praktores.com
 
 
«Ίσως μέσα στον μήνα, ίσως μέσα Νοεμβρίου»

Διακανονισμοί με ομοσπονδίες και σωματεία έγιναν, αλλά νεότερα από το μείζον θέμα για το ποιος θα διαχειριστεί τα νέα παιχνίδια (φρουτακια) και ποιος θα δώσεις τις νέες άδειες  για τον διαδικτυακό τζογο, δεν υπάρχουν ακόμα.

«Ίσως μέσα στον μήνα, ίσως μέσα Νοεμβρίου» διατείνονται οι γνωρίζοντες, αν και η πλάστιγγα κλείνει προς τον Οργανισμό (ΟΠΑΠ) . Το θέμα της ΟΠΑΠ TV και των συμφωνιών με τη Nova, όπως και η επι­κείμενη απεργία (5/11) των πρακτόρων, αν και προ­καλούν εντάσεις και προβληματισμό, δεν δημιουρ­γούν πρόβλημα εσόδων

Πηγή : Ισοτιμία

 

Γιατί απεργούν οι πράκτορες του ΟΠΑΠ

Κύριο θέμα η περιφρούρηση και η καλύτε­ρη οργάνωση της απεργίας της 5ης Νοεμβρίου για τους πράκτορες της Αττικής, που προχωρούν για τον λόγο αυτό σε ανοικτή συγκέντρωση στα γραφεία της Ένωσης Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ το βρά­δυ της Δευτέρας, στην προσπάθειά τους για επιτυχία που θα φτάσει co 100%.

Η έναρ­ξη των κινητοποιήσεων, αρχής γενομένης με την 24ωρη προειδοποιητική απεργία, αποφασίστηκε σε πρόσφατη έκτακτη συνε­δρίαση του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνι­διών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ, με αιτήματα την άμεση κατάθεση της νομοθετικής ρύθμισης που κατοχυρώνει το περιεχόμενο των συμ­βάσεων, καθώς και την εξεύρεση αξιόπι­στης και τεχνοκρατικής μεθόδου υπολογι­σμού των ζημιών τους, ώστε το σύνολο του κλάδου να μην υποχρεωθεί στην εφαρμο­γή του λογιστικού προσδιορισμού, η οποία και έχει αποφασισθεί από το υπουργείο Οικονομικών. Επί μέρους ακόμη αιτήματα των πρακτόρων, σχετίζονται με την απο­κλειστική διάθεση όλων των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ εντός των πρακτορείων του δι­κτύου της, μέσα από τα πρακτορεία, την άμεση ανανέωση και βελτίωση των υφι­στάμενων παιχνιδιών, με ανταγωνιστικούς όρους, την επαναδιαπραγμάτευση της σύμ­βασης με τον ΟΤΕ και την άμεση απόδοση του 35% από τον ΟΠΑΠ ΑΕ, την άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΔΣ του ΟΠΑΠ για επιστροφή των τόκων του εγ­γυητικού κεφαλαίου, τέλος την άμεση υλο­ποίηση της δέσμευσης για ασφαλιστική κάλυψη των πρακτορείων.

Πηγή : ΚΕΡΔΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Αρ.Πρωτ. Δ-1239                                                        Αθήνα 29 Οκτωβρίου 2010

 Σας ενημερώνουμε ότι αφίσες για την απεργία της Παρασκευής 5 Νοεμβρίου 2010, θα  βρείτε σε ένθετο , στις εφημερίδες 12Χ , ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ , ΜΑΤCH MONEY, ΧΡΥΣΗ ΣΤΗΛΗ.

Για το Δ.Σ της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Π.Π.Π

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα ανάγκασαν την ΠΟΕΠΠΠ να αποφασίσει ομόφωνα στο έκτακτο Δ.Σ στις 22/10/2010 την πραγματοποιήση κινητοποιήσεων, αρχής γενομένης με την 24ωρη προειδοποιητική απεργία που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή   5/11/2010 με στόχο την ικανοποίηση των παρακάτω αιτημάτων:

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ

  ΟΧΙ στην εφαρμογή του λογιστικού προσδιορισμού χωρίς πρώτα να βρεθεί αξιόπιστος τεχνοκρατικά τρόπος υπολογισμού των ζημιών μας.

  Άμεση κατάθεση της Νομοθετικής ρύθμισης που κατοχυρώνει το περιεχόμενο των Συμβάσεων.

  Αποκλειστική διάθεση όλων των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ ΑΕ, μέσα από τα πρακτορεία.

  Άμεση ανανέωση και βελτίωση των υφισταμένων παιχνιδιών, με ανταγωνιστικούς όρους.

  Επαναδιαπραγμάτευση της Σύμβασης με τον ΟΤΕ και άμεση απόδοση του 35% από την ΟΠΑΠ ΑΕ.

  Άμεση εφαρμογή της απόφασης του Δ.Σ της ΟΠΑΠ ΑΕ, για επιστροφή των τόκων του εγγυητικού κεφαλαίου.

  Άμεση υλοποίηση της δέσμευσης για ασφαλιστική κάλυψη των πρακτορείων.

Συνάδελφοι τα περιθώρια τελειώνουν. Η ενεργή συμμετοχή όλων σας τη δεδομένη συγκυρία είναι επιβεβλημένη.

Για το Δ.Σ της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                     Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΓΚΟΣ                            ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ

 

Υπολόγισε εδώ τον ΦΟΡΟ από το ΝΕΟ ΝΟΜΟ

To praktores.com στην προσπάθεια του να παρέχει λύσεις στον πράκτορα, προσφέρει μια εφαρμογή  (Ταμείο Demo TD) που στόχο έχει να προσφέρει μια δυνατότητα ακόμα στην καλύτερη διαχείριση ενός πρακτορείου αλλά και ένα εργαλείο για τον καλύτερο υπολογισμό του φόρου που προκύπτει από το νέο φορολογικό νόμο.

Επιλογή που παρέχει την δυνατότητα στον Πράκτορα να υπολογίζει τον φόρο του πρακτορείου του, αλλά και να συγκρίνει διάφορα σενάρια λειτουργίας του .

Το Ταμείο Demo με την επιλογή "Υπολογ. Φορου" παρέχει την δυνατότητα στον πράκτορα που θα το επιλέξει να κάνει έναν κατ΄ αρχήν υπολογισμό για τον φόρο που θα προκύψει από τον νέο τρόπο φορολόγησης των πρακτορείων τα βιβλία Εσόδων – Εξόδων που έχουν  τεθεί σε ισχύ από την 01/07/2010.
Η επιλογή "Υπολογ. Φορου" δίνει την δυνατότητα στον πράκτορα να συγκρίνει τα ποσά του φόρου που πλήρωνε βάση του παλαιού τρόπου υπολογισμού με τεκμαρτό, με αυτά που θα πληρώνει από την 01/07/2010 , όπως προκύπτει από τον λογιστικό προσδιορισμό, εξετάζοντας μάλιστα δύο περιπτώσεις .
Α) Την περίπτωση που το πρακτορείο είναι ατομική επιχείρηση δηλαδή η καθαρή
φορολογητέα ύλη ανάγετε στους συντελεστές που ισχύουν σε φυσικό πρόσωπο.
Β) Την περίπτωση που το πρακτορείο έχει μετατραπεί σε Ομόρρυθμο Εταιρία (Ο.Ε) με δύο μετόχους που κατέχουν ποσοστά του 51% ο πράκτορας και 49% ο ομόρρυθμος εταίρος.
Επίσης ο πράκτορας έχει την δυνατότητα να διερευνήσει τις περιπτώσεις αν στο πρακτορείο του είχε ένα ή δύο υπαλλήλους και καταχωρώντας τα πραγματικά του έξοδα να εξάγει αποτελέσματα για το ποσό του φόρου που θα του προκύψει κατά περίπτωση.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επιλογή "Υπολογ. Φορου" που παρέχετε στο Ταμείο Demo είναι ενδεικτικά και σκοπό έχει να αναδείξουν μια πρώτη εικόνα για το νέο φορολογικό καθεστώς με στόχο να βοηθήσουν τον πράκτορα να κάνει καλύτερους υπολογισμούς για την πορεία του πρακτορείου του και των εσόδων αυτού.

