praktores.com
 
 
Οι πράκτορες  ΟΠΑΠ ,γυαλίζουν  τα όπλα τους για Πόλεμο ή  για Συντήρηση ?

Οι πράκτορες εκφράζουν την αντίθεση τους στην ΕΕΕΠ για τον νέο κανονισμό λειτουργίας των πρακτορείων του .
Με κείμενο αλλά και με απόφαση της Γ.Σ  απειλούν να προσφύγουν στο ΣΤΕ και να μην επιτρέψουν τα αποτελέσματα του κανονισμού που δεν είναι άλλα από το ξήλωμα της Ατ. Σύμβασης τους και της αντικατάστασης της με μία νέα .

ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΝΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 39 ΤΗΛ.ΦΑΧ 2310 547148 http://www.epothx.ogr mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΠ: 8/18.01.17

ΠΡΟΣ Δ.Σ. ΠΟΕΠΠΠ

Αξιότιμοι κύριοι,

Όπως ήδη γνωρίζετε τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:00 στο «Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο» ο ΟΠΑΠ καλεί τους πράκτορες με σκοπό να τους ενημερώσει για τη νέα επιχειρηματική πολιτική του.

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Ομοσπονδία σχετικά με την ανωτέρω συνάντηση, εάν για παράδειγμα,

• Θα παραβρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Πρόεδρος κ. Τοπτσίδης προκειμένου να παραστεί στη εν λόγω συνάντηση.

• Υπάρχει η πιθανότητα να προσέλθει νωρίτερα ή να παραμείνει μετά τη συνάντηση προκείμενου να ενημερώσει τα Σωματεία που θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη σχετικά με τις θέσεις της ΠΟΕΠΠΠ.

• Θα συνταχθεί κάποιο ενημερωτικό κείμενο με τις θέσεις της ΠΟΕΠΠΠ προκειμένου να μοιραστεί στους πράκτορες πριν από την έναρξη της συνάντησης.

• Θα υπάρξει κάποιας μορφής διαμαρτυρία των πρακτόρων (πανό κλπ) έξω από το Βελλίδειο.

Η Ένωσή μας προτίθεται να συνδράμει με κάθε τρόπο (διάθεση των γραφείων μας για ενημέρωση, διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού της Ομοσπονδίας κλπ) στις προσπάθειες της Ομοσπονδίας να ενημερώσει σωστά και έγκαιρα τους συναδέλφους.

Περιμένουμε την ενημέρωσή σας για τις παραπάνω ή όποιες άλλες ενέργειες.

Για την Ένωση
Αναστασία Τζαμπαζλή - Πρόεδρος
Δημήτριος Γραμματικόπουλος - Γραμματέας

****************************************************************************************

ΠΡΟΣ Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Κοινοποίηση
1. ΠΟΕΠΠΠ
2. ΕΠΟΘΧ

17.01.2017

Αξιότιμοι κύριοι,

Στο παρόν επισυνάπτω Υπόμνημα σχετικό με το «Νέο Κανονισμό Πρακτόρων ΟΠΑΠ ΑΕ» και τις συμβάσεις μεταξύ ΟΠΑΠ και πρακτόρων.

Παρακαλώ μετά και την προσεκτική ανάγνωση του ανωτέρω υπομνήματος να μου απαντήσετε στα παρακάτω:

1. Γιατί οι ήδη υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ ημών των πρακτόρων και του ΟΠΑΠ θα πρέπει να αντικατασταθούν με νέες και όχι απλά να τροποποιηθούν ούτως ώστε να εναρμονιστούν με το Νέο Κανονισμό και τις αρχές της ΕΕΕΠ;

2. Σε τι ωφελείται η ανεξάρτητη αρχή σας (ΕΕΕΠ) ως προς τον έλεγχο και την εποπτεία παιγνίων, από την κατάργηση της υφιστάμενης σύμβασης και την υπογραφή μιας εξ ολοκλήρου νέας σύμβασης;

Ευελπιστώντας στην άμεση ανταπόκρισή σας στα ερωτήματά μου είτε στο προσωπικό μου mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., είτε στο mail της «ΕΠΟΘΧ»: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας.

Με εκτίμηση,

Αναστασία Τζαμπαζλή
Πράκτορας ΟΠΑΠ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Της Αναστασία Τζαμπαζλή, πράκτορα ΟΠΑΠ (κωδ.πρ. 229064), κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Ωραιοκάστρου 91, τ.κ. 56491, Σταυρούπολη.

ΠΡΟΣ

Την ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ» - (ΕΕΕΠ) που εδρεύει στην Αθήνα (Αχαρνών 17) κα εκπροσωπείται νομίμως.

Θεσσαλονίκη 17-1-2016

Ως γνωστόν έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ αρ. 3923/7-12-2016 η απόφαση υπ’ αρ. 229/2/18-11-2016 της ΕΕΕΠ με τίτλο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ».

Στο Άρθρο 11 αυτής υπό τον τίτλο ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ προβλέπονται τα ακόλουθα:

«11.1 Ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να προσαρμοστεί στις διατάξεις της απόφασης αυτής εντός ενενήντα (90) ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11.2 Εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής και σε κάθε περίπτωση εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, και εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11.1, οι πράκτορες που ήδη λειτουργούν πρακτορεία, πρέπει να μετεγκατασταθούν σε χώρο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της παρούσας, σύμφωνα με τα ειδικότερα χρονοδιαγράμματα και την εμπορική πολιτική του φορέα εκμετάλλευσης. Για το σκοπό αυτό και προς συμμόρφωση με την παρούσα διάταξη ο φορέας εκμετάλλευσης θα προβλέψει σχετική διάταξη με την υποχρέωση μετεγκατάστασης του πράκτορα στη σύμβαση πρακτόρευσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του πράκτορα, ο φορέας εκμετάλλευσης θα υποχρεούται να καταγγείλει τη σύμβαση πρακτόρευσης μετά την παρέλευση των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, άλλως η σχετική σύμβαση πρακτόρευσης λύεται αυτοδικαίως και παύει να έχει οποιαδήποτε ισχύ. 11.3 Μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο λύση των υφιστάμενων, κατά την δημοσίευση της παρούσας, συμβάσεων, ο φορέας εκμετάλλευσης και ο πράκτορας δύνανται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από τις υφιστάμενες συμβάσεις.

11.4 Όσα θέματα δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, θα ρυθμίζονται από τη σύμβαση πρακτόρευσης μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης και του πράκτορα.»

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι υπάρχει πρόβλεψη στην ανωτέρω απόφαση – Νέο Κανονισμό Πρακτόρων ΟΠΑΠ για κατάργηση άλλως καταγγελία των «ήδη υφισταμένων συμβάσεων » δηλ. των από 28-9-2009 Ατομικών Συμβάσεων που έχει υπογράψει κάθε πράκτορας ΟΠΑΠ με την ΟΠΑΠ Α.Ε. και το κείμενο των οποίων είναι κοινό για όλους τους πράκτορες και έχει μάλιστα προέλθει κατόπιν διαβουλεύσεων και κοινής συμφωνίας μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και Πρακτόρων.

Δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι οι υφιστάμενες συμβάσεις είναι σε ισχύ εδώ και επτά έτη, έχουν καλύψει πλήρως κάθε αναφυόμενο θέμα στις σχέσεις μεταξύ πρακτόρων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχουν παράγει εκατέρωθεν έννομα δικαιώματα και αποτελέσματα.

Παρά ταύτα γίνεται σαφές από το κείμενο του Κανονισμού ότι οι εν ενεργεία πράκτορες ΟΠΑΠ θα κληθούν να υπογράψουν νέα σύμβαση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. , με περιεχόμενο άγνωστο σε αυτούς μέχρι στιγμής και η οποία νέα σύμβαση θα περιέχει κατ’ ελάχιστο τα προβλεπόμενα από τον νέο κανονισμό.

Όπως είναι κατανοητό οι νέες αυτές συμβάσεις θα αποτελούν συμβάσεις προσχώρησης καθώς το κείμενό τους και οι συμφωνίες που θα περιέχονται σε αυτό θα ορίζονται αποκλειστικά από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και κανένας εκ των πρακτόρων ΟΠΑΠ τόσο των εν ενεργεία όσο και των υποψηφίων μελλοντικών πρακτόρων δεν θα έχει άλλη δυνατότητα πλην της υπογραφής ή όχι των νέων συμβάσεων.

Ωστόσο η ήδη υφιστάμενη από 28-9-2009 Ατομική Σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και Πρακτόρων πρέπει να αποτελέσει την βάση για τις νέες συμβάσεις μετά τις απαραίτητες τροποποιήσεις προκειμένου το κείμενό της να εμπεριέχει τις αλλαγές του νέου Κανονισμού Πρακτόρων.

Και είναι τούτο αυτονόητο καθώς έχει ήδη λειτουργήσει επιτυχώς επί σειρά πολλών ετών και έχει ήδη διαμορφωθεί ένα δικαιικό καθεστώς μεταξύ ΟΠΑΠ και Πρακτόρων το οποίο ούτε δύναται , ούτε και πρέπει να ανατραπεί βιαίως. Αντιθέτως σκοπός είναι η εναρμόνιση του κειμένου της υφιστάμενης Ατομικής Σύμβασης με το πνεύμα του νέου Κανονισμού.

Έτσι περιληπτικά, ενδεικτικά και εν συντομία στο Άρθρο 1 υπό τον τίτλο «Αντικείμενο της Σύμβασης» μπορεί να περιληφθούν οι τέσσερις τύποι πρακτορείων, στο άρθρο 3 υπό τον τίτλο «Δηλώσεις και βεβαιώσεις Πράκτορα» δύναται να προστεθεί και ο υπεύθυνος πρακτορείου και στο κείμενο να ορίζεται οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στα πρόσωπα αμφοτέρων (πράκτορα και υπεύθυνου πρακτορείου) ώστε να έχουν τις ιδιότητες αυτές, στο Άρθρο 4 υπό τον τίτλο «Κατάστημα δραστηριοποίησης» μπορούν να προστεθούν οι νέες αποστάσεις αναλόγως των τύπων των πρακτορείων και της περιοχής που λειτουργούν, στο άρθρο 20 υπό τον τίτλο «Μεταβίβαση ή μετατροπή επιχείρησης πράκτορα»δύναται περιληφθούν τα νέα δεδομένα περί σύστασης νομικών προσώπων και να παραμείνει η πάγια θέση των πρακτόρων περί δυνατότητας μεταβίβασης του πρακτορείου τους και ούτω καθεξής.

Άλλωστε στην ήδη υφιστάμενη σύμβαση στο άρθρο 2 αυτής υπό τον τίτλο «θεμελιώδης αρχές » υπάρχει ήδη ρητή πρόβλεψη για την προστασία της Ελληνικής κοινωνίας από τον εθισμό στα τυχηρά παίγνια , την πρόληψη της απάτης , την καταστολή του εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες , την προστασία των ανηλίκων καιτην προστασία του καταναλωτή , αρχές και έννοιες τις οποίες διαφυλάττει η ανεξάρτητη διοικητική αρχή με τις αποφάσεις που εκδίδει.

Συνάγεται εκ των ανωτέρω ότι δεν υπάρχει ανάγκη σύνταξης εξ υπ’ αρχής νέων συμβάσεων αλλά αρκεί η τροποποίηση της ήδη υφιστάμενης που θα περιλάβει εντός του κειμένου της και τα οριζόμενα υπό του Νέου Κανονισμού.

Τέλος αναφορικά με τον νέο κανονισμό υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα σημεία που πρέπει να τροποποιηθούν και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 1: Να διαγραφούν οι λέξεις «όπως ενδεικτικά τους εμπορικούς και οικονομικούς όρους συνεργασίας με τους πράκτορες » από τον ορισμό της εμπορικής πολιτικής της ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς το κύριο αντικείμενο του Κανονισμού δεν είναι να αναφέρεται στην εμπορική πολιτική της ΟΠΑΠ ΑΕ αλλά κυρίως στην προστασία του καταναλωτικού κοινού από τον εθισμό των τυχερών παιγνίων. Ειδικά για τις προμήθειες ορθή είναι η πρόβλεψη της ήδη υφισταμένης συμβάσεως.

Άρθρο 5.2 : Να αποσαφηνιστεί με έκδοση νέας οδηγίας της ΕΕΕΠ η έννοια της συστέγασης και εσωτερικής σύνδεσης των πρακτορείων αναφορικά με τα πρακτορεία τύπου Α’ και Γ’.

Άρθρο 5.3.4 : Να αντικατασταθεί η παράγραφος ως κατωτέρω: «5.3.4. Οι ανωτέρω περιορισμοί των παραγράφων 5.3.2.1 έως και 5.3.2.5 και της παραγράφου 5.3.3 δεν εφαρμόζονται στα πρακτορεία τα οποία λειτουργούν κατά την δημοσίευση της παρούσας και έχουν απόσταση μικρότερη των ανωτέρω ελάχιστων από άλλα ίδιου τύπου πρακτορεία. Για τα πρακτορεία αυτά ισχύουν οι υφιστάμενες μικρότερες αποστάσεις από άλλα ίδιου τύπου πρακτορεία ακόμη και στην περίπτωση της πρώτης από την δημοσίευση της παρούσας μετεγκατάστασής τους , υπό την προυπόθεση της προηγούμενης έγκρισης της μετεγκατάστασης τους από τον φορέα εκμετάλλευσης ».

Άρθρο 11.2. Να αντικατασταθεί η παράγραφος ως κατωτέρω: «Εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την δημοσίευση της απόφασης αυτής και εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11.1, οι πράκτορες που ήδη λειτουργούν πρακτορεία πρέπει να μετεγκατασταθούν σε χώρο που πληροί τις προυποθέσεις του άρθρου 6 της παρούσας . Στην περίπτωση που το ως άνω χρονικό διάστημα παρέλθει άπρακτο , για τους πράκτορες που δεν θα μετεγκατασταθούν δεν θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 9.3.17 και 9.3.18».

