praktores.com
 
 
Επιδικάστηκε αποζημίωση από αδικοπραξία σε πράκτορα του ΟΠΑΠ

Χρηματική αποζημίωση συνολικού ύψους 35.135,50 € επεδίκασε σε έναν πράκτορα του ΟΠΑΠ το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου καταδικάζοντας στην καταβολή της συνάδελφό του σε ακριτικό νησί, που έπαιζε δελτία «Στοιχήματος» για λογαριασμό του χωρίς να του καταβάλλει το αντίτιμο.

Το δικαστήριο κήρυξε την απόφασή του προσωρινά εκτελεστή ως προς το ποσό των 10.000 ευρώ και διέταξε προσωπική κράτηση σε βάρος του εναγομένου διάρκειας τριών μηνών ως μέσο εκτέλεσης της απόφασης.

Επέβαλε εξάλλου στον εναγόμενο μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, το οποίο όρισε σε 1.300 ευρώ.

Ο ενάγων διατηρεί πρακτορείο ΟΠΑΠ σε νησί, ενώ ο εναγόμενος διατηρεί και αυτός πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Ρόδο. Στο πλαίσιο της κοινής δραστηριότητάς τους είχαν αναπτύξει μια μακροχρόνια σχέση συνεργασίας καθόσον ο εναγόμενος διευκόλυνε τον ενάγοντα με την αποστολή των δελτίων και της χαρτικής ύλης, ιδίως στους χειμερινούς μήνες, λόγω έλλειψης συχνής συγκοινωνίας.

Λόγω της ανωτέρω συνεργασίας, είχε καλλιεργηθεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και για αυτόν τον λόγο όταν ο εναγόμενος κατά το χρονικό διάστημα από 21-09-2012 έως και 25-09-2012 ζήτησε τηλεφωνικά από τον ενάγοντα να καταθέσει για λογαριασμό πελατών του εναγομένου 16 δελτία στο παιχνίδι «ΣΤΟΙΧΗΜΑ» συνολικής αξίας 30.133,50 ευρώ, καθόσον ο ίδιος δεν μπορούσε να τα καταθέσει, εξαιτίας ενός πλαφόν που είχε τεθεί από τον ΟΠΑΠ ως προς το ύψος των ποσών, ο ενάγων δέχτηκε να τον εξυπηρετήσει.

Επιπλέον, ο εναγόμενος ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει στον ενάγοντα το ανωτέρω ποσό, το οποίο έπρεπε να καταβληθεί στον ΟΠΑΠ.

Ωστόσο, ο εναγόμενος ουδέποτε απέστειλε στον ενάγοντα το ανωτέρω ποσό, μολονότι γνώριζε ότι η μη απόδοση των χρημάτων στον ΟΠΑΠ θα είχε δυσμενείς συνέπειες για τον τελευταίο.

Αποδείχθηκε, δε, ότι ο εναγόμενος, όπως άλλωστε ομολογεί και ο ίδιος με τις προτάσεις του, είχε πείσει τον ενάγοντα και στο προηγούμενο χρονικό διάστημα να καταθέσει για λογαριασμό των πελατών του εναγομένου δελτία, για τα οποία είχε καταβάλει το τίμημα. Η προηγούμενή του όμως συμπεριφορά, σύμφωνα με το δικαστήριο, ήταν δόλια, προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη του ενάγοντα, ώστε να μπορέσει να παρουσιάσει στον τελευταίο ως αληθινό το ψευδές γεγονός ότι λόγω του πλαφόν που είχε τεθεί από τον ΟΠΑΠ δεν μπορούσε να καταθέσει για λογαριασμό των πελατών του δελτία, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχε σκοπό να εξυπηρετήσει τους πελάτες του αλλά να παίξει ο ίδιος για λογαριασμό του και να αποφύγει την αξία των κατατεθειμένων δελτίων στοιχήματος.

Εξάλλου, δεν αποδείχθηκε ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι ο πελάτης του που ζήτησε να παίξει ο εναγόμενος για λογαριασμό του δεν του απέδωσε το ποσό που αντιστοιχούσε στα δελτία.

Περαιτέρω, ο ανωτέρω ισχυρισμός καταρρίπτεται και από το γεγονός ότι δελτίο στοιχήματος που αποκόμισε κέρδος 78,30 ευρώ εξαργυρώθηκε την 24- 09-2017 από το πρακτορείο του εναγομένου, ενώ εάν όντως ο πελάτης του δεν του είχε αποδώσει την αξία των δελτίων δεν θα του εξαργύρωνε την αξία του κερδισμένου δελτίου στοιχήματος.

Ο ίδιος ο εναγόμενος με το από 07-02-2017 ιδιωτικό συμφωνητικό που συνήψε με τον ενάγοντα αναγνωρίζει ότι η οφειλή του απέναντι στον τελευταίο ανέρχεται στο ποσό των 40.000 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στο ποσό της θετικής ζημίας του ενάγοντος 38.135,50 ευρώ και στη καταβολή των δικαστικών δαπανών 1.860,50 ευρώ και συμφώνησε να καταβάλει την εν λόγω οφειλή τμηματικά, ομολογεί εξωδίκως ότι όντως προέβη στην ανωτέρω αδικοπρακτική συμπεριφορά εις βάρος του εναγομένου, η οποία του προκάλεσε θετική ζημία ύψους 38.135,50 ευρώ.

Ωστόσο, κατά παραδοχή του ισχυρισμού του εναγομένου, από το ανωτέρω ποσό καταβλήθηκε εκ μέρους του το συνολικό ποσό των 6.000 ευρώ, ήτοι 1.000 κατά την υπογραφή του και 5.000 ευρώ την 05-10-2017, όπως υποδεικνύεται από το περιεχόμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού και από την από 06-10-2017 εξοφλητική απόδειξη.

Την ενάγοντα εκπροσώπησε η δικηγόρος κ. Αναστασία Αλεξάνδρου – Καντίτου και τον εναγόμενο ο δικηγόρος κ. Αχιλλέας Δασκαλάκης.

Διαβάστε το άρθρο "Επιδικάστηκε αποζημίωση από αδικοπραξία σε πράκτορα του ΟΠΑΠ" του Δαμιανού Αθανασίου στην πηγή "www.dimokratiki.gr"

Στο φως η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το ΥΠΟΙΚ

Στα πλαίσια των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο στο Υπουργείο Οικονομικών - Διοίκηση για το έτος που έληξε στις 31.12.2016. Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

Κύριες διαπιστώσεις της Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων για τη ΣΚΤ, τον οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης για το έτος 2016. Επιπρόσθετα, αναφορά γίνεται ως προς τη νομική βάση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη δωρεάν παραχώρηση του 25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει στη ΣΚΤ.

Αποτελέσματα εποπτείας της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καιτο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μετά την έξοδο της Κύπρου από το μνημόνιο.

Κατά τη δημοπρασία καταθέσεων έγιναν αποδεκτές ως εξασφάλιση, κυβερνητικές εγγυήσεις.

Καθυστέρηση στη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που αφορά στα έσοδα του εθνικού Ταμείου Εξυγίανσης, που είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή της πρόσβασης της Κύπρου στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) και την καταβολή του αναγκαίου ποσού στο ΕΤΕ από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, ενέργεια η οποία στηρίχθηκε σε αμφιβόλου ορθότητας νομική βάση.

Η Διακρατική Συμφωνία για τα παιγνίδια του ΟΠΑΠ κατέστη ετεροβαρής εις βάρος της Δημοκρατίας και ερμηνευόταν λανθασμένα, με αποτέλεσμα το ποσοστό απόδοσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία να είναι διαχρονικά χαμηλό. Η θέσπιση της αναγκαίας νομοθεσίας (ώστε να καταγγελθεί η Διακρατική Συμφωνία), καθυστέρησε.

Παρεμπόδιση λειτουργών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση σε Φακέλους.

Καθυστερήσεις για εναρμόνιση με Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Καθυστέρηση στην ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του νομοσχεδίου που ρυθμίζει την εταιρική διακυβέρνηση και την οικονομική παρακολούθηση των κρατικών επιχειρήσεων.

Σημαντικές καθυστερήσεις στην έγκριση των προϋπολογισμών των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου.

Δημόσιες συμβάσεις για μίσθωση υπηρεσιών μετατράπηκαν σε συμβάσεις εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου λόγω λανθασμένων προνοιών στις συμβάσεις και λανθασμένων χειρισμών. Φαίνεται να υπάρχουν ακόμα τέτοιες περιπτώσεις.

Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία εξέτασης/διερεύνησης δωρεών προς τηΔημοκρατία.

Ανομοιομορφία ως προς τα ωφελήματα προσωπικού Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ορισμένα από τα οποία σε κάποιους οργανισμούς παραμένουν σε ψηλάεπίπεδα.

Μη εφαρμογή της Σημείωσης στον Νόμο του Κρατικού Προϋπολογισμού που προνοεί ότι πριν την παραχώρηση χορηγίας, μεταξύ άλλων, προς την Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ), το Υπουργείο Οικονομικών θα έπρεπε να βεβαιωθεί ότι τέθηκαν σε εφαρμογή από την ΕΥΚ οι οι μειώσεις απολαβών που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία για τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Διαπιστώθηκε ότι παραχωρούνται «κατά χάριν» χορηγίες σε φυσικά πρόσωπα, κοινοτικά συμβούλια, αγροτικές οργανώσεις κ.λπ. για σκοπούς που δεν εμπίπτουνστην έννοια της «κατά χάριν» οικονομικής βοήθειας.

Στέγαση αποθήκης των Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών και Προμηθειών σε χώρο για τον οποίο δεν έχει εξασφαλιστεί άδεια τελικής έγκρισης.

Η αποζημίωση για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό συχνά υπερβαίνει το καθορισμένο επίδομα, χωρίς να τεκμηριώνεται. Επίσης εντοπίστηκαν περιπτώσεις που η αποστολή στο εξωτερικό ξεπερνούσε τα δύο άτομα χωρίς την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων.

Προκηρύχθηκε δημόσιος διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών, χωρίς να τηρηθούν όλες οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, που να διασφαλίζουν – πέραν της νομιμότητας - την εφαρμογή των αρχών που θα πρέπει να εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, δηλαδή της ισότιμης και χωρίς διακρίσεις αντιμετώπισης των οικονομικών φορέων και, να ενεργούν με διαφανή και αναλογικό τρόπο.

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Διαπιστώθηκαν αδυναμίες στην παρακολούθηση σύμβασης από τον Συντονιστή, με αποτέλεσμα να χαθεί/αποκοπεί ποσό χρηματοδότησης του Έργου, το οποίο ανερχόταν στις €183.316.

Επίσης, στα έγγραφα διαγωνισμού συμπεριλήφθηκαν πρόνοιες για εκπαίδευση του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς στο τέλος να αξιοποιείται η εκπαίδευση αυτή για τη λειτουργική υποστήριξη των συστημάτων, με αποτέλεσμα η Αναθέτουσα Αρχή να αναγκαστεί να αγοράσει επιπλέον υπηρεσίες με απευθείας ανάθεση, σε ψηλό κόστος.

