praktores.com
 
 
Κλιμακώνεται ο πόλεμος για τον διαδικτυακό τζόγο

Ο ΟΠΑΠ ζητεί ανάκληση των αδειών από 24 πάροχους, θεωρεί ότι παραβιάζουν τα αποκλειστικά δικαιώματα του

Την ολοσχερή απαγόρευση της διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου για τα οποία ο ΟΠΑΠ κατέχει αποκλειστικά δικαιώματα έχει αιτηθεί με κοινοποίηση του ο οργανισμός προς το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με την αίτηση που κατέθεσε η διοίκηση του ΟΠΑΠ, οι πάροχοι μέσω Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ενταχθεί στο μεταβατικό καθεστώς, παραβιάζουν συστηματικά τα αποκλειστικά δικαιώματά του, προσφέροντας τόσο παίγνια αθλητικού στοιχηματισμού όσο και άλλου είδους τυχερά παίγνια, βασισμένα σε γεννήτριες τυχαίων αριθμών. Για τις δύο τελευταίες κατηγορίες παιγνίων, ο ΟΠΑΠ θεωρεί ότι κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα, βάσει της σύμβασης παραχώρησης του 2000, αλλά και εκείνων που σύναψε το 2011

Στη αίτηση του, ο ΟΠΑΠ κατηγορεί ότι μια σειρά παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου έλαβαν άδεια παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις (ή αυτές έπαυσαν να ισχύουν σε μεταγενέστερο χρόνο) και ότι πρέπει να ανακληθούν τα φορολογικά τους στοιχεία. Μάλιστα, ζητεί τη συνδρομή των δικαστικών αρχών της χώρας και των άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε και του ΕΟΧ, προκειμένου να διερευνηθούν και να αποδοθούν οι ευθύνες προς κάθε κατεύθυνση. «Αιτούμεθα να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες για την απόδοση τυχόν ευθυνών προς πάσα κατεύθυνση, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία μεταβατικών παρόχων μέσω Διαδικτύου χωρίς την πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων, με συνέπεια, πέραν της αντικειμενικής παρανομίας, την απώλεια, πριν ή μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου 4002/2011, τυχόν σημαντικών προσόδων του ελληνικού Δημοσίου», αναφέρει η σχετική αίτηση-αναφορά, με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 2015..

Σημειώνεταιότι η αίτηση έχει υποβληθεί, εκτός του ΥΠΟΙΚ, στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, τον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης και Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Παιγνίων.

Στην αίτησή του, ο ΟΠΑΠ εκφράζει εξ αρχής αμφιβολία για τη σκοπιμότητα και τη νομιμότητα δημιουργίας του μεταβατικού καθεστώτος για τον διαδικτυακό τζόγο στην Ελλάδα. Ο οργανισμός στηλιτεύει το γεγονός ότι η σχετική ανακοίνωση ένταξης των 24 επιχειρήσεων στο μεταβατικό καθεστώς αποσύρθηκε από τον δικτυακό τόπο του ΥΠΟΙΚ. Επίσης, στηλιτεύεται ότι όσες εταιρείες είχαν ενταχθεί στο μεταβατικό καθεστώς αρχικά υπήχθησαν στη ΔΟΥ μεγάλων επιχειρήσεων, στη συνέχεια η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στις κατά τόπους ΔΟΥ και, τέλος, με απόφαση του ΓΓΔΕ, η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στην Δ' ΔΟΥ Αθηνών. Σύμφωνα με την αίτηση του ΟΠΑΠ, οι 24 εταιρείες που προσωρινά αδειοδοτήθηκαν δεν πληρούσαν σωρευτικά τις προϋποθέσεις του νόμου, δηλαδή δεν ήταν νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. και του ΕΟΧ, δεν προσέφεραν ήδη τις υπηρεσίες τους στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό, διασυνοριακά μέσω Διαδικτύου, και, τέλος, δεν είχαν ήδη λάβει τη σχετική νόμιμη άδεια για να προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές από τις αλλοδαπές αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών.

«Εξ όσων γνωρίζουμε, η υπαγωγή των εταιρειών αυτών στο μεταβατικό καθεστώς έγινε χωρίς κανέναν έλεγχο από την ελληνική Πολιτεία...», αναφέρει η αίτηση του ΟΠΑΠ. Σύμφωνα με αυτή, οι εταιρείες του μεταβατικού καθεστώτος «στήθηκαν» με στόχο να υποστηρίξουν όλους όσους παρείχαν υπηρεσίες μέχρι τότε χωρίς καμία προγενέστερη αδειοδότηση και, φυσικά, για να αποφύγουν την αναδρομική φορολόγηση που προέβλεπε η σχετική υπουργική απόφαση. Ο ΟΠΑΠ αναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρεία από τη Μάλτα, η οποία κατά την περίοδο 2011-12 είχε μηδενικά έσοδα, ενώ το 2013 εμφάνισε τζίρο 1,03 δισ. ευρώ. Μετά το 2013, η συγκεκριμένη εταιρεία φάνηκε να λειτουργεί ως ενδιάμεσος άλλων στοιχηματικών εταιρειών, καθώς πάνω στην άδειά τους «κρέμονταν» 12 διαφορετικοί ιστότοποι. Κατά τον ΟΠΑΠ, είναι σημαντικό να εξεταστεί κατά πόσον τα χρήματα των παικτών που επέλεγαν τους ανωτέρω ιστότοπους διακινούνταν απευθείας από τον κάτοχο της άδειας ή τα χρήματα αυτά διακινούνταν μέσω τρίτων, δηλαδή από εταιρείες, πραγματικούς ιδιοκτήτες των ιστοτόπων αυτών, που εκμεταλλεύονταν την άδεια της μαλτέζικης εταιρείας.

Διαβάστε το άρθρο του Βαγγέλη Μανδραβέλη "Κλιμακώνεται ο πόλεμος για τον διαδικτυακό τζόγο" στην πηγή "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"

«Η ΠΕΠΠΣ μοναδικός φορέας εκπροσώπησης των πρακτόρων ιπποδρομιακού στοιχήματος»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ... ΑΙΧΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΠΑΠ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠΠ

Η ανάληψη της διεξαγωγής του ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα από την ΟΠΑΠ, μέσω της θυγατρικής του ομίλου ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε., μάλλον προκάλεσε συνδικαλιστικές κόντρες, όσον αφορά τον φορέα που εκπροσωπεί συνδικαλιστικά τους πράκτορες ιπποδρομιακού στοιχήματος. Σχετικά η Πανελλήνια Ένωση Πρακτόρων Προϊπποδρομιακού Στοιχήματος εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο Τύπου:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο μοναδικός και αποκλειστικά νομιμοποιούμενος φορέας συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των μελών της 'Ενωσής μας-πρακτόρων ιπποδρομιακού στοιχήματος, ήταν και παραμένει η ΠΕΠΠΣ και ουδείς άλλος. Η ΠΕΠΠΣ έχει πανελλαδική εμβέλεια, διοικητική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία και δεν υπάγεται σε κανένα άλλο σωματείο. Συνεπώς, για οποιοδήποτε επαγγελματικό ζήτημα αναφορικά με τη λειτουργία του ιπποδρομιακού στοιχήματος, καλούνται τα μέλη μας να απευθύνονται στην ΠΕΠΠΣ, προκειμένου να ενημερώνονται ΥΠΕΥΘΥΝΑ και ΣΩΣΤΑ και να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες και ορθές απαντήσεις, πληροφορίες και οδηγίες για τις δέουσες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, είτε έναντι του προηγούμενου αναδόχου του ιπποδρομιακού στοιχήματος (ΟΔΙΕ Α.Ε.), είτε έναντι του νέου αναδόχου (ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.).

Δραττόμενοι της ευκαιρίας, πληροφορούμε τα μέλη μας ότι για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από την επανέναρξη της διεξαγωγής του ιπποδρομιακού στοιχήματος, η ΠΕΠΠΣ έχει κάνει ήδη τις ενδεδειγμένες ενέργειες και κινήσεις στις αρμόδιες Αρχές και αναμένονται τις προσεχείς ημέρες εξελίξεις και διορθωτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και την επίλυση των όποιων προβλημάτων. Για ό,τι αφορά τη σύμβαση με την εταιρεία ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε., καλούμε τα μέλη μας να περιφρουρήσουν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους, να αγνοήσουν τους όποιους «καλοθελητές» και «διαπραγματευτές» και να ενημερώνονται αποκλειστικά από την διοίκηση του σωματείου μας. Τέλος, έχουν εδώ και καιρό κινηθεί οι νόμιμες διαδικασίες για την επιστροφή στα μέλη μας (όσων απευθύνθηκαν στην ΠΕΠΠΣ και ζήτησαν την συνδρομή της) των χρημάτων που δικαιούνται από την ΟΔΙΕ Α.Ε. και όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο ίδιο διεκδικητικό πλαίσιο θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Ένωσή μας.

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι η ΕΠΠΑΠ και η ΠΟΕΠΠΠ, που τελευταία εμφανίζονται αυτόκλητα ως δήθεν «εκπρόσωποι» και «θεματοφύλακες» των πρακτόρων ιπποδρομιακού στοιχήματος, ήταν και παραμένουν συνδικαλιστικοί φορείς εκπροσώπησης ΜΟΝΟ των πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και ΟΧΙ των πρακτόρων άλλων εταιρειών. Οποιαδήποτε απόπειρα εμπλοκής τους στα επαγγελματικά ζητήματα του κλάδου μας είναι αντικαταστατική (λόγω έλλειψης αρμοδιότητας), αντιδεοντολογική, μη σύννομη και καταστροφική για τα συμφέροντά μας, αφού προκαλεί σύγχυση, προβλήματα και αποσυντονισμό. Άλλωστε οι πράκτορες ιπποδρομιακού στοιχήματος πήραμε ήδη μια πρώτη γεύση από τις συνέπειες αυτής της απόπειρας ανάμειξης και εμπλοκής τρίτων (και μη σχετικών με την επαγγελματική μας δραστηριότητα) από την τραγική εικόνα του ιπποδρομιακού στοιχήματος και τα προβλήματα των πρώτων ημερών διεξαγωγής του.

Συμβουλεύουμε τους όψιμους και αυτόκλητους «εκπροσώπους» να ασχολούνται με τα «του οίκου τους» και των καταστατικών αρμοδιοτήτων τους, ενδιαφερόμενοι με την επίλυση των δικών τους προβλημάτων και να μη φυτρώνουν εκεί που δεν τους σπέρνουν.

Τα δικά μας προβλήματα, ως επαγγελματίες πράκτορες ιπποδρομιακού στοιχήματος, θέλουμε, μπορούμε και θα τα λύσουμε αποτελεσματικά εμείς (όπως πράξαμε μέχρι σήμερα) χωρίς τη βοήθειά τους!!!

Όσο δε για τον εκφοβισμό και τις απειλές στο τελευταίο δελτίο Τύπου της ΕΠΠΑΠ προς τα μέλη της ΠΕΠΠΣ ότι πρέπει να επιλέξουν μεταξύ των δυο σωματείων ακολουθώντας τις καταστατικές τους διατάξεις, τούς υπενθυμίζουμε ότι το χρησιμοποιούν κατά το δοκούν ξεχνώντας ότι στις τελευταίες εκλογές της ΕΠΠΑΠ συμμετείχαν και εκλέχτηκαν πράκτορες που ανήκαν και στα δυο σωματεία (ΠΕΠΠΣ και ΕΠΠΑΠ) και παράλληλα εκλέχτηκαν και στην ΠΟΕΠΠΠ.
Καλά θα κάνετε να ενημερωθείτε από τη νομική σας υπηρεσία ότι ο νόμος 1712 είναι υπεράνω καταστατικών και να ξαναδιαβάσετε τη γνωμοδότηση της ΓΣΕΒΕΕ, την οποία έχετε στο αρχείο σας.

Αλήθεια τι επιδιώκετε και τι φοβάστε από την ΠΕΠΠΣ;

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΠΠΣ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΜΗΣ

 

Διαβάστε το άρθρο "Η ΠΕΠΠΣ μοναδικός φορέας εκπροσώπησης των πρακτόρων ιπποδρομιακού στοιχήματος" στην πηγή "1-2-Χ"

Πρεμιέρα για τις ελληνικές ιπποδρομίες

Την επίσημη έναρξη των ελληνικών ιπποδρομιών στο Μαρκόπουλο Αττικής πραγματοποιεί η Ιπποδρομίες Α Ε. μέλος του Ομίλου ΟΠΑΠ, την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016.

Με τον σχεδιασμό της για την επόμενη μέρα των ελληνικών ιπποδρομιών να βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, η εταιρεία Ιπποδρομίες ΑΕ ολοκλήρωσε όλες τις απαραίτητες εργασίες προετοιμασίας σε λειτουργικό, τεχνικό και αγωνιστικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίσει την άρτια και ασφαλή διοργάνωση της πρώτης ελληνικής ιπποδρομιακής συγκέντρωσης. Επίσης, προχώρησε σε εργασίες συντήρησης του αγωνιστικού στίβου και παράλληλα υλοποιεί εργασίες αναβάθμισης και βελτίωσης των χώρων και υποδομών των εγκαταστάσεων στο Μαρκόπουλο.

Με στόχο την προσφορά στο κοινό μίας σύγχρονης παικτικής εμπειρίας, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού η εταιρεία θα παρέχει από σήμερα, Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016, τη δυνατότητα στους παίκτες να παρακολουθούν και να στοιχηματίζουν σε διεθνείς ιπποδρομίες στη Γαλλία, την Αγγλία και τη Νότιο Αφρική, αρχικά μέσω ενός δικτύου περίπου 300 πρακτορείων. Ο αριθμός των πρακτορείων θα αυξηθεί σταδιακά κατά το επόμενο διάστημα.

