σε καμιά νομοθεσία. Δεν πληρώνουν φόρους, άρα μπορούν να έχουν καλύτερες αποδόσεις από την ΟΠΑΠ A Ε

 Αλλο στοιχείο διαφοροποίησης;

-  Ένα  άλλο είναι πως η ΟΠΑΠ Α Ε θα πάρει ένα στοίχημα «επικίνδυνο», των 1.000 ευρω, ενω οι online operators δεν θα το κάνουν αυτό, φοβούμενοι μήπως ο παίκτης κερδίσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ

 

Το ελληνικό κράτος μπορεί να βγάλει πολλά χρήματα -και από την αδειοδότηση και από τη φορολογία- έτσι δεν είναι;

- Φυσικά θεωρώ, ας πούμε, ότι τα 2.5 δισ, με 10% φόρο, θα έδιναν 10 εκατ ευρω έσοδα στο κράτος, συν κάποια εκατομμύρια από τις αδειαδοτήσεις. Επιπλέον, θα δημιουργούν­ταν και θέσεις εργασίας, πράγμα εξίσου συμαντικό.

 ..ειδικά την περίοδο αυτή. Ως εταιρεία, πού θα κινηθείτε τα επόμενα χρόνια;

-   Εχουμε ένα σαφή προσαναταλισμό στις δυο κυρίες περιοχές τραπεζικό factoring, busi­ness intelligence από τη μία και sports betting (αλλά και λοταρίες κ.ά.) από την άλλη. Και βέ­βαια, έχουμε μια κατεύθυνση εξωστρέφειας, θεωρωντας ότι οι βασικοί πελάτες μας είναι πια στο εξωτερικό το ξεκινήσαμε το 2009, αποδίδει ηδη καρπούς, παρ' ολα που δεν είναι εύκολο.

Επίσης, συνεχής έρευνα και ανάπτυξη προιόντων και συγκερασμός ιδεών, έτσι ώστε να χτίσουμε γυρω από τα βασικα μας προϊόντα και άλλα, ώστε να παρέχουμε προστιθέμενη άξια στους πελάτες μας, αλλά και να μας βοηθήσει αυτό στο να χτίσουμε μια πιο δυνατή σχέση με αυτούς. Η αγορά αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα, οπότε η ευελιξία είναι σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας

 Είστε οι ίδιοι άνθρωποι, που δημιουργήσα­τε την εταιρεία πριν από 16 χρόνια.

-      Η φιλοσοφία παραμένει η ίδια. Από την αρ­χική ομαδα της πρώτης πενταετίας έχουμε μεί­νει 2-3 άτομα, αλλά ουσιαστικά παραμένουμε στην πρωτοπορία, όπως τότε .Αυτή τη στιγμή, είμαστε συνολικά γύρω στα 55 άτομα. Ξέρετε, θέλουμε να παίρνουμε κόσμο όχι μόνο τεχνικά άρτιο, αλλά και που να δένει με την ομάδα. Δίνουμε μεγάλη προσοχή και στο χαρακτήρα του κάθε εργαζόμενου, λοιπόν… Και δεν θέλουμε να προσλαμβάνουμε κοσμο μόνο και μόνο για να γεμίζει τα γραφεία

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (τμήμα συνέντευξης)  

Συνέντευξη στον Π. Στ. Ανδριανέση

Το 1999 ήδη είχαμε δημειουργήσει την πρώτη πλατφόρμα data mining στην Ελλάδα και ήμαστε η πρώτη που είχε φτιάξει μηχανη συ­ναλλαγών για το Χρηματιστήριο Αθηνών Τότε, ένα μεγάλο (πλειοψηφικό) κομμάτι της εταιρείας αγοράστηκε από την Επιφάνεια, έγιναν διά­φορες αλλαγές, και τελικά το 2002 κάναμε άνα management buy out, αγοράζοντας από τη Marfin το 51% της εταιρείας και πλέον συνεχί­σαμε αυτόναμα, με κατεύθυνση κυρίως την εταιρική νοημοσύνη και τις συναλλαγές online. Αυτό μας οδήγησε σε σημαντικές επιτυχίες στα πεδία των τηλεπικοινωνιών. Κατασκευασαμε συστήματα billing για εταιμείες του χώρου στο Βέλγιο, τη Γερμανία, το Λουξεμβουργο και τη Νοτιά Αφρική. Από το 2002 και μετά μπήκαμε στα factoring, όπου αρχισαμε να «χτίζουμε» έρ­γο για την Εμπορική Τράπεζα, την Τράπεζα Πει­ραιώς και, εδώ και δυο χρόνια, με τη νέα πλεον πλατφόρμα -σε web- έχουμε καλύψει μεγάλο κομμάτι της ελληνικής αγοράς και δραστηριο­ποιούμαστε και στο εξωτερικό.