Τέλος συμπληρωματικά σύμφωνα με την παρ. 9.3.16 «τα δικαιώματα που απορρέουν από την σύμβαση πρακτόρευσης … είναι αμεταβίβαστα», δηλ. οι μεταβιβάσεις καταργούνται πλην των αναφερομένων στην επόμενη παρ. 9.3.17 (σύζυγο, κατιόντες κ.λ) και μάλιστα στο άρθρο 12 η ισχύς του Κανονισμού άρχεται από την δημοσίευση του στο ΦΕΚ την 7-12-2016. Ως προελέχθη σύμφωνα με την παρ. 11.3 «μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο λύση των υφισταμένων συμβάσεων… ο φορέας και ο πράκτορας δύνανται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από τις υφιστάμενες συμβάσεις» , δηλ. όσο δεν λύονται ή καταγγέλλονται οι υφιστάμενες συμβάσεις εξακολουθούν να ισχύουν. Έτσι αντίκειται στο πνεύμα και στο γράμμα του νέου Κανονισμού η θέση του ΟΠΑΠ ότι από 7-12-2016 και μετά απαγορεύονται οι μεταβιβάσεις.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις του Νέου Κανονισμού σε συνδυασμό με την τροποποίηση των ήδη υφισταμένων συμβάσεων και όχι την υπογραφή νέων με κείμενο που θα «επιβάλλει» η ΟΠΑΠ Α.Ε. στον πράκτορα και δεν θα αποτελεί αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης μεταξύ τους, κρίνονται απαραίτητα προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση από το μέχρι τούδε ισχύον νομικό καθεστώς στο νέο που επιχειρείται να διαμορφωθεί με την έκδοση του Κανονισμού Πρακτόρων.

ΨΗΦΙΣΜΑ Γ.Σ

Α.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.

α) Να γίνει παρέμβαση στην ΕΕΕΠ με συνάντηση και υπόμνημα για την αλλαγή δυσμενών διατάξεων στον Κανονισμό πρακτόρων με προκαθορισμένη ημερομηνία, για τις αλλαγές.

 β) Οι αλλαγές που θα γίνουν, να συζητηθούν στο Δ.Σ. και να ζητηθεί η γνώμη των σωματείων.  

 γ) Αν οι αλλαγές στον κανονισμό δεν κριθούν ικανοποιητικές από τα όργανα του κλάδου, εξουσιοδοτείται η ΠΟΕΠΠΠ να προβεί σε όλες τι νόμιμες ενέργειες για την κατάργηση των δυσμενών ρυθμίσεων του κανονισμού.

  δ) ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, εάν δεν έχει ενημερωθεί πρώτα από την ΠΟΕΠΠΠ με ανακοίνωση.  

  Να γίνει προσπάθεια η εναρμόνιση της σύμβασης με το κανονισμό, όπου αυτό απαιτείται, και να υλοποιηθεί με την προσθήκη παραρτήματος σε υφιστάμενες συμβάσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: To παραπάνω Α ψηφίστηκε ομόφωνα

ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ: Αλλα μου λεν τα ματια σου και αλλα η καρδια σου

Η διοίκηση του "νέου" ΟΠΑΠ, μπήκε κάπως ... "άγαρμπα" στην ελληνική αγορά κι από την πρώτη  μέρα που ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας, προχώρησε σε "ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ" που είχαν σαν αποτέλεσμα τον "εκτροχιασμό" των σχεδίων της !
Η προσπάθεια παράκαμψης του δικτύου της , είχε τα γνωστά αρνητικά αποτελέσματα στα φρουτάκια στο ίντερνετ κτλ.
Πολλοί πίστεψαν πως αυτό το λάθος θα είχε γίνει μάθημα στην εταιρεία, καθώς μάλιστα ακολούθησαν οι γνωστές εξαγγελίες για "τον ΟΠΑΠ του 2020 που θα είχε τιμή του και καμάρι του το δίκτυο του", τα πρακτορεία του. 
Δεν πέρασε αρκετός καιρός από αυτές τις εξαγγελίες και η ιστορία δυστυχώς πάει να επαναληφθεί. Τώρα μάλιστα επ' ευκαιρίας της συμμετοχής της ΕΕΕΠ με το "νέο κανονισμό των Πρακτόρων". Φαίνεται λοιπόν πως το πάθημα δεν έχει γίνει μάθημα και άντε πάλι από την αρχή !
Το να λες πως "ΕΓΩ θα προχωρήσω με το δίκτυο μου και πως θέλω να συμβάλλω στην οικονομική ανάπτυξη του", άλλα απο την άλλη πλευρά να προχωράς σε ενέργειες που δείχνουν το ακριβώς αντίθετο, φέρνει την αναστάτωση στο χώρο και μοιραία προκύπτει το ερωτηματικό "ποιόν επιτέλους συμφέρει αυτή η αναστάτωση και μάλιστα αυτή η επαναλαμβανόμενη αναστάτωση" ?
Τα πράγματα είναι απλά ...
Δεν μπορείς να μιλάς για συνεργασία, όταν απο την άλλη πλευρά λες "ΕΓΩ θα στείλω νέα σύμβαση σε κάθε πράκτορα ξεχωριστά και όποιος δεν την υπογράψει θα πάψει αυτομάτως να είναι πράκτορας της εταιρείας". 
Και αυτή τη λεγόμενη σύμβαση να μην την έχεις δείξει ΠΟΥΘΕΝΑ, να την κρατάς για τον εαυτό σου σαν επτασφράγιστο μυστικό.
Δεν μπορείς να λες πως "ΕΓΩ θα προχωρήσω με το δίκτυο μου" και απο την άλλη να βάζεις χέρι στην προμήθεια των πρακτόρων, ΕΙΔΙΚΑ μάλιστα ΑΥΤΗ την εποχή που οι πράκτορες βάλλονται απο παντού.
Όταν έχεις στα χέρια σου μελέτες που δείχνουν πως απο το 2014 και μετά, τα πρακτορεία έχουν μείωση του καθαρού εισοδήματος τους, απο 10% ( το μικροτερο πρακτορειο ) μέχρι 40% ( το μεγαλύτερο πρακττορείο ).
'Οταν γνωρίζεις πως τα πρακτορεία δεν μπορούν να κρύψουν ούτε ένα σεντς, υπόκεινται σε βαριά φορολογία, με προκαταβολές μάλιστα φόρων για την επόμενη χρονιά και απο φέτο κυριολεκτικά να τα τσακίζουν οι ασφαλιστικές εισφορές.
Αν πραγματικά νοιαζόσουν ως εταιρεία για το δίκτυο σου, θα μπορούσες να πιέσεις και εσύ με τη σειρά σου για την επιστροφή του τεκμαρτού των πρακτόρων. Εδώ, ολόκληρος κανονισμός για τα φρουτάκια άλλαξες.
Και αν δεν μπορείς να πιέσεις για το τεκμαρτό χαλάλι σου, άλλα τουλάχιστον μην προσπαθείς να μετακυλίσεις στα πρακτορεία, που σηκώνουν χίλια δύο βάρη ΚΑΙ τα βάρη τα δικά σου, απειλώντας την προμήθεια τους.
Μέσα λοιπόν σε αυτή την κατάσταση στην οποία η κρίση, το φορολογικό και το ασφαλιστικό οδηγούν στο κλείσιμο των πρακτορείων, έρχεσαι εσύ και με τη "ΝΕΑ και μάλιστα ΑΟΡΑΤΗ σύμβαση" να δημιουργήσεις και άλλα προβλήματα στους πράκτορες σαν να βιάζεσαι να κλείσεις και όσους ακόμη δεν έχει κλείσει η φορομπηχτική πολιτική !
"Άλλα μου λεν τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου" που λέει και το γνωστό τραγουδάκι !
Και μια που το έφερε η κουβέντα για τη "ΝΕΑ σύμβαση" ...
Όταν μιλάμε για σύμβαση, μιλάμε για μια συμφωνία δύο μερών. Οχι για μια συμφωνία που βγάζει το ένα μέρος και λέει στο άλλο ή τη δέχεσαι ή πας σπίτι σου !
Εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση ...
Οι πράκτορες δεν είναι υπάλληλοι της εταιρείας για να υπογράφουν ότι τους πασάρουν. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό και όπως γράφω στην αρχή του άρθρου, αυτές τις μονομερείς αποφάσεις και ενέργειες, η εταιρεία τις πλήρωσε ακριβά με πλήρη αποτυχία στα σχέδια της.
"Θέλουμε μαζί μας το δίκτυο, άλλα εμείς θα αποφασίζουμε ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ για τα θέματα που αφορούν το δίκτυο" !
Αυτή είναι η σημερινή πολιτική της ΟΠΑΠ, καταδικασμένη και αυτή να στεφθεί με αποτυχία !

Έτσι άλλωστε έχει δείξει και η ιστορία και τα παραδείγματα που αναφέρω στην αρχή του κειμένου.
Τέλος και όσον αφορά τους πράκτορες, για τους οποίους όπως μαθαίνω η υπόθεση "προμήθεια" αποτελεί κόκκινη γραμμή και δεν θα διστάσουν να τραβήξουν το σχοινί στα άκρα αν κάποιος προσπαθήσει να την παραβιάσει, να έχουν κατά νου την ιστορία τους, το τι έχουν τραβήξει για να κάνουν την εταιρεία αυτή που είναι σήμερα, να λογαριάσουν τα ωράρια τους και τις ελάχιστες μέρες αργίας που έχουν το χρόνο, τα ποσά που δίνουν για φόρους, προκαταβολές φόρων, χωρίς τεκμαρτό και τις δυσβάσταχτες πλέον δαπάνες για το ασφαλιστικό και να είναι πανέτοιμοι να δώσουν την απάντηση τους, σε όσους "θέλουν το δίκτυο, αλλά θα κάνουν ότι θέλουν"

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλό :ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ: Αλλα μου λεν τα ματια σου και αλλα η καρδια σου 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Π.Ο.Ε.Π.Π.Π

                                           Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2017

Συνάδελφοι,

Το  μέλλον του κλάδου μας έχει φθάσει σε οριακό σημείο. Από χθες. Μετά την συνάντηση ΟΠΑΠ-ΠΟΕΠΠΠ η ρήξη στις σχέσεις της εταιρείας με τους πράκτορες είναι δεδομένη καθώς η ΟΠΑΠ ΑΕ θέλει να επιβάλει μονομερώς νέες συμβάσεις και αλλαγή-μείωσης της προμήθειας μας.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 11/1/2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΠΠΠ επισκέφθηκε τα γραφεία της ΟΠΑΠ ΑΕ, μετά από πρόσκληση της διοίκησης της εταιρείας, όπου παρόντος του Διευθύνοντος  Συμβούλου Damian Cope, ανακοινώθηκε στα μέλη της ΠΟΕΠΠΠ η απόφαση της ΟΠΑΠ ΑΕ για αλλαγή τρόπου υπολογισμού της προμήθειας  των παιχνιδιών που παίζονται στα πρακτορεία μας, κάτι που θα επιφέρει σημαντική  μείωση της, καθώς και η απόφασή της για κατάργηση της υφιστάμενης  σύμβασης πρακτόρευσης και αντικατάστασης της με νέα.

Σήμερα, Πέμπτη 12/1/2017 το Δ.Σ της ΠΟΕΠΠΠ συνεδριάζει στα γραφεία της Ομοσπονδίας για μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης. Θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες ανακοινώσεις της ΠΟΕΠΠΠ αναλυτικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΠΠΠ.

Ο   Υπεύθυνος  Τύπου  και  Δημοσίων  Σχέσεων

ΠΕΡΑΚΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε το άρθρο "ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/1/2017" στην πηγή "www.poeppp.org"

Κανένας πράκτορας δεν θα υπογράψει νέες συμβάσεις

Κανένας πράκτορας δεν θα υπογράψει νέες συμβάσεις ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΩΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠΠ

Με απόλυτη ομοφωνία στο θέμα του νέου κανονισμού και τις ατομικές συμβάσεις και μεγάλη πλειοψηφία στο θέμα των Vlts, εγκρίθηκε από τους αντιπροσώπους που πήραν μέρος στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΟΕΠΠΠ το ψήφισμα της Συνέλευσης, που έχει ως εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΕΠΠΠ 12-13/12/16 Τη Δευτέρα 12 και Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 διεξήχθησαν οι εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΠΟΕΠΠΠ. Το θέμα της εγκατάστασης και λειτουργίας των VLTS στα πρακτορεία, καθώς και αυτό του νέου κανονισμού πρακτόρων ήταν τα κυρίαρχα στη διήμερη συζήτηση.

*Το σώμα των αντιπροσώπων ενημερώθηκε από τον πρόεδρο της ΠΟΕΠΠΠ Κ. Τοπτσίδη για τις επαφές που είχε πρόσφατα καθώς και για τις εξελίξεις στα σοβαρά θέματα του κλάδου.

*Επίσης έγινε ενημέρωση από όλα τα μέλη της επιτροπής της ΠΟΕΠΠΠ, που συζητά με την ΟΠΑΠ Α.Ε., για τα αποτελέσματα των συναντήσεων με τα στελέχη της εταιρείας. Από την ενημέρωση των συναδέλφων της επιτροπής, προκύπτει ότι υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες σε θέματα εμπορικής πολιτικής, συμβάσεων και προμηθειών, γι' αυτό καθίσταται αναγκαία η συνέχιση του διαλόγου σε κρίσιμα ζητήματα, στα οποία πρέπει να βρεθεί λύση.