 

Καλέστε την εφαρμογή (Ταμείο Demo TD)  ΕΔΩ

  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε πως στους υπολογισμούς τους οποίους κάνει η εφαρμογή ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΕ το ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΟ  από την ΠΟΕΠΠΠ ποσοστό ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΧΩΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ (η ΠΟΕΠΠΠ διεκδικεί ποσοστό 2% επί του τζίρου δηλαδή περίπου 25 % επί της προμήθειας του πρακτορείου που αποτελεί το ποσό των εσόδων ενός πρακτορείων )

Βάση των πληροφοριών  για το πιο θα είναι αυτό το ποσοστό τελικά , ο πράκτορας στους υπολογισμούς του θα μπορούσε να δοκιμάσει βάζοντας στα έξοδα του ένα ποσό το οποίο προκύπτει από ένα ποσοστό 1% επί του τζίρου άρα το 12,5 % επί της προμήθειας.

Για την χρήση της εφαρμογής ο πράκτορας έχει στην διάθεση του της πλήρεις οδηγίες στο αρχείο βοήθειας που βρίσκονται στην παρακάτω διεύθυνση :

Πατήστε ΕΔΩ για την βοήθεια

http://www.praktores.com/demotameio/downloads/odig_demo_tamio.pdf

 Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως στην εφαρμογή για τον «Υπολογισμό Φόρου» περιλαμβάνετε και το τμήμα που αφορά την διαχείριση του ταμείου ενός πρακτορείου «Ταμείο» και «Ημερησία Κίνηση» ( στο Κεντρικό Μενού) .

 Τέλος το Ταμείο Demo δεν ευθύνεται για τα όποια αποτελέσματα καθώς και την χρήση αυτών , από τον πράκτορα , προκύπτουν από τους υπολογισμούς που κάνει η επιλογή "Υπολογ. Φορου".

Όπως και το σύνολο της εφαρμογής του Ταμείου Demo έτσι και η παραπάνω επιλογή ακολουθεί τους γενικούς κανόνες χρήσης που περιγράφονται κατά την εγγραφή του πράκτορα.

  Για όποια απορία , δυσκολία ή πρόταση , που αφορά την εφαρμογή , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Το πρόβλημα των πρακτόρων είναι η φορολόγηση

«Ο τρόπος φορολόγησης των πρακτορείων από  είναι το πρόβλημα των πρακτόρων και όχι ο ΟΠΑΠ» σημειώνεται από την εταιρεία σχολιάζοντας το «πολεμικό» κλίμα που διαμορφώνεται και πάλι στη σχέση ΟΠΑΠ-πρακτορείων.

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Πρακτόρων αποφάσισε να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των πρακτόρων στις 15 Νοεμβρίου για να αποφασίσουν τη στάση που θα κρατήσουν και σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσουν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στη σχέση τους με τον ΟΠΑΠ.

Τα θέματα που απασχολούν την Ομοσπονδία είναι οι συνεχείς αναβολές στη νομοθετική κύρωση της σύμβασης ΟΠΑΠ-Πρακτορείων και τη «διπλή γλώσσα» που διατηρεί η διοίκηση του ΟΠΑΠ στο θέμα των εταιρικών πρακτορείων. Από την άλλη πλευρά η διοίκηση του ΟΠΑΠ χαρακτηρίζεται από ασυνέπεια υποσχέσεων και πράξεων και «διπλή γλώσσα» αφού δεν έχουν τηρηθεί οι δεσμεύσεις με τις οποίες σταμάτησε η απεργία του Μουντιάλ και δεν είναι ξεκάθαρη η στρατηγική του ΟΠΑΠ για την ανάπτυξή του.

Όπως όμως δήλωσε στέλεχος της ΟΠΑΠ στην «Η» το πραγματικό πρόβλημα της Ομοσπονδίας δεν είναι ο ΟΠΑΠ αλλά το υπ. Οικονομικών καθώς στις 30/11/2010 εκπνέει η παράταση που είχαν εξασφαλίσει και θα πρέπει και αυτοί να τηρούν βιβλία εσόδων – εξόδων όπως όλοι οι επαγγελματίες. Ο τρόπος φορολόγησης των πρακτορείων ήταν εξάλλου ένα από τα θέματα της προγραμματισμένης για το Μουντιάλ απεργίας της Ομοσπονδίας Πρακτόρων που ανεστάλη μετά την υπόσχεση για αναβολή της εφαρμογής του μέτρου τήρησης βιβλίων.

Μ. Πρωτονοταρίου Ημερησία

Στις 15 Νοεμβρίου η Γεν. Συνέλευση των Πρακτόρων

Στις 15 Νοεμβρίου ορίστηκε να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των πρακτόρων του ΟΠΑΠ για να αποφασίσουν τη στάση θα κρατήσουν και σε ποιές ενέργειες θα προχωρήσουν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στη σχέση τους με τον ΟΠΑΠ.

Οπως σημειώνεται από την Ομοπονδία η διοίκηση του ΟΠΑΠ χαρακτηρίζεται από ασυνέπεια υποσχέσεων και πράξεων και «διπλή γλώσσα» αφού δεν έχουν τηρηθεί οι δεσμεύσεις με τις οποίες σταμάτησε η απεργία του Μουντιάλ και δεν είανι ξεκάθαρη η στρατηγική του ΟΠΑΠ για την ανάπτυξή του.

Αυτό αποφάσισε το ΔΣ της Ομοσποναδίας των Πρακτόρων που συνεδρίασε χθες με θέμα τις συνεχείς αναβολές στην νομοθετική κύρωση της σύμβασης ΟΠΑΠ-Πρακτορείων και τη «διπλή γλώσσα» που διατηρεί η διοίκηση του ΟΠΑΠ στο θέμα των εταιρικών πρακτορείων.

Οπως αναφέρουνενώ ο η διοίκηση του ΟΠΑΠ διαβεβαίωνε ότι θα δεσμευτεί γραπτά πως δεν θα προχωρήσει στη δημιουργία εταιρικών καταστημάτων, δεν το έκανε και αντίθετα οι πληροφορίες την εμφανίζουν να αναζητά κατάλληλα καταστήματα σε όλες τις μεγάλες πόλεις για τη δημιουργία εταιρικών καταστημάτων. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας υπάρχει ένα παλιό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης 500 εταιρικών καταστημάτων ΟΠΑΠ το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή χωρίς να ανακοινώνεται επισήμως κι ενώ προφορικά η διοίκηση διαβεβαιώνει για το αντίθετο.

Σημεία πώλησης

Σημειώνεται πως ήδη βρίσκονται σε λειτουργία δύο σημεία πώλησης που ανήκουν και λειτουργούν από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και όχι από κάποιον αδειοδοτημένο πράκτορα, στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και πρόσφατα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το τελευταίο αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση και θα λειτουργεί στη διάρκεια και των κλαδικών εκθέσεων τις οποίες οργανώνει η HELEXPO, δηλαδή για διάστημα περίπου 200 ημερών το χρόνο.

Μ.Πρωτονοταρίου Ημερησία

 

Γιατί καθυστερεί η νομοθετική κύρωση των συμβάσεων;

Ακυρώθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ο κανονισμός λειτουργίας πρακτορείων αμοιβαίου στοιχήματος του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) που θεσπίστηκε με υπουργική απόφαση το 1998.

Και αυτό σύμβαίνει την ίδια περίοδο που αναβάλλεται συνεχώς η κύρωση των συμβάσεων των πρακτόρων του ΟΠΑΠ που αντικαθιστούν τον παλιότερο Κανονισμό που ρύθμιζε τις σχέσεις ΟΠΑΠ-Πρακοτρείων.

