praktores.com
 
 

Οι νέες τροπολογίες στον ν.4002 που θα διαλύσουν τον ΟΠΑΠ

Οκτ 02
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Tροπολογίες που σχεδιάζει η κυβέρνηση: Α. Αλλάζει ο ορισμός των «Πρακτορείων»: Άρθρο 25 – Ορισμοί

Tις τροπολογίες που σχεδιάζει η κυβέρνηση-ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αποκρατικοποίησης)για να αποφευχθεί ο σκόπελος της ΕΕ και να διατηρηθεί το μονοπώλιο σε ορισμένα τυχερά παίγνια του οργανισμού και μετά την ιδιωτικοποίησή του, φέρνει στη δημοσιότητα το fmvoice.gr.

Το πόσο, αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης, θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Φαινομενικά, πάντως, αποθαρρύνει τους υποψήφιους επενδυτές γιατί δημιουργούνται συνθήκες ασφυκτικής εποπτείας, αφού επιβάλλεται έλεγχος μέχρι και στις συμβάσεις με τους πράκτορες αλλά και στις συμβάσεις-αποφάσεις που αφορούν στην εμπορική επικοινωνία.

Ξεχωρίζουν οι εξής κατηγορίες ρυθμίσεων:

Α) Αυτές που προβλέπουν την επέκταση του δικτύου πωλήσεων του ΟΠΑΠ εκτός των ήδη υφιστάμενων πρακτορείων, συμπεριλαμβάνοντας και νέα σημεία πώλησης (μέχρι και βενζινάδικα). Αυτή η πρόβλεψη αναμένεται να προκαλέσει σοκ στους πράκτορες.

Β) τη συγκέντρωση της δραστηριότητας των VLTs σε μεγαλύτερους χώρους, που θα περιλαμβάνουν περισσότερα παιγνιομηχανήματα, 50 στον αριθμό έναντι 25 που προβλέπει μέχρι τώρα ο νόμος. Αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν κανονικά καζίνο. Μέχρι το κάπνισμα θα επιτρέπεται σε αυτούς τους χώρους. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια ελκυστικότερη πρόταση για τα επιχειρηματικά συμφέροντα που θα εκμεταλλευθούν τα VLTS’s.

Γ) Προβλέψεις για την στενότερη εποπτεία των κινήσεων του οργανισμού όχι μόνο στην διαφημιστικά-προωθητικά μηνύματα όπως προβλέπει μέχρι τώρα ο νόμος, αλλά σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας δηλαδή από την σχεδίαση μέχρι, την διάθεση ενός παιχνιδιού και στο σύνολο της εμπορικής επικοινωνίας. Επίσης, το βασικότερο είναι ότι τίθεται σε καθεστώς εποπτείας το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΑΠ.

Ας δούμε αναλυτικά τις τροπολογίες:

Α. Αλλάζει ο ορισμός των «Πρακτορείων»:

Άρθρο 25 – Ορισμοί
Στο τέλος του άρθου 25 προστίθεται νέο στοιχείο ιζ ως εξής:
Ιζ) «Πρακτορεία»: Τα υπάρχοντα ή νέα σημεία πώλησης του Δικτύου της ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω των οποίων διατίθενται τα αδειοδοτημένα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας ή/και αποκλειστικά του παρόντος νόμου τυχεράπαίγνια, σύμφωνα με την επιχειρηματική στρατηγική της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Β. Αυξάνεται το μέγιστο ποσό στοιχηματισμού στα VLTs σε 10 ευρώ από 2 ευρώ:
Άρθρο 32, παρ. 2, τρίτο εδάφιο:
Η παρ. 2 του άρθρου 32 αντικαθίσταται ως εξής:

2. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής στα τυχερά παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων είναι δέκα λεπτά (0,10) του ευρώ και το μέγιστο 10 ευρώ. Τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα γίνεται μόνο με την τοποθέτηση κέρματος ή χρτονομίσματος με επανεπένδυση μονάδων κέρδους ή με χρήση προπληρωμένης κάρτας.

Γ. Αυξάνεται ο αριθμός των VLT’s σε 50 από 25 για τους αμιγείς χώρους. 
Άρθρο 43, παρ. β, δεύτερο εδάφιο:
«Ο αριθμός 25 αντικαθίσταται από τον αριθμό πενήντα».

Δ. Εντάσσεται στο νόμο η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, που σήμερα προβλέπεται με υπουργική απόφαση και ορίζονται διευρυνόμενα πεδία της εποπτείας της απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΑΠ:
Νέο άρθρο

Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) συνιστάται, για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, από μέλη της ή μη, τριμελής Επιτροπή Ελέγχου η οποία επιβλέπει και μεριμνά για την τήρηση εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων της των συμβατικών υποχρεώσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και της κείμενης νομοθεσίας και για το λόγο αυτό παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. όταν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιέχονται θέματα που αφορούν:

Α) στην εισαγωγή νέων ή τροποποιήσεων των υφιστάμενων μέτρων για την εμπορία και τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων.
Β) στις συμβάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τους πράκτορές της.
Γ) στις συμβάσεις και εν γένει αποφάσεις που αφορούν στην εμπορική επικοινωνία.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα πρόσωπα στα οποία τα διοικητικό συμβούλιο αναθέτει αρμοδιότητες, σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφο 3 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, υποχρεούνται να θέτουν υόψη της Επιτροπής Ελέγχου τις προτεινόμενες εισηγήσεις τους αναφορικά με τα τυχερά παίγνια που αφορούν στα άνω θέματα.

Σε περίπτωση διαφωνίας της Επιτροπής Ελέγχου με τις προτεινόμενες εισηγήσεις, η ΟΠΑΠ Α.Ε. οφείλει να απόσχει από τη λήψη της απόφασης επί της εισήγησης αυτής. Η διαφωνία της Επιτροπής διατυπώνεται εγγράφως και απευθύνεται προςτο διοικητικό συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. κοινοποιούμενη στην ΕΕΕΠ.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο τα ΟΠΑΠ Α.Ε. μέτρα για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τις εισηγήσεις αυτές η Επιτροπή Ελέγχου θα ενημερώνει της ΕΕΕΠ. Γενικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου θα ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση της ΕΕΕΠ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε., με τις συμβατικές της υποχρεώσεις έαντι του ελληνικού δημοσίου και με την κείμενη νομοθεσία και οφείλει να παρέχει στην ΕΕΕΠ κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία ως προς τις σχετικές παραβάσεις.

Ε. Επιτρέπεται το κάπνισμα:

Νόμος 3730/2008 Αρθρο 3
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων στα καζίνο, στα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική άνω των 300 τ.μ. και στα καταστήματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων σε αμιγείς χώρους μπορούν να δημιουργούνται χώροι καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ½ του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Για τη δημιουργία τέτοιων χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος ποσού 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Διαβάστε το άρθρο «Οι τροπολογίες που ετοιμάζονται για τα τυχερά παίγνια και θέτουν σε ομηρία τον ΟΠΑΠ» στην πηγή: fm.voice.gr

Κατηγορία ΟΠΑΠ
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2012 21:27 Διαβάστηκε 2551 φορές
Business facebook Feed in store από τη Master Bet

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

ΨΙΘΥΡΟΙ, ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

HomeΕΝΗΜΕΡΩΣΗΈντυπος τύποςΟΠΑΠΟι νέες τροπολογίες στον ν.4002 που θα διαλύσουν τον ΟΠΑΠ Top of Page