Ειδικότερα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα ποσά που θα συγκεντρώνονται από τους παίκτες στην Ελλάδα θα συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ποσό που στοιχηματίζεται στο εξωτερικό για την ίδια κούρσα (common pool), με αποτέλεσμα ο παίκτης στη χώρα μας να συμμετέχει στη διεκδίκηση σημαντικού ύψους κερδών.

Από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 αυτή η δυνατότητα θα παρέχεται στις ιπποδρομίες της Αγγλίας και της Νοτίου Αφρικής. Σε αυτή την κατηγορία θα προστεθούν σύντομα οι γαλλικές ιπποδρομίες, για τις οποίες προς το παρόν, ο στοιχηματισμόςθα πραγματοποιείται σε τοπικό επίπεδο και θα αφορά σε ποσά που τοποθετούνται από παίκτες στην Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το http://www.horseraces.gr/

Διαβάστε το άρθρο "Πρεμιέρα για τις ελληνικές ιπποδρομίες" στην πηγή "MATCH MONEY"

 

O Στεργιώτης, το χάος με το τζόγο και η χαμένη ευκαιρία των VLTs

Χίλιες λέξεις χρειάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) Αντώνης Στεργιώτης προκειμένου να μας εξηγήσει γιατί επί έξι μήνες αντί να ασχοληθεί με την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου που γιγαντώνεται, επικεντρώθηκε στην καταπολέμηση του ΟΠΑΠ!

Στην πολυσέλιδη παρέμβαση του κ. Στεργιώτη (η θητεία του οποίου έχει λήξει από τα μέσα Δεκεμβρίου), σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, δεν υπάρχει ούτε μια φορά η λέξη VLTs. Απουσιάζουν, επίσης, οι αναφορές στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων νομιμοποίησης του παράνομου τζόγου,μέσω ανάπτυξης του δικτύου VLTs του ΟΠΑΠ, αφού με δική του αιφνιδιαστική απόφαση στις αρχές του καλοκαιριού τορπίλισε την επένδυση του οργανισμού. Ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ χρειάστηκε περίπου 1.000 λέξεις για να παραδεχθεί πως επί των ημερών του ο παράνομος τζόγος εκτοξεύθηκε και πως "δεν μπορώ να πάρω ούτε διοικητικά μέτρα"! Δεν είπε, όμως, ποιες λύσεις πρότεινε στην κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπιστούν οι "βαρόνοι" του παράνομου τζόγου. Οι πλέον κακεντρεχείς υποστηρίζουν πως δεν πρόλαβε επειδή ασχολήθηκε επισταμένα με την τακτοποίηση φίλων και γνωστών στην Επιτροπή, μέσω αμφιλεγόμενων διορισμών που συζητούνται επί μήνες.

Κατά τον κ. Στεργιώτη φταίνει όλοι οι άλλοι εκτός από τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής για την έκρηξη στον παράνομο τζόγο και την αναστολή της επένδυσης του ΟΠΑΠ στα VLTs. Μέσω της επένδυσης θεωρείται πως θα νομιμοποιούνταν σημαντικό τμήμα της "πίτας" που εκμεταλλεύονται σήμερα λίγοι επιτήδειοι. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι πως ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ δείχνει πως δεν έχει καταλάβει τίποτα αν και έληξε η εξάμηνη θητεία του: Επιμένει να κατηγορεί και να παραδίδει μαθήματα στην κυβέρνηση, αποθεώνει τα αστυνομικά μέτρα την ίδια στιγμή που παραδέχεται πως δεν αποδίδουν. Και ας υπήρχαν εδώ και μήνες εισηγήσεις πως μέσω μιας λογικής ρύθμισης η ανάπτυξη των VLTs θα είχε αποδώσει σημαντικά έσοδα στο δημόσιο, περιορίζοντας τη δράση των κυκλωμάτων παράνομου τζόγου. Αντ' αυτού ο κ. Στεργιώτης αποφάσισε, λήγες ημέρες πριν την έναρξη λειτουργίας των VLTs, την εφαρμογή ενός τόσο αυστηρού κανονισμού που οδήγησε στην αναστολή της επένδυσης. Ηταν η πρώτη και μοναδική απόφαση της εξάμηνης θητείας του, αν εξαιρεθούν οι τακτοποιήσεις φίλων και γνωστών σε διάφορες θέσεις της ΕΕΕΠ. Τώρα διεκδικεί παράταση της θητείας του την ίδια στιγμή που θεωρεί πως φταίνε όλοι οι άλλοι πλην του ιδίου για όσα συνέβησαν το τελευταίο εξάμηνο.

Οπως είπε, «καθόμαστε και ανεχόμαστε παρανομίες εν γνώση μας. Έχουμε εταιρείες του Διαδικτύου (24 είναι, πολλές από αυτές δεν θα έπρεπε να είναι, είναι σαφές), το γνωρίζουμε σαν εποπτική Αρχή, το γνωρίζουν οι Αρχές, η κυβέρνηση - δεν βλέπω όμως να προχωράει τίποτα. Παίρνω δικογραφίες σαν πρόεδρος της ΕΕΕΠ από την Αστυνομία για καραμπινάτες παρανομίες, σε ποινικά δικαστήρια, για κακουργήματα, και δεν μπορώ να πάρω ούτε διοικητικά μέτρα. Εάν αυτό δεν είναι τραγέλαφος, κι αν αυτά είναι χαρακτηριστικά ευνομούμενου κράτος, το αφήνω στην κρίση σας».

Επειδή το αφήνει στην κρίση μας, αναρωτιόμαστε γιατί επί τόσους μήνες δεν ασχολήθηκε με το κλείσιμο παράνομων λεσχών με "φρουτάκια"; Τι έκανε για την αντιμετώπιση των "Internet Cafe" που, όπως ο ίδιος παραδέχεται, έχουν πλημμυρίσει τη χώρα και λειτουργούν ως δούρειος ίππος για τον παράνομο τζόγο μέσω Διαδικτυακών Εταιρειών; Γνωρίζει πως τα τεράστια έσοδα που χάνει ετησίως το ελληνικό δημόσιο μεταφράζονται σε πρόσθετα "τέλη" για τα νόμιμα τυχερά παιχνίδια και πρόσθετους φόρους για τους πολίτες; Ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ εγκαλεί, μάλιστα, το ελληνικό δημόσιο που έχει καθυστερήσει να αδειοδοτήσει τις 24 εταιρείες διαδικτυακού στοιχήματος που είχαν λάβει "προσωρινές άδειες". Οπως είπε, "πολλές από αυτές ουσιαστικά κάνουν παράνομο επίγειο στοιχηματισμό. Η κωμωδία με τα Ιντερνετ καφέ πρέπει να σταματήσει (όταν ακούω Ιντερνετ καφέ, ως πρόεδρος της ΕΕΕΠ, σκέφτομαι ότι είναι παράνομα Προπατζίδικα, το 90%). Ο,τι διαβάζετε στις εφημερίδες, "έκανε έφοδο η Αστυνομία", πάντα είναι Ιντερντ καφέ".

Ο κ. Στεργιώτης μίλησε, μάλιστα, για μια ολόκληρη "βιομηχανία" την οποία αφήνει ανεξέλεγκτη. "Αυτό που πιάνει η Αστυνομία, όμως, καθημερινά, από την Αλεξανδρούπολη έως την Κρήτη, δεν είναι ένας υπολογιστής που απλά παίζουν εκεί στο μαγαζί. Είναι διασυνδέσεις τερματικών των Ιντερνετ καφέ με διαδικτυακούς παρόχους, με συμφωνίες των ιδιοκτητών των Ιντερνετ καφέ με τους παρόχους για μοίρασμα προμήθειας ... και βέβαια εξαπατούν το ελληνικό Δημόσιο (μη απόδοση του 30%, μη απόδοση του 10% φόρου επί των κερδών των παικτών, και βέβαια ξέπλυμα βρώμικου χρήματος)". Το αποκορύφωμα της παρέμβασης του προέδρου της ΕΕΕΠ, ο οποίος περιορίστηκε στο να καταγγέλει (τον εαυτό του;) ήταν το σημείο στο οποίο παραδέχθηκε πως η ρυθμιστική αρχή απουσιάζει από την πλέον αναπτυσσόμενη αγορά των τυχερών παιχνιδιών, το Διαδίκτυο. Οπως είπε, "κατά κοινή πεποίθηση διεθνώς, θεωρείται η "αγορά του μέλλοντος" στον χώρο του τζόγου. Οι εξελίξεις διεθνώς και όλες οι προβλέψεις είναι ότι έχουμε μια σαφέστατη και με γοργά βήματα μετατόπιση όσων εμπλέκονται στον χώρο των παιγνίων, προς τον διαδικτυακό στοιχηματισμό και τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια. Αλλωστε, τα ποσοστά ανάπτυξης του συγκεκριμένου κλάδου είναι διψήφια, τη στιγμή που σε άλλους κλάδους του χώρου, υπάρχει διεθνώς –όχι μόνο στη χώρα μας- στασιμότητα».

Σε κανένα σημείο της ομιλίας του ο κ. Στεργιώτης δεν αναφέρθηκε στο τι έκανε, αλλά στο τι πρέπει να γίνει. Ομως, η ΕΕΕΠ είχε πρόεδρο εδώ και πολύ καιρό, ο οποίος τώρα παραδέχεται εμμέσως πως είχε άλλες προτεραιότητες!

Διαβάστε το άρθρο "O Στεργιώτης, το χάος με το τζόγο και η χαμένη ευκαιρία των VLTs" στην πηγή "www.euro2day.gr"

Πρεμιέρα την Παρασκευή για τις ιπποδρομίες! Στοίχημα από σήμερα

Την ερχόμενη Παρασκευή 22 Ιανουαρίου είναι η μεγάλη πρεμιέρα των ελληνικών ιπποδρομιών και ο παλμός της ιπποδρομιακής κοινότητας χτυπάει δυναμικά στο Μαρκόπουλο. Σήμερα όμως με ιπποδρομίες Αγγλίας, Νότιας Αφρικής και Γαλλίας αρχίζει η νέα, πλούσια γκάμα στοιχηματισμού που θα προσφέρει η θυγατρική του ΟΠΑΠ, η Ιπποδρομίες Α.Ε.

Προπονητές, αναβάτες και εν γένει η ιπποδρομιακή κοινότητα, καθώς και όλη η ομάδα της Ιπποδρομίες Α.Ε. είναι πανέτοιμοι για τις μεγάλες αναμετρήσεις που έρχονται στις κούρσες και θεωρούν δεδομένο ότι το κοινό του ιπποδρόμου όχι μόνο θα επιστρέψει στις κερκίδες, αλλά και θα διευρυνθεί σημαντικά. Ο αυξημένος πληθυσμός των αλόγων, ιδιαίτερα μετά την πρωτοβουλία εισαγωγής 36 καθαρόαιμων και της δημοπρασίας τους από τον ΟΠΑΠ, το υψηλό θέαμα υγιούς και έντονου ανταγωνισμού, οι σύγχρονες ιπποδρομιακές εγκαταστάσεις, η πιστή εφαρμογή των κανόνων, όπως ορίζει το υπεύθυνο παιχνίδι, και οι νέες στοιχηματικές επιλογές θα επαναφέρουν στο προσκήνιο το άθλημα και τη ζωή στην ιπποδρομιακή κοινότητα, η οποία θα ακμάσει ξανά.

Από σήμερα δίνεται πρώτη φορά στους παίκτες μια σημαντική ευκαιρία, που δεν είχαν μέχρι σήμερα: όχι μόνο να παρακολουθούν τα μεγάλα διεθνή ιπποδρομιακά γεγονότα της Αγγλίας και της Νότιας Αφρικής, αλλά και να στοιχηματίζουν απευθείας σε αυτά, διεκδικώντας έτσι υψηλά κέρδη. Πώς θα γίνεται αυτό; Τα ποσά που θα συγκεντρώνονται από τους παίκτες στην Ελλάδα θα συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ποσό στοιχηματισμού στο εξωτερικό για την ίδια κούρσα (common pool), με αποτέλεσμα ο παίκτης στη χώρα μας να συμμετέχει στη διεκδίκηση σημαντικού ύψους κερδών. Σε αυτή την κατηγορία θα προστεθούν σύντομα και οι γαλλικές ιπποδρομίες, για τις οποίες προς το παρόν ο στοιχηματισμός πραγματοποιείται με βάση τα ποσά που συγκεντρώνονται από παίκτες στην Ελλάδα.

Ηδη περισσότερα από 300 πρακτορεία του ΟΠΑΠ υπέγραψαν και παρέλαβαν τον εξοπλισμό ειδικών αποκωδικοποιητών που είναι απαραίτητοι για την προβολή στις οθόνες των αγώνων, των στατιστικών στοιχείων, καθώς και όλου του πληροφοριακού υλικού για κάθε κούρσα. Στόχος είναι να διπλασιαστούν τα πρακτορεία που θα διαθέτουν τον συγκεκριμένο εξοπλισμό εντός του 2016.

Ο στοιχηματισμός θα πραγματοποιείται μέσω των τερματικών με τα οποία ήδη παίζεται το Πάμε Στοίχημα. Ηδη στα 30 πιο εμπορικά πρακτορεία έχει τοποθετηθεί επιπλέον τερματικό, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται άμεσα οι παίκτες.

Διαβάστε το άρθρο "Πρεμιέρα την Παρασκευή για τις ιπποδρομίες! Στοίχημα από σήμερα" στην πηγή "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Στεργιώτης: Να ρυθμιστεί η αγορά...χθές!

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον χώρο των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, και για τα μέτρα που άμεσα πρέπει να ληφθούν από την κυβέρνηση, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική εποπτεία και έλεγχος του συγκεκριμένου χώρου, ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), Αντώνης Στεργιώτης, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στην ημερίδα που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού), με θέμα: «Τυχερά Παίγνια στην Ελλάδα της κρίσης: Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των τυχερών παιχνιδιών».