Για την νομοθετική κύρωση των συμβάσεών τους -μεταξύ άλλων- είχε γίνει η απεργία στο Μουντιάλ και οξύνονται εκ νέου οι σχέσεις ΟΠΑΠ-Πρακτόρων, ενώ από την πλευρά του ΟΠΑΠ κανείς δεν ξέρει γιατί αναβάλλεται η νομοθετική ρύθμιση που θα κάνει έγκυρες τις συμβάσεις. Μήπως επείδη αναμένονται εξελίξεις στον ΟΔΙΕ, ετοιμάζεται μια νέα ρύθμιση για από κοινού ρύθμιση των εργασιακών τους θεμάτων;

Εν τω μεταξύ για τις 15 Νοεμβρίου ορίστηκε  η Γενική Συνέλευση των πρακτόρων για να αποφασίσουν σε ποιές ενέργειες θα προχωρήσουν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους, τόσο για το θέμα της σύμβασης όσο και για τα Εταιρικά Πρακτορεία που ισχυρίζονται ότι ετοιμάζει ο ΟΠΑΠ.

πηγή : Ημερησία

Διάλογο με τη διοίκηση ΟΠΑΠ ζητούν οι πράκτορες

ΔΙΑΛΟΓΟ με τη διοίκηση του ΟΠΑΠ ζητούν άμεσα οι πράκτορες του Οργανισμού, οι οποί­οι έχουν προγραμματίσει για σήμερα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας τους προκείμενου να προχωρήσουν στη σύγκληση γενικής συνέλευσης με θέμα τις επόμενες κι­νητοποιήσεις τους.Οι πράκτορες, οι οποίοι αντιδρούν έντονα για το θέμα της σύμβασης τους με τον ΟΠΑΠ ζητώντας σχετική νομοθετική ρύθμιση προ­κειμένου να είναι και νομικά κατοχυρωμένοι, εναντιώνονται και στη λειτουργία του δεύτε­ρου πρακτορείου που ελέγχεται από τον Ορ­γανισμό στο εκθεσιακό κέντρο της ΔΕΘ.

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ απέστειλε μάλιστα εξώδικο προς τον Οργανι­σμό διαμαρτυρόμενη για την «αντισυμβατική» και «παράνομη»» συμπεριφορά που δημι­ουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού Η ΠΟΕΠΠΠ διαμαρτύρεται ότι τα πρακτορείο αυτό, το οποίο είναι υπερσύγχρονο, πλήττει τα πρακτορεία της περιοχής δημιουργώντας συν­θήκες αθέμιτου ανταγωνισμού

Στο σημερινό διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΕΠΠΠ τα μέλη αναμένεται να αποφασίσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στα τελη Οκτω­βρίου. Μέχρι τότε οι εκπρόσωποι της ομο­σπονδίας ελπίζουν ότι θα έχει προηγηθεί διά­λογος με τη διοίκηση του ΟΠΑΠ προκειμέ­νου να βρεθούν οι απαραίτητες λύσεις για μια σειρά θεμάτων Οι πράκτορες έκτος από το θέμα της νομοθετικής ρύθμισης για τη σύμβαση τους με τον ΟΠΑΠ αντιδρούν έντονα στις πρόσφατες φορολογικές αλλαγές, κα­θώς τους έχει επιβληθεί η τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων

Μ.Καλ. Ναυτεμπορική

Εξώδικο της ΠΟΕΠΠΠ στον ΟΠΑΠ

Η ΠΟΕΠΠΠ απέστειλε εξώδικο στον ΟΠΑΠ με αφορμή το στήσιμο του περιπτέρου-πρακτορείου στη ΔΕΘ και στη συνεχεία σε συνερ­γασία με το σωματείο Θεσσαλονίκης προχώρησε στην κατάληψή του. Στο εξώδικο γίνεται λόγος για «για αντισιμβατική και παράνο­μη συμπεριφορά του ΟΠΑΠ. που αφορά την ίδρυση και λειτουργία νέου πρότυπου πρακτορείου περιπτέρου σας εντός του εκθεσια­κού χώρου της ΔΕΘ, το οποίο μάλιστα προβλέπεται να λειτουργεί κατά τη διάρκεια όχι μόνο της ΔΕΘ αλλά και των κλαδικών εκθέ­σεων. που διοργανώνει η HELEXPO. δηλαδή επί διακόσιες (200) περίπου ημέρες το χρόνο...».

 

Επίσης, η ΠΟΕΠΠΠ αναφέρει ότι «δεν θα επιτρέψουμε σε καμία πε­ρίπτωση τη συνέχιση της λειτουργίας του εν λόγω πρακτορείου του ΟΠΑΠ στη ΔΕΘ ούτε και άλλου παρόμοιου, πουθενά -και αντίθετα με τους σχεδιασμούς μερίδας στελεχών σας- εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το ισχύον νομικό και συμ­βατικό πλαίσιο. Να προβείτε αμέσως στη διακοπή της λειτουργίας του εν λόγω πρότυπου πρακτορείου σας στη ΔΕΘ και εν γένει στην ανάκληση των όποιων αποφάσεων σας περί λειτουργίας του εν λόγω πρακτορείου κατά τη διάρκεια των κλαδικών εκθέσεων ή και οποτεδήποτε άλλοτε, καθώς και στην ανάκληση οποιωνδήποτε τυχόν αποφάσεων σας για λειτουργία ανάλογου πρακτορείου σε οποιονδήποτε χώρο χωρίς να έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που αναλυτικά ανωτέρω εκθέσαμε, άλλως σας δηλώνουμε ότι Θα προ­βούμε άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την προάσπιση των καθ" όλα νόμιμων δικαιωμάτων μας. Το σωματείο της Θεσσαλονίκης, με τη συμπαράσταση της ΠΟΕΠΠΠ προχώρησε σε κατάληψη, μη επιτρέποντας τις συναλλαγές στο παράνομο πρακτορεία

Ο αποκλεισμός εισόδου ξεκίνησε το Σάββατο 9 Οκτωβρίου, συνε­χίστηκε την Κυριακή, θα ακολουθήσει η Δευτέρα και θα λήξει όταν η ΟΠΑΠ βάλει λουκέτο στο πρακτορείο»

ΟΠΑΠ: «Δεν θέλουμε παράλληλο δίκτυο πρακτορείων»

Από την πλευρά της η ΟΠΑΠ ΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί ότι δεν είναι στις προθέσεις της να δημιουργήσει ένα παράλληλο δίκτυο πρακτορείων και ότι οι αντίθετοι ισχυρισμοί ορισμένων δεν είναι απλώς ανακριβείς, αλλά κινούνται και στη σφαίρα του παραλόγου. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι το περίπτε- ρο-πρακτορείο της ΔΕΘ. το οποίο ανελλιπώς λειτουργούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια κατά την περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης, χω­ρίς να υπάρξει καμία έως σήμερα αντίρρηση εκ μέρους των πρα­κτόρων της ΟΠΑΠ. δημιουργήθηκε ως πρότυπο της νέας εποχής της μορφής και λειτουργίας όλων των πρακτορείων. Επίσης, όπ ιις ημέρες που δεν θα λειτουργεί η έκθεση θα χρησιμοποιείται για ενημερωτικά σεμινάρια των πρακτόρων και υπαλλήλων της. Τέλος, διευκρινίζει για μια ακόμη φορά ότι τα κέρδη από τη λειτουργία του εν λόγω πρακτορείου διατίθενται για την ενίσχυση ενός συγκεκρι­μένου κοινωνικού σκοπού.

πηγη : Goal

«Η πελατεία αυξάνεται, ο τζίρος μειώνεται...»