Κρατικό Λαχείο

Οι εισπράξεις Κρατικού Λαχείου από πωλήσεις λαχείων για το 2016 ανήλθαν σε περίπου €27 εκ. και παρατηρείται διαχρονική μείωση τους.

Τα έσοδα Κυπριακής Δημοκρατίας από τον ΟΠΑΠ ανήλθαν για το 2016 σε €12,86 εκ. ή σε 7,6% του κύκλου εργασιών του ΟΠΑΠ, ποσοστό το οποίο είναι διαχρονικά χαμηλό.

Διαπιστώθηκαν λανθασμένοι χειρισμοί στη διαδικασία επιλογής του κτηρίου στο οποίο έγινε η μεταστέγαση του Κρατικού Λαχείου και προβλήματα στη στατική επάρκεια του για 3 πρόσθετους ορόφους.

Διαπιστώθηκε ότι μετά το 2014 δεν έγινε ξανά έλεγχος των μπαλών κλήρωσης.

Η ενδεχόμενη αποκρατικοποίηση του Κρατικού Λαχείου θα πρέπει να διασφαλίζει πλήρως τα οικονομικά συμφέροντα του κράτους και να προωθηθεί μόνο αν, κατόπιν σχετικής μελέτης (public sector comparator), καταδειχθεί ότι η αποκρατικοποίηση θα αυξήσει τα έσοδα του κράτους, σε σχέση με αυτά που το κράτος θα μπορούσε να εισπράξει, λαμβάνοντας υπόψη εύλογα προβλεπτές βελτιώσεις αποδοτικότητας που θα μπορούσαν ναεπέλθουν ενώ το Κρατικό Λαχείο θα παρέμενε στα χέρια του Κράτους

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε το άρθρο "Στο φως η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το ΥΠΟΙΚ"  στην πηγή "www.ant1iwo.com"

Νέες αλλαγές στον Νόμο που αφορά τον έλεγχο του ΟΠΑΠ από την ΕΕΕΠ

Ενισχύει τις αρμοδιότητες ελέγχου της ΟΠΑΠ ΑΕ η τριμελής επιτροπή της ΕΕΕΠ

Αριθμ. ΔΕΕΟΘ Γ 0000647 ΕΞ 2018 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 010010/4-11-2011 απόφασης (ΦΕΚ 2503/Β/4-11-2011) «Χορήγηση άδειας στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για τα 35.000 παιγνιομηχανήματα του άρθρου 39 του ν. 4002/2011»

(Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 010010/4-11-2011 απόφασης (ΦΕΚ 2503/Β/4-11-2011) «Χορήγηση άδειας στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για τα 35.000 παιγνιομηχανήματα του άρθρου 39 του ν. 4002/2011»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΔΕΕΟΘ Γ 0000647 ΕΞ2018

(ΦΕΚ Β' 77/22-1-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ («Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων») του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180/22.08.2011), και ειδικότερα το άρθρο 39 («Αδειοδότηση τυχερών παιγνίων»), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ («Ρυθμίσεις για την Αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις») του Μέρους Β΄ του ν. 4499/2017 (ΦΕΚ Α΄ 176/ 21-11-2017), και ειδικότερα με το άρθρο 3 («Τροποποιήσεις του άρθρου 39 του ν. 4002/2011»), και την παράγραφο 5 του άρθρου 54 («Τελικές και μεταβατικές διατάξεις») του ν. 4002/2011, όπως ισχύει.

Β. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.

Γ. Το άρθρο 27 «Θέματα ΟΠΑΠ» του ν. 2843/2000 «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219).

Δ. Τις διατάξεις του ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίηση Επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 141).

Ε. Τις διατάξεις του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 152).

ΣΤ. Το άρθρο 48 του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη (ΦΕΚ Α΄ 141).

Ζ. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄116).

Η. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181).

Θ. Την από 28.09.2011 έκθεση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 27 παράγραφος 9α του ν. 2843/2000.

Ι. Το γεγονός ότι η παράταση διάρκειας της παραχώρησης κατά οκτώ (8) έτη αποτελεί ένα εύλογο αντιστάθμισμα προς τον Κάτοχο της Άδειας, προκειμένου ο τελευταίος να καλύψει την απώλεια που θα υποστεί λόγω της μη υλοποίησης μέρους της αρχικής επένδυσης.

ΙΑ. Την 2/3998/ΔΠΔΑ/16.1.2018 εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ. αριθμ. 010010/4.11.2011 απόφαση (ΦΕΚ 2503/Β/4-11-2011), ως ακολούθως:

Α. Η παράγραφος 3 της απόφασης καταργείται.

Β. Τροποποιούνται οι παράγραφοι 1, 4 και 5 της απόφασης, αναριθμούνται οι 4 και 5 και αντικαθίστανται ως εξής:

 1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Χορηγείται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (στο εξής η «ΟΠΑΠ Α.Ε.») άδεια (στο εξής η «Άδεια») για τη λειτουργία 25.000 παιγνιομηχανημάτων, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 39 έως 44 του ν. 4002/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.».
 1. Η παράγραφος 4 της απόφασης αναριθμείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η Άδεια ισχύει για περίοδο δέκα οκτώ (18) ετών, η οποία αρχίζει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.».

 1. Η παράγραφος 5 της απόφασης αναριθμείται και αντικαθίσταται ως εξής: «4.Το τίμημα για τη χορήγηση της Άδειας για τη λειτουργία των 25.000 παιγνιομηχανημάτων για όλη τη διάρκεια των δέκα οκτώ ετών, συμφωνείται στο συνολικό ποσό των πεντακοσίων εξήντα εκατομμυρίων ευρώ (€560.000.000), που έχει ήδη καταβληθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε. μετά τη χορήγηση της αρχικής Άδειας.

Γ. Τροποποιούνται και αναριθμούνται οι παράγραφοι 6 και 7 της απόφασης από τις οποίες διαγράφεται ο όρος «Παραχωρησιούχος», όπου αυτός αναφέρεται και αντικαθίστανται ως εξής:

 1. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Η διαδικασία πιστοποίησης που προβλέπουν τα άρθρα 28 έως 44 του ν. 4002/2011 ολοκληρώνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή του σχετικού φακέλου. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, χωρίς η Ε.Ε.Ε.Π. να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης, τα παιγνιομηχανήματα λειτουργούν με την ευθύνη της ΟΠΑΠ Α.Ε. και πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι προδιαγραφές του νόμου και των σχετικών κανονιστικών πράξεων καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των παίγνιομηχανημάτων που υπεβλήθησαν προς έλεγχο και πιστοποίηση».
 1. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. που αφορούν θέματα τα οποία ρυθμίζονται από την Άδεια και τη Σύμβαση, παρίσταται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου θα επιβλέπει και θα μεριμνά για την τήρηση εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτορείων της των όρων της Σύμβασης και της κείμενης νομοθεσίας, ειδικότερα του άρθρου 29 του ν. 4002/2011, όπως κάθε φορά ισχύει, και του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Για τον σκοπό αυτό τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η άσκηση εταιρικών αρμοδιοτήτων, υποχρεούνται να θέτουν υπόψη της Επιτροπής Ελέγχου τις προτεινόμενες εισηγήσεις τους αναφορικά με τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων και με την εισαγωγή νέων ή τροποποιήσεις των υφιστάμενων μέτρων για την εμπορία και τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, και ειδικότερα αναφορικά με τα ακόλουθα: με συμβάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τα πρακτορεία της και με συμβάσεις και εν γένει αποφάσεις που αφορούν στην εμπορική επικοινωνία και στην ενιαία τιμολογιακή πολιτική που ορίζεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.. Σε περίπτωση διαφωνίας της Επιτροπής Ελέγχου με την εκάστοτε εισήγηση, η ΟΠΑΠ Α.Ε. οφείλει να απόσχει από τη λήψη απόφασης επ' αυτής. Η διαφωνία της Επιτροπής Ελέγχου διατυπώνεται εγγράφως και αιτιολογημένα και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. κοινοποιούμενη στην Ε.Ε.Ε.Π.. Η Επιτροπή Ελέγχου θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. μέτρα για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτό ορίζεται στη Σύμβαση. Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π εξαμηνιαίες περιοδικές εκθέσεις ή εκτάκτως όποτε το κρίνει σκόπιμο. Προς τούτο η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση και διευκόλυνση στην Επιτροπή Ελέγχου. Το κόστος λειτουργίας της Επιτροπής μετακυλίεται στην ΟΠΑΠ Α.Ε.».

Δ. Αναριθμούνται οι παράγραφοι 8,9 και 10 της απόφασης σε 7,8 και 9 αντίστοιχα.

Ε. Κατά τα λοιπά ισχύει η 010010/4.11.2011 απόφασή μας.

ΣΤ. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία τροποποίησης της από 4/11/2011 σύμβασης, που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Iανουαρίου 2018

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Διαβάστε το άρθρο "Αριθμ. ΔΕΕΟΘ Γ 0000647 ΕΞ 2018" στην πηγή "www.taxheaven.gr"

Στο κόκκινο η εγκληματικότητα στο Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης!

Η λέξη «Δενδροπόταμος» αποτελεί -για πολλούς- συνώνυμο της εγκληματικότητας . 2 στους 3 - όπως λένε οι κάτοικοι, στο ka-business.gr πέφτουν θύματα ληστείας.

Μάλιστα πρόσφατα στο κεντρικότερο δρόμο της περιοχής,  βραδινές ώρες δύο άνδρες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους , ο ένας κρατώντας όπλο αφού πυροβόλησε μία φορά στον αέρα μπήκε σε πρακτορείο ΟΠΑΠ άρπαξαν το ταμείο και εξαφανίστηκε. Δεν αντιλήφθηκε κανείς το παραμικρό καθώς είχαν στήσει τρικούβερτο γλέντι οι ρομά της περιοχής.

Δεν είναι λίγοι οι κάτοικοι του Δενδροποτάμου  -όπως είπαν στο ka-business - οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους καθώς κουράστηκαν να πέφτουν θύματα ληστείας ενώ μέρα μεσημέρι βλέπουν όπως λένε νεαρά άτομα να εμπορεύονται ναρκωτικές ουσίες.

Οι 2.500 κάτοικοι του Δενδροποτάμου, το 85 % των οποίων είναι αναλφάβητοι, ζουν με το φόβο των εμπόρων ναρκωτικών, με τις σκηνές «δοσοληψιών» που αντικρίζουν σε συγκεκριμένα σημεία της συνοικίας.

Οι περισσότεροι κάτοικοι φοβούνται να μιλήσουν ενώ παραδέχονται πως η διακίνηση δεν μπορεί να ελεγχθεί σε καμία περίπτωση από τους ίδιους.