 

Πρόστιμο 5.000 ευρώ το ΕΡΣ στον "Best FM

Με πρόστιμο 5.000 ευρώ η ανεξάρτητη αρχή τιμώρησε και τον "Best FM" (Αττικής) για μετάδοση παράνομης διαφήμισης. Όπως εξήγησε ο κ. Λασκαρίδης ο ραδιοσταθμός μετέδωσε διαφήμιση διαδικτυακού καζίνου (ιστοσελίδα με τυχερά παιχνίδια). Σύμφωνα με τη νομοθεσία όμως η εκμετάλλευση τέτοιας ιστοσελίδας δεν θεωρείται νόμιμη δραστηριότητα και συνεπώς και η διαφήμισή της δεν μπορεί να είναι νόμιμη.

Γιατί έχει κολλήσει το νομοσχέδιο για το τζόγο

Πληροφορίες της  «Γάτας» επιμένουν ότι το υπουργεία Οικοναμίας. παρότι έχει εγγράψει σημαντικά έσοδο στον Προϋπολογισμό του 2011 από την απελευθέρωση του στοιχήματος (500 εκατομύρια ευρω μόνο από της άδειες), δεν έχει καταλήξει ακόμα στη φόρμουλα με την οποία θα προχωρήσει η όλη διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών, εξετάζονται ακόμα δύο σενάρια για το διαδικιυακό στοίχημα.

Εκείνο που φαίνεται να «κολλάει» είναι το γεγονός της αντίδρασης των ενδιαφερόμενων εταιρειών και των εν Ελλάδι εκπροσώπων τους, στη φόρμουλα που προωθούσε αρχικά το υπουργείο και η Κυβέρνηση, να δοθούν δηλαδή άδειες έναντι μεγάλου αντιτίμου, όπως ακριβώς είχε γίνει πριν οπό 15 χρόνια με τις άδειες της κινητής τηλεφωνίας. Αντίθετα οι εταιρείες και αι επιχειρηματίες που τις εκπροσωπούν στην Ελλάδα, τρανταχτά ονόματα όλοι - στην κυβέρνηση θεωρούν σίγουρη την εμπλοκή του Δημήτρη Κοντομηνά του Γιώργου Μπόμπολα, του Δημήτρη Μελισσσνίδη με το εγχείρημα και δυνατότητα παρέμβασης στα πολιτικά πράγματα, ζητούν να εφαρμοστεί ιο μοντέλο της Γαλλίας

Το πρώτο αναφέρει ότι θα δοθούν συγκεκριμένες άδειες προς τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, όπως δηλαδή έγινε με άδειες της κινητής τηλεφωνίας. Θα γίνει δηλαδή διεθνής διαγωνισμός για 4 ή 5 άδειες και οι ανάδοχες εταιρείες θα κερδίσουν τη δυνατότητα διεξαγωγής στοιχήματος στον ελληνικό χώρο είτε μέσω πρακτορείων είτε μεσω ιντερνετ. Το δεύτερο σενάριο έρχεται ως απόρροια των αντιδράσεων για το πρώτο. Σύμφωνα με πληροφορίες διεθνείς εταιρείες αντιδρούν σε όσα προβλέπει το πρώτο σενάριο. Κι αυτό διότι θεωρούν ότι έτσι θα περιοριστεί η δική τους δυνατότητα παρέμβασης, καθώς δεν έχουν ήδη λάβει θέσεις, συνεργαζόμενες με εγχώριους επιχειραματίες που διαθέτουν την δυνατότητα παρέμβασης Έτσι λοιπόν προτείνουν να αφεθούν ελεύθερες οι άδειες καθένας δηλαδή να παίρνει ένα θέλει , καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό και από εκεί και πέρα  να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός .

Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν διευκρινίστηκε ούτε από το νομοσχέδιο που κατατέθηκε ο τρόπος με τον οποίον θα δοθούν οι άδειες. Πληροφορίες από το περιβάλλον του υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, αναφέρουν πάντως ότι  προκρίνεται το σενάριο της  παροχής  συγκεκριμένου αριθμού αδειών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν θα γίνει η παροχή  τους κεντρικά από τον ΟΠΑΠ, αλλά απ' ευθείας από το κράτος ενώ ο Οργανισμος θα συμμετέχει ως «τεχνικός Θεμοτοφύλακας της διαδικασίας." Αυτό θα συμβεί προκειμένου τα έσοδα από το αντίμο για  τις άδειες να πάνε απ ευθείας στο κρατικό ταμείο, καθώς έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2001 (500 εκατ. ευρώ) και όχι στο ταμείο του ΟΠΑΠ, όπου θα μοιραστούν στους  μετόχους, άρα όχι μόνο στο ελληνικό Δημόσιο.

Οι μεγάλο-επιχειρηματίες που έχουν ήδη συνάψει συμφωνίες με ξένες εταιρείες στοιχήματος, ζητούν να ακολουθηθεί το παράδειγμα της Γαλλίας. Εκεί, το κράτος δεν έβαλε συγκεκριμένα όρια στις άδειες που θα δοθούν, αλλά κάλεσε κάθε Ενδιαφερόμενο να καταθέσει αίτηση και απλώς να διαθέτει συγκεκριμένα προσόντα (οικονομική επιφάνεια, νομική υπόσταση κτλ.)· Αυτό κι έγινε, η αγορά απελευθερώθηκε και οι εταιρείες καταβάλλουν ως φόρο στο κράτος ένα ποσοστό 8,5% επί των ακαθάριστων εσόδων τους. Δηλαδή, εάν υπολογίζουμε ότι στην Ελλάδα ο τζόγος αυτός ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ, τα κράτος θα εισέπραττε σε μια τέτοια περίπτωση από 350 εκατ. ευρώ και πάνω. Η αρχική σκέψη του υπουργείου Οικονομικών πάντως ήταν να επιβληθεί ρήτρα για την απόκτηση κάθε άδειας, προκειμένου να εισπροχθούν 500 εκαι. ευρώ από αυτές μέσα στο 2011, και στη συνέχεια φόρος 10% επί των ακαθόριστων εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, οι επιχειρηματίες αντιδρούν σε αυτό το σενάριο. «Αν θέλετε ρήτρα, δεν θα έχετε τέτοιο φόρο», φέρονται να δηλώνουν προς τους αρμόδιους του υπουργείου Οικονομικών που χειρίζονται το ζήτημα. Κάπως έται έχει κολλήσει το ζήτημα, παρά το γεγονός ότι και τα έσοδα έχουν προϋπολογιστεί και το νομοσχέδιο είναι ήδη έτοιμο, έχοντος συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο από τον περασμένο Ιούνιο.

Μόνο με έδρα την Ελλάδα...

Σίγουρα πάντος, ορίζεται σαφώς στο νομοσχέδιο που έχει δοθεί για δημόσια διαβούλευση (στο opengov.gr) ότι όλοι οι ιστότοποι που θα διεξάγουν στοίχημα θα είναι με κατάληξη ,gr. προκειμένου να πρόκειται για εταιρείες με έδρα την Ελλάδα, ενώ η φορολόγηση θα γίνεται στην πηγή, κατά τη διάρκεια του στοιχημστισμού. Δηλαδή ο παίκτης θα πληρώνει απ’ ευθείας ένα ποσοστό ως φόρο στο κράτος, αμέσως μόλις καταθέτει, μέσω πιστωτικής κάρτας, τα χρήματά του στο διαδίκτυο.Έτσι, το δημόσιο θα διασφαλίζει το μερτικό του ανεξάρτητα από τα κέρδη των παικτών και όπως λένε  στην κυβέρνηση, θα εξασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα των παικτών.

"Ενα ερώτημα που θα απασχολήσει σύντομα την κυβέρνηση αφορά στο ενδεχόμενο να ζητήσουν οι εταιρίες που θα πάρουν τις άδειες και δυνατότητα να ανοίξουν σημεία πώλησης. Κάτι τέτοιο πάντως φαίνεται προς το παρόν ότι αποκλείεται για να μην υπάρξει επιπλέον κόστος για την ΟΠΑΠ

Πηγή : ΓΑΤΑ

 

«Καλπασμός» προς τα κέρδη από το 2011

Την επιστροφή του ΟΔΙΕ στη λειτουργική κερδοφορία μέσα στους πρώτους μήνες του 2011, υπό την αίρεση μόνον της υπαγωγής του σε ρυθμίσεις για τις βαρύτατες και επαναλαμβανόμενες σε ετήσια βάση προσαυξήσεις σειράς προστίμων παρελθουσών διοικήσεων, προαναγγέλλει ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος κ. Αλέξανδρος Ζαχαρής, στην παρακάτω συνέντευξή του προς το «Κ».

