praktores.com
 
 

Βόμβα: Νόθευση του διαγωνισμού για την πώληση του ΟΠΑΠ

Δεκ 06
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ευθεία παρέμβαση, στην πώληση του ΟΠΑΠ, μεσούσης του σχετικού διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη, θεωρούν στην αγορά

ορισμένες από τις προωθούμενες αλλαγές στον νόμο περί τυχερών παιγνίων.

Με μια σειρά τροπολογιών, επιχειρείται μεταξύ άλλων η αξιολόγηση της καταλληλότητας του νέου αγοραστή. Κι αν κάποιος νομίζει ότι η αρμοδιότητα για την αξιολόγηση της καταλληλότητας φορέων/φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται σε ορισμένους ευαίσθητους χώρους της οικονομίας είναι σύνηθες καθήκον κάθε επόπτη και προβλέπεται στους σχετικούς νόμους, τότε δεν έχει παρά να διαβάσει τις επιχειρούμενες αλλαγές και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.


Προτεινόμενη τροπολογία (θα προστεθεί στο τέλος της παρ. 2, άρθρο 40, Ν. 4002/2001)

Τα εύστροφα μυαλά των ανθρώπων που συνέταξαν αυτές τις τροπολογίες έφθασαν στο σημείο να ορίσουν την έννοια του ελέγχου μιας εταιρείας και κατ’ επέκταση της «καταλληλότητας» του αγοραστή του ΟΠΑΠ, δανειζόμενοι πρόβλεψη από το νόμο περί προστασίας του ανταγωνισμού (Ν. 3959/2011). Η πρόβλεψη αυτή έχει σχεδιαστεί να προστεθεί στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Ν 4002/2011. Ορίζεται λοιπόν, ως έλεγχος και αυτός που απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις που παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης α) από δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, β) από δικαιώματα ή συμβάσεις καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης.

Αυτή η πρόβλεψη θα μπορούσε να τινάξει τον διαγωνισμό στον αέρα εάν ερμηνευθεί με τέτοιο τρόπο και αποκλείσει από τη διαδικασία αποκρατικοποίησης τις εταιρείες που συμπράττουν με τον ΟΠΑΠ και διεκδικούν τον άλλο διαγωνισμό των Κρατικών Λαχείων (σύμβαση επικαρπίας), που βρίσκεται προς το τέλος του. Όμως, θα ήταν «κτύπημα κάτω από τη μέση».


Προτεινόμενη Τροπολογία (θα αποτελέσει την παρ. 2α του άρθρου 40 του Ν 4002/2011):

Για την έγκριση της άμεσης ή έμμεσης αλλαγής ελέγχου, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) προκειμένου να διασφαλίσει τη χρηστή διοίκηση της ΟΠΑΠ λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη επιρροή του υποψήφιου αγοραστή στην ΟΠΑΠ, αξιολογεί την καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή με βάση το σύνολο των ακόλουθων κριτηρίων:

1. Τη φήμη του υποψήφιου αγοραστή.
2. Τη φήμη και την εμπειρία οποιοδήποτε προσώπου το οποίο θα διευθύνει τις δραστηριότητες της ΟΠΑΠ κατόπιν της προτεινόμενης απόκτησης ελέγχου. 
3. Τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες που ασκούνται ή προβλέπεται ότι θα ασκούνται από την ΟΠΑΠ και τα προσκόμματα που ενδέχεται να δημιουργήσει η απόκτηση ελέγχου στην δυνατότητα αποτελεσματικής εποπτείας εκ μέρους της ΕΕΕΠ.
4. Το βαθμό κατά τον οποίο υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι σε σχέση με την προτεινόμενη απόκτηση ελέγχου διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας και την έννοια του ν. 3691/2008 ή ότι η προτεινόμενη απόκτηση ελέγχου είναι δυνατό να αυξήσει αυτόν τον κίνδυνο. 
5. Οποιαδήποτε πληροφορία, ιδίως προερχόμενη από άλλη ρυθμιστική αρχή σε σχέση με την παράβαση από τον υποψήφιο αγοραστή ή από συνδεδεμένο με αυτό πρόσωπο της νομοθεσίας περί παιγνίων σε οποιαδήποτε άλλη χώρα και σε οποιοδήποτε άλλο κράτος της ΕΕ.

Σε περίπτωση, που κατά την περίοδο αξιολόγησης μιας πρότασης κοινοποιηθούν και άλλοι ή άλλες προτάσεις για απόκτηση ή αύξηση ελέγχου στην ΟΠΑΠ, η ΕΕΕΠ τις αντιμετωπίζει αμερόληπτα.