Διαβάστε το άρθρο "Στο κόκκινο η εγκληματικότητα στο Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης!" στην πηγή "www.ka-business.gr"

ΝΔ: Η Κυβέρνηση επιβάλλει 2 δισ. νέα μέτρα, τα 900 εκατ. είναι φόροι

Όπως τόνισε η κυρία Σπυράκη , η Κυβέρνηση περικόπτει το ΕΚΑΣ, το επίδομα θέρμανσης και το επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες κατά 48 εκατ. ευρώ.

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε σήμερα η εκπρόσωπος της ΝΔ Μαρία Σπυράκη, με αφορμή την οικονομική πολιτική της.

Όπως τόνισε η κυρία Σπυράκη , η Κυβέρνηση επιβάλλει επιπλέον 2 δισ. μέτρα για τη χρονιά που άρχισε εκ των οποίων 900 εκατ. είναι νέοι φόροι. Περικόπτει το ΕΚΑΣ, το επίδομα θέρμανσης και το επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες κατά 48 εκατ. ευρώ.

Φροντίζει, όμως, ταυτόχρονα, να εξυπηρετεί φιλικούς επιχειρηματίες, διατηρώντας προκλητικά αρρύθμιστο το διαδικτυακό τζόγο, δίνοντας νέες άδειες για καζίνο και επιτρέποντας σε κάθε καζίνο να δίνει δάνεια έως και 50.000 ευρώ στους παίκτες για να συνεχίσουν να παίζουν, οδηγώντας στην καταστροφή χιλιάδες ανθρώπους.

«Με αυτές τις επιλογές της ασφυξίας και της διαπλοκής η οικονομία δεν μπορεί να αναπτυχθεί» καταλήγει η εκπρόσωπος της ΝΔ επισημαίνοντας «αξίζουμε και μπορούμε καλύτερα».

Διαβάστε το άρθρο "ΝΔ: Η Κυβέρνηση επιβάλλει 2 δισ. νέα μέτρα, τα 900 εκατ. είναι φόροι" στην πηγή "www.skai.gr"

Κινούμενοι στην «κουλτούρα» του τζόγου

Λυπάται κανείς ακούγοντας για την περιβόητη ανάπτυξη και πώς αυτή έχει εκληφθεί από τους κυβερνώντες. Στο μυαλό τους έχουν κάτι σαν Λας Βέγκας π.χ., αφού προβλέπονται ανεγέρσεις καζίνων σε σχεδόν άπασα την επικράτεια (Μύκονο, Σαντορίνη, Φλώρινα κ.α.). Αυτά λοιπόν θα προσελκύσουν επενδυτές και τουρίστες, με γερό βαλάντιο παρακαλώ, όχι τίποτα φτωχοτουρίστες, αλιτήριους και λοιπούς χαμηλού οικονομικού διαμετρήματος. Μα δεν έχουμε ανάγκη από καζίνο έλεγαν οι δήμαρχοι των δύο πανέμορφων τουριστικών νησιών, αλλά ποιος τους ακούει.

Τζόγος και ξερό ψωμί από μια κυβέρνηση που όταν ήταν στην αντιπολίτευση στηλίτευε τον εθνικό τζόγο, γιατί αυτό σημαίνει άρνηση της μικρομεσαίας επιχείρησης και της πρωτογενούς οικονομίας που είναι σοβαροί πυλώνες για την πραγματική ανάπτυξη μιας χώρας. Χωριά και πόλεις έχουν γεμίσει με γραφεία τυχερών παιχνιδιών -όλοι πλέον από αυτά κρέμονται μπας και ξεφύγουν από τη μιζέρια τους· ναι, αλλά έτσι τα πράγματα γίνονται χειρότερα, γιατί εξανεμίζεται κάθε ελπίδα να αναταχθεί και να αναζωογονηθεί η πατρίδα (ποια πατρίδα...).

Αυτήν την ανάπτυξη είχαν στον νου τους οι αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ; Τι σχέση έχει όμως κάτι τέτοιο με την κοινωνία και το «σώμα» της παρδαλής «δημοκρατίας» μας; Αυτά συμβαίνουν όταν δεν υπάρχουν πια πολεμοφόδια στην ιδεολογική φαρέτρα (δεν φαίνεται να είχαν και ποτέ, εδώ που τα λέμε, σύμφωνα τουλάχιστον με ό, τι πράττουν, έστω και υπό επιτροπεία).

Ο κόσμος του τζόγου είναι ένας σκοτεινός και ημιπαρανοϊκός κόσμος -συνθλίβει καρδιές και συναισθήματα, διαλύει τον εσωτερικό ιστό όσων μπλέκονται στα δίχτυα του, ξετινάζει προσωπικότητες που βυθίζονται στο πάθος τούτο. Οι άνθρωποι του τζόγου γίνονται άλλοι άνθρωποι -μεταμορφώνονται, μεταλλάσσονται, αποκόπτονται από την κοινωνία. Τι σχέση έχει ο τζόγος με την κοινωνία και την οικονομική ανάπτυξη;

Καζίνο και κτηνώδη εμπορικά καταστήματα (mall) θα λύσουν το πρόβλημα της χώρας; Δεν είναι αντιληπτό ότι το πρόβλημα επιτείνεται αντί να αφανιστεί; Ένα είναι βέβαιο: όλα αυτά «χτίζουν» σιγά σιγά μια κουλτούρα, εχθρική προς την ήπια και ανθρώπινη εργασία και «πλάθουν» έναν πολιτισμό, ξένον προς αξίες και αρχές που υμνούν τον καθημερινό μόχθο των περισσότερων, που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα, όσο μπορούν πιο ανώδυνα.

Η κεκοσμημένη κατανάλωση και το όνειρο του εύκολου πλουτισμού δεν έχουν σχέση με την Αριστερά· η μεν πρώτη οδηγεί σε ένα διαρκές ανικανοποίητο που θλίβει τελικά τον καταναλωτή, ο δε τζόγος (το όνειρο...) σμπαραλιάζει τον ψυχικό κόσμο του καθενός, ωθώντας τους σε ένα ανατριχιαστικό στροβίλισμα συναισθημάτων (από την «επιτυχία» στην εκμηδένιση) και αποτρέπει από τη χαρά της ζωής και την απόλαυση άλλων εκφάνσεων ανθρώπινων δραστηριοτήτων (όλες οι μορφές τέχνης, ηλιοβασιλέματα, χαρούμενες συζητήσεις και εκατομμύρια άλλα, άυλα, αλλά τόσο σωματικά).

Εντυπωσιάζει η ευκολία με την οποία οι κυβερνώντες αντιπαρέρχονται κάθε κριτική που τους θυμίζει ποιοι ήσαν και πώς έχουν καταντήσει, τι πρεσβεύει η Αριστερά και πώς αυτοί ασέλγησαν στο «κορμί» της. Δεν αρκούνται όμως σ’ αυτό, επιτίθενται και σε όσους τολμάνε να τους θυμίζουν τα αυτονόητα: την πίστη ότι μπορούν να κάνουν κοινωνικό έργο -αλλά αυτό απαιτεί κότσια (και πίστη στην ελευθερία και τη δικαιοσύνη -στον ίδιο τον άνθρωπο).

Διαβάστε το άρθρο "Κινούμενοι στην «κουλτούρα» του τζόγου" του Γιώργου Σταματόπουλου στην πηγή "www.efsyn.gr"

Οι φόροι στον καφέ, η ΕΥΠ και η χρηματοδότηση των κομμάτων

Το 2018 εκτιμάται ότι θα είναι η χρονιά της εξόδου της χώρας από τη μακροχρόνια  κρίση, αλλά το ανοικτό "στοίχημα" για τον τακτικό προϋπολογισμό είναι να καταφέρει να εισπράξει τα προβλεπόμενα έσοδα. Ύψους 48,156 δις ευρώ ...Διότι τόσοι είναι οι κάθε είδους άμεσοι και έμμεσοι φόροι που πρέπει να πληρωθούν από ιδιώτες και επιχειρήσεις. Προσαυξημένοι κατά περίπου 1,2 δις σε σύγκριση με τα αντίστοιχα  περσινά ‘’βάρη’’.

Για να επιβεβαιωθεί ο νέος προϋπολογισμός που ψηφίστηκε  από τη Βουλή, θα πρέπει κατά μέσο όρο να μπαίνουν στα ταμεία του Δημοσίου 131,9 εκατ.  ευρώ την ημέρα. Γεγονός που σημαίνει ότι για κάθε ώρα που περνά στη διάρκεια του 2018, θα πρέπει να καταβάλλονται περίπου 5,5 εκατ. ευρώ  σε φόρους. Δηλαδή το 26,1% από τον εγχώριο πλούτο (ΑΕΠ) που πιστεύεται ότι θα παραχθεί την εφετινή χρονιά.

Τα ασφυκτικά αυτά δεδομένα θα προκαλέσουν έξαρση των απεργιακών κινητοποιήσεων από τους εργαζομένους του δημόσιου τομέα. Κάτι που ήδη έχει καταγραφεί στον προϋπολογισμό, ο οποίος όμως κοστολογεί τις εξελίξεις από μια άλλη οπτική γωνία: Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα πληρώνονται τις μέρες των απεργιακών τους κινητοποιήσεων, αυτό μεταφράζεται σε… οικονομικό όφελος για τα κρατικά ταμεία.

Με τα λεφτά των... απεργών

Όπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό, τα έσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργιών θα είναι 4 εκατ. ευρώ… Αυξημένα κατά 33,3% σε  σύγκριση με τα όσα εξοικονομήθηκαν την περσινή χρονιά και ήταν 3 εκατ. ευρώ.. Δεν θα φτάσουν βέβαια στα επίπεδα του 2016, όταν οι απεργιακές κινητοποιήσεις ήταν πολύ μεγαλύτερες και το Δημόσιο γλύτωσε 9,15 εκατ. ευρώ από τη μη καταβολή αποδοχών.

Αν και τα μεγέθη αυτά είναι μικρά, εν τούτοις αρκούν για να καλύψουν ορισμένες "τρύπες" του προϋπολογισμού. Ο οποίος  δεν έχει μόνο έσοδα αλλά και έξοδα. Στην προκειμένη περίπτωση, τα 4 εκατ. ευρώ που θα γλυτώσει το Δημόσιο, φτάνουν για να  καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας:

Της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,  που έχει ετήσιο κόστος 157.000 ευρώ.

 Της Αρχής διασφάλισης της ποιότητας στην… ανώτατη εκπαίδευση, για την οποία απαιτούνται 617.000 ευρώ.

Του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (961.000),  του Αστεροσκοπείου της Αθήνας (417.000), του Εθνικού συντονιστή για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών (89.760), του πολιτικού γραφείου του υπουργού Επικρατείας που ασχολείται με το συντονισμό του κυβερνητικού έργου (420.000), αλλά και της Γενικής Γραμματείας καταπολέμησης της διαφθοράς , η οποία κοστίζει 1,35 εκατ. ευρώ. υπαλλήλων…                       

Όλα αυτά τα έξοδα μπορούν να καλυφθούν από τα χαμένα ημερομίσθια των απεργών δημοσίων υπαλλήλων..

