praktores.com
 
 
Τέλος  η διακρατική συμφωνία για τον ΟΠΑΠ στην Κύπρο

Λευκωσία: Τέλος στο μονοπώλιο  που απολαμβάνει σήμερα ο ΟΠΑΠ, δυνάμει διακρατικής συμφωνίας,  θέτει νομοσχέδιο που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 26/10/2016. Το νομοσχέδιο  στάλθηκε χθες στη Βουλή για ψήφιση.  Στόχος της Κυβέρνησης είναι η υποκατάσταση της διακρατικής συμφωνίας που υπογράφηκε στις 25/7/2003 με την Κυβέρνηση της Ελλάδας για τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών από τον ΟΠΑΠ στην Κύπρο, από ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που προβλέπει τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής ορισμένων τυχερών παιχνιδιών σε πάροχο που θα επιλεγεί κατόπιν συγκεκριμένης διαδικασίας και θα υπόκειται σε αυστηρό ρυθμιστικό έλεγχο και εποπτεία.  Αυτός ο πάροχος μπορεί να είναι και πάλι ο ΟΠΑΠ.

Όπως αναφέρεται  στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο «η ανάγκη σύνταξης του νομοσχεδίου προέκυψε αφού λήφθηκε προειδοποιητική επιστολή παράβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν), η οποία, μεταξύ άλλων, αφορούσε παράβαση του Άρθρου 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ μέρους των Κυπριακών Αρχών λόγω έλλειψης ίσης μεταχείρισης της εταιρείας ΟΠΑΠ (Κύπρου) λτδ έναντι των λοιπών παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, εφόσον, διά διακρατικής συμφωνίας, ο ΟΠΑΠ εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας για τα στοιχήματα».

Οι Κυπριακές Αρχές, στο πλαίσιο της τελευταίας απαντητικής τους επιστολής σε σχέση με την προειδοποιητική επιστολή παράβασης, ενημέρωσαν την Κομισιόν ότι κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 15/4/2015, η Δημοκρατία υιοθέτησε μια μεταβατική προσωρινή περίοδο κατά την οποία θα ασκείται προληπτικός έλεγχος επί του υφιστάμενου παρόχου από μια Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, ώστε να εξασφαλισθούν τα απαιτούμενα χρονικά περιθώρια για να επιτευχθεί η μεταρρύθμιση του νομικού / ρυθμιστικού πλαισίου που θα διέπει τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο  προβλέπει τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής ορισμένων τυχερών παιχνιδιών σε ένα πάροχο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, έναντι συγκεκριμένου τέλους και υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.  Ο πάροχος θα υπόκειται σε αυστηρό ρυθμιστικό έλεγχο και εποπτεία.  Συγκεκριμένα, ο κρατικός έλεγχος θα γίνεται σε κατασταλτικό επίπεδο από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και σε προληπτικό επίπεδο από Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου κατά συνεπή και συστηματικό τρόπο και θα αποσκοπεί στην καταπολέμηση της συναφούς προς τα τυχερά παιχνίδια εγκληματικότητας και στην αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου.
Σύμφωνα με το προτεινόμενο νομοσχέδιο  που θα σταλεί στην Κομισιόν για έγκριση με την ψήφιση του, ο πάροχος που θα επιλεγεί, θα καταβάλλει στη Δημοκρατία για κάθε ημερολογιακό μήνα φόρο, ο οποίος, καθορίζεται ως ποσοστό 24% επί του μεικτού κέρδους του από τη διεξαγωγή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών.  Ο πάροχος θα καταβάλλει και ένα ποσοστό 1% επί του μεικτού κέρδους του για χορηγίες αθλητισμού αλλά και για δραστηριότητες κοινωνικού και κοινωφελούς ενδιαφέροντος.  Το νομοσχέδιο προνοεί, επίσης, για την αυστηρή ρύθμιση, έλεγχο και εποπτεία της λειτουργίας των πρακτορείων που θα χρησιμοποιούνται για την παροχή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών καθώς και για την αυστηρή ρύθμιση της οργάνωσης, λειτουργίας και παροχής των εν λόγω παιχνιδιών.  Περαιτέρω, το νομοσχέδιο παρέχει στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων την εξουσία να υποβάλει τον πάροχο σε πειθαρχική διαδικασία σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του νομοσχεδίου και να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο.  Τέλος, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και  διάφορες γενικές διατάξεις αναφορικά με τη προστασία του κοινού και ιδιαίτερα τους ανήλικους και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Διαβάστε όλο το άρθρο με τιτλο : «Τέλος η διακρατική συμφωνία για τον ΟΠΑΠ» στην πηγή : http://www.philenews.com/

Ανάπτυξη των VLT's εντός του 2017 για τον ΟΠΑΠ

Τον δρόμο για την άμεση υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης των VLT’s από τον ΟΠΑΠ ανοίγει ο νέος σχετικός κανονισμός, μετά και τις αλλαγές που έγιναν από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Από την άλλη πλευρά αναμένεται να τεθεί ένα τέλος στη δραστηριότητα των παράνομων παιχνιδομηχανών, που υπολογίζονται ότι φτάνουν τις 120.000.

Σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, ο νέος κανονισμός επιτρέπει την οικονομική βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας των VLT’s και ταυτόχρονα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο το οποίο εξασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και τα δημόσια έσοδα από μια αγορά που υπολογίζεται ότι θα κινηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα τζίρου.

Παράλληλα αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας παιγνίων και χρησιμοποιεί με ολοκληρωμένο τρόπο όλα τα διαθέσιμα περιοριστικά μέτρα για την προστασία των παικτών.

Στο πλαίσιο αυτό ο Οργανισμός θα προχωρήσει αναλόγως στην προσαρμογή του ύψους των απαιτήσεων του έναντι του ελληνικού Δημοσίου (παραίτηση από το μεγαλύτερο μέρος των διεκδικήσεων), στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Λονδίνου για το συγκεκριμένο θέμα.

Πλέον στα σχέδια της διοίκησης του ΟΠΑΠ είναι να εκπονήσει ένα αποτελεσματικό επιχειρησιακό πλάνο δημιουργίας και λειτουργίας των καταστημάτων VLT’s ανά την επικράτεια με βάση τα δεδομένα του νέου κανονισμού.

Να σημειωθεί πως ήταν έντονο το ενδιαφέρον των υποψήφιων για την απόκτηση δικαιωμάτων καταστημάτων VLT’s, ενώ πλέον στο συγκεκριμένο project προβλέπεται ότι θα συμμετάσχουν και τα υπάρχοντα πρακτορεία ΟΠΑΠ, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον κανονισμό.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδίασμά του ΟΠΑΠ, έφερνε επιπλέον έσοδα στην εταιρεία γύρω στο 1 δισ. ευρώ το χρόνο. Αντίστοιχα αυξημένες υπολογίζονταν πως θα ήταν οι εισφορές της προς το Δημόσιο, φτάνοντας τα 200 εκατ. ευρώ επιπλέον τον χρόνο.

Νόμιμη ανάπτυξη

Σύμφωνα με τον DamianCope, διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΠΑΠ, «λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο νέος εγκεκριμένος κανονισμός είναι από τους αυστηρότερους διεθνώς, η απόφαση της ΕΕΕΠ θα επιτρέψει τη νόμιμη ανάπτυξη των VLT’s και η πλήρως ρυθμιζόμενη λειτουργία τους μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο τοπίο στην αγορά των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα. Αυτή θα είναι επωφελής για την ευρύτερη οικονομία και θα συμβάλει στην πάταξη της παράνομης δραστηριότητας, δημιουργώντας σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τη χώρα. Έχοντας παραμείνει απολύτως προσηλωμένος στο έργο των VLT’s, ο ΟΠΑΠ εισέρχεται πλέον στη φάση υλοποίησης αυτής της επένδυσης και εργάζεται εντατικά για την πλήρη ανάπτυξή τους, που αποτελεί εταιρική προτεραιότητα για το έτος 2017».

Όπως τονίζεται από την πλευρά της ΕΕΕΠ, ο νέος κανονισμός στοχεύει στη συνεπή και συστηματική προστασία του δημόσιου συμφέροντος, την ελαχιστοποίηση των αρνητικών για το κοινωνικό σύνολο συνεπειών από τη μη λελογισμένη συμμετοχή στα τυχερά παίγνια, την προώθηση των αρχών (κανόνων) του υπεύθυνου παιχνιδιού, την καταπολέμηση της παράνομης διοργάνωσης και διεξαγωγής των παιγνίων, την αποτελεσματική άσκηση εκ μέρους της ΕΕΕΠ των εποπτικών και ελεγκτικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της.

Διαβάστε το άρθρο "Ανάπτυξη των VLT's εντός του 2017 για τον ΟΠΑΠ" της Λέττας Καλαμαρά στην πηγή "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ"

Τοπτσίδης και Πουλημάς εξελέγησαν στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Από το Δ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ πήραμε και δημοσιεύουμε την ακόλουθη ανακοίνωση, που υπογράφουν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Κυριάκος Τοπτσίδης και ο Γενικός Γραμματέας Αναστάσιος Λυριστής.

«Την Παρασκευή 21-10-2016 συνήλθε το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. σε έκτακτη συνεδρίαση και συζήτησε τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Στην αρχή της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον πρόεδρο της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. για τις πρόσφατες εκλογές της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. κατά τις οποίες, για πρώτη φορά, από ιδρύσεως της Ομοσπονδίας, εξελέγησαν δύο μέλη της ΠΟΕΠΠΠ που θα εκπροσωπούν τον κλάδο - ο μεν πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Κ. Τοπτσίδης ως μέλος του Προεδρείου στο 13μελές, ο δε πρόεδρος της ΕΠΑΠΠ, Γ. Πουλημάς ως μέλος του Δ.Σ του δίμελούς της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Στη συνέχεια, η νομική σύμβουλος της Ομοσπονδίας ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. αναφορικά με την πορεία των ενεργειών στο θέμα του εφάπαξ, προκειμένου -σε υλοποίηση της σχετικής απόφασης του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου- να διερευνηθούν όλες οι νομικές δυνατότητες και να ασκηθούν όλα τα κατάλληλα ένδικα βοηθήματα κατά κάθε τρίτου που τυχόν ευθύνεται για την αποτυχία του προγράμματος εφάπαξ παροχών των πρακτόρων.

Ακολούθησε ενημέρωση από το προεδρείο και διαβάστηκαν επιστολές που απέστειλαν εκπρόσωποι σωματείων στην Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. με τις οποίες ζητούσαν τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ., ώστε να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις σε επιμέρους θέματα που άπτονται του υπό έκδοση Κανονισμού Πρακτόρων. Δεν λήφθηκε απόφαση για έκτακτη Γ.Σ., διότι μόνον επτά σωματεία ζήτησαν τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ., ιδίως, όμως, διότι οι σχετικές επιστολές στην πλειοψηφία τους δεν ήταν έγκυρες ως αιτήματα σύγκλησης Γ.Σ. με βάση το καταστατικό.

Έπειτα, αντιπροσωπεία στελεχών της ΟΠΑΠ Α.Ε παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ. στα γραφεία της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., στοιχεία από μελέτη της ίδιας της εταιρείας για το θέμα των αποστάσεων των πρακτορείων, στην οποία αποτυπώνονταν ανά περιοχή τα λειτουργούντα σήμερα πρακτορεία, καθώς και τα υφιστάμενα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία με βάση την ανωτέρω μελέτη της ΟΠΑΠ Α.Ε. αριθμούν περί τις 7.500 ανά την επικράτεια. Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την εκπεφρασμένη πρόθεση της Ε.Ε.Ε.Π. τα πρακτορεία θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 100 μέτρα από τα ανωτέρω σχολεία, εξαιρουμένων των λειτουργούντων πρακτορείων, πλην των περιπτώσεων μετεγκατάστασής τους.