Ικανοποιημένος στο έπακρο από την ήδη σημαντικότατη περικοπή έως τα μέσα Οκτωβρίου περίπου 8 εκατ. ευρώ από σχετιζόμενα με τη μισθοδοσία κόστη, ο κ. Ζαχαρής εκτιμά σαν στοίχημα που μπορεί να κερδηθεί την εξυγίανση του Οργανισμού, επιζητώντας απλώς την υπομονή του βασικού μετόχου για την προς αυτόν τον σκοπό υλοποιούμενη στρατηγική.

Στους άμεσους στόχους εντάσσονται η εισαγωγή των αγγλικών ιπποδρομιών στο στοίχημα, ο τριπλασιασμός των σημείων πώλησης του ΟΔΙΕ έως τον Απρίλιο του 2011, η μετάβαση του δικτύου σε ιντερνετική τεχνολογία ΙΡ και η μετάδοση του προϊόντος σε κανάλι ελεύθερης προβολής εντός των προσεχών εβδομάδων.

- Κύριε Ζαχαρή, να ξεκινήσουμε από το τωρινό τοπίο και συγκεκριμένα το μίγμα ελληνικών και γαλλικών ιπποδρομιών που ισχύει από τα τέλη Αυγούστου. Είστε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα;
Θα σας απαντήσω ως εξής και με δεδομένο ότι αυτά δεν εξαρτώνται μόνον από τις πωλήσεις αλλά και από το κόστος. Εκείνο που πρωτίστως μας ενδιαφέρει ως διοίκηση, είναι να βελτιώσουμε το τελικό αποτέλεσμα του Οργανισμού, συρρικνώνοντας σε τέτοιο βαθμό τα έξοδα, ώστε ακόμη και με λιγότερα έσοδα να έχουμε πολύ καλύτερα μεγέθη απ' ό,τι στο παρελθόν. Για να συμβεί αυτό - και ξέχωρα με το προϊόν, αν δηλαδή αυτό αφορά ελληνικές, γαλλικές ή αγγλικές κούρσες - το πρώτο που θα πρέπει να επιτύχει ο ΟΔΙΕ είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση των σημείων πώλησής του.
Το σημερινό δίκτυο του Οργανισμού αριθμεί 400 καταστήματα, αριθμός που δεν επιτρέπει τη μέγιστη διείσδυση του προϊόντος στην αγορά, στον βαθμό τουλάχιστον που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τη στρατηγική της εταιρείας. Αν και υπάρχει η δυναμική, μένει να την αποδείξουμε και μέσω της ανάπτυξης. Πώς επιτυγχάνεται η ανάπτυξη; Κυρίως με την προώθηση και τη διεύρυνση των σημείων πώλησης και κάτω από τη λογική της προσέλκυσης πολλών νέων πελατών.

Ο ΣΤΟΧΟΣ
- Αναφέρεστε σε νέο αριθμό πρακτορείων και πιθανότατα στη διείσδυση των ιπποδρομιών στο ευρύ κοινό, μέσω καναλιού ελεύθερης προβολής;
Ο στόχος μας είναι αυτός. Μέσα στον ερχόμενο μήνα θα προστεθούν στο δίκτυο του ΟΔΙΕ 50-60 νέα πρακτορεία και από 'κει και πέρα η περαιτέρω αύξησή τους θα εξαρτηθεί από τη μετάβαση του δικτύου σε ιντερνετική τεχνολογία ΙΡ, έναντι της σημερινής τεχνολογίας Χ-25 που είναι μία παλαιά τεχνολογία. Υπολογίζω ότι με τη νέα τεχνολογία θα μπορούμε να προχωρήσουμε από τα τέλη του 2010, με αρχές του 2011, ώστε τον Aπρίλιο της επόμενης χρονιάς ο αριθμός των πρακτορείων να έχει τριπλασιαστεί. Να πάμε δηλαδή από τα 400 πρακτορεία, στα περίπου 1.200 σε ένα διάστημα 6 μηνών από σήμερα. Και βέβαια, σημαντικότατο ρόλο θα παίξει και η μετάδοση των ιπποδρομιών σε κανάλι ελεύθερης προβολής. Στο κομμάτι αυτό οι συζητήσεις έχουν ήδη προχωρήσει και έως τα τέλη του μήνα ενδεχομένως και να έχουμε κλείσει. Κοιτάμε να τελειώνουμε με μία συμφωνία που θα είναι αμοιβαία και για τις δύο πλευρές. Κυρίως όμως να μην φορτωθούμε κόστη, στα οποία είμαι αλλεργικός.
- Τα οποία εξελίσσονται πώς; Είστε ικανοποιημένος από την πορεία τους στο τρέχον δωδεκάμηνο;

