praktores.com
 
 
ΥΠΟΙΚ: Ο ΟΠΑΠ δεν έχει μονοπώλιο στο  online ! Τί απαντάει το στην Κομισιόν.

Την ξεκάθαρη απάντηση ότι ο ΟΠΑΠ δεν έχει, ούτε είχε ποτέ, αποκλειστικά  δικαιώματα για τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα στο διαδίκτυο δίνει  το υπουργείο Οικονομικών σε Επιστολή του με ημερομηνία 11/8/2016 που απαντά σε σχετικά ερωτήματα της Κομισιόν, δίνοντας το στίγμα του νέου νόμου που ετοιμάζεται ο οποίος θα αλλάζει τόσο την αδειοδοτική διαδικασία όσο και θα ορίζει τα νέα παιχνίδια που θα ανοίξουν στην αγορά. Πρόκειται για την πρώτη φορά που επισήμως και χωρίς ήξεις αφίξεις η ελληνική Πολιτεία τοποθετείται ξεκάθαρα σε ένα θέμα που τα τελευταία 5 χρόνια έχει δημιουργήσει μια γκρίζα ζώνη στα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο, όπου  συνυπάρχει ένα κατά τον ΟΠΑΠ αποκλειστικό δικαίωμα αλλά και 24 προσωρινές άδειες με δεκάδες εταιρείες που λειτουργούν με έδρα το εξωτερικό.

Η ασάφεια γύρω από το αποκλειστικό δικαίωμα  του ΟΠΑΠ έχει φρενάρει εδώ και χρόνια τη μόνιμη αδειοδότηση, ενώ το 2013 το τότε υπουργείο Οικονομικών, είχε αποπειραθεί, να αναγνωρίσει νομοθετικά το αποκλειστικό δικαίωμα της ΟΠΑΠ, κάτι που τελευταία στιγμή δεν έγινε λόγω της άμεσης και σφοδρής αντίδρασης της Κομισιόν.

 Η τωρινή ξεκάθαρη θέση του  υπουργείου ανοίγει  το δρόμο για μια μόνιμη αδειοδότηση στο διαδίκτυο τόσο σε παιχνίδια τυχαίων αριθμών (RNG) όσο και στο αθλητικό στοίχημα, αυξάνοντας την αξία των νέων αδειών και το πιθανό ενδιαφέρον εταιρειών του κλάδου από όλο τον κόσμο.

Ο ΟΠΑΠ δεν είχε ποτέ αποκλειστικό δικαίωμα στο Διαδίκτυο.

Το υπουργείο στηρίζει τη θέση του σε αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης οι οποίες αποδεικνύουν  ότι η ΟΠΑΠ και πριν την ισχύ του 4002/2011 ουδέποτε είχε το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής και των διαδικτυακών παιγνίων και στοιχημάτων. Κι αυτό γιατί από  τον ίδιο τον  Κανονισμό λειτουργίας της ΟΠΑΠ είχε ρητά εξαιρεθεί η εφαρμογή αυτού επί των παιγνίων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου.

Οι δικαστικές αποφάσεις

Αυτό εξάλλου αναφέρεται και στις αποφάσεις  με  αριθμούς 10586/2011 και 10587/2-1  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) οι οποίες είχαν εκδοθεί μετά από σχετικές δίκες που έκαναν πράκτορες της ΟΠΑΠ  κινούμενοι κατά εταιρειών στοιχημάτων (από τις 24προσωρινά αδειοδοτημένες), σχετικά με το δικαίωμά τους να διαφημίζονται. Στις δίκες αυτές είχε παρέμβει ως  διάδικος και η ΟΠΑΠ ΑΕ με αποτέλεσμα η απόφαση να δεσμεύει και την ΟΠΑΠ.

Ειδικότερα, όπως επαναλαμβάνεται στην Επιστολή του υπουργείο οι δικαστικές αποφάσεις αναφέρουν:«Σε κάθε  όμως περίπτωση η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων στοιχημάτων μέσω διαδικτύου ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου και πρόκειται να ασκηθεί μέσω ειδικά αδειοδοτημένων παρόχων και δεν έχει παραχωρηθεί στην ΟΠΑΠ ΑΕ, όπως οι αιτούντες αβάσιμα ισχυρίζονται.

Ανεξαρτήτως όμως της ως άνω νομοθετικής  ρύθμισης των διαδικτυακών παιγνίων και στοιχημάτων η κυρίως παρεμβαίνουσα ΟΠΑΠ ΑΕ, και πριν την ισχύ του παραπάνω νόμου, ουδέποτε είχε το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής και των διαδικτυακών παιγνίων και στοιχημάτων καθόσον από τον ίδιο τον Κανονισμό λειτουργίας της είχε ρητά εξαιρεθεί η εφαρμογή αυτού επί των παιγνίων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου (άρθρο 3 παρ. 2 του Κανονισμού Οργάνωσης λειτουργίας και Διεξαγωγής των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης της ΟΠΑΠ-ΦΕΚ 390/14-3-2011).

 Ως εκτούτου τόσο οι αιτούντες όσο και η κύρια  παρεμβαίνουσα (ΟΠΑΠ ΑΕ) δεν νομιμοποιούνται να στρέφονται κατά της καθής για τυχόν παραβάσεις του ανωτέρω νόμου (4002/2011) αναφορικά με τη διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων μέσω διαδικτύου  και συνακόλουθα τη διαφήμιση αυτών, καθόσον το δικαίωμα αυτό ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Τι λέει για  το νέο νόμο

Σύμφωνα με την  Επιστολή το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων για την τροποποίηση των διατάξεων του ν. 2002/2011 για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων και ειδικότερα των διατάξεων των άρθρων 25,28 έως και 33 και 45 έως και 52 του ν. 4002/2011 που αφορούν στο φορέα και τη διαδικασία χορήγησης αδειών των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, στις προϋποθέσεις και στους όρους αδειοδότησης, στα παίγνια που θα αδειοδοτηθούν, στις υποχρεώσεις των κατόχων άδειας, θα αυξήσει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα  της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, στις υποχρεώσεις τρίτων εμπλεκομένων προσώπων (όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και πιστωτικά ιδρύματα πληρωμών), στα στοιχεία των παικτών, στα ποσά που οφείλουν να καταβάλουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται,σε σειρά απαγορεύσεων και στα αντίστοιχα πρόστιμα.

Οι υπό επεξεργασία  διατάξεις θα κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αξιολόγηση και έλεγχο συμβατότητας με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης το αργότερο μέχρι τις 30/9/2016, - ημερομηνία που έχει μετακινηθεί ήδη για τις αρχές Οκτώβρη.

Μετά την ολοκλήρωση  της διαδικασίας οι διατάξεις θα ψηφιστούν στη Βουλή.Το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής παιγνίων, σημειώνεται στην επιστολή,  ανήκει στο Δημόσιο, το οποίο δύναται ή να το ασκήσει ή να το παραχωρήσει με κάποιους όρους.

Επισημαίνεται ότι το Ελληνικό  Δημόσιο ασκώντας το δικαίωμά του έχει παραχωρήσει άδειες Καζίνο, το δικαίωμα εγκατάστασης 35.000 παιγνιομηχανημάτων vlt’s και 13 παιχνίδια επίγεια (και μέσω των πρακτορείων και διαδικτυακά) στην ΟΠΑΠ ΑΕ, τα Λαχεία, το Ξυστό και το Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα σε θυγατρικές της ΟΠΑΠ ΑΕ και 24 προσωρινές διαδικτυακές άδειες διεξαγωγής στοιχημάτων. Επίσης διευκρίνισε ότι –προφανώς-δεν πρόκειται να ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων η διάταξη του 2013 για την τροποποίηση των παραγράφων 3,5 και 6 του άρθρου 45 του ν. 4002/2011   (με υπουργό Οικονομικών τον κ. Γ. Στουρνάρα που προσπάθησε να αναγνωρίσει στον ΟΠΑΠ αποκλειστικό δικαίωμα στο διαδίκτυο και να ανοίξει σε αδειοδότηση μόνο τα casino games και το live poker).

Παράλληλα εξετάζεται ο  Κανονισμός διεξαγωγής των παιγνίων που θα αδειοδοτηθούν από την ΕΕΕΠ που είτε θα κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αξιολόγηση και έλεγχο συμβατότητας με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή θα υιοθετηθεί ο κανονισμός άλλης χώρας της ΕΕ όπου έχει ήδη αξιολογηθεί και ελεγχθεί ώστε να αποφευχθεί η διαδικασία. Ο κανονισμός θα κοινοποιηθεί ως τις 30/10/2016.

 

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο : «ΥΠΟΙΚ: Ο ΟΠΑΠ δεν έχει μονοπώλιο στο  online Τί απαντάει στην Κομισιόν» στη πηγή : http://www.ependisinews.gr/ 

Πάνω από 840 ιστότοποι στη «μαύρη λίστα» της ΕΕΕΠ

Αυξάνεται πολύ γρήγορα ο αριθμός των ιστοτόπων που προσφέρουν παρανόμως υπηρεσίες τυχερών παιγνίων στη χώρα μας. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η νέα «μαύρη λίστα» που καταρτίστηκε, περιέχει 847 ιστότοπους ή 200 περισσότερους απ' όσους είχαν εντοπιστεί την προτελευταία φορά.

Πάνω από 840 ιστότοποι στη «μαύρη λίστα» της ΕΕΕΠ Αυξάνεται πολύ γρήγορα ο αριθμός των ιστοτόπων που προσφέρουν παρανόμως υπηρεσίες τυχερών παιγνίων στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η νέα «μαύρη λίστα» που καταρτίστηκε περιέχει 847 ιστότοπους ή 200 περισσότερους απ’ όσους είχαν εντοπιστεί την προτελευταία φορά.
«Από τις σχετικές έρευνες που διενήργησαν τα αρμόδια όργανα της ΕΕΕΠ, κατά το διάστημα του Αύγουστου 2016, σε συνολικά 208 ιστότοπους, διαπιστώθηκε ότι 200 ιστότοποι/ονόματα χώρου παρείχαν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω του Διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια (πρόσβαση από ελληνική Ι.Ρ.), κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, ενώ οκτώ ιστότοποι/ονόματα χώρου δεν παρείχαν τέτοιες υπηρεσίες», ανακοίνωσε χθες η ΕΕΕΠ. Η τελευταία ανακοίνωση περιλαμβάνει τη 12η έκδοση της «μαύρης λίστας (blacklist)» που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της ΕΕΕΠ.

Περιέχει, δε, όλους τους δικτυακούς τόπους που προσφέρουν παρανόμως στη χώρα μας υπηρεσίες τυχερών παιγνίων. Οι λίστες αυτές μεταβιβάζονται στις διωκτικές αρχές, αλλά και τους παρόχους υπηρεσιών Internet, προκειμένου να απαγορεύουν την πρόσβαση των χρηστών σε αυτούς.
Η πρώτη έκδοση της «μαύρης λίστας» της ΕΕΕΠ καταρτίστηκε την άνοιξη του 2013 και περιέλαβε 401 ιστότοπους.
Η ΕΕΕΠ συνιστά στους παίκτες τυχερών παιγνίων μέσω του Διαδικτύου να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή των ιστοτόπων, στα παίγνια των οποίων ενδιαφέρονται να συμμετέχουν. Συστήνει δε, πριν λάβουν τις σχετικές αποφάσεις, να συμβουλεύονται πάντοτε την τρέχουσα έκδοση της blacklist που είναι αναρτημένη στον ιστότοπό της.

Η νέα Μαυρη Λίστα εδώ 

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο : «Πάνω από 840 ιστότοποι στη «μαύρη λίστα» της ΕΕΕΠ» στην πηγή :ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

 

 

 

Ανέλαβε καθήκοντα ο νέος πρόεδρος της ΕΕΕΠ

Να βάλει κανόνες στην αγορά τυχερών παιγνίων, η οποία εν πολλοίς βρίσκεται «στον αέρα», αλλά και να φέρει λεφτά στο δημόσιο ταμείο θα επιδιώξει ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), Ευάγγελος Καραγρηγορίου, σύμφωνα με τις εντολές που έχει λάβει από το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο, άλλωστε, τον πρότεινε για τη συγκεκριμένη θέση.

Ο κ. Καραγρηγορίου στην παρουσίασή του στη Βουλή εμφανίστηκε αρκετά συγκαταβατικός, μιλώντας για «συναινέσεις» στο θέμα των VLTs, οι οποίες, όπως είπε, «για να επιτευχθούν χρειάζεται κλίμα εμπιστοσύνης και από τις δύο πλευρές». Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο νέος επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής -ο οποίος θεωρείται γνώστης της αγοράς, καθώς είναι ήδη μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΕΠ- έρχεται αντιμέτωπος με δύο κρίσιμα ζητήματα όσον αφορά την αγορά τυχερών παιχνιδιών.

