praktores.com
 
 
Εξώδικο της ΠΟΕΠΠΠ στον ΟΠΑΠ

Η ΠΟΕΠΠΠ απέστειλε εξώδικο στον ΟΠΑΠ με αφορμή το στήσιμο του περιπτέρου-πρακτορείου στη ΔΕΘ και στη συνεχεία σε συνερ­γασία με το σωματείο Θεσσαλονίκης προχώρησε στην κατάληψή του. Στο εξώδικο γίνεται λόγος για «για αντισιμβατική και παράνο­μη συμπεριφορά του ΟΠΑΠ. που αφορά την ίδρυση και λειτουργία νέου πρότυπου πρακτορείου περιπτέρου σας εντός του εκθεσια­κού χώρου της ΔΕΘ, το οποίο μάλιστα προβλέπεται να λειτουργεί κατά τη διάρκεια όχι μόνο της ΔΕΘ αλλά και των κλαδικών εκθέ­σεων. που διοργανώνει η HELEXPO. δηλαδή επί διακόσιες (200) περίπου ημέρες το χρόνο...».

 

Επίσης, η ΠΟΕΠΠΠ αναφέρει ότι «δεν θα επιτρέψουμε σε καμία πε­ρίπτωση τη συνέχιση της λειτουργίας του εν λόγω πρακτορείου του ΟΠΑΠ στη ΔΕΘ ούτε και άλλου παρόμοιου, πουθενά -και αντίθετα με τους σχεδιασμούς μερίδας στελεχών σας- εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το ισχύον νομικό και συμ­βατικό πλαίσιο. Να προβείτε αμέσως στη διακοπή της λειτουργίας του εν λόγω πρότυπου πρακτορείου σας στη ΔΕΘ και εν γένει στην ανάκληση των όποιων αποφάσεων σας περί λειτουργίας του εν λόγω πρακτορείου κατά τη διάρκεια των κλαδικών εκθέσεων ή και οποτεδήποτε άλλοτε, καθώς και στην ανάκληση οποιωνδήποτε τυχόν αποφάσεων σας για λειτουργία ανάλογου πρακτορείου σε οποιονδήποτε χώρο χωρίς να έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που αναλυτικά ανωτέρω εκθέσαμε, άλλως σας δηλώνουμε ότι Θα προ­βούμε άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την προάσπιση των καθ" όλα νόμιμων δικαιωμάτων μας. Το σωματείο της Θεσσαλονίκης, με τη συμπαράσταση της ΠΟΕΠΠΠ προχώρησε σε κατάληψη, μη επιτρέποντας τις συναλλαγές στο παράνομο πρακτορεία

Ο αποκλεισμός εισόδου ξεκίνησε το Σάββατο 9 Οκτωβρίου, συνε­χίστηκε την Κυριακή, θα ακολουθήσει η Δευτέρα και θα λήξει όταν η ΟΠΑΠ βάλει λουκέτο στο πρακτορείο»

ΟΠΑΠ: «Δεν θέλουμε παράλληλο δίκτυο πρακτορείων»

Από την πλευρά της η ΟΠΑΠ ΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί ότι δεν είναι στις προθέσεις της να δημιουργήσει ένα παράλληλο δίκτυο πρακτορείων και ότι οι αντίθετοι ισχυρισμοί ορισμένων δεν είναι απλώς ανακριβείς, αλλά κινούνται και στη σφαίρα του παραλόγου. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι το περίπτε- ρο-πρακτορείο της ΔΕΘ. το οποίο ανελλιπώς λειτουργούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια κατά την περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης, χω­ρίς να υπάρξει καμία έως σήμερα αντίρρηση εκ μέρους των πρα­κτόρων της ΟΠΑΠ. δημιουργήθηκε ως πρότυπο της νέας εποχής της μορφής και λειτουργίας όλων των πρακτορείων. Επίσης, όπ ιις ημέρες που δεν θα λειτουργεί η έκθεση θα χρησιμοποιείται για ενημερωτικά σεμινάρια των πρακτόρων και υπαλλήλων της. Τέλος, διευκρινίζει για μια ακόμη φορά ότι τα κέρδη από τη λειτουργία του εν λόγω πρακτορείου διατίθενται για την ενίσχυση ενός συγκεκρι­μένου κοινωνικού σκοπού.

πηγη : Goal

«Η πελατεία αυξάνεται, ο τζίρος μειώνεται...»

ΟΣΟΙ νομίζατε πως η αύξηση στον αριθμό των Ελλήνων που παίζουν τυ­χερά παιχνίδια συνεπάγε­ται και «χρυσές δουλειές» για τους ιδιοκτήτες των πρακτορείων, κάνετε μεγά­λο λάθος, καθώς όπως μας εξηγεί ο κ. Κατσίνας. τα πράγματα δεν πάνε καθό­λου καλά ούτε στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών. «Ο κόσμος παίζει πολύ λι­γότερα χρήματα, αφού πλέον δεν έχει ώστε να δώσει μεγάλα ποσά »  Έτσι,λοιπόν, φαίνεται πως η αύξηση των «επισκεπτών των πρακτορείων στα ταμεία των ιδιοκτητών. Ο κ Κατσίνα είπε στη «Ν» ότι «παλαιότερα έρχονταν αρκετοί πελάτες και έπαι­ζαν για παράδειγμα 1.000 ευρώ σε ένα τζακ ποτ του τζόκερ. Τώρα οι περισσότε­ροι περιορίζονται σε δελτία της τάξης του 1 ή 2 ευρώ». Παράλληλα, η μείωση στα ποσοστά κέρδους από 12% σε 8% για τους ιδιοκτήτες ΠΡΟΠΟ, αποτελεί ένα ακό­μα πλήγμα για το χώρο.

Οι... προτιμήσεις

Ο κ. Κατσίνας, όντας 33 χρόνια στο συγκεκριμένο επάγγελμα, είναι από τους πλέον ειδικούς όσον αφορά στο ποια παιχνίδια είνοι πιο δημοφιλή στους παί­χτες. Έτσι, λοιπόν, πρωτα­θλητής στις προτιμήσεις των παιχτών είναι το {ΚΙΝΟ ενώ με μικρή διαφο­ρά ακολουθεί το «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ». Από εκεί και πέρα. «στο ίδιο καζάνι» όπως χαρακτηριστικά μας δήλωσε «βράζουν το ΤΖΟ­ΚΕΡ, το ΛΟΤΤΟ και το ΠΡΟΠΟ». Ενδεικτικά, μάλι­στα. μας είπε πως από τα  κατά μέσον όρο για κάποιο διάστημα 3.072 ευρώ τζί­ρου, τα 1.496 προέρχονται από το ΚΙNO. για να ακο­λουθήσει το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙ­ΧΗΜΑ. με 1.433 ευρώ. Τα υπόλοιπα ανήκουν στα άλ­λα και λιγότερο δημοφιλή τυχερά παιχνίδια.

 Σημαντική αύξηση παρατηρεί­ται στον αριθμό των ανθρώ­πων που επισκέπτονται τα πρα­κτορεία ΠΡΟΠΟ τον τελευταίο καιρό, με τους επίδοξους... εκα­τομμυριούχους να είναι άτομα κάθε ηλικίας, αλλά και κοινωνι­κής τάξης ,η οικονομική κρίση, η φτώχεια αλλά και οι υψηλοί δεί­κτες ανεργίας, οδηγούν ολοένα και περισσότερους Έλληνες στη λύση του τζόγου και των τυχε­ρών παιχνιδιών, τόσο νόμιμων όσο και παράνομων.

Μια ευκαιρία στο όνειρο ψά­χνουν οι περισ­σότεροι από αυ­τούς, καθώς εί­ναι πολλοί εκεί­νοι που πι­στεύουν ότι η τύχη αργά ή γρήγορα θα τους χαμογελά­σει. Απογοητευένοι από τις μειώσεις στους μισθούς και τις συντάξεις αλλά και από τις δυ­σκολίες στην αγορά εργασίας, άνθρωποι από 18 έως και 70 ετών, βρίσκουν ή τουλάχιστον προσπαθούν νa βρουν διέξοδο από την κρίση μέσω των τυχερών παιχνιδιών.

Η αλήθεια είναι, πάντως, ότι ο θυ­μόσοφος λαός που σχολιάζει πως «ο πίνων μεθάει και ο παίζων χάνει» έχει απόλυτο δίκιο, καθώς οι περι­πτώσεις ανθρώπων που μπορούν νο πουν ότι είναι κερδισμένοι σε βάθος χρόνου είναι ελάχιστες.

Αύξηση 20% με 30%

Ο κ. Νίκος Κατσίνας. ιδιοκτήτης πρακιορείου ΠΡΟΠΟ στο Γαλάτσι, μί­λησε στη «Ν» για την εντυπωσιακή αύξηση του οριθμού των ανθρώπων που «κυνηγούν» την τύχη τους στα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών καθημερινά αλλά και για την ιδιαιτερότητα αυτού του φαινομένου.

«Παρά το γεγονός ότι το 2009 παρα­τηρήθηκε μια γενική καθίζηση στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών, φέτος σημειώθηκε σημαντι­κή άνοδος»

Ενδεικτικά αναφέ­ρει πως το 2010 είχε αύξηση του τζίρου στο πρακτορείο του κατά 9%. ενώ από τον Ιανουάριο της ίδιας χρονιάς μέχρι τον Ιούλιο, η αύξηση του τζίρου ανερχόταν στο 15%. «Οι άνθρω­ποι που έρχονται για να παίξουν είναι κάθε ηλικίας, από 25 μέχρι και 65 ετών και πολ­λές φορές και μεγαλύ­τεροι».

Όπως μος εξήγησε και ο ίδιος, η κρίση και η δύσκολες συν­θήκες που επικρα­τούν στη χώρα μας τον τελευταίο και­ρό έχουν οδηγήσει πολλούς ανθρώ­πους που παλαιότερα δεν έπαιζαν, στο να είναι πλέον τακτικοί πελάτες. Μπο­ρούμε να μιλάμε δηλαδή για αύξηση στον αριθμό των πελατών - τουλάχι­στον στο δικό μου πρακτορείο- της τά­ξης του 20% με 30%».