*Από τη Νομική Υπηρεσία της ΠΟΕΠΠΠ έγινε ενημέρωση για τον νέο Κανονισμό της ΕΕΕΠ. Έγινε ανάλυση όλων των ρυθμίσεων που είναι αρνητικές για τους πράκτορες και ιεραρχήθηκε η σπουδαιότητα τους. Σημειωτέο, ότι επί μέρους ρυθμίσεις του κανονισμού δεν θα έπρεπε να έχουν τεθεί από την ΕΕΕΠ διότι δεν είναι στην αρμοδιότητα της εκ του νόμου.

*Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκε η διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία παρουσίασε τα επενδυτικά πλάνα της, καθώς και το πλαίσιο σχέσεων που θέλει να υπάρχει μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και Πρακτόρων, πλαίσιο, που βρίσκει αντιθέτους τους πράκτορες τουλάχιστον στα σπουδαιότερα σημεία.

* Κατατέθηκαν προτάσεις από αντιπροσώπους, οι οποίες ελήφθησαν υπ' όψιν από το σώμα, ενώ άλλες θα δοθούν στο Δ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ για επεξεργασία. Από τα παραπάνω στοιχεία διαμορφώθηκε το ψήφισμα της Γ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ της 1213/12/16 που αφορά τα δυο κυρίαρχα ζητήματα των πρακτόρων αυτήν την εποχή, τον Κανονισμό πρακτόρων και τα VLTS.

ΨΗΦΙΣΜΑ

 Α.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΣΥΜ ΒΑΣΕΙΣ. α) Να γίνει παρέμβαση στην ΕΕΕΠ με συνάντηση και υπόμνημα για την αλλαγή δυσμενών διατάξεων στον Κανονισμό πρακτόρων με προκαθορισμένη ημερομηνία, για τις αλλαγές, β) Οι αλλαγές που θα γίνουν, να συζητηθούν στο Δ.Σ. και να ζητηθεί η γνώμη των σωματείων, γ) Αν οι αλλαγές στον κανονισμό δεν κριθούν ικανοποιητικές από τα όργανα του κλάδου, εξουσιοδοτείται η ΠΟΕΠΠΠ να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την κατάργηση των δυσμενών ρυθμίσεων του κανονισμού, δ) ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, εάν δεν έχει ενημερωθεί πρώτα από την ΠΟΕΠΠΠ με ανακοίνωση. Να γίνει προσπάθεια η εναρμόνιση της σύμβασης με τον κανονισμό, όπου αυτό απαιτείται, και να υλοποιηθεί με την προσθήκη παραρτήματος σε υφιστάμενες συμβάσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το παραπάνω Α ψηφίστηκε ομόφωνα. B.VLT’S. 1.) Να καθοριστούν οι ελάχιστες αποστάσεις των Games Halls από τα πρακτορεία τύπου Α' και ΣΤ και να καταργηθεί η πρόβλεψη για Συστέγαση (παρέμβαση στην ΕΕΕΠ).

2.α) ΟΧΙ αποκλεισμοί πρακτορείων από την εγκατάσταση vlt’s εφόσον πληρούνται οι όροι που θέτει ο νομοθέτης. β) Η οικονομική επιβάρυνση των πρακτόρων για την εγκατάσταση των vlt’s στα πρακτορεία ΣΤ’ να συνίσταται μόνο σε ότι έχει να κάνει με υποδομές και αναβαθμίσεις γραμμών εντός των πρακτορείων, γ) Η προμήθεια των VLTS στα πρακτορεία ΣΤ να μην είναι μικρότερη αυτής των G.H. (Αρμοδιότητα ΟΠΑΠ Α.Ε).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Το παραπάνω Β ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία.

Για την επίτευξη των αναφερομένων στο ψήφισμα, εφόσον χρειαστεί, θα αξιοποιηθούν τα νομικά και συνδικαλιστικά μέσα που θα αποφασίσουν τα όργανα του κλάδου.

Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

ΠΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΓΑΛΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε το άρθρο "Κανένας πράκτορας δεν θα υπογράψει νέες συμβάσεις" στην πηγή "1-2-Χ"

Μεγάλη συμμετοχή - τεράστιο ενδιαφέρον στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΟΕΠΠΠ

Δελτίο Τύπου εξέδωσε η διοίκηση της ΠΟΕΠΠΠ για τις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Δευτέρα και Τρίτη. Στο Δελτίο Τύπου, που υπογράφει ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Ομοσπονδίας Μανώλης Περάκης, αναφέρονται τα εξής:

«Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 και Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΟΕΠΠΠ, όπου ασχολήθηκε με τις εξελίξεις στα φλέγοντα θέματα του κλάδου.

Τα θέματα της ημερήσιας Διάταξης και ειδικότερα αυτό της εγκατάστασης και λειτουργίας των VLT’S (τη Δευτέρα), καθώς και το θέμα του νέου κανονισμού πρακτόρων (την Τρίτη) ήταν αυτά που κυριάρχησαν στην διαδικασία.

Η διαδικασία της συνέλευσης άνοιξε με ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΠΟΕΠΠΠ, Κυριάκο Τοπτσίδη, καθώς κι από τα μέλη της επιτροπής της ΠΟΕΠΠΠ που συζητά με την ΟΠΑΠ Α.Ε.

Την πρώτη ημέρα, στις εργασίες της Συνέλευσης παρευρέθηκε σύσσωμη η Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπου ανέπτυξε το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρίας μέχρι και το 2020, ενώ υπήρξε και πολύωρη συζήτηση για όλα τα θέματα που απασχολούν τους πράκτορες. Στη συζήτηση τα στελέχη της ΟΠΑΠ Α.Ε απάντησαν σε ερωτήματα που τέθηκαν, καθώς και στις τοποθετήσεις των πρακτόρων.

Από την ενημέρωση των στελεχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., για τα σχέδια της εταιρείας για τα επόμενα τρία χρόνια, διαφάνηκε μια φιλόδοξη και επιθετική επιχειρηματική πολιτική, με νέα παιχνίδια, βελτιώσεις στα υφιστάμενα, καινοτομίες μέσα στα πρακτορεία, αλλά συγχρόνως και μια σαφής πρόθεση να υπάρξει ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ μέσα από την αλλαγή τρόπου υπολογισμού της. Η διοίκηση της εταιρείας δεν έκρυψε τη θέση της, ότι πρέπει οι πράκτορες να επωμιστούν μέρος από τον επιπλέον φόρο 5% -από 30 σε 35%- που επιβλήθηκε πρόσφατα στα κέρδη της, αλλά και μέρος των εξόδων που θα κάνει, για την ολοκλήρωση των επενδυτικών της σχεδίων.

Από τις τοποθετήσεις των στελεχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποτυπώθηκε η πρόθεση της εταιρείας για την υπογραφή νέων ατομικών συμβάσεων με τους πράκτορες, συγχρόνως με την έναρξη υλοποίησης των σχεδίων της, ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΝΤΟΜΑ. Παρά τη ρητή δήλωση των στελεχών της, για το καλύτερο των προθέσεων της εταιρείας προς τους πράκτορες, τη διαβεβαίωση ότι επιθυμεί τη συνεργασία με το σύνολο του φυσικού της δικτύου, μας δηλώθηκε εμμέσως πλην σαφώς ότι: ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (εμπορική πολιτική, αλλαγές συμβάσεων, προμήθεια, κλπ ) ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ.

Τη δεύτερη ημέρα η Γενική Συνέλευση ασχολήθηκε με τον νέο Κανονισμό Πρακτόρων. Αναλύθηκαν διεξοδικό όλα τα άρθρα, από νομικής και συνδικαλιστικής άποψης, ειδικότερα παρουσιάστηκαν στο σώμα αυτά που είναι αντίθετα με τις προτάσεις της ΠΟΕΠΠΠ, που είχαν σταλεί στην ΕΕΕΠ, καθώς και όσα εξ αυτών δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους πράκτορες. Υπήρξαν τοποθετήσεις από τους αντιπροσώπους κατατεθήκαν προτάσεις, και πάρθηκαν αποφάσεις που αποτυπώθηκαν στο ΨΗΦΙΣΜΑ της Γ.Σ.».

Διαβάστε το άρθρο "Μεγάλη συμμετοχή - τεράστιο ενδιαφέρον στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΟΕΠΠΠ" στην πηγή "1-2-Χ"

Τι θα κάνουν οι πράκτορες ? Θα έρθει νέος νόμος για τα τυχερά παίγνια ?

 «Στα κάγκελα» είναι οι πράκτορες του ΟΠΑΠ μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην αλλαγή του κανονισμού λειτουργίας των VLTs. Πιστεύουν ότι τα «φρουτάκια» θα είναι η καταστροφή τους, αφού μετη διείσδυση που θα πετύχουν σε κάθε γειτονιά, θα επιφέρουν καταστροφικό πλήγμα στις εισπράξεις τους.
Τρέμουν στην ιδέα να ανταγωνιστεί το ΚΙNO, που αποτελείτο 50% του τζίρου τους, τα VLTs. 
Τα «παραδοσιακά» πρακτορεία εκ των πραγμάτων θα τεθούν εκτός του συστήματος εγκατάστασης και λειτουργίας παιχνιδομηχανών, διότι ο απαιτούμενος χώρος που διαθέτουν δεν επαρκεί. Ελάχιστα είναι τα πρακτορεία που διαθέτουν 30 τ.μ. ωφέλιμου χώρου για VLTs συν 3τ.μ. ανά μηχάνημα με όριο τα 3, όπως προβλέπει ο νόμος. Θεωρούν ότι απλά θα ματαιοπονούν επενδύοντας σε «φρουτάκια», όταν δίπλα τους θα λειτουργούν Games Halls, μικρά καζίνο δηλαδή, τα οποία θα δραστηριοποιούνται σ' αυτά κατ' αποκλειστικότητα. «Ένας πράκτορας είναι αδύνατον να ανταγωνιστεί τέτοια μαγαζιά πληρώνοντας μεροκάματα ή ξενυχτώντας ο ίδιος», λένε στην ThessNews άνθρωποι του κλάδου.
Οι πράκτορες του ΟΠΑΠ καταλογίζουν στον Οργανισμό προσπάθεια εξοστρακισμού τους από το σύστημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προμήθειες που τους προτάθηκαν για τη λειτουργία παιχνιδομηχανών υπολείπονται κατά πολύ αυτές των Games Halls, κάτι που αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας της νέας ιδιοκτησίας του ΟΠΑΠ να μειώσει τις προμήθειες και στα υφιστάμενα παιχνίδια, να αλλάξει εμπορική πολιτική και τελικά να τροποποιήσει τις συμβάσεις.
Τα εξ αμάξης «σέρνουν»  οι πράκτορες και στην αρμόδια επιτροπή, την ΕΕΕΠ, στην οποία καταλογίζουν «αγαστή» συνεργασία μόνο με τον ΟΠΑΠ, ενώ γενικότερα κάνουν λόγο για «ξεπούλημα». Πηγές της «ThessNews» κάνουν λόγο ακόμα και για προσφυγή της Ομοσπονδίας στο ΣτΕ, κάτι που θα συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση της 12ης και 13ης Δεκεμβρίου.

Ομοβροντία στη Βουλή κατά της κυβέρνησης

Πυρ ομαδόν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την αλλαγή του κανονισμού λειτουργίας των παιχνιδομηχανών του ΟΠΑΠ από την ΕΕΕΠ, έπειτα από τις αλλαγές στη σύνθεσή της από το υπουργείο Οικονομικών.
Τρία στελέχη της ΝΔ, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο ΓιάννηςΤραγάκης καθώς και ο γραμματέας της γαλάζιας Κ.Ο., Κώστας Τσιάρας, με ερώτηση την οποία απευθύνουν προς τους υπουργούς Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, και Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λυδία Κονιόρδου, καταγγέλουν πως με την αιφνιδιαστική αλλαγή του κανονισμού λειτουργίας των παιγνιομηχανών που αποφασίστηκε πρόσφατα δημιουργούνται οι συνθήκες για να λειτουργήσουν πολλά μικρά καζίνο σε αστικές περιοχές. Υπενθυμίζουν μεταξύ άλλων την ολική μεταστροφή της στάσης του νυν προέδρου σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση της ΕΕΕΠ.
Ως «προϊόν εξαγοράς» χαρακτήρισε το νέο κανονιστικό πλαίσιο του ΟΠΑΠ για τα παιγνιομηχανήματα ο Ανδρέας Λοβέρδος, ζητώντας εξηγήσεις από την κυβέρνηση. «Υπάρχει θέμα διαφθοράς. Εξαγοράστηκε αυτού του είδους η κανονιστική ρύθμιση», είπε ο κ. Λοβέρδος και συνέχισε:« Η σύμβαση του ΟΠΑΠ του 2013 περιελάμβανε και αυτό το παιχνίδι που εσείς καταγγέλλατε.
Οι όροι που διαμορφώθηκαν επί των ημερών μας ήταν περιοριστικοί και προστατευτικοί για τους ανθρώπους - να μπει όριο για τις ώρες που θα παίζει κάποιος, να υπάρχει κάρτα με τον ΑΦΜ του πάνω κ.ά. Ήρθατε να τα καταργήσετε αυτά. Αυτό που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ εμπεριέχει στοιχείο οφθαλμοφανούς διαφθοράς. Δεν μπορεί κανείς να δεχτεί κάθε σπίτι και καζίνο. Δεν είναι δυνατόν να το επιτρέψετε να γίνει».  Τι θα κάνουν οι πράκτορες ? Θα έρθει νέος νόμος για τα τυχερά παίγνια ?
Η αρμόδια υφυπουργός, κα Παπανάτσιου, υποστήριξε πως «δεν υπάρχει τέτοιο θέμα για τα τυχερά παίγνια. Θα  έρθει νομοσχέδιο και θα δείτε τι γίνεται».