Το πρώτο έχει να κάνει με το ανοιχτό θέμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα VLTs και το δεύτερο με τον διαδικτυακό αθλητικό στοιχηματισμό και το αν θα διατηρηθεί το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ και σε αυτόν τον τομέα. Στο πρώτο σκέλος, ο κ. Καραγρηγορίου έχει την παρακαταθήκη του προκατόχου του, κ. Στεργιώτη, ο οποίος είχε αυστηροποιήσει τον κανονισμό για τα περίφημα VLTs, εναρμονιζόμενος με ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. είναι θεαματικά αυστηρότερα απ’ ό,τι στην Ελλάδα. Η διοίκηση της ΟΠΑΠ είχε τότε αντιδράσει έντονα, ανακοινώνοντας ότι ακυρώνει την επένδυση εγκατάστασης 35.000 παιχνιδομηχανών.

Παράλληλα, είχε προσφύγει εναντίον της ΕΕΕΠ στο διαιτητικό δικαστήριο του Λονδίνου, διεκδικώντας 1 δισ. ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο και υποστηρίζοντας ότι υπέστη ισόποση ζημία από την αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου. Ταυτόχρονα, μηνυτήρια αναφορά εναντίον της Επιτροπής κατέθεσαν τον περασμένο Νοέμβριο και οι ιδιοκτήτες πρακτορείων ΟΠΑΠ.

Στο δεύτερο σκέλος, το έργο του κ. Καραγρηγορίου θα εξαρτηθεί από την πολιτική απόφαση που θα λάβει ουσιαστικά η κυβέρνηση, την οποία οφείλει, μάλιστα, να κοινοποιήσει άμεσα στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτή αφορά το αν ο ΟΠΑΠ έχει αποκλειστικό δικαίωμα στον διαδικτυακό αθλητικό στοιχηματισμό μέσω Διαδικτύου. Στο επίπεδο της αγοράς, ωστόσο, αναμένεται να δημιουργηθούν νέες συγκρούσεις, καθώς ο ΟΠΑΠ δηλώνει ότι είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά του η αποκλειστικότητα στο διαδικτυακό στοίχημα με βάση τις σχετικές συμβάσεις. Την ίδια στιγμή, όμως, λειτουργούν με καθεστώς «προσωρινής άδειας» 24 εταιρείες, που παρέχουν τυχερά παιχνίδια μέσω Διαδικτύου και για τις οποίες έχει υπάρξει κυβερνητική δέσμευση ότι θα πρέπει να αδειοθοτηθούν επισήμως.

Μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης. από το βήμα της Βουλής είχε προαναγγείλει άμεση νομοθετική ρύθμιση για τον έλεγχο της συγκεκριμένης αγοράς, στο πλαίσιο της οποίας θα υπάρξει νέα αδειοδότηση. Παρά το κοινοτικό αίτημα, η κυβέρνηση δεν έχει μέχρι στιγμής ανοίξει τα χαρτιά της όσον αφορά τη στάση που θα τηρήσει για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς από νομικούς κύκλους εκτιμάται ότι έχει την ευχέρεια να κερδίσει χρόνο και να διευθετήσει το ζήτημα μεσοπρόθεσμα.

Διαβάστε το άρθρο "Ανέλαβε καθήκοντα ο νέος πρόεδρος της ΕΕΕΠ" στην πηγή "1-2-Χ"

Ο  νέος επόπτης παιγνίων αντιμέτωπος με παλιές απαιτήσεις του ΟΠΑΠ

  Να βάλει κανόνες στην αγορά τυχερών παιγνίων, η οποία ενπολλοίς βρίσκεται «στον αέρα», αλλά και να φέρει λεφτά στο δημόσιο ταμείο θα επιδιώξει ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων(ΕΕΕΠ), Ευάγγελος Καραγρηγορίου, σύμφωνα με τις εντολές που έχει λάβει από το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο, άλλωστε, τον πρότεινε για τη συγκεκριμένη θέση.
«Με το καλημέρα» θα πρέπει να αντιμετωπίσειτα εκβιαστικά διλήμματα που έχει  θέσει ο ΟΠΑΠ.     

  Κι αυτό καθώς ο Οργανισμός αφενός  ζητά επιτακτικά την αλλαγή του κανονισμού προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία των VLTs (τα λεγάμενα ηλεκτρονικά «φρουτάκια»), αφετέρου επιδιώκει να διατηρήσει μονοπώλιο και στο διαδικτυακό στοίχημα.
  Παράλληλα, θα πρέπει να  σεβαστεί τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία σε πρόσφατη επιστολή της (13 Ιουνίου), ζητά από τις ελληνικές Αρχές να διαβεβαιώσουν ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσουν τα VLTs, αν η Κομισιόν προηγουμένως δεν ελέγξει και δεν διαβεβαιώσει ότι οι αλλαγές στους Κανονισμούς και στη φορολογία που ακολούθησαν την απόφασή της της 3ης/10/2012 δεν άλλαξαντα δεδομένα υπέρ του ΟΠΑΠ.
 Στην ίδια επιστολή τονίζεται, επίσης, ότι οποιαδήποτε απόφαση που θα έκανε τον Οργανισμό αποκλειστικό πάροχο στο διαδικτυακό στοίχημα θα έθετε θέμα κρατικής ενίσχυσης.
 Πάντως, ο κ. Καραγρηγορίου στην παρουσίασή του στη Βουλή εμφανίστηκε αρκετά συγκαταβατικός, μιλώντας για «συναινέσεις» στο θέμα των VLTs, οι οποίες, όπως είπε, «για να επιτευχθούν χρειάζεται κλίμα εμπιστοσύνης και από τις δύο πλευρές.  Μονομερείς ενέργειες -και το τονίζω αυτό- και εκκρεμείς αντιδικίες όπως είναι η προσφυγή του ΟΠΑΠ στη διαιτησία δεν ευνοούν την ανάπτυξη αυτού του κλίματος».  Στη συνέχεια, μίλησε για «κοινά αποδεκτή λύση υπό προϋποθέσεις».  Παράγοντες της αγοράς πίσω από αυτήν τη φράση του νέου προέδρου της ΕΕΕΠ «διάβασαν» πως, αν ο Οργανισμός αποσύρει την προσφυγή του στην Δικαιοσύνη, θα ξεκινήσει διάλογος για την αλλαγή στον κανονισμό λειτουργίας των VLTs.  Ειδικότερα, με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο νέος επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής -ο οποίος θεωρείται γνώστης της αγοράς, καθώς είναι ήδη μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΕΠ- έρχεται αντιμέτωπος με δύο κρίσιμα ζητήματα όσον αφορά την αγορά  τυχερών παιχνιδιών.  

Το πρώτο έχει να κάνει με το ανοιχτό θέμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα VLTs και το δεύτερο με τον διαδικτυακό αθλητικό στοιχηματισμό και το αν θα διατηρηθείτο μονοπώλιο του ΟΠΑΠ και σε αυτό τον τομέα.  Στο πρώτο σκέλος, ο κ. Καραγρηγορίου έχει την παρακαταθήκη του προκατόχου του, κ. Στεργιώτη, ο οποίος είχε αυστηροποιήσει τον κανονισμό για τα περίφημα VLTs, εναρμονιζόμενος με ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. είναι θεαματικά αυστηρότερα απ' ό,τι στην Ελλάδα.
Η διοίκηση της ΟΠΑΠ είχε τότε  αντιδράσει έντονα, ανακοινώνοντας ότι ακυρώνει την επένδυση εγκατάστασης 35.000 παιχνιδομηχανών.  Παράλληλα, είχε προσφύγει εναντίον της ΕΕΕΠ στο διαιτητικό δικαστήριο του Λονδίνου, διεκδικώντας 1 δισ. ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο και υποστηρίζοντας ότι υπέστη ισόποση ζημία από την αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου. Ταυτόχρονα, μηνυτήρια αναφορά εναντίον της  Επιτροπής κατέθεσαν τον περασμένο Νοέμβριο και οι ιδιοκτήτες πρακτορείων ΟΠΑΠ.  Εως και σήμερα και όσο κυοφορούνται οι αλλαγές στην ηγεσία της ΕΕΕΠ, η διοίκηση της ΟΠΑΠ επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία, όπως συνέβη και στην τελευταία τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του α'τριμήνου του 2016, πως η επένδυση για την εγκατάσταση των VLTs θα προχωρήσει μόνο αν αλλάξει ο κανονισμός.
Στο δεύτερο σκέλος, το έργο του κ.Καραγρηγορίου θα εξαρτηθεί από  την πολιτική απόφαση που θα λάβει ουσιαστικά η κυβέρνηση, την οποία οφείλει, μάλιστα, να κοινοποιήσει άμεσα στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτή αφορά το αν ο ΟΠΑΠ έχει αποκλειστικό  δικαίωμα στον διαδικτυακό αθλητικό στοιχηματισμό μέσω Διαδικτύου. Στο επίπεδο της αγοράς, ωστόσο, αναμένεται να δημιουργηθούν νέες συγκρούσεις, καθώς ο ΟΠΑΠ δηλώνει ότι είναι αδιαπραγμάτευτο  δικαίωμά του η αποκλειστικότητα στο διαδικτυακό στοίχημα με βάση τις σχετικές συμβάσεις. Την ίδια  στιγμή, όμως, λειτουργούν με καθεστώς «προσωρινής άδειας» 24 εταιρείες που παρέχουν τυχερά παιχνίδια μέσω Διαδικτύου και για τις οποίες έχει υπάρξει κυβερνητική δέσμευση ότι θα πρέπει να αδειοθοτηθούν επισήμως. Μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών,  Τρύφων Αλεξιάδης, από το βήμα της Βουλής είχε προαναγγείλει άμεση νομοθετική ρύθμιση για τον έλεγχο της συγκεκριμένης αγοράς, στο πλαίσιο της οποίας θα υπάρξει νέα αδειοδότηση. Παρά το κοινοτικό αίτημα, η κυβέρνηση δεν έχει μέχρι στιγμής ανοίξει τα χαρτιά της όσον  αφορά τη στάση που θα τηρήσει για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς από νομικούς κύκλους εκτιμάται ότι έχει την ευχέρεια να κερδίσει χρόνο και να διευθετήσει το ζήτημα μεσοπρόθεσμα.
Από την άλλη πλευρά,  πέρα από τις «αντιρρήσεις» του ΟΠΑΠ, τη δυσαρέσκειά τους για το θέμα έχουν εκφράσει τόσο οι υφιστάμενες εταιρείες στοιχηματισμού όσο και νέες που επιθυμούν να εισέλθουν στην ελληνική αγορά.
Το μέγεθος της αγοράς  

ΣύμφωναμεστοιχείατηςΕΕΕΠ, μικρήυποχώρησηπαρουσίασεπέρυσιηαγοράτυχερώνπαιγνίωνστηνΕλλάδα, μετον τζίρο να υποχωρεί κατά 3,9% στα 5,7 δισ. ευρώ, ενώ τα ακαθάριστα έσοδα (Cross Coming Revenue ή GCR) υποχώρησαν κατά 3,9% σε 1,6 δισ. ευρώ.  Η ΕΕΕΠ για πρώτη φορά  φέτος παρουσίασε και στοιχεία σχετικά με τον διαδικτυακό στοιχηματισμό. Πρόκειται για  οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους 24 κατόχους προσωρινών αδειών διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, οι οποίοι πραγματοποίησαν πέρυσι στην Ελλάδα τζίρο ύψους 1,9 δισ. ευρώ και ακαθάριστα έσοδα 116 εκατ. ευρώ.  Σημειώνεται ότι τα ακαθάριστα έσοδα των παροχών προκύπτουν από τον πραγματοποιούμενο κύκλο εργασιών (τζίρος) μείον τις αποδόσεις στους παίκτες (κέρδη παικτών).
Ο κ. Καραγρπγορίου είναι οικονομολόγος και προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Ελέγχει την εταιρεία ΚΑΠΑ Φοροτεχνική, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών, συμβουλευτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόφαση που θα έκανε τον Οργανισμό αποκλειστικό πάροχο στο διαδικτυακό στοίχημα θα έθετε θέμα κρατικής ενίσχυσης

 

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο : «Ο  νέος επόπτης παιγνίων αντιμέτοπος με παλιές απιτήσεις του ΟΠΑΠ» στην πηγή : ΕΠΕΝΔΥΣΗ  του Μάριου Σκεπαθιανου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