Εμπειροι και άπειροι «παίκτες» εξομολογούνται στη «Ν»

■ Η «Ν» επισκέφτηκε ένα πρακτορείο ΠΡΟΠΟ στα νότια προάστια της Αθή­νας και συζήτησε με «παίχτες» για τους λόγους που τους κάνουν να είναι τόσο συχνοί πελάτες, αλλά και ης προσδοκίες που έχουν από τα τυχερά παιχνίδια. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εκτός από τις αναμενόμενες ηλικίες παι­χτών δηλαδή 45 - 65, συναντήσαμε και αρκετούς νέους ανθρώπους.

Σταμάτης, 24 ετών. φοιτητής

«Τον τελευταίο καιρό είμαι χωρίς δουλειά και για το λόγο αυτό έχω στραφεί... στη θεά τύχη. Δε βλέπω να υπάρχει μέλλον στον επαγγελματικό τομέα και για το λόγο αυτό κυνηγάω την τύχη μου και μέσα από τα τυχερά παιχνίδια Δε θε­ωρώ πως με τον τζόγο θα λύσω το πρόβλημά μου και σίγουρα αν είχα μια στα­θερή δουλειά δε θα έπαιζα τόσο πολύ ίσως να μην ερχόμουν και καθόλου.

Παίζω περισσότερο KINΟ γιατί οι κληρώσεις είναι άμεσες, αλλά ποσό που ποντάρω είναι πολύ μικρό. Αλλωστε, δε έχω να διαθέσω περισσότερα χρήματα».

Παναγιώτης» 63 ετών, συνταξιούχος

«Η σύνταξή μου είναι τόσο μικρή που σχεδόν είμαι αναγκασμένος να παίζψ τυχερά παιχνίδια». λέει ο κ. Παναγιώτης στη «Ν», ο οποίος δηλώνει τακτικός πελάτης του πρακτορείου. «Με μια τόσο μικρή σύνταξη, αν δε είσαν τα παιδιά μου, θα ήταν αδύνατον ακόμα και να επιβιώσω.Στην ηλικία που βρίσκομαι είναι πολύ δύσκολο να βρω κάποια δουλειά και για αυτό η μόνη μου λύση είναι τα τυχερά παιχνίδια Παίζω ΤΖΟΚΕΡ, πολύ μικρά ποσά φυσικά με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει η ζωή μου».

 Ο Αγγελος δηλώνει πιο μετριοπαθής παίχτης.

«Δεν πιστεύω πως με τα τυ­χερά παιχνίδια θα λύσω το πρόβλημα εης ζωής μου, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Παί­ζω πολύ μικρά ποσά μιας και ο μισθός μου, ύστερα και από τις τελευταίες πε­ρικοπές, δεν ενδείκνυται για σπατάλες, ενώ πολλές φορές δεν επαρκεί ούτε για τα βασικά. Σε καμία περίπτωση δε θεωρώ πως τα τυχερά παιχνίδια είναι η λύ­ση για τα οικονομικά προβλήματα του καθένα Όμως, ακόμα και εγώ που δεν έπαιζα ποτέ. τον τελευταίο καιρό επισκέπτομαι το πρακτορείο όλο και συχνό­τερα. Σε μια κοινωνία που δε σου δημιουργεί καμία ασφάλεια για το μέλλον, είναι πολύ λογικό ο κόσμος να αναζητά τέτοιου είδους διεξόδους».

Πηγή :η ΝΙΚΗ

Προς κλιμάκωση οι αντιδράσεις των πρακτόρων

Κλιμακώνεται η ρήξη στη σχέση ΟΠΑΠ-Πρακτόρων και ήδη η Ομοσπονδία πρακτόρων προχωρά στις επόμενες κινήσεις της, απογοητευμένη από τη «διπλή γλώσσα» αλλά και τη γενικότερη μέχρι σήμερα αντίδραση της Διοίκησης του ΟΠΑΠ. Ειδικότερα, για αύριο έχει προγραμματιστεί Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Πρακτόρων για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με θέμα τις κινητοποιήσεις και τις άλλες ενέργειες στις οποίες θα προχωρήσει η Ομοσπονδία αντιδρώντας στη «διπλή γλώσσα» που διατηρεί η διοίκηση του ΟΠΑΠ.

Ηδη είναι υπό κατάληψη από το Σάββατο το εταιρικό πρακτορείο του ΟΠΑΠ στη ΔΕΘ.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει ο κ. Τοπτσίδης Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, «η διοίκηση του ΟΠΑΠ δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της με βάση τις οποίες αναστείλαμε την απεργία στο Μουντιάλ (για κύρωση με νόμο της σύμβασης, για το φορολογικό θέμα κ.λ.π.) και αντίθετα με όσα ρητά δηλώνει προχωρεί στην δημιουργία εταιρικών καταστημάτων. Ενώ ο κ. Σπανουδάκης μας έχει διαβεβαιώσει ότι θα δεσμευτεί γραπτά πως δεν θα προχωρήσει στη δημιουργία εταιρικών καταστημάτων, δεν το έκανε και από παντού μαθαίνουμε ότι αναζητά κατάλληλα καταστήματα σε όλες τις μεγάλες πόλεις για τη δημιουργία εταιρικών καταστημάτων.»

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας υπάρχει ένα παλιό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης 500 εταιρικών καταστημάτων ΟΠΑΠ το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή χωρίς να ανακοινώνεται επισήμως κι ενώ προφορικά η διοίκηση διαβεβαιώνει για το αντίθετο.

Μ.Πρωτ.Capital.gr

ΠΟΕΠΠΠ «Είναι ψεύτες και αφερέγγυοι»

Εκτός από τον «πόλεμο» ανάμεσα στον ΟΠΑΠ και τις ξένες στοιχηματικές εταιρείες, ο οργανισμός έχει ανοίξει μέτωπο και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ (ΠΟΕΠΠΠ).Το Σάββατο στις 22 Μαΐου, στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ, τα πρακτορεία έμειναν κλειστά λόγω απεργίας, καθώς οι πράκτορες έκαναν την απειλή τους πράξη, διαμαρτυρόμενοι κυρίως για το φορολογικό (ζήτησαν αύξηση από 8 σε 12%) και για την καθυστέρηση επικύρωσης από τη Βουλή των συμβάσεων αποκλειστικότητας.

 

Βλέποντας ότι κανένα από τα αιτήματά τους δεν βρίσκει ανταπόκριση, αποφάσισαν 48ωρη απεργία στις 11 και 12 Ιουνίου, στις δύο πρώτες ημέρες δηλαδή του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Μπροστά στον κίνδυνο να χαθούν πολλά χρήματα (και από τις δύο πλευρές, ΟΠΑΠ - πράκτορες δηλαδή) ο πρόεδρος της ΠΟΕΠΠΠ Κυριάκος Τοπτσίδης πήρε τις υποσχέσεις που ήθελε από τους διοικούντες τον Οργανισμό και ανέστειλε την απεργία.

Πέρασαν τέσσερις μήνες από τότε, αλλά ακόμα δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. «Δεν έχουν λύσει κανένα από τα προβλήματά μας. Εκτέθηκα στους πράκτορες και συναγωνιστές μου αναστέλλοντας την απεργία τον Ιούνιο και το πήραν ως αδυναμία. Είναι ψεύτες και αφερέγγυοι», δηλώνει ο κ. Τοπτσίδης στην «Ε» από τη Θεσσαλονίκη και τη ΔΕΘ, όπου έχει γίνει κατάληψη σε πρακτορείο ΠΡΟΠΟ, το οποίο δημιουργήθηκε πριν από λίγο καιρό από τον ΟΠΑΠ και το οποίο η ΠΟΕΠΠΠ θεωρεί ότι είναι παράνομο:

«Είναι παραβάτες 100%. Εχουν ανοίξει πόλεμο με 5.000 πρακτορεία και αυτή τη φορά δεν αστειεύεται κανένας από μας. Αν δεν κλείσει το συγκεκριμένο πρακτορείο δεν θα φύγουμε από δω», τονίζει ο κ. Τοπτσίδης. Το συγκεκριμένο πρακτορείο, όπως και ένα ακόμα στο «Ελ. Βενιζέλος», λειτουργεί σε άλλο δίκτυο σε σχέση με τα υπόλοιπα πρακτορεία.

«Παράνομο»

Αυτό που οδηγεί τους πράκτορες σε ακραία μέτρα είναι η στάση του ΟΠΑΠ και των αρμόδιων υπουργών, που δεν ξεκαθαρίζουν τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον, ποια είναι τα σχέδιά τους (αν υπάρχουν σχέδια).

«Ο ΟΠΑΠ αυτή τη στιγμή έχει 5.000 πρακτορεία, αλλά κινείται για να ανοίξει νέα (σ.σ. στο The Mall και στο Athens Heart), που -όπως και αυτό εδώ στη Θεσσαλονίκη- θα λειτουργούν με δικό τους δίκτυο. Αυτό είναι παράνομο και δεν πρόκειται να γίνει. Ακόμα κι αν δεν θέλουν να περάσουν από τη Βουλή τη σύμβαση που έχουμε υπογράψει, θα πρέπει να μας του πουν για να δούμε κι εμείς τι θα κάνουμε. Να κανονίσουμε την πορεία μας. Σε λίγο θα ανοίξει η αγορά και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει», συμπληρώνει ο κ. Τοπτσίδης.

Σε ό,τι αφορά τη σύμβαση πρόκειται για μια συμφωνία ανάμεσα στον ΟΠΑΠ και την ΠΟΕΠΠΠ που έγινε πριν από περίπου ένα χρόνο και που ακόμα δεν έχει περάσει από τη Βουλή, παρά τις συνεχείς υποσχέσεις της διοίκησης του Οργανισμού ότι κάτι τέτοιο θα γινόταν άμεσα.

Η σημερινή διοίκηση του ΟΠΑΠ, με πρόεδρο τον κ. Χ. Σταματόπουλο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ι. Σπανουδάκη, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της στην αρχή του χρόνου προχώρησε αμέσως στην έναρξη ισχύος της σύμβασης που είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές με την προηγούμενη διοίκηση. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συνεργασία των δύο πλευρών όταν η αγορά ανοίξει μέσω ενός δικτύου, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τους πράκτορες.