Με δεδομένη, λοιπόν, την κατά τα ανωτέρω πρόθεση της Ε.Ε.Ε.Π. να καθορίσει ως ελάχιστη απόσταση από τα σχολεία τα 100 μέτρα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στο άμεσο μέλλον θα ανακύψουν ανάγκες μεταφοράς των πρακτορείων σε μεγαλύτερα καταστήματα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι επαγγελματικές ανάγκες των πρακτόρων, αλλά και η συμμετοχή των παικτών, εν όψει ιδίως των σχεδιαζόμενων αλλαγών από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την κατεύθυνση του εμπλουτισμού και αναβάθμισης των παιχνιδιών της, θα είναι ιδιαίτερα δυσχερής η μεταφορά των πρακτορείων σε άλλα σημεία, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι ήδη υπάρχει υπερσυγκέντρωση πρακτορείων σε συγκεκριμένες περιοχές.

Με βάση τα ανωτέρω, η τελική πρόταση της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τις αποστάσεις μεταξύ των πρακτορείων, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά από διαπραγμάτευση με εκπροσώπους της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. έχει ως εξής: Οι ελάχιστες αποστάσεις καθορίζονται στα 200 μέτρα για τους οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 30.000 κατοίκων. Στους οικισμούς με πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων η ελάχιστη απόσταση καθορίζεται στα 150 μέτρα, εφόσον πληρούνται μία σειρά από εμπορικά, πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια (ενδεικτικά αναφέρονται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των προηγούμενων δύο (2) ετών της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας/Περιφέρειας. όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), ο πληθυσμός, η πληθυσμιακή πυκνότητα κάθε γεωγραφικής περιοχής, το κατά κεφαλήν εισόδημα, ο τυχόν τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής, καθώς και σχετικά δημογραφικά στοιχεία της τελευταία διαθέσιμης απογραφής), τα οποία θα οφείλει να λαμβάνει υπόψη η ΟΠΑΠ Α.Ε., ώστε να υφίσταται εύλογη σχέση ανάμεσα στον αριθμό των Πρακτορείων σε κάθε εδαφική περιοχή προς τον πληθυσμό της περιοχής αυτής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική πρόταση της ΟΠΑΠ Α.Ε. περί ελάχιστης απόστασης 100 μέτρων μεταξύ των πρακτορείων και μάλιστα σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις, την οποία είχε υιοθετήσει και η Ε.Ε.Ε.Π. και στα δύο σχέδια του Κανονισμού που τέθηκαν υπόψη μας για σχολιασμό, δεν επικράτησε μετά από παρέμβαση μελών της Διοίκησης της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.. Παράλληλα, όπως πολλάκις μάς είχε ενημερώσει η Ε.Ε.Ε.Π. διά υπηρεσιακών της παραγόντων, δεν ήταν δυνατόν να υιοθετηθεί αυτούσια και δίχως εξαιρέσεις η αρχική πρόταση της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. που προέβλεπε ως ελάχιστη απόσταση τα 200 μέτρα χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις με βάση τον πληθυσμό (πλην των υφιστάμενων πρακτορείων για τις θέσεις στις οποίες βρίσκονται σήμερα), διότι στην περίπτωση αυτή, δεν θα ήταν δυνατόν να τηρηθούν οι ελάχιστες αποστάσεις από τα σχολεία. Επισημαίνεται ότι η Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. υπέβαλε δύο φορές, τον Οκτώβριο του 2015 και το Μάιο του 2016, στην Ε.Ε.Ε.Π. την πρότασή της για τον καθορισμό στα 200 μέτρα της ελάχιστης απόστασης μεταξύ των πρακτορείων χωρίς καμία διάκριση ή εξαίρεση με βάση τον πληθυσμό. Ωστόσο, αυτό δεν έγινε δεκτό, από την Ε.Ε.Ε.Π. για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Επισημαίνεται ότι με τον υπό έκδοση Κανονισμό, μετά και από πιέσεις της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., επιλύεται, μεταξύ άλλων, και το θέμα του ορισμού της έννοιας του πρακτορείου. Πιο συγκεκριμένα, κατηγοριοποιούνται περιοριστικά οι τύποι των πρακτορείων, με αποτέλεσμα να εξειδικεύεται ο γενικός και ασαφής ορισμός του πρακτορείου ως του εκάστοτε σημείου πώλησης της ΟΠΑΠ Α.Ε., που περιλαμβάνεται στο ν. 4002/2011 και είχε προκαλέσει ανησυχία στους συναδέλφους.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. συζητήθηκε και η ξεχωριστή πρόταση συγκεκριμένων σωματείων για τις ελάχιστες αποστάσεις, η οποία είχε τεθεί υπόψη της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. και είχε ήδη αποσταλεί και στην ΟΠΑΠ Α.Ε. Η πρόταση αυτή προέβλεπε σε μεγάλα αστικά κέντρα και για τις ανάγκες μετεγκατάστασης των υφιστάμενων πρακτορείων, να υπάρχει κατ εξαίρεση ελάχιστη απόσταση κάτω των 200 μέτρων υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι δε προϋποθέσεις αυτές και τα ελάχιστα μέτρα να καθορίζονται σύμφωνα με το ύψος των Συντελεστών Εμπορικότητας των οδών-πλατειών, που ισχύουν σε κάθε μεγάλο αστικό κέντρο, με βάση τους σχετικούς πίνακες που εγκρίνονται. Η πρόταση αυτή δεν προκρίθηκε, διότι επ’ αυτής δεν ήταν εφικτή η επίτευξη συμφωνίας με την ΟΠΑΠ Α.Ε.. Τούτο, διότι η άποψη της εταιρείας, όπως εκφράστηκε και από τους παριστάμενους εκπροσώπους της, αλλά και προέκυπτε μέσα από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ήταν ότι με την πρόταση αυτή δεν θα λυνόταν το πρόβλημα της αδυναμίας μεταφοράς σε περιοχές με χαμηλούς εμπορικούς συντελεστές και ταυτόχρονα μεγάλη συγκέντρωση πρακτορείων.

Μετά το πέρας της παρουσίασης της αναμορφωμένης πρότασης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των διευκρινήσεων που δόθηκαν, τα στελέχη της εταιρίας αποχώρησαν, ώστε να συζητηθεί η πρόταση από τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.. Σημειωτέον ότι ζητήθηκε από τη ΟΠΑΠ Α.Ε. να πραγματοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν αντίστοιχη ενημέρωση και στα κατά τόπους πρωτοβάθμια σωματεία. Στη διάρκεια της συζήτησης επί της αναμορφωμένης πρότασης της ΟΠΑΠ Α.Ε καταγράφηκαν διαφορετικές απόψεις και τελικά το Δ.Σ. κλήθηκε ν’ αποφασίσει επ’ αυτής. Στην ψηφοφορία που ακολούθησε το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του (9-5) έκανε δεκτή την εν λόγω πρόταση».

Διαβάστε το άρθρο "Τοπτσίδης και Πουλημάς εξελέγησαν στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ" στην πηγή "1-2-Χ"

Πρώτη προτεραιότητα η αναβάθμιση του στοιχήματος

Τι λέει για τα καταστήματα «υγειονομικού ενδιαφέροντος» και για την ανάγκη άμεσης απορρόφησης των VLTs στα πρακτορεία ο γενικός γραμματέας της ΕΠΠΑΠ Θεολόγος Λεοντίδης.

-Πολλά τα ανοικτά ζητήματα των πρακτόρων αυτή την περίοδο. Να ξεκινήσουμε με το ζήτημα του υπό διαμόρφωση κανονισμού πρακτορείων από την ΕΕΕΠ; Υπάρχουν σημεία διαφωνίας με τον ΟΠΑΠ;

«Θεωρώ ότι στο τέλος δεν θα υπάρξουν. Ο κανονισμός θα παραμείνει για πολλά χρόνια σε ισχύ και δεν βλέπω αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ της εταιρείας και των πρακτόρων. Δεν υπάρχει τρόπος να πάει καλά η εταιρεία αν δεν πάνε εξίσου καλά και τα πρακτορεία, ούτε φυσικά και το αντίστροφο. Άρα είμαι ξεκάθαρα της άποψης ότι θα πρέπει να εισηγηθούμε στην ΕΕΕΠ από κοινού και κατόπιν μεταξύ μας διαβούλευσης. Από συζητήσεις έχω διακρίνει προβληματισμό σε τρία σημεία που προτείνει ο ΟΠΑΠ και αφορά τις μεταβιβάσεις, τις αποστάσεις και τον οικειοθελή χαρακτηρισμό πρακτορείων ως “υγειονομικού ενδιαφέροντος"».

Η άποψή σου γι’ αυτά τα τρία σημεία; Ας αρχίσουμε από το θέμα των μεταβιβάσεων...

«Ήμουν από αυτούς που εξαρχής και από τη σύνταξη της σύμβασης είχα ενδοιασμούς σχετικά με την πώληση των αδειών. Μετά από χρόνια το συμπέρασμα είναι ότι ευνοήθηκαν λίγοι πρώην συνάδελφοι που πραγματικά πούλησαν σε αξιοπρεπή τιμή και στον αντίποδα αδικήθηκαν κατάφωρα συνάδελφοι που πούλησαν λόγω, περιστασιακής ίσως, ανάγκης σε εξευτελιστικές τιμές. Είδα και πρόσφατα να πωλούνται πρακτορεία σε αστείες τιμές. Αυτό πρέπει να σταματήσει άμεσα. Είμαι της άποψης ότι οι μεταβιβάσεις πρέπει να αφορούν σε συγγενείς έως και τρίτου βαθμού και να υπάρξει ένα δικαίωμα πώλησης μόνο σε περίπτωση συνταξιοδότησης ή ασθένειας. Είναι προτιμότερο να προτείνουμε στον ΟΠΑΠ να στηρίξει τους πράκτορες που επιθυμούν να επενδύσουν στο επάγγελμά τους βοηθώντας τους ουσιαστικά για τη μετάβαση στην επομένη μέρα, πάρα να αντικατασταθούν με νέους “επενδυτές πράκτορες" που πιθανόν να έδειχναν ζήλο σε επιχειρησιακά σχέδια, τα οποία στη τελική είναι και κοινά».

Για τις αποστάσεις;                                                                                                                                                

«Αν και καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρξει ένας σταθερός κανόνας που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα 200 μέτρα, ποτέ δεν κατάλαβα την κοινή σχέση των 200 μέτρων (για παράδειγμα) στην οδό Πανεπιστημίου με έναν δρόμο σε μια αραιοκατοικημένη επαρχιακή πόλη. Πρωτεύον ζήτημα θεωρώ τη βιωσιμότητα και όχι τα μέτρα. Έχω δει βιώσιμα πρακτορεία σε μικρότερες αποστάσεις, αλλά και τέσσερα ταυτόχρονα προβληματικά σε απόσταση οριακά άνω των διακοσίων μέτρων μεταξύ τους. Το συμπέρασμα είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα 200 μέτρα είναι λίγα και σε κάποιες πολλά. Αυτό λύνεται μόνο με χαρτογράφηση και αντικειμενικά κριτήρια βιωσιμότητας. Επειδή σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο και επειδή σε έναν κανονισμό δεν μπορεί να χαρτογραφηθεί η χώρα, θα έλεγα να παραμείνουν τα μέτρα ως έχουν, αλλά να υπάρχει η δυνατότητα να αξιολογείται η κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να υπάρχουν εξαιρέσεις όταν αυτές είναι δικαιολογημένες βάσει εμπορικών κριτηρίων».