«Πάγο» βάζει η Κομισιόν σε ίντερνετ και στα «φρουτάκια» του ΟΠΑΠ

«Απαγορευτικό» βγάζει η Κομισιόν στον ΟΠΑΠ, για τις υποθέσεις με τα «φρουτάκια» και  το διαδικτυακό στοίχημα, ενώ ανακινεί και το θέμα της «αποζημίωσης» της Emma Delta, λόγω αύξησης της φορολογίας των τυχερών παιχνιδιών, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε καμία κίνηση, πριν δώσει εξηγήσεις και για τα τρία θέματα.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της  «F&M Voice» από τις Βρυξέλλες, οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν προειδοποιήσει την Αθήνα να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε ρύθμιση σχετικά με τα VLT’s (κοινώς «φρουτάκια»), αλλά και για το διαδικτυακό στοίχημα, με τέτοιο τρόπο που να δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον ΟΠΑΠ.  Μάλιστα, στο θέμα του διαδικτυακού στοιχήματος, οι υπηρεσίες που ασχολούνται με τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε. διαμηνύουν (με χαρακτηριστική διπλωματική ορολογία) ότι «διατηρούν αμφιβολίες» σχετικά με την ύπαρξη «αποκλειστικών και απευθείας παραχωρημένων δικαιωμάτων» στον ΟΠΑΠ για την περίοδο έως το 2020 και τονίζουν ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις για το θέμα αυτό θα πρέπει να ληφθούν μετά από «προκαταρκτικές συζητήσεις με την Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν περιλαμβάνουν Κρατικές Ενισχύσεις».
Ζητάνε δέσμευση 

‘Οσον αφορά στα «φρουτάκια», όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η αρμόδια Διεύθυνση της Κομισιόν τονίζει ότι «οι αλλαγές (σ.σ. στο πλαίσιο) δεν θα πρέπει να δίνουν πλεονέκτημα στον ΟΠΑΠ, σε σύγκριση με την κατάσταση, που έχει εγκριθεί με την απόφαση της Επιτροπής, από τις 3 Οκτωβρίου 2012».  Μάλιστα, καλεί την ελληνική κυβέρνηση να δεσμευθεί ότι τα VLT's «δεν θα λειτουργήσουν από τον ΟΠΑΠ, πριν από διαβούλευση με την Επιτροπή, με αντικείμενο το κανονιστικό και φορολογικό πλαίσιο», όπως έχει συμφωνηθεί από το 2012.
Επιπλέον,  η Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενημέρωσε τις ελληνικές αρχές για καταγγελία που έχει κατατεθεί επισήμως στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με την οποία η ενεργοποίηση της ρήτρας που περιλαμβάνεται στη συμφωνία μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Emma Delta για την εξαγορά του 33% του ΟΠΑΠ, ως προς το θέμα της αύξησης της φορολογίας, μπορεί να θεωρηθεί ως Κρατική Ενίσχυση, παραβιάζοντας τους σχετικούς κανονισμούς, που ισχύουν στην Ε.Ε. Οι υπηρεσίες της Κομισιόν ζητούν εξηγήσεις από την Αθήνα, σχετικά με το εάν και κατά πόσο αυτό μπορεί να θεωρηθεί συμβατό με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς.
Τον  επόμενη μήνα

Για όλα αυτά τα θέματα, οι Βρυξέλλες αναμένουν απαντήσεις έως τα μέσα Ιουλίου, διαφορετικά θα κινήσουν τις διαδικασίες για «επίσημη έρευνα».
Με άλλα λόγια, η  Κομισιόν βάζει «ευρωπαϊκό πάγο» στις απευθείας αδειοδοτήσεις του ΟΠΑΠ για τα «φρουτάκια» και το διαδικτυακό στοίχημα, ενώ για το θέμα της ρήτρας προς την Emma Delta είναι εμφανής η πλήρης αντίθεση των κοινοτικών οργάνων, καθώς ο όρος «Κρατικές Ενισχύεις» αποτελεί «κόκκινο 

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο : ««Πάγο» βάζει η Κομισιόν στα «φρουτάκια» του ΟΠΑΠ» στην πηγή : «F&M Voice» ΟΠΑΠ Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 

Στο  αρχείο η δίωξη στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ για τον ΟΠΑΠ

ΤΑΙΠΕΔ: Στο αρχείο στέλνει ο ανακριτής κατά της Διαφθοράς τις δικογραφίες για κακουργηματική υπεξαίρεση εις  βάρος στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ.

Το θέμα είχε αποτελέσει σημείο τριβής με τους Ευρωπαίους, κατά την τελευταία αξιολόγηση. Στο αρχείο η δίωξη στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ Στο αρχείο στέλνει ο ανακριτής κατά της Διαφθοράς Κώστας Σαργιώτης τις δύο δικογραφίες για κακουργηματική υπεξαίρεση εις βάρος της προηγούμενης διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ.  Η ποινική δίωξη είχε ασκηθεί από την εισαγγελία Διαφθοράς και αφορούσε τόκους που εισπράχθηκαν από τις πωλήσεις 28 ακινήτων του Δημοσίου και τη μεταβίβαση μετοχών του ΟΠΑΠ, αλλά τα ποσά αυτά -κατά το εισαγγελικό πόρισμα- παρακρατήθηκαν για μικρό χρονικό διάστημα και οι τόκοι δεν αποδόθηκαν στον ειδικό λογαριασμό του Δημοσίου. Σελ. 18 Στο αρχείο η δίωξη στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ

 Στο αρχείο στέλνει ο ανακριτής κατά της Διαφθοράς Κώστας Σαργιώτης τις δύο δικογραφίες για κακουργηματική υπεξαίρεση εις βάρος της προηγούμενης διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ. Η ποινική δίωξη είχε ασκηθεί από την Εισαγγελία Διαφθοράς και αφορούσε τόκους που εισπράχθηκαν από τις πωλήσειε 28 ακινήτων του Δημοσίου και τη μεταβίβαση μετοχών του ΟΠΑΠ, αλλά τα ποσά αυτά -κατά το εισαγγελικό πόρισμα- παρακρατήθηκαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα και οι τόκοι δεν αποδόθηκαν στον ειδικό λογαριασμό του Δημοσίου.
Στο στάδιο της ανάκρισης, ωστόσο, ο κ. Σαργιώτης κατέληξε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο συμπέρασμα ότι το αδίκημα της υπεξαίρεσης δεν στοιχειοθετείται, καθώε δεν προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι ιδιοποιήθηκαν τους τόκους, αλλά τα χρήματα αυτά παρέμειναν στο ταμείο του ΤΑΙΠΕΔ για να καλύψουν ανάγκες του σχετικά με την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, όπως προβλέπεται από τον καταστατικό νόμο του Ταμείου.
Η τρίτη δικογραφία για υπεξαίρεση εις βάρος των διοικούντων του ΤΑΙΠΕΔ (αυτήν τη φορά για τόκους από τη μεταβίβαση του κτιρίου του Golden Hall) εκκρεμεί στην ανακρίτρια κατά της Διαφθοράε Ηλιάννα Ζαμανίκα.
Και στιε τρεις δικογραφίες το ποσό της υπεξαίρεσηε δεν ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η δικογραφία για την υπεξαίρεση αποτέλεσε ένα από τα σημεία τριβής μεταξύ των Ευρωπαίων και τηε Αθήνας κατά την τελευταία αξιολόγηση,  με τους πρώτους να ζητούν την προστασία των εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ, μεταξύ των οποίων ήταν και ξένοι υπήκοοι.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο : «Στο  αρχείο η δίωξη στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ» στην πηγή : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Το αναμενόμενο τέλος Στεργιώτη από την Επιτροπή Παιγνίων

ΑΔΟΞΑ ΕΛΗΞΑΝ, ΛΟΙΠΟΝ, τα έργα και οι ημέρες του Αντώνη Στεργιώτη στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Ο ΠΡΩΗΝ, ΠΛΕΟΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που ρυθμίζει μια αγορά 5,6 δισ. ευρώ, όσα δηλαδή νομίμως πόνταραν οι  Έλληνες το 2015 (και άλλα τόσα παράνομα), δεν είναι πια ο άνθρωπος της  κυβέρνησης στη μάχη κατά της «καζινοποίησης της χώρας», όπως ο ίδιος διατεινόταν.

Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗ (πληροφορίες φέρουν τον οικονομολόγο Ευ. Καραγρηγορίου, ήδη μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΕΠ, ως νέο πρόεδρο της Αρχής) είχε προ μηνών αποφασιστεί, παρότι ο απερχόμενος πρόεδρος υποστήριζε ότι απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού. Μάλιστα, οι «κακές γλώσσες» και οι σημειολόγοι έλεγαν πως αρκούσε να δει κανείς το ύφος του προέδρου της Βουλής, Νίκου Βούτση, κατά την παράδοση της Έκθεσης Πεπραγμένων 2015, για να καταλάβει τη συνέχεια...

Η ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΑΝΤΩΣ, είναι πως ο Στεργιώτης είχε «χρεωθεί» σε πρόσωπα της κυβέρνησης που πλέον έχουν πέσει σε δυσμένεια, ενώ το sui generis ύφος και η στάση του, όπως υποστηρίζουν πολλοί, δεν διευκόλυνε την παραμονή του στο τιμόνι της Αρχής. Τη σταγόνα ξεχείλισαν ορισμένες  προστριβές εντός της ΕΕΕΠ με τον σύλλογο εργαζομένων, οι οποίες και μέτρησαν για την απομάκρυνσή του.

ΑΥΤΟ, ΠΑΝΤΩΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤOV κ. Στεργιώτη ακόμα και μετά την απομάκρυνσή του από την ΕΕΕΠ είναι η... ταχύτητα με την οποία μπλόκαρε την επένδυση του ΟΠΑΠ στα VLTs, στερώντας, έτσι, από τα δημόσια ταμεία ετήσια έσοδα της τάξης των 200 εκατ. ευρώ το λιγότερο, όσο δηλαδή το ποσό που κόπηκε από το ΕΚΑΣ...

ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ προηγούμενο η ταχύτητα με την οποία αποφασίστηκε η αλλαγή του Κανονισμού Λειτουργίας των VLTs από τον Αντ. Στεργιώτη, απόφαση που οδήγησε τον ΟΠΑΠ στο διαιτητικό δικαστήριο του Λονδίνου, διεκδικώντας 1 δισ. ευρώ.

Ο ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ διορίζεται πρόεδρος της ΕΕΕΠ στις 28/5/2015 και η δημοσίευση στο σχετικό ΦΕΚ γίνεται την επομένη, δηλαδή την Παρασκευή 29/5/2015. Την Τετάρτη 3/6/2015, δηλαδή δύο μέρες αφότου ανέλαβε (αφού μεταξύ 29/5, ημέρα Παρασκευή, και 1/5, ημέρα Δευτέρα, μεσολάβησε Σαββατοκύριακο, άρα η πρώτη του μέρα στην ΕΕΕΠ ήταν η 3/6/2015), ο Αντώνης Στεργιώτης εισηγήθηκε προς τη νέα σύνθεση της ΕΕΕΠ τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση του πλαισίου λειτουργίας των VLTs.

ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΝΕ ΔΕΚΤΗ η Επιτροπή δύο μέρες μετά, δηλαδή στις 5/6/2015, με τις αλλαγές να καθιστούν, όπως υποστηρίζει ο ΟΠΑΠ, αδύνατη και από οικονομικής και από τεχνικής απόψεως την έναρξη λειτουργίας των VLTs στα τέλη Ιουνίου 2015, ημερομηνία που είχε προγραμματιστεί η λειτουργία τους.

ΑΧΑΡΙΣΤΟΙ, ΛΟΙΠΟΝ, ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ, στην κυβέρνηση, που δεν εκτίμησαν τέτοια αποτελεσματικότητα...

Διαβάστε το άρθρο "Το αναμενόμενο τέλος Στεργιώτη από την Επιτροπή Παιγνίων" στην πηγή "ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ"

Τέλος ο Στεργιώτης από την Επιτροπή Παιγνίων

Ένα βήμα πίσω στην πολυδιαφημισμένη μάχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛΛ. κατά της διαπλοκής, παραδοσιακής και νέας, αποτελεί η ειλημμένη πλέον κυβερνητική απόφαση αντικατάστασης του προέδρου της ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων, Αντώνη Στεργιώτη.

Η θητεία του Α. Στεργιώτη έληγε τυπικά στο τέλος του Δεκεμβρίου 2015, αλλά ανανεώθηκε, χωρίς να υπάρξει κάποια ανακοίνωση, για ένα εξάμηνο βάσει του νόμου για τις ανεξάρτητες αρχές κι ενώ η παρασκηνιακή μάχη του τζόγου φούντωνε. Σύμφωνα με πληροφορίες , ο απερχόμενος πλέον πρόεδρος της Επιτροπής είχε τη στήριξη του αρμόδιου υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, η άποψη του οποίου δεν επικράτησε. Σε αντίθεση με όσα γράφονται σχεδόν στο σύνολο του Τύπου, ο Αντώνης Στεργιώτης, ο οποίος σχετίζεται με τον χώρο του Συνασπισμού εδώ και χρόνια, δεν αποτέλεσε προσωπική επιλογή του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη (ο οποίος επίσης είχε θετική γνώμη γι' αυτόν), αλλά πολιτική επιλογή μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Δεχόταν πυρά

Υπενθυμίζεται πως μέσα στους μόλις 12 μήνες της θητείας του (ως αντικαταστάτης του πρώην προέδρου Ευγένιου Γιαννακόπουλου, επιλογής του Ε. Βενιζέλου), ο Αντώνης Στεργιώτης συγκέντρωσε εναντίον του πυρά από διαφορετικούς μιντιακούς ομίλους και δημοσιογράφους, οι οποίοι έχουν εμφανώς στενή σχέση με συγκεκριμένα και αντικρουόμενα οικονομικά συμφέροντα στον χώρο του τζόγου.