Η σύμβαση

«Τη συγκεκριμένη σύμβαση στον ΟΠΑΠ τη χρησιμοποιούν κατά το δοκούν. Οπου τους συμφέρει τη χρησιμοποιούν, όμως τις υποχρεώσεις τους δεν τις εφαρμόζουν, με αποτέλεσμα να μας παραμυθιάζουν και να μας λένε ένα σωρό ψέματα. Τελείωσαν αυτά, η υπομονή εξαντλήθηκε. Ο κ. Νικητιάδης είχε δεσμευθεί ότι η σύμβασή μας θα πήγαινε στη Βουλή με τα επόμενα νομοσχέδια. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, παρά τις συνεχόμενες διαμαρτυρίες μας με επιστολές προς πάσα κατεύθυνση», καταλήγει ο κ. Τοπτσίδης.

**Πολύ θα θέλαμε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά, αυτή του ΟΠΑΠ. Ομως, οι αλλεπάλληλες προσπάθειές μας να έρθουμε σε επαφή με το διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού κ. Σπανουδάκη έπεσαν στο κενό. Προφανώς επειδή δεν ήταν σε θέση να απαντήσει σε ερωτήματα που αυτή τη στιγμή μοιάζουν (και είναι) «καυτά»...

ΟΠΑΠ: Πρακτορεία σε Mall και Athens Heart

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού βρίσκοντοι σε διαπραγματευσεις για τη μίσθωση χώρων με σκοπό τη λειτουργία αρχι­κά δύο νέων πρακτορείων στο ε­μπορικό κέντρο «Τhe Mall Athens» στο Μαρούσι και στο "Athens Heart "οτην Οδό Πειραιώς.

Οι διαπραγ­ματεύσεις παραμένουν σε εξέλι­ξη χωρίς να έχει επέλθει ακόμη συμφωνία για τη μίσθωση των συ­γκεκριμένοι χώρων.

Σημειώνεται πως ήδη βρίσκο­νται οε λειτουργία δυο σημαία πώ­λησης που ανήκουν και λειτουρ­γούν από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και όχι από κάποιον αδειοδοτημένο πρά­κτορα, στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και πρόσφατα στους χώ­ρους της Διεθνούς Εκθεσης Θεσ­σαλονίκης.

Το τελευταίο αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση και θα λειτουργεί οτη διάρκεια και των κλαδικών εκ­θέσεων τις οποίες οργανώνει η HELEXPO, δηλαδή για διάστημα περίπου 200 ημερών το χρόνο. Ο ΟΠΑΠ έχει αποφασίσει τα κέρδη που θα προκύπτουν από τα παι­χνίδια στο συγκεκριμένο πρακτο­ρείο/περίπτερο σε κάθε έκθεση, να διατίθενται για την ενίσχυση ε­νός συγκεκριμένου κοινωνικού σκοπού. Οι πρόσφατες ενέργειες του Οργανισμού αναφορικά με την προσθήκη νέων σημείων πώλη­σης εντάσσονται, σύμφωνα με έ­μπειρα στελέχη του χώρου, στην στρατηγική που αναπτύσσεται ε­νόψει της ρύθμισης της αγοράς τυχερών παιχνιδιών. «Οι χορηγίες στις ομάδες της Superleague και στα πρωταθλή­ματα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ έκοψαν σε επίπεδο προβο­λής το δρόμο στους υποψήφιους ανταγωνιστές, και το ίδιο φαίνε­ται πως επιθυμεί να πράξει ο ΟΠΑΠ για το επίγειο δίκτυο», έλεγαν.

 

«Πράξη πολέμου»

Τα σχέδια, ωστόσο, του Οργα­νισμού αναφορικά με την πρόθε­ση λειτουργίας εταιρικών πρα­κτορείων δεν χαροποίησαν την ΠΟΕΠΠΠ (Πανελλήνια Ομοσπον­δία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ) που εκπροσωπεί πάνω από 5 χι­λιάδες μέλη-πράκτορες Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κ. Τοπτσίδης έκανε λόγο για «πρά­ξη πολέμου» και προανήγγειλε την κατάθεση ασφαλιστικών μέτριων οε περίπτωση που ο Οργανισμός προχωρήσει στην απόφασή του, την οποία και χορακτήρισε παρά­νομη με βάση τη σύμβαση που έ­χουν υπογράψει οι δυο πλευρές. «Οπουδήποτε ανοίξει ιδιόκτητο πρακτορείο ο ΟΠΑΠ, να ξέρουν ότι θα το κλείσουμε», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται πως παρά το ότι ΟΠΑΠ και πράκτορες έχουν υπο­γράψει σύμβαση αποκλειστικό­τητας, εκκρεμεί για πάνω από 12 μήνες η κύρωση της σχεηκής νο­μοθετικής ρύθμισης από το Κοι­νοβούλιο.

Πηγή : Οικονομία

 

Καπελέρης: Μήνυμα σε πρακτορες της ΟΠΑΠ

Σε επιβεβαίωση ότι γίνονται έλεγχοι σε λογαριασμούς παραγόντων του ποδοσφαίρου, καθώς και αν οι ροές των χρημάτων οδηγούν σε φοροδιαφυγή ή ξέπλυμα χρήμα­τος, προχώρησε χθες ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ. Γιάννης Καπελέρης.

Κατέληξε δε, στέλνοντας μήνυμα προς τους πράκτο­ρες της ΟΠΑΠ Α.Ε.:

 

 

«Δεν είναι δυνατό στη σημερινή εποχή, που έχουμε ξεκινήσει αγώνα κατά της φοροδιαφυγής και της παρα­οικονομίας, να δίνουμε τη δυνατότητα σε πράκτορες να αποδίδουν κέρδος μέχρι 20 χιλ. ευρώ ανά δελτίο. Είναι πολύ εύκολο, αν κάποιος γνωρίζεται με κάποιον πράκτορα, να αγοράσει ορισμένο δελτίο» ανέφερε.

Ο ισχυρός άνδρας ταυ ΣΔΟΕ τόνισε ότι οι έλεγχοι βρίσκονται σε καλό δρόμο και ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα αλλά διευκρίνισε ότι ο χρόνος που θα γίνει δεν εξαρτά­ται από το ΣΔΟΕ αλλά από τις υπηρεσίες του εξωτερικού, αφού η οικονομική δραστηριότητα κάποιων παραγόντων έχει να κάνει με εταιρείες της αλλοδαπής.

Πηγή : Απογευματινή

Σκληραίνουν τη στάση στον ΟΠΑΠ οι πράκτορες

Aποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω αυτή τη φορά εμφανίζονται οι πράκτορες του ΟΠΑΠ, οι οποίοι προχωρούν με ταχείς ρυθμούς σε κινητοποιήσεις και απεργίες, προειδοποιώντας ανοικτά πλέον ότι θα αφήσουν τον Οργανισμό χωρίς δίκτυο.

Αναλυτικότερα, με βασικό τους αίτημα να υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση για τη σύμβαση που έχουν υπογράψει με τον ΟΠΑΠ, οι επικεφαλής της ΠΟΕΠΠΠ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ) πραγματοποίησαν χθες, και συνεχίζουν σήμερα, συναντήσεις με τα σωματεία σε ολόκληρη τη χώρα για να συντονίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οπως υπογραμμίζει μιλώντας στη «Ν» ο πρόεδρος της ΠΟΕΠΠΠ, Κ. Τοπτσίδης, «παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μας να ολοκληρώσουμε το θέμα της σύμβασης με τον ΟΠΑΠ, κάτι που μπορεί να γίνει μόνο με σχετική νομοθετική ρύθμιση από το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, μας έχουν αγνοήσει παντελώς και δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση για το σχετικό αίτημά μας. Αυτή τη φορά δεν θα κάνουμε πίσω και είμαστε προετοιμασμένοι να φθάσουμε στα άκρα».

Σύμφωνα με τους πράκτορες όταν αποφάσισαν να αναστείλουν την απεργία τους στις αρχές του καλοκαιριού, η κυβέρνηση και ο ΟΠΑΠ είχαν ζητήσει χρόνο για διαβούλευση επί των αιτημάτων τους, δεσμευόμενοι για την επίλυσή τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Η διοίκηση του Οργανισμού είχε δεσμευτεί ότι η νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τη σύμβασή τους με τον ΟΠΑΠ θα πήγαινε στη Βουλή με τα επόμενα νομοσχέδια.

Τρεις μήνες μετά όμως και ενώ η ΠΟΕΠΠΠ έχει αποστείλει δεκάδες επιστολές, όχι μόνο προς τον ΟΠΑΠ, αλλά και προς τον ίδιο τον υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, Π. Γερουλάνο, δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα καμία θετική απάντηση.

Εκτός από το «καυτό» θέμα της σύμβασης οι πράκτορες αντιδρούν και σε μια σειρά άλλων θεμάτων όπως για τις εργασίες που γίνονται για την ενιαία εταιρική εικόνα, καθώς υποστηρίζουν ότι η αναμόρφωση κάποιων πρακτορείων έγινε με προχειρότητα.

Παράλληλα, αντιδρούν έντονα για τα πρακτορεία που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο ΟΠΑΠ, το πρώτο στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και το δεύτερο στη ΔΕΘ ενώ καταγγέλλουν σχέδια του Οργανισμού για ίδρυση πρακτορείων στο Athens Mall και το Athens Heart. Οπως υποστηρίζουν ο ίδιοι δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με την ύπαρξη αυτών των πρακτορείων, ενώ παράλληλα με αυτές τις ενέργειες ενισχύεται η πεποίθηση ότι ο ΟΠΑΠ επιδιώκει να δημιουργήσει δικό του δίκτυο.

Υπενθυμίζεται ότι, η σημερινή διοίκηση της ΟΠΑΠ, με επικεφαλής του κ. Χ. Σταματόπουλο, πρόεδρο και Ι. Σπανουδάκη, διευθύνοντα σύμβουλο, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά τις στις αρχές του έτους προχώρησε άμεσα στην έναρξη ισχύος της σύμβασης που είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές με την προηγούμενη διοίκηση την περασμένη χρονιά.

Η σύμβαση δημιουργεί ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο για τη συνεργασία του ΟΠΑΠ με το δίκτυό του και περιλαμβάνει σαφείς όρους για τη μεταξύ τους συνεργασία στην περίπτωση που η αγορά τυχερών παιχνιδιών ανοίξει στον ανταγωνισμό. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει τον όρο ότι όλα τα αποκλειστικά παιχνίδια θα διανέμονται μέσα από το επίσημο δίκτυο των πρακτόρων και μόνο τα παιχνίδια που θα έχουν ανταγωνισμό θα μπορούν να διατεθούν από εναλλακτικά κανάλια.