Μεταξύ άλλων, ο κ.Στεργιώτης, αναφερόμενος στη δημιουργία της ΕΕΕΠ ως ανεξάρτητης εποπτικής αρχής του χώρου των παιγνίων, είπε ότι η Ελλάδα έφτασε τελευταία και κατάϊδρωμένη στην Ευρώπη, αφού μόλις προ τετραετίας συνέστησε την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Αντίθετα, είπε χαρακτηριστικά, αντίστοιχος φορέας στη Μ.Βρετανία κλείνει σχεδόν έναν αιώνα ζωής.

Οσον αφορά τις παρεμβάσεις του ελληνικού κράτους στον χώρο των παιγνίων, είπε: «Από το 1994 και μετά, οπότε έχουμε ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές (παρεμβάσεις δηλαδή του κράτους στο χώρο του τζόγου) μέσω της ψήφισης του νόμου 2206/1994, ο οποίος είναι ο νόμος που για πρώτη φορά επέτρεψε τις αδειοδοτήσεις -μέσω διαγωνισμών- ιδιωτικών καζίνο, από τότε και μετά έχουμε μια αρκετά ενεργή παρέμβαση του ελληνικού κράτους στη συγκεκριμένη αγορά. Εκ του αποτελέσματος, οι παρεμβάσεις αυτές, παίρνω το θάρρος να τις χαρακτηρίσω έως και τραγικές».

Οσον αφορά την κατάσταση που διαμορφώθηκε τα χρόνια της κρίσης στον χώρο των τυχερών παιγνίων (ΟΠΑΠ, Καζίνο, Διαδίκτυο), ανέφερε:

-Για τα Καζίνο: «Ο υποκλάδος των Καζίνο είναι προβληματικός, προβληματικότατος. Η καθαρή θέση αυτών των επιχειρήσεων είναι αρνητική, ξεπερνώντας τα 400 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχει μια κατακόρυφη πτώση των εσόδων τους, λόγω κρίσης, της τάξης του 75%. Κάτι που κατατάσσει τον κλάδο στις κατ’ εξοχήν πληγείσες από την κρίση επιχειρήσεις».

-Για ΟΠΑΠ-Ελληνικά Λαχεία: «Και εκεί έχουμε μεγάλη πτώση, αλλά περίπου τη μισή απ’ ότι στα Καζίνο. Στο 35%-38% προσδιορίζεται. Με πάρα πολλά προβλήματα και εκεί τα οποία αποτυπώνονται στη σημερινή συγκυρία (… γνωρίζετε η ΟΠΑΠ ΑΕ είναι σε σύγκρουση με την κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα … σε δικαστική διαμάχη).

-Για την αγορά των Διαδικτυακών παιγνίων: «Εδώ έχουμε το αντίθετο φαινόμενο. Εχουμε ένα μπουμ τα τελευταία χρόνια. Εκεί που είχαμε μια τελείως παράνομη αγορά έως το 2011, ο νόμος 4002 προσπάθησε να δώσει μια κάποια λύση. Εθεσε κάποιες προϋποθέσεις –δεν θα σχολιάσω τις διατάξεις του νόμου σχετικά με τις αδειοδοτήσεις των εταιρειών Διαδικτύου- οι οποίες όμως, άσχετα αν τις θεωρεί κανείς σωστές ή λάθος, ουδέποτε ετέθησαν σε εφαρμογή. Εχουμε ένα νόμο ψηφισμένο από το 2011, αλλά αδειοδοτήσεις δεν τρέχουν μέχρι σήμερα για διάφορους λόγους, που για να μην πλατιάσω πολύ δεν θα ήθελα να επεκταθώ.

Εκείνο που πέτυχε ο 4002 ήταν να δημιουργήσει μια τεράστια γκρίζα περιοχή. Που είναι η περιοχή του ονομαζόμενου μεταβατικού σταδίου, το οποίο αποτελεί μια ελληνική πατέντα, κατά την άποψη του Ρυθμιστή καταγέλαστη. Από όποιο βήμα κι αν έχω σταθεί, μόνον ειρωνικά μπορώ να μιλήσω για τον 4002 και τη μεταβατική περίοδο. Μεταβατική περίοδος τεσσάρων ετών, δεν είναι μεταβατική περίοδος. Είναι κοροϊδία. Εχει παγιωθεί μια κατάσταση, η οποία έχει δημιουργήσει τα μύρια όσα, και η οποία εξελίσσεται σε καρκίνωμα.

Με τον 4002 ούτε έλεγχο μπορούμε να κάνουμε. Εχουμε εταιρείες του Διαδικτύου -24 είναι, πολλές από αυτές δεν θα έπρεπε να είναι, είναι σαφές, το γνωρίζουμε σαν εποπτική Αρχή, το γνωρίζουν οι Αρχές, η κυβέρνηση- δεν βλέπω όμως να προχωράει τίποτα. Καθόμαστε και ανεχόμαστε παρανομίες εν γνώσει μας. Παίρνω δικογραφίες σαν πρόεδρος της ΕΕΕΠ από την Αστυνομία για καραμπινάτες παρανομίες, σε ποινικά δικαστήρια, για κακουργήματα, και δεν μπορώ να πάρω ούτε διοικητικά μέτρα. Εάν αυτό δεν είναι τραγέλαφος, κι αν αυτά είναι χαρακτηριστικά ευνομούμενου κράτος, το αφήνω στην κρίση σας.

Πιστεύω ότι, όχι απλώς έχουν ωριμάσει, κοντεύουν να σαπίσουν, οι συνθήκες, για να προχωρήσουμε σε αδειοδοτήσεις, να προχωρήσουμε σε αυτό που λέμε ρυθμισμένο περιβάλλον στο Διαδίκτυο. Είναι επιτακτική ανάγκη για πάρα πολλούς λόγους. Και δημοσιονομικούς, αλλά όχι μόνο δημοσιονομικούς. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου, συμμόρφωσης των παρόχων. Είναι λόγοι προστασίας και του κοινωνικού συνόλου. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, αν οι εταιρείες που προσωρινά το ελληνικό κράτος, μέσω του ν.4002/11, τους επιτρέπει να προσφέρουν on line υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως, αν αυτές προσφέρουν εξ’ αποστάσεως υπηρεσίες ή αν επί της ουσίας πρόκειται για παράνομο επίγειο στοιχηματισμό. Διότι πολλές από αυτές ουσιαστικά κάνουν παράνομο επίγειο στοιχηματισμό. Η κωμωδία με τα Ιντερνετ καφέ πρέπει να σταματήσει (όταν ακούω Ιντερνετ καφέ, ως πρόεδρος της ΕΕΕΠ, σκέφτομαι ότι είναι παράνομα Προπατζίδικα, το 90%).  Ο,τι διαβάζετε στις εφημερίδες, “έκανε έφοδο η Αστυνομία”, πάντα είναι Ιντερντ καφέ. Αυτό που πιάνει η Αστυνομία, όμως, καθημερινά, από την Αλεξανδρούπολη έως την Κρήτη, δεν είναι ένας υπολογιστής που απλά παίζουν εκεί στο μαγαζί. Είναι διασυνδέσεις τερματικών των Ιντερνετ καφέ με διαδικτυακούς παρόχους, με συμφωνίες των ιδιοκτητών των Ιντερνετ καφέ με τους παρόχους για μοίρασμα προμήθειας … και βέβαια εξαπατούν το ελληνικό Δημόσιο (μη απόδοση του 30%, μη απόδοση του 10% φόρου επί των κερδών των παικτών, και βέβαια ξέπλυμα βρώμικου χρήματος).

Αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε σήμερα. Αμεσα, λοιπόν, αδειοδοτήσεις εδώ και τώρα.  Ο τρόπος αδειοδότησης, αν θα πρέπει να προχωρήσουμε με τις διατάξεις του ν.4002 ή αν πρέπει να αλλάξουν αυτές οι διατάξεις, αυτό είναι προς συζήτηση με την κυβέρνηση, και αυτό είναι στην κυβέρνηση να το αποφασίσει. Η ΕΕΕΠ είναι περισσότερο παρά ποτέ έτοιμη να συνδράμει την ελληνική κυβέρνηση, και από τη στιγμή που θα μας δώσει το πράσινο φως, θα ολοκληρώσουμε τη σχετική διαδικασία σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Όχι άλλες καθυστερήσεις. Ρύθμιση της συγκεκριμένης αγοράς, που, να σημειωθεί, πως, όχι μόνο κατά τη δική μου εκτίμηση, αλλά κατά κοινή πεποίθηση διεθνώς, θεωρείται η “αγορά του μέλλοντος” στον χώρο του τζόγου. Οι εξελίξεις διεθνώς και όλες οι προβλέψεις είναι ότι έχουμε μια σαφέστατη και με γοργά βήματα μετατόπιση όσων εμπλέκονται στον χώρο των παιγνίων, προς τον διαδικτυακό στοιχηματισμό και τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια. Αλλωστε, τα ποσοστά ανάπτυξης του συγκεκριμένου κλάδου είναι διψήφια, τη στιγμή που σε άλλους κλάδους του χώρου, υπάρχει διεθνώς –όχι μόνο στη χώρα μας- στασιμότητα».

Πηγή "praktoresopap.com"

 

Μύθοι και αλήθειες για τον τζόγο

Φαίνεται ότι έπειτα από 5 χρόνια Μνημονίου στην Ελλάδα ορισμένοι αρέσκονται ακόμη στη συντήρηση και αναπαραγωγή βολικών μύθων που θα φέρουν ξαφνικά πακτωλό εσόδων στα δημόσια ταμεία και θα λειτουργήσουν ως ισοδύναμα σε επαχθή για τους Έλληνες μέτρα.

Ένας από αυτούς τους μύθους που αναπαράγονται από δημοσιογράφους, βουλευτές της συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, ακόμη και από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, είναι ο μύθος περί παράνομου τζόγου ύψους 6 δισ. ευρώ, που, αν παταχθεί, μπορεί να αποφέρει έσοδα ύψους από 800 εκατ. μέχρι 1,5 δισ. ευρώ στο Δημόσιο. Ωστόσο, μια προσεκτικότερη μελέτη των πραγματικών στοιχείων αποδεικνύει ότι «άνθρακες ο θησαυρός».

Εκτίμηση
Πώς προέκυψε όμως το ποσό των 6 δισ.; Πολλοί το αποδίδουν σε μια αυθαίρετη εκτίμηση που έκανε τον Ιούλιο του 2014 ενώπιον της Επιτροπής Διαφάνειας της Βουλής ο τότε πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) κ. Ευγένιος Γιαννακόπουλος, στο πλαίσιο του απολογισμού της ΕΕΕΠ για το 2013.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΕΠ αλλά και του ετήσιου απολογισμού της ΟΠΑΠ ΑΕ, το 2014 η νόμιμη αγορά παιγνίων στην Ελλάδα ανήλθε στο 1,8 δισ. ευρώ, ήτοι περίπου 1% του ΑΕΠ της χώρας. Από αυτά περίπου το 71% ανήκει στην ΟΠΑΠ ΑΕ, που λειτουργεί αποκλειστικά 13 επίγεια παιχνίδια, μεταξύ των οποίων τα ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΤΖΟΚΕΡ κ.λπ., καθώς και τα Λαχεία/Ξυστά. Το διαδικτυακό στοίχημα που εκμεταλλεύονται οι 24 εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα ανέρχεται στα 168 εκατ. ευρώ και τα καζίνα στα 288 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία το 2014, και με βάση τον ειδικό φόρο 30% επί των μεικτών εσόδων που υποχρεούνται να καταβάλλουν σε τριμηνιαία βάση όλες οι εταιρείες τυχερών παιγνίων, ο ΟΠΑΠ κατέβαλε περί τα 400 εκατ. ευρώ για τα 13 αποκλειστικά παιχνίδια του, το Σκρατς και τα λαχεία, ενώ οι 24 εταιρείες ποσό άνω των 40 εκατ. ευρώ από ένα μη αποκλειστικό παιχνίδι στο οποίο συμμετέχει και ο ίδιος ο ΟΠΑΠ και παράγει φορολογικά έσοδα κάτω από 1 εκατ. ευρώ.

Στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ ο μέσος όρος του νόμιμου τζόγου είναι στο 0,7% του ΑΕΠ και αφορά χώρες που θεωρητικά έχουν καταπολεμήσει αποτελεσματικά τον παράνομο τζόγο. Με βάση τη θεωρία του «παράνομου τζόγου των 6 δισ.», το ύψος του τζόγου θα εκτοξευόταν στα 8 δισ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι οι Έλληνες δαπάνησαν το 2014 εν μέσω κρίσης για τον τζόγο όσα το Bέλγιο, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Ολλανδία μαζί ή 4,5% του ΑΕΠ. Με άλλα λόγια, κάθε ενήλικος στην Ελλάδα ξόδεψε στον τζόγο περί τα 800 ευρώ, δηλαδή όσα Άγγλοι και Φινλανδοί μαζί.

Υπενθυμίζεται ότι επί υπουργίας Γιάνη Βαρουφάκη είχαν γίνει εκτιμήσεις εσόδων μόνο από τον διαδικτυακό τζόγο ύψους 500 εκατ. ευρώ, που μετά «έπεσαν» στα 300 εκατ. ευρώ και που απορρίφθηκαν ως εξωπραγματικά από την τρόικα.

Είναι γεγονός όμως ότι η ρύθμιση της διαδικτυακής αγοράς μέσω της έκδοσης αδειών και του αποτελεσματικότερου ελέγχου της θα της προσδώσει μεγαλύτερη αξιοπιστία και μέγεθος. Παράλληλα, με την αυξητική τάση που υπάρχει λόγω της τεχνολογίας, θεωρείται εύλογο τα μεικτά έσοδα να ξεπεράσουν τα 200 εκατ. ευρώ ετησίως από τα περίπου 160 εκατ. που είναι σήμερα.