Ο καφές και η δημοκρατία

Στα κρατικά ταμεία, προϋπολογίζεται ότι  θα μπουν επίσης και 55 εκατ. ευρώ από τον φόρο κατανάλωσης στον καφέ. Κάτι που θα επιτρέψει στο Δημόσιο να αντισταθμίσει πλήρως  τα έξοδα λειτουργίας της …ΕΥΠ που ανέρχονται στα 39,78 εκατ. ευρώ, αλλά και αυτά της χρηματοδότησης των πολιτικών  κομμάτων με 15 εκατ. ευρώ στη διάρκεια της νέας χρονιάς. Αρκεί βεβαίως να πιαστούν οι στόχοι των εσόδων από τον καφέ…

Σαφώς , για τους έλληνες φορολογούμενους , ο ΕΝΦΙΑ είναι ένα μεγάλο βάσανο, καθώς οι υποχρεώσεις αποπληρωμής κοστολογούνται εφέτος στα 3,19 δις ευρώ. Για τον προϋπολογισμό βεβαίως, ο φόρος κατοχής στην ακίνητη περιουσία δίνει μια μεγάλη ανάσα , αφού είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τις δαπάνες που προορίζεται να διατεθούν για τα κρατικά νοσοκομεία και τους φορείς δημόσιας υγείας. Προκειμένου να καλυφθούν οι μισθοδοτικές και οι άλλες λειτουργικές τους ανάγκες.

Κρασί για τις εξετάσεις και για την ΕΜΥ

Για τον πολυσυζητημένο φόρο κατανάλωσης στο κρασί, ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα 28 εκατ. ευρώ  το 2018. Παρά το γεγονός ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν προεξοφλήσει την κατάργησή του, ο φόρος αυτός εξακολουθεί να θεωρείται εισπράξιμος. Αν όντως  συγκεντρωθεί το ποσό αυτό, τότε μπορεί να υπερκαλύψει τα κρατικά έξοδα που απαιτούνται για τις πανελλήνιες εξετάσεις στην τριτοβάθμια  εκπαίδευση (12,39 εκατ.), όπως επίσης και για την λειτουργία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που θέλει 12,55 εκατ. ευρώ.

Υπάρχει όμως και το επίσης πολυσυζητημένο, περιβαλλοντικό τέλος της …πλαστικής σακούλας, από το οποίο προβλέπεται να εισπραχθούν 5 εκατ. ευρώ. Ακριβώς όσα απαιτούνται για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της Ακαδημίας Αθηνών, που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Καθώς το ειδικό αυτό τέλος θα είναι 0,03 ευρώ, τα 5 εκατ. των εσόδων, αντιστοιχούν σε περίπου …167 εκατ. πλαστικές σακούλες που θα προμηθευτούν και θα πληρώσουν (με ΦΠΑ) οι καταναλωτές εντός του έτους. Σχεδόν 15 σακούλες ανά  κεφαλήν, από τις 400(!) που αντιστοιχούσαν τα προηγούμενα χρόνια…

Πέραν τούτων οι κεντρικές υπηρεσίες του Δημοσίου προβλέπεται να εισπράξουν στη διάρκεια της εφετινής χρονιάς 1,18 δισ. από τα τέλη κυκλοφορίας  οχημάτων, 2,18 δις από τον ειδικό φόρο στις βενζίνες, 2,36 δις από το φόρο στα προϊόντα καπνού και άλλα 196 εκατ. ευρώ από το φόρο στη μπύρα.

Από τους φόρους στα μικτά κέρδη των τυχερών παιχνιδιών (ΟΠΑΠ, εταιρίες ιντερνετικού στοιχηματισμού κλπ) αναμένεται να εισπραχθούν 675 εκατ. ευρώ. Στα 80 εκατ. ευρώ κοστολογούνται τα έσοδα από τους φόρους πολυτελούς διαβίωσης. Σαφώς χαμηλότερα από αυτά του 2016 όταν οι πολυτελώς διαβιούντες, κατά την εφορία, είχαν πληρώσει 101,9 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα και ανάμεσα στα άλλα, ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα 133 εκατ. ευρώ από τον φόρο στα πλοία, 391 εκατ. ευρώ από τους φόρους σε τόκους καταθέσεων και ομολόγων, 179 εκατ.  από τα τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, 114 εκατ. από τους κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών  ,79 εκατ. από τους φόρους όσων κερδίζουν σε τυχερά παιχνίδια, αλλά και 7 εκατ. ευρώ από το φόρο στο ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Το κράτος όμως, δεν έχει μόνο έσοδα αλλά και εξ ίσου μεγάλα έξοδα, τα οποία κατά κύριο λόγο αφορούν τις δαπάνες για τη μισθοδοσία των εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα.

Μόνο για τη λειτουργία των Δημοτικών σχολείων όλης της χώρας θα απαιτηθούν το 2018  1,56 δις ευρώ, ενώ απαιτούνται και 1,63 δις για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, καθώς επίσης και 874,9 εκατ. για την Ανώτατη εκπαίδευση.

Το κόστος για τη λειτουργία των δικαστηρίων είναι 403 εκατ. ευρώ, ενώ για τις… φυλακές και της εν γένει σωφρονιστικές υπηρεσίες απαιτούνται 123,3 εκατ. ευρώ.

Η Ελληνική Αστυνομία χρειάζεται 1,56 δις ευρώ, το πυροσβεστικό σώμα θέλει 397,08 εκατ., για το Γενικό Επιτελείο Στρατού απαιτούνται 1,37 δις, ενώ για το Ναυτικό χρειάζονται 474,79 εκατ. και άλλα 698,67 εκατ. για την πολεμική αεροπορία.

Επίσης 133,98 εκατ. ευρώ είναι το συνολικό κόστος της Βουλής των Ελλήνων και 3,41 εκατ. ευρώ για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η γενική γραμματεία ισότητας των δύο φύλων κοστίζει 2,34 εκατ. ευρώ, άλλα 2,54 εκατ. απαιτούνται για την Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, 6,4 εκατ. κοστίζει ο Συνήγορος του πολίτη, 1,8 εκατ. ο Συνήγορος του καταναλωτή.

Το ΑΣΕΠ που διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ισονομία στις προσλήψεις του δημόσιου τομέα, θα μας κοστίσει φέτος 8,9 εκατ. Άλλα 2 εκατ. ευρώ θα ξοδευτούν για το ΕΣΡ, 24,6 εκατ. θα απορροφήσει η Γενική Γραμματεία της δια βίου μάθησης, 6,2 εκατ.  η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, 2,8 εκατ. ευρώ η Γενική γραμματεία του πρωθυπουργού, 5,05 εκατ. το Εθνικό τυπογραφείο, ενώ 8,29 εκατ. ευρώ απαιτούνται για την υποδοχή και την ταυτοποίηση προσφύγων.

Όσον αφορά την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ο νέος προϋπολογισμός υπολογίζει  το κόστος λειτουργίας της σε 414,3 εκατ. ευρώ  - ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 1% των φορολογικών εσόδων.

Διαβάστε το άρθρο "Οι φόροι στον καφέ, η ΕΥΠ και η χρηματοδότηση των κομμάτων" στην πηγή "www.sofokleousin.gr"

 

Ελεγκτής: Μονόδρομος η υποβολή απαιτήσεων από ΟΠΑΠ για τα χρωστούμενα

Συνεχίζεται ο έλεγχος που διεξάγει η Ελεγκτική Υπηρεσία για τον χειρισμό από πλευράς του Τμήματος Φορολογίας πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων και μεγάλων φορολογούμενων, σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη.
Σε δηλώσεις του στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6 ο Γενικός Ελεγκτής ανέφερε ότι από την πλευρά του το Τμήμα Φορολογίας και ο Έφορος δεν είναι ιδιαίτερα υποβοηθητικοί στη διαδικασία του Ελέγχου.
Εξάλλου στο θέμα διορισμού υπαλλήλου στο Γραφείο Μεγάλων Φορολογούμενων  ως προϊστάμενη, την στιγμή που εναντίον της διεξάγεται έρευνα, ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε ανεπαρκείς τις εξηγήσεις που έδωσε χθες ο Βοηθός Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης  ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής.
Κληθείς να εξηγήσει γιατί επιτίθεται στην τέως Γενική Ελεγκτή και νυν Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στην υπόθεση του Κτηματολογίου Λάρνακας και το πόρισμα της Υπηρεσίας του για διασπάθιση δημοσίου χρήματος.  Αναφέρθηκε σε λανθασμένο πόρισμα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας το 2010 για το συγκεκριμένο θέμα, γεγονός που σταμάτησε τότε τη ερευνητική διαδικασία.
Εξάλλου, για το θέμα της σύμβασης του ΟΠΑΠ με τη Δημοκρατία, ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε μονόδρομο την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη να δώσει οδηγίες στον Γενικό Εισαγγελέα για να ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής απαιτήσεων από τον ΟΠΑΠ για ανάκτηση των ποσών που σύμφωνα με το νομικό σύμβουλο του κράτους, κατακράτησε και δεν έδωσε στη Δημοκρατία. 
Σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, αυτό προέκυψε μετά από χθεσινή επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα στην Ελεγκτική Υπηρεσία για μη ορθή ερμηνεία της συμφωνίας.
Τέλος για την υπόθεση των συμβάσεων για 25 κτήρια του ΤΕΠΑΚ, ανέφερε ότι σιγά – σιγά το θέμα θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, κάνοντας λόγο για υποθέσεις δεκάδων εκατομμυρίων Ευρώ.

Πηγή: http://politis.com.cy/article/elegktis-monodromos-i-ipovoli-apetiseon-apo-opap-gia-ta-chrostoumena

Το νέο τοπίο για την αγορά των καζίνο

Προβλέπεται, επίσης, πως ανάλογα με το προσφερόμενο τίμημα, οι νέες εταιρείες που θα συσταθούν για τη διεκδίκηση και τη λειτουργία καζίνο (ΕΚΑΖ) θα μπορούν να εξασφαλίζουν αποκλειστικότητα σε μία περιοχή.

Δυνατότητα μετατροπής σε ΕΚΑΖ έχουν και οι υφιστάμενες εταιρείες καζίνο, αρκεί να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των προβλέψεων του νόμου για τη νέα μορφή εταιρείας.

Για τη φορολόγηση προβλέπεται πως «το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει στα ακαθάριστα έσοδα των τυχερών παιγνίων των ΕΚΑΖ, ως τοιούτων νοουμένων των εταιριών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μέχρι ποσού εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ με ενιαίο συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).

2. Στα ακαθάριστα έσοδα άνω των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ και μέχρι των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

3. Στα ακαθάριστα έσοδα άνω των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ και μέχρι των πεντακοσιων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι δώδεκα τοις εκατό (12%).