Μ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ naftemporiki.gr

ΟΠΑΠ: Πρακτορεία σε Mall και Athens Heart
  Τη λειτουργία εταιρικών πρακτορείων –αντίστοιχα αυτών στο «Ελ. Βενιζέλος και στην Δ.Ε.Θ.– σε μεγάλα εμπορικά κέντρα της Αθήνας σχεδιάζει η διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τη μίσθωση χώρων με σκοπό τη λειτουργία αρχικά δύο νέων πρακτορείων, στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens στο Μαρούσι και στο Athens Heart στην Οδό Πειραιώς. Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε εξέλιξη χωρίς να έχει επέλθει ακόμη συμφωνία για τη μίσθωση των συγκεκριμένων χώρων.

Παράλληλα, πραγματοποιείται έρευνα αγοράς προκειμένου να εντοπιστούν ελεύθεροι χώροι μεγάλης εμπορικής προβολής εν πρώτοις στην πρωτεύουσα, οι οποίοι και να πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας πρακτορείων της εταιρείας.

Σημειώνεται πως ήδη βρίσκονται σε λειτουργία δύο σημαία πώλησης που ανήκουν και λειτουργούν από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και όχι από κάποιον αδειοδοτημένο πράκτορα, στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και πρόσφατα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το τελευταίο αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση και θα λειτουργεί στη διάρκεια και των κλαδικών εκθέσεων τις οποίες οργανώνει η HELEXPO, δηλαδή για διάστημα περίπου 200 ημερών το χρόνο. Ο ΟΠΑΠ έχει αποφασίσει τα κέρδη που θα προκύπτουν από τα παιχνίδια στο συγκεκριμένο πρακτορείο/περίπτερο σε κάθε έκθεση, να διατίθενται για την ενίσχυση ενός συγκεκριμένου κοινωνικού σκοπού.

Οι πρόσφατες ενέργειες του Οργανισμού αναφορικά με την προσθήκη νέων σημείων πώλησης εντάσσονται, σύμφωνα με έμπειρα στελέχη του χώρου, στην στρατηγική που αναπτύσσεται ενόψει της ρύθμισης της αγοράς τυχερών παιχνιδιών. «Οι χορηγίες στις ομάδες της Superleague και στα πρωταθλήματα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ έκοψαν σε επίπεδο προβολής το δρόμο στους υποψήφιους ανταγωνιστές, και το ίδιο φαίνεται πως επιθυμεί να πράξει ο ΟΠΑΠ για το επίγειο δίκτυο», έλεγαν.

«Πράξη πολέμου»

Τα σχέδια, ωστόσο, του Οργανισμού αναφορικά με την πρόθεση λειτουργίας εταιρικών πρακτορείων δεν χαροποίησαν την ΠΟΕΠΠΠ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ) που εκπροσωπεί πάνω από 5 χιλιάδες μέλη-πράκτορες.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κ. Τοπτσίδης μιλώντας στο Capital.gr έκανε λόγο για «πράξη πολέμου» και προανήγγειλε την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση που ο Οργανισμός προχωρήσει στην απόφασή του, την οποία και χαρακτήρισε παράνομη με βάση τη σύμβαση που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές. «Οπουδήποτε ανοίξει ιδιόκτητο πρακτορείο ο ΟΠΑΠ, να ξέρουν ότι θα το κλείσουμε», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται πως παρά το ότι ΟΠΑΠ και πράκτορες έχουν υπογράψει σύμβαση αποκλειστικότητας, εκκρεμεί για πάνω από 12 μήνες η κύρωση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης από το Κοινοβούλιο.

Νίκος Χρυσικόπουλος Capital.gr

Συνδρομητική τηλεόραση έρχεται στα πρακτορεία

ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ θα εκπέμπει στις οθόνες όλων των πρακτορείων του ΟΠΑΠ το νέο εγχείρημα του οργανισμού: η συνδρομητική τηλεόραση. Πρό­κειται για το αποτέλεσμα τηςσυνεργασίαςτου ΟΠΑΠ με την εταιρεία παραγωγής Vermantia Media Croup.

 

Η στελέχωση

Τις τελευταίες ημέρες είναι σε εξέλιξη η στελέχωση του καναλιού και η οριστικοποίηση του προγράμματος. Ανθρωποι της εταιρείας παραγωγής έχουν συνεχείς συναντήσεις και ίσως εντός της ερχόμενης εβδομά­δας να είναι σε θέση να ανακοινώσουν τόσο τα ονό­ματα των δημοσιογράφων που θα εργαστούν όσο και το πλήρες πρόγραμμα.

Ουσιαστικά, έχουν ήδη οριστικοποιηθεί συμφωνίες με δημοσιογράφους, όμως αυτές δεν έχουν εξασφαλίσει την έγκριση του ΟΠΑΠ. Τα συμβόλαια που έχουν υπογράψει η Vermantia Media Croup και ο ΟΠΑΠ κάνουν λόγο για διετή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών και προβλέπουν ότι όλες οι προσλήψεις γί­νονται από την εταιρεία παραγωγής, υπό την προϋ­πόθεση ότι έχουν εγκριθεί από τον οργανισμό.

Δύο εκπομπές

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, η ΟΠΑΠ TV θα εκπέμπει δώδεκα ώρες το 24ωρο. Σε εκκρεμότητα παραμένει αν το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 11.00 ή στις 12.00. Μόλις δύο ζωντανές εκπομπές θα προβάλ­λονται με τον ίδιο ουσιαστικά χαρακτήρα. Η πρώ­τη θα είναι από τις 11.00 έως τις 13.00 και η δεύτε­ρη από τις 18.00 έως τις 20.00. Για τις συγκεκριμέ­νες εκπομπές έχουν ήδη «κλειστεί» τα απαιτούμενα στούντιο. Οι εκπομπές θα παρέχουν πληροφόρηση για τους αγώνες του στοιχήματος που περιλαμβά­νει το κουπόνι της συγκεκριμένης ημέρας, ενώ στις προθέσεις των ανθρώπων της εταιρείας παραγωγής είναι να υπάρχει και τουλάχι­στον ένας καλεσμένος. Φυσι­κά, στις εκπομπές, όπως και καθ' όλη τη διάρκεια του δωδεκάωρου προγράμματος θα υπάρχει συνεχής ροή αποτελεσμάτων των αγώνων.

 Το διαδίκτυο

 Η συγκεκριμένη κίνηση γίνε­ται με την προοπτική να υπάρ­χει και διαδικτυακή πρόσβαση στο πρόγραμμα της ΟΠΑΠ TV. Παράλληλα, τα στελέχη του ΟΠΑΠ και της εταιρείας εξέτασαν και το ενδεχόμενο το κα­νάλι να μπει σε κάποιο από τα πακέτα της NOVA ή του Conn-X TV. Φαίνεται, όμως ότι προς στιγμήν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό να συμβεί.

Πηγή: real news

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, δώ­δεκα ώρεςτηλεοπτικού προγράμματος θα μπορούν να απολαμβάνουν οι παίκτες του ΟΠΑΠ που θα επι­σκέπτονται τα πρακτορεία. Για να συμβεί αυτό, χρει­άζεται να παραδοθούν μέσα στιςεπόμενες μέρες σε όλα τα πρακτορεία οι αποκωδικοποιητές που απαι­τούνται, καθώς πρόκειται για συνδρομητική τηλεό­ραση που θα εκπέμπει μόνο στα πρακτορεία.
Eως τις 30 Νοεμβρίου οι πράκτορες ΠΡΟΠΟ

Eως τις 30 Νοεμβρίου οι πράκτορες λαχείων - ΠΡΟΠΟ και εφημεριδοπώλες μπορούν να θεωρήσουν βιβλία

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ έως την 30ή Νοεμβρίου αντί της 30ής Οκτωβρίου η δυνατότητα για να θεωρήσουν βιβλία εσόδων - εξόδων οι πράκτορες λαχείων - ΠΡΟΠΟ αλλά και οι εφημεριδοπώλες, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1133/27-9-2010 του Yπουργείου Οικονομικών.

Με βάση τον νέο φορολογικό νόμο οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες υποχρεούνται πλέον να τηρούν βιβλία Β΄ Κατηγορίας.

 ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων ένταξης κατηγορίας επιτηδευματιών στη Β' Kατηγορία βιβλίων».

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α'/23.04.2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις της παραγράφου 32 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου ο πράκτορας κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή), ο υποπράκτορας εφημερίδων και περιοδικών και εφημεριδοπώλης, που ήταν απαλλασσόμενοι από την τήρηση βιβλίων με τις προϊσχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ υποχρεώνονται από 01.07.2010 στην τήρηση βιβλίου εσόδων - εξόδων.

2. Περαιτέρω με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1091/14.06.2010 μεταξύ των άλλων δόθηκε η δυνατότητα στους πιο πάνω επιτηδευματίες να ενημερώσουν το βιβλίο εσόδων – εξόδων μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2010 και να θεωρήσουν μέχρι την ημερομηνία αυτή το χειρόγραφο βιβλίο εσόδων – εξόδων ή μέχρι την 31.10.2010 τη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων - εξόδων.

3. Δεδομένου ότι οι πιο πάνω επιτηδευματίες ήταν απαλλασσόμενοι μέχρι την 30.06.2010 από την τήρηση βιβλίων, ενόψει και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο οικείο ασφαλιστικό ταμείο και επιμελητήριο για την εγγραφή τους και τη λήψη ενημερότητας, προκειμένου να θεωρήσουν βιβλία στην αρμόδια ΔΟΥ, δίνεται η δυνατότητα σ'Α αυτούς να ενημερώσουν το βιβλίο εσόδων - εξόδων μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2010 και να θεωρήσουν μέχρι αυτή την ημερομηνία το χειρόγραφο βιβλίο εσόδων - εξόδων και τη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων - εξόδων. Περαιτέρω, κατά την πρώτη θεώρηση των πιο πάνω εντύπων μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2010 δεν θα ζητείται βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα και επιμελητήριο, με την υποχρέωση αναγγελίας των επιτηδευματιών αυτών με κατάσταση που θα υποβληθεί από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ στο οικείο ασφαλιστικό ταμείο και επιμελητήριο, μετά την ημερομηνία λήξης της ανωτέρω προθεσμίας.