Τα έσοδα
Σε αυτήν την περίπτωση τον πρώτο χρόνο τα έσοδα του Δημοσίου θα είναι πάνω από 60 εκατ. ευρώ από τον φόρο παιχνιδιών και, μαζί με τον φόρο στα κέρδη των παικτών, τα έσοδα από την αδειοδότηση και τον φόρο εισοδήματος για τις εταιρείες θα ξεπεράσουν συνολικά τα 100 εκατ. ευρώ. Έτσι τα οφέλη θα είναι σημαντικά, ενώ θα υπάρξουν επιπλέον πλεονεκτήματα:

  • Τα έσοδα από αυτήν την αγορά θα είναι «εγγυημένα» και διαρκώς αυξανόμενα - ενώ θα ενισχύουν και τις ταμειακές ροές του κράτους λόγω του τρόπου και του χρόνου πληρωμής τους.
  • Θα ρυθμιστεί και θα εκσυγχρονιστεί η αγορά τυχερών παιγνίων, στην οποία μπήκαν οι βάσεις με τον νόμο 4002 το 2011, αλλά στη συνέχεια δεν έγιναν τα απαιτούμενα βήματα για τη συνολική ρύθμιση της αγοράς από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
  • Είναι εύκολο να ελεγχθεί η φοροδιαφυγή, αφού αρκούν audits όπου θα ελέγχονται τα επίσημα και βεβαιωμένα στοιχεία από τους software providers των αδειοδοτημένων εταιρειών και από τις επίσημες Αρχές που τους έχουν αδειοδοτήσει για τα μεγέθη τους στην Ελλάδα.
  • Θα δημιουργηθούν πάνω από 1.000 νέες θέσεις εργασίας που στη συντριπτική τους πλειονότητα θα αφορούν σε νέους ανθρώπους, όπου εμφανίζονται σήμερα τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας.

Διαβάστε το άρθρο "Μύθοι και αλήθειες για τον τζόγο" του ΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ στην πηγή "www.ethnos.gr"

Απίθανος ο πακτωλός κερδών από τα τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο

«..Είναι 5,5 δισεκατομμύρια ο τζίρος. Αν σκεφθούμε ότι είναι ισόποσος του ΟΠΑΠ ο τζίρος, ο ΟΠΑΠ πληρώνει φόρο 750 εκατομμυρίων, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ, την ίδια ώρα που το 2012 και το 2013 οι εν λόγω εταιρείες δεν πλήρωσαν μία και το 2014, σύμφωνα με δήλωσή τους, πλήρωσαν κοντά στα 40 εκατομμύρια.

Είναι 750 εκατομμύρια από τη μια με 40 εκατομμύρια από την άλλη και ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν! για έσοδα του Κράτους ».Μια αποκαλυπτική συζήτηση στη Βουλή για τα μεγάλα φορολογικά έσοδα που χάνονται. Οι παραδοχές του αρμόδιου υπουργού Οικονομικών κ Τρ. Αλεξιάδη.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ (βουλευτής Θεσσαλονίκης, ΣΥΡΙΖΑ): Νομίζω ότι αυτή η ερώτηση ανταποκρίνεται στον χαρακτηρισμό της «επίκαιρης ερώτησης», με την έννοια ότι η Κυβέρνηση ελέγχεται και υπ' αυτή την έννοια δημιουργικά πιέζεται προς την κατεύθυνση της αναζήτησης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος, που αποτελεί και το θέμα των ημερών.

Μια απ' αυτές τις πηγές είναι και ο παράνομος τζόγος. Επειδή βλέπω και τον κ. Σπίρτζη εδώ, θέλω να πω πως φαίνεται ότι αυτή η χώρα έχει κωδικοποιήσει μη τηλεοπτικές άδειες, μη διαδικτυακές περί τα ηλεκτρονικά παίγνια άδειες. Ήταν όλα στο «μη», ένα πράγμα ουσιαστικά ασύδοτο, άναρχο, ανεξέλεγκτο, αρρύθμιστο και όταν κάποια στιγμή σκεφτόμασταν ότι ήταν 5,5 δισεκατομμύρια ο τζίρος αυτού του παράνομου τζόγου και πρέπει να πάρουμε και από εκεί, φτιάχναμε και έναν νόμο το 2011, τον ν.4002, βάζαμε διαδικασίες παραπομπής στις καλένδες, γιατί δεν υπήρχε η πολιτική βούληση και εξ αυτού του λόγου το τριετές μεταβατικό στάδιο πέρασε ουσιαστικά άπραγο. Ήλθον, είδον και απήλθον!

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με ένα καθεστώς που δεν ελέγχεται από κανέναν, που κατά δήλωσή τους φορολογούνται οι συγκεκριμένες διαδικτυακές εταιρείες, που είναι είκοσι τέσσερις τον αριθμό. Αρκετές απ' αυτές έχουν έδρα τους τη Μάλτα ή άλλες off shore εταιρείες. Είναι πραγματικά ένα Far West, «America Latina» ευρωπαϊκού τύπου αυτό που περιγράφουμε. Και τα λέω αυτά, επειδή έχω απέναντί μου τον Τρύφωνα Αλεξιάδη, που μπορώ να τον κοιτώ στα μάτια, γιατί ξέρω ότι είναι αυτό που λέει ο λαός μας, δηλαδή «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση» και έχει και τα guts και την πολιτική βούληση να βάλει χέρι και πόδι. Γιατί δεν μπορεί την ώρα που ο ελληνικός λαός αιμορραγεί, την ώρα που σκέφτεται ο μικροσυνταξιούχος αν του φτάνουν τα 650 ή τα 750 ευρώ για να βγάλει τον μήνα -αν τα έχει και αυτά, γιατί υπάρχουν και αυτοί που δεν συνταξιοδοτούνται- την ίδια ώρα το «πάρτι» των διαδικτυακών εταιρειών ηλεκτρονικού στοιχήματος να συνεχίζεται.

-Είναι 5,5 δισεκατομμύρια ο τζίρος. Αν σκεφθούμε ότι είναι ισόποσος του ΟΠΑΠ ο τζίρος, ο ΟΠΑΠ πληρώνει φόρο 750 εκατομμυρίων, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ, την ίδια ώρα που το 2012 και το 2013 οι εν λόγω εταιρείες δεν πλήρωσαν μία και το 2014, σύμφωνα με δήλωσή τους, πλήρωσαν κοντά στα 40 εκατομμύρια. Είναι 750 εκατομμύρια από τη μια με 40 εκατομμύρια από την άλλη και ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν!

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών):
Θέτετε, κύριε Βουλευτά, ένα πολύ σοβαρό θέμα με την ερώτησή σας. Διότι πραγματικά την ίδια στιγμή που είμαστε αναγκασμένοι -δεν είναι πολιτική μας επιλογή- να παίρνουμε δύσκολα φορολογικά μέτρα βλέπουμε να υπάρχουν μεγάλες πληγές στο φορολογικό σύστημα της χώρας που δεν μας επιτρέπουν να υλοποιήσουμε τη συνταγματική επιβολή για δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών.

Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που θέτετε στην ερώτησή σας, όπως ξέρετε, από το 2011 θεσπίστηκε το πλαίσιο λειτουργίας των σχετικών διαδικασιών για τα τυχερά παίγνια στην Ελλάδα. Αυτός ο νόμος είχε θετικά στοιχεία, αλλά άφησε και πάρα πολλά «παραθυράκια», τα οποία εκμεταλλεύθηκαν όλοι αυτοί οι κύριοι -και θα σας πω πιο κάτω, διότι είναι πιο τραγικά τα στοιχεία από αυτά που είπατε, δυστυχώς- στο θέμα του φόρου εισοδήματος.

Από τις διατάξεις του 2011 προκύπτει ότι έχουμε τρεις φορείς που ελέγχουν τη διαδικασία των παιγνίων. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ελέγχει τα νόμιμα τυχερά παιγνίδια στην Ελλάδα. Η Ελληνική Αστυνομία ελέγχει τα παράνομα τυχερά παιγνίδια στην Ελλάδα και το Υπουργείο Οικονομικών μέσω των φορολογικών υπηρεσιών προσπαθεί να ελέγξει φυσικά τις νόμιμες εταιρείες, το αν πληρώνουν τους σχετικούς φόρους.

Εδώ έχουμε, λοιπόν, το ότι η Επιτροπή Παιγνίων διενεργεί ελέγχους, για να εντοπίσει σελίδες μέσα από τις οποίες παρέχονται παράνομα τυχερά παιγνίδια, έχουμε την Επιτροπή Παιγνίων να ελέγχει τη νόμιμη λειτουργία των εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων και να φτιάχνει τη λεγόμενη black list για όσες εταιρείες συλλαμβάνονται να έχουν παράνομα παιγνίδια.

Αντίστοιχα η ΕΛΑΣ, όπως είπα, κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά στον παράνομο τζόγο και σε σχέση με τον απολογισμό της, τα έτη 2014 και 2015, από τους ελέγχους της ΕΛΑΣ έχουμε οκτακόσιες εξήντα δύο παραβάσεις, δύο χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα επτά συλληφθέντα άτομα, έξι χιλιάδες εκατόν δεκατέσσερα κατασχεθέντα μηχανήματα και τριακόσιες δύο χιλιάδες κατασχεθέντα χρηματικά ποσά.
Βεβαίως, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για καλύτερο συντονισμό της ΕΛΑΣ, των φορολογικών υπηρεσιών και της Επιτροπής Παιγνίων γι' αυτά τα ζητήματα.

Σημαντικός παράγοντας σε αυτό που ρωτάτε στην ερώτησή σας και θέτετε είναι το να υπάρχει βεβαίως η ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών, για να αλλάξει όλη η διαδικασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον διαδικτυακό τζόγο. Πρέπει να υπάρχουν νομοθετικές πρωτοβουλίες και να τακτοποιηθεί η αγορά του παράνομου τζόγου.

Είπατε πριν κάποια στοιχεία. Ξέρετε, έχουμε τρεις φορολογίες. Έχουμε το 10% που πληρώνουν οι παίκτες για τα κέρδη που έχουν. Έχουμε το 30% που πληρώνουν οι εταιρείες σε αυτό που τους απομένει από τη συμμετοχή των παικτών, εάν αφαιρέσουμε τα κέρδη των παικτών. Έχουμε όμως και τον φόρο εισοδήματος των εταιρειών διαδικτυακού τζόγου και εκεί είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Την ίδια στιγμή που ο Έλληνας πολίτης και οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγκάζονται να πληρώνουν τεράστια ποσά φόρου εισοδήματος θα σας πω ότι το 2012 φόρο εισοδήματος από αυτές τις είκοσι τέσσερις εταιρείες εισπράξαμε 31.179 ευρώ, το 2013 εισπράξαμε 5.179 ευρώ και το 2014 εισπράξαμε 27.366 ευρώ.

Όλα αυτά, βεβαίως, είναι θέματα τα οποία είναι στον προγραμματισμό για να αλλάξουν άμεσα και εκεί βεβαίως πρέπει να πούμε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τους ρυθμούς που προχωρούν αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να τελειώσει αυτή η διαδικασία της μεταβατικής περιόδου και να πάμε σε διαγωνισμό ή σε νομοθετικές πρωτοβουλίες, για να έχουμε ένα οριστικό καθεστώς. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία με τη μεταβατική περίοδο όπου υπάρχουν είκοσι τέσσερις συνολικά εταιρείες παροχής διαδικτυακού τζόγου.
Τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει μέχρι στιγμής είναι ότι έχουμε διαδικτυακό τζόγο στην Ελλάδα που παρέχεται από εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε off shore δικαιοδοσίες, όπως η νήσος Μαν και οι Ολλανδικές Αντίλλες και υπάρχουν ευθύνες γι' αυτούς που νομοθέτησαν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα.

Έχουμε σύναψη συμφωνιών με άλλες εταιρείες στην Ελλάδα, προκειμένου να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσω των ιστοσελίδων τους. Έχουμε λήξη της ισχύος της νόμιμης άδειάς τους κατά τον χρόνο υπαγωγής τους στο μεταβατικό καθεστώς και γενικά χρησιμοποιούν άδειες που δεν έχουν εκδοθεί από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τέλος, δεν κατέχουν άμεσα άδεια, αλλά χρησιμοποιούν άδεια που διαθέτει άλλη συνδεδεμένη εταιρεία.

Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος αυτών των εταιρειών -διότι έχουμε φορολογία εισοδήματος, έχουμε το 30%, έχουμε το 10% στα κέρδη των παικτών- είναι ασήμαντα και πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε εκείνες τις ενέργειες, ώστε να πληρώσουν κι αυτές οι εταιρείες αυτά που πληρώνουν όλες οι υπόλοιπες εταιρείες στην Ελλάδα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σπεύστε. Σπεύστε, γιατί αυτό αποτελεί ανοιχτό διαρκές σκάνδαλο. Και όσο αυτό δεν αντιμετωπίζεται, όσο δεν βρίσκεις τα έσοδα από εκεί, όταν σκέφτεσαι πώς θα αποφύγεις το 23% ΦΠΑ στην εκπαίδευση, τόσο θα ψάχνεις και θα βάζεις 0,05 στη στήλη του ΟΠΑΠ, δηλαδή, θα φορολογείς ποιους; Τις τεσσεράμισι χιλιάδες οικογένειες των πρακτόρων του ΟΠΑΠ, που ούτως ή άλλως είναι ενταγμένοι στην κανονική διαδικασία, στην κανονικότητα, και όχι σε αυτό που ονόμασα Far West America Latina ευρωπαϊκού τύπου.