 Διαβάστε όλο τό άρθρο με τίτλο : «Σε «εμπόλεμη» κατάσταση οι πράκτορες του ΟΠΑΠ» στην πηγή : THESSNEWS ρεπορτάζ ΣΑΚΗΣ ΜΟΣΧΗΣ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θα ξεπουλήσουν το Χριστουγεννιάτικο Λαικό και το ΣΚΡΑΤΣ φέτος οι πράκτορες  ΟΠΑΠ !!!
Καλά είναι όλα αυτά που θα έρθουν !!!
Αλλά αν δεν προσέξουμε τα παλιά παιχνίδια που έχουν οι πράκτορες , δεν θα φτάσουμε ποτέ στα νέα παιχνίδια που έρχονται.
 
Για αυτό και η Master Bet ( http://www.masterbet.gr/home/) σε συνεργασία με το praktores.com για μια ακόμη φορά χαρίζει ένα μοναδικό banner προώθησης των πωλήσεων την Χριστουγεννιάτικη Ειδική Κλήρωση Λαϊκού Λαχείου!
 
Έτσι μαζί με το Banner των χριστουγεννιάτικων ΣΚΡΑΤΣ (Δώρο Χριστουγέννων και Κέρδη στα πανιά σας ) τα πρακτορεία μπορούν να προωθούν και να αυξησουν τις πωλήσεις τους με τον καλύτερο και δυναμικότερο τρόπο στις τηλεοράσεις τους .
 
Αρκεί ο πρακτορας να κάνει από ένα κλίκ στους παρακάτω συνδέσμους και να τα δείξει ΔΩΡΕΑΝ στις τηλεοράσεις του πρακτορείου του .
Banner Χριστουγεννιάτικων ΣΚΡΑΤΣ : http://praktores.com/scratch/
Banner Χριστουγεννιάτικου Λαϊκού : http://praktores.com/laiko_xmas/
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες δυνατότητες προβολής δεδομένων στα πρακτορεία επισκεφτείτε το
Ψάχνουν αθλητές σε  κύκλωμα διαδικτυακού στοιχήματος

 Έφοδος της οικονομικής αστυνομίας σε πρακτορεία ΟΠΑΠ σε Θεσσαλονίκη και Βέροια

Ψάχνουν αθλητές σε κύκλωμα διαδικτυακού στοιχήματος.  Σαρωτικές έρευνες σε πρακτορεία ΟΠΑΠ συγκεκριμένων ιδιοκτητών και ίντερνετ καφέ πραγματοποίησαν στη Θεσσαλονίκη αστυνομικοί της οικονομικής αστυνομίας, που αναζητούν δίκτυο διοργάνωσης παράνομου στοιχήματος. Κατασχέθηκαν  38 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και χρήματα, των οποίων η προέλευση διερευνάται.
Η έφοδος παρουσία εισαγγελέα έγινε ταυτόχρονα σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία και Χαλκιδική,  με επίκεντρο πρακτορεία ΟΠΑΠ της συμπρωτεύουσας ιδιοκτησίας δύο αθλητών της πάλης και του τζούντο. Η έφοδος παρουσία εισαγγελέα έγινε ταυτόχρονα σε Θεσσαλονίκη,  Ημαθία και Χαλκιδική, με επίκεντρο πρακτορεία ΟΠΑΠ της συμπρωτεύουσας ιδιοκτησίας δύο αθλητών της πάλης και του τζούντο.
Προηγήθηκε  παραγγελία του εισαγγελέα Θεσσαλονίκης για κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να εξεταστεί εάν μέσω πρακτορείων καί ίντερνετ καφέ διοργανώνονται παράνομοι αγώνες στοιχήματος με μεγάλα κέρδη.  Αυτός ήταν ο λόγος της κατάσχεσης περίπου 50.000 ευρώ, που θεωρούνται ύποπτα ως μαύρα κέρδη από παράνομο διαδικτυακό τζόγο, όπως και το άνοιγμα τραπεζικής θυρίδας ενός εκ των υπόπτων.
Οι διωκτικές  και εισαγγελικές αρχές περιμένουν πλέον τις απαντήσεις των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. για το περιεχόμενο των μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνταν στα πρακτορεία αλλά και τα ίντερνετ καφέ, όπως και των εννέα φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, που επίσης κατασχέθηκαν.  Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από πληροφορίες που έφτασαν στις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης για δράση μελών δικτύου παράνομου στοιχήματος.
ΑΘΛΗΤΕΣ

Από την αστυνομία, που ανακοίνωσε χθες την έφοδο που έγινε στα πρακτορεία, τα ίντερνετ καφέ, όπως και τα σπίτια του υπόπτων, καθώς μέχρι τώρα δεν έχουν αποδοθεί κατηγορίες, εξετάζεται εάν υπάρχει συμμετοχή πρώην ή και νυν αθλητών.  Ελέγχεται εάν μαύρα κέρδη διακινούνται μέσω των επίσημων πρακτορείων από παράνομο διαδικτυακό στοίχημα.
Οι εισαγγελικές αρχές  έχουν δώσει σαφείς οδηγίες να στραφούν οι έρευνες στα κέρδη του κυκλώματος και το ενδεχόμενο αυτά να κρύβονται χωρίς να περνούν από το τραπεζικό σύστημα. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι έρευνες θα επεκταθούν  και στις επαφές που είχαν οι ύποπτοι, καθώς τα εγκληματολογικά εργαστήρια θα εξετάσουν 14 κινητά τηλέφωνα και κάρτες sim που κατασχέθηκαν.

 Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο : «Ψάχνουν αθλητές σε  κύκλωμα διαδικτυακού στοιχήματος» το μυστικό ραντεβού στις Βρυξέλλες» στην πηγή : ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  Του Κώστα Καντούρη Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αντιδράσεις στο «Όραμα 2020» απο τα σωματεία της Κρήτης

ΠΡΟΣ. Δ.Σ. ΠΟΕΠΠΠ

ΠΡΟΣ. Δ.Σ. ΠΟΕΓΊΠΠ ΚΡΗΤΗ 19 Σεπτεμβρίου 2016

 Συνάδελφοι-σες της ΠΟΕΠΠΓΙ , Προς μεγάλη μας απογοήτευση και ανησυχία , ενημερωνόμαστε ότι ο κανονισμός λειτουργίας πρακτορείων ολοκληρώνεται,έχοντας μέσα , σημεία που θέλει ο ΟΠΑΠ , που αν περάσουν βάζουν ταφόπλακα στο κλάδο.
1. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ  

Η διατήρηση της απόστασης των 200μ, είναι απαραίτητη για τη σωστή διασπορά των σημείων πώλησης και την βιωσιμότητα των πρακτορείων. Στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας -Θεσσαλονίκης αποκλειστικά,  και σε κεντρικά σημεία που ενδεχομένως υπάρχει θέμα , θα μπορούσε να προβλεφθεί μια σχετική ρύθμιση , για μικρότερη απόσταση μεταξύ πρακτορείων χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει και στις άλλες πόλεις. Η πρόταση  που σας έστειλε ο ΟΠΑΠ για 20.000 κατοίκους και άνω είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. .Άλλα  μας είπαν στις  ενημερώσεις.                         Μας δουλεύουν ?

 2. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Η πρόταση του ΟΠΑΠ  για μεταβιβάσεις, που λέει, ότι δεν μπορούμε να μεταβιβάσουμε σε τρίτους πριν την σύνταξη μας αλλά μόνο στα παιδιά μας αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Που υπάρχει αυτό , στην χώρα μας  ή αλλού , να μην μπορεί ένας επιχειρηματίας να πουλήσει την επιχείρηση του όποτε αυτός το επιθυμεί. Ουσιαστικά αποδεχόμαστε, αν ισχύσει ,ότι δεν θα έχουμε κανένα περιουσιακό στοιχείο στα χέρια μας ,τα  πρακτορεία , κάτι που κρύβει άλλους κινδύνους που πιθανόν έχουν να κάνουν με τη σύμβαση. Με  βάση το πλαίσιο αυτό, ο οποιοσδήποτε πράκτορας που δε μπορεί να διατηρήσει το μαγαζί του βιώσιμο πλέον, θα χάνει την άδεια του. Όλοι γνωρίζουμε ότι  η μείωση των σημείων πώλησης του ΟΠΑΠ σημαίνει αυτόματα μείωση του τζίρου -για τον ΟΠΑΠ -κάτι το οποίο προφανώς δεν επιθυμεί ο ΟΠΑΠ . Επομένως  θα υπάρξει αναπλήρωση των κενών  σημείων πώλησης. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ? ΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΟΥΛΩΝΤΑΣ Ο ΟΠΑΠ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΝΤΑΙ. Φυσικό είναι ότι, ο ΟΠΑΠ δεν θα θελήσει να δει μείωση στο τζίρο του.  Τα χρήματα που θα χάσει ,από τα πρακτορεία που θα κλείσουν , θα τα πάρει από τα νέα πρακτορεία, που θα εκμεταλλευτεί και θα διαθέσει όπου θέλει και με τους οικονομικούς όρους θέλει. Γι’ αυτό  βλέπουμε ότι προσπαθεί να γιγαντώσει την αγορά εκεί που μπορεί πχ στα σκρατς με το να τα βάζει σε περίπτερα ,ψιλικατζίδικα .ταχυδρομεία βενζινάδικα προκειμένου να απορροφήσει και το τελευταίο ευρώ από την αγορά. Συνάδελφοι  δεν πρέπει να τους αφήσουμε γιο κονένα λόγο να περάσουν αυτή τη μορφή μεταβίβασης.


3. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Βεβαίως μετά τις υποψίες μας για τα καινούργια πρακτορεία ακολουθεί και η ουρά που δεν είναι άλλη από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Λένε ότι  πολύ μεγάλος αριθμός πρακτόρων τα ζητούν. Ποιοι   είναι αυτοί οι πράκτορες γιατί στη ΚΡΗΤΗ δεν έχουμε βρει κανένα, και όσοι το επιχείρησαν κατά το παρελθόν εδώ στο νησί μας το απέσυραν γιατί δεν ήταν βιώσιμο.
Επιπλέον η ύπαρξη  καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος δυσχεραίνει σημαντικά το ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ  δύσκολος ο έλεγχος όταν σε αυτά τα καταστήματα υπάρχει και η προσφορά ειδών αναψυκτηρίου και ποτών σε συνδυασμό με την προβολή αθλητικών γεγονότων στις οθόνες των τηλεοράσεων. Ο ΟΠΑΠ  θέλει περισσότερο κόσμο στα πρακτορεία αλλά τη νύφη θα την πληρώσουν οι πράκτορες, με αυξημένα έξοδα, χωρίς ανάλογη ανταπόδοση. ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΝΑ ΠΟΥΛΑΜΕ ΚΑΦΕΔΕΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ .  ΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΛΥΣΗ.
4. Συνάδελφοι ο  κανονισμός πρακτορείων ανάλογα με το τι θα προβλέπει επηρεάζει άμεσα τη σύμβαση μας που ουσιαστικά είναι η μοναδική μας διασφάλιση. Η σύμβαση είναι αυτή που καθορίζει όπως όλοι ξέρουμε το ύψος  της προμήθειας μας και ας μη γελιόμαστε, αν γίνει κάποια αλλαγή στη προμήθεια μας αυτή θα είναι προς τα κάτω . Τα δείγματα  γραφής που έχουμε είναι πλέον αρκετά ,από την πλευρά του ΟΠΑΠ για τις προθέσεις του τόσο στην προμήθεια και γενικότερα στη σύμβαση.
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ.


ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ του 15μελους της Ομοσπονδίας ζητάμε άμεσα να βγείτε μπροστά και να σταματήσετε τα σχέδια του ΟΠΑΠ που μέσα από τον κανονισμό , αν δεν αντιδράσουμε , θα σημάνουν τον αφανισμό του κλάδου.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ,ΚΑΜΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΟΠΑΠ ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟ , ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣ , ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ , ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ , ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ , ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ , ΟΧΙ ΣΤΗ ΚΑΖΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ.
Ή ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ Ή ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ .
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤE και ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ στα σχέδια του ΟΠΑΠ.
ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ ΚΡΗΤΗΣ 39 ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο : « ΠΡΟΣ. Δ.Σ. ΠΟΕΓΊΠΠ ΚΡΗΤΗ 19 Σεπτεμβρίου 2016» στην πηγή: ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

Ασφαλιστικό - Φορολογικό για πρακτορεία ΠΡΟ-ΠΟ και όχι μόνο

Κυρίες και κύριοι, καλό φθινόπωρο και καλή δύναμη.

Μετράμε ήδη 7 χρόνια σε ύφεση και πίεση για όλες τις δραστηριότητες της ελληνικής οικονομίας και γενικά της κοινωνίας. Η κατάσταση σήμερα είναι από δύσκολη έως τραγική και δυστυχώς έπεται συνέχεια. Η συνέχεια αυτή... έχει αρχίσει να μας δείχνει το τοπίο της επόμενης περιόδου με τους νόμους που έχουν ήδη ψηφιστεί και με πληροφορίες για τους νόμους που έρχονται.

Είναι λοιπόν ήδη νόμος του κράτους το φορολογικό που αφορά τα εισοδήματα του 2016 και το ασφαλιστικό που θα εφαρμοστεί από 1 Ιανουάριου 2017.

Φορολογικό για τα εισοδήματα του 2016 Η μεγάλη αλλαγή στη φορολογία του 2016 αφορά τις ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα φορολογούνται αυτόνομα με 26% από το πρώτο ευρώ, αλλά με την κλίμακα φορολογίας των φυσικών προσώπων.

Η κλίμακα φορολογίας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Κλιμάκιο Εισοδήματος .... Ποσοστό Φορολογίας

Από 0 έως 20.000 ευρώ ........................22%

Από 20.001 έως 30.000 ευρώ....................29%

Από 30.001 έως 40.000 ευρώ....................37%

Από 40.001 ευρώ ..............................45%

Οι πράκτορες ΟΠΑΠ, με βάση τη σύμβαση που έχουν με τον ΟΠΑΠ, δεν κινδυνεύουν να αθροιστεί το εισόδημα αυτό με πιθανά άλλα εισοδήματα που θα είχαν από παράλληλη εργασία.