4. Επίσης διευκρινίζεται ότι για την πώληση λαχείων από τους πράκτορες κρατικών λαχείων δικαιολογητικό εγγραφής στα φορολογικά τους βιβλία αποτελεί η εκκαθάριση που εκδίδεται από τη Δ/νση Κρατικών Λαχείων για την προμήθειά τους, ενώ για τους μεταπωλητές – επιτηδευματίες κρατικών λαχείων (π.χ. πρακτορεία ΠΡΟΠΟ κ.λπ.) δικαιολογητικό εγγραφής στα φορολογικά τους βιβλία μπορεί να αποτελέσει οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως η σύνταξη βεβαίωσης ή πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής λαχείων από οποιοδήποτε από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, όπου θα αναγράφεται, εκτός των άλλων, η συνολική αξία αγοράς τους και η συνολική ονομαστική τους αξία, ώστε να προκύπτει η προμήθεια που λαμβάνουν, η οποία και θα καταχωρείται ως ακαθάριστο έσοδο στα βιβλία αυτών.

5. Για την πρώτη εφαρμογή και για τη διευκόλυνση των εκμεταλλευτών ΕΔΧ αυτοκινήτων, το βιβλίο εσόδων - εξόδων μπορεί να ενημερωθεί για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο μέχρι τη 15η Οκτωβρίου 2010. Η εκτύπωση της μηνιαίας κατάστασης των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου μπορεί να γίνει μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2010.

Συνεπώς η θεώρηση των παραπάνω εντύπων βιβλίων μπορεί να γίνει μέχρι την πιο πάνω προθεσμία ενημέρωσης ή εκτύπωσής τους, κατά περίπτωση.

Στην ίδια προθεσμία της 15ης Οκτωβρίου 2010 μπορεί να θεωρηθεί το Βιβλιάριο Συντήρησης Επισκευών (ΒΣΕ) και να υποβληθεί η δήλωση της Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής (φτμ) - ταξίμετρο, από τους πιο πάνω επιτηδευματίες.

Κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων στους υπόχρεους στην περίπτωση ύπαρξης οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία οι προϊστάμενοι ΔΟΥ να κάνουν ευρέως χρήση του δικαιώματός τους (τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια περ. β'Α παρ. 8 άρθρου 36 του ΚΒΣ) και να θεωρούν βιβλία και περιορισμένο αριθμό στοιχείων με έγγραφη αναγγελία κάθε περίπτωσης στα αρμόδια για τα χρέη αυτά πρόσωπα.

Στην περίπτωση που κατά τη θεώρηση στοιχείων (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών) διαπιστώνεται ότι δεν έχει αποδοθεί ο κατ'Α αποκοπή ΦΠΑ κάποιων ετών από τους υπόχρεους, οι οποίοι προσκομίζουν στοιχεία για θεώρηση, να εκδίδεται εντολή για προσωρινό έλεγχο ΦΠΑ και να καταλογίζεται η σχετική υποχρέωση (ποσό κατ'Α αποκοπή ΦΠΑ) για τη χρήση που οφείλεται και εφόσον γίνει συμβιβασμός σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις να προβαίνετε σε θεώρηση των προσκομιζόμενων στοιχείων

ΠΗΓΗ ;ΕΧΠΡΕΣ

 Κατά την πρώτη θεώρηση των εντύπων μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2010 δεν θα ζητείται βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα και επιμελητήριο.
ΟΠΑΠ: Σε ρήξη πάλι με τα πρακτορεία ......

 Σε ρήξη οδηγούνται για ακόμη μια φορά οι σχέσεις ΟΠΑΠ πρακτόρων λόγω της αναβλητικότητας της κυβέρνησης να κυρώσει με νόμο την υπογραφείσα σύμβαση των δύο πλευρών, που δένει στο άρμα του ΟΠΑΠ το δίκτυο των πρακτορείων. Η σύμβαση που έχει υπογραφεί εδώ και 1,5 χρόνο για να τεθεί σε ισχύ, πρέπει να κυρωθεί με νόμο, διαδικασία που χωρίς να αρνείται επισήμως, αποφεύγει να ολοκληρώσει η κυβέρνηση.

 

Αποτέλεσμα είναι να εφαρμόζει επιλεκτικά ο ΟΠΑΠ όποιες διατάξεις της σύμβασης επιθυμεί και εμείς να μην ξέρουμε αν τελικά ανήκουμε στον ΟΠΑΠ ή είμαστε ελεύθεροι να συνεργαστούμε με όποιον θέλουμε», σημειώνει στην «H» ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των πρακτόρων του ΟΠΑΠ Κ. Τοπτσίδης.

 Κινητοποιήσεις
Η Ομοσπονδία προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις, αν δεν κυρωθεί σύντομα με νόμο η υπογραφείσα σύμβαση με τον ΟΠΑΠ, η οποία δεσμεύει τα δύο μέρη σε αποκλειστική συνεργασία ενόψει της απελευθέρωσης.

Σε επιστολή της προς τον υπουργό Πολιτισμού Παύλο Γερουλάνο, η ΠΟΕΠΠΠ, που εκπροσωπεί και τα 5.000 πρακτορεία του ΟΠΑΠ στην Ελλάδα, ζητάει η σύμβαση να γίνει σύντομα νόμος του κράτους.

Οι πράκτορες ανησυχούν ότι η αναμενόμενη απελευθέρωση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών που προωθεί η κυβέρνηση μέσω της αδειοδότησης βιντεολόττο και διαδικτυακού στοιχήματος θα θέσει σε κίνδυνο τη συνεργασία τους με τον ΟΠΑΠ.

«Αν (ο υπουργός) δεν απαντήσει άμεσα, θα προσφύγουμε σε ένδικα μέσα», δήλωσε ο κ. Τοπτσίδης. «Διαφορετικά θα πάμε στα δικαστήρια, θα πάμε σε καταλήψεις, θα πάμε σε απεργίες», πρόσθεσε.

Μαρίνα Πρωτονοταρίου ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Με απεργίες απειλούν οι πράκτορες ΟΠΑΠ

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις απειλούν να προχωρήσουν οι πράκτορες του ΟΠΑΠ, αν δεν κυρωθεί σύντομα με νόμο η υπογραφείσα σύμβαση με τον Οργανισμό, η οποία δεσμεύει τα δύο μέρη σε αποκλειστική συνεργασία ενόψει της απελευθέρωσης της αγοράς τυχερών παιχνιδιών.

 

«Αν (ο υπουργός) δεν απαντήσει άμεσα θα προσφύγουμε σε ένδικα μέσα», δήλωσε στο Reuters ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Κυριάκος Τοπτσίδης. «Διαφορετικά θα πάμε στα δικαστήρια, θα πάμε σε καταλήψεις, θα πάμε σε απεργίες», συμπλήρωσε.

Οι πράκτορες ανησυχούν ότι η αναμενόμενη απελευθέρωση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, που προωθεί η κυβέρνηση μέσω της αδειοδότησης βιντεολόττο και διαδικτυακού στοιχήματος, θα θέσει σε κίνδυνο τη συνεργασία τους με τον ΟΠΑΠ.

Νωρίτερα αυτό το μήνα ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου για την ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών. Η κυβέρνηση καλείται τώρα να καταθέσει το τελικό νομοσχέδιο προκειμένου να επιτύχει τον στόχο για την άντληση συνολικών εσόδων 1,3 δισ. ευρώ περίπου το 2011 και το 2012 από νέες άδειες και δικαιώματα τυχερών παιγνίων.

Ο ΟΠΑΠ κατέχει το μονοπώλιο στη διαχείριση παιχνιδιών και αριθμολαχείων έως το 2020. Οι πωλήσεις της εταιρείας έφτασαν τα 5,4 δισ. ευρώ το 2009. Όμως ο παράνομος στοιχηματισμός, με ετήσιο τζίρο άλλων 5 δισ. ευρώ περίπου, αφαιρεί σημαντικά έσοδα από την εταιρεία και το Δημόσιο.

Οι παράνομοι πάροχοι δραστηριοποιούνται μέσω περίπου 250 τόπων διαδικτυακού στοιχήματος, χιλιάδων ηλεκτρονικών μηχανών περιορισμένου κέρδους και πολλών ανταλλακτηρίων στοιχηματισμού, παράνομου πόκερ και παιχνιδιών καζίνο.

Πηγή: Reuters

Σε επιστολή της προς τον υπουργό Πολιτισμού Παύλο Γερουλάνο, η ΠΟΕΠΠΠ, που εκπροσωπεί και τα 5.000 πρακτορεία του ΟΠΑΠ σε όλη τη χώρα, ζητάει η σύμβαση να γίνει σύντομα νόμος του κράτους.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕΠΠΠ

 Για να διαβάσετε τα σχετικά άρθρα που ανήκουν στην ΠΕΡΙΟΧΗ των ΜΕΛΩΝ  πρέπει πρώτα να εγγραφείτε συμπληρώνοντας την απαραίτητη φόρμα.

 Η παροχή πληροφοριών που αφορούν στα κλαδικά ζητήματα και στις επαγγελματικές σχέσεις των πρακτόρων με την ΟΠΑΠ ΑΕ δεν θα είναι ελεύθερης ανάγνωσης αλλά μόνο στα μέλη του τα όποια δεν είναι άλλα από τους αδειοδοτημένους πράκτορες της ΟΠΑΠ ΑΕ.

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε

http://praktores.kiato.eu/index.php/component/user/register.html

Στην νέα υπηρεσία το praktores.com θα προσπαθήσει να κάνει γνωστές απόψεις, πληροφορίες και σχεδιασμούς από τους αρμοδίους συντελεστές  (στελέχη της ΟΠΑΠ ΑΕ) στα μέλη του.