Και αυτό πρέπει να γίνει και για τον λόγο που είπαμε, για την αναζήτηση και τον εντοπισμό εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. Είναι κοντά στα 700-800 εκατομμύρια που μπορεί να αντλήσει, αντί αυτών των αστείων ποσών των 20.000 και 30.000 που αναφέρατε, κύριε Υπουργέ.
Κάντε το! Δεν το είπα, δεν έχετε ανάγκη να επιδαψιλεύσω τιμάς. Είστε από τους Υπουργούς που δεν είναι πιασμένος από πουθενά. Και είναι αυτή η Κυβέρνηση που δεν είναι πιασμένη από πουθενά. Δεν εξυπηρετεί κανένα συμφέρον. Δεν εξυπηρετεί ούτε τη διαπλοκή ούτε τη διαφθορά. Και για αυτό είναι μοναδική η ευκαιρία για τον τόπο, για την πατρίδα, ώστε να δει αυτός ο οποίος ψάχνει αυτή τη στιγμή πώς θα επιβιώσει με τις συντάξεις των 500 και 600 ευρώ ότι υπάρχει κράτος δικαίου και ότι οι δυνατοί πληρώνουν και βάζουν το χέρι στην τσέπη.

Δεν ξέρω πώς θα το κάνετε. Είναι δύσκολο, γιατί καταλαβαίνω από αυτά που βλέπω, ότι τους δόθηκε με τον ν. 4002 δυνατότητα να πληρώσουν φορολογικά τα δύο προηγούμενα χρόνια. Δεν το έπραξαν. Τους δόθηκε η δυνατότητα να μην μπουν στην black list στην τριετία. Δεν το έκαναν.

Και τώρα οδηγούμαστε σε μία κατάσταση όπου, σύμφωνα με ένα non paper της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, έχουμε να κάνουμε με ένα καθεστώς, που αρκεί μόνο να σας περιγράψω: μη κατοχή νόμιμης άδειας παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων μέσω του διαδικτύου, μη κατοχή νόμιμης άδειας κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002 και κτήση αυτής σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.

Περιγράφει μία σειρά -μία προς μία- από παρανομίες που διαπράττουν οι εν λόγω εταιρείες. Όμως θα δείτε τώρα πόσα από τα μέσα ενημέρωσης θα παρουσιάσουν την εν λόγω συζήτησή μας, κύριε Υπουργέ. Γιατί, όταν σε κάποια sites αυτές οι εταιρείες «.gr» διαφημίζονται, είναι λογικό το site να μην θέλει να βγάλει τα ματάκια του με τα χεράκια του. Προφανώς, έτσι δεν είναι; Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.

Εν προκειμένω, όμως, ο δικός μας πελάτης είναι ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης που διεκδικεί να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη και να πληρώσουν αυτοί που πρέπει να πληρώσουν. Πρέπει άμεσα να κινηθείτε σε αυτή την κατεύθυνση, όπως επίσης και σε μια άλλη κατεύθυνση, των τραπεζικών προμηθειών.

Και το λέω παρεμπιπτόντως, γιατί μιλάμε και για μια συνολική μάχη- εκστρατεία κατά της φοροδιαφυγής. Οι έμποροι, οι μικρομεσαίοι, οι βιοτέχνες, ο ζαχαροπλάστης, ο κρεοπώλης, ο μανάβης, κύριε Υπουργέ, ο οποίος δεν θέλει να φοροδιαφύγει και θέλει να βάλει το pos -το μηχανάκι- ώστε όλα να γίνονται μέσω πλαστικού χρήματος, λένε «όχι, βρε αδερφέ, να βάλω και την τράπεζα συνεταίρο στην επιχείρησή μου και να πληρώνω 3-4% νταβατζιλίκι στην τράπεζα», η οποία δεν κάνει τίποτα –τίποτα!- όταν βάζεις την καρτούλα σου την πιστωτική, τη χρεωστική για να πληρώσεις τα 50, τα 100, τα 200 ευρώ που αντιστοιχούν στο εμπόρευμα το οποίο αγοράζεις.

Δείτε το, κάντε κάτι. Δεν μπορούν να λειτουργούν ως ξεχωριστό πριγκιπάτο οι τράπεζες. Βάλτε χέρι στις τράπεζες. Είναι ασύγγνωστοι. Νομίζω ότι υπάρχει και κοινοτική οδηγία που καθορίζει ότι είναι μισό τοις εκατό επί της συγκεκριμένης συναλλαγής. Δεν μπορεί να είναι 3% και 4% -το αντιλαμβάνεστε- και αποτελεί αντικίνητρο στη δική σας δέσμευση, κύριε Υπουργέ, ότι μέσω του πλαστικού χρήματος θα αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή. Αυτό είναι αντικίνητρο. Δηλαδή, ουσιαστικά υπονομεύουν οι τράπεζες, διά της πρακτικής των πολλαπλών αυτών προμηθειών, αυτή τη διαδικασία καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Κύριε Βουλευτά, θέσατε σωστά τα ζητήματα και θέλω και εγώ να επιβεβαιώσω ότι στα ζητήματα φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και διαφθοράς η Κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν διότι, όπως είπα, έχουμε πλήρη επίγνωση τού τι φορολογικό καθεστώς είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε και δεν θα αφήσουμε κανέναν είτε με νόμιμο είτε με παράνομο τρόπο να φοροδιαφεύγει ή να φοροαποφεύγει.

Όμως, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του παράνομου τζόγου, όπως είπατε, αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή -και δεν πρόλαβα να το πω στην πρωτολογία μου- είναι να ολοκληρώνουμε τις διαβουλεύσεις με τους φορείς της αγοράς για το θέμα αυτό και να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, να φέρουμε νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη λήξη του μεταβατικού καθεστώτος και την ενεργοποίηση του κανονικού καθεστώτος με νέες άδειες, κάτι που αναμένεται να αποδώσει άμεσα έσοδα στο κράτος, να φέρουμε νομοθετικές πρωτοβουλίες για θέσπιση σαφών και οριοθετημένων κανόνων λειτουργίας της αγοράς με σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο, να δρομολογήσουμε φορολογικούς ελέγχους, που ήδη γίνονται στις εταιρείες του μεταβατικού καθεστώτος -εκτός από αυτούς που ήδη έχουν δημοσιοποιηθεί και που ήδη διεξάγονται, δρομολογούμε και νέους ελέγχους- και τέλος να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των ελεγκτικών οργάνων του κράτους, με σκοπό την αποτελεσματικότερη πάταξη του παράνομου τζόγου.

Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω το πόσο μεγάλο ρόλο θα παίξει το νέο αναδιοργανωμένο ΣΔΟΕ, το οποίο θα έχει ειδικό τμήμα που θα ασχολείται με αυτό το θέμα του παράνομου τζόγου, σε συνεργασία βεβαίως με τα αντίστοιχα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όμως, σε ό,τι αφορά το μεγάλο θέμα που θίξατε -και νομίζω ότι θέλει μία ειδική συζήτηση στη Βουλή κάποια στιγμή- δηλαδή το θέμα της επέκτασης των τραπεζικών συναλλαγών, θα ήθελα να πω το εξής: Δεν θέλουμε να επεκτείνουμε τις τραπεζικές συναλλαγές επειδή έχουμε κάποια φιλοσοφική θεώρηση ή κάποια ψυχασθένεια ή επειδή έχουμε κάποιον σκοτεινό ρόλο, όπως μας κατηγορούν ορισμένοι περίεργοι, να επιτελέσουμε. Θέλουμε να επεκτείνουμε τις τραπεζικές συναλλαγές διότι μέσω αυτής της διαδικασίας μπορούμε να δώσουμε ένα αποφασιστικό χτύπημα στη φοροδιαφυγή και στο λαθρεμπόριο και γι' αυτόν τον λόγο θέλουμε να τις επεκτείνουμε.

Για να επεκτείνουμε τις τραπεζικές συναλλαγές, οι οποίες θα ωφελήσουν το δημόσιο, αλλά θα ωφελήσουν πάρα πολύ και τις τράπεζες, πρέπει το δημόσιο και οι τράπεζες να αλλάξουν λειτουργία σε ό,τι αφορά και τα ζητήματα των κατασχέσεων σε επίπεδο λογαριασμών -και ήδη σε αυτό το σημείο υπάρχουν διεργασίες και θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα ανακοινώσεις- αλλά και σε ό,τι αφορά το μεγάλο ζήτημα που βάλατε, αυτό των τραπεζικών προμηθειών. Διότι, όταν πάω στον φούρνο της γειτονιάς μου να πάρω κουλούρι, μου λέει «όταν θα πληρώνεις με κάρτα το κουλούρι και το ψωμί 0,80 ευρώ και θα ζητούν πάνω σε αυτό ανά συναλλαγή μηδέν κόμμα τόσο ή προμήθεια, μάλλον εξαιρείς εμάς από αυτή τη διαδικασία». Αυτό, λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Με την ίδια αποφασιστικότητα που θα προχωρήσουμε στην επέκταση των τραπεζικών συναλλαγών στο θέμα της αγοράς, ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που είπαμε, με την ίδια αποφασιστικότητα είμαστε σε διάλογο με τις τράπεζες για να υπάρξει μία λύση. Δεν μπορούμε να έχουμε προμήθειες της τάξης του 3% -υπάρχουν αυτή τη στιγμή τέτοιες προμήθειες σε κάρτες- δεν μπορούμε να έχουμε κόστος 280 και 300 ευρώ, για να βάλει κάποιος μηχάνημα. Πρέπει να τα δουν αλλιώς αυτά τα ζητήματα οι τράπεζες. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι για να πετύχουν οι τραπεζικές συναλλαγές, πρέπει να δώσουμε κίνητρα και να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις.

Διαβάστε το άρθρο "Απίθανος ο πακτωλός κερδών από τα τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο" στην πηγή "www.nonpapernews.gr"

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΖΟΓΟΣ: Ψίχουλα αντί χρυσάφι

Πριν από περίπου ένα μήνα η εφημερίδα ΑΠΟΨΗ είχε επισημάνει σε εκτενές αφιέρωμα της τη δράση του παράνομου τζόγου, αλλά και τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που είναι η απώλεια του ελληνικού Δημοσίου. Εξάλλου, με βάση και τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, το ζήτημα της νομιμοποίησης και της φορολόγησης του σημερινού καθεστώτος παράνομου διαδικτυακού ηλεκτρονικού τζόγου κρίνεται επιτακτικό.

Αυτό ανέδειξε με επερώτηση του στη Βουλή και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Α' Θεσσαλονίκης, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, ο οποίος έχει γνώση επί του θέματος λόγω και της ιδιότητας του ως δημοσιογράφος. Όπως ανέφερε ο κ. Τριανταφυλλίδης, «συνδέεται με την αδήριτη ανάγκη να εξευρεθούν εναλλακτικές πηγές εσόδων για το Ασφαλιστικό, που διψά για εισροές. Αποτελεί πρόκληση την ίδια ώρα που μιλάμε για συντάξεις-φιλοδωρήματα, για συντάξεις πείνας, στο λαό μας που αιμορραγεί, την ίδια ώρα να διατηρούμε ένα άναρχο, αρρύθμιστο, ανεξέλεγκτο, ασύδοτο καθεστώς παράνομου διαδικτυακού ηλεκτρονικού τζόγου, που δεν ελέγχεται από κανέναν. Ένα καθεστώς με εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη Μάλτα ή άλλες σε offshore εταιρείες, με υπενοικιάσεις από εταιρεία σε εταιρία. Είναι ένα Far West, "America Latina" ευρωπαϊκού τύπου, που τζιράρει κοντά στα 6 δισ. ευρώ το χρόνο και θα έπρεπε να αποδίδει στον κρατικό προϋπολογισμό κοντά στο 1,5 δισ. ΦΟΡΟΥΣ».

Μεταξύ άλλων ο κ. Τριανταφυλλίδης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πώς είναι δυνατόν ο ΟΠΑΠ από τον οποίο ζουν 5000 οικογένειες να αποδίδει στο Κράτος εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και κάποιοι άλλοι να την βγάζουν με ψίχουλα».

Παράλληλα, ο βουλευτής άσκησε δριμεία κριτική στις προηγούμενες κυβερνήσεις για το νομοθετικό κενό που άφηνε στις εταιρείες αυτές «παράθυρο» φοροδιαφυγής. Επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Φαίνεται ότι αυτή n χώρα είχε λάβει ειδική "τεχνογνωσία" στο να ΜΗ δίνει άδειες: Μη τηλεοπτικές άδειες, Μη διαδικτυακές περί τα ηλεκτρονικά παίγνια άδειες. Ήταν όλα στο "μη", ένα ουσιαστικά ασύδοτο, άναρχο, ανεξέλεγκτο, αρρύθμιστο καθεστώς. Όταν κάποια στιγμή σκεφτόμασταν ότι είναι κοντά στα 6 δισεκατομμύρια ο τζίρος αυτού του παράνομου τζόγου και πρέπει επιτέλους να λάβουμε ως ευνομούμενο κράτος τους νόμιμους φόρους, "φτιάχνανε" τότε και έναν νόμο το 2011, τον ν.4002, βάζαμε διαδικασίες παραπομπής στις καλένδες, τριετές μεταβατικό στάδιο. Γιατί; Γιατί δεν υπήρχε n πολιτική βούληση και εξ αυτού του λόγου το τριετές μεταβατικό στάδιο πέρασε ουσιαστικά άπραγο. Ήλθον, είδον και απήλθον!»