 

Παρατηρήσεις:

Παράγοντες της αγοράς που ρωτήθηκαν επισημαίνουν τα εξής:

-Σχετικά με το σημείο 1 δεν αναφέρεται με ποια κριτήρια ορίζεται η φήμη και πως μετριέται. Με τα άυλα στοιχεία του ισολογισμού; Με φημολογίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο; Με φήμες που απορρέουν από ανταγωνιστές;

-Στο σημείο 2, θα μπορούσε να διαγραφεί η λέξη φήμη και όλα θα ήταν καλά. Τώρα ποιά φήμη εννοούν; Τις φήμες που αφορούν στην επαγγελματική ζωή ή φθάνουν μέχρι και την προσωπική ζωή των προσώπων; Και ποιος θα το κρίνει;

-Το σημείο 3 αποτελεί καθαρή εξωγενή παρέμβαση στο διαγωνισμό αποκρατικοποίησης του ΟΠΑΠ. Το ΤΑΙΠΕΔ διεξάγει ολόκληρο διαγωνισμό θέτοντας και χρηματοοικονομικά κριτήρια. Ο διαγωνισμός έχει ξεκινήσει και ήδη έχουν καλύψει το χρηματοοικονομικό κριτήριο επτά υποψήφιοι. Με ποιά λογική η ΕΕΕΠ θα επανα-αξιολογήσει τη χρηματοοικονομική ευρωστία του αγοραστή; Επίσης τί εννοούν με τη λέξη προσκόμματα;

-Στο σημείο 4 αναφέρονται οι λέξεις «βάσιμες υπόνοιες». Δηλαδή, η ΕΕΕΠ θα έχει την ικανότητα αξιολόγησης «με υπόνοιες» όταν άνθρωποι καταδικάζονται σε πρώτο και δεύτερο βαθμό και μετά αθωώνονται; Ποιος θα κρίνει ότι «επιχειρείται να διαπραχθεί» ή «επιχειρήθηκε να διαπραχθεί» αδίκημα; Ούτε οι δικαστές δεν το κάνουν. Το αποφεύγουν.

-Στο σημείο 5 γίνεται αναφορά στο ότι η Επιτροπή θα κρίνει βάση πληροφοριών περί παράβασης της νομοθεσίας περί παιγνίων σε άλλη χώρα. Αυτή η πρόβλεψη είναι περίεργη από μόνη της. Ήδη, ο διαγωνισμός πώλησης του ΟΠΑΠ εξελίσσεται. Στον διαγωνισμό επετράπη και εγκρίθηκε η συμμετοχή και υποψηφίων, που δεν δραστηριοποιούνται στον κλάδο τυχερών παιγνίων, αλλά σε δεκάδες άλλους κλάδους. Δεν ετέθη τέτοιο κριτήριο στην προκήρυξη. Εκ των υστέρων θα κριθούν οι υποψήφιοι για κάτι που δεν προβλεπόταν; Αν ναι, οι όποιοι υποψήφιοι δραστηριοποιούνται στα τυχερά παίγνια, έχουν εξορισμού ανταγωνιστικό μειονέκτημα διότι δεν υπάρχει εταιρεία στον κόσμο που να μην της έχει επιβληθεί πρόστιμο από ρυθμιστική αρχή. Αντίθετα, οι άλλοι υποψήφιοι που μπορεί να έχουν «φάει» πρόστιμα από άλλες ρυθμιστικές αρχές, πλην τυχερών παιγνίων, θα βαπτιστούν «αθώες περιστερές».

-Στην τελευταία παράγραφο η λέξη «αμερόληπτα» έμεινε ασχολίαστη.

Όλα αυτά είναι φαινομενικά ακατανόητα. Αντί, οι ιθύνοντες να απλοποιήσουν τα πράγματα και με μια παράγραφο να ρυθμίσουν το θέμα της καταλληλότητας, τα περιπλέκουν. Γιατί; Μήπως, θέλουν να έχουν το πάνω χέρι και στην αποκρατικοποίηση με υποκειμενικά κριτήρια; Τότε, αλήθεια γιατί η κυβέρνηση μέσω ΤΑΙΠΕΔ διεξάγει διαγωνισμό και δεν δίνει τον ΟΠΑΠ σε αυτόν/αυτούς, που κάποιοι έχουν προαποφασίσει; Ηδη, στην αγορά γίνονται συζητήσεις για νόθευση ανταγωνισμού και κατ’ επέκταση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Διαβάστε το άρθρο «Βόμβα: Νόθευση του διαγωνισμού για την πώληση του ΟΠΑΠ προοιωνίζονται οι αλλαγές της νομοθεσίας» στην πηγή: fm.voice.gr του Χρήστου Ιωάννου

Κατηγορία ΟΠΑΠ
Business facebook Feed in store από τη Master Bet

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

ΨΙΘΥΡΟΙ, ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

HomeΕΝΗΜΕΡΩΣΗΈντυπος τύποςΟΠΑΠΒόμβα: Νόθευση του διαγωνισμού για την πώληση του ΟΠΑΠ Top of Page