Κοιτώντας τη μισθοδοσία που είναι και το μεγαλύτερο κόστος του Οργανισμού, σε σχέση με πέρυσι τα κόστη έχουν πέσει από τα 22 εκατ. ευρώ στα 14 εκατ. ευρώ. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη την αναμενόμενη μείωση του τζίρου στα 205 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρονιάς, έναντι τζίρου 261 εκατ. ευρώ πέρυσι, θεωρώ βέβαιο ότι με την εξοικονόμηση αυτών των 8 εκατ. ευρώ οι ζημιές στο τέλος του 2010 δεν θ' αυξηθούν, παραμένοντας στα επίπεδα στα 28 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι. Ποιος είναι ο λόγος που οι ζημιές θα μείνουν στα ίδια επίπεδα, παρά τη μείωση στα κόστη; Οι προσαυξήσεις παρελθόντων ετών, σχετιζόμενες για μία ακόμη φορά με πρόστιμα από την εφορία ή το ΙΚΑ, τα οποία μας επιβαρύνουν πολύ. Για να αντιληφθείτε το πρόβλημα, σας λέω ότι οι προσαυξήσεις από πρόστιμα, που συνιστούν βεβαιώσεις παρελθουσών διοικήσεων), το 2010 θ' ανέλθουν στα 8,1 εκατ. ευρώ, από 1,69 εκατ. ευρώ το 2009. Παρ' όλη λοιπόν τη μείωση των εσόδων μας, παρ' όλη την αύξηση των προστίμων, καταφέρνουμε να έχουμε τις ζημιές ίδιες. Είναι ένα μικρό επίτευγμα.

ΤΑ ΚΟΣΤΗ
- Οσον αφορά στα κόστη, ποια είναι η συμβολή των γαλλικών ιπποδρομιών;

Καθοριστική. Κοστίζουν λιγότερο, διότι έναντι των ελληνικών ιπποδρομιών δεν έχουν το κόστος διοργάνωσης, δεν χρειάζεται εν ολίγοις ο ΟΔΙΕ να πληρώνει 300 μεροκάματα για να «τρέχει» το προϊόν. To προϊόν είναι έτοιμο, έρχεται από το εξωτερικό και μεταδίδεται με μόνο κόστος το ποσοστό 1,5% επί του τζίρου που έχει συμφωνηθεί να δίνουμε στους Γάλλους. Από την άλλη πλευρά δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί η αυξητική τάση των γαλλικών ιπποδρομιών από βδομάδα σε βδομάδα, με τον τζίρο ανά κούρσα να κυμαίνεται ήδη στα 36.500 ευρώ έναντι 30.400 ευρώ που κυμαινόταν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Και φανταστείτε ότι μιλάμε για τα ίδια σημεία πώλησης και μηδαμινή έως καθόλου προβολή. Αρα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι όταν επιτέλους η διάθεση του προϊόντος «τρέξει» σε πολύ περισσότερους πελάτες.

ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ
- Με την εισαγωγή στο στοίχημα των αγγλικών ιπποδρομιών υπάρχει κάποια εξέλιξη; Οι συζητήσεις με τους Αγγλους σε τι σημείο βρίσκονται;

Οι αγγλικές ιπποδρομίες είναι προγραμματισμένες, με μόνη εκκρεμότητα αυτή τη στιγμή κάποιες τεχνικές ιδιαιτερότητες που έχουν, είναι να κάνουν με τη ροή του προγράμματός τους και το γεγονός ότι οι μεταδόσεις των ιπποδρομιών στην Αγγλία γίνονται ανά πεντάλεπτο ή δεκάλεπτο. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να επεξεργαστούμε το αγγλικό πρόγραμμα και να δημιουργήσουμε μία δική μας ροή προγράμματος, αποκλειστικά και μόνον με τις κούρσες στις οποίες στοιχηματίσουν οι πελάτες μας. Αυτό θέλει πρόγραμμα και υπηρεσίες ροής και προς αυτή την κατεύθυνση αναμένουμε την ευόδωση ενός διαγωνισμού τον οποίο έχουμε ονομάσει διαγωνισμό ξένων ιπποδρομιών, ώστε να προχωρήσουμε στις υπηρεσίες ροής. Γι' αυτό και καθυστερούμε. Επίσης, συζητούμε και για τα ποσοστά, να είναι δηλαδή το ίδιο ευνοϊκά με αυτά που ισχύουν στις γαλλικές ιπποδρομίες. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, οι αγγλικές ιπποδρομίες θα βρίσκονται στον αέρα πριν από τα τέλη του 2010.