ΟΣΟΙ νομίζατε πως η αύξηση στον αριθμό των Ελλήνων που παίζουν τυ­χερά παιχνίδια συνεπάγε­ται και «χρυσές δουλειές» για τους ιδιοκτήτες των πρακτορείων, κάνετε μεγά­λο λάθος, καθώς όπως μας εξηγεί ο κ. Κατσίνας. τα πράγματα δεν πάνε καθό­λου καλά ούτε στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών. «Ο κόσμος παίζει πολύ λι­γότερα χρήματα, αφού πλέον δεν έχει ώστε να δώσει μεγάλα ποσά »  Έτσι,λοιπόν, φαίνεται πως η αύξηση των «επισκεπτών των πρακτορείων στα ταμεία των ιδιοκτητών. Ο κ Κατσίνα είπε στη «Ν» ότι «παλαιότερα έρχονταν αρκετοί πελάτες και έπαι­ζαν για παράδειγμα 1.000 ευρώ σε ένα τζακ ποτ του τζόκερ. Τώρα οι περισσότε­ροι περιορίζονται σε δελτία της τάξης του 1 ή 2 ευρώ». Παράλληλα, η μείωση στα ποσοστά κέρδους από 12% σε 8% για τους ιδιοκτήτες ΠΡΟΠΟ, αποτελεί ένα ακό­μα πλήγμα για το χώρο.

Οι... προτιμήσεις

Ο κ. Κατσίνας, όντας 33 χρόνια στο συγκεκριμένο επάγγελμα, είναι από τους πλέον ειδικούς όσον αφορά στο ποια παιχνίδια είνοι πιο δημοφιλή στους παί­χτες. Έτσι, λοιπόν, πρωτα­θλητής στις προτιμήσεις των παιχτών είναι το {ΚΙΝΟ ενώ με μικρή διαφο­ρά ακολουθεί το «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ». Από εκεί και πέρα. «στο ίδιο καζάνι» όπως χαρακτηριστικά μας δήλωσε «βράζουν το ΤΖΟ­ΚΕΡ, το ΛΟΤΤΟ και το ΠΡΟΠΟ». Ενδεικτικά, μάλι­στα. μας είπε πως από τα  κατά μέσον όρο για κάποιο διάστημα 3.072 ευρώ τζί­ρου, τα 1.496 προέρχονται από το ΚΙNO. για να ακο­λουθήσει το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙ­ΧΗΜΑ. με 1.433 ευρώ. Τα υπόλοιπα ανήκουν στα άλ­λα και λιγότερο δημοφιλή τυχερά παιχνίδια.

 Σημαντική αύξηση παρατηρεί­ται στον αριθμό των ανθρώ­πων που επισκέπτονται τα πρα­κτορεία ΠΡΟΠΟ τον τελευταίο καιρό, με τους επίδοξους... εκα­τομμυριούχους να είναι άτομα κάθε ηλικίας, αλλά και κοινωνι­κής τάξης ,η οικονομική κρίση, η φτώχεια αλλά και οι υψηλοί δεί­κτες ανεργίας, οδηγούν ολοένα και περισσότερους Έλληνες στη λύση του τζόγου και των τυχε­ρών παιχνιδιών, τόσο νόμιμων όσο και παράνομων.

Μια ευκαιρία στο όνειρο ψά­χνουν οι περισ­σότεροι από αυ­τούς, καθώς εί­ναι πολλοί εκεί­νοι που πι­στεύουν ότι η τύχη αργά ή γρήγορα θα τους χαμογελά­σει. Απογοητευένοι από τις μειώσεις στους μισθούς και τις συντάξεις αλλά και από τις δυ­σκολίες στην αγορά εργασίας, άνθρωποι από 18 έως και 70 ετών, βρίσκουν ή τουλάχιστον προσπαθούν νa βρουν διέξοδο από την κρίση μέσω των τυχερών παιχνιδιών.

Η αλήθεια είναι, πάντως, ότι ο θυ­μόσοφος λαός που σχολιάζει πως «ο πίνων μεθάει και ο παίζων χάνει» έχει απόλυτο δίκιο, καθώς οι περι­πτώσεις ανθρώπων που μπορούν νο πουν ότι είναι κερδισμένοι σε βάθος χρόνου είναι ελάχιστες.

Αύξηση 20% με 30%

Ο κ. Νίκος Κατσίνας. ιδιοκτήτης πρακιορείου ΠΡΟΠΟ στο Γαλάτσι, μί­λησε στη «Ν» για την εντυπωσιακή αύξηση του οριθμού των ανθρώπων που «κυνηγούν» την τύχη τους στα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών καθημερινά αλλά και για την ιδιαιτερότητα αυτού του φαινομένου.

«Παρά το γεγονός ότι το 2009 παρα­τηρήθηκε μια γενική καθίζηση στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών, φέτος σημειώθηκε σημαντι­κή άνοδος»

Ενδεικτικά αναφέ­ρει πως το 2010 είχε αύξηση του τζίρου στο πρακτορείο του κατά 9%. ενώ από τον Ιανουάριο της ίδιας χρονιάς μέχρι τον Ιούλιο, η αύξηση του τζίρου ανερχόταν στο 15%. «Οι άνθρω­ποι που έρχονται για να παίξουν είναι κάθε ηλικίας, από 25 μέχρι και 65 ετών και πολ­λές φορές και μεγαλύ­τεροι».

Όπως μος εξήγησε και ο ίδιος, η κρίση και η δύσκολες συν­θήκες που επικρα­τούν στη χώρα μας τον τελευταίο και­ρό έχουν οδηγήσει πολλούς ανθρώ­πους που παλαιότερα δεν έπαιζαν, στο να είναι πλέον τακτικοί πελάτες. Μπο­ρούμε να μιλάμε δηλαδή για αύξηση στον αριθμό των πελατών - τουλάχι­στον στο δικό μου πρακτορείο- της τά­ξης του 20% με 30%».

Εμπειροι και άπειροι «παίκτες» εξομολογούνται στη «Ν»

■ Η «Ν» επισκέφτηκε ένα πρακτορείο ΠΡΟΠΟ στα νότια προάστια της Αθή­νας και συζήτησε με «παίχτες» για τους λόγους που τους κάνουν να είναι τόσο συχνοί πελάτες, αλλά και ης προσδοκίες που έχουν από τα τυχερά παιχνίδια. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εκτός από τις αναμενόμενες ηλικίες παι­χτών δηλαδή 45 - 65, συναντήσαμε και αρκετούς νέους ανθρώπους.

Σταμάτης, 24 ετών. φοιτητής

«Τον τελευταίο καιρό είμαι χωρίς δουλειά και για το λόγο αυτό έχω στραφεί... στη θεά τύχη. Δε βλέπω να υπάρχει μέλλον στον επαγγελματικό τομέα και για το λόγο αυτό κυνηγάω την τύχη μου και μέσα από τα τυχερά παιχνίδια Δε θε­ωρώ πως με τον τζόγο θα λύσω το πρόβλημά μου και σίγουρα αν είχα μια στα­θερή δουλειά δε θα έπαιζα τόσο πολύ ίσως να μην ερχόμουν και καθόλου.

Παίζω περισσότερο KINΟ γιατί οι κληρώσεις είναι άμεσες, αλλά ποσό που ποντάρω είναι πολύ μικρό. Αλλωστε, δε έχω να διαθέσω περισσότερα χρήματα».

Παναγιώτης» 63 ετών, συνταξιούχος

«Η σύνταξή μου είναι τόσο μικρή που σχεδόν είμαι αναγκασμένος να παίζψ τυχερά παιχνίδια». λέει ο κ. Παναγιώτης στη «Ν», ο οποίος δηλώνει τακτικός πελάτης του πρακτορείου. «Με μια τόσο μικρή σύνταξη, αν δε είσαν τα παιδιά μου, θα ήταν αδύνατον ακόμα και να επιβιώσω.Στην ηλικία που βρίσκομαι είναι πολύ δύσκολο να βρω κάποια δουλειά και για αυτό η μόνη μου λύση είναι τα τυχερά παιχνίδια Παίζω ΤΖΟΚΕΡ, πολύ μικρά ποσά φυσικά με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει η ζωή μου».

 Ο Αγγελος δηλώνει πιο μετριοπαθής παίχτης.