Νέες άδειες στον ηλεκτρονικό τζόγο

Με την ευκαιρία της επερώτησης Τρανταφυλλίδη, ο Τρύφων Αλεξιάδης προανήγγειλε ότι σύντομα θα τεθεί τέλος στο καθεστώς προσωρινής αδειοδότησης των 24 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη διαδικτυακή αγορά τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε άμεση νομοθετική ρύθμιση για τον έλεγχο της συγκεκριμένης αγοράς, στο πλαίσιο της οποίας θα υπάρξει νέα αδειοδότηση. «Δεν θα αφήσουμε κανέναν να φοροδιαφεύγει. Μόλις ολοκληρωθεί n διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς και καταλήξουμε για τον διαδικτυακό τζόγο, θα φέρουμε νομοθετικές ρυθμίσεις με νέες άδειες, και θα θεσπιστεί ένα σαφές πλαίσιο φορολογικού ελέγχου. Παράλληλα, θα ενισχύσουμε τη συνεργασία των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων. Πολύ μεγάλο ρόλο θα παίζει το νέο αναδιοργανωμένο ΣΔΟΕ, το οποίο θα έχει εδικό τμήμα για τον διαδικτυακό τζόγο και θα είναι σε συνεργασία με την αστυνομία», ανέφερε ο κ. Αλεξιάδης.

Μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών έκανε λόγο για «σκάνδαλο» αναφορικά με τον τρόπο φορολόγησης των 24 στοιχηματικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο με καθεστώς προσωρινής αδειοδότησης. «Έχουμε όμως και τον φόρο εισοδήματος των εταιρειών διαδικτυακού τζόγου, και εκεί είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Την ίδια στιγμή που ο Έλληνας πολίτης και οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγκάζονται να πληρώνουν τεράστια ποσά φόρου εισοδήματος, θα σας πω ότι το 2012 φόρο εισοδήματος από αυτές τις είκοσι τέσσερις εταιρείες εισπράξαμε 31.179 ευρώ, το 2013 εισπράξαμε 5.179 ευρώ και το 2014 εισπράξαμε 27.366 ευρώ», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Αλεξιάδης.

Σύμφωνα με όσα είπε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη, «Τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει μέχρι στιγμής είναι ότι έχουμε διαδικτυακό τζόγο στην Ελλάδα που παρέχεται από εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε off shore δικαιοδοσίες, όπως η νήσος Cayman και οι Ολλανδικές Αντίλλες, και υπάρχουν ευθύνες γι' αυτούς που νομοθέτησαν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Έχουμε σύναψη συμφωνιών με άλλες εταιρείες στην Ελλάδα, προκειμένου να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσω των ιστοσελίδων τους. Έχουμε λήξη της ισχύος της νόμιμης άδειάς τους κατά τον χρόνο υπαγωγής τους στο μεταβατικό καθεστώς και γενικά χρησιμοποιούν άδειες που δεν έχουν εκδοθεί από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τέλος, δεν κατέχουν άμεσα άδεια, αλλά χρησιμοποιούν άδεια που διαθέτει άλλη συνδεδεμένη εταιρεία».

Ο κ. Αλεξιάδης κατέληξε λέγοντας πως πρέπει να γίνουν αλλαγές για να ελέγχονται πλέον οι εταιρείες αυτές και να πληρώνουν αυτά που πρέπει να πληρωθούν: «Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος αυτών των εταιρειών -διότι έχουμε φορολογία εισοδήματος, έχουμε το 30%, έχουμε το 10% στα κέρδη των παικτών- είναι ασήμαντα και πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε εκείνες τις ενέργειες, ώστε να πληρώσουν κι αυτές οι εταιρείες αυτά που πληρώνουν όλες οι υπόλοιπες εταιρείες στην Ελλάδα».

Σημειώνεται πως σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου της Ομοσπονδίας των πρακτόρων του ΟΠΑΠ, το δ.σ. της Ομοσπονδίας είχε αναφέρει πως ο παράνομος τζόγος στην ελληνική αγορά προσεγγίζει τα 6 δισ. ευρώ, ένα μέγεθος από το οποίο δυνητικά θα μπορούσαν να προκύψουν φορολογικά έσοδα της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ.

Διαβάστε το άρθρο "ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΖΟΓΟΣ: Ψίχουλα αντί χρυσάφι" στην πηγή "ΑΠΟΨΗ"

Ανατροπές και κόντρες στον e-τζόγο

Ανατροπές και νέα δεδομένα στην εγχώρια αγορά τυχερών παιχνιδιών προκαλεί η σχεδιαζόμενη πρόθεση του οικονομικού επιτελείου να προχωρήσει στην - πολλάκις εξαγγελθείσα και από άλλες κυβερνήσεις – διαδικασία χορήγησης αδειών για την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.

Αναπόφευκτα, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης θα περιλαμβάνει την υλοποίηση διαγωνισμού για την χορήγηση των νέων αδειών, όπως άλλωστε ορίζει το ισχύον καθεστώς (διατάξεις των άρθρων 45 έως και 48 του ν.4002/2011). Ο σχετικός νόμος προβλέπει πως οι άδειες διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου θα χορηγούνται από το ΥΠΟΙΚ κατόπιν διενέργειας διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, θα έχουν 5ετή ισχύ και θα μπορούν να ανανεωθούν για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα με την καταβολή πρόσθετου τιμήματος.

Όπως συνέβη και σε αντίστοιχες περιπτώσεις σε ευρωπαϊκές αγορές που επίσης ρυθμίστηκαν, στελέχη της αγοράς αναμένουν πως στο πλαίσιο αυτό, θα τερματιστεί η μεταβατική περίοδος υπό την οποία λειτουργούν και προσφέρουν υπηρεσίες σήμερα οι 24 στοιχηματικές εταιρείες που προ τριετίας έκαναν χρήση των διατάξεων που προέβλεπε ο σχετικός νόμος. Ακολούθως, θα μεσολαβήσει ένα διάστημα (black period) απαραίτητο για να ξεκινήσει η διαδικασία προετοιμασίας και ελέγχου για τη χορήγηση των νέων αδειών λειτουργίας, με την πάροδο του οποίου όσες εταιρείες λάβουν αυτές τις άδειες θα μπορούν νόμιμα να δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, καταβάλλοντας τους προβλεπόμενους φόρους.

Επί του παρόντος, ωστόσο, δεν είναι γνωστά ούτε το τίμημα κάθε άδειας ή ο αριθμός τους, ούτε η διάρκεια της black period αλλά και το νομικό καθεστώς υπό το οποίο θα δραστηριοποιούνται οι εταιρείες που θα αδειοδοτηθούν, κάτι που θα προκύψει (;) έπειτα από διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, όπως άλλωστε ανέφερε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης.

Σημειώνεται πως το αρχικό, επί υπουργίας Βαρουφάκη, σχέδιο προέβλεπε τη χορήγηση 5ετούς ισχύος αδειών στους παρόχους online τυχερών παιχνιδιών έναντι 3 εκατ. ευρώ έκαστη. Τότε είχε γίνει γνωστό πως κάθε επίσημα αδειοδοτημένος online πάροχος όφειλε να προπληρώνει μίνιμουμ φόρο ύψους 1 εκατ. ευρώ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των συναλλαγών που πραγματοποιούνται, ενώ το τέλος για την επέκταση της άδειας μετά τη λήξη της πενταετούς ισχύος της θα βασιζόταν σε πραγματικά δεδομένα αναφορικά με τα έσοδα του κάθε παρόχου.

Οι αντιδράσεις τότε των παρόχων online τυχερών παιχνιδιών για τον παραπάνω σχεδιασμό δεν ήταν ιδιαίτερα... θερμές, ενώ και τώρα, μετά και τις χθεσινές αναφορές Αλεξιάδη στη Βουλή τα ερωτήματα της αγοράς παραμένουν πολλά. Εντύπωση προκάλεσε η αναφορά στη φορολόγηση των εταιρειών και τα ποσά που ο κ. Αλεξιάδης ανέφερε ότι έχουν εισπραχθεί την τελευταία τριετία από φόρο εισοδήματος (σ.σ. "το 2012 φόρο εισοδήματος από αυτές τις είκοσι τέσσερις εταιρείες εισπράξαμε 31.179 ευρώ, το 2013 εισπράξαμε 5.179 ευρώ και το 2014 εισπράξαμε 27.366 ευρώ”).

Για το ίδιο θέμα, σημειωτέον, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων Α. Στεργιώτης είχε αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξή του πως η μεταβατική περίοδος λειτουργίας των 24 εταιρειών επί τετραετία αποτελεί "ανέκδοτο που πρέπει να λήξει άμεσα”. Όπως είχε σημειώσει, η Επιτροπή δεν μπορεί να ασκήσει καμία εποπτεία με το μεταβατικό καθεστώς εκτός από τον έλεγχο της εμπορικής λειτουργίας των παρόχων, δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει τους τζίρους τους, προτείνοντας ως λύση μια κανονική διαδικασία αδειοδότησης. Υπενθυμίζεται, πάντως, πως η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά της αναφορικά με την παραμονή ή μη του κ. Στεργιώτη στη θέση του προέδρου της ΕΕΕΠ.

Όπως εξηγούν στελέχη της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, εφόσον ο κυβερνητικός σχεδιασμός μετουσιωθεί σε πράξη, νομοτελειακά θα οδηγήσει σε ανατροπή του σημερινού σκηνικού στην αγορά του ιντερνετικού στοιχηματισμού, καθώς θεωρητικά θα ισχύσουν οι ίδιοι κανόνες λειτουργίας και ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες, οι οποίες σήμερα – υπό ένα στρεβλό καθεστώς – ανταγωνίζονται για τους ίδιους παίκτες και τζίρους. Για πολύ μεγάλο διάστημα και μέχρι σήμερα ισχύει διαφορετικό καθεστώς για τον ΟΠΑΠ και τις 24 εταιρείες που λειτουργούν υπό αυτό το μεταβατικό καθεστώς και όχι μόνον εμπορικά, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την επιβολή φόρου 5 λεπτών του ευρώ στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ αλλά όχι στους παρόχους διαδικτυακού στοιχηματισμού.

Νέο μέτωπο με ΟΠΑΠ;

Η εξέλιξη αυτή, πάντως, εφόσον υλοποιηθεί, αναμένεται να προσθέσει επιπλέον φόρτο εργασίας στις νομικές υπηρεσίες του ΟΠΑΠ και νέους πονοκεφάλους στην κυβέρνηση. Και αυτό διότι ο ΟΠΑΠ σε κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνει πως διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα στο διαδικτυακό στοίχημα έως το 2020, δικαίωμα για το οποίο δαπάνησε 330 εκατ.ευρώ. Η σύμβαση με το ελληνικό Δημόσιο αναφέρει πως ο ΟΠΑΠ προσφέρει παίγνια, συμπεριλαμβανομένου του αθλητικού στοιχήματος, "με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο", κατά συνέπεια από τον ΟΠΑΠ θεωρείται πως οι άδειες δεν θα αφορούν διαδικτυακό αθλητικό στοιχηματισμό αλλά παιχνίδια καζίνο και πόκερ. Σε διαφορετική περίπτωση, η προσφυγή στη δικαιοσύνη θα αποτελέσει φυσιολογικά μονόδρομο, ναρκοθετώντας ουσιαστικά τον κυβερνητικό σχεδιασμό. 

Να σημειωθεί, τέλος, πως σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του ΥΠΟΙΚ, από την αδιεοδότηση των διαδικτυακών εταιρειών στοιχήματος μπορεί να προκύψουν δημόσια έσοδα άνω των 100 εκατ. ευρώ ετησίως από το φόρο 30% επί των μικτών κερδών (GGR), χωρίς να υπολογίζεται το κόστος απόκτησης αδειών.

Διαβάστε το άρθρο "Ανατροπές και κόντρες στον e-τζόγο" του Νίκου Χρυσικόπουλου στην πηγή "www.capital.gr"

 

TP. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: 24 εταιρείες διαδικτυακού τζόγου δίνουν φόρο 13.000 ευρώ τον χρόνο!

Ολοκληρώνονται οι διαβουλεύσεις και έρχεται ρύθμιση και της αγοράς του διαδικτυακού τζόγου, ανακοίνωσε, χθες, στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη. Το προστατευτικό μεταβατικό καθεστώς υπό το οποίο λειτουργούν 24 εταιρείες λήγει και θα έρθουν άδειες λειτουργίας και φορολογικοί έλεγχοι - μάλιστα το νέο ΣΔΟΕ θα έχει ειδικό τμήμα που θα ασχολείται με αυτό το θέμα του παράνομου τζόγου.

Ο Τρ. Αλεξιάδης αποκάλυψε ότι τα φορολογικά έσοδα από τη δραστηριότητα των 24 εταιρειών διαδικτυακού τζόγου «είναι ασήμαντα»:

  • 2012:31.179 ευρώ.
  • 2013: 5.179 ευρώ.
  • 2014:27.366 ευρώ.

Επιπλέον παρέχουν τζόγο από εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε χώρες - offshore (Νησιά Μαν, Ολλανδικές Αντίλλες), δραστηριοποίηση στην Ελλάδα μέσω των ιστοσελίδων τους, λήξη ισχύος των νομίμων αδειών, χρησιμοποίηση αδειών που δεν έχουν εκδοθεί από χώρες της Ε.Ε. ή από συνδεδεμένη εταιρεία. «Πρέπει να τελειώσει αυτή η διαδικασία της μεταβατικής περιόδου και να πάμε σε διαγωνισμό ή σε νομοθετικές πρωτοβουλίες για να έχουμε ένα οριστικό καθεστώς» τόνισε ο Τρ. Αλεξιάδης.

Ο τζίρος αυτού του παράνομου τζόγου ήταν 5,5 δισ, συνηγόρησε ο Αλ. Τριανταφυλλίδης κάνοντας λόγο για «ένα Far West America Latina ευρωπαϊκού τύπου» και «πάρτι των διαδικτυακών εταιρειών ηλεκτρονικού στοιχήματος». Με το νόμο του 2011 «τους δόθηκε η δυνατότητα να πληρώσουν φορολογικά τα δύο προηγούμενα χρόνια. Δεν το έπραξαν. Τους δόθηκε η δυνατότητα να μην μπουν στην black list στην τριετία. Δεν το έκαναν» υπογράμμισε. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε ότι η φορολόγησή του, μπορεί να αποτελέσει πηγή χρηματοδότησης του ασφαλιστικού, καθώς πρόκειται για 700-800 εκατ. ετησίως.

