praktores.com
 
 

Ποιος θα αποφασίσει τελικά για το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ;

Απρ 06
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Σε μια κρίσιμη περίοδο για τον ΟΠΛΠ και προ του τελικού σταδίου τα αποκρατικοποίησής του, το Δικαστήριο τα Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) εξέδωσε πρόσφατα μια «πολιτική» απόφαση σχετικά με το αποκλειστικό δικαίωμα του να οργανώνει και να εκμεταλλεύεται τα τυχερά παίγνια και δελτία στοιχημάτων στην Ελλάδα.

Ανταγωνιστικές βρετανικές εταιρείες προσέφυγαν στο Συμβούλιο τα Επικρατείας (ΣτΕ) κατά τα απόρριψα των αιτήσεων τους για παραχώρηση αδειών οργανώσεων παιγνίων. Το ΣτΕ, κρατώντας αυστηρή στάση απέναντι στο μονοπωλιακό καθεστώς που απολαμβάνει ο ΟΠΑΠ, απέστειλε προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΕ σχετικά με τη συμβατότητα με το δίκαιο τα Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) τα ρύθμισα που παρέχει αποκλειστικό δικαίωμα λειτουργία8 των παιγνίων σε ένα και μόνον οργανισμό.

Το ΣτΕ είχε, βέβαια, πλούσια παρακαταθήκη από προηγούμενες αποφάσεις του ΔΕΕ για να αποφανθεί επί τα νομιμότητας του μονοπωλίου του ΟΠΑΠ, αλλά προτίμησε να αφήσει την τελική κρίση στο ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ωστόσο, το ΔΕΕ κόμισε ένα δελφικό χρησμό στα ερωτήματα που του έθεσε το ΣτΕ, που κάθε άλλο παρά επιβεβαιώνει την αυστηρότητα με την οποία αντιμετώπισε το ελληνικό δικαστήριο το ζήτημα τα παράβασης του δικαίου τα Ε.Ε.

Το ΔΕΕ έκρινε μεν πως η αποκλειστική άδεια του ΟΠΑΠ αποτελεί κατ' αρχήν απαγορευμένο περιορισμό των οικονομικών ελευθεριών τα Ε.Ε., πλην όμως αναγνώρισε πως λόγοι κοινωνικής προστασίας μπορούν να συγχωρήσουν υπό προϋποθέσει το υπάρχον μονοπώλιο.

Ακόμη, επεσήμανε πως το κράτος-μέλος είναι το μόνο αρμόδιο να εκτιμήσει σύμφωνα με την εθνική κλίμακα αξιών, αν η προστασία γενικών συμφερόντων μπορεί να δικαιολογήσει τους τιθέμενους περιορισμούς στις θεμελιώδες ελευθερίες. Δόθηκε έτσι ευρεία ευχέρεια ερμηνειών, με αποτέλεσμα το κάθε «στρατόπεδο» να θεωρεί την απάντηση του ΔΕΕ προάγγελο δικαίωσής του από την επικείμενη απόφαση του ΣτΕ.

Από την απάντηση του ΔΕΕ διαφαίνεται μια μετατόπιση τα στάσης του προς την κατεύθυνση τα αποδοχής τα μονοπωλιακής οργάνωσης και εκμετάλλευσης των παιγνίων και στοιχημάτων: σύμφωνα με το ΔΕΕ, «η δημιουργία ενός ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού στην εντελώς ιδιάζουσα αγορά των τυχερών παιγνίων είναι δυνατό να έχει επιβλαβές αποτέλεσμα» και τα κράτη-μέλη διαθέτουν τη δυνατότητα υποβολής του μονοπωλίου σε «αποτελεσματικό και αυστηρό έλεγχο εκ μέρους των δημοσίων αρχών» σε περίπτωση που κριθεί από το ελληνικό δικαστήριο η εθνική ρύθμιση ασυμβίβαστη προς το δίκαιο τα Ε.Ε.!

Επομένως, ακόμα και στην περίπτωση που το ΣτΕ αποφασίσει να ακυρώσει τις διοικητικές πράξεις που απέρριπταν τα αιτήματα των ανταγωνιστών του ΟΠΑΠ, το Δημόσιο θα εξακολουθεί να έχει δύο δυνατότητες:

α) Να επιλέξει την ελευθέρωση τα αγοράς και κατάργηση του υφιστάμενου μονοπωλίου - που, όπως διεφάνη από την απόφαση του ΔΕΕ, δεν επιβάλλεται κατ' ανάγκην από το δίκαιο της Ένωσης.
Η άρση του μονοπωλίου θα πρέπει να συνοδευθεί με ικανή και αποτελεσματική εποπτεία από τις αρμόδιες κρατικές Αρχές, ώστε να συνάδει με τους πρωταρχικούς κοινωνικούς σκοπούς.

β) Να περιοριστεί σε απλή μεταρρύθμιση του υφισταμένου μονοπωλίου, μέσω της υποβολής του σε αποτελεσματικό και αυστηρό έλεγχο εκ μέρους των δημοσίων Αρχών, αν εκτιμά ότι η ελευθέρωση της αγοράς των τυχερών παιγνίων αντιβαίνει στο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και της κοινωνικής τάξης.

Παράλληλα, ναι μεν η Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επέτρεψε στην Ελλάδα, βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσει, να παρατείνει έως τα τέλη του 2030 τα αποκλειστικά δικαιώματα του ΟΠΑΠ, πλην όμως φαίνεται να αναβιώνει η διαδικασία που εκκρεμεί εναντίον της Ελλάδας, που έχει κινήσει από το 2007 η Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ.

Εν όψει του ασαφούς μοντέλου οργάνωσης της ελληνικής αγοράς τυχερών παιγνίων και της συνεπαγόμενα αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν οι 7 πλέον υποψήφιοι επενδυτές που διεκδικούν το 33% του μετοχικού κεφαλαίου που έχει θα αποκρατικοποιήσει το Ελληνικό Δημόσιο, η συνέχιση ή μη του μονοπωλιακού καθεστώτο5 οργάνωσα και εκμετάλλευσης των παιγνίων και στοιχημάτων αποτελεί αποφασιστικό κριτήριο για την έκβαση τα αποκρατικοποίησα και βασική παράμετρο για τη διαμόρφωση τα τελικής τιμής πώλησα του μεριδίου του Δημοσίου στο κεφάλαιο του ΟΠΑΠ.

Η απόφαση του ΔΕΕ θα συζητηθεί τον ερχόμενο Μάιο στην Ολομέλεια του ΣτΕ, όπου θα κριθεί με καθοριστικό τρόπο η επιβίωση ή μη του μονοπωλίου του ΟΠΑΠ και ενδέχεται να πυροδοτήσει περαιτέρω εξελίξει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς τη διαδικασία διαμόρφωσης της ελληνικής αγοράς τυχερών παιγνίων.

Διαβάστε το άρθρο «Ποιος θα αποφασίσει τελικά για το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ» στην πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΡΗΓΑΚΟΥ

Κατηγορία ΟΠΑΠ
Business facebook Feed in store από τη Master Bet

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

ΨΙΘΥΡΟΙ, ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

HomeΕΝΗΜΕΡΩΣΗΈντυπος τύποςΟΠΑΠΠοιος θα αποφασίσει τελικά για το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ; Top of Page