4. Στα ακαθάριστα έσοδα άνω των πεντακοσιων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι οχτώ τοις εκατό (8%)

5. Οι συντελεστές συμμετοχής του Δημοσίου στα ακαθάριστα έσοδα των τυχερών παιγνίων των ΕΚΑΖ των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται από 1.1.2020. Για ΕΚΑΖ που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με διατάξεις του παρόντος νόμου για τη λειτουργία νέων καζίνο, ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνισμό, οι συντελεστές αυτοί εφαρμόζονται από την έναρξη λειτουργίας τους.

6. Οι ΕΚΑΖ καταβάλλουν ειδικό ετήσιο τέλος για την κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνο, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται με την προκήρυξη του διαγωνισμού.

7. Οι ΕΚΑΖ βαρύνονται με φόρους, τέλη και δικαιώματα που προβλέπονται από τους νόμους που αφορούν τη λειτουργία, τη διανομή μερισμάτων στο πλαίσιο αυτής, καθώς και τη δραστηριότητα ανωνύμων εταιριών στην Ελλάδα.

8. Εταιρείες καζίνο που λειτουργούσαν και υπάχθηκαν στον παρόντα νόμο βαρύνονται με τα ποσοστά συμμετοχής του παρόντος άρθρου από την 1/1/2020».

Με το σχέδιο νόμου, στο οποίο δε γίνεται λόγος για συγκεκριμένες περιοχές αδειοδότησης νέων καζίνο, δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς σε άλλη θέση ορισμένων εκ των υφισταμένων καζίνο. Ετσι προβλέπεται:

«α) Για το καζίνο που λειτουργεί στη θέση του Μον Παρνές στην Πάρνηθα είτε στη θέση αυτή είτε στην περιοχή που έχει χωροθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 επ. του ν. 4499/ 2017, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις οικείες διατάξεις.

β) Για το καζίνο που λειτουργεί στην κοινότητα Νέου Ρυσίου Θεσσαλονίκης, εντός του νομού Θεσσαλονίκης μέσα σε περιμετρική ζώνη δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων από την πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης.

γ) Για το καζίνο που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας, θέση Λειβαδάκι (Ο.Τ.Α. 278, Α279), εντός του δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας.

δ) Για το καζίνο που λειτουργεί στην κοινότητα του Ρίο στον νομό Αχαΐας, εντός του νομού Αχαΐας.

ε) Για το καζίνο που λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη, εντός της περιοχής της Θράκης.

στ) Για το καζίνο που προβλέπεται σύμφωνα με τον ν. 2206/1994 (Α’ 62) να λειτουργήσει, εντός του νομού της Φλώρινας».

Με το σχέδιο νόμου καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη διενέργεια των διαγωνισμών παραχώρησης καζίνο από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ)

Διαβάστε όλο το άρθρο με τιτλο :" Το νέο τοπίο για την αγορά των καζίνοΤο νέο τοπίο για την αγορά των καζίνο" στν πηγή :http://www.euro2day.gr

Ερώτηση 14 βουλευτών της ΝΔ σε Τσακαλώτο για παράνομο τζόγο

Ερώτηση απευθύνουν στον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, 14 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την απουσία, όπως υποστηρίζουν, λήψης μέτρων σχετικά με την ραγδαία αύξηση του παράνομου διαδικτυακού τζόγου, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης.

Ειδικότερα, οι 14 βουλευτές ρωτούν πως η κυβέρνηση προτίθεται να αντιμετωπίσει το φαινόμενο, το οποίο επιφέρει «απώλεια εσόδων», όπως επισημαίνουν.

«Η συνολική ρύθμιση της αγοράς των τυχερών παιγνίων είναι εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα για την Ελληνική κοινωνία και την οικονομία και προϋποθέτει αυστηρό και πλήρες κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο. Με το Ν. 4002/2011, επιχειρήθηκε η ρύθμιση αυτής της αγοράς, ώστε οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο να μην λειτουργούν χωρίς έλεγχο», επισημαίνουν οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ επικαλούμενοι σχετικές μελέτες και εκθέσεις, «τα ποσά που διακινούνται παράνομα, κυρίως μέσω διαδικτυακών πλατφόρμων, εκτιμάται ότι ανέρχονται στα 1,5 με 2 δισ. ευρώ το χρόνο».

«Με δεδομένο μάλιστα ότι η φορολόγηση επιβάλλεται στα μεικτά κέρδη των παιγνίων (Gross Gaming Revenues-GGRs), τα φορολογικά οφέλη που θα προκύψουν για το Ελληνικό Δημόσιο, αν αντιμετωπιστεί ο παράνομος τζόγος, θα είναι σημαντικά, της τάξεως – σύμφωνα με εκτιμήσεις – των 400 - 600 εκατ. ευρώ κατ’ έτος», υπογραμμίζεται στην σχετική ανακοίνωση των βουλευτών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Την εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνει και η επίσημη ανακοίνωση της ΕΕΕΠ (Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων) τον Μάιο του 2016, στην οποία αναδεικνύεται η πληθώρα νέων, παράνομων ιστότοπων τυχερών παιχνιδιών που λειτουργούν στην χώρα μας».

Στο πλαίσιο αυτό εγκαλούν την ίδια την Επιτροπή τονίζοντας ότι «θα όφειλε να αποτρέπει, αλλά, όπως αποδεικνύεται, δεν έχει λάβει κανένα δραστικό μέτρο πάταξης του φαινομένου». «Πρόσφατα προαναγγέλθηκαν άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων από τον Υπουργό Οικονομικών, τις οποίες και αναμένουμε», συμπληρώνουν σχετικά.

Ακόμη, ισχυρίζονται πως «εγείρονται απορίες και ερωτηματικά από την επί μακρόν αδράνεια της Κυβέρνησης να διαμορφώσει το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο, και ενώ το πρόβλημα του παράνομου τζόγου διογκώνεται, ευνοώντας σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό ακόμα και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Απορίες που έρχονται να προστεθούν στην αδυναμία της Κυβέρνησης να περιορίσει την φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο, πεδία στα οποία οι επιδόσεις της είναι από ανύπαρκτες έως εξαιρετικά χαμηλές».

«Την ίδια στιγμή, αποτελεί συνειδητή Κυβερνητική επιλογή η υπερφορολόγηση των έντιμων και συνεπών φορολογούμενων, όπως πρόσφατα παραδέχτηκε στη Βουλή το οικονομικό επιτελείο της», επισημαίνουν οι ερωτώντες βουλευτές.

«Κατόπιν αυτών,

Ερωτάται o  κ. Υπουργός:

 1. Ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης για το θέμα του παράνομου τζόγου και της προστασίας των παικτών με βάση και τον πρόσφατο κανονισμό της ΕΕΕΠ;
 2. Τι σκοπεύει να κάνει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της σημαντικής απώλειας εσόδων που επιφέρει η ύπαρξη του παράνομου τζόγου για το κράτος;
 3. Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί στις εταιρείες διαδικτυακού στοιχήματος, σε ποιο στάδιο βρίσκονται και πόσα έσοδα έχουν εισπραχθεί;
 4. Υπάρχουν ιδιοκτήτες ή μέτοχοι εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του διαδικτυακού στοιχηματισμού και έχουν εκκρεμότητες με τις φορολογικές αρχές; Υπάρχουν τέτοιοι ιδιοκτήτες οι οποίοι να δραστηριοποιούνται και στον χώρο της ενημέρωσης; Αν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο φορολογικός έλεγχός τους; Έχουν γίνει καταλογισμοί και έχουν πληρωθεί τα πρόστιμα;».

Οι βουλευτές της ΝΔ που υπέβαλαν τη σχετική ερώτηση είναι οι εξής:

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚOΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ)

Διαβάστε το άρθρο "Ερώτηση 14 βουλευτών της ΝΔ σε Τσακαλώτο για παράνομο τζόγο" στην πηγή "www.kathimerini.gr"

Ενώπιον ΕΕ το ν/σ για τυχερά παιχνίδια

Στα χέρια των ευρωπαϊκών αρχών οδηγείται το νομοσχέδιο με τίτλο «περί ορισμένων τυχερών παιχνιδιών νόμος του 2017» το οποίο θα αντικαταστήσει τη διακρατική συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, που μετεξελίχθηκε σε συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της εταιρείας ΟΠΑΠ. 

Σε πολυσέλιδο σημείωμα που συνοδεύει το προσχέδιο νομοσχεδίου, παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους η κυβέρνηση αποφάσισε να ετοιμάσει νομοσχέδιο το οποίο προνοεί για τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής ορισμένων τυχερών παιχνιδιών και ρυθμίζει την οργάνωση, λειτουργία, παροχή, εποπτεία και έλεγχο τους. 

Το νομοσχέδιο δίνει προτεραιότητα στη διαπραγμάτευση του κράτους με τον ΟΠΑΠ για ανανέωση της μεταξύ τους συμφωνίας, πριν την εξέταση της προοπτικής συνεργασίας με άλλους ενδιαφερόμενους για σκοπούς παροχής τυχερών παιχνιδιών. 

Μέσα από την συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή οικονομικών επήλθαν αλλαγές στο νομοσχέδιο με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η αποστολή του στις ευρωπαϊκές αρχές ώστε να ληφθεί η έγκριση τους. 

Το νομοσχέδιο, όπως διαμορφώθηκε από την επιτροπή, διαβιβάστηκε στον κυπριακό οργανισμό προώθησης ποιότητας του υπουργείου ενέργειας ο οποίος αποτελεί τον εθνικό κόμβο για την εφαρμογή σχετική ευρωπαϊκής οδηγίας στην Κύπρο, ώστε αυτό να προωθηθεί στην ευρωπαϊκή επιτροπή. 

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση αποστολής του νομοσχεδίου στην ΕΕ, αυτό προβλέπει τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών σε ένα πάροχο, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Ο πάροχος επιλέγεται βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας που καθορίζεται στο νομοσχέδιο. 

Ο κρατικός έλεγχος επί του παρόχου και των παρεχόμενων παιχνιδιών, όπως αναφέρεται, θα γίνεται σε κατασταλτικό επίπεδο από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) και σε προληπτικό επίπεδο από τριμελή επιτροπή ελέγχου, κατά συστηματικό τρόπο και θα αποσκοπεί στην καταπολέμηση της συναφούς προς τα τυχερά παιχνίδια εγκληματικότητας και στην αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου. 

Για σκοπούς ελέγχου το μονοπώλιο 


Στο πολυσέλιδο σημείωμα προς τις ευρωπαϊκές αρχές, αναφέρεται ότι προς διασφάλιση των επιδιωκόμενων σκοπών δημοσίου συμφέροντος, οι κυπριακές αρχές επιθυμούν παιχνίδια του ίδιου τύπου με αυτά που παρέχονται σήμερα στη βάση διακρατικής συμφωνίας να συνεχίσουν να παρέχονται κατά αποκλειστικότητα από πάροχο που θα επιλεγεί, ώστε να είναι εφικτός ο περιορισμός της δραστηριότητας στον τομέα αυτό καθώς και ο ενδελεχής έλεγχος τόσο του παρόχου όσο και των παρεχόμενων παιχνιδιών από κρατικούς φορείς. 