«Δεν πιστεύω πως με τα τυ­χερά παιχνίδια θα λύσω το πρόβλημα εης ζωής μου, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Παί­ζω πολύ μικρά ποσά μιας και ο μισθός μου, ύστερα και από τις τελευταίες πε­ρικοπές, δεν ενδείκνυται για σπατάλες, ενώ πολλές φορές δεν επαρκεί ούτε για τα βασικά. Σε καμία περίπτωση δε θεωρώ πως τα τυχερά παιχνίδια είναι η λύ­ση για τα οικονομικά προβλήματα του καθένα Όμως, ακόμα και εγώ που δεν έπαιζα ποτέ. τον τελευταίο καιρό επισκέπτομαι το πρακτορείο όλο και συχνό­τερα. Σε μια κοινωνία που δε σου δημιουργεί καμία ασφάλεια για το μέλλον, είναι πολύ λογικό ο κόσμος να αναζητά τέτοιου είδους διεξόδους».

Πηγή :η ΝΙΚΗ

Προς κλιμάκωση οι αντιδράσεις των πρακτόρων

Κλιμακώνεται η ρήξη στη σχέση ΟΠΑΠ-Πρακτόρων και ήδη η Ομοσπονδία πρακτόρων προχωρά στις επόμενες κινήσεις της, απογοητευμένη από τη «διπλή γλώσσα» αλλά και τη γενικότερη μέχρι σήμερα αντίδραση της Διοίκησης του ΟΠΑΠ. Ειδικότερα, για αύριο έχει προγραμματιστεί Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Πρακτόρων για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με θέμα τις κινητοποιήσεις και τις άλλες ενέργειες στις οποίες θα προχωρήσει η Ομοσπονδία αντιδρώντας στη «διπλή γλώσσα» που διατηρεί η διοίκηση του ΟΠΑΠ.

Ηδη είναι υπό κατάληψη από το Σάββατο το εταιρικό πρακτορείο του ΟΠΑΠ στη ΔΕΘ.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει ο κ. Τοπτσίδης Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, «η διοίκηση του ΟΠΑΠ δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της με βάση τις οποίες αναστείλαμε την απεργία στο Μουντιάλ (για κύρωση με νόμο της σύμβασης, για το φορολογικό θέμα κ.λ.π.) και αντίθετα με όσα ρητά δηλώνει προχωρεί στην δημιουργία εταιρικών καταστημάτων. Ενώ ο κ. Σπανουδάκης μας έχει διαβεβαιώσει ότι θα δεσμευτεί γραπτά πως δεν θα προχωρήσει στη δημιουργία εταιρικών καταστημάτων, δεν το έκανε και από παντού μαθαίνουμε ότι αναζητά κατάλληλα καταστήματα σε όλες τις μεγάλες πόλεις για τη δημιουργία εταιρικών καταστημάτων.»

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας υπάρχει ένα παλιό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης 500 εταιρικών καταστημάτων ΟΠΑΠ το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή χωρίς να ανακοινώνεται επισήμως κι ενώ προφορικά η διοίκηση διαβεβαιώνει για το αντίθετο.

Μ.Πρωτ.Capital.gr

ΠΟΕΠΠΠ «Είναι ψεύτες και αφερέγγυοι»

Εκτός από τον «πόλεμο» ανάμεσα στον ΟΠΑΠ και τις ξένες στοιχηματικές εταιρείες, ο οργανισμός έχει ανοίξει μέτωπο και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ (ΠΟΕΠΠΠ).Το Σάββατο στις 22 Μαΐου, στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ, τα πρακτορεία έμειναν κλειστά λόγω απεργίας, καθώς οι πράκτορες έκαναν την απειλή τους πράξη, διαμαρτυρόμενοι κυρίως για το φορολογικό (ζήτησαν αύξηση από 8 σε 12%) και για την καθυστέρηση επικύρωσης από τη Βουλή των συμβάσεων αποκλειστικότητας.

 

Βλέποντας ότι κανένα από τα αιτήματά τους δεν βρίσκει ανταπόκριση, αποφάσισαν 48ωρη απεργία στις 11 και 12 Ιουνίου, στις δύο πρώτες ημέρες δηλαδή του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Μπροστά στον κίνδυνο να χαθούν πολλά χρήματα (και από τις δύο πλευρές, ΟΠΑΠ - πράκτορες δηλαδή) ο πρόεδρος της ΠΟΕΠΠΠ Κυριάκος Τοπτσίδης πήρε τις υποσχέσεις που ήθελε από τους διοικούντες τον Οργανισμό και ανέστειλε την απεργία.

Πέρασαν τέσσερις μήνες από τότε, αλλά ακόμα δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. «Δεν έχουν λύσει κανένα από τα προβλήματά μας. Εκτέθηκα στους πράκτορες και συναγωνιστές μου αναστέλλοντας την απεργία τον Ιούνιο και το πήραν ως αδυναμία. Είναι ψεύτες και αφερέγγυοι», δηλώνει ο κ. Τοπτσίδης στην «Ε» από τη Θεσσαλονίκη και τη ΔΕΘ, όπου έχει γίνει κατάληψη σε πρακτορείο ΠΡΟΠΟ, το οποίο δημιουργήθηκε πριν από λίγο καιρό από τον ΟΠΑΠ και το οποίο η ΠΟΕΠΠΠ θεωρεί ότι είναι παράνομο:

«Είναι παραβάτες 100%. Εχουν ανοίξει πόλεμο με 5.000 πρακτορεία και αυτή τη φορά δεν αστειεύεται κανένας από μας. Αν δεν κλείσει το συγκεκριμένο πρακτορείο δεν θα φύγουμε από δω», τονίζει ο κ. Τοπτσίδης. Το συγκεκριμένο πρακτορείο, όπως και ένα ακόμα στο «Ελ. Βενιζέλος», λειτουργεί σε άλλο δίκτυο σε σχέση με τα υπόλοιπα πρακτορεία.

«Παράνομο»

Αυτό που οδηγεί τους πράκτορες σε ακραία μέτρα είναι η στάση του ΟΠΑΠ και των αρμόδιων υπουργών, που δεν ξεκαθαρίζουν τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον, ποια είναι τα σχέδιά τους (αν υπάρχουν σχέδια).

«Ο ΟΠΑΠ αυτή τη στιγμή έχει 5.000 πρακτορεία, αλλά κινείται για να ανοίξει νέα (σ.σ. στο The Mall και στο Athens Heart), που -όπως και αυτό εδώ στη Θεσσαλονίκη- θα λειτουργούν με δικό τους δίκτυο. Αυτό είναι παράνομο και δεν πρόκειται να γίνει. Ακόμα κι αν δεν θέλουν να περάσουν από τη Βουλή τη σύμβαση που έχουμε υπογράψει, θα πρέπει να μας του πουν για να δούμε κι εμείς τι θα κάνουμε. Να κανονίσουμε την πορεία μας. Σε λίγο θα ανοίξει η αγορά και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει», συμπληρώνει ο κ. Τοπτσίδης.

Σε ό,τι αφορά τη σύμβαση πρόκειται για μια συμφωνία ανάμεσα στον ΟΠΑΠ και την ΠΟΕΠΠΠ που έγινε πριν από περίπου ένα χρόνο και που ακόμα δεν έχει περάσει από τη Βουλή, παρά τις συνεχείς υποσχέσεις της διοίκησης του Οργανισμού ότι κάτι τέτοιο θα γινόταν άμεσα.

Η σημερινή διοίκηση του ΟΠΑΠ, με πρόεδρο τον κ. Χ. Σταματόπουλο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ι. Σπανουδάκη, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της στην αρχή του χρόνου προχώρησε αμέσως στην έναρξη ισχύος της σύμβασης που είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές με την προηγούμενη διοίκηση. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συνεργασία των δύο πλευρών όταν η αγορά ανοίξει μέσω ενός δικτύου, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τους πράκτορες.

Η σύμβαση

«Τη συγκεκριμένη σύμβαση στον ΟΠΑΠ τη χρησιμοποιούν κατά το δοκούν. Οπου τους συμφέρει τη χρησιμοποιούν, όμως τις υποχρεώσεις τους δεν τις εφαρμόζουν, με αποτέλεσμα να μας παραμυθιάζουν και να μας λένε ένα σωρό ψέματα. Τελείωσαν αυτά, η υπομονή εξαντλήθηκε. Ο κ. Νικητιάδης είχε δεσμευθεί ότι η σύμβασή μας θα πήγαινε στη Βουλή με τα επόμενα νομοσχέδια. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, παρά τις συνεχόμενες διαμαρτυρίες μας με επιστολές προς πάσα κατεύθυνση», καταλήγει ο κ. Τοπτσίδης.