Παρακαλούνται οι πράκτορες οι οποίοι προτίθενται να εγγραφούν προκείμενου να συμμετέχουν στις ειδικές υπηρεσίες  κατά την εγγραφή των στοιχείων τους ΣΤΟ (πρώτο) ΠΕΔΙΟ «ΟΝΟΜΑ»  να χρησιμοποιούν ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ με το ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ καθώς και ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ (π.χ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 121999).  Στο δεύτερο πεδίο «Όνομα Χρήστη» μπορούν να καταχωρούν το user name τους

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ Σας ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ email από το «Διαδικτυακή Πύλη Ενημέρωσης Πρακτόρων ΟΠΑΠ» στο οποίο πρέπει να ενεργοποιήσετε το σύνδεσμο που σας έχει αποσταλεί. Σε διαφορετική περίπτωση ο λογαριασμός σας θα παραμείνει ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ

 Το e-mail έχει την παρακάτω μορφή.

 Γεια σας, praktores.com!

Έχετε εγγραφεί ως Χρήστης στο
www.praktores.com απο κάποιον Διαχειριστή.

Το παρόν μήνυμα περιέχει το προσωπικό σας όνομα χρήστη και τον κωδικό εισόδου στο
http://praktores.kiato.eu/

Όνομα Χρήστη: praktrores
Κωδικός Εισόδου:  
zxcvbnm

Παρακαλώ, μην απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα το οποίο δημιουργήθηκε αυτόματα και μόνο για πληροφόρησή σας.

Ευχαριστούμε

Ομάδα διαχείρισης του praktores.com

 

Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 16/9/2010

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠΠ

 Σας ενημερώνουμε ότι την 15/9/2010, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους εκπροσώπους  του Υπ. Οικονομικών και πιο συγκεκριμένα τη κ. Χατζή ως εκπρόσωπο του Υπουργού και τον κ. Σταματόπουλο Γενικό Διευθυντή Φορολογίας εκ μέρους των Υπηρεσιακών Παραγόντων. Aπό την ΠΟΕΠΠΠ συμμετείχαν το προεδρείο της,  από την Νομική Υπηρεσία ο καθηγητής κ. Δρόσος ειδικός για θέματα του κλάδου,ο κ. Σ.Ανδριόπουλος αρμόδιος για τα νομικά θέματα ΠΟΕΠΠΠ, από την Φοροτεχνική Υπηρεσία ο κ. Ι.Γκούμα διευθύνων Σύμβουλος και ο συνεργάτης του Π.Γιαλέσσας.

Σαν πρώτο θέμα συζητήθηκε η μη εισαγωγή μας στα βιβλία εσόδων εξόδων. Στο θέμα αυτό οι φορείς του Υπουργείου ήταν ανένδοτοι ως προς τη μη τήρηση τους, διότι είναι εντολή της Κυβέρνησης για εισαγωγή όλων των κλάδων χωρίς καμμία εξαίρεση, με ισχύ από  1.7.2010.

Μετά από την άρνησή τους για διαπραγμάτευση της μή τήρησης των βιβλίων  προχωρήσαμε στα εξής αιτήματα:

 • Αναβολή θεώρησης βιβλίων-εξόδων.
 • Τακτοποίηση του θέματος των λαχείων.
 • Την ανεύρεση του τρόπου διευθέτησης των πραγματικών κερδών, αναγνωρίζοντας έξοδα άνευ παραστατικών με ποσοστό επί των εσόδων (τεκμαρτό), το οποίο θα οριστικοποιηθεί έως 30/11/2010 σε νέα συνάντηση.
 • Ρύθμιση υποχρεώσεων σε Ασφαλιστικά Ταμεία και Επαγγελματικές Οργανώσεις (επιμελητήρια).
 • Η εναρμόνιση της έκδοσης στοιχείων εσόδων από την μηχανή της ΟΠΑΠ ΑΕ συμφωνα  με το Κ.Β.Σ . με σκοπό η ενημέρωση των βιβλίων να γίνεται μία φορά τον μήνα και όχι κάθε μέρα.

 

 • Έκδοση βεβαίωσης κερδών (πελατών ), να γίνεται πλέον από τις υπηρεσίες της ΟΠΑΠ ΑΕ και όχι από τους πράκτορες , ορμόμενοι από τις τελευταίες συκοφαντίες  του Σ.Δ.Ο.Ε στα Μ.Μ.Ε  για δήθεν συμμετοχή του κλάδου σε κύκλωμα με σκοπό  το ξέπλυμα μαύρου χρήματος , έτσι με αυτό το τρόπο καθιστούμε σαφές στα μέλη μας:  καμμία συμμετοχή στην έκδοση βεβαίωσης κερδών.

Μετά από πολύωρη και σκληρή διαπραγμάτευση και δεδομένη την θέση του Υπουργείου, για καμμία διαφοροποίηση κανενός κλάδου, σας μεταφέρουμε τα αποτελέσματα της συνάντησης.

 • Έγινε δεκτή η αναβολή θεώρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων, με ημερομηνία 30/11/2010.
 • Θεώρηση βιβλίων χωρίς βεβαίωση από ασφαλιστικό φορέα και Επαγγελματικό Επιμελητήριο, εως ώτου διευθετηθούν οι ανάλογες εκκρεμότητες με σχετικές ρυθμίσεις.
 • Τα κρατικά λαχεία θα μείνουν στο υπάρχον καθεστώς τεκμαρτού εισοδήματος.
 • Έκδοση μηνιαίας εκκαθάρισης από τη μηχανή της ΟΠΑΠ ΑΕ σύννομης με τον Κ.Β.Σ. για την ενημέρωση των βιβλίων.
 • Δέσμευση, πρότασης προς τον Υπουργό για νομοθετική ρύθμιση, του ποσοστού επί των εσόδων μας που θα αναγνωρίζονται ως έξοδα για τα οποία δεν έχουμε παραστατικά (τεκμαρτό). Σας γνωστοποιούμε και σας επισημαίνουμε ότι η ρύθμιση με νόμο για το συγκεκριμένο θέμα γίνεται κατ΄αποκλειστικότητα μόνο για τον δικό μας κλάδο.
 • Συμφωνία, ώστε η έκδοση βεβαίωσης κερδών (πελατών), να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τις υπηρεσίες της ΟΠΑΠ ΑΕ χωρίς καμμία εμπλοκή των πρακτορείων για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω.

 

Για όλα όσα ανακοινώθηκαν εκτός του τεκμαρτού,το οποίο θα οριστικοποιηθεί με νέα συνάντηση, αναμένονται με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών όπως μας διαβεβαίωσαν στην συγκεκριμένη συνάντηση, εντός της επόμενης εβδομάδας.

Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

              Ο Γεν. Γραμματέας                                                                   Ο Πρόεδρος

                                                 Δημήτριος Πίγκος                                                                  Κυριάκος Τοπτσίδης

Στην συνάντηση αυτή τέθηκε επί τάπητος το φορολογικό θέμα το οποίο απασχολεί  κατά κύριο λόγο τον κλάδο.

 

Συνέντευξη Σπανουδάκη στο praktores.com

Τις επόμενες ημέρες το praktores.com θα παρουσιάσει στους πράκτορες περισσότερες λεπτομέρειες για όλα τα θέματα που τους απασχολούν  έτσι όπως τα είδε στην ΔΕΘ.

 Το praktores.com, τις επόμενες ημέρες θα εγκαινιάσει μια νέα ακόμα υπηρεσία του προς τους πράκτορες, αρχής γεννωμένης με την αποκλειστική συνέντευξη του κ. Σπανουδακη που θα είναι ανά τακτά χρονικά διαστήματα να κάνει γνωστές απόψεις, πληροφορίες και σχεδιασμούς από τους αρμοδίους συντελεστές  (στελέχη της ΟΠΑΠ ΑΕ).

 

 Η παροχή πληροφοριών που αφορούν στα κλαδικά ζητήματα και στις επαγγελματικές σχέσεις των πρακτόρων με την ΟΠΑΠ ΑΕ δεν θα είναι ελεύθερης ανάγνωσης αλλά μόνο στα μέλη του τα όποια δεν είναι άλλα από τους αδειοδοτημένους πράκτορες της ΟΠΑΠ ΑΕ.

 Ζητώντας συγνώμη από τους αναγνώστες μας για την καθυστέρηση της ενημέρωσης θέλουμε να ελπίζουμε πως η υπομονή που θα επιδείξουν για την εισαγωγή της νέας αυτής υπηρεσίας από το praktores.com θα αποζημιωθούν από την αξία της.

Από την συντακτική ομάδα του praktores.com

Στην προσπάθεια της καλύτερης, ουσιαστικότερης  αλλά και πληρέστερης ενημέρωσης προς τους πράκτορες το praktores.com θα παρουσιάσει στα μέλη του και μόνο την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Σπανουδακη καθώς και πολλές άλλες πληροφορίες για το μέλλον των πρακτόρων.

 

 

Στους πράκτορες του ΟΠΑΠ κυριαρχεί φόβος

Οι εφημερίδες έγραφαν χθες ότι η πίτα του τζόγου στην Ελλάδα θα αυξηθεί σταδιακά μέχρι και 30% εάν απελευθερωθεί η αγορά.

 

Τα δικά τους επιχειρήματα είναι ότι αυτοί φορολογούνται με υψηλούς συντελεστές και δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα, ενώ αν ανοίξει η αγορά και μπουν παντού VLT οι δικοί τους πελάτες απλά θα μετακομίσουν σε άλλα μαγαζιά που θα φορολογούνται λιγότερο και θα κλέβουν ευκολότερα.

 Στους πράκτορες του ΟΠΑΠ κυριαρχεί φόβος. Άλλοι είναι κάθετα αντίθετοι στο άνοιγμα της αγοράς και άλλοι την θέλουν, αν όλα τα VLT μπουν στα πρακτορεία τους. Ξέρουν ότι αυτοί θα χάσουν περισσότερο από όλους αν ανοίξουν και άλλα μαγαζιά μέσα στη πόλη.

Αυτό που θα γίνει με το άνοιγμα της αγοράς θα δικαιώσει τις προβλέψεις και της τράπεζας, και των καζινάδων και των προποτζήδων. Ο παίκτης που παίζει blackjack και ρουλέτα θα μείνει στο καζίνο άλλα πολλοί που παίζουν σε slots θα πάνε στα μαγαζιά που θα είναι πιο κοντά στο σπίτι τους. Οι προποτζήδες θα χάσουν πολύ περισσότερο από τα καζίνο γιατί τα νέα μαγαζιά θα είναι πιο ελκυστικά και τα VLT γενικώς είναι τραβηχτικά και θα τραβήξουν και πολλούς που δεν έπαιζαν. Οπότε έχει δίκιο η γερμανική τράπεζα που λέει ότι η πίτα της αγοράς θα μεγαλώσει.