Αρχικά ο Α. Στεργιώτης, πρώην ανώτατο επιχειρηματικό στέλεχος και μέχρι το 2012 διευθύνων σύμβουλος του Καζίνου Λουτρακιού, βρέθηκε στο στόχαστρο ειδικά μετά την απόφασή του τον περασμένο Ιούλιο να αυστηροποιήσει τον κανονισμό για τα ηλεκτρονικά «φρουτάκια», τα περίφημα VLT (VideoLotteryMachines), εναρμονιζόμενος με ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. είναι θεαματικά αυστηρότερα απ' ό,τι στην Ελλάδα.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αντέδρασε για το θέμα των 35.000 παιγνιομηχανημάτων - VLTs, καθώς υποστηρίζει ότι υπέστη ζημιές που ξεπερνούν το 1 δισ ευρώ λόγω των αποφάσεων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το κανονιστικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα η εταιρεία προσέφυγε εναντίον της Επιτροπής στο διαιτητικό δικαστήριο του Λονδίνου, διεκδικώντας 1 δισ ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο, σε μια πολύ σοβαρή υπόθεση που εκκρεμεί. Ταυτόχρονα, μηνυτήρια αναφορά εναντίον της Επιτροπής κατέθεσαν τον περασμένο Νοέμβριο ιδιοκτήτες πρακτορείων ΟΠΑΠ. Επιπλέον υποστηρίχθηκε και αναπαράχθηκε από μερίδα του Τύπου πως το ελληνικό Δημόσιο απώλεσε μέσω των προβλεπόμενων φόρων από την αναβολή της επένδυσης για τα φρουτάκια δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία από την πολύμηνη δημοσιογραφική έρευνα της «Εφ.Συν.» στον χώρο του τζόγου, η αναβολή της επένδυσης για τα ηλεκτρονικά φρουτάκια, την πιο εθιστική ίσως μορφή τζόγου, σχετιζόταν και με επιχειρηματικές διαφωνίες ως προς τις εταιρείες που θα εισήγαν τα συγκεκριμένα μηχανήματα και θα κατασκεύαζαν τα λογισμικά που τα συνοδεύουν, καθώς και με αμφιβολίες ως προς την οικονομική απόδοση του σχεδίου για τη δημιουργία «μίνι καζίνο γειτονιάς» σε όλη την Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛΛ. προέβη σε αντικατάσταση του πρώην προέδρου της Επιτροπής Ευγένιου Γιαννακόπουλου, λίγο καιρό αφότου ο τελευταίος είχε τροποποιήσει τον κανονισμό για τα φρουτάκια (Φεβρουάριος 2015) σε κατεύθυνση πολύ πιο ελαστική από τις αλλαγές Στεργιώτη και αντίθετη με όσα είχαν αρχικώς υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος της Επιτροπής είχε στοχοποιηθεί και από άλλους επιχειρηματικούς κύκλους που σχετίζονται με την αρρύθμιστη αγορά του διαδικτυακού στοιχήματος, στην οποία λειτουργούν 24 στοιχηματικές εταιρείες βάσει ενός σκανδαλώδους μεταβατικού καθεστώτος που κρατάει πέντε χρόνια.

Εντύπωση προκαλεί η μεγάλη καθυστέρηση στη διαδικασία της αδειοδότησης των συγκεκριμένων εταιρειών, πολλές εκ των οποίων έχουν την έδρα τους στον παράδεισο των offshore της Μάλτας. Ταυτόχρονα, δεν έχει καν σταλεί το συγκεκριμένο σχέδιο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Επιπλέον, παρότι εδώ και μήνες ήταν έτοιμη η τροπολογία για να μπορεί και τυπικά να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στις συγκεκριμένες εταιρείες η ανεξάρτητη αρχή, αυτή δεν έχει περάσει ακόμη από τη Βουλή, παρότι είχε την έγκριση του αρμόδιου υπουργού.

Το καζίνο

Στα θετικά της θητείας του προέδρου καταγράφονται οι χειρισμοί του στο θέμα των οφειλών του Καζίνου Λουτρακίου τον περασμένο Νοέμβριο, το οποίο ενώ στην αρχή δήλωνε ανήμπορο να πληρώσει τους προβλεπόμενους φόρους, κατέβαλε το ποσό του 1,9 εκατομμυρίου ευρώ στην Εφορία μέσα σε ένα βράδυ, ύστερα από την απειλή λουκέτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες , στα τέλη Φεβρουάριου 2016, λίγες μέρες μετά τη συνάντηση υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών με τον επικεφαλής της ΟΠΑΠ Α.Ε., πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων των εργαζομένων της ΕΕΕΠ με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών. Ύστερα από αυτήν τη συνάντηση, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι στην ΕΕΕΠ υποστήριξαν ότι «άκουσαν πως ο υπουργός Οικονομικών θα προχωρούσε στην αντικατάσταση Στεργιώτη καθώς η ΕΕΕΠ δεν παράγει έργο». Οι συγκεκριμένες πληροφορίες είχαν διαψευσθεί κατηγορηματικά ως αναληθείς από κυβερνητικές πηγές.

Κυβερνητικές πηγές ισχυρίζονταν πριν από τέσσερις μήνες ότι «αλίμονο αν η απόφαση για το θέμα της θητείας του προέδρου ληφθεί τον Ιούνιο, η απόφαση θα παρθεί πολύ νωρίτερα». Εδώ και μήνες, η Επιτροπή χειριζόταν σε καθημερινή βάση κατεπείγοντα θέματα μείζονος σημασίας, που αφορούν την εθνική οικονομία, τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τον εθισμό, χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη πολιτική στήριξη.

Το όνομα του νέου προέδρου της Επιτροπής Παιγνίων παραμένει άγνωστο. Μαζί με τη θητεία του προέδρου της Επιτροπής, στις 19 Ιουνίου λήγει και η θητεία τεσσάρων μελών του Δ.Σ., χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν τα συγκεκριμένα μέλη θα παραμείνουν στις θέσεις τους.

Διαβάστε το άρθρο "Τέλος ο Στεργιώτης από την Επιτροπή Παιγνίων" του Κώστα Ζαφειρόπουλου στην πηγή "ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ"

Τυχερά παιχνίδια: Η ώρα της αλήθειας για την κυβέρνηση

Μέσα σε μία εβδομάδα, η κυβέρνηση πρέπει να λάβει δύο κρίσιμες αποφάσεις για τη διοίκηση της ΕΕΕΠ και το μονοπώλιο στον Διαδικτυακό Στοιχηματισμό, που ενδέχεται να αλλάξουν την αγορά τυχερών παιχνιδιών. Ο ΟΠΑΠ και οι 24 εταιρίες ηλεκτρονικού τζόγου.

Ερχεται η ώρα της αλήθειας για τις κυβερνητικές επιλογές στην αγορά τυχερών παιχνιδιών καθώς μέσα στο επόμενο δεκαήμερο καλείται να λάβει αποφάσεις που καθυστερούν επί μήνες και θα έχουν καθοριστικές συνέπειες στην εξέλιξη του κλάδου.

Πρώτον, στις 19 Ιουνίου αποχωρεί οριστικά από τη διοίκηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) ο κ. Αντώνης Στεργιώτης, η θητεία του οποίου έληξε πριν από έξι (!) μήνες, χωρίς να παραταθεί ή να αντικατασταθεί.

Την ίδια ημέρα λήγει η θητεία άλλων τεσσάρων μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΕΠ, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη ακόμα και η εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων της ρυθμιστικής αρχής στην αγορά τυχερών παιχνιδιών.

Συνεπώς η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει εντός της προσεχούς εβδομάδας τι θα κάνει με τον κ. Στεργιώτη και τα άλλα μέλη του Δ.Σ. της ΕΕΕΠ, γιατί από τις 20 Ιουνίου η επιτροπή δεν θα μπορεί να λάβει ούτε στοιχειώδεις αποφάσεις, όταν το καλοκαίρι είναι "καυτό" τουλάχιστον από πλευράς αθλητικού στοιχηματισμού, με Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και Ολυμπιακούς Αγώνες.

Χωρίς πρόεδρο και τέσσερα μέλη η ΕΕΕΠ π.χ. δεν θα μπορεί να λάβει αποφάσεις για τις διαφημιστικές καμπάνιες στις οποίες ενδέχεται να προχωρήσει ο OΠΑΠ ενόψει των σημαντικών αθλητικών γεγονότων του καλοκαιριού, ενώ δεν θα καλύπτονται οι απαιτήσεις του νόμου για την εποπτεία των καζίνο, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος λουκέτου!

Το ίδιο θα συμβεί και με την τριμελή επιτροπή της ΕΕΕΠ η οποία, με βάση τον νόμο, εποπτεύει τον OΠΑΠ. Στην αγορά υποστηρίζουν πως ενδέχεται το κενό με την υπολειτουργούσα ΕΕΕΠ να το εκμεταλλευτούν ορισμένοι που ήδη λειτουργούν με το καθεστώς της "προσωρινής άδειας", ώστε να αυξήσουν τα μερίδιά τους.

Υπενθυμίζεται πως η σκληρή στάση του κ. Στεργιώτη, που επιμένει στην εφαρμογή αυστηρού κανονισμού για τα VLTs, οδήγησε τη διοίκηση του OΠΑΠ στην αναστολή της επένδυσης και στην προσφυγή στη διεθνή διαιτησία για τη διεκδίκηση ενός δισ. ευρώ. Η διοίκηση του οργανισμού επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία, όπως συνέβη και στην τελευταία τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, πως η επένδυση των VLTs θα προχωρήσει μόνο αν αλλάξει ο κανονισμός.

Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος καλείται εντός των ημερών να προχωρήσει σε εισήγηση για τα νέα μέλη του Δ.Σ. της ΕΕΕΠ, ή την ανανέωση της θητείας των υφιστάμενων μελών και του σημερινού προέδρου. Η θητεία του κ. Στεργιώτη και των άλλων μελών του Δ.Σ. της επιτροπής έχει λήξει από τις 19 Δεκεμβρίου 2015 και δεν μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις τους πέραν της 19ης Ιουνίου, χωρίς να ληφθούν αποφάσεις από την κυβέρνηση.

Μια ακόμα πιο δύσκολη εισήγηση καλείται να κάνει ο κ. Τσακαλώτος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 20 Ιουνίου. Τότε εκπνέει η προθεσμία που έχει λάβει η κυβέρνηση ώστε -κατά κάποιο τρόπο- να απαντήσει αν ο OΠΑΠ έχει αποκλειστικό δικαίωμα στον διαδικτυακό αθλητικό στοιχηματισμό και στα άλλα τυχερά παιχνίδια μέσω Διαδικτύου. Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα είναι καθαρά πολιτική αλλά καθόλου εύκολη, καθώς θα οδηγήσει σε σειρά νομικών και άλλων επιπτώσεων.

Για τη διοίκηση του OΠΑΠ το ερώτημα έχει απαντηθεί: Ο Οργανισμός έχει την αποκλειστικότητα στο Διαδικτυακό Στοίχημα με βάση τις σχετικές συμβάσεις. Το λέει με κάθε ευκαιρία και επαναλαμβάνει πως θα διεκδικήσει με κάθε τρόπο τα νόμιμα δικαιώματά της.

Την ίδια στιγμή, όμως, λειτουργούν με καθεστώς "προσωρινής άδειας" 24 εταιρείες που παρέχουν τυχερά παιχνίδια μέσω Διαδικτύου, με την κυβέρνηση να εξαγγέλλει πως θα προχωρήσει σε διαδικασία παροχής "κανονικών αδειών" στους συγκεκριμένους ομίλους.

Η ελληνική πλευρά φέρεται να επιδιώκει να καθυστερήσει την απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα (είναι το ένα από τα τρία ερωτήματα που έχουν θέσει οι κοινοτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο έρευνας για την ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών) ακόμα και μέχρι το 2020, χρονιά κατά την οποία λήγουν διάφορες εκκρεμότητες με τον OΠΑΠ.

Ομως φαίνεται πως η τακτική του ουδέν μονιμότερον του προσωρινού δεν αποδίδει αφού όλοι είναι δυσαρεστημένοι. Και ο OΠΑΠ, και οι Βρυξέλλες, και ορισμένοι από τους διαδικτυακούς ομίλους που είναι ή θέλουν να μπουν στην ελληνική αγορά.