Εκτός από το φόρο εισοδήματος υπάρχει και ο φόρος αλληλεγγύης για εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000    ευρώ. Ίσως η εφαρμογή του να γίνεται πιο δίκαιη αλλά δεν παύει να είναι ένας επιπλέον φόρος που αγγίζει κάθε φυσικό πρόσωπο, για το σύνολο των εισοδημάτων που δηλώνει και τελικά φαίνεται ότι από έκτακτος γίνεται τακτικός.

Για να μην σας κουράζω με νούμερα και ποσοστά, να σας δώσω την τελική εικόνα του 2016: Όσοι δηλώσουν για το 2016 καθαρό εισόδημα κάτω από 32.000 ευρώ, περίπου, θα πληρώσουν συνολικά λιγότερο φόρο από αυτόν που θα πληρώσουν για το εισόδημα του 2015.

Νέο Ασφαλιστικό για το 2017

Όπως ήδη αναφέραμε, από 1 Ιανουάριου 2017 έχουμε εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου: Η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών που θα δίνει για την προσωπική του ασφάλιση ο επιχειρηματίας είναι πολύ μεγάλη. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι πληρώναμε ένα σταθερό ποσό για όσα εισοδήματα και αν δηλώναμε.

Από 1 Ιανουάριου, αντί για σταθερό ποσό θα πληρώνουμε ποσοστό 26,95 % για όλα τα εισοδήματα που θα προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα. Το ελάχιστο που θα πληρώνουμε είναι 1890 ευρώ, πολύ λιγότερο από αυτό που σταθερά πληρώνουμε σήμερα, ενώ το μέγιστο είναι 18.900 ευρώ περίπου.

Πιο απλά αν δηλώσουμε: 20.000 ευρώ καθαρό κέρδος θα πληρώσουμε 20000 * 26,95% = 5.390 ευρώ 30.000 ευρώ καθαρό κέρδος θα πληρώσουμε 30000 * 26,95% = 8.085 ευρώ ενώ τέλος αν δηλώσουμε 70.000 ευρώ καθαρό κέρδος θα πληρώσουμε 70.000 * 26,95% = 18865 ευρώ . Νομίζω ότι είναι απολύτως αντιληπτό ότι για καθαρά κέρδη περισσότερα από 20.000 ευρώ ετησίως θα πληρώνουμε για την προσωπική μας ασφάλεια πολύ μεγαλύτερα ποσά.

Ο χρόνος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών μας για το κάθε έτος είναι τα καθαρά κέρδη που δηλώσαμε τον αμέσως προηγούμενο χρόνο. Με βάση λοιπόν αυτό οι ασφαλιστικές εισφορές που θα καταβάλλουμε το έτος 2017 θα υπολογιστούν με τα καθαρά κέρδη που θα δηλώσουμε το 2016. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε από τώρα πού βρισκόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε ώστε στο τέλος του 2016 να μην βρεθούμε σε πολύ δύσκολη κατάσταση.

Τεκμαρτά Έξοδα

Είναι γνωστό ότι για πρώτη φορά από το 2010 δεν αναγνωρίστηκαν στα πρακτορεία ΠΡΟ-ΠΟ τεκμαρτά έξοδα. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν σε συνδικαλιστικό επίπεδο, το υπουργείο Οικονομικών ήταν ανένδοτο. Σήμερα που μιλάμε, η Ομοσπονδία των Πρακτόρων έχει επαναφέρει το θέμα για συζήτηση στο υπουργείο και υπάρχουν ενδείξεις που μας κάνουν να είμαστε πιο αισιόδοξοι από το παρελθόν .

Είναι ζητούμενο τεράστιας σημασίας το να επανέλθει η διάταξη για τα τεκμαρτά έξοδα που δικαίως ζητούν τα πρακτορεία διότι όχι μόνο θα πληρώσουν λιγότερο φόρο αλλά και λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές.Ελπίζω να σας έδωσα μια πρώτη εικόνα και να θυμάστε ότι η Γνώση είναι Δύναμη και η Πληροφορία...Περιουσία! Καλή Συνέχεια...

Διαβάστε το άρθρο "Ασφαλιστικό - Φορολογικό για πρακτορεία ΠΡΟ-ΠΟ και όχι μόνο" του Ιάκωβου Γκούμα, φοροτεχνικού Συμβούλου της ΠΟΕΠΠΠ, διευθύνοντα συμβούλου της CompuTax ΑΕ στην πηγή "1-2-Χ"

Αργά ή γρήγορα πρέπει να προσαρμοστούμε σε καθεστώς ανταγωνισμού και ελεύθερης αγοράς

Τα προβλήματα, που για ακόμη μια φορά καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, είναι χρόνια και συσσωρευμένα. Η καθημερινή λειτουργία του πρακτορείου ολοένα και δυσκολεύει, ενώ πλέον τίθεται και το σοβαρότερο όλων των θεμάτων που δεν είναι άλλο από αυτό της βιωσιμότητας.

Η παράλογη φορολόγηση, το ασφαλιστικό, η οικονομική δυσπραγία των πελατών, ο καταποντισμός του στοιχήματος (αθλητικού και ιπποδρομιακού), σε συνδυασμό με την ανυπαρξία παροχής νέων και ανανεωμένων παιχνιδιών από τη μεριά μας, έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση ασφυξίας στο μεγαλύτερο μέρος του δικτύου μας. Κρίνεται πλέον, επιτακτικό να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές και αποτελεσματικές κινήσεις.

Τα πρακτορεία, αλλά και η εταιρεία χρειάζονται μία πνοή ανανέωσης των παρεχόμενων προϊόντων. Η αναβάθμιση του αθλητικού στοιχήματος μέσω ανταγωνιστικών τιμών και η αποκλειστική συμμετοχή των πρακτορείων μας στο διαδικτυακό στοίχημα της ΟΠΑΠ, είναι κάτι το οποίο έχει βαλτώσει, αλλά που πρέπει επιτέλους να δρομολογηθεί, καθώς βλέπουμε καθημερινά τον αρνητικό αντίκτυπο τόσο στις αντιδράσεις των παικτών όσο και στα οικονομικά αποτελέσματα.

Το ελληνικό πρωτάθλημα σίγουρα θα δώσει το απαιτούμενο ενδιαφέρον, αλλά αυτό από μόνο του δεν φτάνει αν δεν γίνουν απαραίτητες βελτιωτικές κινήσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τις τιμές των αποδόσεων. Η αναβάθμιση επίσης του ελληνικού ιππόδρομου είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει άμεσα την εταιρεία, έτσι ώστε να προσελκυθούν νέοι παίκτες και να επανακτήσουν οι ελληνικές ιπποδρομίες την αίγλη του παρελθόντος.

Την απαραίτητη πνοή, όμως, στο δίκτυό μας θα τη δώσουν τα VLTs. Είναι εντελώς παράλογο να χάνονται χρήματα και για το δίκτυο, αλλά και για την εταιρεία από μακροχρόνια λανθασμένες τακτικές και προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τους. Η αλλαγή της νομοθεσίας και η απορρόφηση όλων των VLTs από το δίκτυο μας είναι η λύση που θα ξεμπλοκάρει οριστικά η λειτουργία τους και θα φέρει έσοδα σε όλες τις πλευρές. Το δίκτυο των πρακτόρων έχει αναβαθμιστεί άρδην τα τελευταία χρόνια, τόσο ποιοτικά όσο και σε μέγεθος, και είναι πλέον απόλυτα έτοιμο να υποδεχτεί τη λειτουργία τους σε αποκλειστικότητα. Θεωρώ ότι είναι το παιχνίδι που θα δώσει άμεσα ανάσες στο δίκτυο αλλά και στην εταιρεία... λύνοντας τα χέρια της από περίπλοκες, δαπανηρές και αμφιβόλου επιτυχίας σκέψεις για αποκλειστικές αίθουσες (gaming halls) που δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα, αλλά και δεν συνάδουν με την ιστορικά επιτυχημένη διαδρομή συνεργασίας ΟΠΑΠ και πρακτόρων.

Ο κ. Κόουπ έχει αντικειμενικά πολύ δύσκολο έργο: Το βάρος της απαραίτητης πλέον ανασυγκρότησης είναι μεγάλο. Πρέπει να γνωρίσει, να καταγράψει, να διορθώσει, να χαράξει στρατηγική και το κυριότερο να υλοποιήσει... με τον χρόνο να πιέζει ασφυκτικά. Δυστυχώς όλα κρίνονται από την αποτελεσματικότητα και όχι αποκλειστικά από τις προθέσεις. Είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρει αλλά η δουλειά που απαιτείται είναι δύσκολη και καθόλου απλοϊκή σε ένα περιβάλλον σύνθετων θεμάτων και πολύπλοκων προβλημάτων.

Βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο, που θα κρίνει το μέλλον και τη βιωσιμότητα του δικτύου, αλλά και το μελλοντικό μέγεθος της εταιρείας. Η κατάσταση σε μία κατεστραμμένη οικονομικά χώρα με όλες τις διαχρονικές της παθογένειες, την πολιτική ανωριμότητα και την ατολμία να αναγνωρίσει και να προστατεύσει τα μονοπωλιακά δικαιώματα της ΟΠΑΠ, θα μας εξαναγκάσει αργά ή γρήγορα να προσαρμοστούμε σε καθεστώς ανταγωνισμού και ελεύθερης αγοράς. Είναι κάτι που παλιά φοβόμασταν, αλλά που σήμερα μας δίνει την ευκαιρία της πραγματικής ανάπτυξης μέσω ενός μοντέλου αποτελεσματικής συνεργασίας εταιρίας και δικτύου... αποκλειστικής και σε όλα, όμως, τα επίπεδα! Το μέλλον δεν χαρίζεται, κερδίζεται! Και για να το κερδίσουμε, πρέπει να τολμήσουμε...

Διαβάστε το άρθρο "Αργά ή γρήγορα πρέπει να προσαρμοστούμε σε καθεστώς ανταγωνισμού και ελεύθερης αγοράς" του Τάκη ΑΘανασόπουλου, πρώην μέλους της ΠΟΕΠΠΠ στην πηγή "1-2-Χ"

Ανακοίνωση της ΠΟΕΠΠΠ

 Η Τετάρτη 31/8 και η Πέμπτη 1/9/2016 αποτέλεσε για την ΠΟΕΠΠΠ ένα γεμάτο, ουσιαστικό και δημιουργικό διήμερο με συναντήσεις, ενημερώσεις και διαβουλεύσεις με την ΟΠΑΠ Α.Ε για θέματα του κλάδου, και στα πλαίσια αυτών των επαφών έγινε και έκτακτο Δ.Ι. όπου συζητήθηκαν τα αποτελέσματα των συναντήσεων αλλά και τρέχοντα θέματα.

Με χρονική σειρά τα γεγονότα αυτού του διημέρου ήταν:

Α. Την Τετάρτη το μεσημέρι έγινε παρουσίαση από τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΠΑΠ Α.Ε Damian Cope, σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ, του νέου Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την επόμενη τετραετία. Ήταν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με τίτλο «Η ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ», στο οποίο ο DamianCope αποτυπώνει τις διαπιστώσεις του από την υπάρχουσα κατάσταση στην εταιρία, ενώ ξεδιπλώνει με παραστατικό και συγκροτημένο τρόπο, και μάλιστα μερικές φορές με ποδοσφαιρικούς όρους, το όραμα, τα σχέδια, τη στρατηγική και τις προτεραιότητες που θέτει, ως Διευθύνων Σύμβουλος, για την επόμενη τετραετία με σκοπό την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της εταιρίας. Μετά το πέρας της παρουσίασης έγιναν τοποθετήσεις και υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ προς τον DamianCope, και φυσικά υπήρξαν οι απαντήσεις από την πλευρά του. Την παρουσίαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΠΑΠ Α.Ε . μπορούν οι συνάδελφοι πράκτορες να τη δουν αναλυτικά από την πύλη των πρακτόρων ΟΡΑΡΝΕΤ.

Β. Το απόγευμα της Τετάρτης έγινε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΠΠΠ, στο οποίο κυριάρχησε η συζήτηση σχετικά με την πρωινή παρουσίαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. Κατά κοινή ομολογία των μελών του Δ.Σ., ήταν μια ολοκληρωμένη παρουσίαση, με καινοτομίες και νέα φιλοσοφία, ως προς την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η ΟΠΑΠ Α.Ε, δείχνοντας παράλληλα και γνώση του χώρου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε επίσης με θέματα επικαιρότητας των πρακτόρων, αλλά και παλαιότερα που είναι σε εκκρεμότητα.

α. Συζητήθηκε η κατάσταση στο «Πάμε Στοίχημα» και ειδικότερα τα τελευταία προβλήματα με τα λάθη που παρουσιάστηκαν, ενώ έγινε και αναφορά στην επιστολή που στάλθηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΠΑΠ Α.Ε. με αφορμή το πρόβλημα στο κουπόνι της Πέμπτης 17-8-16 με την αλλαγή των ειδικών κωδικών (Αναφορά του γεγονότος έγινε στο Δελτίο Τύπου της ΠΟΕΠΠΠ της 24-8-16).

β. Έγινε συζήτηση για το Ιντερνετικό στοίχημα της ΟΠΑΠ Α.Ε. και πάρθηκε απόφαση να υπάρξει διαμαρτυρία μετά τη διαπίστωση ότι εξακολουθεί η εταιρία να έχει στον OnLine στοίχημα γεγονότα που δεν μπορούν να παιχτούν την ίδια στιγμή στο Live στοίχημα του πρακτορείου (αθέμιτος ανταγωνισμός).

