praktores.com
 
 
Βάζουν ΦΠΑ στα παιχνίδια της ΟΠΑΠ ?

Σε περικοπές και καταργήσεις πλήθους διατάξεων που προβλέπουν φοροαπαλλαγές αναμένεται να προχωρήσει εντός του 2017 το υπουργείο Οικονομικών με σκοπό να διασφαλίσει την περαιτέρω αύξηση των φορολογικών εσόδων τα επόμενα έτη αλλά και να εξοικονομήσει πόρους για τη χρηματοδότηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Οπως προκύπτει από έναν αναλυτικό τόμο 313 σελίδων που κατέθεσε η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών στη Βουλή μαζί με τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οι διατάξεις του ελληνικού φορολογικού συστήματος που προβλέπουν απαλλαγές από την επιβολή φόρων, εκπτώσεις φόρων ή εφαρμογή μειωμένων φορολογικών συντελεστών ξεπερνούν τις 670, ενώ το συνολικό δημοσιονομικό κόστος όσων εξ αυτών έχουν αποτιμηθεί υπερβαίνει τα 3,56 δια ευρώ.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει δεσμευτεί με το Συμπληρωματικό Μνημόνιο που υπέγραψε τον περασμένο Μάιο να απλοποιήσει την ελληνική φορολογική νομοθεσία προχωρώντας στην κατάργηση μεγάλου αριθμού φοροαπαλλαγών.  Συγκεκριμένα, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει αποδεχτεί να προχωρήσει σε:

 1. Επανεξέταση όλων των κινήτρων που υπάρχουν στη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων και ενσωμάτωση σε ενιαία νομοθεσία των φοροαπαλλαγών, με ταυτόχρονη κατάργηση εκείνων που κρίνονται αναποτελεσματικές ή άδικες.
  2 Αναθεώρηση του καθεστώτος προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης του κλάδου της ναυτιλίας υπό το πρίσμα των υποδείξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  Απλοποίηση του καθεστώτος της φορολογίας εισοδήματος και διασφάλιση της συνοχής της φορολογικής βάσης για το φόρο εισοδήματος και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των μικρών επιχειρήσεων που βρίσκονται κάτω από το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ.
  4 Τροποποίηση της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος των εταιριών, η οποία καλύπτει τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές και τους εταιρικούς λογαριασμούς αποθεματικών.
  5 Απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τον ΦΠΑ.
  Σύμφωνα, εξάλλου με πληροφορίες, στο νέο αναθεωρημένο Μνημόνιο που θα κληθεί σύντομα να υπογράψει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα περιλαμβάνεται δέσμευση της ελληνικής πλευράς για περικοπή σημαντικού αριθμού φοροαπαλλαγών προκειμένου να αυξηθούν περαιτέρω τα φορολογικά έσοδα και να επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 3% του ΑΕΠ το 2018 αλλά και να εξασφαλισθούν πόροι για τη χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης σε πανελλαδική κλίμακα από το 2018.

Σύμφωνα με τον τόμο των φοροαπαλλαγών που δεύει τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2017:

α) Στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων ισχύουν 118 ρυθμίσεις που προβλέπουν φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις φόρου. Το δημοσιονομικό κόστος όσων από τις ρυθμίσεις αυτές έχουν αποτιμηθεί φθάνει τα 388,79 εκατ. ευρώ.
Από τις ρυθμίσεις που προβλέπουν απαλλαγές ή εκπτώσεις από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ξεχωρίζουν ιδιαίτερα:

Ηέκπτωσητωνιατρικώνκαινοσοκομειακώνδαπανώναπότοφόροεισοδήματος, ηοποίαπροκαλείαπώλειαφορολογικώνεσόδωνύψους 120,64 εκατ. ευρώ.
Ηέκπτωση 1,5% στηνπαρακράτησηφόρουεισοδήματοςαπότουςμισθούςκαιτιςσυντάξεις, ηοποία αφορά 2.935.737 φορολογούμενους και κοστίζει 67,95 εκατ. ευρώ στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Τοειδικόκαθεστώςαυτοτελούςφορολόγησηςτωναμοιβώντωνναυτικών, απότοόποιοευνοούνταισυνολικά 27.318 φορολογούμενοικαιπροκαλείταιαπώλειαφορολογικώνεσόδων ύψους 91,21 εκατ. ευρώ.
Οιαπαλλαγέςαπότηνειδικήεισφοράαλληλεγγύηςκαιτοτέλοςεπιτηδεύματοςαφορούν 98.720 φορολογούμενουςκαικοστίζουν 17 εκατ. ευρώστονΚρατικόΠροϋπολογισμό.
Ηέκπτωσηφόρουτων 200 ευρώπουπαρέχεταισεκάθεφορολογούμενο με αναπηρία 67% και άνω αφορά 193.787 φορολογούμενους και προκαλεί απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 15,18 εκατ. ευρώ.
β) Στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ισχύουν 118 διατάξεις που προβλέπουν φορολογικές απαλλαγές.
Οσες εξ αυτών αποτιμήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι προκαλούν απώλειες φορολογικών εσόδων συνολικού ύψους 699,68 εκατ. ευρώ

γ) Στη φορολογία πλοίων περιλαμβάνονται 34 διατάξεις που προβλέπουν απαλλαγές ή εκπτώσεις από το φόρο εισοδήματος.
δ) Στη νομοθεσία για την επιβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) περιλαμβάνονται 19 διατάξεις που προβλέπουν απαλλαγές. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των απαλλαγών αυτών φθάνει τα 107 εκατ. ευρώ.
ε) Στον Κώδικα του ΦΠΑ περιλαμβάνονται 82 διατάξεις που προβλέπουν απαλλαγές από το φόρο ή εκπτώσεις φόρου. Οι 12 εξ αυτών έχουν ποσοτικοποιηθεί και έχει διαπιστωθεί ότι κοστίζουν στον Κρατικό Προϋπολογισμό πάνω από 1,18 δισ. ευρώ. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται:     

Ηεφαρμογή υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6,5% γιαταβιβλία, τιςεφημερίδες, ταφάρμακα, ταεμβόλιακαιταεισιτήριατωνθεάτρων.
Ο ιμειωμένοι κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ, οι οποίοι από τον περασμένο Ιούνιο ισχύουν μόνο σε 54 νησιά του Αιγαίου και θα καταργηθούν πλήρως από την 1 η-1 -2017.
Ηαπαλλαγή των ταχυδρομικών υπηρεσιών από τον ΦΠΑ.
Η απαλλαγή του εισαγόμενου επενδυτικού χρυσού από τον ΦΠΑ.
Η απαλλαγή των παιγνίων του ΟΠΑΠ και των εταιριών διαδικτυακού στοιχηματισμού από τον ΦΠΑ.

στ) ΣτηνομοθεσίαγιατουςΕιδικούςΦόρουςΚατανάλωσηςισχύουνσήμερα 44 διατάξειςπου προβλέπουν απαλλαγές ή μειωμένους συντελεστές ΕΦΚ (πετρέλαιο θέρμανσης, ναυτιλιακό πετρέλαιο κ.λπ.) Οι διατάξεις αυτές κοστίζουν στον Κρατικό Προϋπολογισμό 1,075 δισ. ευρώ.
ζ) Στις νομοθετικές διατάξεις για τα τέλη ταξινόμησης οχημάτων περιλαμβάνονται 24 ρυθμίσεις που προβλέπουν απαλλαγές από τα τέλη ή μειώσεις τελών. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των ρυθμίσεων αυτών έφθασε τα 105,74 εκατ. ευρώ.
Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού, τα 85,6 εκατ. ευρώ, είναι η απώλεια εσόδων που προκάλεσε η εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης, το οποίο όμως πλέον έχει καταργηθεί, οπότε το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της συγκεκριμένης κατηγορίας φοροαπαλλαγών περιορίζεται πλέον στα 20 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο : «Μπαίνει κόφτης σε εκατοντάδες φοροαπαλλαγές» στην πηγή : ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ J Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΥΠΟΙΚ: Ο ΟΠΑΠ δεν έχει μονοπώλιο στο online ! Τί απαντάει το στην Κομισιόν.