Αν η κυβέρνηση απαντήσει πως ο OΠΑΠ έχει το μονοπώλιο στον Διαδικτυακό Στοιχηματισμό, τότε πώς θα προχωρήσει σε διαγωνισμό για νέες άδειες όπως εξαγγέλλουν διάφορα στελέχη της; Μήπως οι αποφάσεις θα ισχύσουν μετά το 2020, οπότε και λήγει το σημερινό καθεστώς και μέχρι τότε συνεχίσουμε να βαδίζουμε με το σημερινό μοντέλο των "προσωρινών αδειών" που κληρονόμησε η κυβέρνηση; Μέσα στις επόμενες ημέρες θα γνωρίζουμε.

Διαβάστε το άρθρο "Τυχερά παιχνίδια: Η ώρα της αλήθειας για την κυβέρνηση" στην πηγή "www.euro2day.gr"

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΖΟΓΟΥ

Τέλος στο ανέλεγκτο καθεστώς των εταιρειών του ηλεκτρονικού τζόγου βάζει το κράτος μετά από τέσσερα και πλέον χρόνια... μεταβατικότητας (αφού όλα ξεκίνησαν επί υπουργίας Ευάγγελου Βενιζέλου) Η περίοδος του «Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει» λήγει με κινήσεις σε δύο παράλληλα επίπεδα: αυτό του ελέγχου των πεπραγμένων των εταιρειών και εκείνο της μετάβασης σε ένα μόνιμο καθεστώς με κανόνες και δικλίδες ασφαλείας.

Όποιος ήθελε, έφτιαχνε εταιρεία

Δεν είναι υπερβολή να πει κάποιος ότι τα τυχερά παιχνίδια μέσω διαδικτύου συνιστούν έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της αγοράς αυτής σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Παρά το γεγονός αυτό, η κυβέρνηση Παπαδήμου με τον Ευάγγελο Βενιζέλο υπουργό Οικονομικών, στην αρμοδιότητα του οποίου είναι η φορολογία του τζόγου, έχτισε το καθεστώς των διαδικτυακών εταιρειών στοιχημάτων με μεγάλη προχειρότητα το ολιγότερο.

Ο νόμος 4002/2011 καθόρισε τα του ηλεκτρονικού τζόγου, ενώ από το υπουργείο Οικονομικών εκδόθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2011 εγκύκλιος ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Σε αυτήν καθορίζονται τα κριτήρια σύστασης των εταιρειών, τα οποία είναι τα εξής τρία: Επίσημα μεταφρασμένο καταστατικό (σ.α: αλίμονο αν δεν το είχαν κι αυτό!), πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από τη χώρα στην οποία εδρεύει το νομικό πρόσωπο και επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον διορισμό νομίμου εκπροσώπου.

Εταιρεία με έδρα το Κουρασάο

Η συνέχεια είναι λίγο - πολύ γνωστή και θυμίζει ιδιαίτερα το επίσης άναρχο μέχρι τούδε τηλεοπτικό τοπίο. Συστήνονται εταιρείες μέσα σε ένα βράδυ, άγνωστο από ποιους -πολλά ακούγονται για πρόσωπα με ισχύ στη δημόσια σφαίρα. Εταιρείες με έδρα τη Μάλτα κατά κύριο λόγο, λόγω χαμηλού φορολογικού συντελεστή, αλλά, και όταν αυτός φαινόταν σε κάποιους... υψηλός, διατηρούσαν την έδρα στη Μάλτα, αλλά συνέδεαν την εταιρεία με off shore σε κάποιον φορολογικό παράδεισο.

Μάλιστα παρότι ο ιδρυτικός νόμος του 2011 προβλέπει οι διαδικτυακές εταιρείες να είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη - μέλη της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κάποια εταιρεία βρήκε, σύμφωνα με πληροφορίες, το... παράθυρο να εγκατασταθεί στο Κουρασάο, νησί της Καραϊβικής που αποτελεί ολλανδική κτήση!

Οι 24 εταιρείες που υπέβαλαν τα σχετικά δικαιολογητικά απέσπασαν άδεια χωρίς να καταβάλουν κάποιο τίμημα, κατακτώντας σημαντικό χώρο του τζόγου και -το κυριότερο;- σε καθεστώς ημι-μονιμότητας, καθώς στην Ελλάδα, όπως όλοι γνωρίζουμε, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού.

Έκτοτε οι 24 εταιρείες πληρώνουν τους προβλεπόμενους από τον νόμο Βενιζέλου φόρους τους, αλλά, με δεδομένο ότι στη χώρα μας έχουν απλώς έναν αντιπρόσωπο, δεν έχουν καν φορολογικά βιβλία (κάποιες από αυτές), οι servers είναι στο εξωτερικό και άρα δεν υπάρχει η δυνατότητα διασταύρωσης συνεπώς η επιβολή της φορολογίας γίνεται με βάση τη δήλωσή τους. Όμως οι φορολογικοί μηχανισμοί δεν έχουν την παραμικρή δυνατότητα για ουσιαστικό έλεγχο (αν υποθέσουμε ότι υπήρχε η βούληση από τις κυβερνήσεις που προηγήθηκαν της σημερινής).

200 ευρώ ετήσιος φόρος!

Στον διαδικτυακό τζόγο ο νόμος του 2011 προέβλεψε, σημειωτέον τριών ειδών φόρους: 10% των κερδών των παικτών, το 30% επί των μεικτών κερδών των εταιρειών και, τέλος, τον φόρο εισοδήματος των εταιρειών -«και εκεί είναι το μεγάλο σκάνδαλο» έλεγε στη Βουλή στις 7 Ιανουαρίου 2016 ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη.

Τα στοιχεία που παρέθετε εν συνεχεία ο Τρ. Αλεξιάδης στοιχειοθετούν και τον ισχυρισμό περί σκανδάλου. «Το 2012 ο φόρος εισοδήματος που εισπράξαμε από τις 24 αυτές εταιρείες ήταν 31.179 ευρώ, το 2013 (φόρο) 5.179 ευρώ και το 2014 εισπράξαμε 27.366 ευρώ». Δηλαδή, αν εστιάσουμε στο 2013, αντιστοιχεί πάνω - κάτω 200 ευρώ φόρος κατά μέσον όρο από κάθε εταιρεία.

Οι εταιρείες έχουν όμως και ένα επιχείρημα να προβάλουν: ότι έχουν καταβάλει έως τώρα σημαντικά ποσά μέσω του 30% επί των μεικτών κερδών. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρείες και παίκτες κατέβαλαν την πενταετία 2011-15 περί τα 65 εκατομμύρια ευρώ φόρο. Σημαντικό ποσό ως απόλυτος αριθμός, αναμφίβολα.

Το θέμα όμως είναι αλλού: Είναι ο φόρος που πραγματικά θα έπρεπε να είχαν πληρώσει οι εταιρείες, στον βαθμό που η επιβαλλόμενη φορολογία είναι επί τη βάσει των στοιχείων που εκείνες δίνουν; Στοιχεία που προέρχονται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων θα πρέπει να προβληματίσουν.

Σύμφωνα με αυτά, το 2015 ο κύκλος εργασιών των διαδικτυακών εταιρειών τζόγου ανήλθε στο 1,887 δις εκατομμύρια ευρώ, καταλαμβάνοντας μερίδιο 25% στο σύνολο του κύκλου εργασιών τυχερών παιγνίων της χώρας μας. Ωστόσο, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τον κύκλο εργασιών μείον τις αποδόσεις των παικτών, το μερίδιο των παραπάνω εταιρειών διαμορφώνεται μόλις στο 6,7%.

Οι έλεγχοι ξεκίνησαν

Το αδιαφανές καθεστώς παίρνει τώρα τέλος. Πρώτα απ' όλα, με ενέργειες του ελεγκτικού μηχανισμού. Προκαταρκτική έρευνα είναι ήδη σε εξέλιξη, όπως προ ημερών αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος στη Βουλή, σε ερώτηση των βουλευτών του Ποταμιού Γιώργου Μαυρωτά, Γρηγόρη Ψαριανού και Χάρη Θεοχάρη (ο τελευταίος, νυν ανεξάρτητος).

Οικονομική εισαγγελία και οικονομική αστυνομία έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες, ενώ την Παρασκευή έγινε γνωστή μία ακόμη ενέργεια των ελεγκτικών μηχανισμών. Με απόφαση, λοιπόν, του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλά ανατέθηκε στον προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) η διενέργεια μερικού επιτόπιου φορολογικού ελέγχου όλων των ανέλεγκτων χρήσεων των 24 εταιρειών. Ακούγεται επίσης ότι θα διατυπωθεί αίτημα προς τις αρχές της Μάλτας για συνδρομή στη διενέργεια του ελέγχου.

Αιχμές για την Κ. Σαββαΐδου

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρμόδιοι παράγοντες ανέφεραν στην «Αυγή» της Κυριακής ότι η προηγούμενη διοίκηση της Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων είχε επιλέξει μόνο δύο εταιρείες του κλάδου προς έλεγχο δείχνοντας (οι συγκεκριμένοι παράγοντες) με τον τρόπο αυτόν την πρώην επικεφαλής Κατερίνα Σαββαΐδου. Η οποία, συν τοις άλλοις, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, δεν είχε ζητήσει να διενεργηθεί ο συγκεκριμένος έλεγχος από την κατάλληλη, για το συγκεκριμένο ζήτημα, Δ’ ΔΟΥ Αθηνών. Η κυβέρνηση όμως δεν μένει στο ελεγκτικό σκέλος. Προετοιμάζεται συγχρόνως για τη μετάβαση στο μόνιμο καθεστώς, θέμα για το οποίο εργάζονται ήδη οι Ευκλείδης Τσακαλώτος και Τρύφωνας Αλεξιάδης μαζί με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η αγορά θα ρυθμιστεί από την αρχή, με οριοθετημένους κανόνες, με διαγωνισμό, άδειες και αντίτιμο (άρα και έσοδα για το Δημόσιο). Αλλά και με την υποχρέωση εκ μέρους των εταιρειών ο τζίρος από τον ελληνικό διαδικτυακό τζόγο να αναφέρεται στη χώρα μας, με servers και στοιχεία που θα βρίσκονται εδώ και άρα θα μπορούν να ελεγχθούν.

Διαβάστε το άρθρο "ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΖΟΓΟΥ" των Νίκο Παπαδημητρίου&Γιάννη Αγουρίδη στην πηγή "ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ"

Φορολογικοί έλεγχοι στις 24 εταιρείες ηλεκτρονικού τζόγου

Στο στόχαστρο του ελεγκτικού μηχανισμού μπαίνουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ηλεκτρονικό τζόγο. Η δημοσιοποίηση στοιχείων στη Βουλή για τα ποσά που δηλώνουν ετησίως οδήγησε τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή στην έκδοση απόφασής, με την οποία καλείται το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) να ξεσκονίσει τα βιβλία 24 επιχειρήσεων του κλάδου. Με απόφαση του κ. Πιτσιλή ανατέθηκε στον προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων η διενέργεια μερικού επιτόπιου φορολογικού ελέγχου όλων των ανέλεγκτων χρήσεων σε 24 εταιρείες.

Συγκεκριμένα, ανατίθεται η έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, η βεβαίωση και είσπραξη των φόρων, τελών, εισφορών, προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων, η λήψη διασφαλιστικών μέτρων, καθώς και κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξής σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών.

Οι 24 εταιρείες που θα ελεγχθούν είναι: STS Sportwetten Gesselschaft Gmbh, GLB Gmbh, Eldorando Sportwetten Gmbh, AS IMG Kasiinod, Sporting Odds Ltd, Love2Celebrate LTD, Logflex Ltd, Doms Cup UK Ltd, PaddyPower PLC, Online Amusement Solutions NV, Magic Services Ltd, Meridian Gaming Ltd, SILVER LINK Ltd, Lucky Stream Ltd, Diamond Link Ltd, Online Amusement Solutions Ltd, Personal Exchange International Ltd, Cashpoint Malta Ltd, Kingmaker Ltd, Rebels Gaming Ltd, B2B Gaming Services Malta Ltd, Gambling Malta Ltd, YEZ Gaming Ltd, Doms Holding Uk Ltd..

Η ανάθεση της διενέργειας του φορολογικού ελέγχου ζητήθηκε από τον κ. Πιτσιλά στις 22 Απριλίου. Θεωρείται δε αντίδραση των Αρχών στο αίτημα του ΟΠΑΠ για έλεγχο των 24 προσωρινά αδειοδοτημένων παροχών τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΠΑΠ είχε καταθέσει από τον περασμένο Δεκέμβριο στο υπουργείο Οικονομικών αίτηση, με την οποία αιτούνταν την ολοσχερή απαγόρευση της διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου, για τα οποία ο ΟΠΑΠ κατέχει αποκλειστικά δικαιώματα. Το ίδιο αίτημα είχε υποβληθεί και στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησής, στον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησής και Νομιμοποίησής Εσόδων από Εγκλήματικές Δραστηριότητες και στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Παιγνίων.

Σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, οι 24 επιχειρήσεις παραβιάζουν συστηματικά τα αποκλειστικά δικαιώματά του, προσφέροντας τόσο παίγνια αθλητικού στοιχηματισμού, όσο και άλλου είδους τυχερά παίγνια, βασισμένα σε γεννήτριες τυχαίων αριθμών.

Διαβάστε το άρθρο "Φορολογικοί έλεγχοι στις 24 εταιρείες ηλεκτρονικού τζόγου" στην πηγή "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"

Στο 35% ο φόρος για τα τυχερά παιχνίδια σε ΟΠΑΠ και στοιχηματικές εταιρείες

Την κατάργηση των κλιμακωτών συντελεστών φορολόγησης των μικτών κερδών που έχουν ο ΟΠΑΠ και οι εταιρίες ηλεκτρονικού τζόγου και την υιοθέτηση ενιαίας κλίμακας ύψους 35% προβλέπει νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Η αρχική ρύθμιση προέβλεπε φορολόγηση από 30%εως 35% για μικτά κέρδη από 100.000.000 έως 200.001 ευρώ. Πλέον το σύνολο των κερδών θα έχουν τον υψηλότερο συντελεστή 35%.

Με τον τρόπο αυτό έγινε αποδεκτή η παρατήρηση αρκετών παραγόντων που επισήμαναν ότι οι εταιρίες διαδικτυακού τζόγου που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό δήλωναν τα ελάχιστα ποσά κερδών για να εντάσσονται και στις χαμηλότερες κλίμακες φορολόγησης.

Διαβάστε το άρθρο "Στο 35% ο φόρος για τα τυχερά παιχνίδια σε ΟΠΑΠ και στοιχηματικές εταιρείες" στην πηγή "letter.gr"

«ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΣ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΕΕΠ

Σε ένα όνομα καταλήγουν όλοι όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα στο κομμάτι των τυχερών παιγνίων, σχετικά με την ανεξέλεγκτη κατάσταση που επικρατεί σήμερα και είναι σε βάρο5 τόσο των καταναλωτώνπελατών, όσο και του κράτος:

Μόλις στο προηγούμενο φύλλο του, το «Π» αποκάλυψε τα έγγραφα του Γενικού Μητρώου Εταιρειών (ΓΕΜΗ) της Μάλτας, πιστοποιώντας τη σχέση των στοιχηματικών εταιρειών Gambling Malta Ltd (Stoiximan, poker.gr, incasino.gr),  Pocasport Limited και Dominator Enterprises Ltd, με κοινό παρονομαστή τον Γ. Δασκαλάκη, το όνομα του οποίου είδε το φως της δημοσιότητας μέσα από τα «Panama Papers», ως κατόχου offshore εταιρείας, με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.  Διαχειριστής της Gambling Malta Ltd, εκτός του κ. Δασκαλάκη, είναι και ο κ. Σπανουδάκης, πρώην πρόεδρος της ΟΠΑΠ ΑΕ και πλέον σημαντικό πρόσωπο στον χώρο του διαδικτυακού στοιχήματος και με πολύ καλές σχέσεις με τον Αντώνη Στεργιώτη, πρόεδρο της ΕΕΕΠ, ο οποίος από τη μία καταγγέλλει ότι το ελληνικό Δημόσιο χάνει εκατομμύρια ευρώ από τον διαδικτυακό τζόγο των 24 εταιρειών με έδρα τη Μάλτα, το Κουρασάο, τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους κ.λπ., αλλά από την άλλη δεν κάνει το παραμικρό για να υπάρξει έστω κάποιος έλεγχος στις εταιρείες των φίλων του...
Και πώς είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο, όταν ο κ. Στεργιώτης, πρώην διευθύνων σύμβουλος του Casino Loutraki, έχει εξελιχθεί σε ανασταλτικό παράγοντα σε οτιδήποτε αφορά το νόμιμο στοίχημα και το να υπάρχουν κανόνες που θα επιτρέπουν τόσο τον έλεγχο όσο και την εξασφαλισμένη είσπραξη των κερδών από τους καταναλωτές στη χώρα μας.
Τόσο κυβερνητικά  στελέχη όσο και οι πράκτορες του ΟΠΑΠ, θεσμικού παίκτη στο κομμάτι των τυχερών παιγνίων, που επένδυσαν χρήματα για τη λειτουργία των VLTs στα πρακτορεία τους, πνέουν μένεα κατά του προέδρου της ΕΕΕΠ, καθώς έχει μπλοκάρει εδώ και περίπου έναν χρόνο την έναρξη των «φρουτακίων». Με  πρόσχημα την εφαρμογή νέας κοινοτικής οδηγίας για την προστασία του καταναλωτή από τον εθισμό αλλά και την αυστηροποίηση των κανονισμών που διέπουν τα τυχερά παιχνίδια, ο κ. Στεργιώτης «πάγωσε» ένα πρότζεκτ το οποίο θα απέφερε στο κράτος πάνω από 225 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2016, δηλαδή το ύφος του ΕΚΑΣ που κόπηκε στους χαμηλοσυνταξιούχους, αλλά και τη στέρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ.
Από την άλλη,  ο νομότυπος και ανεξέλεγκτος τζόγος του διαδικτύου παραμένει στο απυρόβλητο, χαρίζοντας εκατομμύρια ευρώ Ελλήνων παικτών στους ιδιοκτήτες των εξωχώριων εταιρειών, εξυπηρετώντας πάντα τους φίλους του.  Το αστείο είναι ότι ο κ. Στεργιώτης καταγγέλλει συνεχώς τους κρατικούς μηχανισμούς που δεν προστατεύουν τους παίκτες και τους θεσμικούς διαχειριστές των στοιχημάτων, λες και δεν έχει στα χέρια του το τιμόνι της ανεξάρτητης Αρχής για τον έλεγχο και την εποπτεία στον τρόπο που λειτουργούν τα τυχερά παιχνίδια στη χώρα μας!  Είδαν την «έξοδο» Οι εργαζόμενοι προσθέτουν ότι  «επτά διευθυντές της ΕΕΕΠ είδαν την πόρτα της εξόδου και οδηγήθηκαν σε παραίτηση, επειδή είχαν διαφορετική άποφη ή δεν ήταν προσκείμενοι στον Στεργιώτη».  Η αυστηρότητα του κ. Στεργιώτη εξαντλείται στους...
άλλους, καθώς στους δικούς του ανθρώπους είναι γενναιόδωρος. Όπως, για παράδειγμα, στον πρώην συνεργάτη του  στο Καζίνο Λουτρακιού και πρώην υπάλληλο του ΟΠΑΠ, Δημήτρη Παναγέα -διεκδικεί αποζημίωση ύφους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από τον Οργανισμό-, τον οποίο προσέλαβε στην Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων ως εξωτερικό συνεργάτη σε θέματα νομικής φύσεως.  Μάλιστα, για να «βοηθήσει» στην... εκδίκησή του τον φίλο του, ο κ.
Στεργιώτης αρχικά τον είχε τοποθετήσει στην τριμελή επιτροπή της Αρχής που ελέγχει τον ΟΠΑΠ, μέχρι που αποκαλύφθηκε ότι ο κ. Παναγέας είχε εξαρτημένη σχέση εργασίας με τον ΟΠΑΠ και διεκδικεί αποζημίωση.
Τόσο κυβερνητικά στελέχη όσο και οι πράκτορες του ΟΠΑΠ, θεσμικού παίκτη στο κομμάτι των τυχερών παιγνίων, που επένδυσαν χρήματα για τη λειτουργία των VLTs στα πρακτορεία τους, πνέουν μένεα κατά του προέδρου της  ΕΕΕΠ Αλήθεια, σε ποιες ενέργειες προχώρησε ο κ. Στεργιώτης για να προστατεύσει τα συμφέροντα παικτών και νόμιμων διαχειριστών των τυχερών παιχνιδιών;  Έχει δώσει επαρκή στοιχεία  ή, τουλάχιστον, στοιχεία τα οποία γνωρίζει, για τον τρόπο λειτουργίας των διαδικτυακών στοιχηματικών εταιρειών στις εισαγγελικές Αρχές -ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Δημ.Παπαγγελόπουλος, αποκάλυφε ότι διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση για να χυθεί άπλετο φως στις 24 εταιρείες-,  που ξεψαχνίζουν τραπεζικούς λογαριασμούς, εμβάσματα, διατραπεζικές συναλλαγές, ύστερα και από τις αποκαλύψεις των «Panama Papers»; Προκλήσεις

 Οι προκλήσεις από την πλευρά Στεργιώτη δεν σταματούν στα παραπάνω. Ανπθέτως, με τις κινήσεις του φροντίζει και  προκαλεί αναστάτωση ακόμα και μέσα στην Αρχή της οποίας προΐσταται, διώκοντας στελέχη και υπαλλήλους της ΕΕΕΠ και απειλώντας εκπροσώπους των εργαζομένων. Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση του συλλόγου των εργαζομένων, με αφορμή την αποπομπή από την Επιτροπή  του ταμία του συλλόγου, μέσω άρσης της απόσπασής του με πρωτοβουλία Στεργιώτη. «Η θέση που έλαβε ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ, αποφασίζοντας μονομερώς να εισηγηθεί την άρση της απόσπασης του στελέχους, χωρίς να του δώσει το δικαίωμα να καταθέσει την άποψή του, όπως οφείλει  να κάνει ο πειθαρχικά διοικητικός προϊστάμενος, μας αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για την αντικειμενικότητά του».
Ο εχθρός του νόμιμου

 Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο : « «ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΣ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΕΕΠ » στην πηγή :
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Ο Νίκος Παππάς πίσω από τη διάταξη για τις στοιχηματικές εταιρείες του διαδικτύου

Ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς  είναι πίσω από τη διάταξη να μην αυξηθεί ουσιαστικά ο φόρος των στοιχηματικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, αναφέρουν πηγές, που γνωρίζουν πως εξελίχθηκε η υπόθεση εδώ και ένα μήνα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μετά την  κατάθεση του νομοσχεδίου, το γραφείο του κ. Παππά ανέλαβε την πρωτοβουλία τις τελευταίες ημέρες να ειδοποιήσει τους εκπροσώπους των εταιρειών αυτών να ξεκινήσει ο διάλογος για τη ρύθμιση του μεταβατικού καθεστώτος με βάση το οποίο λειτουργούν στην Ελλάδα. 

Ο κ. Παππάς και  οι συνεργάτες του αλλά και ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργόςΤρύφων Αλεξιάδης, αναφέρουν παράγοντες της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών, μπορεί να μην γνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη διάταξη νοθεύει τον ανταγωνισμό.  Ομως  αυτό κάνει.  

Ας δούμε τη  προβλέπει η διάταξη που αφήνει τις εταιρείες του διαδικτύου ουσιατικά εκτός της αύξησης του φόρου. Προβλέπει ότι  ο φόρος επί των μικτών εσόδων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τυχερών παιγνίων γενικά, διαμορφώνεται από 30% που είναι σήμερα ως εξής:

- 30% επί μικτού κέρδους μέχρι 100 εκατ. ευρώ,

- 32,5% για το κλιμάκιο κερδών από 100 εκατομμύρια και ένα λεπτό έως 200 εκατ. ευρώ και

- 35% επί μικτού κέρδους για το υπερβαίνον τμήμα από 200.000.001 ευρώ και πάνω.

Ας δούμε όμως την πραγματικότητα:

1. Οι εταιρείες του διαδικτυακού τζόγου κατά δήλωσή τους  (οι 21 από τις 24) είχαν μικτά έσοδα 116 εκατ. ευρώ το 2015.  Αυτό σημαίνει ότι εφέτος οι εταιρείες θα φορολογηθούν με τον ίδιο με συντελεστή 30%, όπως και πέρυσι αφού καμία δεν  έχει μικτά έσοδα μεγαλύτερα από 100 εκατ. ευρώ. Αρα η αύξηση του φόρου αφορά τους άλλους  παίκτες της αγοράς και όχι τις συγκεκριμένες εταιρείες.

2. Η διάταξη  νοθεύει   τον ανταγωνισμό. Οι  εταιρείες αυτές έχοντας χαμηλότερο φόρο μπορούν να προσφέρουν καλύτερες αποδόσεις στους παίκτες.  Αρα δεν προσφέρουν υπηρεσίες επί ίσοις όροις. 

3. Ηδη, οι εταιρείες αυτές  δίνουν καλύτερες αποδόσεις αφού πληρώνουν και χαμηλότερο εταιρικό φόρο λόγω του ότι έχουν φορολογική έδρα τη Μάλτα ή άλλη χώρα του εξωτερικού και όχι την Ελλάδα που ο εταιρικός φόρος είναι 29% και τα διανεμόμενα κέρδη φορολογούνται με 15%.

4. Ο άνθρωπος που είχε την  ιδέα να κάνει κλιμακωτό το φόρο, δήθεν για να είναι πιο αναλογικός για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά, δεν το πέτυχε όπως προκύπτει από τα πραγματικά περιστατικά. Αντίθετα, φαίνεται  να ευνοούνται για μια ακόμη φορά οι συγκεκριμένες εταιρείες.

