Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μηνιαία η απόδοση του τέλους

Ιαν 07
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Κάθε μήνα θα υποβάλλεται, από την 1n Ιανουαρίου 2016, n δήλωση του ειδικού τέλους παιγνίων πέντε (0,05) λεπτών του ευρώ ανά στήλη, που επιβάλλεται πλέον στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, ενώ οι υπόχρεοι θα καταβάλλουν ταυτόχρονα και το ειδικό τέλος. Αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, σχετική απόφαση (ΠΟΛ.1001/ 4.1.2016) του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του ειδικού τέλους παιγνίων ανά στήλη, όπως ορίζεται εκ των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4346/2015 (152 Α') καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης αυτού.

Ειδικότερα, όπως υπογραμμίζεται στην εν λόγω απόφαση, η συγκεκριμένη δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή από τον πάροχο (ΟΠΑΠ Α.Ε.) στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραδίδεται στον υπόχρεο, ενώ ταυτόχρονα συνυποβάλλεται και ειδική κατάσταση η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό στηλών ανά παίγνιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται και το ειδικό τέλος καταβάλλεται μέχρι την 20ή (εικοστή) ημέρα κάθε μήνα και αφορά τις εισπράξεις από το ειδικό τέλος που έχουν καταβάλει οι παίκτες, ανά στήλη, των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. τον προηγούμενο μήνα. Επισημαίνεται ότι η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής της δήλωσης απόδοσης του ειδικού τέλους, καθώς και γενικά η διαδικασία βεβαίωσης και εισπραξής του, διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), δηλαδή επιβάλλονται όλα τα προβλεπόμενα πρόσημα και προσαυξήσεις.

Διαβάστε το άρθρο "Μηνιαία η απόδοση του τέλους" στην πηγή "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ"

Κατηγορία ΟΠΑΠ

Σχετικά Άρθρα