Την ξεκάθαρη απάντηση ότι ο ΟΠΑΠ δεν έχει, ούτε είχε ποτέ, αποκλειστικά  δικαιώματα για τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα στο διαδίκτυο δίνει  το υπουργείο Οικονομικών σε Επιστολή του με ημερομηνία 11/8/2016 που απαντά σε σχετικά ερωτήματα της Κομισιόν, δίνοντας το στίγμα του νέου νόμου που ετοιμάζεται ο οποίος θα αλλάζει τόσο την αδειοδοτική διαδικασία όσο και θα ορίζει τα νέα παιχνίδια που θα ανοίξουν στην αγορά. Πρόκειται για την πρώτη φορά που επισήμως και χωρίς ήξεις αφίξεις η ελληνική Πολιτεία τοποθετείται ξεκάθαρα σε ένα θέμα που τα τελευταία 5 χρόνια έχει δημιουργήσει μια γκρίζα ζώνη στα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο, όπου  συνυπάρχει ένα κατά τον ΟΠΑΠ αποκλειστικό δικαίωμα αλλά και 24 προσωρινές άδειες με δεκάδες εταιρείες που λειτουργούν με έδρα το εξωτερικό.

Η ασάφεια γύρω από το αποκλειστικό δικαίωμα  του ΟΠΑΠ έχει φρενάρει εδώ και χρόνια τη μόνιμη αδειοδότηση, ενώ το 2013 το τότε υπουργείο Οικονομικών, είχε αποπειραθεί, να αναγνωρίσει νομοθετικά το αποκλειστικό δικαίωμα της ΟΠΑΠ, κάτι που τελευταία στιγμή δεν έγινε λόγω της άμεσης και σφοδρής αντίδρασης της Κομισιόν.

 Η τωρινή ξεκάθαρη θέση του  υπουργείου ανοίγει  το δρόμο για μια μόνιμη αδειοδότηση στο διαδίκτυο τόσο σε παιχνίδια τυχαίων αριθμών (RNG) όσο και στο αθλητικό στοίχημα, αυξάνοντας την αξία των νέων αδειών και το πιθανό ενδιαφέρον εταιρειών του κλάδου από όλο τον κόσμο.

Ο ΟΠΑΠ δεν είχε ποτέ αποκλειστικό δικαίωμα στο Διαδίκτυο.

Το υπουργείο στηρίζει τη θέση του σε αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης οι οποίες αποδεικνύουν  ότι η ΟΠΑΠ και πριν την ισχύ του 4002/2011 ουδέποτε είχε το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής και των διαδικτυακών παιγνίων και στοιχημάτων. Κι αυτό γιατί από  τον ίδιο τον  Κανονισμό λειτουργίας της ΟΠΑΠ είχε ρητά εξαιρεθεί η εφαρμογή αυτού επί των παιγνίων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου.

Οι δικαστικές αποφάσεις

Αυτό εξάλλου αναφέρεται και στις αποφάσεις  με  αριθμούς 10586/2011 και 10587/2-1  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) οι οποίες είχαν εκδοθεί μετά από σχετικές δίκες που έκαναν πράκτορες της ΟΠΑΠ  κινούμενοι κατά εταιρειών στοιχημάτων (από τις 24προσωρινά αδειοδοτημένες), σχετικά με το δικαίωμά τους να διαφημίζονται. Στις δίκες αυτές είχε παρέμβει ως  διάδικος και η ΟΠΑΠ ΑΕ με αποτέλεσμα η απόφαση να δεσμεύει και την ΟΠΑΠ.