Αναφέρεται ότι το νομοσχέδιο συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο και διασφαλίζει τους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος για τους οποίους επιλέχθηκε η μονοπωλιακή παροχή των τυχερών παιχνιδιών, με το να περιλαμβάνει ποικίλες διατάξεις που αποσκοπούν στον αυστηρό έλεγχο του παρόχου καθώς και της παροχής των παιχνιδιών. 

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο ο πάροχος για κάθε ημερολογιακό μήνα καταβάλλει στη Δημοκρατία φόρο τυχερών παιχνιδιών ο οποίος καθορίζεται ως ποσοστό επί των μεικτού κέρδους του από τη διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών. 

Προστίθεται ότι το νομοσχέδιο προνοεί επίσης για την αυστηρή ρύθμιση, έλεγχο και εποπτεία της λειτουργίας των πρακτορείων που χρησιμοποιούνται για την παροχή των τυχερών παιχνιδιών καθώς και για την αυστηρή ρύθμιση της οργάνωσης, λειτουργίας και παροχής των τυχερών παιχνιδιών ενώ, παρέχει στην εθνική αρχή στοιχημάτων, την εξουσία να υποβάλει τον πάροχο σε πειθαρχική διαδικασία σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του νομοσχεδίου και να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο. 

Παράλληλα, περιλαμβάνονται ποινικές διατάξεις αναφορικά με αδικήματα όπως αυτά καθορίζονται στο νομοσχέδιο αλλά και γενικές διατάξεις αναφορικά με τη προστασία του κοινού. 

Διαβαστε όλο το άρθρο με τίτλο : "Ενώπιον ΕΕ το ν/σ για τυχερά παιχνίδια" στην πηγή : http://www.stockwatch.com.cy

Της Μαρίας Χαμπή

 
Μηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας θα αποτελέσουν τα «έργα και ημέρες» του Αντώνη Στεργιώτη στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Ο πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος -όπως είχε προαναγγείλει- προσήλθε το πρωί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην προέδρου της ΕΕΕΠ.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο κ. Νικολόπουλος  αναφέρεται: «Το πάρτι της ασυδοσίας και της διαφθοράς στην Ελλάδα κράτησε πολλά χρόνια. Και στοίχισε πάρα πολλά στην χώρα και στους πολίτες της, γεμίζοντας μόνο τις τσέπες λίγων αετονύχηδων. Είναι η ώρα αυτό το πάρτι να λάβει τέλος.

Η πολιτεία έχει την ευθύνη να το τελειώσει θεσμικά, αποδίδοντας παράλληλα στην Δικαιοσύνη κάθε ένδειξη παρανομίας, ώστε οι ένοχοι, όχι μόνο να μην μπορούν πλέον να κερδοσκοπούν, αλλά και να αντιμετωπίσουν τη δίκαιη τιμωρία τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση γνωρίζετε ότι προσωπικά κινούμαι πολλά χρόνια, προσπαθώντας να μπει φως αλήθειας και δικαιοσύνης σε κάθε σκοτεινή περίπτωση.

Μία τέτοια σκοτεινή περίπτωση υπήρξε το κίνητρο και της σημερινής παρουσίας μου στην Εισαγγελία.

oghfidohgoid.jpg

Αφορά την μεγάλη καθυστέρηση που υπήρξε στην έγκριση και λειτουργία των ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων του ΟΠΑΠ και η οποία, όπως αποκαλύφθηκε κατά τις εργασίες της Επιτροπής της Βουλής κατά του παράνομου τζόγου, οφειλόταν μάλλον σε συγκεκριμένο πολιτικό και ίσως οικονομικό σχέδιο, που στέρησε από τα δημόσια ταμεία δεκάδες ή και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα επέτρεψε σε παράνομα συμφέροντα, με ετήσιο τζίρο που αγγίζει το 1,5 δις ευρώ, αποστερώντας από το δημόσιο τουλάχιστον 300 εκ. ευρώ φόρους ετησίως, να κερδοσκοπούν επί δύο επιπλέον χρόνια.

Εκείνη την περίοδο, ο κ. Αντώνης Στεργιώτης ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, που μάλιστα με τις απαντήσεις του στην Βουλή, προκάλεσε ακόμα περισσότερες υποψίες και απορίες.

Καταθέτω λοιπόν στη Δικαιοσύνη τον πλήρη φάκελο με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, προκειμένου να αποφανθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.

Και για μία ακόμα φορά πιστεύω πως η Δικαιοσύνη θα ανταποκριθεί, θα ερευνήσει και θα αποδώσει τα του Καίσαρος τω Καίσαρι.

Ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα αποτελεί ένα μείζον κοινωνικό και οικονομικό έγκλημα. Και όσοι εμπλέκονται σε αυτόν ή τον υποθάλπουν, δεν πρέπει να κυκλοφορούν πλέον αμέριμνοι...».

Διαβαστε όλο το άρθρο με τιτλο : "Μηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων" στην πηγή :http://www.newsbeast.gr

Στη διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα καζίνο

Οριστικές αποφάσεις για το περιεχόμενο και τις διατάξεις του σχεδίου νόμου με το οποίο επιχειρείται να ρυθμιστεί η αγορά των καζίνο στην ελληνική αγορά αναμένεται να ληφθούν εντός της ημέρας σε κορυφαίο κυβερνητικό επίπεδο, ενώ στη συνέχεια το σχέδιο νόμου θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Όπως εδώ και καιρό έχει αναφέρει το Capital.gr με διαδοχικά δημοσιεύματα (Αλλάζουν όλα στην αγορά των καζίνο στην Ελλάδα και νέο τοπίο σε καζίνο και οnline στοιχηματισμό, στόχος της κυβέρνησης είναι να υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη ρυθμιστική παρέμβαση για την συγκεκριμένη αγορά, έχοντας ως "οδηγό" για τις προωθούμενες παρεμβάσεις δύο, τουλάχιστον, μελέτες που συνέταξαν οι Deloitte και Grant Thornton για λογαριασμό των αρμόδιων εποπτικών και διαχειριστικών φορέων της αγοράς.

Το σχέδιο νόμου προωθεί αλλαγές σε επίπεδο φορολόγησης, αδειοδότησης, ακόμη και πρόσβασης των παικτών στις επιχειρήσεις καζίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν σε επί μέρους σημεία διαφορετικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί και επί των οποίων θα ληφθούν οι αποφάσεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί το σχέδιο νόμου προτού τεθεί σε διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, για το θέμα της φορολόγησης υπάρχει  πρόταση για την υιοθέτηση συντελεστή δύο ταχυτήτων, στο 15% για τα παιχνίδια των τραπεζιών (τα λεγόμενα χειροκίνητα, μπλακ τζακ, ρουλέτα κ.λπ.) και στο 30% για όλα τα παιγνιομηχανήματα (VLTs κα), αλλά και πρόταση για ενιαίο συντελεστή φορολόγησης σε όλα τα παιχνίδια. Σημειωτέον ότι σήμερα υφίσταται πολλαπλών ταχυτήτων σύστημα φορολόγησης που κυμαίνεται από 22% έως και 37%. Παράλληλα, προωθείται η την κατάργηση του εισιτηρίου εισόδου στα καζίνο ανά την επικράτεια.

Σε ότι αφορά το σκέλος των αδειοδοτήσεων, το Capital.gr από τον περασμένο Ιούλιο έγραψε ότι πρόθεση αποτελεί η χορήγηση έως 2 νέων αδειών λειτουργίας, με επίκεντρο τη Μύκονο και την Κρήτη. Λόγω των σημαντικών αντιδράσεων που υπήρξαν στο μεσοδιάστημα ακόμη και εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, στο τραπέζι έχει τεθεί πρόταση για χορήγηση "εποχικών" αδειών λειτουργίας καζίνο. Θα προβλέπεται δηλαδή, εφόσον ψηφιστεί, η δυνατότητα λειτουργίας καζίνο στη Μύκονο ή την Κρήτη εν προκειμένω, όχι 12 μήνες το χρόνο αλλά σε συγκεκριμένο διάστημα, κατά την τουριστική σεζόν δηλαδή, ώστε να αξιοποιηθεί η υψηλή επισκεψιμότητα από Ελλάδα και εξωτερικό σε αυτούς (ή και άλλους εφόσον κριθεί) προορισμούς.

Σημειώνεται ότι σήμερα βρίσκονται σε ισχύ εννέα άδειες (από αρχικά 12, όπως όριζε ο Ν. 2206/1994, σε Πάρνηθα, Λουτράκι, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Ξάνθη, Ρίο, Σύρο, Ρόδο, Κέρκυρα). Ωστόσο, από το 2006, όταν και έληξε η σχετική δεσμευτική περίοδος, το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει νέες άδειες, χωρίς περιορισμό στον αριθμό τους.

Διαβάστε το άρθρο "Στη διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα καζίνο" του Νίκου Χρυσικόπουλου στην πηγή "www.capital.gr"

Παράνομος τζόγος στην Ελλάδα

Σε κοινωνική μάστιγα εξελίσσεται ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα. Παρ’ ότι δεν αποτελεί νέο φαινόμενο, οι πρόσφατες έρευνες αποκαλύπτουν πως το πρόβλημα είναι σοβαρότερο απ’ ότι πιστεύει η πλειοψηφία του κόσμου.

Aς πούμε λοιπόν τα πράγματα με το όνομά τους. Τα τυχερά παιχνίδια ελκύουν την ανθρώπινη φύση και γύρω τους έχει στηθεί μία ολόκληρη βιομηχανία.

Οι καμπάνιες τα τελευταία χρόνια, με τη συνδρομή της Ε.Ε.Ε.Π. και τη συνεργασία των , προωθούν το υπεύθυνο παιχνίδι, μέσα σε υγιή πλαίσια, που προστατεύουν τον παίκτη, τόσο από τον κίνδυνο του εθισμού, όσο και από οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Η βιομηχανία αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο (με τελευταία εξέλιξη τα OPAP Play). Σε αυτή τη ραγδαία ανάπτυξη έπαιξε καθοριστικό ρόλο η εξάπλωση του διαδικτύου.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΙΛΑΝΕ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ

Μέσα από μία ενδελεχή ετήσια αναφορά της Ε.Ε.Ε.Π., την  , «Έκθεση Πεπραγμένων» , οι αριθμοί είναι πραγματικά συγκλονιστικοί. Aς δούμε τα απόλυτα νούμερα στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2015.

(Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα της Επιτροπής, ενημερωθήκαμε πως η συγκεκριμένη ομάδα δουλεύει πυρετωδώς πάνω στη νέα έκθεση για το 2016, την οποία και θα αναρτήσει πριν το τέλος του τρέχοντος έτους).