Από την άλλη δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο ποια θα είναι η φορολόγηση αυτών των μαγαζιών. Αποκλείεται να είναι όση των καζίνο γιατί τότε δεν θα ανοίξει κανένα. Δεν μπορούν να πετύχουν τόσο μεγάλους τζίρους ώστε να πάρουν το ρίσκο. Η φορολόγηση θα είναι σίγουρα μικρότερη και ο έλεγχος χαλαρότερος εκτός και αν δημιουργηθεί ένα νέο σώμα ράμπο με ειδίκευση στα ηλεκτρονικά και παραρτήματα σε όλες τις πόλεις. Δύσκολο, γιατί το κόστος είναι μεγάλο. Οπότε δίκιο έχουν και τα καζίνο που λένε ότι τα έσοδα αντί να ανέβουν θα πέσουν.

Όλοι έχουν δίκιο. Η αγορά θα μεγαλώσει, τα έσοδα θα μειωθούν, κάποιοι θα φάνε και κάποιοι θα μείνουν στην απέξω. Το κράτος θα κερδίσει από τις άδειες στην αρχή και μετά θα μείνει μπουκάλα, ως συνήθως, γιατί οι οικονομολόγοι του δεν μπορούν να δουν περά από τη μύτη τους και θα δημιουργηθεί μια νέα αγορά τζόγου προς μεγάλη ευχαρίστηση όσων την καπελώσουν. Ο μεσοαστός παίκτης θα προσθέσει και αυτή τη δραστηριότητα στη ρουτίνα του για να κρατάει ζωντανή την ελπίδα ότι κάποτε θα ξεφύγει από τη μιζέρια. Δεν υπάρχει κανένας χαμένος εκτός από το κράτος, τους προποτζήδες, τα καζίνο, τους εμπόρους, και όσους πάνε και παίξουν μέχρι να τους μαζέψουν με το φορείο.

Είναι άλλη μια συνταγή του ΔΝΤ για την εξυγίανση της Ελλάδας.

Πηγή: poor journalisto

 Για το 2012 η Deutsche Bank προβλέπει αύξηση από 13% έως 16% ανάλογα με το μοντέλο απελευθέρωσης που θα επιλεγεί.
Εάν πιστέψουμε τις προβλέψεις της D.B. τότε θα πρέπει μέσα στο 2012 τα κέρδη από τα φρουτάκια να είναι πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή θα πρέπει οι Έλληνες να παίξουν γύρω στα 1.5 – 2 δις παραπάνω από αυτά που παίζονται μέχρι τώρα. Ένα γερό ποσό από αυτά θα πάει στους παρόχους όπου μάλλον ο Κόκκαλης θα παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το κράτος θα περιμένει στη γωνία να αρπάξει τους φόρους.
Σήμερα δημοσιεύτηκε και η άποψη των καζίνο που λένε ότι το άνοιγμα της αγοράς θα μειώσει τα κέρδη του Δημοσίου από το τζόγο και λίγο πολύ χαρακτηρίζουν όλο το νομοσχέδιο μια τρύπα στο νερό.
Τι είπε η ΠΟΕΠΠΠ την δημόσια διαβούλευση

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">  Οι θέσεις μας για τα τυχερά παιχνίδια περιορισμένου οφέλους

  Κύριοι

 

   Η ομοσπονδία μας εκπροσωπεί 5000 πράκτορες και συνολικό απασχολούμενο προσωπικό μεγαλύτερο των 15000 εργαζομένων που συνεργάζονται εδώ και 50 χρόνια με την  ΟΠΑΠ ΑΕ, προσφέροντας  τα μέγιστα στην Εθνική Οικονομία, στις τοπικές οικονομίες, στον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό.   

 

    Το Νομοσχεδίου για τη ρύθμιση των τυχερών παιχνιδιών, αποτελεί πάγια θέση των πρακτόρων, καθώς εδώ και χρόνια η έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου και αποφασιστικής διευθέτησης της αγοράς, έχει ευνοήσει την παραοικονομία προκαλώντας τεράστια οικονομική ζημιά και  κοινωνικά προβλήματα από τον εθισμό που προκαλούν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.   

  Έρευνες αναφέρονται στις επιπτώσεις στον κοινωνικό ιστό που μπορεί να φέρει η εξάπλωση παιχνιδιών του τύπου (AWPs , VLTs).

 

 

 

   Ο αριθμός των ενήλικων Ελλήνων που ασχολούνται με τον τζόγο σύμφωνα με έρευνα της V-PRC για λογαριασμό της Κίνησης Πολιτών για τον Περιορισμό των Τυχερών Παιχνίων, είναι περίπου 3.700.000.

 

 

     Το 13% παρουσιάζει ενδείξεις εξάρτησης και το 20% αντιμετωπίζει οικογενειακά προβλήματα εξαιτίας του τζόγου.  

 

 

 Σε ό,τι αφορά ειδικά τους κουλοχέρηδες, το 92% θεωρεί ότι μειώνουν το οικογενειακό εισόδημα, το 86% ότι αποτελούν σοβαρή εξάρτηση, το 74% ότι αυξάνουν την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα.    

 

     Επί της αρχής λοιπόν η ΠΟΕΠΠΠ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη κοινωνία εκφράζει την ένσταση της,  με την πρόθεση ανάπτυξης των (ΑWPs,VLTs) στην χώρα και θεωρεί ότι η σωστή επιλογή θα ήταν η πάταξη της παραοικονομίας,  με την επιβολή εξαντλητικών διοικητικών ποινών που θα καθιστούσε ασύμφορη την παράνομη δραστηριότητα.

     Παρόλα αυτά, εάν έχετε ήδη αποφασίσει  την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών παιχνιδιών τέτοιου τύπου, τότε θεωρούμε πως κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει μόνο αν ισχύσουν οι παρακάτω προϋποθέσεις , οι οποίες θα προφυλάξουν το κοινωνικό σύνολο από τις γνωστές σε όλους καταστροφικές συνέπειες. 

 

 

 1. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που θα πρέπει να επιλεγούν είναι τα VLTs, που προσφέρουν ασφαλή διεξαγωγή τους με κεντρική διαχείριση. Ο διαχειριστής των παιχνιδιών αυτών ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ ΑΕ η οποία σε συνεργασία με το δίκτυο της ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ αφενός την επιτυχία του νέου παιχνιδιού, άρα και τα προσδοκώμενα έσοδα προς την Πολιτεία και αφετέρου τον αποτελεσματικό έλεγχο των παικτών,  από τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να προκαλέσουν στην κοινωνία.
 2. Τα παιχνίδια των (VLTs) δεν θα πρέπει να έχουν επιθετικό χαρακτήρα (όχι μεγαλύτερη επιστροφή από 70% στον παίχτη) και αυτό διότι είναι αποδειγμένο πως τα επιθετικά παιχνίδια δημιουργούν μεγαλύτερο εθισμό στον παίχτη.
 3. Ο αριθμός των παιχνιδομηχανών (VLTs) που τελικά θα αναπτυχτούν στην χώρα, δεν θα πρέπει να είναι στον μέσο Ευρωπαϊκό όρο (3,2 κατοίκους) όπως αναφέρεται στο κείμενο της διαβούλευσης, αλλά στον μέσο όρο των παρόμοιων πληθυσμιακά χωρών όπως η  Αυστρία, η Ιρλανδία, η Σουηδία, η  Βουλγαρία,  στις οποίες παρατηρούμε ότι ο αριθμός τους κυμαίνεται από  1 έως 2 VLTs ανά 1000 κατοίκους
 4. Τέλος,  οι παιχνιδομηχανές   (VLTs) θα πρέπει να αναπτύσσονται σε ΑΜΙΓΕΙΣ  ΧΩΡΟΥΣ,  οι οποίοι θα διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις (π.χ αυστηρή απαγόρευση εισόδου σε ανήλικους) θα ελέγχονται και θα αποτρέπουν τον εθισμό.  

 

 Με παρουσία 50 ετών στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών, διεξάγοντας με πλήρη διαφάνεια και νομιμότητα τα παιχνίδια της ΟΠΑΠ, το δίκτυο των πρακτορείων μας έχει καταξιωθεί στη συνείδηση του παικτικού κοινού ως χώροι εγγυημένων υπηρεσιών με ένταση στην φιλία, την αναγνωρισιμότητα, την κοινωνική ευθύνη και αποδοχή.

  Τα εγγυημένα φορολογικά έσοδα και η εμπειρία μας, αποτελούν τεκμήριο επιτυχίας και ασφάλειας για την διεξαγωγή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών τύπου VLTs.   Αν η απόφαση σας είναι τελικά η εισαγωγή τους, φροντίστε για την όσο πιο ήπια και ελεγχόμενη λειτουργία τους στα μοναδικά (εκτός Καζίνο) νόμιμα εξουσιοδοτημένα καταστήματα πώλησης τυχερών παιχνιδιών της χώρας μας.

 

Παρατηρήσεις επί του άρθρου 9

 Η ομοσπονδία μας εκπροσωπεί πέντε χιλιάδες (5.000) πράκτορες και περισσότερους από 15.000 εργαζόμενους. Η συνδρομή μας - εδώ και πενήντα (50) χρόνια που συνεργαζόμαστε με τον ΟΠΑΠ – στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και των τοπικών οικονομιών, καθώς και στην προαγωγή του αθλητισμού και του πολιτισμού είναι σημαντική.

Η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών αποτελεί πάγια θέση μας και ως εκ τούτου η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία μας βρίσκει καταρχήν σύμφωνους. Πράγματι, η έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου και ελέγχου της αγοράς των τυχερών παιγνίων, αλλά και η συνακόλουθη εξάπλωση του παράνομου τζόγου έχουν προκαλέσει σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και σημαντικές απώλειες στα κρατικά έσοδα.