Ειδικότερα, όπως επαναλαμβάνεται στην Επιστολή του υπουργείο οι δικαστικές αποφάσεις αναφέρουν:«Σε κάθε  όμως περίπτωση η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων στοιχημάτων μέσω διαδικτύου ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου και πρόκειται να ασκηθεί μέσω ειδικά αδειοδοτημένων παρόχων και δεν έχει παραχωρηθεί στην ΟΠΑΠ ΑΕ, όπως οι αιτούντες αβάσιμα ισχυρίζονται.

Ανεξαρτήτως όμως της ως άνω νομοθετικής  ρύθμισης των διαδικτυακών παιγνίων και στοιχημάτων η κυρίως παρεμβαίνουσα ΟΠΑΠ ΑΕ, και πριν την ισχύ του παραπάνω νόμου, ουδέποτε είχε το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής και των διαδικτυακών παιγνίων και στοιχημάτων καθόσον από τον ίδιο τον Κανονισμό λειτουργίας της είχε ρητά εξαιρεθεί η εφαρμογή αυτού επί των παιγνίων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου (άρθρο 3 παρ. 2 του Κανονισμού Οργάνωσης λειτουργίας και Διεξαγωγής των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης της ΟΠΑΠ-ΦΕΚ 390/14-3-2011).

 Ως εκτούτου τόσο οι αιτούντες όσο και η κύρια  παρεμβαίνουσα (ΟΠΑΠ ΑΕ) δεν νομιμοποιούνται να στρέφονται κατά της καθής για τυχόν παραβάσεις του ανωτέρω νόμου (4002/2011) αναφορικά με τη διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων μέσω διαδικτύου  και συνακόλουθα τη διαφήμιση αυτών, καθόσον το δικαίωμα αυτό ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Τι λέει για  το νέο νόμο

Σύμφωνα με την  Επιστολή το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων για την τροποποίηση των διατάξεων του ν. 2002/2011 για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων και ειδικότερα των διατάξεων των άρθρων 25,28 έως και 33 και 45 έως και 52 του ν. 4002/2011 που αφορούν στο φορέα και τη διαδικασία χορήγησης αδειών των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, στις προϋποθέσεις και στους όρους αδειοδότησης, στα παίγνια που θα αδειοδοτηθούν, στις υποχρεώσεις των κατόχων άδειας, θα αυξήσει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα  της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, στις υποχρεώσεις τρίτων εμπλεκομένων προσώπων (όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και πιστωτικά ιδρύματα πληρωμών), στα στοιχεία των παικτών, στα ποσά που οφείλουν να καταβάλουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται,σε σειρά απαγορεύσεων και στα αντίστοιχα πρόστιμα.

Οι υπό επεξεργασία  διατάξεις θα κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αξιολόγηση και έλεγχο συμβατότητας με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης το αργότερο μέχρι τις 30/9/2016, - ημερομηνία που έχει μετακινηθεί ήδη για τις αρχές Οκτώβρη.

Μετά την ολοκλήρωση  της διαδικασίας οι διατάξεις θα ψηφιστούν στη Βουλή.Το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής παιγνίων, σημειώνεται στην επιστολή,  ανήκει στο Δημόσιο, το οποίο δύναται ή να το ασκήσει ή να το παραχωρήσει με κάποιους όρους.

Επισημαίνεται ότι το Ελληνικό  Δημόσιο ασκώντας το δικαίωμά του έχει παραχωρήσει άδειες Καζίνο, το δικαίωμα εγκατάστασης 35.000 παιγνιομηχανημάτων vlt’s και 13 παιχνίδια επίγεια (και μέσω των πρακτορείων και διαδικτυακά) στην ΟΠΑΠ ΑΕ, τα Λαχεία, το Ξυστό και το Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα σε θυγατρικές της ΟΠΑΠ ΑΕ και 24 προσωρινές διαδικτυακές άδειες διεξαγωγής στοιχημάτων. Επίσης διευκρίνισε ότι –προφανώς-δεν πρόκειται να ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων η διάταξη του 2013 για την τροποποίηση των παραγράφων 3,5 και 6 του άρθρου 45 του ν. 4002/2011   (με υπουργό Οικονομικών τον κ. Γ. Στουρνάρα που προσπάθησε να αναγνωρίσει στον ΟΠΑΠ αποκλειστικό δικαίωμα στο διαδίκτυο και να ανοίξει σε αδειοδότηση μόνο τα casino games και το live poker).