- Μέλλον και εξυγίανση του ΟΔΙΕ. Εκεί που όλοι οι προηγούμενοι απέτυχαν, εσείς τι ελπίζετε;
Να σας πω ότι είμαι αισιόδοξος. Θα πρέπει ωστόσο να υπάρχει υπομονή από τον βασικό μέτοχο. Εξασφαλισμένης της υπομονής αυτής, που όπως μου λένε σε υπουργικό επίπεδο υπάρχει, από του χρόνου κιόλας - σε 3 με 4 μήνες - ο Οργανισμός θα μπορεί να επιδείξει λειτουργική κερδοφορία, λαμβάνοντας υπόψη μας μόνον το τωρινό μίγμα των γαλλικών και ελληνικών ιπποδρομιών. To ζήτημα είναι πώς θα γίνουν οι διακανονισμοί με τα διάφορα ταμεία, διότι αν παρακάμψουμε με κάποιον τρόπο τα πρόστιμα, ο Οργανισμός σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα έρθει στο break - even.
Θα μπορούσε για παράδειγμα να υπάρξει μία αύξηση κεφαλαίου πλησίον των 20 εκατ. ευρώ, με τη λογική να μπορέσει να μπει η εταιρεία σε κάποιες ρυθμίσεις και να γλιτώσει τις προσαυξήσεις. Εφόσον επιτευχθεί αυτό, η εξυγίανση θα είναι ένα στοίχημα που πιστεύω να κερδηθεί αρκετά σύντομα.

Πηγή Κέρδος  Συνέντευξη στον Γιάννη Ανδριώτη (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Αθήνα: Παράνομο στοίχημα: Μπαράζ συλλήψεων

Τρία άτομα στα Πετράλωνα και δυο χθες στη Νέα Σμύρνη, ήταν τα αποτελέσματα της δράσης των ανδρών της ΓΑΔΑ, κατά του παράνομου στοιχηματισμού.

Στην πρώτη περίπτωση στα Πετράλωνα οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Αστυνομική διεύθυνση μαζί με τα ευρήματα και τα χρήματα που κατασχέθηκαν ενώ στην δεύτερη περίπτωση σε καφετέρια της περιοχής της Νέας Σμύρνης.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες προερχόμενες από την Διεύθυνση Ασφαλείας και τον ΟΠΑΠ, στην δεύτερη περίπτωση μεταξύ των στοιχείων που υπάρχουν είναι και λαθραίος οπλισμός, δυο όπλα και μια χειροβομβίδα, ενώ ερευνάται το ενδεχόμενο της διασύνδεσης του δεύτερου περιστατικού με παράγοντα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Πηγή . Ημερησία

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της μαζί με τον τζίρο της εβομάδας ύψους 15000 ευρώ, και σήμερα μαζί με τα υπόλοιπα ευρήματα οδηγήθηκε στην εισαγγελία Αθηνών για τα περαιτέρω.
VLTs : Το οριστικό "Τέλος" ή η Χρυσή Ευκαιρία ?

Διαβάστε στην περιοχή Μελών και στην κατηγορία  Εξουσιοδοτημένα Άρθρα μια μελέτη από το praktores.com και αφορά στο περιβάλλον που θα δημιουργηθεί από την εισαγωγή των VLTs στην Ελληνική αγορά.

Για να διαβάσετε το άρθρο θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε με τον λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει στο praktores.com ή αν δεν έχετε ακόμα να δημιουργήσετε λογαριασμό ακολουθώντας τις οδηγίες.

 

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό πατήστε ΕΔΩ 

 

Για να συνδεθείτε πατήστε ΕΔΩ
Business facebook Feed in store από τη Master Bet

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

ΨΙΘΥΡΟΙ, ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

HomeΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Top of Page