γ. Συζητήθηκε το θέμα του κανονισμού πρακτορείων ενόψει συναντήσεων της ΠΟΕΠΠΠ με την ΟΠΑΠ Α.Ε και την ΕΕΕΠ. θυμίζουμε ότι από τον Μάιο έχει αποσταλεί στην ΕΕΕΠ το κείμενο του κανονισμού έτσι όπως διαμορφώθηκε και αποφασίστηκε από το Δ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ της 5-5-2016, πάνω στο κείμενο που μας είχε επιδοθεί από την Εποπτεύουσα Αρχή.

δ. Ενημερώθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. από τη νομική μας υπηρεσία για τη συνάντηση με τη διοίκηση της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. σχετικά με τα ζητήματα στα οποία διαφωνούμε, στο κείμενο της σύμβασης που μας προτάθηκε. Έχουμε αποστείλει τις προτάσεις μας και έχουν αναλάβει οι νομικές υπηρεσίες την περαιτέρω επεξεργασία και συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών. Ως εκ τούτου, και μέχρι να υπάρξει οριστικό κείμενο συμφωνίας, οι συνάδελφοι να μην την υπογράφουν.

ε. Τέλος, έγινε ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΠΟΕΠΠΠ, Κυρ. Τοπτσίδη, για τα φορολογικά θέματα των πρακτόρων και τις επαφές που έχουν γίνει την τελευταία περίοδο με στελέχη του Υπ. Οικονομικών. Ειδικότερα, σε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, παρουσία παραγόντων και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα δρομολογήσει εντός του φθινοπώρου λύση για τα φορολογικά θέματα των πρακτόρων.

Γ. Την Πέμπτη 1-9-2016 αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ, μετά από πρόσκληση, επισκέφθηκε τα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε, όπου αρχικά έγινε ενημέρωση από στελέχη της εταιρίας, και παρουσίαση με προβολή βίντεο, για μελλοντικούς μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς ως προς τη μορφή του πρακτορείου, με έμφαση στα πρακτορεία υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η επιφύλαξή μας στη συγκεκριμένη προοπτική εκφράστηκε έντονα στη διάρκεια της παρουσίασης, θέση και άποψη που έχουμε εκφράσει και καταγράψει ως κλάδος πρακτόρων στο παρελθόν με αποφάσεις οργάνων.

Στη συνέχεια έγινε συζήτηση επί του κειμένου του κανονισμού πρακτορείων της ΕΕΕΠ πάνω στις διαφορές θέσεων που εντοπίζονται μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε και ΠΟΕΠΠΠ. Οι βασικότερες διαφορές μας είναι·.

1) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ πρακτορείων, ένα πρόβλημα που εντοπίζεται ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα και σε σημαντικές εμπορικές περιοχές, 2) Τα πρακτορεία υγειονομικού ενδιαφέροντος, 3) Οι μεταβιβάσεις πρακτορείων.

Από τη συζήτηση δεν προέκυψε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Από την πλευρά μας εκφράσαμε στα στελέχη της εταιρίας, τις ανησυχίες μας για τα προβλήματα στο «Πάμε Στοίχημα», με αναφορές σε συγκεκριμένα γεγονότα, επίσης για τη λειτουργία του Live, με αποκορύφωμα το τελευταίο προ ημερών γεγονός της «μη εκτύπωσης δελτίων», τα οποία όμως χρεώθηκαν. Ζητήσαμε να βρεθεί τρόπος για την επιστροφή των χρημάτων, της αξίας των δελτίων, ακόμα κι αν δεν έχουν εντοπιστεί από τους πράκτορες αυτά τα δελτία.

Επίσης, εκφράσαμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για τη συνεχιζόμενη τακτική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε., εταιρίας του ομίλου ΟΠΑΠ Α.Ε., που συνεχώς και αδιαλείπτως διευρύνει τα σημεία πώλησης του ΣΚΡΑΤΣ σε καταστήματα ψιλικών και περίπτερα, έως και βενζινάδικα (!) και μάλιστα σε σημεία ολίγων μέτρων από τα πρακτορεία! Ενέργεια που και στα πρακτορεία κάνει ζημιά, αλλά δημιουργεί ανεξέλεγκτη κατάσταση ως προς το ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, και την προστασία των ανηλίκων. Τονίσαμε με έμφαση τη σοβαρότητα του θέματος αυτού, με την επισήμανση ότι η ΠΟΕΠΠΠ θα το παρακολουθεί και θα επανέλθει, αν χρειαστεί, και με όποιον τρόπο απαιτηθεί.

Ο Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Μανώλης Περάκης

Διαβάστε το άρθρο "Ανακοίνωση της ΠΟΕΠΠΠ" στην πηγή "KINGBET"

Ανοίγει  vεουs ορίζοντες η αναβαθμισμένη συνεργασία του συνεταιρισμού πρακτόρων με την Εθνική Τράπεζα

Λίγες μόνο ημέρες απομένουν πριν την επίσημη έναρξη της πρόσφατα αναβαθμισμένης πολυετούς συνεργασίας του Συνεταιρισμού Πρακτόρων ΟΠΑΠ με την Εθνική Τράπεζα, με αντικείμενο τη Σύμπραξη στην παροχή υπηρεσιών πληρωμής λογαριασμών πάσης φύσης στα πρακτορεία των μελών του ΣΕΠΠΠ πανελλαδικά.
Όλες οι συναλλαγές πληρωμής θα εκτελούνται στη νέα, ιδιόκτητη, πλατφόρμα του ΣΕΠΠΠ σε απευθείας διασύνδεση με τα συστήματα της ΕΤΕ και ως εκ τούτου με απόλυτη ασφάλεια για τους καταναλωτές.
Ήδη τα δοκιμαστικά με την Εθνική Τράπεζα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία και μετά την απαραίτητη πιλοτική περίοδο λειτουργίας στην οποία συμμετείχαν 100 πρακτορεία σε διάφορες περιοχές, θα ακολουθήσει η μετάβαση σύσσωμου του Δικτύου στη νέα εφαρμογή, που χρονικά τοποθετείται εντός του πρώτου δεκαήμερου του Σεπτεμβρίου.
Για την ένταξη στη δραστηριότητα αρκεί η εγγραφή στον Συνεταιρισμό, η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τον ΣΕΠΠΠ, η δημιουργία ειδικού λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα και η εγκατάσταση του νέου λογισμικού στο τερματικό του Μέλους, μέσω του οποίου θα μπορεί να παρέχει με on line χρέωση του ειδικού λογαριασμού του όλες τις συναλλαγές που προσφέρονται από τον ΣΕΠΠΠ. Το κεφάλαιο κίνησης μπορεί να επιλεγεί ελεύθερα και δύναται να είναι είτε μετρητά, χωρίς περιορισμό ως προς το ελάχιστο ύψος, είτε μέσω χρηματοδότησης από την Τράπεζα με τη μορφή ορίου υπερανάληψης έως 9.000 , ειδικού προϊόντος για τα Μέλη του ΣΕΠΠΠ. Στη συνέχεια τα Μέλη απλά μεριμνούν για την τροφοδότηση αυτού του λογαριασμού ανάλογα με τις ανάγκες του πρακτορείου τους.
Μία άλλη παράμετρος των υπηρεσιών του ΣΕΠΠΠ, εξαιρετικά σημαντική λόγω του ειδικού φορολογικού καθεστώτος των Πρακτόρων ΟΠΑΠ, είναι η απαλλαγή από την υποχρέωση χρήσης ταμειακής μηχανής και δήλωσης έναρξης - μεταβολής στην εφορία, καθώς η δραστηριότητα είσπραξης λογαριασμών τρίτων ασκείται από τον Συνεταιρισμό και είναι απαλλαγμένη από ΦΠΑ. Τα νόμιμα παραστατικά προς τους πελάτες εκδίδονται από τον ίδιο τον ΣΕΠΠΠ με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών στην έδρα του, τα οποία εκτυπώνονται από το Μέλος. Επίσης, για την αμοιβή - προμήθεια που λαμβάνει κάθε Μέλος ανάλογα με τις συναλλαγές του, εκδίδεται μηνιαία εκκαθάριση από τον ΣΕΠΠΠ ο οποίος και καταβάλλει τον αναλογούντα παρακρατούμενο φόρο κάθε μήνα. Οι υπηρεσίες του Μέλους προς τον Συνεταιρισμό του, αναφορικά με την εν γένει εξόφληση λογαριασμών τρίτων είναι απαλλασσόμενες του ΦΠΑ.
Μέσω αυτής της διαδικασίας και με χρήση της πλατφόρμας του Συνεταιρισμού, τα ειδικά εξουσιοδοτημένα Μέλη μπορούν να εισπράττουν αμέσως μεγάλη ποικιλία λογαριασμών εταιριών και οργανισμών, είτε εμπρόθεσμους, είτε ληγμένους, ολικά ή έναντι, δόσεων και διακανονισμών συμπεριλαμβανομένων. Ενδεικτικά αναφέρονται η ΔΕΗ, η COSMOTE (σταθερή & κινητή), η VODAFONE (σταθερή & κινητή), η WIND, η ΕΥΔΑΠ, οι τρεις Εταιρείες Παροχής Αερίου (Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας), η ΕΥΑΘ, η CYTA και η FORTHNET, όπως επίσης πληθώρα τοπικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης. Η υπηρεσία θα εμπλουτίζεται διαρκώς και θα φθάσει σταδιακά να καλύπτει το σύνολο των πληρωμών όλων των τρίτων φορέων που εξυπηρετεί η Εθνική Τράπεζα.
Η προμήθεια για τον καταναλωτή διαμορφώνεται στα 0,80 λεπτά ανά συναλλαγή, ενιαία για όλους τους παρόχους και διατηρείται από τις ανταγωνιστικότερες της αγοράς. Ενώ η προμήθεια για το Μέλος διαμορφώνεται στα 0,50 λεπτά ανά συναλλαγή, παραμένοντας η υψηλότερη για τέτοιου είδους υπηρεσίες στα δίκτυα λιανικής.
Μέχρι το τέλος του έτους τα Μέλη του ΣΕΠΠΠ θα μπορούν να δέχονται όλες τις ανωτέρω πληρωμές όχι μόνο με μετρητά αλλά και με χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών με κατάλληλη εμπορική και τεχνική παραμετροποίηση του συστήματος του ΣΕΠΠΠ, συμφωνία που ήδη έχει δρομολογηθεί με την ΕΤΕ.
Οι εξελίξεις αυτές, μέσα σε λίγα μόλις χρόνια από τη δραστηριοποίησή μας στον χώρο, συνεπάγομαι ότι η Εθνική Τράπεζα εκφράζει αφενός έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στην τεχνική υποδομή, την οργανωτική δομή και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του ΣΕΠΠΠ και αφετέρου ότι θεωρεί το Δίκτυό μας ικανό να φέρει σε πέρας ένα τόσο μεγάλο έργο.
Όλοι μας, Διοίκηση και Στελέχη του Συνεταιρισμού, θεωρούμε ότι η συμφωνία μας με την ΕΤΕ συνιστά μία μεγάλη επιτυχία, καθώς μετά την αναγνώριση από την ΟΠΑΠ της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΣΕΠΠΠ ως μοναδικής επιτρεπόμενης παράλληλης υπηρεσίας στα πρακτορεία, μέσω της από το 2009 Σύμβασης Πράκτορα και ΟΠΑΠ, η δράση μας προς όφελος του Δικτύου ενισχύεται ακόμα περισσότερο από την απόφαση της Εθνικής Τράπεζας να συμπράξει στρατηγικά με τον ΣΕΠΠΠ στον τομέα των ολοένα αυξανόμενων ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Καταρχάς έρχεται ως επιβράβευση του επαγγελματισμού των Μελών μας, αλλά και ως αποτέλεσμα της συνεχούς κινητοποίησης του ΣΕΠΠΠ, με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη των Μελών του και τη βελτίωση των όρων διεξαγωγής των υπηρεσιών του, καθώς και της διαρκούς ετοιμότητάς μας για αξιοποίηση των μεταβαλλόμενων συνθηκών.
Η παρούσα επιτυχία δεν μπορεί παρά να μας δικαιώνει απόλυτα για το εγχείρημα δημιουργίας του Συνεταιρισμού, που αναδεικνύεται ως ένα μοναδικό και απαραίτητο εργαλείο του επαγγελματία Πράκτορα.
Με το ίδιο πάθος και με συνέπεια λόγων και έργων προχωράμε μπροστά προς τους επόμενους στόχους μας.

Διαβάστε το άρθρο ''Ανοίγει  vεουs ορίζοντες η αναβαθμισμένη συνεργασία του συνεταιρισμού πρακτόρων με την Εθνική Τράπεζα''  Της Αναστασίας Τζαμπαζλή, προέδρου του ΔΣ του ΣΕΠΠΠ στην πηγή ''1-2-Χ''

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠΠ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Από τον υπεύθυνο Τύπου και δημοσίων σχέσεων της ΠΟΕΠΠΠ, κ. Μανώλη Περάκη, πήραμε και δημοσιεύουμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ατόμου, και κατ’ επέκταση κάθε πράκτορα ΟΠΑΠ, η ελεύθερη έκφραση απόψεων και φυσικά η διατύπωση κριτικής προς τα εκλεγμένα συνδικαλιστικά του όργανα και ειδικότερα προς την εκάστοτε ηγεσία της ΠΟΕΠΠΠ. Η «καλοπροαίρετη κριτική» είναι μια πολυφορεμένη φράση, που όμως πρέπει να υφίσταται -η καλή προαίρεση- για να έχει νόημα και θετικό αποτέλεσμα ως κριτική.

Με αφορμή το τελευταίο πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο «Πάμε Στοίχημα» την Πέμπτη 18 Αυγούστου, με την αλλαγή ειδικών κωδικών -χωρίς ενημέρωση πρακτόρων και παικτών- και τα σχόλια που γράφτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θεματικά site, για δήθεν απουσία της Ομοσπονδίας από το πρόβλημα ή έλλειψη παρέμβασης, καλό είναι να ενημερωθούν όλοι οι πράκτορες για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και για παρόμοια περιστατικά ή προβλήματα -μικρά ή μεγάλα- που ανακύπτουν κατά χρονικά διαστήματα με τον ΟΠΑΠ ή με Υπουργεία και φορείς.