Παράλληλα εξετάζεται ο  Κανονισμός διεξαγωγής των παιγνίων που θα αδειοδοτηθούν από την ΕΕΕΠ που είτε θα κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αξιολόγηση και έλεγχο συμβατότητας με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή θα υιοθετηθεί ο κανονισμός άλλης χώρας της ΕΕ όπου έχει ήδη αξιολογηθεί και ελεγχθεί ώστε να αποφευχθεί η διαδικασία. Ο κανονισμός θα κοινοποιηθεί ως τις 30/10/2016.

 

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο : «ΥΠΟΙΚ: Ο ΟΠΑΠ δεν έχει μονοπώλιο στο  online Τί απαντάει στην Κομισιόν» στη πηγή : http://www.ependisinews.gr/ 

Εισπράττουμε λιγότερα αλλά προστατεύουμε τον ΟΠΑΠ !!!

Τουλάχιστον 540  εκ. ευρώ έσοδα από το τέλος παιγνίων του ΟΠΑΠ που καταργείται. Αμφίβολη η είσπραξη 500 εκατ. ευρώ από την αύξηση  του ΦΠΑ. Γιατί φέρεται  αντίθετος στην απόσυρση ο Τ. Αλεξιάδης

Έσοδα  τουλάχιστον  540  εκ  ευρώ  χωρίς  να    αποτρέπει  κανέναν  από  το  κυνήγι  της  τύχης  θα μπορούσε  να  έχει  το  μέτρο  για  την  επιβολή  του  τέλους  των 5  λεπτών  σε  κάθε  στήλη των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ το οποίο αναμένεται να έχει σε λίγες μέρες άδοξο τέλος με την ψήφιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.

Τραγική ειρωνεία είναι τα  έσοδα αυτά υπολείπονται κατά τι και τα έσοδα που αναμένεται  να  έχει  η αύξηση του υψηλού συντελεστή του ΦΠΑ από το 23% στο 24%  (το  ΥΠΟΙΚ περιμένει έσοδα 500 εκ. ευρώ),  που θα επιβαρύνουν οριζόντια πλούσιους  και  φτωχούς  αφού πρόκειται για αύξηση του  βασικού έμμεσου φόρου.  Δεδομένης  μάλιστα της διαπιστωμένης εδώ και δεκαετίες μη καταβολής ΦΠΑ, τα έσοδα αναμένεται να είναι ακόμη λιγότερα. 

Το μέτρο ήρθε στο φως από  την ανάγκη του να  κλείσει η τρύπα   ύψους  περίπου  360  εκ ευρώ  την  οποία  είχε  δημιουργήσει  η  ανάκληση  της  επιβολής  ΦΠΑ 23%  στην  ιδιωτική  εκπαίδευση. Τα νομικά  κωλύματα  όμως   που  προέβαλε   ο   ΟΠΑΠ  με  βάση  την  συμφωνία  πώλησης  του  και  η  απειλή  για  διεκδικήσεις  μέχρι  και 1  δις ευρώ  λόγω  της  καθυστέρησης  λειτουργίας  των ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων (VLTs)  με υπαιτιότητα  του ελληνικού δημοσίου ουσιαστικά ματαίωσε την υλοποίηση του μέτρου εν τη γενέσει του.

Με αυτά τα δεδομένα,  εξηγείται και η αντίδραση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, στην απόσυρση του μέτρου, καθώς όπως αποδεικνύεται, θα πληρώσουν όλοι την αδυναμία του κράτους να επιβάλει μια απόφασή του στον ΟΠΑΠ.