**Πολύ θα θέλαμε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά, αυτή του ΟΠΑΠ. Ομως, οι αλλεπάλληλες προσπάθειές μας να έρθουμε σε επαφή με το διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού κ. Σπανουδάκη έπεσαν στο κενό. Προφανώς επειδή δεν ήταν σε θέση να απαντήσει σε ερωτήματα που αυτή τη στιγμή μοιάζουν (και είναι) «καυτά»...

ΟΠΑΠ: Πρακτορεία σε Mall και Athens Heart

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού βρίσκοντοι σε διαπραγματευσεις για τη μίσθωση χώρων με σκοπό τη λειτουργία αρχι­κά δύο νέων πρακτορείων στο ε­μπορικό κέντρο «Τhe Mall Athens» στο Μαρούσι και στο "Athens Heart "οτην Οδό Πειραιώς.

Οι διαπραγ­ματεύσεις παραμένουν σε εξέλι­ξη χωρίς να έχει επέλθει ακόμη συμφωνία για τη μίσθωση των συ­γκεκριμένοι χώρων.

Σημειώνεται πως ήδη βρίσκο­νται οε λειτουργία δυο σημαία πώ­λησης που ανήκουν και λειτουρ­γούν από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και όχι από κάποιον αδειοδοτημένο πρά­κτορα, στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και πρόσφατα στους χώ­ρους της Διεθνούς Εκθεσης Θεσ­σαλονίκης.

Το τελευταίο αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση και θα λειτουργεί οτη διάρκεια και των κλαδικών εκ­θέσεων τις οποίες οργανώνει η HELEXPO, δηλαδή για διάστημα περίπου 200 ημερών το χρόνο. Ο ΟΠΑΠ έχει αποφασίσει τα κέρδη που θα προκύπτουν από τα παι­χνίδια στο συγκεκριμένο πρακτο­ρείο/περίπτερο σε κάθε έκθεση, να διατίθενται για την ενίσχυση ε­νός συγκεκριμένου κοινωνικού σκοπού. Οι πρόσφατες ενέργειες του Οργανισμού αναφορικά με την προσθήκη νέων σημείων πώλη­σης εντάσσονται, σύμφωνα με έ­μπειρα στελέχη του χώρου, στην στρατηγική που αναπτύσσεται ε­νόψει της ρύθμισης της αγοράς τυχερών παιχνιδιών. «Οι χορηγίες στις ομάδες της Superleague και στα πρωταθλή­ματα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ έκοψαν σε επίπεδο προβο­λής το δρόμο στους υποψήφιους ανταγωνιστές, και το ίδιο φαίνε­ται πως επιθυμεί να πράξει ο ΟΠΑΠ για το επίγειο δίκτυο», έλεγαν.

 

«Πράξη πολέμου»

Τα σχέδια, ωστόσο, του Οργα­νισμού αναφορικά με την πρόθε­ση λειτουργίας εταιρικών πρα­κτορείων δεν χαροποίησαν την ΠΟΕΠΠΠ (Πανελλήνια Ομοσπον­δία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ) που εκπροσωπεί πάνω από 5 χι­λιάδες μέλη-πράκτορες Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κ. Τοπτσίδης έκανε λόγο για «πρά­ξη πολέμου» και προανήγγειλε την κατάθεση ασφαλιστικών μέτριων οε περίπτωση που ο Οργανισμός προχωρήσει στην απόφασή του, την οποία και χορακτήρισε παρά­νομη με βάση τη σύμβαση που έ­χουν υπογράψει οι δυο πλευρές. «Οπουδήποτε ανοίξει ιδιόκτητο πρακτορείο ο ΟΠΑΠ, να ξέρουν ότι θα το κλείσουμε», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται πως παρά το ότι ΟΠΑΠ και πράκτορες έχουν υπο­γράψει σύμβαση αποκλειστικό­τητας, εκκρεμεί για πάνω από 12 μήνες η κύρωση της σχεηκής νο­μοθετικής ρύθμισης από το Κοι­νοβούλιο.

Πηγή : Οικονομία

 

Καπελέρης:  Μήνυμα σε πρακτορες της ΟΠΑΠ

Σε επιβεβαίωση ότι γίνονται έλεγχοι σε λογαριασμούς παραγόντων του ποδοσφαίρου, καθώς και αν οι ροές των χρημάτων οδηγούν σε φοροδιαφυγή ή ξέπλυμα χρήμα­τος, προχώρησε χθες ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ. Γιάννης Καπελέρης.

Κατέληξε δε, στέλνοντας μήνυμα προς τους πράκτο­ρες της ΟΠΑΠ Α.Ε.:

 

 

«Δεν είναι δυνατό στη σημερινή εποχή, που έχουμε ξεκινήσει αγώνα κατά της φοροδιαφυγής και της παρα­οικονομίας, να δίνουμε τη δυνατότητα σε πράκτορες να αποδίδουν κέρδος μέχρι 20 χιλ. ευρώ ανά δελτίο. Είναι πολύ εύκολο, αν κάποιος γνωρίζεται με κάποιον πράκτορα, να αγοράσει ορισμένο δελτίο» ανέφερε.

Ο ισχυρός άνδρας ταυ ΣΔΟΕ τόνισε ότι οι έλεγχοι βρίσκονται σε καλό δρόμο και ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα αλλά διευκρίνισε ότι ο χρόνος που θα γίνει δεν εξαρτά­ται από το ΣΔΟΕ αλλά από τις υπηρεσίες του εξωτερικού, αφού η οικονομική δραστηριότητα κάποιων παραγόντων έχει να κάνει με εταιρείες της αλλοδαπής.

Πηγή : Απογευματινή

Σκληραίνουν τη στάση στον ΟΠΑΠ οι πράκτορες

Aποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω αυτή τη φορά εμφανίζονται οι πράκτορες του ΟΠΑΠ, οι οποίοι προχωρούν με ταχείς ρυθμούς σε κινητοποιήσεις και απεργίες, προειδοποιώντας ανοικτά πλέον ότι θα αφήσουν τον Οργανισμό χωρίς δίκτυο.

Αναλυτικότερα, με βασικό τους αίτημα να υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση για τη σύμβαση που έχουν υπογράψει με τον ΟΠΑΠ, οι επικεφαλής της ΠΟΕΠΠΠ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ) πραγματοποίησαν χθες, και συνεχίζουν σήμερα, συναντήσεις με τα σωματεία σε ολόκληρη τη χώρα για να συντονίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οπως υπογραμμίζει μιλώντας στη «Ν» ο πρόεδρος της ΠΟΕΠΠΠ, Κ. Τοπτσίδης, «παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μας να ολοκληρώσουμε το θέμα της σύμβασης με τον ΟΠΑΠ, κάτι που μπορεί να γίνει μόνο με σχετική νομοθετική ρύθμιση από το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, μας έχουν αγνοήσει παντελώς και δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση για το σχετικό αίτημά μας. Αυτή τη φορά δεν θα κάνουμε πίσω και είμαστε προετοιμασμένοι να φθάσουμε στα άκρα».

Σύμφωνα με τους πράκτορες όταν αποφάσισαν να αναστείλουν την απεργία τους στις αρχές του καλοκαιριού, η κυβέρνηση και ο ΟΠΑΠ είχαν ζητήσει χρόνο για διαβούλευση επί των αιτημάτων τους, δεσμευόμενοι για την επίλυσή τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Η διοίκηση του Οργανισμού είχε δεσμευτεί ότι η νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τη σύμβασή τους με τον ΟΠΑΠ θα πήγαινε στη Βουλή με τα επόμενα νομοσχέδια.

Τρεις μήνες μετά όμως και ενώ η ΠΟΕΠΠΠ έχει αποστείλει δεκάδες επιστολές, όχι μόνο προς τον ΟΠΑΠ, αλλά και προς τον ίδιο τον υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, Π. Γερουλάνο, δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα καμία θετική απάντηση.