Να πάμε και στο θέμα του οικειοθελούς χαρακτηρισμού πρακτορείων ως «υγειονομικού ενδιαφέροντος»...

«Θεωρώ θετική την προοπτική της προαιρετικής καταγραφής πρακτορείων ως «υγειονομικού ενδιαφέροντος» καθώς πιστεύω ως απαραίτητη κάθε αναβάθμιση της εξυπηρέτησης και των παροχών προς τους πελάτες μας. Ακούω απόψεις και φόβους ότι θα μετατραπούν οι καφετέριες σε πρακτορεία. Φυσικά και κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθώς η ΕΕΕΠ είναι απόλυτα συγκεκριμένη ως προς τις πιστοποιήσεις των πρακτορείων. Εξάλλου η νέα εποχή επιβάλλει όλο και περισσότερες ανέσεις προς τους πελάτες μας, αλλά και τρόπους ευχάριστης παραμονής τους στον χώρο του πρακτορείου».

Πώς βλέπεις το μέλλον των πρακτορείων, ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν από τον ΟΠΑΠ;

«Το μέλλον πρέπει να το κερδίσουμε. Υπάρχει στο διαδίκτυο ένα μεγάλο κομμάτι συμμετοχής του κοινού, από το οποίο πράκτορες και εταιρεία απέχουμε και ταυτόχρονα χάνουμε καθημερινά πελάτες προς τα εκεί. Επειδή δεν βλέπω την πολιτεία πρόθυμη να επιβάλει το μονοπώλιο, πιστεύω ότι έχουμε έναν δρόμο να ακολουθήσουμε. Οφείλουμε να αναβαθμίσουμε το στοίχημα και να βγούμε δυναμικά στον ανταγωνισμό αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την υπεροχή και τα πλεονεκτήματά μας, όπως η αξιοπιστία και οι άμεσες πληρωμές. Εάν δεν το κάνουμε σήμερα, θα μας επιβάλει η αγορά να το κάνουμε αύριο και τότε θα έχουμε ακόμη δυσκολότερο έργο, να φέρουμε πίσω τους πελάτες μας. Από εκεί και έπειτα θεωρώ ότι ήρθε επιτέλους η ώρα για να “ξεκλειδώσουμε” την περίπτωση των VLTs απορροφώντας τα στα πρακτορεία. Είναι το παιχνίδι που θα δώσει τεράστια ανάσα στο δίκτυό μας, φέρνοντας ταυτόχρονα κέρδη και στην εταιρεία και στο κράτος».

Θεολόγε, οι πράκτορες είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις;

«Αυτός είναι και ο καθημερινός μας αγώνας στην ΕΠΠΑΠ. Πριν λίγες μέρες είχαμε ανοικτή συγκέντρωση ενημέρωσης στην οποία σύσσωμο σχεδόν το διοικητικό συμβούλιο ενημέρωσε τους συναδέλφους. Είμαι πολύ χαρούμενος που είδα τους συναδέλφους του Πειραιά να δημιουργούν το αδιαχώρητο για τον ανοικτό αυτό διάλογο και ενημέρωση. Έχουμε προγραμματίσει και άλλες τέτοιες συγκεντρώσεις σε όλη την Αττική. Αυτό που θέλω να ξέρουν οι συνάδελφοι είναι ότι τόσο η ΕΠΠΑΠ όσο και η ομοσπονδία δίνουν τον καθημερινό τους αγώνα στο καθήκον για τη διαμόρφωση των συνθηκών με τις οποίες θα κερδίσουμε το μέλλον. Και το μέλλον θα το κερδίσουμε ενωμένοι όλοι οι συνάδελφοι μαζί. Είδαμε εξάλλου πρόσφατα τη δυναμική του κλάδου στην πορεία μας στο υπουργείο Οικονομικών όπου και καταφέραμε να πάρουμε πίσω τον φόρο συμμετοχής στα παιχνίδια μας. Κάτι ανάλογο ίσως χρειαστεί και για το φορολογικό μας. Ενωμένος ο κλάδος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα».

Διαβάστε το άρθρο "Πρώτη προτεραιότητα η αναβάθμιση του στοιχήματος", συνέντευξη του Θεολόγου Λεοντίδη γενικού γραμματέα της ΕΠΠΑΠ στον Σταμάτη Νικηταρά στην πηγή "1-2-Χ"

Συνεργασία της CQS με τον ΟΠΑΠ

Στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών

 Η CQS ανέλαβε την υποστήριξη του ΟΠΑΠ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών της εταιρείας. Συγκεκριμένα, η συνεργασία με τον ΟΠΑΠ αφορά στη διαχείριση της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των πελατών του, τόσο στο διαδίκτυο όσο και στο δίκτυο των πρακτορείων του σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το μοντέλο εξυπηρέτησης που σχεδιάστηκε από την CQS ενσωματώνει όλα τα στοιχεία ανάπτυξης των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ που προσφέρονται στους πελάτες του και έχει ως κεντρικό στοιχείο την αμεσότητα και την ευελιξία. Ο CEO της CQS, Κωνσταντίνος Χατζηανδρέου, σημείωσε: «Έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών του ΟΠΑΠ και ευελπιστούμε ότι, μέσα από αυτή τη συνεργασία, θα δημιουργήσουμε ένα πρότυπο μοντέλο εξυπηρέτησης πελατών».

Διαβάστε το άρθρο "Συνεργασία της CQS με τον ΟΠΑΠ" στην πηγή "DAILY FAX"

Τα στοιχήματα του σήμερα, οι προκλήσεις αύριο!

Θα ήθελα μέσα από την αγαπητή στους πράκτορες εφημερίδα «12Χ», που πάντα είναι κοντά στα προβλήματα του κλάδου, να εκφράσω κάποιες απόψεις, να δώσω κάποια στοιχεία έτσι ώστε να δούμε το σήμερα και να ανιχνεύσουμε το αύριο. Ως κλάδος είμαστε σε δύσκολη καμπή μέσα σε αρνητικές συγκυρίες που απαιτούν πολλή ενέργεια και συγχρόνως προσεκτικές κινήσεις.

Εδώ και τρία χρόνια, με ιδιώτη επενδυτή και ξένα στελέχη που έχουν άλλη νοοτροπία, διαφορετική πρακτική, χωρίς γνώση της ελληνικής πραγματικότητας, οι καταστάσεις είναι διαφορετικές. Τα εκκρεμή θέματα μπήκαν στην αρχή από την ΟΠΑΠ Α.Ε. σε νέα βάση, με την ΠΟΕΠΠΠ να προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, κάτι που έγινε σχετικά σύντομα. Κληθήκαμε να συζητήσουμε και να διαχειριστούμε δύσκολα θέματα όπως τα Λαχεία-Σκρατς, τα VLTS (G.Hall-κανονισμός), το ίντερνετ, την κλιμακωτή, το 5λεπτο, το εφάπαξ, το φορολογικό, αλλά και την -πρωτόγνωρη για τον κλάδο εμπλοκή σε νομικές ενέργειες. Και όλα αυτά μέσα στην οικονομικό-πολιτική αβεβαιότητα της χώρας που καθιστά πιο δύσκολη κάθε διαπραγμάτευση. Κακά τα ψέματα, άλλος ΟΠΑΠ ο ιδιώτης, άλλος ο δημόσιος.

Ειδικά στα θέματα της ΟΠΑΠ Α.Ε., υπήρξαν στην αρχή αρρυθμίες, αδιέξοδα, δύσκολες καταστάσεις. Χάθηκαν ατέλειωτες ώρες σε συζητήσεις, μπήκε σε πολλά έξοδα ο κλάδος (δικαστικά, μετακινήσεις, συνελεύσεις). Δεν μπορούσε να γίνει όμως διαφορετικά. Το θετικό είναι ότι τώρα υπάρχει καλό κλίμα με την εταιρεία. Οι απόψεις του Damian Cope για την «ανάγκη να ευθυγραμμίσουμε τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών» είναι σημαντική. Ελπίζω και εύχομαι αυτό να αποτελέσει οδηγό στη συνεχεία. Γνωρίζω άτι αυτό δεν είναι πάντα εφικτό -και είναι λογικό σ' ένα βαθμό- αλλά αν είναι τουλάχιστον το επιθυμητό, ξεκινάς από καλή βάση. Στο παρελθόν υπήρξαν απ' την ΟΠΑΠ ΑΕ συμπεριφορές που δεν συνάδουν με αυτό που λέμε «ειλικρινής συνεργασία». Υπάρχουν μπροστά μας το επόμενο διάστημα αρκετά θέματα που θα μπουν στο τραπέζι. Όμως, άσχετα από καλές προθέσεις, πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση. Οι πράκτορες πρέπει να συμμετέχουμε στα κοινά του κλάδου, ειδικά αυτή την περίοδο. Το επάγγελμά μας είναι η ζωή μας, η οικογένειά μας, το μέλλον μας, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Ας σκεφτούμε τι θα είχε συμβεί σε αρκετά θέματα τελευταία αν δεν υπήρχαν τα σωματεία και η ΠΟΕΠΠΠ και πόσα θέματα δεν θα είχαν περάσει σε βάρος των πρακτόρων. Αυτά δεν είναι θεωρίες ή παραινέσεις, είναι η πραγματικότητα.

Όσον αφορά τώρα την οικονομική κατάσταση των πρακτόρων, αυτή χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Ο τζίρος τα τελευταία χρόνια έχει πέσει τουλάχιστον στο ήμισυ, ενώ τα έξοδα έχουν αυξηθεί κατά 50%. Αιτία είναι η δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης των πελατών μας, λόγω της ύφεσης. Οι αφαιμάξεις όμως του κράτους ειδικότερα στους επαγγελματίες με διάφορες ονομασίες-πατέντες αυξάνονται. Οι φωστήρες της κυβέρνησης δεν κατανοούν ότι το τρίπτυχο φόροι-φόροι- φόροι οδηγεί σε αδιέξοδο. Με τις νέες ρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, το 2017 να δούμε πόσα πρακτορεία θ' αντέξουν και τι θα βρουν να εισπράττουν τα ταμεία. Το μέτρο πάντως των εισφορών είναι πρωτοποριακό και δίκαιο!! Οι πράκτορες που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν όλα τα έξοδά τους, αλλά ούτε και να φοροδιαφύγουν. θα πληρώνουν υπέρογκες εισφορές και θα είναι οι καλύτεροι πελάτες του ΟΑΕΕ!!! Αυτοί που θα φοροδιαφεύγουν θα δηλώνουν λιγότερα, άρα θα πληρώνουν χαμηλές εισφορές. Συμπέρασμα:

1.            ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ -ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ- ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ.

2.            ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ.

Όσον αφορά τις προοπτικές του κλάδου για το μέλλον, θα πρέπει να δούμε τι έχουμε σήμερα και πιθανολογώντας να φτάσουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Χωρίς αμφιβολία, η επιτυχία στην επιχειρηματική δραστηριότητα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, αλλά βασικά το προσωπικό στίγμα και το γενικό οικονομικό περιβάλλον προέχουν. Ειδικότερα στους πράκτορες, καθοριστικός παράγοντας είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε. (ανάπτυξη, νέα προϊόντα, εμπορική πολιτική, σχέσεις με πράκτορες κ.α.). Όμως άσχετα από τις σωστές κινήσεις ΟΠΑΠ-Πρακτόρων δεν μπορείς να αγνοήσεις τη βαθιά οικονομική κρίση που αντιμετωπίζεται σήμερα με συνταγές αποτυχίας και αλλοπρόσαλλα μέτρα. Πώς μπορείς να αγνοήσεις τη γιγάντωση της παράνομης αγοράς τζόγου, την ασυδοσία των ιντερνετικών, τις φήμες για το μονοπώλιο και την απελευθέρωση της αγοράς.