Ακόμα και ο πιο καλόπιστος παρατηρητής δεν μπορεί να διανοηθεί ότι η κυβέρνηση ευνοεί τις συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες  έχουν επενδύσει ελάχιστα στην Ελλάδα και έχουν την έδρα το εξωτερικό. Οι εταιρείες  αυτές

α) μαζεύουν χρήματα από την δραστηριότητά τους στην Ελλάδα,
β) δηλώνουν ότι θέλουν στο ελληνικό δημόσιο, - αφού δεν ελέγχονται από το ελληνικό δημόσιο ούτε από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή λόγω του ότι λειτουργούν υπό το μεταβατικό καθεστώς και έχουν τον σέρβερ και την φορολογική  τους έδρα στο εξωτερικό,  
γ) πληρώνουν ελάχιστους φόρους στο ελληνικό δημόσιο όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής (ΕΕΕΠ) και
δ) μεταφέρουν τα κέρδη τους στο εξωτερικό. 

 Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο : « Ο Νίκος Παππάς πίσω από τη διάταξη για τις στοιχηματικές εταιρείες του διαδικτύου» στην πηγή : http://www.marketfair.gr/ 

"Φωτογραφική" φορο-διάταξη για τα τυχερά παιχνίδια

Στην επιλογή της κλιμακωτής αύξησης της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα επί του μικτού κέρδους των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών προχώρησε τελικώς η κυβέρνηση.

Η αρχική διάταξη που προέβλεπε την, χωρίς εξαιρέσεις, αύξηση του φόρου επί των ακαθαρίστων εσόδων των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών, από το 30% στο 35%, είχε αποσυρθεί την τελευταία στιγμή από τον αρμόδιο υπουργό Τρύφωνα Αλεξιάδη, αργά το βράδυ της προπερασμένης Κυριακής, προκειμένου να υπάρξουν "νομοτεχνικές βελτιώσεις".

Οι αρχικές πληροφορίες περί κλιμακωτού φόρου ανάλογα με το μικτό κέρδος κάθε παρόχου, επιβεβαιώθηκαν με την κατάθεση του σχεδίου νόμου τα μεσάνυχτα. Όπως αναφέρεται, αυξάνεται η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, από 30% κλιμακωτά έως το 35%, στα έσοδα επί του μικτού κέρδους που αφορά στα ποσά τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας τυχερών παιχνιδιών του κατόχου επίγειας άδειας (ΟΠΑΠ) ή διαδικτυακής άδειας (24 εταιρείες υπό μεταβατικό καθεστώς ή όσες πάρουν νέες άδειες, εφόσον υλοποιηθεί διαγωνισμός).

Μάλιστα τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο εντός 16 ημερών (!) από το τέλος του ημερολογιακού μήνα, αντί για κάθε τρίμηνο που ισχύει μέχρι σήμερα.

Αναλυτικά:

•Παραμένει το 30% η συμμετοχή του Δημοσίου για μικτό κέρδος μέχρι τα 100 εκατ. ευρώ

•Αυξάνεται στο 32,5% για το τμήμα του μικτού κέρδους που υπερβαίνει το ποσό των 100 εκατ. ευρώ και μέχρι τα 200 εκατ. ευρώ, και

•Αυξάνεται στο 35% για το τμήμα του μικτού κέρδους που υπερβαίνει το ποσό των 200 εκατ. ευρώ

Σημειώνεται πως με βάση τα οικονομικά στοιχεία του κλάδου, ο ΟΠΑΠ καλείται να επωμιστεί το συντριπτικό βάρος της νέας αυτής αύξησης, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στην Ευρώπη στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Για τη χρήση του 2015, ο ΟΠΑΠ εμφάνισε μικτά έσοδα 1,1 δισ. ευρώ, όταν οι διαδικτυακοί πάροχοι που έχουν υπαχθεί στο μεταβατικό καθεστώς, κατά δήλωσή τους στην ΕΕΕΠ (στοιχεία παρείχαν οι 21 από τις 24 εταιρείες του μεταβατικού καθεστώτος) είχαν στο σύνολο τους ακαθάριστα έσοδα ύψους 116 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε το άρθρο ""Φωτογραφική" φορο-διάταξη για τα τυχερά παιχνίδια" στην πηγή "www.capital.gr"

Σκοτώνουν την αγελάδα με το γάλα (ΟΠΑΠ) που τους δίνει 350 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο

Σε άγνωστα μονοπάτια εμφανίζεται να κινείται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναφορικά με το ζήτημα της αύξησης του φόρου επί των ακαθαρίστων εσόδων των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών, από το 30% στο 35%, όπως είχε ανακοινωθεί, γράφει ο Νίκος Χρυσικόπουλος στο Capital.gr.

Tα άγνωστα μονοπάτια που περιγράφει ο πολύ καλά ενημερωμένος συντάκτης δεν είναι παρά η προσπάθεια να ευνοηθούν οι 24 παράνομες εταιρίες στοιχηματισμού σε βάρος του ΟΠΑΠ-δια μέσω θέσπισης πολλαπλών ταχύτητες φορολόγησης για τους διαδικτυακούς παρόχους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων, σύμφωνα με την Επιτροπή Παιγνίων προκύπτουν κατά δήλωσή τους.

Η αιφνιδιαστική απόσυρση της σχετικής διάταξηςαργά το βράδυ της προπερασμένης Κυριακής από τον αρμόδιο υπουργό Τρύφωνα Αλεξιάδη, επισήμως πραγματοποιήθηκε προκειμένου να υπάρξουν νομοτεχνικές βελτιώσεις.Σε μια προσπάθεια να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες, από το υπουργείο έγινε γνωστό πως στόχος των νομοτεχνικών αυτών βελτιώσεων είναι η όσο το δυνατόν αναλογικότερη (!) συμμετοχή των εταιρειών στην επιπρόσθετη επιβάρυνση.

Όπως προέκυψε από το ρεπορτάζ, η διάταξη αποσύρθηκε προκειμένου να βρεθεί η φόρμουλα ώστε η αύξηση από το 30% στο 35% επί του μικτού κέρδους της συμμετοχής του Δημοσίου στα έσοδα των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών να εφαρμοστεί κλιμακωτά, με “ταβάνι” το 35%. Όσο, δηλαδή μεγαλύτερα τα έσοδα ενός παρόχου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η φορολόγησή του.

Εν προκειμένω και εφόσον προκριθεί αυτή η φόρμουλα, ο ΟΠΑΠ και διαδικτυακοί πάροχοι δεν θα φορολογούνται με τον ίδιο συντελεστή όπως σήμερα. Αντίθετα, το πιθανότερο είναι να δημιουργηθούν πολλαπλές ταχύτητες φορολόγησης για τους διαδικτυακούς παρόχους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων, σύμφωνα με την Επιτροπή Παιγνίων προκύπτουν κατά δήλωσή τους.

(σημ. “Kουρδιστού Πορτοκαλιού”:Aρα πρόκειται για μια ενέργεια που ευνοεί τις παράνομες μέχρι σήμερα 24 στοιχηματικές που έχουν μπει στο μάτι της Δικαιοσύνης όπως απεκάλυψε ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος απαντώντας σε σχετική ερώτηση.)

Ήδη η αγορά τυχερών παιχνιδιών αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον να διαπιστώσει πως θα διαμορφωθεί η αναλογική φορολόγηση στα ακαθάριστα έσοδα (GGR – Gross Gaming Revenue – το ποσό που απομένει εάν αφαιρεθούν από τον κύκλο εργασιών τυχερών παιγνίων τα κέρδη που αποδόθηκαν στους παίκτες), δεδομένου ότι ανάλογη πρακτική δεν υφίσταται σε καμία αγορά διεθνώς. Το σύνηθες μοντέλο που ακολουθείται, κυρίως στην Ευρώπη, είναι εφ’ όσον δεν υφίσταται οριζόντιος φόρος επί των ακαθάριστων εσόδων, να υπάρχουν διαφορετικές κλίμακες, λ.χ. για τους διαδικτυακούς, τους επίγειους παρόχους, τα καζίνο, τις λοταρίες κοκ. Σε καμία περίπτωση, πάντως, δεν υφίσταται η έννοια της “αναλογικότητας” ανά πάροχο που, ακόμη και όσοι ελάχιστη επαφή διαθέτουν με τη νομική επιστήμη, αντιλαμβάνονται πως συνιστά διακριτική και προνομιακή μεταχείριση.

Όπως εξηγούν στελέχη του χώρου, κατά κύριο λόγο η φορολόγηση στις ευρωπαϊκές αγορές τυχερών παιχνιδιών είναι μεγαλύτερη για τους διαδικτυακούς παρόχους και μικρότερη για όσους προσφέρουν επίγειο στοιχηματισμό (δηλ. μέσω πρακτορείων). Αυτό συμβαίνει διότι οι offline παροχοι διαθέτουν υψηλότερα λειτουργικά κόστη και, λόγω του δικτύου που λειτουργούν, απασχολούν μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων – συνεργατών. Λόγου χάρη, στην Ιταλία ο συντελεστής φορολόγησης του GGR (ακαθάριστων εσόδων) των διαδικτυακών παρόχων έχει ανέβει στο 22%, με τους επίγειους παρόχους (Land based betting) στο 18%. Αντίστοιχα, στην Ισπανία, οι online πάροχοι φορολογούνται με 25% στα μικτά τους κέρδη και ο επίγειος πάροχος με 10%.

Εν αναμονή, πάντως, των νέων διατάξεων που ο αρμόδιος υπουργός σχεδιάζει να φέρει προς ψήφιση, ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως προ της απόσυρσης από τον κ. Αλεξιάδη της διάταξης που ανέβαζε στο 35% (στο υψηλότερο ποσοστό πανευρωπαϊκά δηλαδή) τη συμμετοχή του Δημοσίου στα έσοδα επί του μικτού κέρδους των αδειοδοτούμενων παρόχων στην Ελλάδα, η Remote Gambling Association (RGA), η διεθνής ένωση επιχειρήσεων διαδικτυακού στοιχηματισμού, είχε παρέμβει δημόσια κατά της αύξησης.

Συγκεκριμένα, η RGA είχε αναφέρει πως η επιβολή φόρου 35% είναι ένας άδικος τρόπος που υιοθετείται για να αντικαταστήσει την απόσυρση του  τέλους των 0,05 ευρώ ανά στήλη στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Μάλιστα, πρότεινε στο ΥΠΟΙΚ το τέλος αυτό να επιβληθεί, έστω και μειωμένο κατά 50%, στα 0,025 ευρώ ανά στήλη για κάθε παιχνίδι του ΟΠΑΠ, όταν είναι ήδη γνωστό πως μια τέτοια επιβάρυνση θα οδηγούσε το κλείσιμο χιλιάδων πρακτορείων. Ανέφερε, επίσης, πως gaming tax ύψους 35% θα λειτουργήσει απαγορευτικά για την είσοδο νέων εταιρειών στη διαδικτυακή αγορά, όταν δοθούν νέες άδειες “όπως υποσχέθηκε ο κ. Αλεξιάδης”.

Να σημειωθεί πως το 2015, τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου επί των µικτών κερδών (ακαθάριστων εσόδων – GGR) της ΟΠΑΠ Α.Ε. ανήλθαν στα 350,4 εκατ.ευρώ. Αντίστοιχα, όπως αναφέρεται στην Έκθεση Πεπραγμένων της ΕΕΕΠ, τα έσοδα από τις επιχειρήσεις καζίνο έφθασαν τα 110 εκατ.ευρώ και από τους διαδικτυακούς παρόχους που έχουν υπαχθεί στο µεταβατικό καθεστώς (της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011), στα 34,9 εκατ.ευρώ.

Το ποσό αυτό, πάντως, αναφέρει η Επιτροπή Παιγνίων, προκύπτει από στοιχεία που έχουν χορηγήσει κατά δήλωσή τους στην ΕΕΕΠ οι 21 από τις 24 εταιρείες του µεταβατικού καθεστώτος. Το 2015 ο κύκλος εργασιών των εταιρειών αυτών ανήλθε στο 1,8 δις.ευρώ και τα ακαθάριστα έσοδα τους στα 116 εκατ.ευρώ.

Εξάλλου, όπως προκύπτει από απάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης Δημ. Παπαγγελόπουλου σε ερώτηση βουλευτών Χ. Θεοχάρη. Π. Μαυρωτά και Γρ. Ψαριανού, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση για τα τεκταινόμενα στην εγχώρια αγορά του διαδικτυακού τζόγου από τις εταιρείες του μεταβατικού καθεστώτος.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο : ¨"Χάος στην κυβέρνηση με ευνοϊκή διάταξη Αλεξιάδη για τις παράνομες στοιχηματικές που ελέγχει ο Παπαγγελόπουλος!» στην πηγή:  kourdistoportocali.com

Εταιρείες δύο ταχυτήτων δημιουργεί η κλιμακωτή φορολόγηση στον τζόγο

Για σκάνδαλο μεγατόνων μιλούν όσοι αντιδρούν στο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για κλιμακωτή αύξηση του φόρου στα τυχερά παιχνίδια, που σήμερα είναι στο 30% επί των μικτών κερδών (GGR), ανάλογα με τον τζίρο της εταιρείας στοιχηματισμού!