Από τους ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. τα έτη 2014-2015 έχουμε 862 παραβάσεις. 2.897 συλλήψεις, 6.114 κατασχεθέντα μηχανήματα, ενώ κατασχέθηκαν 302.000 ευρώ, είπε ο Τρ. Αλεξιάδης ζητώντας καλύτερο συντονισμό της ΕΛΑΣ. των φορολογικών υπηρεσιών και της Επιτροπής Παιγνίων.

Διαβάστε το άρθρο "TP. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: 24 εταιρείες διαδικτυακού τζόγου δίνουν φόρο 13.000 ευρώ τον χρόνο!" στην πηγή "ΑΥΓΗ"

«Αφορολόγητος» ο διαδικτυακός τζόγος

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ αναζητά εναγωνίως πόρους για την ενίσχυση του ασφαλιστικού συστήματος και την αποφυγή νέων περικοπών στις συντάξεις αλλά και παραδέχεται ότι ο διαδικτυακός τζόγος, με τζίρο δισεκατομμυρίων, ουσιαστικά δεν αποδίδει φόρους!

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης χαρακτήρισε χθες στη Βουλή την υπόθεση «μεγάλο σκάνδαλο» και παρέθεσε αναλυτικά στοιχεία για τα ποσά των φόρων που πληρώνουν ετησίως οι 24 εταιρείες που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2012 το Δημόσιο εισέπραξε φόρο εισοδήματος 31.179 ευρώ, το 2013 5.179 ευρώ και το 2014 εισπράχθηκαν 27.366 ευρώ.

«Τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει μέχρι στιγμής είναι ότι έχουμε διαδικτυακό τζόγο στην Ελλάδα που παρέχεται από off shore εταιρείες, όπως π.χ. στη νήσο Μαν και στις Ολλανδικές Αντίλες και υπάρχουν ευθύνες για αυτούς που νομοθέτησαν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα», επισήμανε ο κ. Αλεξιάδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη.

Περιγράφοντας την προβληματική κατάσταση που επικρατεί στον χώρο του διαδικτυακού στοιχήματος, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «έχουμε σύναψη συμφωνιών με άλλες εταιρείες στην Ελλάδα, προκειμένου να δραστηριοποιούνται μέσω των ιστοσελίδων τους, χρησιμοποιούν άδειες που δεν έχουν εκδοθεί από χώρες της Ε.Ε. και, τέλος, δεν κατέχουν άμεσα άδεια, αλλά χρησιμοποιούν άδεια που διαθέτει άλλη συνδεδεμένη εταιρεία».

Σε οργισμένο ύφος ο κ. Τριανταφυλλίδης κάλεσε τον υπουργό να σπεύσει επί του ζητήματος που αποτελεί «ανοιχτό διαρκές σκάνδαλο». Όπως είπε, μπορούν να αντληθούν έσοδα 700-800 εκατ. ευρώ, καθώς ο διαδικτυακός τζόγος κάνει τζίρο ισόποσο του ΟΠΑΠ (5,5 δισ ευρώ), ο οποίος πληρώνει φόρο περί τα 750 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε το άρθρο "«Αφορολόγητος» ο διαδικτυακός τζόγος" του Χάρη Ιωάννου στην πηγή "ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ"

Πόσο αλήθεια μπορεί να είναι τα 6 δις του παράνομου τζόγου;

Οι σημερινές αναφορές στον ηλεκτρονικό τζόγο έρχονται να προστεθούν στις πρόσφατες επερωτήσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης σχετικά με το τέλος στα τυχερά παιχνίδια. Σε πολλές από αυτές τις επερωτήσεις γίνεται λόγος για «παράνομο τζόγο που φτάνει στα 6 δις».

Την ίδια στιγμή μάλιστα, γίνεται μάλιστα αναφορά σε «μελέτες και αναλύσεις που έχουν διεξαχθεί και για παίκτες και διοργανωτές που δεν υπόκεινται σε κανέναν απολύτως περιορισμό, φορολόγησης και νομικής υπόστασης», κατασκευάζοντας με αυτόν τον τρόπο έναν μάλλον βολικό μύθο, που προστίθεται στις μαγικές λύσεις που θα σώσουν την ελληνική οικονομία.

 Ενδεχομένως κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι στην Ελλάδα υπάρχει παράνομος τζόγος, αλλά τελικά το ύψος του μπορεί να μετρηθεί, και να εκτιμηθεί ότι είναι όντως 6 δις; Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως εμφανίζουν τα επίσημα στοιχεία (που μπορεί να βρει ο καθένας με μία απλή αναζήτηση στο ίντερνετ) σχετικά με το ύψος του νόμιμου τζόγου στην Ελλάδα, το μερίδιό του ως ποσοστό του ΑΕΠ αλλά και τη κατά κεφαλή δαπάνη ανά ενήλικο για τυχερά παίγνια κάθε είδους (στοίχημα, λαχεία, καζίνο , ιππόδρομος κλπ), όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Στους πίνακες αυτούς βλέπουμε ότι το ύψος του νόμιμου τζόγου στην Ελλάδα το 2014 είναι 1,8 δις ευρώ, ήτοι 1% περίπου του ΑΕΠ της χώρας.

Στις υπόλοιπες χώρες το ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 0,1% στη Λιθουανία και 1,73% στη Μάλτα, με το μέσο όρο να είναι στο 0,7%. Αυτά τα δεδομένα αφορούν μάλιστα και χώρες που θεωρητικά έχουν καταπολεμήσει αποτελεσματικά τον παράνομο τζόγο.

Αυτό σημαίνει ότι στη χώρα μας ο συνολικός τζόγος (νόμιμος και παράνομος) φτάνει το 4,5% του ΑΕΠ, αν υιοθετηθεί η εκτίμηση για παράνομο τζόγο 6 δις. ευρώ, ποσοστό που φαντάζει πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται ακόμα περισσότερο αν ληφθεί υπόψη πως σε 6 χρόνια κρίσης τα εισοδήματα των Ελλήνων έχουν συρρικνωθεί δραματικά με αποτέλεσμα να περιορίζονται και τα χρήματα που μπορούν να διατεθούν σε άλλους εκτός από τη διαβίωση σκοπούς.

Είναι απορίας άξιον αν πιστεύει κανείς ότι μπορεί από εκεί να βρεθούν τα... ισοδύναμα που αναζητεί το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση.

Διαβάστε όλο το άρθρο  μέ τίτλο «Πόσο αλήθεια μπορεί να είναι τα 6 δις του παράνομου τζόγου;»  Στην πηγή:  http://www.newsit.gr/

Στην GTech η διεξαγωγή του ιπποδρομιακού στοιχήματος

Έχασε το έργο της τεχνολογικής υποστήριξης του ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα η Intralot. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΟΠΑΠ ήρθε σε συμφωνία με την ιταλική GTech, η οποία και θα υποστηρίξει από τον ερχόμενο Φεβρουάριο τη διεξαγωγή του ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα. Μάλιστα, η ιταλική εταιρεία δεν θα αμείβεται κατ' αποκοπήν τον μήνα όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, αλλά με βάση το μοντέλο του revenue sharing. Η αμοιβή της δηλαδή θα ορίζεται ως ποσοστό επί των εσόδων της εταιρείας Ιπποδρομίες Α.Ε.

Ο ΟΠΑΠ και η θυγατρική του εταιρεία Ιπποδρομίες Α.Ε. αναλαμβάνουν επισήμως τον ελληνικό ιππόδρομο από 8 Ιανουαρίου 2016. Η διεξαγωγή των ιπποδρομιών και η έναρξη διεξαγωγής του ιπποδρομιακού στοιχήματος αναμένονται τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Ο οργανισμός καθυστέρησε έναν επιπλέον μήνα την παραλαβή του Ιπποδρόμου, καθώς η κυβέρνηση ξέχασε να ρυθμίσει τις μετατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων που απασχολούσε ο ΟΔΙΕ που τώρα οδηγείται σε εκκαθάριση. Έτσι, καθυστέρησε η είσοδος του εκκαθαριστή στην κρατική εταιρεία και μαζί με αυτόν η είσοδος του ΟΠΑΠ στο Μαρκόπουλο.

Ο ΟΠΑΠ πρόκειται, ωστόσο, ν' απογειώσει τον ιπποδρομιακό στοίχημα. Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, ο οργανισμός έχει έλθει σε συμφωνία με τρεις μεγάλους παρόχους ιπποδρομιακού στοιχήματος, τη γαλλική PMU, τη βρετανική GBI και τη νοτιοαφρικανική Phumelela. Πρόκειται για τρεις από τους μεγαλύτερους διοργανωτές ιπποδρομιών στον κόσμο, και σύμφωνα με στελέχη του οργανισμού, οι παίκτες στην Ελλάδα μπορούν να συμμετέχουν στις στοιχηματικές δεξαμενές που δημιουργούν οι συνεργάτες του οργανισμού. Με βάση αυτή την προοπτική, το ιπποδρομιακό στοίχημα στην Ελλάδα, δεν αποκλείεται να γίνει μεγαλύτερο από πολλά άλλα τυχερά παίγνια του ΟΠΑΠ.

Στο μεταξύ, νέα συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ στελεχών του υπουργείου Οικονομικών και των πρακτόρων του ΟΠΑΠ, σχετικά με το επιβαλλόμενο τέλος στα επίγεια τυχερά παίγνια του ΟΠΑΠ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη και σ' αυτή συμμετείχαν και στελέχη του υπουργείου Οικονομίας. Οι πράκτορες που θίγονται ιδιαίτερα από την επιβολή του τέλους, παρουσίασαν στοιχεία που καταδεικνύουν τις αδυναμίες της νέας φορολόγησης, ενώ ζήτησαν, εφόσον το τέλος ισχύσει στα επίγεια παίγνια, να ισχύει και για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια.

Διαβάστε το άρθρο "Στην GTech η διεξαγωγή του ιπποδρομιακού στοιχήματος" του Βαγγέλη Μανδραβέλη στην πηγή "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"

«Κατεπείγουσα» η δικογραφία εις βάρος του Αντ. Στεργιώτη για τα VLTs

Το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί υποψήφιους συνεργάτες του ΟΠΑΠ στην ανάπτυξη του δικτύου αιθουσών για τα VLTs, οι οποίοι μήνυσαν τον πρόεδρο της Επιτροπής Παιγνίων Αντώνη Στεργιώτη, υποστηρίζει πως η δικογραφία χαρακτηρίστηκε "κατεπείγουσα".

Η δικογραφία που υποβλήθηκε εις βάρος του Αντώνη Στεργιώτη, προέδρου της Επιτροπής Παιγνίων (ΕΕΕΠ), χαρακτηρίστηκε κατεπείγουσα «ώστε αρμοδίως να ξεκινήσει άμεσα περαιτέρω διερεύνηση σχετικά με τα καταγγελλόμενα στη μηνυτήρια αναφορά» συνεργατών του ΟΠΑΠ που είχαν επενδύσει σε χώρους εγκατάστασης παιχνιδομηχανών (VLTs).

Το δικηγορικό γραφείο Βασίλειος Κατσίκης και Συνεργάτες ανακοίνωσε πως ο χαρακτηρισμός «κατεπείγουσα» διαπιστώθηκε έπειτα «από την έρευνα του γραφείου μας στο αρμόδιο τμήμα κίνησης δικογραφιών της Εισαγγελίας».

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι παραχωρησιούχοι του ΟΠAΠ για τα VLTs έχουν καταθέσει μηνυτήρια αναφορά και ζητούν «να εξετασθούν οι περιπτώσεις ποινικών παραβάσεων κακουργηματικού χαρακτήρα για την καταχρηστική απόφαση 158/2015 της ΕΕΕΠ που τροποποίησε τον κανονισμό των VLTs κατά παράβαση των όρων της από 4/11/2015 σύμβασης μεταξύ ΟΠAΠ και Ελληνικού Δημοσίου, απόφαση η οποία προκάλεσε τεράστια ζημία στους παραχωρησιούχους πράκτορες, στο Ελληνικό Δημόσιο και στον ΟΠΑΠ».

Στην μηνυτήρια αναφορά αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «προβήκαμε στην υπογραφή με τον ΟΠAΠ των αδειών εκμετάλλευσης VLTs για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, ήτοι προβήκαμε στη μίσθωση και τη διαμόρφωση των καταστημάτων μας με τις προδιαγραφές που έθετε η αδειούχος εταιρεία. Το συνολικό κόστος για τη μίσθωση και διαμόρφωση των καταστημάτων διαμορφώθηκε σε 100.000 ευρώ ανά μαγαζί, τα οποία και καταβάλαμε. Τα μαγαζιά αυτά θα έπρεπε να ήταν έτοιμα για να λειτουργήσουν στα μέσα Ιουνίου του 2015». Με την αλλαγή του κανονισμού ακόμα περιμένουν…

Οι συνεργάτες του ΟΠAΠ στα VLTs επισημαίνουν ότι «την Τετάρτη στις 3/6/2015, δύο μέρες αφότου ανέλαβε, ο Αντώνης Στεργιώτης εισηγήθηκε προς τη νέα σύνθεση της ΕΕΕΠ, Τροποποίηση, Συμπλήρωση και Κωδικοποίηση της με αριθμό 143/2/6-2-2015 απόφασης της ΕΕΕΠ και άλλαξε αυθαίρετα και παράνομα όλο το πλαίσιο λειτουργίας των VLTs».