Ο σχεδιασμός του μέτρου,   που καταργείται με το νομοσχέδιο, που βρίσκεται στη Βουλή, βασίζεται  σε  μελέτη  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημοσίων Εσόδων,  η  οποία ξεκίνησε  τον περασμένο  Ιούλιο και ολοκληρώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο με βάση τα στοιχεία ένα μεγάλο μέρος των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ. 

Τα διαθέσιμα στοιχεία ήταν  του  2014  αλλά  με βάση  την  μελέτη  οι  στήλες  που  παίχτηκαν  μέχρι  και   τον  Νοέμβριο  του  2015  ήταν  περίπου  ίσες  σε  αριθμό.     

Με  βάση εκτίμηση που έγινε  από τους συντάκτες της  έρευνας  το Νοέμβριο του 2015 ότι ο αριθμός των στηλών που θα παίζονταν σε όλα τα γνωστά τυχερά παίγνια του ΟΠΑΠ θα ανερχόταν περίπου στο ίδιο επίπεδο και το 2015 και το 2016, που είναι το πρώτο έτος εφαρμογής του μέτρου.

Χαρακτηριστικό  είναι  ότι  στην   μελέτη επισημαίνεται  ότι μια μικρή αύξηση της αξίας της στήλης κάθε τυχερού παιγνίου δεν αναμένεται να επηρεάσει τον αριθμό των παικτών και τη συμμετοχή τους στα τυχερά παίγνια δεδομένου ότι κατά τις περιόδους οικονομικής κρίσης παρατηρείται αύξηση της συμμετοχής στα τυχερά παίγνια.

Σε επίπεδο εσόδων  η  επιβολή του  τέλους των 0,05 ευρώ ανά στήλη τυχερού παιγνίου του ΟΠΑΠ αποδείχθηκε   από τα  διαθέσιμα  στοιχεία  ότι   μπορεί να αποδώσει επιπλέον φορολογικά έσοδα 540 εκατ. ευρώ από το έτος πρώτης εφαρμογής του μέτρου, δηλαδή από το  2016 .

Το  σύνολο  αυτό των  εσόδων  αναλύεται ως εξής:

*Από το "ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ" το Δημόσιο μπορεί να εισπράξει έσοδα άνω των 300 εκατ. ευρώ με την επιβολή  του τέλους των 0,05 ευρώ ανά στήλη.  Οι   στήλες  που  παίχτηκαν  στο   συγκεκριμένο  παιχνίδι   έφτασαν  τα  6.092.764.000,  Συνεπώς  η  επιβολή του τέλους των 0,05 ευρώ σε κάθε στήλη του παιγνίου αυτού  ότι θα μπορούσε να  φέρει  στα  δημόσια  ταμεία 304.638.200 ευρώ

*Από το  ΤΖΟΚΕΡ το Δημόσιο έχει τη δυνατότητα να εισπράξει πάνω από 26 εκατ. ευρώ με την επιβολή του τέλους των 0,05 ευρώ. Οι  στήλες ΤΖΟΚΕΡ που παίχτηκαν το 2014 ήταν  533.350.710, οπότε αν τελικά επιβληθεί σε κάθε στήλη του παιγνίου αυτού το τέλος των 0,05 ευρώ μπορούν να προκύψουν έσοδα ύψους 26.667.535,50 ευρώ.

* Από το  ΛΟΤΤΟ, η είσπραξη εσόδων δεν μπορεί να υπερβεί τα 4,9 εκατ. ευρώ με δεδομένο ότι οι στήλες που παίχτηκαν το 2014 ήταν 97.750.896

* Από το  ΠΡΟΠΟ, τα έσοδα από την επιβολή του τέλους δεν μπορεί να είναι πολλά, διότι οι στήλες που παίχτηκαν ήταν μόλις 14.009.475, οπότε το ποσό που προκύπτει είναι μόλις 700.473,75 ευρώ

* Από το  ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ τα έσοδα που μπορούν να εισπραχθούν δεν ξεπερνούν τα 91.000 ευρώ, καθώς το 2014 παίχτηκαν μόλις 1.805.042 στήλες.