Εκτός από το «καυτό» θέμα της σύμβασης οι πράκτορες αντιδρούν και σε μια σειρά άλλων θεμάτων όπως για τις εργασίες που γίνονται για την ενιαία εταιρική εικόνα, καθώς υποστηρίζουν ότι η αναμόρφωση κάποιων πρακτορείων έγινε με προχειρότητα.

Παράλληλα, αντιδρούν έντονα για τα πρακτορεία που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο ΟΠΑΠ, το πρώτο στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και το δεύτερο στη ΔΕΘ ενώ καταγγέλλουν σχέδια του Οργανισμού για ίδρυση πρακτορείων στο Athens Mall και το Athens Heart. Οπως υποστηρίζουν ο ίδιοι δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με την ύπαρξη αυτών των πρακτορείων, ενώ παράλληλα με αυτές τις ενέργειες ενισχύεται η πεποίθηση ότι ο ΟΠΑΠ επιδιώκει να δημιουργήσει δικό του δίκτυο.

Υπενθυμίζεται ότι, η σημερινή διοίκηση της ΟΠΑΠ, με επικεφαλής του κ. Χ. Σταματόπουλο, πρόεδρο και Ι. Σπανουδάκη, διευθύνοντα σύμβουλο, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά τις στις αρχές του έτους προχώρησε άμεσα στην έναρξη ισχύος της σύμβασης που είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές με την προηγούμενη διοίκηση την περασμένη χρονιά.

Η σύμβαση δημιουργεί ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο για τη συνεργασία του ΟΠΑΠ με το δίκτυό του και περιλαμβάνει σαφείς όρους για τη μεταξύ τους συνεργασία στην περίπτωση που η αγορά τυχερών παιχνιδιών ανοίξει στον ανταγωνισμό. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει τον όρο ότι όλα τα αποκλειστικά παιχνίδια θα διανέμονται μέσα από το επίσημο δίκτυο των πρακτόρων και μόνο τα παιχνίδια που θα έχουν ανταγωνισμό θα μπορούν να διατεθούν από εναλλακτικά κανάλια.

Μ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ naftemporiki.gr

ΟΠΑΠ: Πρακτορεία σε Mall και Athens Heart
  Τη λειτουργία εταιρικών πρακτορείων –αντίστοιχα αυτών στο «Ελ. Βενιζέλος και στην Δ.Ε.Θ.– σε μεγάλα εμπορικά κέντρα της Αθήνας σχεδιάζει η διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τη μίσθωση χώρων με σκοπό τη λειτουργία αρχικά δύο νέων πρακτορείων, στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens στο Μαρούσι και στο Athens Heart στην Οδό Πειραιώς. Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε εξέλιξη χωρίς να έχει επέλθει ακόμη συμφωνία για τη μίσθωση των συγκεκριμένων χώρων.

Παράλληλα, πραγματοποιείται έρευνα αγοράς προκειμένου να εντοπιστούν ελεύθεροι χώροι μεγάλης εμπορικής προβολής εν πρώτοις στην πρωτεύουσα, οι οποίοι και να πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας πρακτορείων της εταιρείας.

Σημειώνεται πως ήδη βρίσκονται σε λειτουργία δύο σημαία πώλησης που ανήκουν και λειτουργούν από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και όχι από κάποιον αδειοδοτημένο πράκτορα, στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και πρόσφατα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το τελευταίο αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση και θα λειτουργεί στη διάρκεια και των κλαδικών εκθέσεων τις οποίες οργανώνει η HELEXPO, δηλαδή για διάστημα περίπου 200 ημερών το χρόνο. Ο ΟΠΑΠ έχει αποφασίσει τα κέρδη που θα προκύπτουν από τα παιχνίδια στο συγκεκριμένο πρακτορείο/περίπτερο σε κάθε έκθεση, να διατίθενται για την ενίσχυση ενός συγκεκριμένου κοινωνικού σκοπού.

Οι πρόσφατες ενέργειες του Οργανισμού αναφορικά με την προσθήκη νέων σημείων πώλησης εντάσσονται, σύμφωνα με έμπειρα στελέχη του χώρου, στην στρατηγική που αναπτύσσεται ενόψει της ρύθμισης της αγοράς τυχερών παιχνιδιών. «Οι χορηγίες στις ομάδες της Superleague και στα πρωταθλήματα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ έκοψαν σε επίπεδο προβολής το δρόμο στους υποψήφιους ανταγωνιστές, και το ίδιο φαίνεται πως επιθυμεί να πράξει ο ΟΠΑΠ για το επίγειο δίκτυο», έλεγαν.

«Πράξη πολέμου»

Τα σχέδια, ωστόσο, του Οργανισμού αναφορικά με την πρόθεση λειτουργίας εταιρικών πρακτορείων δεν χαροποίησαν την ΠΟΕΠΠΠ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ) που εκπροσωπεί πάνω από 5 χιλιάδες μέλη-πράκτορες.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κ. Τοπτσίδης μιλώντας στο Capital.gr έκανε λόγο για «πράξη πολέμου» και προανήγγειλε την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση που ο Οργανισμός προχωρήσει στην απόφασή του, την οποία και χαρακτήρισε παράνομη με βάση τη σύμβαση που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές. «Οπουδήποτε ανοίξει ιδιόκτητο πρακτορείο ο ΟΠΑΠ, να ξέρουν ότι θα το κλείσουμε», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται πως παρά το ότι ΟΠΑΠ και πράκτορες έχουν υπογράψει σύμβαση αποκλειστικότητας, εκκρεμεί για πάνω από 12 μήνες η κύρωση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης από το Κοινοβούλιο.

Νίκος Χρυσικόπουλος Capital.gr

Συνδρομητική τηλεόραση έρχεται στα πρακτορεία

ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ θα εκπέμπει στις οθόνες όλων των πρακτορείων του ΟΠΑΠ το νέο εγχείρημα του οργανισμού: η συνδρομητική τηλεόραση. Πρό­κειται για το αποτέλεσμα τηςσυνεργασίαςτου ΟΠΑΠ με την εταιρεία παραγωγής Vermantia Media Croup.

 

Η στελέχωση

Τις τελευταίες ημέρες είναι σε εξέλιξη η στελέχωση του καναλιού και η οριστικοποίηση του προγράμματος. Ανθρωποι της εταιρείας παραγωγής έχουν συνεχείς συναντήσεις και ίσως εντός της ερχόμενης εβδομά­δας να είναι σε θέση να ανακοινώσουν τόσο τα ονό­ματα των δημοσιογράφων που θα εργαστούν όσο και το πλήρες πρόγραμμα.

Ουσιαστικά, έχουν ήδη οριστικοποιηθεί συμφωνίες με δημοσιογράφους, όμως αυτές δεν έχουν εξασφαλίσει την έγκριση του ΟΠΑΠ. Τα συμβόλαια που έχουν υπογράψει η Vermantia Media Croup και ο ΟΠΑΠ κάνουν λόγο για διετή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών και προβλέπουν ότι όλες οι προσλήψεις γί­νονται από την εταιρεία παραγωγής, υπό την προϋ­πόθεση ότι έχουν εγκριθεί από τον οργανισμό.

Δύο εκπομπές

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, η ΟΠΑΠ TV θα εκπέμπει δώδεκα ώρες το 24ωρο. Σε εκκρεμότητα παραμένει αν το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 11.00 ή στις 12.00. Μόλις δύο ζωντανές εκπομπές θα προβάλ­λονται με τον ίδιο ουσιαστικά χαρακτήρα. Η πρώ­τη θα είναι από τις 11.00 έως τις 13.00 και η δεύτε­ρη από τις 18.00 έως τις 20.00. Για τις συγκεκριμέ­νες εκπομπές έχουν ήδη «κλειστεί» τα απαιτούμενα στούντιο. Οι εκπομπές θα παρέχουν πληροφόρηση για τους αγώνες του στοιχήματος που περιλαμβά­νει το κουπόνι της συγκεκριμένης ημέρας, ενώ στις προθέσεις των ανθρώπων της εταιρείας παραγωγής είναι να υπάρχει και τουλάχι­στον ένας καλεσμένος. Φυσι­κά, στις εκπομπές, όπως και καθ' όλη τη διάρκεια του δωδεκάωρου προγράμματος θα υπάρχει συνεχής ροή αποτελεσμάτων των αγώνων.

