praktores.com
 
 

Τέλος η εξόφληση λογαριασμών μέσω τρίτων ( τι απαντάει το ΥΠΟΙΚ )

Απρ 04
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Βάσει του νόμου οι πληρωμές λογαριασμών θα πρέπει πλέον να γίνονται αποκλειστικά μέσω αδειοδοτημένων ιδρυμάτων πληρωμών ή ηλεκτρονικού χρήματος

Τη γη κάτω από τα πόδια τους χάνουν από τις 23 Μαρτίου χιλιάδες επιχειρήσεις στις οποίες οι καταναλωτές εξοφλούν τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλους λογαριασμούς. Οι διατάξεις του πρόσφατου νόμου 4446/2016 ενεργοποιούνται, και ως εκ τούτου μπαίνει τέλος σε όλες τις διμερείς σχέσεις για την «είσπραξη απαιτήσεων τρίτων» που έχουν supermarkets, πρακτορεία ΟΠΑΠ, καταστήματα λιανικής, κ.α. με φορείς όπως η ΔΕΗ, οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών, κοινής ωφέλειας.

Βάσει του νόμου οι πληρωμές λογαριασμών θα πρέπει πλέον να γίνονται αποκλειστικά μέσω αδειοδοτημένων ιδρυμάτων πληρωμών ή ηλεκτρονικού χρήματος, δηλαδή από τις τράπεζες και μια μόνο ιδιωτική εταιρεία που έχει αναπτύξει τέτοια δραστηριότητα.

Έτσι χιλιάδες πολίτες, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της Ελλάδας, για τις αυτές τις καθημερινές τους συναλλαγές θέλοντας και μη θα περιμένουν στις ουρές των τραπεζών.

Αναστάτωση σε εταιρίες courier, περίπτερα, Minimarkets

Επειδή ο διάβολος πάντα «κρύβεται στις λεπτομέρειες», από μια προσεκτική ανάγνωση του νόμου, προκύπτει ότι προσπαθεί να βάλει προσχώματα και στη χρήση προπληρωμένων καρτών, οι οποίες αυτή την περίοδο χρησιμοποιούνται κατά κόρον από καταναλωτές που δεν έχουν πιστωτική κάρτα ή κάποιο άλλο τρόπο ηλεκτρονικής πληρωμής.

Το πλήγμα είναι τεράστιο για σειρά επιχειρήσεων κάθε μεγέθους. Ενδεικτικά, πλήττονται οι εταιρείες courier που μαζί με την διανομή προϊόντων κάνουν και την είσπραξη του σχετικού αντιτίμου από τους καταναλωτές, για λογαριασμό κυρίως των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Τονίζεται ότι η αντικαταβολή είναι ο τρόπος πληρωμής που χρησιμοποιεί η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου που θέλει να πληρώσει για ένα προϊόν, αφού το παραλάβει και το ελέγξει. Με τις συγκεκριμένες διατάξεις δεν θα είναι επιτρεπτές από την επόμενη εβδομάδα αυτές οι πληρωμές ούτε με μετρητά ούτε με κάρτες.

Πολλές δε επιχειρήσεις που προσέφεραν είσπραξη λογαριασμών για επιχειρήσεις που συνεργάζονται μαζί τους (κυρίως από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών) θα πρέπει να παύσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές. Τέτοιες υπηρεσίες προσφέρουν τέλος και οι περισσότερες επιχειρήσεις από τον κλάδο των περιπτεριούχων, ψιλικατζίδων, ιδιοκτητών minimarkets και άλλων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα.

Αναμενόμενα διάχυτη αναστάτωση υπάρχει και στις ίδιες τις εταιρείες που εκδίδουν λογαριασμούς για τις υπηρεσίες τους, λόγω του σοβαρού ενδεχομένου να επηρεαστούν αρνητικά τα έσοδα και η εισπραξιμότητα των οφειλών τους, γεγονός που μπορεί να λειτουργήσει καταστροφικά στην σημερινή οικονομική συγκυρία.

Εντύπωση τέλος προκαλεί το γεγονός ότι στο νόμο γίνεται επίκληση Ευρωπαϊκών οδηγιών που καμία αναφορά δεν κάνουν σε τέτοια ζητήματα ή σε άλλη περίπτωση δεν έχουν τεθεί καν σε ισχύ ακόμα και αποτελούν αντικείμενο νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που είναι σε εξέλιξη.