Ας δούμε όμως τι μπορούμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, αλλά και την επομένη χρονιά:

•             Λογικά, σύντομα θα έχουμε νέο κανονισμό πρακτορείων (πρώτη φορά), τον οποίο υποχρεούται να εκδώσει η ΕΕΕΠ σύμφωνα με τον νόμο 4002/11. Έχουν στείλει προτάσεις τόσο η ΠΟΕΠΠΠ όσο και η ΟΠΑΠ ΑΕ, έχουν γίνει συζητήσεις, όμως υπάρχουν δύο σημαντικές διαφορές με την εταιρεία. Αυτές είναι τα πρακτορεία «Υγειονομικού ενδιαφέροντος» και η «ελάχιστη απόσταση μεταξύ πρακτορείων». Αν δεν συμφωνήσουμε σε κοινή θέση, τη λύση θα δώσει η ΕΕΕΠ, η οποία υποχρεούται να τον εκδώσει. Ειλικρινά δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει. Πρέπει να πω -και το λέω υπεύθυνα- ότι οι αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κάποιους πράκτορες, για «παράξενες» συμφωνίες της ΠΟΕΠΠΠ στο θέμα του κανονισμού, είναι ψευδείς και εκτός πραγματικότητας.

•             Ένα άλλο θέμα που ανακινεί σιγά - σιγά η ΟΠΑΠ ΑΕ είναι η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της προμήθειας σε όλα τα παιχνίδια. Ας μην γελιόμαστε, αυτό θα σημάνει σίγουρη μείωση προμήθειας. Θα είναι καταστροφικό, ειδικά αυτή τη δύσκολη οικονομικά εποχή για τους πράκτορες, αλλά και με τα υπάρχοντα παιχνίδια να βρίσκονται (με το στοίχημα πρώτο) σε πτώση.

•             Άλλο δύσκολο θέμα που θα βρούμε μπροστά μας είναι το θέμα των VLTS. Πολύπλοκο θέμα, δύσκολο πρόβλημα για κράτος, ΟΠΑΠ, πράκτορες. Δεν νομίζω πάντως πως θα λύσει το οικονομικό των πρακτορείων.

•             Αυτό που πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά είναι η κατάσταση στο στοίχημα. Είναι παράλογο ένα τυχερό παιχνίδι, που συνδέεται με αθλητικά γεγονότα, ειδικά με το πιο δημοφιλές σπορ, το ποδόσφαιρο, να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο στον ΟΠΑΠ. Και δεν είναι το ίντερνετ η βασική αιτία. Καλός είναι ο σχεδιασμός για το μέλλον, οι καινοτόμες πρωτοβουλίες, η εισαγωγή νέων παιχνιδιών, όμως ας βελτιώσουμε πρώτα αυτά που έχουμε. Το μεγάλο στοίχημα για τον ΟΠΑΠ το 2017 πρέπει να είναι το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.

Τελειώνω με κάτι συνδικαλιστικό. Είναι διαπίστωση όλων ότι αν θέλουμε να έχουμε σαν κλάδος περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης, στο θολό οικονομικό περιβάλλον που ζούμε, πρέπει να δούμε το θέμα της ενημέρωσης και της συμμετοχής μας στα κοινά του κλάδου πιο ζεστά και υπεύθυνα. Στις επόμενες εκλογές, η μαζική συμμετοχή, αλλά και η ανάδειξη νέων συναδέλφων στα σωματεία ή την ομοσπονδία θα ήταν ευχής έργον. Τόσο η ανάγκη ανανέωσης στελεχών στον κλάδο όσο και οι σημερινές ανάγκες, με ανοικτά πολλά ζητήματα, το επιβάλλουν.

* Είναι αυτονόητο ότι όλα τα παραπάνω απηχούν εντελώς προσωπικές απόψεις.

Διαβάστε το άρθρο "Τα στοιχήματα του σήμερα, οι προκλήσεις αύριο!" του Μανώλη Περάκη μέλους του ΔΣ της ΠΟΕΠΠΠ στην πηγή "1-2-Χ"

ALTER EGO - ΟΠΑΠ, ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ «1»

Ανοίχθηκαν οι δύο κλειστές προσφορές για την ονοματοδοσία του πρωταθλήματος της Σούπερ Λίγκας και η ALTER EGO ΜΜΕ Α.Ε. πλειοδότησε υπέρ του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Η πρότασή της ήταν καλύτερη κατά περίπου 750.000 ευρώ τον χρόνο από την προσφορά που κατέθεσε η ΟΠ ΑΠ Α.Ε., η άλλη εταιρεία που υποτίθεται πως ενδιαφέρεται για συνεργασία με τη διοργανώτρια αρχή.

Η ALTER EGO ΜΜΕ Α.Ε. του Βαγγέλη Μαρινάκη πρόσφερε συνολικά 4,5 εκατ. ευρώ για διετές συμβόλαιο χορηγίας με τη Σούπερ Λίγκα. Τα 2 εκατ. ευρώ για τον πρώτο χρόνο, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ τα υπόλοιπα 2,5 εκατ. ευρώ προσφέρονται για τον δεύτερο χρόνο. Την ίδια ώρα η ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέθεσε χαμηλότερη προσφορά ακόμα κι από εκείνη που απέρριψε πρόσφατα το Δ.Σ. του συνεταιρισμού. Συγκεκριμένα, η εταιρεία που γιγαντώθηκε μέσα από το ελληνικό ποδόσφαιρο πρότεινε 1,275 εκατ. ευρώ για τον πρώτο χρόνο και συνολικά 7,275 εκατ. ευρώ για κλειστό τετραετές συμβόλαιο. Η άλλη πρόταση που κατέθεσε η ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι σπαστή, για 2+2 χρόνια, με την πρώτη διετία να φτάνει το τίμημα στα 3,275 εκατ. ευρώ και στα 5,5 εκατ. ευρώ τα άλλα δύο χρόνια, αλλά με αποκλειστικό δικαίωμα της εταιρείας να αποφασίσει εάν θα ενεργοποιήσει ή όχι την επέκταση της σύμβασης.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών παρουσία συμβολαιογράφου, ο Γιώργος Στράτος ενημέρωσε όλες τις ομάδες, ενώ ζήτησε συνάντηση με εκπροσώπους και των δύο ενδιαφερομένων στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για μια πληρέστερη ενημέρωση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια θα συγκληθεί το Δ.Σ. της Σούπερ Λίγκας για να επιλέξει ποιο όνομα θα φέρει το πρωτάθλημα. Με τις προσφορές, βέβαια, να δείχνουν ξεκάθαρα προς την πλευρά της ALTER EGO ΜΜΕ Α.Ε., που κατέθεσε την καλύτερη, ως άλλη μία απόδειξη ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης νοιάζεται συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ότι ενδιαφέρεται για την πρόοδό του, μιας και γνωρίζει πως όσο πιο ισχυρές είναι οι μικρομεσαίες ομάδες και ο ανταγωνισμός, τόσο καλύτερος θα γίνεται ο Ολυμπιακός.

Οπότε από την ερχόμενη εβδομάδα το πρωτάθλημα θα ονομάζεται «ALTER EGO». Κάθε άλλη απόφαση θα ισοδυναμεί με σκάνδαλο, έπειτα και από την πρόσκληση ενδιαφέροντος που διενήργησε ο συνεταιρισμός και ανέδειξε ξεκάθαρη νικήτρια την τηλεοπτική εταιρεία του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι κάνει πρωταθλητισμό σε κάθε δραστηριότητά του!

Διαβάστε το άρθρο "ALTER EGO - ΟΠΑΠ, ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ «1»" του Στέφανου Μαρολαχάκη στην πηγή "FREDDO"

O αργός θάνατος των πρακτόρων ΟΠΑΠ και η σκανδαλώδης εύνοια των εταιρειών του διαδικτύου

Τα τελευταία χρόνια οι επαγγελματίες πράκτορες ΟΠΑΠ ζούμε έναν αργό και βασανιστικό θάνατο. Από τη μία πλευρά βλέπουμε ανήμποροι τους τζίρους των οικογενειακών μας επιχειρήσεων να καταποντίζονται, τόσο λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης όσο και λόγω της έξαρσης του παράνομου διαδικτυακού τζόγου, ο οποίος με την ανοχή του επίσημου κράτους «ζει και βασιλεύει». Από την άλλη πλευρά, τα έξοδά μας έχουν εκτοξευτεί λόγω της ακραίας υπερφορολόγησης που έχουν υποστεί όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Όλα αυτά αποτελούν μια θηλιά, που μέρα με τη μέρα σφίγγει τους λαιμούς μας και έχει οδηγήσει τη συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών του κλάδου μας σε απόγνωση.

Ο ΑΡΓΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Οι 4.500 οικογένειες των πρακτόρων οι οποίες διατηρούν επί χρόνια υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απασχολώντας 20.000 εργαζόμενους για τους οποίους καταβάλλουμε τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26% έως και το 2015. Για τα εισοδήματα του 2016, τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούν και την πλειοψηφία των μελών μας θα φορολογηθούμε με 22% για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, με 29% από 20.000 ευρώ έως και 30.000 ευρώ, με 37% από 30.000 έως 40.000 ευρώ και με 45% για κάθε επιπλέον ευρώ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι στα 40.000 ευρώ εισόδημα αντί 26%, θα πληρώσουμε 27,5% και στα 50.000 ευρώ 31%.

Οι προσωπικές εταιρείες από 26% που πλήρωναν έως το 2015, πλέον υποχρεούνται να καταβάλλουν 29%. Επίσης όπως γνωρίζετε, οι πράκτορες όχι μόνο δηλώνουμε και το τελευταίο ευρώ που εισπράττουμε μέσω της εκκαθάρισης που γίνεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., αλλά δεν έχουμε και το πλεονέκτημα των επισφαλών πελατών για τα έξοδα μας όπως έχουν όλοι οι υπόλοιποι επιτηδευματίες και τα νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα η προκαταβολή φόρου αυξήθηκε στο 100%.

Στην Πιερία, ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις των πρακτόρων ΟΠΑΠ του νομού, ήδη βρίσκονται στο όριο της βιωσιμότητας. Καθημερινά γίνομαι αποδέκτης της απόγνωσης και της απελπισίας των μελών του σωματείου μας που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα στοιχειώδη.

ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗΣ Η ΕΥΝΟΙΑ

Είναι γνωστό ότι το ελληνικό Δημόσιο έχει παραχωρήσει στην ΟΠΑΠ Α.Ε., το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των εκεί αναφερόμενων τυχερών παιγνίων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το παιχνίδι Στοίχημα. Το αποκλειστικό αυτό δικαίωμα ισχύει μέχρι τις 12-10-2020 και ασκείται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, δηλαδή αφορά στη διεξαγωγή των εν λόγω τυχερών παιγνίων, τόσο μέσω επίγειου δικτύου όσο και μέσω διαδικτύου.