 Το διαδίκτυο

 Η συγκεκριμένη κίνηση γίνε­ται με την προοπτική να υπάρ­χει και διαδικτυακή πρόσβαση στο πρόγραμμα της ΟΠΑΠ TV. Παράλληλα, τα στελέχη του ΟΠΑΠ και της εταιρείας εξέτασαν και το ενδεχόμενο το κα­νάλι να μπει σε κάποιο από τα πακέτα της NOVA ή του Conn-X TV. Φαίνεται, όμως ότι προς στιγμήν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό να συμβεί.

Πηγή: real news

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, δώ­δεκα ώρεςτηλεοπτικού προγράμματος θα μπορούν να απολαμβάνουν οι παίκτες του ΟΠΑΠ που θα επι­σκέπτονται τα πρακτορεία. Για να συμβεί αυτό, χρει­άζεται να παραδοθούν μέσα στιςεπόμενες μέρες σε όλα τα πρακτορεία οι αποκωδικοποιητές που απαι­τούνται, καθώς πρόκειται για συνδρομητική τηλεό­ραση που θα εκπέμπει μόνο στα πρακτορεία.
Eως τις 30 Νοεμβρίου οι πράκτορες  ΠΡΟΠΟ

Eως τις 30 Νοεμβρίου οι πράκτορες λαχείων - ΠΡΟΠΟ και εφημεριδοπώλες μπορούν να θεωρήσουν βιβλία

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ έως την 30ή Νοεμβρίου αντί της 30ής Οκτωβρίου η δυνατότητα για να θεωρήσουν βιβλία εσόδων - εξόδων οι πράκτορες λαχείων - ΠΡΟΠΟ αλλά και οι εφημεριδοπώλες, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1133/27-9-2010 του Yπουργείου Οικονομικών.

Με βάση τον νέο φορολογικό νόμο οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες υποχρεούνται πλέον να τηρούν βιβλία Β΄ Κατηγορίας.

 ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων ένταξης κατηγορίας επιτηδευματιών στη Β' Kατηγορία βιβλίων».

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α'/23.04.2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις της παραγράφου 32 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου ο πράκτορας κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή), ο υποπράκτορας εφημερίδων και περιοδικών και εφημεριδοπώλης, που ήταν απαλλασσόμενοι από την τήρηση βιβλίων με τις προϊσχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ υποχρεώνονται από 01.07.2010 στην τήρηση βιβλίου εσόδων - εξόδων.

2. Περαιτέρω με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1091/14.06.2010 μεταξύ των άλλων δόθηκε η δυνατότητα στους πιο πάνω επιτηδευματίες να ενημερώσουν το βιβλίο εσόδων – εξόδων μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2010 και να θεωρήσουν μέχρι την ημερομηνία αυτή το χειρόγραφο βιβλίο εσόδων – εξόδων ή μέχρι την 31.10.2010 τη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων - εξόδων.

3. Δεδομένου ότι οι πιο πάνω επιτηδευματίες ήταν απαλλασσόμενοι μέχρι την 30.06.2010 από την τήρηση βιβλίων, ενόψει και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο οικείο ασφαλιστικό ταμείο και επιμελητήριο για την εγγραφή τους και τη λήψη ενημερότητας, προκειμένου να θεωρήσουν βιβλία στην αρμόδια ΔΟΥ, δίνεται η δυνατότητα σ'Α αυτούς να ενημερώσουν το βιβλίο εσόδων - εξόδων μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2010 και να θεωρήσουν μέχρι αυτή την ημερομηνία το χειρόγραφο βιβλίο εσόδων - εξόδων και τη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων - εξόδων. Περαιτέρω, κατά την πρώτη θεώρηση των πιο πάνω εντύπων μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2010 δεν θα ζητείται βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα και επιμελητήριο, με την υποχρέωση αναγγελίας των επιτηδευματιών αυτών με κατάσταση που θα υποβληθεί από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ στο οικείο ασφαλιστικό ταμείο και επιμελητήριο, μετά την ημερομηνία λήξης της ανωτέρω προθεσμίας.

4. Επίσης διευκρινίζεται ότι για την πώληση λαχείων από τους πράκτορες κρατικών λαχείων δικαιολογητικό εγγραφής στα φορολογικά τους βιβλία αποτελεί η εκκαθάριση που εκδίδεται από τη Δ/νση Κρατικών Λαχείων για την προμήθειά τους, ενώ για τους μεταπωλητές – επιτηδευματίες κρατικών λαχείων (π.χ. πρακτορεία ΠΡΟΠΟ κ.λπ.) δικαιολογητικό εγγραφής στα φορολογικά τους βιβλία μπορεί να αποτελέσει οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως η σύνταξη βεβαίωσης ή πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής λαχείων από οποιοδήποτε από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, όπου θα αναγράφεται, εκτός των άλλων, η συνολική αξία αγοράς τους και η συνολική ονομαστική τους αξία, ώστε να προκύπτει η προμήθεια που λαμβάνουν, η οποία και θα καταχωρείται ως ακαθάριστο έσοδο στα βιβλία αυτών.

5. Για την πρώτη εφαρμογή και για τη διευκόλυνση των εκμεταλλευτών ΕΔΧ αυτοκινήτων, το βιβλίο εσόδων - εξόδων μπορεί να ενημερωθεί για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο μέχρι τη 15η Οκτωβρίου 2010. Η εκτύπωση της μηνιαίας κατάστασης των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου μπορεί να γίνει μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2010.

Συνεπώς η θεώρηση των παραπάνω εντύπων βιβλίων μπορεί να γίνει μέχρι την πιο πάνω προθεσμία ενημέρωσης ή εκτύπωσής τους, κατά περίπτωση.

Στην ίδια προθεσμία της 15ης Οκτωβρίου 2010 μπορεί να θεωρηθεί το Βιβλιάριο Συντήρησης Επισκευών (ΒΣΕ) και να υποβληθεί η δήλωση της Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής (φτμ) - ταξίμετρο, από τους πιο πάνω επιτηδευματίες.

Κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων στους υπόχρεους στην περίπτωση ύπαρξης οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία οι προϊστάμενοι ΔΟΥ να κάνουν ευρέως χρήση του δικαιώματός τους (τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια περ. β'Α παρ. 8 άρθρου 36 του ΚΒΣ) και να θεωρούν βιβλία και περιορισμένο αριθμό στοιχείων με έγγραφη αναγγελία κάθε περίπτωσης στα αρμόδια για τα χρέη αυτά πρόσωπα.

Στην περίπτωση που κατά τη θεώρηση στοιχείων (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών) διαπιστώνεται ότι δεν έχει αποδοθεί ο κατ'Α αποκοπή ΦΠΑ κάποιων ετών από τους υπόχρεους, οι οποίοι προσκομίζουν στοιχεία για θεώρηση, να εκδίδεται εντολή για προσωρινό έλεγχο ΦΠΑ και να καταλογίζεται η σχετική υποχρέωση (ποσό κατ'Α αποκοπή ΦΠΑ) για τη χρήση που οφείλεται και εφόσον γίνει συμβιβασμός σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις να προβαίνετε σε θεώρηση των προσκομιζόμενων στοιχείων

ΠΗΓΗ ;ΕΧΠΡΕΣ

 Κατά την πρώτη θεώρηση των εντύπων μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2010 δεν θα ζητείται βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα και επιμελητήριο.
Σελίδα 18 από 18
Business facebook Feed in store από τη Master Bet

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

ΨΙΘΥΡΟΙ, ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

HomeΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Top of Page