Τι προβλέπει αναλυτικά ο συγκεκριμένος νόμος

1. Στις περιπτώσεις συναλλαγών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, όπως ενδεικτικά μέσω μεταφοράς από λογαριασμό ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), μέσω χρήσης κάρτας πληρωμής καθώς και μέσω οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμών, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ηλεκτρονικό πορτοφόλι, ηλεκτρονικό χρήμα, κουπόνι, voucher, καθίσταται υποχρεωτική η ονομαστικοποίηση του ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, με ταυτοποίηση του κατόχου του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3691/2008 για την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» όπως ισχύει, και της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η χρήση μη-ονομαστικοποιημένων, μη-ταυτοποιημένων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών με οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται, λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου 2 του παρόντος.

Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται στο σύνολο των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4261/2014 (Α' 107), τα ιδρύματα πληρωμών του ν. 3862/2010 (Α' 113), και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α' 218) που είτε έχουν αδειοδοτηθεί και εδρεύουν στην Ελλάδα είτε αποτελούν αλλοδαπά Ιδρύματα κράτους μέλους του ΕΟΧ και παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα.

2. Με απόφασή του, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να εξαιρεί από την απαγόρευση χρήσης μη-ταυτοποιημένων και μη-ονομαστικοποιημένων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών, δραστηριότητες δικαιούχων που κατηγοριοποιούνται σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, και οι οποίες δεν παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροδιαφυγή και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως οι παράγοντες κινδύνου αυτοί ορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΙ, Άρθρο 16, παράγραφος 3, Παραρτήματος ΙΙΙ της «ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μάϊου 2015.

3. Απαγορεύεται ρητά η διανομή και η καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση ηλεκτρονικού χρήματος καθώς και η είσπραξη έναντι τρίτου εν γένει, με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και μετρητά, από παντός είδους οντότητες του ν. 4308/2014, που δεν αποτελούν νομίμως αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών ή Αντιπροσώπους ή υποκαταστήματα αυτών, βάσει των οριζόμενων στο ν. 3862/2010 και το ν. 4021/2011. Η Αντιπροσώπευση Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών αφορά μόνο στα Ιδρύματα Πληρωμών και στα Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος, εξαιρουμένων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, όπως προβλέπεται στον ν. 3862/2010 και ν. 4021/2011.

4. Στην περίπτωση ακύρωσης, επιστροφής, αποζημίωσης ή απόδοσης κέρδους που προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας συναλλαγής με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, η πίστωση του πληρωτή διενεργείται από την οντότητα του ν. 4308/2014 υποχρεωτικά στο ίδιο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής και δια μέσου του ιδίου Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών, από το οποίο πραγματοποιήθηκε η αρχική συναλλαγή.

5. Οντότητες του ν. 4308/2014 με υποχρεώσεις αυξημένης δέουσας επιμέλειας των πελατών τους, σύμφωνα με τους ν. 3691/2008 και ν. 3932/2011, κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, συλλέγουν τα στοιχεία ταυτοποίησης και δέουσας επιμέλειας των πληρωτών ανά συναλλαγή, υποχρεωτικώς δια μέσου των συνεργαζόμενων Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010.»

Η ισχύς των παραγράφων 1 ως 3 του άρθρου 62Α του ν. 4170/2013 αρχίζει τρείς (3) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ( Η δημοσίευση του 4446/2016 έγινε στις 22 Δεκεμβρίου 2016)

Από την μεριά του το ΥΠΟΙΚ απαντάει :