Επισημαίνεται επίσης ότι σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του ν.4002/2011, οι διατάξεις του δεν θίγουν τις ισχύουσες διατάξεις περί ΟΠΑΠ. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες στοιχήματος και τυχερών παιγνίων που προβλέπονται στον νόμο αυτό μπορούν να χορηγηθούν μόνο για τα παιχνίδια για τα οποία ο ΟΠΑΠ δεν έχει το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας τους και μόνο υπό τους όρους της προαναφερθείσας διάταξης της παραγράφου 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000, που κατοχυρώνει το δικαίωμα πρώτης προτίμησης υπέρ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για την άσκησή του. Με άλλες λέξεις, καμία καινούργια άδεια τυχερών παιχνιδιών δεν μπορεί να χορηγηθεί χωρίς προηγουμένως να έχει κληθεί η ΟΠΑΠ Α.Ε. να εκδηλώσει ή όχι το ενδιαφέρον της.

Παρά τις διακηρύξεις της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, οι διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες εξακολουθούν να λειτουργούν υπό ένα ημιπαράνομο και «γκρίζο» νομικό καθεστώς, που τους επιτρέπει να δηλώνουν ως τζίρο ό,τι επιθυμούν, να πληρώνουν όσο φόρο θέλουν και να λειτουργούν στην ουσία ανεξέλεγκτες. Με βάση σχετική έρευνα του ΟΠΑΠ, το σύνολο των φορολογικών εσόδων από τη δραστηριότητα των ημιπαράνομων διαδικτυακών στοιχηματικών εταιρειών ανήλθε για το 2014 στο «τεράστιο» ποσό των 24.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια φορολογική επιβάρυνση ενός μέσου πρακτορείου ΟΠΑΠ!

Πρόσφατα ο υφυπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης από το βήμα της βουλής δήλωσε ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στη χορήγηση αδειών για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου. Επίσης, πληροφορηθήκαμε ότι, σε σχετική απάντηση - επιστολή που απέστειλε τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους το υπουργείο οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η επίσημη θέση της ελληνικής πλευράς ήταν ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν διαθέτει αποκλειστικό δικαίωμα στο διαδίκτυο. Με λίγα λόγια, η ίδια η κυβέρνηση ακυρώνει στην πράξη τα όσα ψήφισε η ελληνική Βουλή και προαναγγέλλει την παρανομία: την νομιμοποίηση με οριστική αδειοδότηση των μέχρι σήμερα παράνομων εταιρειών. Αν μάλιστα αληθεύει ότι οι άδειες θα δημοπρατηθούν σε εξευτελιστικά για τον συνολικό τζίρο της αγοράς ποσά, η κυβέρνηση όχι απλά σκοπεύει να καταργήσει το νόμιμο μονοπώλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. παραβιάζοντας τον νόμο αλλά αποφασίζει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στρεβλού ανταγωνισμού σε βάρος της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων της και υπέρ μιας σειράς offshore εταιρειών.

Αυτό που σχεδιάζεται είναι εξοργιστικό. Μιλάμε για την απόλυτη υποκρισία από την πλευρά των κυβερνώντων. Από τη μία υποτίθεται ότι προσπαθούν να καταπολεμήσουν τον παράνομο τζόγο νομοθετώντας ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που στοχεύει στον έλεγχο και τον περιορισμό του, ενώ την ίδια στιγμή οδηγούν ένα νόμιμο και απόλυτα ελεγχόμενο δίκτυο πρακτορείων, με μηδενική φοροδιαφυγή και τεράστια συνεισφορά στον κρατικό κορβανά, στον αφανισμό! Και αυτό διότι αν υλοποιηθεί ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την αδειοδότηση των παράνομων διαδικτυακών εταιρειών, το ήδη καταπονημένο δίκτυό μας θα αποψιλωθεί. Πάνω από το 50% των πρακτορείων ΟΠΑΠ θα κλείσει. Ο απόλυτος παραλογισμός! Οι επαγγελματίες του κλάδου των πρακτόρων ΟΠΑΠ είμαστε οικονομικά και ψυχολογικά εξουθενωμένοι. Την ίδια στιγμή βιώνουμε καθημερινά την αδικία στο πετσί μας. Παρότι με τεράστιες θυσίες αποτελούμε τους μοναδικούς θεματοφύλακες νομιμότητας και ελέγχου στα τυχερά παιχνίδια είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε έναν ανελέητο πόλεμο από το ελληνικό κράτος.

Διαβάστε το άρθρο "O αργός θάνατος των πρακτόρων ΟΠΑΠ και η σκανδαλώδης εύνοια των εταιρειών του διαδικτύου" της Μαρίας Μητσιμπόνα Προέδρου της Ενώσεως Πρακτόρων ΟΠΑΠ Πιερίας στην πηγή "1-2-Χ"

Στρατηγική συνεργασία ΟΠΑΠ με την GBI Racing

Τη συνεργασία με την GBI Racing στις ελληνικές ιπποδρομίες παρουσίασε το περασμένο Σάββατο ο ΟΠΑΠ. Ειδικότερα η θυγατρική του ομίλου, Ιπποδρομίες Α.Ε., στο πλαίσιο της αγωνιστικής του περασμένου Σαββάτου, παρουσίασε την GBI Racing με την οποία συνεργάζεται από τον περασμένο Ιανουάριο. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της βρετανικής εταιρείας αλλά και του ομίλου ΟΠΑΠ παρουσίασαν τη στρατηγική συνεργασία και το ιπποδρομιακό προϊόν, ενημέρωσαν διεξοδικά για την απευθείας συμμετοχή των παικτών στο αμοιβαίο στοίχημα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, καθώς και για τις επερχόμενες σημαντικές κούρσες στα ιστορικά ιπποδρόμια της Βρετανίας και της Ιρλανδίας.

Σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, η συνεργασία των δύο δίνει στους Έλληνες παίκτες την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μία από τις μεγαλύτερες δεξαμενές ιπποδρομιακού στοιχηματισμού στον πλανήτη, διεκδικώντας σημαντικά κέρδη. Ως γνωστόν, η GBIRacing διοργανώνει τις κορυφαίες διεθνώς βρετανικές και ιρλανδικές ιπποδρομιακές κούρσες, με περισσότερες από 1.500 κούρσες τον χρόνο, δηλαδή, κατά μέσον όρο περισσότερες από τέσσερις κούρσες για κάθε ημερολογιακή ημέρα.

Σημείο αναφοράς στην εκδήλωση της εταιρείας Ιπποδρομίες Α.Ε. ήταν η παρουσία της Χαρλεϊ Τέρνερ, η οποία είναι κορυφαία αναβάτρια παγκοσμίως και πρέσβειρα της GBIRacing. Η κ. Τέρνερ έχει 764 νίκες στο ενεργητικό της, ρεκόρ 100 νικών σε μία σεζόν και ειδικό τίτλο τιμής από τη βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας. «Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Μαρκόπουλο», σχολίασε η κ. Τέρνερ, εκθειάζοντας τις εγκαταστάσεις του Ιπποδρόμου στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Από την άλλη πλευρά, ο β' αντιπρόεδρος της εταιρείας Ιπποδρομίες, Οδυσσέας Χριστόφορου, χαρακτήρισε πολύ σημαντική τη συμμετοχή των στελεχών της GBIRacing στην προώθηση των ελληνικών ιπποδρομιών. «Η σημερινή εκδήλωση», είπε, «είναι ενδεικτική της αλλαγής που προωθούμε στις ιπποδρομίες στην Ελλάδα». Το στέλεχος της εταιρείας χαρακτήρισε τις βρετανικές και ιρλανδικές ιπποδρομίες τις καλύτερες στον κόσμο, τόνισε ότι ο όμιλος ΟΠΑΠ, μέσα από ένα δυναμικό αναπτυξιακό πλάνο, κατάφερε να ανατρέψει τη φθίνουσα πορεία του ιππικού δυναμικού και ότι σήμερα διαθέτει περίπου 400 άλογα ενεργά. «Στόχος της εταιρείας μας», κατέληξε ο κ. Χριστόφορου, «είναι να καταστεί το Μαρκόπουλο προορισμός αναψυχής».

Διαβάστε το 'αρθρο "Στρατηγική συνεργασία ΟΠΑΠ με την GBI Racing" στην πηγή "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"

ΟΠΑΠ : Φέτος έχει σπάσει τα κοντέρ στην διανομή μερίσματος

Φέτος έχει σπάσει τα κοντέρ, διανέμοντας σε δώδεκα μήνες μερίσματα 0,92 ευρώ ανά μετοχή. Αφενός η επιτάχυνση των  μερισματικών ροών έγινε λόγω του χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή που έχουν τα διανεμόμενα κέρδη του 2015 (10%) έναντι του 2016 (15%), αφετέρου διότι από τα μερίσματα του ΟΠΑΠ πληρώνονται οι τόκοι των κουπονιών των ομολόγων της Emma Delta, που χρηματοδότησε την εξαγορά του 33% από το ελληνικό Δημόσιο.

Οι δύο σειρές των ομολόγων της Emma (400 εκατ. ευρώ)  λήγουν τον Οκτώβριο του 2017 και έχουν ετήσια κουπόνια 8,5% (250 εκατ. ευρώ) και 12% (150 εκατ. ευρώ), αντίστοιχα.

Οι αγοραστές είχαν πληρώσει 6,2 ευρώ ανά μετοχή, έχουν, ωστόσο, να πληρώσουν και τους τόκους που γεννούν τα δύο ομόλογα, τα οποία υπολογίζονται σε 39,3 εκατ. ευρώ ετησίως. Βέβαια, ένα σημαντικό τμήμα της πρώτης έκδοσης  έχει εξαγοραστεί, χαμηλώνοντας τις απαιτήσεις των τόκων. Συνολικά από την αλλαγή του management  έχουν μοιραστεί 2,07 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η Emma έχει δαπανήσει περί το 1,1 ευρώ σε πληρωμές τόκων.  Το γεγονός ότι τα ομόλογα λήγουν σε έναν χρόνο ενδεχομένως να αποτελεί μια καλή δικαιολογία για να διατηρηθούν ψηλά για τουλάχιστον έναν χρόνο οι μερισματικές εισροές.
Στο εξάμηνο ο ΟΠΑΠ  έχει καθαρό δανεισμό 55 εκατ.ευρώ και ταμειακή θέση 290 εκατ. ευρώ, που του δίνει τη σχετική άνεση να διατηρήσει τη γενναιόδωρη μερισματική πολιτική.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο : «ΟΠΑΠ» στην πηγή : ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Μηδενικό ενδιαφέρον για τη Super League, μονόδρομος ο ΟΠΑΠ

Η εταιρία «Taf Sports Marketing» απάντησε στην Super League ό,τι κατέστη αδύνατο να βρει στοιχηματική εταιρία προκειμένου να αναλάβει την κεντρική χορηγία του πρωταθλήματος. Αυτό σημαίνει ότι η Λίγκα έχει  στα χέρια της ως μοναδική πρόταση μόνο αυτή του ΟΠΑΠ.


Βέβαια εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η πρόταση χορηγίας του ΟΠΑΠ προς τη Super League αποτυπώνει την αλλαγή της εποχής. Το πέρασμα δηλαδή  από την εποχή που ο ΟΠΑΠ ανήκε στο κράτος και έδινε ετήσιες χορηγίες άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο –πολλές φορές προκειμένου να υλοποιούνται και υπουργικές επιθυμίες στο ποδόσφαιρο– στη σημερινή εποχή, όπου ο ΟΠΑΠ είναι ιδιωτικός και λειτουργεί με διαφορετικά κριτήρια.