Εντυπωσιάζουν εν μέσω κρίσης οι 24 στοιχηματικές εταιρίες του διαδικτύου, οι οποίες όπως αποδεικνύεται, ακόμα βρίσκουν γερά πατήματα ώστε να γλιτώνουν φόρους και ανενόχλητες να κρατούν σε φορολογικούς παραδείσους κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα των capital controls και των δυσβάσταχτων φορολογικών μέτρων που σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Την ώρα που οι εισαγγελικές αρχές κάνουν φύλλο και φτερό τραπεζικούς λογαριασμούς, εμβάσματα, τραπεζικές κινήσεις, υλικό από τα Panama Papers, υλοποιώντας τη σαφή εντολή του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγγελόπουλου (δήλωσε χθες στη Βουλή ότι έχει ανατεθεί στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης), να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση των 24 στοιχηματικών εταιριών που αξιοποιούν στο έπακρο τα παράθυρα του πενταετούς «προσωρινού» καθεστώτος, αντί να μπει επιτέλους μια κόκκινη γραμμή, με αριστοτεχνικό τρόπο μεθοδεύεται ένα νέο φορολογικό μαξιλάρι.

Πώς θα γίνει αυτό; Με το τρικ της “κλιμακωτής και αναλογικής” φορολογίας. Η αιφνιδιαστική απόσυρση της σχετικής διάταξης αργά το βράδυ της προπερασμένης Κυριακής από τον αρμόδιο υπουργό Τρύφωνα Αλεξιάδη επισήμως πραγματοποιήθηκε προκειμένου να υπάρξουν νομοτεχνικές βελτιώσεις. Σε μια προσπάθεια να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες, από το υπουργείο έγινε γνωστό πως στόχος των νομοτεχνικών αυτών βελτιώσεων είναι «η όσο το δυνατόν αναλογικότερη συμμετοχή των εταιρειών στην επιπρόσθετη επιβάρυνση». Η συγκεκριμένη λεκτική διατύπωση δεν είναι τυχαία και κάποιοι υποστηρίζουν ότι η «ξαφνική» αυτή αλλαγή ήρθε για να καλυφθεί το σχεδιαζόμενο «δώρο» στους 24.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διάταξη αποσύρθηκε προκειμένου να βρεθεί η φόρμουλα ώστε η αύξηση από το 30% στο 35% επί του μικτού κέρδους της συμμετοχής του Δημοσίου στα έσοδα των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών να εφαρμοστεί κλιμακωτά, με "ταβάνι" το 35%. Όσο, δηλαδή, μεγαλύτερα τα έσοδα ενός παρόχου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η φορολόγησή του. Εν προκειμένω και εφόσον προκριθεί αυτή η φόρμουλα, ΟΠΑΠ και διαδικτυακοί πάροχοι δεν θα φορολογούνται με τον ίδιο συντελεστή όπως σήμερα. Αντίθετα, το πιθανότερο είναι να δημιουργηθούν πολλαπλές ταχύτητες φορολόγησης για τους διαδικτυακούς παρόχους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων βασίζονται σε ό,τι δηλώσουν... και όποτε το θυμηθούν.

Παγκόσμια πρωτοτυπία η «κλιμακωτή φορολογία»

Η χαρακτηριστική φράση του Τρύφωνα Αλεξιάδη «νέα, τεχνικά καλύτερη διατύπωση» και «πιο δίκαιη αναλογική διάρθρωση του φόρου» μπορεί να αποτελέσει την αιτιολογία ώστε να έρθει η κλιμακωτή φορολογία. Αυτό είναι δίκαιο ή άδικο; Είναι νόμιμο ή παράνομο; Ισχύει σε άλλες χώρες ή δεν ισχύει;

Προφανώς αν ισχύσει τελικά θα είναι μια νέα πατέντα, πρωτοφανής για τα δεδομένα της αγοράς τυχερών παιγνίων παγκοσμίως. Και αυτό γιατί όπως επισημαίνουν άνθρωποι του χώρου τυχερών παιγνίων:

· Σε καμία αγορά τυχερών παιγνίων στην Ευρώπη δεν υπάρχει κλιμακωτή φορολόγηση. Το σύνηθες μοντέλο που ακολουθείται, κυρίως στην Ευρώπη, είναι εφόσον δεν υφίσταται οριζόντιος φόρος επί των ακαθάριστων εσόδων, να υπάρχουν διαφορετικές κλίμακες για τους διαδικτυακούς, τους επίγειους παρόχους, τα καζίνο, τις λοταρίες κ.ο.κ. Σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται η έννοια της «αναλογικότητας» ανά πάροχο. Αυτό αποτελεί διακριτική μεταχείριση.

· Η φορολόγηση στις ευρωπαϊκές αγορές τυχερών παιχνιδιών είναι μεγαλύτερη για τους διαδικτυακούς παρόχους και μικρότερη για όσους προσφέρουν επίγειο στοιχηματισμό (καθώς οι offline πάροχοι διαθέτουν υψηλότερα λειτουργικά κόστη και, λόγω του δικτύου που λειτουργούν, απασχολούν μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων-συνεργατών).

· Στην Ιταλία ο συντελεστής φορολόγησης του GGR των διαδικτυακών παρόχων έχει ανέβει στο 22%, με τους επίγειους παρόχους (Land based betting) στο 18%. Αντίστοιχα, στην Ισπανία, οι online πάροχοι φορολογούνται με 25% στα μικτά τους κέρδη και ο επίγειος πάροχος με 10%.

· Το ποσοστό του 35% είναι το υψηλότερο πανευρωπαϊκά και για το θέμα έχει αντιδράσει και η διεθνής ένωση επιχειρήσεων διαδικτυακού στοιχηματισμού (Remote Gambling Association RGA), που προέτρεψε την ελληνική κυβέρνηση να μην τους το επιβάλει! Όπως φαίνεται τα κατάφερε!

Διαβάστε το άρθρο "Εταιρείες δύο ταχυτήτων δημιουργεί η κλιμακωτή φορολόγηση στον τζόγο" στην πηγή "www.euro2day.gr"

Παπαγγελόπουλος: Σε εξέλιξη έρευνα για τις στοιχηματικές εταιρείες

Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, προκαταρτική εξέταση από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) διεξάγεται από τις 16 Φεβρουαρίου του 2016, για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διαδικτυακό στοίχημα στην Ελλάδα μετά την «Αναφορά – Αίτηση» που είχε καταθέσει η ΟΠΑΠ ΑΕ  στον Άρειο Πάγο τον Δεκέμβριο.

Απαντώντας στη σχετική Ερώτηση των βουλευτών Ποταμιού Γιώργου Μαυρωτά, Χάρη Θεοχάρη και Γρηγόρη Ψαριανού (στις 4/4/2016) ο Υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος επεσήμανε ότι έχει ήδη παραγγελθεί από τα μέσα Φεβρουαρίου η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην αρμόδια Υπηρεσία. «Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 19575/15-04-2016 έγγραφο του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, διαβιβάστηκε στην ως άνω υπηρεσία, από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η από 18-12-2015 Αναφορά – Αίτηση της Εταιρίας «ΟΠΑΠ ΑΕ» και παραγγέλθηκε (την 16-02-2016) η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε), όπου και εκκρεμεί». 

Η απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης έρχεται την ώρα που επικρατεί αναβρασμός για το θέμα στη Βουλή και ο ένας μετά τον άλλο οι βουλευτές, ζητούν επίσημες πλέον απαντήσεις από την κυβέρνηση σε συγκεκριμένα ερωτήματα για τη δράση των 24 στοιχηματικών εταιρειών του διαδικτύου που επί μια πενταετία λειτουργούν κάτω από ένα «προσωρινό» καθεστώς. Ερωτούν συγκεκριμένα «για πόσο καιρό θα ισχύει ακόμη αυτό το εδώ και 5 χρόνια μεταβατικό καθεστώς, πόσα έσοδα εκτιμάται ότι συνεχίζει να χάνει και έχει χάσει συνολικά το Ελληνικό Δημόσιο από τον εν λόγω παράνομο τζίρο του ηλεκτρονικού στοιχηματισμού, τα τελευταία 5 χρόνια και κυρίως με ποιον τρόπο σκοπεύει η κυβέρνηση να ελέγξει το παράνομο διαδικτυακό στοίχημα και τα διαφυγόντα από αυτό έσοδα»;

Για το θέμα, σήμερα κατέθεσε ερώτηση ο ανεξάρτητος βουλευτής Στάθης Παναγούλης επισημαίνοντας ότι «σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα (ΕΠΙΚΑΙΡΑ, 15/04/2016, 22/04/2016) το ελληνικό κράτος, σε περίοδο τεράστιας οικονομικής ύφεσης, χάνει κάθε χρόνο δισεκατομμύρια ευρώ από τον ηλεκτρονικό τζόγο και την αδήλωτη δραστηριότητα των ελληνικών στοιχηματικών διαδικτυακών εταιρειών. Πρόκειται για τις 24 εταιρείες και τα δεκάδες «παρακλάδια» τους, που νομιμοποιήθηκαν εν μια νυκτί με μια «σκοτεινή» τροπολογία και στις οποίες δόθηκε με τον προβληματικό Νόμο 4002/2011 περίοδος χάρητος 4 ολόκληρων ετών, κατά την οποία, με έδρα την Μάλτα και άλλους φορολογικούς παραδείσους, δρουν χωρίς άδεια και σε καθεστώς πλήρους ασυδοσίας, χωρίς τη δυνατότητα της Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) να ασκήσει οποιοδήποτε έλεγχο, ούτε καν νομιμότητας.

Καταγγελίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος από τις 24 στοιχηματικές

Τόσο ο Στάθης Παναγούλης όσο και ο ανεξάρτητος Βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος μέσω ερωτήσεων που κατέθεσαν στη Βουλή αναφέρονται στη λειτουργία των 24 στοιχηματικών εταιρειών και επισημαίνουν χαρακτηριστικά: «φοροδιαφυγή, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, λαθροχειρίες, επίγειος στοιχηματισμός, παρακράτηση κερδών,  είναι ορισμένες μόνες από τις παράνομες δράσεις τους που έχουν δει το φώς της δημοσιότητας».

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο Νίκος Νικολόπουλος, ευρήματα από παλαιότερη έρευνα της ΕΕΕΠ η οποία με στοιχεία που είχε υποβάλει προς περαιτέρω διερεύνηση στις αρμόδιες ΔΟΥ ανέφερε πως κάποιες εταιρείες που εντάχθηκαν στο μεταβατικό καθεστώς απέκτησαν νόμιμη άδεια σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, άλλες εντάχθηκαν χρησιμοποιώντας άδεια άλλων εταιρειών, άλλες δεν ήταν καν εγκατεστημένες στην ΕΕ, όπως απαιτείτο, ενώ οι τζίροι που δηλώθηκαν από ορισμένες εταιρείες δεν ανταποκρίνονταν στην εκτιμώμενη αγορά διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

Τα ερωτήματα:

Υπάρχει  ευθύνη των συμμετεχόντων στις στοιχηματικές εταιρείες για το αδίκημα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, δεδομένου ότι με πλαστά - άκυρα δικαιολογητικά παραπλάνησαν το Δημόσιο και το τελευταίο  εξέδωσε ΑΦΜ για την νόμιμη λειτουργία των εταιρειών αυτών, όπως άλλωστε προβλέπει το άρθρο 220 ΠΚ παρ 1:  «Όποιος πετυχαίνει με εξαπάτηση να βεβαιωθεί σε δημόσιο έγγραφο αναληθής περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπιες, καθώς και όποιος χρησιμοποιεί τέτοια ψευδής βεβαίωση για να εξαπατήσει άλλον σχετικά με το περιστατικό αυτό, τιμωρείτε με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι 3 ετών αν δεν τιμωρείται βαρύτερα από τις διατάξεις ηθικής αυτουργίας»;

Υπάρχει ευθύνη των στελεχών των στοιχηματικών εταιρειών για κακουργηματικού χαρακτήρα ψευδή δήλωση που υπέβαλαν προς την αρμόδια ΔΟΥ, ότι δήθεν είχαν όλες τις  νόμιμες προϋποθέσεις ενώ στην πραγματικότητα στερούντο αυτών, επί σκοπώ να  αποκτήσουν παράνομο περιουσιακό όφελος  που ξεπερνούσε τις 120.000 ευρώ;

Διαβάστε το άρθρο "Παπαγγελόπουλος: Σε εξέλιξη έρευνα για τις στοιχηματικές εταιρείες" στην πηγή "newpost.gr"

Business facebook Feed in store από τη Master Bet

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

ΨΙΘΥΡΟΙ, ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

HomeΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Top of Page