Τα ακαθάριστα έσοδα για το 2015 σε επίγειο και διαδικτυακό τζόγο στην Ελλάδα ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ! Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το νούμερο ξεπερνά τα 73 δισεκατομμύρια! Παραθέτουμε τις δαπάνες ανά άτομο την τελευταία δεκαετία:

Αναφορικά με τη φορολογία, ο κάτωθι πίνακας είναι αδιάψευστος μάρτυρας των εσόδων του ελληνικού κράτους από τη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών.

Όπως είναι ευνόητο λοιπόν τα τυχερά παίγνια δεν είναι μία απλή υπόθεση. Υπάρχουν τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιπτώσεις. Κι εδώ έρχεται ο δεύτερος παράγοντας, δηλαδή… ο καταναλωτής – παίκτης.

ΑΝΘΕΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ο χορός των εκατομμυρίων έχει δημιουργήσει ένα παραεμπόριο το οποίο δυστυχώς έχει πολλές πτυχές.

Η Ε.Ε.Ε.Π. σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία και τους αρμόδιους φορείς δίνουν τον δικό του αγώνα για την πάταξη του φαινομένου. Οι συλλήψεις έχουν γίνει μία «καθημερινότητα»:

Οι παραβάσεις που καταγράφονται είναι αρκετές, ακόμη μεγαλύτερα είναι όμως τα ποσά (πίνακας πάνω).

Οι 28.987 συλλήψεις μέσα σε μία δεκαετία, όπως και τα σχεδόν 5.5 εκατομμύρια ευρώ δεν περνούν σε καμία περίπτωση απαρατήρητα, αυτά που διακυβεύονται όμως είναι ακόμη πιο σοβαρά.

Οι κοινωνικές προεκτάσεις του φαινομένου «Παράνομος Τζόγος» στην ελληνική κοινωνία είναι τεράστιες. Έχοντας ως σκοπό να ενημερώσουμε και να προστατέψουμε τους αναγνώστες αυτού του άρθρου παραθέτουμε τις πιο σημαντικές επιπτώσεις και τους σοβαρότερους κινδύνους που ελλοχεύουν για τους εμπλεκόμενους.

 • Άμεσος κίνδυνος σύλληψης. Οι ποινικές ευθύνες για όποιον διοργανώνει ή συμμετέχει σε παράνομο παιχνίδι είναι αυστηρότατες.
 • «Κλοπή» (unfair παιχνίδι). Οι εταιρείες που παρέχουν νόμιμο στοίχημα, υπόκεινται σε συχνούς ελέγχους. Τα παιχνίδια είναι ρυθμισμένα σύμφωνα με τις . Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση που κάποιος επιλέξει να παίξει σε έναν παράνομο χώρο ή site.
 • Κίνδυνος προσωπικής ασφάλειας, σωματικής ακεραιότητας & ιδιωτικών στοιχείων. Χωρίς να θέλουμε να δημιουργήσουμε στερεότυπα, γνωρίζουμε πως όσοι εμπλέκονται με δραστηριότητες παράνομου τζόγου κατά πάσα πιθανότητα δρουν και σε άλλες περιπτώσεις εκτός νόμου. Έχει παρατηρηθεί και καταγραφεί μετά από συλλήψεις, να υπάρχει σύνδεση των ιδίων ατόμων και με άλλες παράνομες δραστηριότητες, όπως πορνεία, διακίνηση όπλων, ουσιών και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι άτομα με τα οποία θέλετε να συνδιαλλάσσεστε.
 • Αβεβαιότητα ως προς την πληρωμή των κερδών σας. Παίζοντας σε μία νόμιμη εταιρεία, είναι σχεδόν σίγουρο (με ελάχιστες εξαιρέσεις) ότι θα πληρωθείτε. Πιστέψτε μας ότι κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου βέβαιο αν εμπλακείτε με τον παράνομο τζόγο.
 • Εκθεση στον εθισμό. Η εξάρτηση στον τζόγο είναι μία από τις τρεις ισχυρότερες εξαρτήσεις στην ανθρώπινη φύση. Παίζοντας σε μία νόμιμη εταιρεία, διασφαλίζεται ότι έχετε συμπληρώσει το επιτρεπτό όριο ηλικίας, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε αυτοαποκλεισμό, να ορίσετε μέγιστο ποσό παιξίματος και άλλες παροχές προς αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης μέσα από τις σελίδες των εταιρειών προβάλλονται τα κατάλληλα κέντρα απεξάρτησης. Φυσικά όλα αυτά μην περιμένετε να τα βρείτε μέσα σε μία παράνομη λέσχη, ή σε μία ιστοσελίδα.
 • Απώλεια φόρων για το ελληνικό κράτος. H φοροδιαφυγή είναι μία πληγή για κάθε κοινωνία. Το ελληνικό κράτος εισέπραξε περισσότερα από 350.000.000€ το 2015. Το νούμερο είναι μεν μεγάλο, αλλά σκεφτείτε τις πιθανές απώλειες που υπάρχουν βλέποντας το ποσό που καταγράφηκε επίσημα στον παράνομο τζόγο μετά τις συλλήψεις.

Πρόληψη, Αντιμετώπιση – Καταστολή

Το ιδεατό σε κάθε πρόβλημα είναι η πρόληψη. Πόσο εύκολη είναι όμως αυτή; Καθόλου. Είναι θέμα παιδείας των πολιτών, οργάνωσης του κράτους, ισχυροποίησης των θεσμών, ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας, ενημέρωσης στην προεφηβική ηλικία και γενικότερα στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων πλευρών. Οπότε η πρόληψη μπορεί να φτάσει μέχρι κάποιο (μάλλον μικρό) ποσοστό. Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας, είναι καθαρά θέμα ρεαλισμού.

Κάπου εδώ έρχεται η αντιμετώπιση – καταστολή του προβλήματος. Η συνεργασία της Ε.Ε.Ε.Π. με την ελληνική αστυνομία και το κράτος έχουν επιφέρει αποτελέσματα. Οι επιχειρήσεις και οι συλλήψεις αρκετές, καθώς φαίνεται όμως χρειάζονται περισσότερα βήματα.

Επιπλέον, ενδιαφέρον προκύπτει απ’ το άνοιγμα των OPAP Play. Θα μειώσει πραγματικά τη λειτουργία των παράνομων καταστημάτων; Το λέμε αυτό διότι πολλοί είναι οι παίκτες, που με αφορμή την απόσταση από κάποιο καζίνο, προτιμούσαν ένα μαγαζί (συνήθως με τη βιτρίνα του internet-cafe ή της καφετέριας, καφενείου) στη γειτονιά τους.

Σε κάθε περίπτωση οι έλεγχοι πρέπει να συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό, το κράτος να ενισχύσει τις δομές και τους οργανισμούς που ασχολούνται με την πάταξη του παράνομου παιχνιδιού και οι ποινές θα πρέπει όχι μόνο να προβάλλονται ως αυστηρές, αλλά να εφαρμοστούν πραγματικά στους παραβάτες.

Διαβάστε το άρθρο "Παράνομος τζόγος στην Ελλάδα" στην πηγή "www.haniotika-nea.gr"

Σ. Βαρδαλής: Κάνετε τη χώρα ναό του τζόγου για τα κέρδη του ΟΠΑΠ και του κράτους (VIDEO)

«Ρημάζετε τις ζωές του λαού και χτίζετε κουλοχέρηδες», «μετατρέπετε τη χώρα σε απέραντο ναό του τζόγου», με σκοπό να εξασφαλιστούν περισσότερα κέρδη στους επιχειρηματικούς ομίλους και περισσότεροι φόροι στο αστικό κράτος, τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ Σάκης Βαρδαλής, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων και άλλες διατάξεις».

Όπως είπε, για τα κέρδη της ΟΠΑΠ ΑΕ και για τους φόρους του κράτους η κυβέρνηση, με το νομοσχέδιό της θέλει να προσελκύσει παίχτες από τα παράνομα δίκτυα στα νόμιμα και για αυτό υπάρχει «πλήρης συναίνεση της ΟΠΑΠ ΑΕ». Σημείωσε ότι το νομοσχέδιο μειώνει τον συνολικό αριθμό των μηχανημάτων κατά 10.000, αλλά αυξάνει τα μηχανήματα από 25 σε 50 στα καταστήματα και από τρία σε 15 στα πρακτορεία ΟΠΑΠ, ενώ η σύμβαση από 10 χρόνια πλέον γίνεται για 18 χρόνια.

Τόνισε πως «πουλάτε ελπίδα μέσα από τον τζόγο» και έκανε λόγο για πολυεπίπεδα κέρδη όπως «ο έλεγχος της νέας γενιάς που αγκομαχά κάτω από την ανεργία και την ανασφάλεια» και πρόσθεσε ότι «το εμπόριο ελπίδας είναι μια μεγάλη καπιταλιστική επιχείρηση με κέρδη πολλά δισ. το χρόνο». Ανέφερε ότι για το ΚΚΕ δεν πρέπει να είναι νομιμοποιημένος ο τζόγος και πως η λύση για το λαό δεν βρίσκεται στον τζόγο αλλά στην οργάνωση, στην πάλη και στη ρήξη με το σύστημα και τα πολιτικά στηρίγματά του.

Τροπολογία - δώρο στους καναλάρχες

Χαρακτήρισε «δωράκι» στους καναλάρχες τη μείωση του ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων από το 20% στο 5% που προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παππάς. Τόνισε ότι με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση ξαναδίνει πίσω σχεδόν όσα θα πληρώσουν οι καναλάρχες για τις άδειες. Όπως είπε, η κυβέρνηση υπολογίζει για τις τηλεοπτικές άδειες να εισπράξει 230 εκατ. ευρώ σε 10 χρόνια, ενώ από τη μείωση του φόρου κάθε χρόνο θα έχουν κέδρος 20 εκατ. ευρώ και συνολικά 200 εκ. ευρώ στη δεκαετία.

Θύμισε τις κραυγές του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή ότι το τζάμπα τελείωσε και πως οι καναλάρχες θα πληρώσουν και τόνισε ότι «το τζάμπα δεν τελειώνει ποτέ για τους επιχειρηματικούς ομίλους» και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ όπως δεν τελείωνε και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ανέφερε ότι το ΚΚΕ θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο και όλες τις υπουργικές τροπολογίες.

Διαβάστε το άρθρο "Σ. Βαρδαλής: Κάνετε τη χώρα ναό του τζόγου για τα κέρδη του ΟΠΑΠ και του κράτους (VIDEO)" στην πηγή "www.902.gr"

Να και ένας που τα λέει ωμά για την Μαφία του παράνομου τζόγου

Ξεμπρόστιασε στη Βουλή τους πειρατές του παράνομου τζόγου που είναι αντίθετοι στο νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων, ο Βουλευτής του Σύριζα Κώστας Παυλίδης. Η συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής είναι σε πλήρη εξέλιξη από τις 6 το απόγευμα και οι εκπρόσωποι των κομμάτων μετά το πράσινο φως που έδωσε η αρμόδια επιτροπή της Βουλής, τοποθετούνται επί του νομοσχεδίου.