Η πρόταση για τετραετή  χορηγία με συνολικό αντίτιμο εννέα εκατομμυρίων ευρώ με τους φόρους, με όρους όπως η απαγόρευση διαφήμισης άλλης στοιχηματικής εταιρίας και με ποινές σε περίπτωση τέλεσης επεισοδίων ή διακοπής αγώνων, δεν έχει καμία σχέση με την εποχή των «παχιών αγελάδων» και δείχνει ότι το μόνο που κρατάει «όρθιο» το ποδοσφαιρικό προϊόν είναι τα χρήματα από την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο : «Μηδενικό ενδιαφέρον για τη Super League, μονόδρομος ο ΟΠΑΠ» στην πηγή : www.skai.gr

O νέος ceo της ΟΠΑΠ «τρέχει» χωρίς σταματημό την εταιρία !!!

Στην υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδιασμού προχωρά ταχύτατα ο ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο του Οράματοε 2020 που παρουσίασε πρόσφατα ο νέοε Διευθύνων Σύμβουλόε Damian Cope, με την επιλογή της  Inspired για την εισαγωγή νέων virtual προϊόντων αθλητικού στοιχηματισμού, που θα προσφέρονται μέσω του δικτύου των πρακτορείων του και διαδικτυακά.
«Είμαι χαρούμενος με αυτή την συνεργασία η οποία αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου προϊόντων παγκοσμίου επιπέδου για τον ΟΠΑΠ», ανέφερε την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, σχολιάζοντα5 τη συμφωνία ο κ. Cope, σημειώνονταε: «Τα virtual προϊόντα της Inspired έχουν μεγάλη απήχηση σε πολλές ευρωπαϊκέε χώρες, και πιστεύω ακράδαντα ότι θα έχουν αντίστοιχη υποδοχή από τους πελάτες μας  και στην Ελλάδα. Το νέο  αυτό προϊόν είναι ένα από τα πρώτα που θα διαθέσουμε στην αγορά και εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο σχεδίασμό μας για το Οραμα 2020. Τους ερχόμενους μήνες αναμένεται να προχωρήσουμε με επιπλέον ανακοινώσει σχετικά με την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά». Σύμφωνα  με τη σχετική ανακοίνωση που γνωστοποιήθηκε και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα προσφέρονται μέσω του δικτύου των πρακτορείων του και διαδικτυακά τα νέα virtual προϊόντα αθλητικού στοιχηματισμού από το α' τρίμηνο του 2017.

Στο μεταξύ, ο ΟΠΑΠ, όμως  στη στρατηγική του να δημιουργεί αξία για την ελληνική κοινωνία και την οικονομία, ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος Επιχειρηματική Ανάπτυξη από τον ΟΠΑΠ. Το πρόγραμμα θα  προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσει ώστε μέσα από την εξέλιξή τους να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και κατ' επέκταση να ενισχύσουν την ελληνική οικονομία.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον διεθνή μη κυβερνητικό οργανισμό Endeavor, θα  προσφέρει στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις επαφές  με ένα σημαντικό δίκτυο επιτυχημένων επιχειρηματιών και έμπειρων στελεχών της αγοράε που θα προσφέρουν συμβουλές και καθοδήγηση, με στόχο να Βοηθήσουν τις εταιρίες να ξεπεράσουν τα προΒλήματά τους.

Εκπαίδευση και στρατηγική υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης οικονομικών, ανθρώπινου δυναμικού, branding και επικοινωνίας πρόσβαση σε επενδύσει και τραπεζικό δανεισμό, αλλά και προοπτικέε πρόσβασης σε αγορές του εξωτερικού. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσει από όλους τους κλάδοι της οικονομίας Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε εκείνουε που η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως είναι ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, καθώς και σε κλάδους με προοπτική ανάπτυξης όπωε οι νέες τεχνολογίες

 Ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 100.000 ευρώ και 50 εκατ. ευρώ και να απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους Η επιλογή των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν θα γίνει με Βάση μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων που αφορούν τόσο την επιχείρηση όσο και τον ίδιο τον επιχειρηματία.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: «Στρατηγικος σχεδιασμός» στην πηγή : ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΟΠΑΠ: Πρόγραμμα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο ΟΠΑΠ, πιστός στη στρατηγική  του να δημιουργεί αξία για την ελληνική κοινωνία και την οικονομία, ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος «Επιχειρηματική Ανάπτυξη από τον ΟΠΑΠ».  

Το πρόγραμμα θα προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε μέσα από την εξέλιξή τους να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και κατ' επέκταση να ενισχύσουν την ελληνική οικονομία.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον διεθνή μη-κυβερνητικό οργανισμό Endeavor, θα προσφέρει στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις:

·      Επαφές με ένα σημαντικό δίκτυο επιτυχημένων επιχειρηματιών και έμπειρων στελεχών της αγοράς που θα προσφέρουν συμβουλές και καθοδήγηση με στόχο να βοηθήσουν τις εταιρείες να ξεπεράσουν τα προβλήματα τους

·      Εκπαίδευση και στρατηγική  υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης οικονομικών, ανθρώπινου δυναμικού, branding και επικοινωνίας

·      Πρόσβαση σε επενδύσεις  και τραπεζικό δανεισμό

·      Προοπτικές πρόσβασης σε  αγορές του εξωτερικού

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα, ο Chief Customer Officer του ΟΠΑΠ, Πετρ Ματεγιόφσκιτόνι σε: «Η στήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης αποτελεί στρατηγική επιλογή του ΟΠΑΠ και αποδεικνύει την εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές της χώρας και τη δέσμευση μας στην ελληνική κοινωνία. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ανάπτυξη από τον ΟΠΑΠ», που αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση στην Ελλάδα για την υποστήριξη των αναπτυσσόμενων μικρομεσαίων  επιχειρήσεων, την καρδιά της ελληνικής οικονομίας. Σε μια περίοδο ιδιαίτερων προκλήσεων,  ξεκινάμε μια προσπάθεια με όραμα να υποστηρίξουμε την εξέλιξη τους, ώστε να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να δώσουν νέα πνοή στην ελληνική αγορά».

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής

Το πρόγραμμα  απευθύνεται σε αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε εκείνους, που η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως είναι ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, καθώς και σε κλάδους με  προοπτική ανάπτυξης, όπως οι νέες τεχνολογίες. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους θα πρέπει να  κυμαίνεται μεταξύ 100.000 ευρώ και 50 εκατομμυρίων ευρώ και να απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους.

Η επιλογή των επιχειρήσεων  που θα συμμετέχουν θα γίνει με βάση μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων που αφορούν τόσο στην επιχείρηση όσο και τον ίδιο τον επιχειρηματία. Μετά την αρχική αξιολόγηση, οι  επιχειρήσεις που πληρούν τα ποσοτικά κριτήρια, θα συμμετάσχουν στην φάση της συνέντευξης, κατά την οποία θα αξιολογηθούν σε θέματα όπως:

·      επιχειρηματική στρατηγική

·      καινοτομία

·      δυνατότητα  μελλοντικής ανάπτυξης σύμφωνα με το μέγεθος της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται

·      επιχειρηματικό μοντέλο

·      ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών

Όταν ολοκληρωθούν οι συνεντεύξεις θα διαμορφωθεί η λίστα των επικρατέστερων επιχειρήσεων, από την οποία θα γίνει η τελική επιλογή των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση  της φάσης τελικής επιλογής και διασφαλίζοντας πλήρως τη διαφάνεια της διαδικασίας, όλες οι εταιρείες που θα περάσουν από το στάδιο της συνέντευξης, θα λάβουν ενημέρωση για τα αποτελέσματα τους, καθώς και χρήσιμες συμβουλές για την περαιτέρω εξέλιξη τους.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής θα διαρκέσει από σήμερα, Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016 έως την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016  (ώρα λήξης 12:00 το βράδυ).

Η περιγραφή του Προγράμματος «Επιχειρηματική Ανάπτυξη από τον ΟΠΑΠ» και όλες οι πληροφορίες για τα κριτήρια, τη διαδικασία υποβολής αίτησης, επιλογής, συμμετοχής καθώς και το χρονοδιάγραμμα, είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ:

https://somethingbetter.gr/initiatives/entrepreneurship/our-programme/#

Διαβαστε όλο το άρθρο με τιτλο : «ΟΠΑΠ: Πρόγραμμα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων»Στην πηγή : http://www.tovima.gr/

Σεζόν 2016-2017: Περισσότερο ή λιγότερο αισιόδοξοι;

Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο σπουδαία στοιχηματικά γεγονότα, μπήκαμε στον Σεπτέμβριο των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και των διεθνών διοργανώσεων, με την ελπίδα να διατηρηθεί έντονο το παικτικό ενδιαφέρον στα πρακτορεία. Καλώς ή κακώς το στοίχημα αποτελεί βαρόμετρο στις καθημερινές μας εισπράξεις, καθώς είναι ο «κράχτης» που φέρνει κόσμο στα μαγαζιά μας, βοηθώντας έτσι και τις πωλήσεις των υπόλοιπων παιχνιδιών. Για αυτό το λόγο, λοιπόν, θα πρέπει το συγκεκριμένο παιχνίδι όχι μόνο να συνεχίσει να διατηρεί την αξιοπιστία που είχε τόσα χρόνια, αλλά και να εξελίσσεται παράλληλα με τις ανάγκες της αγοράς και των παικτών.

Από πλευράς του ΟΠΑΠ έχουν γίνει σημαντικές κινήσεις εκσυγχρονισμού του στοιχήματος τα τελευταία χρόνια, ειδικά με τη νέα πλατφόρμα του Live. Οι κινήσεις αυτές μπορεί να υπερέχουν σε marketing και design, αλλά υστερούν σε διαχείριση και εκτέλεση. Το «Πάμε Στοίχημα» έχει πολλά ακόμα περιθώρια βελτίωσης και ως προϊόν και τεχνολογικά σαν τρόπος που προσφέρεται στον πελάτη. Τα οποία περιθώρια βελτίωσης, με την ενεργή συμμετοχή του κλάδου στις εξελίξεις, ευελπιστώ να δρομολογηθούν σύντομα ώστε να μη μείνουμε πίσω από τον ανταγωνισμό.

Ένας παράγοντας που θα καθορίσει το μέλλον και τη βιωσιμότητα των πρακτορείων είναι η σοβαρή συμμετοχή του ΟΠΑΠ στο διαδίκτυο. Επειδή την ιντερνετική εξέλιξη ακόμα και να θέλαμε δεν μπορούμε να την φρενάρουμε, θα πρέπει - όταν μας ζητηθεί - με σοβαρές και ρεαλιστικές προτάσεις να κλείσουν με την καλύτερη δυνατή συμφωνία ώστε να μας εξασφαλίζεται η συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας που προέρχονται από το διαδίκτυο.

Σημαντικότατο επίσης ρόλο θα παίξουν οι εξελίξεις με τα VLTs, καθώς ο κανονισμός είναι ακόμα σε εκκρεμότητα από τη στιγμή που ΟΠΑΠ και κυβέρνηση δεν μπορούν να «μοιράσουν δύο γαϊδάρων άχυρα». Ανυποχώρητη θέση-στάση του κλάδου είναι - εφόσον αποφασιστεί τελικά να προχωρήσει το πλάνο - να απορροφηθεί μεγαλύτερος δυνατός αριθμός VLTs από τα πρακτορεία, ώστε να τονωθεί σημαντικά η κίνηση στα μαγαζιά μας.