Προσθέτουν πως «την εισήγησή του έκανε δεκτή η επιτροπή, η οποία δύο μέρες μετά, δηλαδή την 5/6/2015, τροποποίησε βλαπτικά τον κανονισμό, ώστε να είναι παντελώς αδύνατη και από οικονομικής αλλά και από τεχνικής απόψεως η έναρξη λειτουργίας των VLTs στα τέλη Ιουνίου, ημερομηνία που είχε προγραμματιστεί η λειτουργία τους».

Αναρωτιούνται πότε πρόλαβε μέσα σε δύο ημέρες ο νέος, τότε, επικεφαλής της ΕΕΕΠ να μελετήσει τη νομοθεσία και να φτιάξει νέο κανονισμό, ενώ υπενθυμίζουν πως υπήρξε επί χρόνια ανώτατο στέλεχος του Καζίνο Λουτρακίου. Τα καζίνο είχαν προσφύγει στην Ε.Ε. κατά της άδειας VLTs που είχε αποκτήσει ο ΟΠΑΠ, χωρίς να καταφέρουν να την μπλοκάρουν.

Διαβάστε το άρθρο "«Κατεπείγουσα» η δικογραφία εις βάρος του Αντ. Στεργιώτη για τα VLTs" στην πηγή "www.euro2day.gr"

ΤΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟΝ ΓΕΝΑΡΗ, ΓΙΑΤΙ...

Η εταιρεία Ιπποδρομίες ΑΕ δεν παρουσιάστηκε χτες στις εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο για να αναλάβει καθήκοντα.

Έτσι η νέα εποχή στο ιπποδρομιακό στοίχημα πήρε παράταση και ο τίτλος (Η ΑΛΛΑΓΗ «ΦΡΟΥΡΑΣ» ΣΤΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΝΑΡΗ) που είχαμε βάλει στις... 3 Νοεμβρίου δικαιώθηκε απόλυτα. Συνάμα η οικονομική εκκαθάριση της ΟΔΙΕ ΑΕ μετατίθεται για τις 21 Δεκεμβρίου, αλλά μέχρι τότε δεν θα διεξαχθεί καμία δραστηριότητα στην ουσιαστικά αποκρατικοποιημένη ΔΕΚΟ.

Χτες αναφέραμε το ένα μεγάλο πρόβλημα που θα κωλυσιεργούσε τη μετάβαση από τον κρατικό έλεγχο στον ιδιώτη και ήταν οι μόνιμοι εργαζόμενοι στην ΟΔΙΕ ΑΕ και που το κράτος δεν φρόντισε να μετατάξει έγκαιρα. Τελικά στο... ακριβώς πάει να δώσει λύση με τροπολογία που κατέθεσε την περασμένη Τετάρτη στη Βουλή. Μετά απ' αυτήν την εξέλιξη οι μόνιμοι υπάλληλοι ανέστειλαν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, ημέρα που αναμένουν να «περάσει» από τη Βουλή η τροπολογία για τις μετατάξεις τους. Εξυπακούεται ότι σε τυχόν κώλυμα στην ψήφιση των μετατάξεών τους, θα επανέλθουν με νέα απεργία.

Το άλλο μεγάλο πρόβλημα ήταν και εξακολουθεί (σε μικρότερο βαθμό) να είναι ο νέος συγκεντρωτής στοιχήματος. Το νέο τοταλιζατέρ που θα αντικαταστήσει αυτό της Ιντραλότ που ήδη αποχώρησε. Αυτή η εφαρμογή δεν «έπιασε» τις ημερομηνίες παράδοσης και τεσταρίσματος. Πάντως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα προβλήματα λύνονται και οι Σέρβοι που έχουν αναλάβει την κατασκευή του είναι σε... καλό δρόμο για να ολοκληρώσουν ίο έργο τους.

Βασικό επίσης είναι το γεγονός ότι χωρίς εικόνα στα πρακτορεία ιπποδρομιακό στοίχημα δεν μπορεί να προσφερθεί. Η νέα δορυφορική συχνότητα που θα υποστηρίξει το νέο εγχείρημα δεν έχει ακόμη παραδοθεί (αναμένεται αυτό να γίνει μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου) και βέβαια οι νέοι αποκωδικοποιητές (από τη Γερμανία, όπως σας έχουμε πληροφορήσει, μήνες τώρα) που θα χρησιμοποιηθούν ακόμη δεν έχουν παραδοθεί και... σεταριστεί στα πρακτορεία. Τα παραπάνω δεν είναι διαδικασία που γίνεται σε μια δυο μέρες. Απαιτεί χρόνο. Αρκετό χρόνο.

Επιπρόσθετα το Van που θα χρησιμοποιηθεί για την τηλεοπτική μετάδοση των ελληνικών ιπποδρομιών δεν έχει ακόμη επιλεγεί. Ο διαγωνισμός για την επιλογή του ήδη «τρέχει» από χτες, αλλά αυτό είναι και το μικρότερο πρόβλημα αφού αναμένεται μέχρι τέλος του χρόνου να έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία και να έχει γίνει η ανάθεση.

Όλα τα παραπάνω και όχι μόνο μεταθέτουν τις διαδικασίες για τον Γενάρη και μάλιστα για το δεύτερο δεκαήμερο του. Από τις 10 Γενάρη και μετά δηλαδή. Τότε προβλέπεται να είναι έτοιμη η εταιρεία Ιπποδρομίες ΑΕ για να προσφέρει ιπποδρομιακό στοίχημα, ξεκινώντας βέβαια με αλλοδαπές ιπποδρομίες και συγκεκριμένα με αγγλικές ιπποδρομίες και συνεχίζοντας με τις ελληνικές. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι οι Ιπποδρομίες ΑΕ θέλουν να διεξάγουν ελληνικές ιπποδρομίες στις 15 Ιανουαρίου.

Όλα τα παραπάνω, που συνεπάγονται καθυστέρηση, έχουν επιφέρει αρκετή γκρίνια και στις ιπποδρομιακές τάξεις. Οι ιδιοκτήτες και προπονητές έτρεφαν ελπίδες ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα διεξαγόταν μια ιπποδρομιακή συγκέντρωση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανατρέχοντας στα προαναφερόμενα. Επιπρόσθετα οι αναβάτες όχι μόνο δεν θα μπορούν να ιππεύσουν στις ιπποδρομίες, αλλά ούτε καν θα μπορούν να γυμνάσουν το επόμενο διάστημα. Λήγει η ομαδική τους ασφάλεια τις επόμενες μέρες και όπως μας δήλωσαν ουδείς θα διακινδυνεύει τη σωματική του ακεραιότητα. Τι σημαίνει αυτό για τους λιγότερο μυημένους στα ιπποδρομιακά δρώμενα: Ότι ίπποι μη προπονημένοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε ιπποδρομίες και όσο πιο ελλιπής είναι η προετοιμασία τους τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχουν οι προπονητές στον καταρτισμό ιπποδρομιών όταν και όποτε τους ζητηθεί από τους νέους αγοραστές.

Διαβάστε το άρθρο "ΤΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟΝ ΓΕΝΑΡΗ, ΓΙΑΤΙ..." του Γιάννη Τσέτσου στην πηγή "GOAL"

«Κάλπασε» η δημοπρασία καθαρόαιμων

Περισσότερα από 30 καθαρόαιμα, όλων των κατηγοριών, που έφερε στη χώρα μας η «Ιπποδρομίες Α.Ε.» απέκτησαν ιδιοκτήτη και αρχίζει, πλέον, η αντίστροφη μέτρηση της προετοιμασίας τους για την κάθοδο στους αγώνες.

Παλαιοί ιδιοκτήτες και αρκετοί νέοι οι οποίοι βλέπουν ιδιαίτερα θερμά τη νέα σελίδα που γυρίζει στις ιπποδρομίες αποδείχθηκε πως ήταν καλά διαβασμένοι και προετοιμασμένοι, καθώς «κονταροχτυπήθηκαν» στις προσφορές, με τη μία να διαδέχεται την άλλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή εκκίνησης είχε εξ αρχής ορισθεί σε εκείνη στην οποία αποκτήθηκαν πρόσφατα τα καθαρόαιμα από την «Ιπποδρομίες Α.Ε.». Το ενδιαφέρον ήταν τέτοιο, ώστε αρκετοί ιδιοκτήτες πλειοψήφησαν σε δύο και τρία άλογα. Μάλιστα, κάποιοι ιδιοκτήτες και προπονητές που θέλησαν να αγοράσουν ένα από τα άλογα αυτά και δεν τα κατάφεραν υποσχέθηκαν ότι θα επανέλθουν σύντομα, με νέες αγορές!

Γερά θεμέλια

Η επιτυχημένη πρώτη δημοπρασία που πραγματοποίησε η «Ιπποδρομίες Α.Ε.» στέλνει το σαφές μήνυμα ότι ξεκινά να γίνεται πράξη ο στρατηγικός σχεδιασμός της ΟΠΑΠ για την αναγέννηση των ελληνικών ιπποδρομιών. Η αλλαγή του κλίματος και η δημιουργία μιας νέας ιπποδρομιακής κουλτούρας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων της εταιρείας. Όπως έχει ήδη περιγραφεί, στόχος είναι η δημιουργία ενός ακμαίου ιπποδρομιακού κλάδου στην Ελλάδα, που θα αξιοποιεί τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και θα εναρμονίζεται με τα διεθνή στάνταρντ.

Αυτός θα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ιπποδρομιών στο Μαρκόπουλο πάνω από μία φορά την εβδομάδα (σε πρώτη φάση), αυξημένο πληθυσμό αλόγων, πολύ πάνω από τα σημερινά ιστορικά χαμηλά του επίπεδα, υψηλό θέαμα αυξημένου ανταγωνισμού, σύγχρονες ιπποδρομιακές εγκαταστάσεις, πιστή εφαρμογή των κανόνων που ορίζει το υπεύθυνο παιχνίδι, ικανοποιημένους παίκτες και μια ιπποδρομιακή κοινότητα η οποία θα ακμάσει ξανά.

Επιπρόσθετα, όπως έχει επισημάνει χαρακτηριστικά ο α' αντιπρόεδρος της «Ιπποδρομίες Α.Ε.» Σπύρος Φωκάς, «θέτουμε τις βάσεις ώστε στο ορατό μέλλον να εξασφαλίσουμε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Οργανισμών Διεξαγωγής Ιπποδρομιών (IFHA) την πιστοποίηση που θα μας επιτρέψει να διοργανώνουμε διεθνείς ιπποδρομίες κορυφαίου επιπέδου στην Ελλάδα».

Στη δημοπρασία το «παρών» έδωσε σύσσωμη η διοίκηση της «Ιπποδρομίες Α.Ε.», με τους Σπύρο Φωκά α' αντιπρόεδρο, Οδυσσέα Χριστόφορου β' αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο chief Operations officer, τον πρόεδρο της ΦΕΕ Γιώργο Βαρδινογιάννη και δεκάδες μέλη της Ενώσεως που έχουν εκφράσει την ικανοποίησή τους για τις έως τώρα πρωτοβουλίες της νέας εταιρείας καθώς και πλήθος παλαιών και νέων ιδιοκτητών.

Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία «Ιπποδρομίες Α.Ε.», μέλος του Ομίλου ΟΠΑΠ, απέκτησε το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής επίγειου και διαδικτυακού αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα για 20 και για 5 χρόνια αντίστοιχα.

Διαβάστε το άρθρο "«Κάλπασε» η δημοπρασία καθαρόαιμων" στην πηγή "ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ"

Νέα στρατηγική για τον Ιππόδρομο

Η αλλαγή σελίδας στις ελληνικές ιπποδρομίες και τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται με στόχο την άρτια διοργάνωση της ιπποδρομιακής δραστηριότητας στο Μαρκόπουλο, την ανάπτυξη των ελληνικών ιπποδρομιών, την περαιτέρω διάδοση του αθλήματος στην Ελλάδα, παρουσιάστηκε από τους επικεφαλής της "Ιπποδρομίες ΑΕ", μέλος του ομίλου ΟΠΑΠ, στα μέλη της Φίλιππου Ενώσεως Ελλάδος (ΦΕΕ).

Περιγράφοντας τους στόχους της ΟΠΑΠ ο Σπύρος Φωκάς, α' αντιπρόεδρος της εταιρείας Ιπποδρομίες, έκανε λόγο για ιπποδρομίες στο Μαρκόπουλο πάνω από 1 φορά την εβδομάδα, πληθυσμό αλόγων αυξημένο, πολύ πάνω από τα σημερινά ιστορικά χαμηλά του επίπεδα, σύγχρονες ιπποδρομιακές εγκαταστάσεις, κ.ά.

"Οραματιζόμαστε ένα θεαματικό ελληνικό ιπποδρομιακό προϊόν, εναρμονισμένο με τα πρότυπα που επικρατούν στις πιο προηγμένες περιοχές του κόσμου, μια συναρπαστική παικτική εμπειρία, θέτουμε τις βάσεις ώστε στο ορατό μέλλον να εξασφαλίσουμε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Οργανισμών Διεξαγωγής Ιπποδρομιών (IFHA) την πιστοποίηση που θα μας επιτρέψει να διοργανώσουμε διεθνείς ιπποδρομίες κορυφαίου επιπέδου στην Ελλάδα, έναν κλάδο που παράγει πλούτο για όλους, με αξιοπιστία και ακεραιότητα", υπογράμμισε ο κ. Φωκάς.

Όπως ανακοινώθηκε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα επαναφέρεται ο θεσμός του syndication, δηλαδή της δυνατότητας σε πάνω από 5 άτομα να έχουν ποσοστά σε ίππους. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού να εμπλακούν με την ιπποδρομιακή δραστηριότητα, απολαμβάνοντας το θέαμα, χωρίς απαραιτήτως να ξοδέψουν πολλά χρήματα.

Διαβάστε το άρθρο "Νέα στρατηγική για τον Ιππόδρομο" στην πηγή "ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ"

Business facebook Feed in store από τη Master Bet

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

ΨΙΘΥΡΟΙ, ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

HomeΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Top of Page