Για το συγκεκριμένο γεγονός...

Από το μεσημέρι της Πέμπτης που διαπιστώθηκε το πρόβλημα από τους πράκτορες -τα μέλη του Δ.Σ της ΠΟΕΠΠΠ είναι κι αυτοί πράκτορες ως γνωστόν υπήρξαν αμέσως τηλεφωνικές επαφές με στελέχη της ΟΠΑΠ Α.Ε για να διαπιστωθεί το είδος και το μέγεθος του προβλήματος, με την παράκληση να υπάρξει, άμεσα, αποστολή μηνύματος στα τερματικά. Το μήνυμα βέβαια καθυστέρησε αρκετές ώρες να έρθει, ενώ ήταν και λάθος, αλλά αυτό δεν είναι ευθύνη μας. Παράλληλα ετοιμάστηκε επιστολή και στάλθηκε στην ΟΠΑΠ Α.Ε, που το περιεχόμενό της αναφερόταν στο συγκεκριμένο πρόβλημα , αλλά και στη γενικότερη λειτουργία του «Πάμε Στοίχημα» τον τελευταίο χρόνο, με περιεχόμενο και ύφος που κατά τη γνώμη μας ήταν αυτό που έπρεπε. Βέβαια έχουν σταλεί κατά καιρούς πολλές επιστολές για προβλήματα που ανακύπτουν (η προηγούμενη 22-6-16 πάλι για το στοίχημα) που όμως για ευνόητους λόγους δεν μπορούν να δοθούν στην δημοσιότητα, όπως έγινε και για την τελευταία.

Συμπερασματικά λοιπόν δεν υπήρξε καμιά αδιαφορία ή ολιγωρία της ΠΟΕΠΠΠ για το σοβαρό ομολογουμένως πρόβλημα της Πέμπτης 18/8/2016, όπως και για άλλα προβλήματα που απασχόλησαν στο παρελθόν τους πράκτορες. Απλά, για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά, δεν μπορούμε να δημοσιοποιούμε τις κινήσεις και τις επαφές μας, ειδικά με δημόσιους φορείς, αν αυτό θεωρεί η ΠΟΕΠΠΠ ότι εξυπηρετεί τον κλάδο.

Τώρα όσον άφορα την καλόπιστη ή μη κριτική, δεν μπορούμε να μη μνημονεύσουμε, με την ευκαιρία, την πάγια τακτική κάποιων συναδέλφων που μόνο καλόπιστη δεν είναι η κριτική τους προς την ΠΟΕΠΠΠ. Συχνά-πυκνά υπάρχουν απόψεις, που μηδενίζουν κάθε προσπάθειά της, αποσιωπούν κάθε θετικό αποτέλεσμα, γράφουν -στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- για αδράνεια, ενώ άλλοι παραπονούνται για έλλειψη ενημέρωσης την ίδια στιγμή που αγνοούν ανακοινώσεις ή δελτία Τύπου. Θα ήταν ανόητο να ισχυριστεί κάποιος ότι όλα γίνονται τέλεια ή ότι δεν υπάρχουν και λάθη. Αυτά πρέπει να επισημαίνονται και να λέγονται, γιατί αυτό βοηθά στην σωστή διαχείρισή τους. Και φυσικά καλό είναι να υπάρχουν και προτάσεις σαν επόμενο στάδιο της κριτικής. Η ΠΟΕΠΠΠ διαβεβαιώνει τους πράκτορες, ότι για κάθε πρόβλημα ή για κάθε εξέλιξη οποιουδήποτε θέματος θα υπάρχει -όπως γίνεται μέχρι τώρα- ενημέρωση μέσω σωματείων, στο site της Ομοσπονδία καθώς και από την σελίδα στο F.B. της ΠΟΕΠΠΠ και φυσικά στα έντυπα του χώρου. Ενημέρωση για οτιδήποτε αφορά τον κλάδο και πρέπει να δημοσιοποιηθεί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, να είναι σίγουροι οι συνάδελφοι πράκτορες ότι η ΠΟΕΠΠΠ ασχολείται με οτιδήποτε αφορά τον κλάδο, σε καθημερινή βάση, και αγωνίζεται για τις λύσεις των θεμάτων που μας αφορούν.

Διαβάστε το άρθρο "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠΠ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ" στην πηγή "1-2-Χ ΜΠΟΥΚ"

                                                        

Βαρακλιώτης : "Ο δρόμος της επιτυχίας και της ανάπτυξης περνάει μέσα από το επίγειο δίκτυο"

Έχω πολύ καιρό ν’ ασχοληθώ με τα κοινά του κλάδου καθώς η νέα τάξη πραγμάτων δεν έδινε τα περιθώρια για ουσιαστικές αλλαγές με γνώμονα την καλοπροαίρετη και την ομοιογενή ανάπτυξη του δικτύου.

Τον τελευταίο καιρό γίναμε μάρτυρες πολλών διαπληκτισμών και ανεδαφικών συγκρούσεων με επίκεντρο την ανάπτυξη των νέων παιχνιδιών και των διαθέσιμων αδειών. Ο βασικός πυλώνας των διαφωνιών αφορούσε κυρίως την παραμέληση του υπάρχοντος δικτύου παιχνιδιών της εταιρίας υπέρ νέων «αμφιλεγόμενων» και ανταγωνιστικών δικτύων.

Οι θέσεις μας πολλές φορές παρέκλιναν από την σαφή δέσμευση μας για ενιαίο δίκτυο διανομής, έστω και με πολλά κανάλια, και ακόμα περισσότερες φορές δεν ερμηνεύτηκαν σωστά από τους συναδέλφους και την εταιρία.

Σήμερα όλες οι πλευρές, με την ατυχή εμπειρία της λανθασμένης εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων μας, τα δύο τελευταία χρόνια, γνωρίζουν ότι ο δρόμος της επιτυχίας και της ανάπτυξης περνάει μέσα από το επίγειο δίκτυο των 5000 πρακτορείων που αποτελούν διαχρονικά τον στυλοβάτη της κερδοφορίας της ΟΠΑΠ. Το μοναδικό περιουσιακό στοιχειό που είναι αδιαμφισβήτητα μονοπωλιακό δικαίωμα για τα επόμενα 15 χρόνια και το μόνο που περιμένει και «αποζητά» είναι την διαρκή βούληση για πλήρη υποστήριξη από όλα τα κανάλια διανομής, με όλες τις διαθέσιμες άδειες και υπηρεσίες και με την απαραίτητη αναγνώριση του πρωταγωνιστικού μας ρόλου.

Εδώ που έχουμε φτάσει είναι «κορυφαίο» ζήτημα… το αυτονόητο!

Είναι βέβαιο ότι με μια σωστή και μεθοδευμένη ανάπτυξη του επίγειου δικτύου με όλα τα «όπλα» που έχουμε στην φαρέτρα θα επιτευχθεί η προσδοκώμενη κερδοφορία και «ένεση» βιωσιμότητας.

Χρόνος για να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος υπάρχει και επιβάλλεται να δούμε όλα αυτά που ονειρευτήκαμε να γίνονται πραγματικότητα μαζί με τα στελέχη και τους συναδέλφους που οραματίζονται την πλήρη κυριαρχία στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών.

Έχουμε ο, τι χρειαζόμαστε αλλά λείπει ο απαιτούμενος σχεδιασμός και η απαραίτητη οργάνωση να τα πετύχουμε. Λείπει η βούληση και η αναγνώριση της δυναμικής του επίγειου δικτύου ως κορυφή της πυραμίδας και «κυψέλη ανάπτυξης» των νέων καναλιών και αδειών.

Μπορούμε να πείσουμε και να ελπίζουμε ξανά. Πρέπει να ξαναρίξουμε τα ζάρια...

Η χρονική συγκύρια προσφέρεται για ένα άλμα προς τη λογική, όπως άλλωστε αναμένει η ίδια η αγορά, όπως άλλωστε έχουμε δει να πράττουν αντίστοιχες εταιρίες του κλάδου με εκτεταμένο επίγειο δίκτυο.

Η εκμετάλλευση του επίγειου δικτύου αποτελεί την πλέον σύγχρονη μέθοδο ανάπτυξης μιας εταιρίας και η κύρια επένδυση στο μέλλον της λόγω της προσέλκυσης νέων παικτών μικρής και μέσης ηλικίας.

Όταν οι νέες τεχνολογίες περνούν στο επίγειο δίκτυο το αποτέλεσμα είναι μία τεράστια υπεραξία που στηρίζει τις μελλοντικές αποδόσεις, ανανεώνοντας ταυτόχρονα το πελατολόγιο. Απαντά στα ερωτήματα και τους προβληματισμούς που έχει μια διοίκηση που θέλει να ατενίζει αισιόδοξα το μέλλον και υπόσχεται ευημερία και κυριαρχία στην αγορά μέσω της μονοπωλιακής της θέσης.

Δεν θα μπορούσα παρά να είμαι αισιόδοξος ότι με τη νέα διοίκηση θα επικρατήσει η λογική και θα δούμε το αυτονόητο να πραγματοποιείται, ειδικά όταν η εμπειρία του νέου CEO προέρχεται από εταιρία που επενδύει στο επίγειο δίκτυο της εδώ και δεκαετίες.

Έχουν γίνει ήδη αρκετά βήματα εκσυγχρονισμού των υποδομών και έχουμε δει έναν ορθολογισμό στην παροχή υπηρεσιών. Δυστυχώς όμως… χάσαμε την ψυχή μας. Η ψυχή μας είναι τα πρακτορεία και εάν πιστέψουμε σε αυτά, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική αλλά και τη λογική, τότε θα πετύχουμε ποιοτική ανάπτυξη και πραγματική αύξηση κερδοφορίας.

Πιστεύω ότι μπορούμε να φέρουμε ξανά τη μπάλα στο γήπεδο μας, εκεί που δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και κυρίως εκεί που «παίζουμε μπάλα» μόνοι μας…

Μια τέτοια αλλαγή πολιτικής θα δώσει την απαραίτητη ώθηση, θα τονώσει την αυτοπεποίθηση και θα εμπεδώσει ένα γενικευμένο αίσθημα ασφάλειας στον κλάδο. Θα διώξει την μιζέρια και την απαισιοδοξία που εμποδίζει κάθε καλή ιδέα να καρποφορήσει.

Είμαστε έτοιμοι για νέα ξεκινήματα και νέες προκλήσεις…

Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να επενδύσουν στο δίκτυο μας, χωρίς ανταγωνισμούς και αποκλεισμούς. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η επένδυση… στο αυτονόητο!

Σωκράτης Βαρακλιώτης, αντιπρόσωπος ΠΟΕΠΠΠ

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο :"Ο δρόμος της επιτυχίας και της ανάπτυξης περνάει μέσα από το επίγειο δίκτυο" στην πηγή 12Χ

ΔΡΑΜΑ: Η οικονομική κρίση επηρεάζει αρνητικά και τα πρακτορεία  ΟΠΑΠ

Μύθος αποτελεί σύμφωνα με τον πρόεδρο των πρακτόρων του ΟΠΑΠ  στη Δράμα Νικήτα Γιάννόπουλο ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης οι περισσότεροι στρέφονται στον τζόγο καθώς όπως λέει στη Δέλτα Τηλεόραση τα κέρδη των πρακτορείων έχουν μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα σαν να μην έφτανε αυτό οι πράκτορες του ΟΠΑΠ αντιμετωπιζουν και σημαντικό θέμα με τη φορολογιση τους που όπως υποστηρίζουν θα οδηγήσει στο λουκέτο αρκετές επιχειρήσεις.

 

Ελάτε να γνωριστούμε ξανά πρόσωπο με πρόσωπο...

Το τελευταίο διάστημα,  με τα δεινά που έχουν πλήξει την κοινωνία συνολικά και την δουλειά μας κατά συνέπεια, έχουμε γίνει μάρτυρες μιας αλλοτρίωσης και μιας αποξένωσης, που ποτέ δεν είχε βιώσει ο κλάδος . Η αλλοτρίωση και η αποξένωση αυτή  δεν είναι απόρροια αποκλειστικά της μεγάλης οικονομικής κρίσης, αλλά αποτέλεσμα και των μεγάλων λαθών που έχουμε κάνει στο παρελθόν και συνεχίζουμε να κάνουμε ΟΛΟΙ μας.

Μόνη λύση στους χαλεπούς αυτούς καιρούς θεωρώ πως είναι η επικοινωνία, την οποία κάποιοι με τόσο κόπο προσπαθούν να μας στερήσουν. Είναι μεγάλο κρίμα ένα τεράστιο δίκτυο και μια κερδοφόρα εταιρία, να πορεύονται χωριστά στο σκοτάδι μέσα σε ένα κλίμα δυσπιστίας και εκατέρωθεν κατηγοριών.

Οι επιθεωρητές, σαν γέφυρα ανάμεσα στους πράκτορες και την εταιρία, είναι μια καλή και -θεωρώ- επιτυχημένη κίνηση. Δυστυχώς όμως όχι αρκετή. Είναι ανάγκη η επικοινωνία ανάμεσα σε όλους τους πόλους της δραστηριότητας μας ( υψηλόβαθμα στελέχη, επιθεωρητές, πράκτορες, ΠΟΕΠΠΠ και merchandisers) να είναι άμεση και αμφίδρομη.  Δύσκολο;  Ναι!  Ακατόρθωτο;  Όχι!  Ας μην ξεχνάμε άλλωστε, πως ζούμε στην εποχή της γνώσης και ταυτόχρονα της πληροφορικής επανάστασης  .