To project που πιστεύω πως θα έχει απρόσμενα θετική ανταπόκριση από τους παίκτες είναι τα νέα «Monitor Games». Σύμφωνα με αυτά που λέγονται, δεν θα έχουν καμία σχέση με τα σημερινά αναχρονιστικά «penalties», «bowling», «power spin» κ.λπ., αλλά θα είναι τελευταίας γενιάς Virtual Games, ευρέως διαδεδομένα στο εξωτερικό, με πολύ επιτυχημένο λανσάρισμα όπου κι αν χρησιμοποιήθηκαν. Η θεματολογία τους θα περιλαμβάνει κυρίως δημοφιλή αθλήματα αλλά και αριθμοπαίγνια υψηλής ευκρίνειας τα οποία θα προβάλλονται από 2-3 μεγάλες οθόνες (42”- 55” ανάλογα πάντα και με τους διαθέσιμους χώρους του εκάστοτε πρακτορείου).

Για τον Ιππόδρομο και τον τρόπο που διεξάγεται έως και σήμερα, δεν μπορώ να πω ότι είμαι και τόσο αισιόδοξος. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, με ιδιόμορφο παικτικό κοινό το οποίο θα χρειαστεί πολλές καινοτομίες και χρόνο ώστε να μπορέσει να προσελκύσει καινούργιο πελατολόγιο. Στο εξωτερικό πάντως φιγουράρει ψηλά στις προτιμήσεις των παικτών, αλλά εκεί απευθύνεται σε κοινό με τελείως διαφορετική κουλτούρα. Αν γίνουν σύντομα οι απαραίτητες βελτιώσεις, το προϊόν θα έχει σίγουρα μια καλύτερη τύχη από τη σημερινή.

Η έως τώρα λειτουργία της Payzone δεν αφήνει περιθώρια για ασφαλή συμπεράσματα στο κατά πόσο θα μας προσφέρει ουσιαστικά οικονομικά οφέλη. Όταν ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια και μπουν στο σύστημα όλες οι δυνατότητες πληρωμών και υπηρεσιών, τότε θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

Σε φάση ανασχεδιασμού βρίσκονται και αρκετά από τα ήδη υπάρχοντα αριθμοπαίγνια με στόχο να επανεκκινήσουν το ενδιαφέρον των παικτών. Στο ΛΟΤΤΟ ιδιαίτερα, εξετάζεται ριζική αναμόρφωση, ενώ στο ΚΙΝΟ εξετάζονται να προστεθούν περισσότερες επιλογές παιχνιδιών με «Μονά - Ζυγά», «Μικρά - Μεγάλα», «Στήλες», «Γραμμές» κ.λπ. Όλα αυτά είναι σε φάση επεξεργασίας, καθώς δεν είναι και η ευκολότερη διαδικασία το να αλλάξεις το «χαρακτήρα» παιχνιδιών που διεξάγονται για δεκαετίες, έστω κι αν η δημοφιλία τους έχει πέσει.

Συμπερασματικά λοιπόν, αναφέραμε τις επικείμενες εξελίξεις στους βασικότερους τομείς της καθημερινής εργασίας μας, που αν μπουν σε λειτουργία το σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο θα αλλάξουν πλήρως το τοπίο της επαγγελματικής μας δραστηριότητας. Περαιτέρω αναβολές και καθυστερήσεις θα επιφέρουν αρνητικές επιδράσεις στην εταιρεία, στους πράκτορες και κατ’ επέκταση στα έσοδα του κράτους τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα κέρδη του ΟΠΑΠ (κι έμμεσα με τα δικά μας, λόγω των υπέρογκων φόρων).

Η τοποθέτηση νέου CEO στον ΟΠΑΠ λογικά θα σηματοδοτήσει και την επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα επέφεραν οι καθυστερήσεις. Οι εξελίξεις ειδικά στα θέματα προϊόντων και τεχνολογικού εξοπλισμού, με την έλευση των νέων διευθυντών με την ανάλογη εμπειρία, ελπίζουμε να κυλήσουν γρηγορότερα. Εμείς οφείλουμε να είμαστε πανέτοιμοι ώστε οποιαδήποτε νέα συμφωνία να υλοποιηθεί κυρίως με γνώμονα το συμφέρον του κλάδου.

Για το τέλος άφησα τις διαφορές μας με την κυβέρνηση διότι, ακόμα και όλα τα υπόλοιπα να υλοποιηθούν, το φορολογικό δίχως τεκμαρτό και σε συνδυασμό με το νέο ασφαλιστικό θα αποτελέσουν την ταφόπλακα του κλάδου. Με μαθηματική ακρίβεια σε δύο χρόνια το πολύ, αν δεν έχουμε κλείσει οι μισοί, σίγουρα θα είμαστε χρεωμένοι σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία με αστρονομικά νούμερα. Ίσως κάποιοι με πολύ μικρά ιδιόκτητα μαγαζιά και χαμηλούς τζίρους να επιβιώσουν (με τις δυσκολίες που το καταφέρνουν και σήμερα), αλλά αυτή είναι η ουσία; Αυτό το πρότυπο είχαμε στο μυαλό μας όλοι εμείς που δουλεύουμε 7 μέρες τη βδομάδα από 16 ώρες την ημέρα; Πρέπει να γίνει σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι ο κλάδος δεν αντέχει άλλο να καλύπτει τη συστηματική και συντονισμένη φοροδιαφυγή των υπόλοιπων κλάδων. Στην ίδια κοινωνία ζούμε όλοι μας και τα βιώνουμε σε καθημερινή βάση. Πρέπει να βρεθεί ΑΜΕΣΗ λύση σε αυτόν τον φορολογικό παραλογισμό, πριν είναι πολύ αργά για όλους μας.

Διαβάστε το άρθρο "Σεζόν 2016-2017: Περισσότερο ή λιγότερο αισιόδοξοι;" του Σπύρου Δρακόπουλου Ταμία ΕΠΠΑΠ, αντιπρόσωπου ΠΟΕΠΠΠ στην πηγή "1-2-Χ"

ΟΠΑΠ: Στασιμότητα, σε τζίρους και κέρδη

Οριακή άνοδο σημείωσαν οι πωλήσεις στα αριθμολαχεία του ΟΠΑΠ, τόσο στο σύνολο του εξαμήνου όσο και στο β’ τρίμηνο. Σημαντικό είναι και το μερίδιο του αθλητικού στοιχηματισμού στα έσοδα του Οργανισμού, που στο β’ τρίμηνο του 2016 σημείωσε μικρή άνοδο κατά 1,2% κυρίως λόγω του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Γενικά παρατηρείται μια κόπωση στους τζίρους.

Σύμφωνα με τα εξαμηνιαία αποτελέσματα του ΟΠΑΠ, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού ανήλθαν σε 196,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2016 αντί 212,4 εκατ. ευρώ., μειωμένα κατά 7,4%. Το β’ τρίμηνο του 2016 τα καθαρά έσοδα προ εισφορών των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού διαμορφώθηκαν σε 94,3 εκατ. ευρώ αντί 93,2 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο 2015, αυξημένα κατά 1,2%, κυρίως λόγω της συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου και του ιπποδρομιακού στοιχήματος.

Στην κατηγορία των αριθμολαχείων, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών αυξήθηκαν κατά 1,3% στα 408.3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2016 αντί 403,2 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2015. Το β’ τρίμηνο του 2016 τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από αριθμολαχεία αυξήθηκαν οριακά κατά 0,2% στα 207,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα 206,8 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2015, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης θετικής επίδρασης του εμπλουτισμού του ΚΙNO.

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από Σκρατς & Λαχεία ανήλθαν σε 73,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2016 αντί 81,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2015. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από Σκρατς & Λαχεία το β’ τρίμηνο του 2016 μειώθηκαν κατά 10,2% στα 36,7 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τα 40,8 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2015, με τα λαχεία να καταγράφουν για ακόμα ένα τρίμηνο καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με το Σκρατς.

Διαβάστε το άρθρο "ΟΠΑΠ: Στασιμότητα, σε τζίρους και κέρδη" στην πηγή "1-2-Χ"

Εκπλήξεις επιφυλάσσει ο νέος CEO του ΟΠΑΠ

Ο ΟΠΑΠ θα αξιοποιήσει τη διεθνή τεχνογνωσία του και το πανίσχυρο δίκτυο καταστημάτων του για να μπει σε νέες δραστηριότητες που δεν αφορούν μόνο τα τυχερά παιχνίδια. Αυτό ανακοίνωσε μέσω τηλεδιάσκεψης στους  αναλυτές και τους διαχειριστές κεφαλαίων ο νέος διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Ντάμιαν Κόουπ.

Ήταν μια καλή ευκαιρία για τους επενδυτές να πληροφορηθούν από πρώτο χέρι τα σχέδια του νέου CEO, που ήδη συμπλήρωσε 2 μήνες στο τιμόνι του ΟΠΑΠ. Το δίκτυο πρακτορείων αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του ΟΠΑΠ. «θα επενδύσουμε στα καταστήματά μας, θα εισάγουμε σε αυτά νέα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως, χαρακτηριστικά, συσκευές για αυτόματη εξυπηρέτηση πελατών, μια διαδεδομένη υπηρεσία σε ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, θα ευθυγραμμίσουμε τα συμφέροντά μας με εκείνα των πρακτόρων μας και θα αυξήσουμε την υποστήριξη που τους παρέχουμε. Παράλληλα, επιδίωξή μας είναι να ενδυναμωθούν η σχέση και η συνεργασία με τους πράκτορες», τους οποίους, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κόουπ, συμπεριλαμβάνει μαζί με τους εργαζομένους στους ανθρώπους της εταιρείας.

«Ένας τομέας στον οποίο γνωρίζω ότι μπορούμε να βελτιωθούμε είναι αυτός των προϊόντων. Ο Όμιλος έχει πολλά προϊόντα. Αυτό που μπορούμε να βελτιώσουμε είναι το επίπεδο έμφασης το οποίο δίνουμε σε αυτά. Έχω αποφασίσει ότι θα έχουμε μια νέα ομάδα προϊόντων, που θα καθοδηγείται από τον επικεφαλής προϊόντων. Τα καθήκοντα της ομάδας αυτής θα περιλαμβάνουν τη βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων, ειδικά του αθλητικού στοιχηματισμού, την εισαγωγή νέων, όπως καλύτερα προϊόντα Virtual, καθώς και τα VLTs, εφόσον θεσπιστεί ένα λογικό και ισορροπημένο κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Επίσης, θα προσφέρουμε νέες υπηρεσίες, πέραν των τυχερών παιχνιδιών, όπως αυτές της Payzone», σημείωσε ο κ. Κόουπ. «Ο ρόλος της τεχνολογίας θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που παρέχει. Η σημερινή εικόνα θα πρέπει να αλλάξει, με ενέργειες οι οποίες θα δώσουν μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύτερο έλεγχο στην προσφορά των προϊόντων της εταιρείας». Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, αυτό απαιτεί επένδυση σε ανθρώπους και συστήματα, η οποία θα οδηγήσει σε βελτίωση.

Συμπερασματικά, ο νέος CEO υποσχέθηκε επέκταση των πρακτορείων του ΟΠΑΠ στην παροχή υπηρεσιών πληρωμών που δεν συνδέονται αποκλειστικά με τα τυχερά παιχνίδια, παροχή νέων παιχνιδιών μεταξύ των οποίων και η δυνατότητα συμμετοχής των παικτών σε διεθνείς λοταρίες, «ανάσταση» του έργου ανάπτυξης των VLTs και ενίσχυση της παρουσίας του ΟΠΑΠ στο Διαδίκτυο.