Αντιδρά η κυβέρνηση στα κατευθυνόμενα δημοσιεύματα

Μεγάλη ενόχληση έχουν προκαλέσει στην κυβέρνηση κάποια δημοσιεύματα, τα οποία έρχονται τρεις μήνες μετά την ψήφιση του νόμου για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές (Ν. 4446/2016) να κάνουν το άσπρο μαύρο και το αντίθετο. Η σπέκουλα αναφέρει, σύμφωνα πάντα με αρμόδια κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συνομίλησε η «Α», γίνεται σε μια σειρά από ζητήματα που εκπορεύονται από τον συγκεκριμένο νόμο, όπως το ότι τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ θα σταματήσουν να εισπράττουν λογαριασμούς ρεύματος, κινητής τηλεφωνίας κ.τ.λ., βάσει του νόμου, κάτι το οποίο δεν ισχύει! Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, “υφίσταται θεσμικό πλαίσιο για την είσπραξη λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και λοιπών λογαριασμών από τους πράκτορες ΟΠΑΠ και τους συνδέσμους τους, βάσει της διατύπωσης του άρθρου 65, παρ. 2, συνάγεται ότι οι πράκτορες ΟΠΑΠ μπορούν να συνεχίζουν απρόσκοπτα την είσπραξη αυτών των λογαριασμών των ως άνω τύπων”. Στο ίδιο μήκος κύματος προσέθεταν ότι “Τα courier θα συνεχίσουν να εισπράττουν αντικαταβολές, καθώς υπάρχει ήδη σχετικό θεσμικό πλαίσιο”.

 Σχετικά με τα όσα αναφέρουν ορισμένοι κύκλοι για το ότι δημιουργείται μονοπώλιο στις πληρωμές που ευνοούν συγκεκριμένες εταιρείες, κυβερνητικοί κύκλοι απαντούσαν ότι ο ανταγωνισμός στον τομέα πληρωμών λειτουργεί στην Ελλάδα εξαιρετικά, με βάση όλες τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, προσθέτοντας ότι «ο δε Νόμος 3862/2010 και κυρίως ο Νόμος 4446/2016 ισχυροποίησαν περαιτέρω των ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών και κυρίως του δημοσίου συμφέροντος», ενώ κατέληγαν στο ότι «βάσει του Μητρώου της Τραπέζης της Ελλάδος υφίστανται αυτή τη στιγμή 469 αδειοδοτημένοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μέσω των οποίων και των αντιπροσώπων τους είναι νόμιμη η είσπραξη για λογαριασμό τρίτων». Αξίζει να σημειωθεί ότι στη διαδικασία πληρωμών συμμετέχουν και οι τράπεζες μέσω των υποκαταστημάτων τους.

Τι ισχύει για βενζινάδικα και σούπερ μάρκετ

Την ίδια ώρα, διευκρίνιζαν ότι σούπερ μάρκετ, βενζινάδικα κ.λπ. θα συνεχίσουν να εισπράττουν λογαριασμούς «με μια διαδικασία που δεν θα επιτρέπει την απόκρυψη φορολογητέας ύλης και της μη καταγεγραμμένης οικονομικής δραστηριότητας», ενώ προσέθεταν χαρακτηριστικά: «Όποιο σημείο λιανικής, βενζινάδικο, σούπερ μάρκετ κ.λπ. επιθυμεί πλέον να πραγματοποιεί εξόφληση λογαριασμών μπορεί να το κάνει ελεύθερα, με το να γίνει αντιπρόσωπος σε ένα από τα εκατοντάδες ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα».

Τέρμα η ανωνυμία

Για τους παραπάνω λόγους, τα ίδια κυβερνητικά στελέχη διερωτούνταν πως είναι δυνατό «κάποιοι να ενοχλούνται πολύ όλο αυτό το διάστημα από αυτό τον εξορθολογισμό και το χτύπημα στο μαύρο χρήμα», αν και ο νόμος ισχύει εδώ και τρεις μήνες, προειδοποιώντας παράλληλα όσους «επιθυμούν να παραμείνουν καλυμμένοι από την ανωνυμία, όσους προτιμούν την ασυδοσία, όσους δεν ενδιαφέρονται για τη σωστή καταγραφή των φορολογητέων εσόδων, όσους για πολλά χρόνια πλούτιζαν εις βάρος του λαού, κρυπτόμενοι στο σκοτάδι των παράνομων δραστηριοτήτων».

Διαβάστε το άρθρο "Τέλος η εξόφληση λογαριασμών μέσω τρίτων ( τι απαντάει το ΥΠΟΙΚ )" στην πηγή "www.forologikanea.gr"

Κατηγορία ΟΠΑΠ
Business facebook Feed in store από τη Master Bet

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

ΨΙΘΥΡΟΙ, ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

HomeΟΠΑΠΟΠΑΠΤέλος η εξόφληση λογαριασμών μέσω τρίτων ( τι απαντάει το ΥΠΟΙΚ ) Top of Page