Όλοι οι πράκτορες θεωρούμε την ΟΠΑΠ και τα μαγαζιά σπίτι μας και για να τα προστατεύσουμε είμαι βέβαιος πως θα κάναμε τα πάντα. Το ακούτε αυτό αγαπητοί συνεργάτες; Τα ΠΑΝΤΑ. Ακόμη και τώρα που είναι πλήρως ιδιωτική. Ανοίξτε λοιπόν τα αυτιά και τα μάτια σας, γιατί οι προτάσεις μας για βελτίωση παιχνιδιών και υποδομών, δεν γίνονται φιλολογικά και με «κρυφές ατζέντες», αλλά αποτελούν προϊόν εμπειρίας χρόνων πίσω από τους πάγκους , με άπειρο αριθμό ωρών αλληλεπίδρασης με πελάτες , επισκέπτες και όλη την κοινωνία που μας περιβάλλει  εν γένει.

Προτάσεις που κάναμε για το Στοίχημα, για όλα τα άλλα υπάρχοντα αλλά και τα νέα  παιχνίδια, για το internet, για τη βελτίωση των sites, για την καλύτερη πύλη πρακτόρων, για τα λαχεία και το σκράτς , μαζί με πολλά άλλα θέματα που άπτονται της οικονομικής και εμπορικής πολιτικής γενικότερα, όλες καταλήγουν στον κάλαθο των αχρήστων ασυζητητί, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ακόμα και σε αυτές  τις εξαιρέσεις χρειάστηκε να μεσολαβήσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να υλοποιηθούν οι προτάσεις μας, με τις γνωστές συνέπειες για όλους.

Το δίκτυο έχει αλλάξει και μαζί του και το ανθρώπινο δυναμικό που το συνοδεύει. Οι νέοι επαγγελματίες με σπουδές και πτυχία σε συνδυασμό με τους "σοφότερους" παλιούς, έχουν να προσφέρουν πολλά, πάρα πολλά, και σε όλους τους τομείς της εργασίας μας.

Εσείς λοιπόν που παίρνετε τις τελικές αποφάσεις για όλα, Βγείτε από τα γραφεία, τα meetings και τις τηλεδιασκέψεις σας, και ελάτε να γνωριστούμε ξανά πρόσωπο με πρόσωπο. Όχι πλέον σε επαφές μόνο πίσω από καλώδια και οθόνες. Είναι βέβαιο πως θα εκπλαγείτε ευχάριστα, πλουτίζοντας ταυτόχρονα τις γνώσεις σας.

Και εμείς συνάδελφοι, θεωρώ πως είναι καιρός να πάψουμε τις γκρίνιες και το μοιρολόι. Βρισκόμαστε στο 2016 και ο κόσμος προχωράει μπροστά.  Ας αφήσουμε πίσω πολιτικές και συνδικαλιστικές αντιπαραθέσεις και ας αρχίσουμε να αγωνιζόμαστε ενεργά και όχι μόνο μέσω ανακοινώσεων. Ας ανοίξουμε κάθε δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ μας και ας ανασυγκροτηθούμε για να δώσουμε σε όλους το μήνυμα, ότι είμαστε τώρα εδώ και ότι έχουμε σκοπό να μείνουμε για πολλά ακόμη χρόνια. Άλλωστε το ότι βρισκόμαστε ακόμη «όρθιοι» μέσα στα μαγαζιά μας και διαβάζουμε τούτες εδώ τις αράδες ενώ όλα γύρω μας δείχνουν να γκρεμίζονται,  κάτι πρέπει να σημαίνει.... Έτσι δεν είναι;

Διαβάστε το άρθρο "Ελάτε να γνωριστούμε ξανά πρόσωπο με πρόσωπο..." του Παναγιώτη Παρασκευόπουλου, Προέδρου πρακτόρων νομού Μαγνησίας, στην πηγή "1-2-Χ"

Η περιουσία της ΟΠΑΠ ΑΕ είναι οι πράκτορες που δουλεύουν 16 ώρες ημερησίως σε 7ήμερη βάση

Είμαι από τους παλαιότερους πανελλαδικά πράκτορες. Έχω το πρακτορείο στο όνομά μου, από το 1986. Η άδεια ήρθε στα χέρια μου μετά από παραίνεση κάποιου γείτονα πράκτορα, ο οποίος βλέποντας την αθλητική μου δραστηριότητα ως ποδοσφαιριστή και μετέπειτα ως προπονητή, με έπεισε να κάνω αίτηση αδείας πρακτορείου ΟΠΑΠ.

Δεν ξέρω αν ήταν καλύτερα που ασχολήθηκα με το αντικείμενο του πράκτορα ή όχι, αφήνοντας τις άλλες μου δραστηριότητες. Μπορώ να πω όμως πως με το πρακτορείο επιβίωσε η οικογένεια μου αξιοπρεπώς, ενώ ταυτόχρονα σπούδασα και τα δυο παιδιά μου.

Στην αρχή η δουλειά μας ήταν εύκολη. Είχαμε μόνον το ΠΡΟΠΟ με το όποιο βιώναμε αξιοπρεπώς χωρίς πολλά οικονομικά προβλήματα. Κι ενώ σταδιακά προστίθενται νέα παιγνίδια, αντί να πάμε καλύτερα οικονομικά δυσκολευόμασταν να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Σε αυτό βέβαια συνετέλεσε η αύξηση των πρακτορείων, μια και η «πίτα» μοιράστηκε, ενώ τα λειτουργικά έξοδα μεγάλωναν αντιστρόφως ανάλογα του τζίρου μας.

Μπαίνοντας στον «χορό», όμως, «έπρεπε να χορέψουμε». Έτσι, αλλάξαμε συνήθειες, ενώ παράλληλα η ζωή μας άλλαξε ρυθμό, μια και ήμασταν και είμαστε υποχρεωμένοι να χορεύουμε ανάλογα με τον ρυθμό που μας επέβαλλε η εκάστοτε διοίκηση του ΟΠΑΠ. Το ότι γύρω στο 2004 τα πρακτορεία αυξήθηκαν περίπου κατά το ήταν ένα «χτύπημα» που είχε πολλές προεκτάσεις, αρνητικές στους πράκτορες, μια και οι πράκτορες δεν αμείβονταν και δεν αμείβονται βάση των ωρών εργασίας τους, ενώ προσφέρουν πάμφθηνα την εργασία τους στον ΟΠΑΠ.

Βέβαια, θα μπορούσε να γίνει μια μελέτη για καλύτερες συνθήκες εργασίας των πρακτόρων που να αποφέρει στους ίδιους, στον ΟΠΑΠ αλλά και στο δημόσιο μεγαλύτερα κέρδη.

Δεν είμαι αρμόδιος για να κρίνω πώς έπρεπε να λειτουργήσει ο ΟΠΑΠ για να δώσει στους «συνεργάτες» του το αίσθημα της αρμονικής συνεργασίας. Σίγουρα, όμως, πολλές φορές -και ειδικά με την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος- τα προβλήματα των πρακτόρων έγιναν μεγαλύτερα.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η περιουσία της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι οι πράκτορες. Οι επαγγελματίες που εργάζονται 16 ώρες ημερησίως σε 7ημερη βάση. Αυτοί είναι που με τον τρόπο τους έφεραν τον κόσμο στα πρακτορεία. Αυτοί είναι που συναλλάσσονται καθημερινά με το κοινό και αυτούς εμπιστεύονται για να επενδύσουν την τύχη τους. Απορώ γιατί ο σημερινός ΟΠΑΠ μας έχει παραμερίσει με αποτελέσματα δυσανάλογα των κόπων μας.

Μπορεί φυσικά να πει κάποιος πως θα μπορούσαμε να πάρουμε υπαλλήλους (να συνεισφέρουμε και στην ανεργία της χώρας). Πώς, όμως, θα γίνει αυτό όταν τα έσοδα είναι πενιχρά και αντιστρόφως ανάλογα με τα λειτουργικά έξοδα ενός πρακτορείου;

Πολλοί συνάδελφοι πιστέψαμε σε καλύτερες μέρες με την πλήρη ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ. Διαψευστήκαμε, όμως, κατά γενική ομολογία ΟΛΩΝ των πρακτόρων. Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν έγιναν ερήμην των πρακτόρων. Αλλαγές όπως αυτές στο κουπόνι του στοιχήματος, των δελτίων του στοιχήματος, των δελτίων του τζόκερ και του ΚΙΝΟ, η μη αναγραφή των ομάδων στις νικήτριες στήλες του τριπλού εβδομαδιαίως ΠΡΟΠΟ, η αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας με τα αρμόδια γραφεία, επέφεραν μεγάλη αναστάτωση τόσο στους πράκτορες όσο και στο παικτικό κοινό των καταστημάτων μας. Όταν αναφέρομαι στο ΠΡΟΠΟ πολλοί βιάζονται να με κατακρίνουν. Ας μην ξεχνάμε πως ο ΟΠΑΠ έγινε κολοσσός από το παραμερισμένο σήμερα ΠΡΟΠΟ. Με τον κατάλληλο χειρισμό πιστεύω πως το παιγνίδι αυτό δεν έχει σβήσει, αλλά αντίθετα μπορεί ακόμα να προσφέρει στον ΟΠΑΠ, στους πράκτορες και κατ' επέκταση στο δημόσιο.

Στα διαστήματα των αλλαγών και ιδίως του κουπονιού του στοιχήματος, πολλοί πελάτες μας βλέποντας την «ακαταστασία» του κουπονιού, έφυγαν προς άλλους «προορισμούς». Αποτέλεσμα, να γίνουν παρελθόν για εμάς και να βρισκόμαστε σε δύσκολη οικονομική κατάσταση ακόμη και εν μέσω ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Θα επιμείνω στην άποψή μου ότι είναι απαραίτητο να γίνει ένα συνέδριο με την παρουσία ΟΛΩΝ των πρακτόρων ή των αντιπρόσωπων μας, μαζί με την διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε., στο οποίο θα αναφερθούν όλα τα προβλήματα για την αρμονική συνύπαρξη ΟΠΑΠ - πρακτόρων. Να δοθούν αμοιβαίες εξηγήσεις και με καλή θέληση ΚΑΙ των δυο πλευρών να προχωρήσουμε για την περαιτέρω ενδυνάμωση της ΟΠΑΠ και του επαγγέλματος μας.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κόσμο στα τυχερά παιχνίδια και θα έπρεπε να έχει τις ανάλογες υπηρεσίες στο δυναμικό της για να υπάρχει καλύτερη συνεργασία με το δίκτυό της. Η εξάπλωση των πρακτορείων είναι μεγάλη σε όλη την επικράτεια και θα έπρεπε να υπάρχουν ανάλογες υπηρεσίες όσο το δυνατόν πιο κοντά τους. Και σε αυτόν τον τομέα έγινε ένα βήμα πίσω με την κατάργηση των υπηρεσιών που υποστήριζε η διεύθυνση της Θεσσαλονίκης. Πλέον έγινε μια συσσώρευση όλων των υπηρεσιών στην Αθήνα με αποτέλεσμα οι πράκτορες που βρίσκονται σε μακρινά διαμερίσματα της χώρας να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν με γρήγορες (όπως πολλές φορές απαιτείται) υπηρεσίες. Η Διεύθυνση Θεσσαλονίκης όσο υπήρχε έλυνε άμεσα πολλά επί μέρους προβλήματα πρακτόρων εν τη γενέσει τους.

Η υποδομή που υπάρχει στον ΟΠΑΠ σε τεχνολογικό εξοπλισμό, σημεία πώλησης, αλλά και από ανθρώπινο δυναμικό (πράκτορες) είναι άρτια. Συνεργασία χρειάζεται. Για καλύτερη απόδοση, στους πράκτορες, στον ΟΠΑΠ, αλλά και στο δημόσιο.

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο φορολογικό μας που φέτος θα είναι δυσβάστακτο και για πολλούς συναδέλφους, μια οικονομική «γροθιά» στο στομάχι με δυσμενή αποτελέσματα. Δυστυχώς η κυβέρνηση έβαλε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες σε έναν φορολογικό «επίπεδο» χωρίς να λάβει υπ’ όψιν της πως ο πράκτορας δεν μπορεί να φοροδιαφύγει ούτε από ένα cents, αφού χωρίς να δώσει απόδειξη δεν μπορεί να πουλήσει. Η φετινή κατάργηση του τεκμαρτού θα είναι η ταφόπλακα των πρακτορείων μας.

Προσωπικά, στο τέλος του πρακτορικού μου βίου, προτρέπω τους συναδέλφους να είναι σε εγρήγορση. Πιστεύω πως με τους κατάλληλους χειρισμούς θα βρεθεί η χρυσή τομή ώστε να δούμε καλύτερες μέρες στο επάγγελμα μας.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να κάνω γνωστό πως η ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ κλείνει τα τρία χρόνια ζωής της, με προσφορά τόσο στα πρακτορεία μας και στους πράκτορες, όσο και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο σε όλη την επικράτεια, με ποικίλες δραστηριότητες. Λόγω των γενεθλίων της θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην Ηλιούπολη της Αθήνας με συμμετοχή συναδέλφων απ’ όλη την Ελλάδα. Καλούμε ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους και φίλους που δεν μπορούσαν να παραβρεθούν σε ανάλογες εκδηλώσεις, λόγω απόστασης, αφού αυτές γίνονταν κατά κόρον στην Θεσσαλονίκη, να έρθουν να γνωριστούμε από κοντά σε ένα όμορφο περιβάλλον και με αντικείμενο τη διασκέδασή μας.

Διαβάστε το άρθρο "Η περιουσία της ΟΠΑΠ ΑΕ είναι οι πράκτορες που δουλεύουν 16 ώρες ημερησίως σε 7ήμερη βάση" Του Νικόλαου Φαργκάνη, αντιπρόσωπου ΠΟΕΠΠΠ στην πηγή "1-2-Χ"

Business facebook Feed in store από τη Master Bet

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

ΨΙΘΥΡΟΙ, ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

HomeΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Top of Page