Διαβάστε το άρθρο "Εκπλήξεις επιφυλάσσει ο νέος CEO του ΟΠΑΠ" στην πηγή "ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ"

Αριθμολαχεία και στοίχημα προηγούνται στην κούρσα

 Στην ενίσχυση της διοικητικής του ομάδας προχωρά ο ΟΠΑΠ, με σκοπό την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στρατηγικών του στόχων για την καθιέρωσή του ως παγκόσμια εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών παιχνιδιών.

Στο πλαίσιο αυτό ο Οργανισμός αποφάσισε την τοποθέτηση του Michele Fusella ως επικεφαλής Τεχνολογίας, του Ian Catchiclc ως επικεφαλής Προϊόντων, καθώς και του Βάιου Καραντίνου ως επικεφαλής Δικτύου Gaming Halls, με ημερομηνία έναρξης άσκησης των καθηκόντων τους την 1η Σεπτεμβρίου 2016.

Στο μεταξύ, σταθερή θέση στις προτιμήσεις των παικτών κατέχουν τα παιχνίδια του Οργανισμού, με τα αριθμολαχεία να σημειώνουν άνοδο τόσο στο σύνολο του εξαμήνου όσο και στο β’ τρίμηνο, ενώ σημαντικό είναι και το μερίδιο του αθλητικού στοιχηματισμού στα έσοδα του ΟΠΑΠ, που στο β’ τρίμηνο σημείωσε άνοδο κατά 1,2%, παρά τη συγκυριακή κόπωση που εμφάνισε η συγκεκριμένη κατηγορία παιχνιδιού στο σύνολο του εξαμήνου.

Επίσης βελτιωμένη επίδοση κατέγραψε η κατηγορία παιγνίων Σκρατς και Λαχεία περιορίζοντας τις απώλειές της στο εξάμηνο σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα της περσινής οικονομικής χρήσης. Τα παιχνίδια που αφορούσαν το Ευρωπαϊκό Κύπελλο, το Ιπποδρομιακό Στοίχημα και το εμπλουτισμένο ΚΙΝΟ κέρδισαν την προτίμηση μεγαλύτερης κατηγορίας κοινού.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα εξαμηνιαία αποτελέσματα του ΟΠΑΠ, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού ανήλθαν σε 196,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2016 έναντι 212,4 εκατ. ευρώ., μειωμένα κατά 7,4%. Το β’ τρίμηνο του 2016 τα καθαρά έσοδα προ εισφορών των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού διαμορφώθηκαν σε 94,3 εκατ. ευρώ έναντι 93,2 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο 2015, αυξημένα κατά 1,2%, κυρίως λόγω της συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου και του ιπποδρομιακού στοιχήματος.

Στην κατηγορία των αριθμολαχείων τα καθαρά έσοδα προ εισφορών αυξήθηκαν κατά 1,3% στα 408,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2016 έναντι 403,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2015. Το β’ τρίμηνο του 2016 τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από αριθμολαχεία αυξήθηκαν οριακά κατά 0,2% στα 207,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα 206,8 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2015, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης θετικής επίδρασης του εμπλουτισμού του ΚΙΝΟ.

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από Σκρατς & Λαχεία ανήλθαν σε 73,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2016 έναντι 81,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2015. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από Σκρατς & Λαχεία το β’ τρίμηνο του 2016 μειώθηκαν κατά 10,2% στα 36,7 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τα 40,8 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2015, με τα λαχεία να καταγράφουν για ακόμα ένα τρίμηνο καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με το Σκρατς.

Διαβάστε το άρθρο "Αριθμολαχεία και στοίχημα προηγούνται στην κούρσα" της Λέττας Καλαμαρά στην πηγή "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ"

Ποια είναι η νέα στρατηγική του ΟΠΑΠ

Στο τρίπτυχο πελάτες, δίκτυο, προϊόντα και νέες τεχνολογίες θα βασιστεί η στρατηγική της διοίκησης του ΟΠΑΠ για τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2020, με στόχο την καθιέρωσή του ως παγκόσμιας εταιρείας ψυχαγωγίας και τυχερών παιχνιδιών. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο νέος διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Ντάμιαν Κόουπ, στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2016.

Σύμφωνα με τον κ. Κόουπ «παρά τις πολλές προκλήσεις του περιβάλλοντος που λειτουργούμε, ο ΟΠΑΠ έχει μπροστά του λαμπρό μέλλον. Ήδη τα τελευταία χρόνια έχουν μπει γερά θεμέλια και έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος. Με την υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου και τη συμβολή των ανθρώπων μας μπορούμε να υλοποιήσουμε το όραμά μας, το οποίο με τη σειρά του θα έχει ως αποτέλεσμα έναν πιο κερδοφόρο και επιτυχημένο όμιλο ΟΠΑΠ».

Οκτώ προτεραιότητες

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ προσδιόρισε τις οκτώ στρατηγικές προτεραιότητες του Οργανισμού, που συνοψίζονται στην επικέντρωση στον πελάτη, στην επένδυση στο δίκτυο, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών παγκόσμιων προδιαγραφών, στην αξιοποίηση των ψηφιακών και τεχνολογικών δυνατοτήτων, στην ισχυρή δέσμευση στην κοινωνία, στην ενίσχυση της δύναμης της εταιρικής εικόνας, καθώς και στη βελτίωση σχέσεων με το κράτος, τη ρυθμιστική αρχή και άλλους φορείς.

Αναλυτικά, ως εταιρεία ο ΟΠΑΠ θα επικεντρωθεί ακόμη περισσότερο στον πελάτη. Όπως σημείωσε ο κ. Κόουπ αυτό θα το επιτευχθεί «κατανοώντας τον πελάτη καλύτερα, αυξάνοντας εσωτερικά την εστίαση σε αυτόν και ανταποκρινόμενοι συνεχώς στις ανάγκες και απαιτήσεις του». Για το δίκτυο πρακτορείων ο κ. Κόουπ είπε πως αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του Οργανισμού. «Θα επενδύσουμε στα καταστήματά μας, θα εισάγουμε σε αυτά νέα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως συσκευές για αυτόματη εξυπηρέτηση πελατών, μια διαδεδομένη υπηρεσία σε ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, θα ευθυγραμμίσουμε τα συμφέροντά μας με εκείνα των πρακτόρων μας και θα αυξήσουμε την υποστήριξη που τους παρέχουμε. Παράλληλα επιδίωξή μας είναι να ενδυναμωθεί η σχέση και η συνεργασία με τους πράκτορες», τους οποίους ο ΟΠΑΠ συμπεριλαμβάνει μαζί με τους εργαζόμενους στους ανθρώπους της εταιρείας. Ειδικά για το ανθρώπινο δυναμικό ο κ. Κόουπ σημείωσε πως είναι ζωτικής σημασίας για την εταιρεία.

Στόχος είναι η προσέλκυση νέων ταλέντων, η περαιτέρω ανάπτυξη του υπάρχοντος δυναμικού μέσω της Ακαδημίας ΟΠΑΠ, η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν εντός της εταιρείας αλλά και η πιο τακτική αμφίδρομη εσωτερική επικοινωνία. Για τον τομέα των παιχνιδιών επισημάνθηκε πως είναι ένας τομέας στον οποίο ο ΟΠΑΠ μπορεί να βελτιωθεί. «Ο όμιλος έχει πολλά προϊόντα. Αυτό που μπορούμε να βελτιώσουμε είναι το επίπεδο έμφασης που δίνουμε σε αυτά. Έχω αποφασίσει ότι θα έχουμε μια νέα ομάδα προϊόντων, που θα καθοδηγείται από τον επικεφαλής προϊόντων.

Τα καθήκοντα της ομάδας αυτής θα περιλαμβάνουν τη βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων, ειδικά του αθλητικού στοιχηματισμού, την εισαγωγή νέων προϊόντων, όπως καλύτερα προϊόντα Virtual, καθώς και τα VLT’s, εφόσον θεσπιστεί ένα λογικό και ισορροπημένο κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

Επίσης θα προσφέρουμε νέες υπηρεσίες, πέραν των τυχερών παιχνιδιών, όπως αυτές της Payzone», σημείωσε ο κ. Κόουπ. Παράλληλα τόνισε πως «ο ρόλος της τεχνολογίας θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που παρέχει. Η σημερινή εικόνα θα πρέπει να αλλάξει με ενέργειες που θα δώσουν μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύτερο έλεγχο στην προσφορά των προϊόντων της εταιρείας». Πέραν όλων αυτών ο ΟΠΑΠ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται, τόσο στην Ελλάδα όσο και την Κύπρο και ο κ. Κόουπ σημείωσε τη δέσμευσή του ότι «θα συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες αυτές στους τομείς της Υγείας, του Αθλητισμού, της Απασχόλησης και του Υπεύθυνου Παιχνιδιού».

Οι σχέσεις με τις αρχές

Στο κρίσιμο θέμα των σχέσεων του Οργανισμού με τη ρυθμιστική αρχή και την κυβέρνηση, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ τόνισε ότι είναι τομέας που πρέπει να βελτιωθεί. «Χρειάζεται στενή συνεργασία με όλους: την κυβέρνηση, τη ρυθμιστική αρχή και άλλους φορείς, διατηρώντας ανοιχτή επικοινωνία και επιτυγχάνοντας καλύτερη κατανόηση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος» εξήγησε ο κ. Κόουπ και επεσήμανε ότι ήδη έκανε μια συνάντηση γνωριμίας με τον νέο επικεφαλής της ΕΕΕΠ σε πολύ καλό κλίμα. Επίσης σημείωσε ότι ο ΟΠΑΠ πρέπει να έχει συνεργασία με την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές σε θέματα όπως η πάταξη του παράνομου τζόγου, μιας μάστιγας που ανθεί. Παράλληλα η βελτίωση της ποιότητας του αθλητισμού και η πάταξη της βίας στα γήπεδα είναι, μεταξύ άλλων, πεδία κοινού ενδιαφέροντος και συνεργασίας. Αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στον διαδικτυακό στοιχηματισμό, ο κ. Κόουπ είπε ότι αυτή είναι χαοτική και ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει άνισο ανταγωνισμό. Η κατάσταση αυτή πρέπει να ρυθμιστεί με σεβασμό στα αποκλειστικά δικαιώματα του ΟΠΑΠ.

Tα VLT’s

Σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα των VLT’s ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΟΠΑΠ, Καμίλ Ζιγκλερ, συμπλήρωσε πως «υπήρξε επικοινωνία σε θετικό κλίμα με τον νέο πρόεδρο της ΕΕΕΠ, σε αντίθεση με το πρόσφατο παρελθόν. Από κοινού είπαμε ότι θα συνεχιστεί ο διάλογος για όλα τα θέματα και ότι θα έχουμε πιο συχνή επικοινωνία». Ο κ. Ζίγκλερ επανέλαβε τη γνωστή θέση της εταιρείας πως η δραστηριότητα θα ξεκινήσει μόνο εφόσον θεσπιστεί ένα λογικό και ισορροπημένο κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που βασίζεται στις παγκόσμιες πρακτικές.

Η νέα ομάδα

Η νέα ομάδα που θα συμβάλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του ΟΠΑΠ είναι ενδεκαμελής και αποτελεί τη νέα εκτελεστική επιτροπή του ομίλου. Πρόσφατα στην ομάδα προστέθηκαν ως νέος επικεφαλής τεχνολογίας του ΟΠΑΠ ο Michele Fusella και ως επικεφαλής της νέας ομάδας προϊόντων ο Ian Catchick.

Διαβάστε το άρθρο "Ποια είναι η νέα στρατηγική του ΟΠΑΠ" στην πηγή "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ"

Business facebook Feed in store από τη Master Bet

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

ΨΙΘΥΡΟΙ, ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

HomeΟΠΑΠ Top of Page