Ωστόσο, κρίνουμε ότι συγκεκριμένες νομοθετικές επιλογές, όπως αυτές αποτυπώνονται στην προωθούμενη ρύθμιση, παρουσιάζουν σημαντικά μειονεκτήματα. Πρόκειται για το πλαίσιο οργάνωσης και διεξαγωγής του διαδικτυακού στοιχήματος που διαμορφώνεται με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο το οποίο κρίνουμε ότι δεν θα επιφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Ειδικότερα, θεωρούμε ότι το διαδίκτυο είναι ένας χώρος ο οποίος πρακτικά είναι αδύνατο να ελεγχθεί, ενώ κάθε προσπάθεια νομιμοποίησής του θα μεγεθύνει την παραοικονομία και δεν θα προσφέρει τα προσδοκώμενα έσοδα, αφού θα συρρικνώσει το τζίρο του υπάρχοντος δικτύου και θα οδηγήσει σε μακροχρόνια ανεργία χιλιάδων εργαζομένων που έχουν επενδύσει και έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια με τα ήπια παιχνίδια του Ο.Π.Α.Π.   

Εξάλλου, εκτεταμένες έρευνες έχουν δείξει ότι το διαδίκτυο δεν παρέχει κανενός είδους αποτελεσματική προστασία ούτε των συναλλαγών ούτε και του χρήστη, αφού η μέσω αυτού διεξαγωγή των παιχνιδιών δεν γίνεται με φυσικό τρόπο, με αποτέλεσμα να παρακάμπτονται εύκολα οι όποιες ασφαλιστικές δικλείδες ισχυρίζονται οι online εταιρίες ότι μπορούν να προσφέρουν. Οι εκατοντάδες καταγγελίες εθισμού ανήλικων στο διαδικτυακό τζόγο ενισχύουν την παραπάνω διαπίστωση. Επιπλέον, πρόσφατη θέση του safeinternet κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τις δυσκολίες χειραγώγησης του εν λόγω μέσου (βλ. http://www.saferinternet.gr/index.php?childobjId=Text664&parentobjId=Category23&objId=Category118)

Στην περίπτωση, βέβαια, που τελικώς επιλεγεί η λύση της νομιμοποίησης του διαδικτυακού στοιχήματος, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο μόνος τρόπος για τη διασφάλιση του ουσιαστικού ελέγχου του τζίρου, αλλά πρωτίστως για την προστασία των παικτών που θα συμμετέχουν στο διαδικτυακό τζόγο, είναι η προμήθεια καρτών συμμετοχής από τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα του Ο.Π.Α.Π., τα οποία και μόνον μπορούν να εγγυηθούν την χορήγηση καρτών αποκλειστικά σε ενήλικους και με προκαθορισμένα όρια συναλλαγών.                

Εξάλλου,  όπως είναι γνωστό, το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της από 15-12-2000 σύμβασης (βλ.http://www.opap.gr/files/diavoulefsi/SYMVASI_ELLINIKOY_DIMOSIOU.pdf), έχει παραχωρήσει στον Ο.Π.Α.Π., συμφώνως με τη διάταξη του άρθρου 27, παρ. 2 του Ν. 2843/2000, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των τυχερών παιχνιδιών που διεξάγονται από τον Ο.Π.Α.Π., συμβατική δέσμευση την οποία οφείλει να λάβει υπόψη του ο νομοθέτης, στο βαθμό μάλιστα που αυτή απορρέει από διάταξη νόμου (άρθρο 27, παρ. 2 του Ν. 2843/2000). 

Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται έναντι του Ο.Π.Α.Π., τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα ισχύος της από 15-12-2000 σύμβασης, να μην παραχωρήσει σε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή ούτε συμβατικώς ούτε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ή απλής διοικητικής αδειοδότησης, κανένα δικαίωμα ως προς τα διεξαγόμενα από τον Ο.Π.Α.Π. παιχνίδια, που θίγει το χορηγηθέν αποκλειστικό του δικαίωμα. Πολλώ δε μάλλον δεν είναι νοητή η παραχώρηση ανάλογων δικαιωμάτων σε τρίτους, στο βαθμό που ο Ο.Π.Α.Π. έχει δώσει ως αντάλλαγμα για την εν λόγω παραχώρηση το ποσό των 110.000.000.000 δρχ., ακριβώς με την προοπτική της μονοπωλιακής εκμετάλλευσης των υπόψη παιχνιδιών υπολογίζοντας σε ανάλογα κέρδη. 

Μεταξύ των παιχνιδιών, που διεξάγονται σήμερα από τον Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. είναι και το Στοίχημα, η διεξαγωγή του οποίου ανέκαθεν προβλεπόταν από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης της Ο.Π.Α.Π. να λαμβάνει χώρα αποκλειστικά μέσω των πρακτορείων του Ο.Π.Α.Π., προβλεπόταν αποκλειστικά μέσω των πρακτορείων πρακτορεία του ΟΠΑΠ και μάλιστα με φυσικό τρόπο, χωρίς τη χρήση του τηλεφώνου (τηλεφωνικό Στοίχημα) ή ηλεκτρονικών μέσων (διαδικτύου, ψηφιακής τηλεόρασης κ.λπ.).   

 Επιπλέον, όσον αφορά στην πρόθεση επαναφοράς των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (VLT’s, AWP’s και τεχνικά) κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε την αρτιότητα του δικτύου των πρακτορείων μας ως προς την χωρική κατανομή και την τεχνική υποδομή του, αλλά κυρίως την τεχνογνωσία τόσο των ίδιων των πρακτόρων όσο και του απασχολούμενου εν γένει προσωπικού. 

 Περαιτέρω, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14, παρ. 2 του Ν. 3336/2005 ορίστηκαν τα εξής: «[Τ]ο Δημόσιο διορίζει το ήμισυ πλέον ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Π. για το χρονικό διάστημα παραχώρησης από το Ελληνικό Δημόσιο του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των παιχνιδιών που προβλέπονται στην από 15.12.2000 σύμβαση αποκλειστικότητας που έχει συναφθεί μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Π.Α.Π., σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α΄), ή των τυχόν ανανεώσεών της, κατά τους όρους της σύμβασης αυτής». Η διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών στο σύνολό τους, με όποιον τρόπο κι αν διεξάγονται αυτά, από φορέα, η διοίκηση του οποίου ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει, όπως είναι ευνόητο, εχέγγυα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των προληπτικών και κατασταλτικών ελεγκτικών μηχανισμών.  

 Ως προς το ζήτημα δε της συμβατότητας του μονοπωλίου του Ο.Π.Α.Π. με το κοινοτικό δίκαιο θέτουμε υπόψη σας ότι και το ίδιο το Δ.Ε.Κ. έχει κρίνει ότι η παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων στην αγορά στοιχημάτων αποτελεί υπό προϋποθέσεις επιτρεπτό περιορισμό της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών εντός της Κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, το Δ.Ε.Κ. με τις αποφάσεις του Gambelli (C-243/01) και Placanica (C-338/04, C-359/04, C-360/04) έχει κάνει δεκτό ότι περιορισμοί των ανωτέρω ελευθεριών διά της θέσπισης κρατικών μονοπωλίων δικαιολογούνται, όταν τίθενται εν όψει επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος. Σ’ αυτούς δε, όπως έχει δεχτεί το δικαστήριο συγκαταλέγονται, ιδίως η προστασία του καταναλωτή-παίχτη, η καταπολέμηση του εθισμού και της εξάρτησης του κοινού από παρόμοια παράνομα παίγνια, η μείωση των ηθικώς και οικονομικώς επιζήμιων για το άτομο και την κοινωνία συνεπειών των στοιχημάτων και των τυχερών εν γένει παιγνίων, καθώς και η προληπτική προστασία από απάτες σχετιζόμενες με τη διεξαγωγή στοιχημάτων, αλλά και εν γένει η διασφάλιση της δημόσιας τάξης. 

Ο παραπάνω σκοποί, που αδιαμφισβήτητα αποτελούν το σκοπό της υπό διαβούλευση νομοθετικής πρωτοβουλίας, μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνον μέσω του δικτύου των πρακτορείων του Ο.Π.Α.Π., τα οποία λειτουργούν με έμφαση στην κοινωνική ευθύνη και στην προστασία από τον εθισμό των παικτών, εφαρμόζοντας αυστηρούς κανόνες κατά τη διεξαγωγή των παντός είδους παιχνιδιών, ιδίως όσον αφορά στην απαγόρευση συμμετοχής των ανήλικων στα παιχνίδια, η οποία για τις ανάγκες της παρούσας νομοθετικής ρύθμισης, μπορεί να επεκταθεί και σε πλήρη απαγόρευση εισόδου των τελευταίων στα πρακτορεία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποχή τους από τα τυχερά παιχνίδια.  

 Η διεξαγωγή του διαδικτυακού στοιχήματος μέσω των πρακτορείων του Ο.Π.Α.Π. πέραν του ότι θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων, που λειτουργούν νόμιμα και με ξεκάθαρους όρους, θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός ισχυρού αδειοδοτημένου δικτύου τυχερών παιχνιδιών στη χώρα μας, το οποίο λόγω της δυναμικής και της εμπιστοσύνης που θα εμπνέει στο κοινό θα συντελέσει στην πλήρη εξαφάνιση φαινομένων παράνομου τζόγου.  

  Η Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. θεωρεί ότι κατά την τελική διαμόρφωση του περιεχομένου της υπό θέσπιση ρύθμισης πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω παρατηρήσεις, οι οποίες στηρίζονται στη μακρόχρονη εμπειρία μας στο πεδίο της αγοράς παιγνίων και σε πλήρη γνώση και συνείδηση των εμπλεκόμενων κοινωνικών και οικονομικών διαστάσεων του ζητήματος.

Παρατηρήσεις επί του άρθρου 10

Σε κάθε περίπτωση, εν όψει και των παρατηρήσεών μας επί του άρθρου 9, κρίνουμε αναγκαίο κατά τη διαμόρφωση των ειδικότερων όρων και προυποθέσεων για την αδειοδότηση των καταστημάτων, όπου θα διεξάγονται τα υπόψη παίγνια, να ληφθεί υπόψη το ισχύον νομικό και συμβατικό πλαίσιο λειτουργίας των πρακτορείων του Ο.Π.Α.Π. ιδίως όσον αφορά στις προδιαγραφές των χώρων στέγασης των πρακτορείων, ώστε να μην εμποδίζεται για λόγους τυπικούς η διεξαγωγή τους και εντός των –υφιστάμενων ή μελλοντικών- πρακτορείων.

Σελίδα 18 από 18
Business facebook Feed in store από τη Master Bet

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

ΨΙΘΥΡΟΙ, ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

HomeΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Top of Page