Ο Κώστας Παυλίδης, εισηγητής του νομοσχεδίου, αναφέρθηκε αναλυτικά στα σημαντικά οφέλη για την κοινωνία, τους πολίτες και τα δημόσια έσοδα, τονίζοντας ότι «με το νομοσχέδιο θα επιτευχθεί ένα καίριο χτύπημα στον παράνομο τζόγο που είναι ανεξέλεγκτος και ταυτόχρονα θα ενισχυθούν σημαντικά τα δημόσια έσοδα, καθώς η φορολογητέα ύλη που διαφεύγει στα παράνομα φρουτάκια ανέρχεται σε 1,3 με 1.5 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα χαμένα έσοδα για το δημόσιο να ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Μάλιστα όπως είπε χαρακτηριστικά «Οι κατηγορίες περί «καζινοποίησης» πρέπει να είναι στοιχείο αυτοκριτικής για τη Νέα Δημοκρατία και όχι καταγγελίας».

Όπως τόνισε ο κύριος Παυλίδης η ουσία του νομοσχεδίου αφορά την μείωση κατά 30% των μηχανημάτων, από 35.000 σε 25.000, μείωση κατά δύο τρίτα των καταστημάτων των VLTs. «Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι το ενιαίο  σύστημα παρακολούθησης από τον ΟΠΑΠ, ο οποίος έχει και τα αποκλειστικά δικαιώματα αυτής της υπόθεσης. Να μπορεί να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα παρακολούθησης ανά μηχάνημα ανά κατάστημα και ανά παίκτη. Και όταν μιλάω ανά παίκτη, εννοώ με την κάρτα παίκτη  και με τη δήλωση του αριθμού της αστυνομικής ταυτότητας μπορούμε να παρακολουθούμε και τις παικτικές συμπεριφορές των μηχανημάτων ή του παίκτη και ταυτόχρονα να δούμε και ζητήματα που αφορούν διάφορες ποινικές εκκρεμότητες ή περιοριστικές δικαστικές αποφάσεις».

Επίσης όπως τόνισε θα επιτυγχάνεται  καλύτερη φορολογική εποπτεία, λόγω και του μικρότερου όγκου των καταστημάτων και της γενικής εποπτείας του ΟΠΑΠ και η ελεγκτική εποπτεία για περίεργες παικτικές συμπεριφορές, τα ποσοστά απόδοσης που αποδίδουν τα μηχανήματα και χίλια δύο άλλα, αυτά που λέμε τα «πειραγμένα» μηχανήματα που υπάρχουν στον παράνομο χώρο. Δεν υπάρχει ένα αντίστοιχο πλαίσιο αυστηρό σε άλλη οικονομική τέτοια δραστηριότητα στη χώρα μας».

Διαβάστε το άρθρο "Να και ένας που τα λέει ωμά για την Μαφία του παράνομου τζόγου" στην πηγή "kourdistoportocali.com"

Άρον - άρον η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα «φρουτάκια»
Άρον-άρον σε μια συνεδρίαση –«και αν χρειαστεί σε δεύτερη»- προωθεί η κυβέρνηση την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα «φρουτάκια», όπως αποφάσισε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. 

Το νομοσχέδιο θα μπει για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια την προσεχή Δευτέρα 13 Νοεμβρίου το απόγευμα και αν προκύψει ανάγκη θα συνεχιστεί και το πρωί της Τρίτης 14 Νοεμβρίου. Πάντως η κυβέρνηση επείγεται να περάσει την σχετική ρύθμιση παρά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας ότι «η χώρα θα μετατραπεί σε καζίνο». 

Υπενθυμίζεται ότι με το νομοσχέδιο αυτό αν και μειώνεται ο συνολικός αριθμός των παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT (τα γνωστά «φρουτάκια») από τις 35.000 στις 25.000, προβλέπεται η αύξησή τους στα 15 ανά πρακτορείο και στα 50 ανά αμιγές κατάστημα χρήσης τέτοιων παιγνίων, όπου μάλιστα θα υπάρχει και η δυνατότητα χορήγησης αλκοόλ. 

Βεβαίως, ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτος, ο οποίος έχει υποστηρίξει με θέρμη την επίμαχη ρύθμιση ώστε να υπάρξει το συντομότερο δυνατόν εισροή εσόδων, όπως έχει πει, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης καθώς και τις ανησυχίες ορισμένων βουλευτών της πλειοψηφίας για τον κίνδυνο εθισμού και τζογοποίησης, έχει δηλώσει ότι «υπάρχουν εθισμοί και εθισμοί» και ότι «το αλκοόλ έχει τεράστιες συνέπειες αλλά δεν λέει κανείς να απαγορευτεί». 

Τις απόψεις του κ. Τσακαλώτου δεν συμμερίζονται όλοι στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο βουλευτής Γ. Δημαράς, ο οποίος σε τροπολογία που κατέθεσε στο ίδιο νομοσχέδιο και η τύχη της οποίας είναι προδιαγεγραμμένη, αναφέρει ότι «τα "φρουτάκια" εκτιμάται ότι ευθύνονται για το 85% των περιπτώσεων εθισμού στον "τζόγο", καθώς δεν απαιτούν καμία δεξιότητα, απομονώνουν τον παίκτη από το κοινωνικό του περιβάλλον και αυξάνουν δραματικά το ποσό χρημάτων που μπορεί να διακινδυνεύσει ένας παίκτης σε μικρό χρονικό διάστημα». 

Ενώ έχει ζητήσει να επανέλθουν οι περιορισμοί που υπήρχαν και καταργήθηκαν και συγκεκριμένα: να υπάρχει καθορισμός της ελάχιστης απόστασης μεταξύ των καταστημάτων με «φρουτάκια» στα 200 μέτρα, καθορισμός του μέγιστου χρηματικού επάθλου στα 20.000 ευρώ και του μέγιστου χρηματικού ποσού κέρδους στα 1.000 ευρώ, καθορισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου δαπανών (ζημιάς) στα 80 ευρώ και καθορισμός της μέγιστης επιτρεπόμενης ζημιάς ανά παρτίδα στα 20 ευρώ. 

Η βιασύνη της κυβέρνησης να ψηφίσει άρον-άρον το νομοσχέδιο αυτό στην Ολομέλεια της Βουλής, έχει να κάνει και με την τροπολογία για την κατά παρέκκλιση χωροθέτηση του καζίνο της Πάρνηθας και την μεταφορά του σε άλλο σημείο του λεκανοπεδίου αττικής, παρά τις ιδεολογικές επιφυλάξεις που διατηρούσε ανέκαθεν ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα καζίνο και τον τζόγο γενικότερα. Από την άποψη αυτή αναμένεται με ενδιαφέρον η στάση που θα τηρήσουν οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Λάμπρος Σταυρόπουλος

Διαβάστε όλο το άρθρο με τιτλο :"Άρον - άρον η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα «φρουτάκια»"  στην πηγή : in.gr

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ «ΤΖΟΓΟΥ»

Τελικά οι περίφημοι «αριστεροί» του ΣΥΡΙΖΑ ή ήταν αδιάλειπτα κυνικοί στη μακρά πορεία του μεταπολιτευτικού χρόνου και απλώς παρίσταναν απαράδεκτα τους «προοδευτικούς» με ψέματα και εικονικότητες ή η εξουσία τούς έχει διαφθείρει σε τέτοιο βαθμό, ώστε αν έλθουν σε επαφή με έναν καθρέφτη δεν θα αναγνωρίζουν τον εαυτό τους!

Γιατί τα λέω αυτά; Γιατί ο μαρξιστής υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος για να αυξήσει τα δημόσια έσοδα θα καταθέσει σύντομα στη Βουλή ένα νομοσχέδιο, με το οποίο θα διευκολύνει επικίνδυνα την επέκταση των τυχερών παιχνιδιών σε όλη την Ελλάδα!

Και ο Κάρολος Μαρξ θα νιώθει ρίγη ή θα κλαίει πικρά από τον τάφο του στο Highgate στο Λονδίνο, επειδή κάποτε είχε χαρακτηρίσει τον παντός είδους τζόγο και το χρηματιστήριο ως «τις μεγαλύτερες πόρνες του καπιταλισμού»!

Τώρα ένας δήθεν οπαδός του, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, με το παραπάνω νομοσχέδιο θα μετατρέψει βδελυρά τη χώρα μας σε ένα απέραντο καζίνο, αφού σε κάθε γειτονιά, θεωρητικά τουλάχιστον, θα μπορεί να ιδρύεται και ένα μικρό κατάστημα ή ένα gaming hall, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί μέχρι και 50 VLTS (που είναι τα γνωστά στον τόπο μας φρουτάκια)!

Και το εκρηκτικό ερώτημα είναι το εξής: Είναι άραγε τόσο πολιτισμικά και ηθικά «πωρωμένη» η ηγετική ελίτ του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να μην καταλαβαίνει ότι θα δημιουργήσει μια κοινωνία «εξαρτημένη» (addicted) από τον τζόγο και τα φρουτάκια;

Και αξίζει ειλικρινά να αυξάνει ένα κράτος τα δημόσια έσοδα με αυτόν τον εκφυλισμένο τρόπο; Δεν αντιλαμβάνεται ο δήθεν μαρξιστής Ευκλείδης Τσακαλώτος ότι οι πολιτικοί - με τους νόμους που ψηφίζουν - διαμορφώνουν τις συνήθειες και τον χαρακτήρα των πολιτών, όπως μας δίδασκε και ο Αριστοτέλης («Michael Sandel, Δικαιοσύνη»);

Δεν έχει ακούσει ποτέ ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ότι πολλοί άνθρωποι κατέστρεψαν τα σπίτια και «έφαγαν» τις περιουσίες τους, επειδή ακριβώς ασχολούνταν συστηματικά με τον τζόγο και είχαν χάσει την υπαρξιακή «αυτοπειθαρχία»;

Βεβαίως μπορεί σε όλα αυτά να υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία (για να δανειστώ μια σκέψη του μεγάλου αμερικανού διανοουμένου Richard Rorty). Φαίνεται, δηλαδή, ότι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφουν επιτυχίες, αφού έχουν ήδη καταστρέψει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Έτσι περηφανεύονται για το δημοσιονομικό πλεόνασμα που πέτυχαν το 2017, αφού βεβαίως εξόντωσαν το 70% των Ελλήνων με την υπερφορολόγηση και τη βάρβαρη περικοπή των συντάξεων!

Τώρα θέλουν με αυτό το νομοσχέδιο να αυξήσουν τα δημόσια έσοδα μέσω της «ηθικής καταστροφής» της κοινωνίας!

Το συμπέρασμα; Το απαράδεκτο αυτό νομοσχέδιο δεν πρέπει να γίνει νόμος του κράτους!

Διαβάστε το άρθρο "Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ «ΤΖΟΓΟΥ»"  του Γρηγόρη Καλφέλη καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ στην πηγή "www.tanea.gr"

Σελίδα 1 από 22
Business facebook Feed in store από τη Master Bet

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

ΨΙΘΥΡΟΙ, ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

HomeΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Top of Page