* Από το  ΠΡΟΤΟ, μπορούν να προκύψουν έσοδα ύψους 2,7 εκατ. ευρώ περίπου, αν ληφθεί υπόψη ότι οι στήλες που παίχτηκαν ήταν 55.348.410

* Τα έσοδα  του ΟΠΑΠ κατά το έτος 2015 από το παίγνιο ΚΙΝΟ ανήλθαν σε 2.010.397.000 ευρώ.

Δεδομένου ότι  μία στήλη ΚΙΝΟ έχει τιμή 0,50 ευρώ προκύπτει ότι οι στήλες ΚΙΝΟ που παίχτηκαν το 2014 ανήλθαν σε 4.020.794.000. Συνεπώς, από  την επιβολή του τέλους των 0,05 ευρώ σε κάθε στήλη  του παιγνίου αυτού μπορούν να προκύψουν έσοδα ύψους 201.039.700 ευρώ

Στη μελέτη  σημειώνεται ότι δεν εξετάστηκαν τα παίγνια ΕΧΤRA 5, SUPER 3, Go Lucky, Monitor Games, εξαιτίας έλλειψης στοιχείων. Αν   υπήρχαν  και  αυτά  τα  στοιχεία  ο προϋπολογισμός  των εσόδων  θα  ήταν  ακόμη  μεγαλύτερος  από  τα 540  εκ ευρώ  Επίσης, αναφέρεται ότι το τέλος των 0,05 ευρώ θα πρέπει να επιβληθεί και στα παίγνια του ΟΠΑΠ που παίζονται μέσω της ηλεκτρονικής  πλατφόρμας κι ότι θα πρέπει να εξετασθεί η επιβολή αντίστοιχου φόρου και στις λοιπές ηλεκτρονικές πλατφόρμες μέσω διαδικτύου για την αποφυγή φαινομένων άνισου ανταγωνισμού.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: «Εισπράττουμε λιγότερα αλλά προστατεύουμε τον ΟΠΑΠ» στην πηγή : news247.gr γράφει ο Τάσος Δασόπουλος  

Έρχεται ο φόρος στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ ! Ενεργοποιούνται οι αυξήσεις από την Πρωτοχρονιά
Ποδαρικό με νέους φόρους σε παιχνίδια ΟΠΑΠ, κρασί
 Οσοι θελήσουν να δοκιμάσουν την τύχη τους στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ από την Πρωτοχρονιά θα κληθούν να εισφέρουν τον οβολό τους για την αύξηση των φορολογικών εσόδων. Το ίδιο ισχύει και για όσους αγοράσουν κρασί, εισαγόμενο ή ντόπιο.
Χθες δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η εγκύκλιος της ΓΓΔΕ με την οποία ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 η επιβολή τέλους πέντε λεπτών του ευρώ ανά στήλη σε κάθε τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ ενώ έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 20 λεπτών ανά λίτρο κρασιού, επίσης από την Πρωτοχρονιά.
Το ποδαρικό γίνεται με σχετικά μικρές επιβαρύνσεις για τους φορολογουμένους, οι οποίες όμως έχουν εγείρει μεγάλες αντιδράσεις τόσο από τους πράκτορες της ΟΠΑΠ και την επιχείρηση όσο και από τους οινοπαραγωγούς.
Σε ετήσια βάση, η επιβολή ΕΦΚ στο κρασί αναμένεται - σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών - να επιβαρύνει την εγχώρια κατανάλωση με 55 εκατ. ευρώ, όσα δηλαδή είναι τα προβλεπόμενα πρόσθετα έσοδα για το Δημόσιο, ενώ από την επιβολή ειδικού τέλους στα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά έσοδα της τάξεως των 350 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Τα δύο αυτά μέτρα ελήφθησαν ως ισοδύναμα για την κατάργηση της διάταξης νόμου η onoiu ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούλιο και καθιέρωνε την επιβολή ΦΠΑ σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και φροντιστήρια.
Παρότι ο ΦΠΑ στην εκπαίδευση καταργήθηκε, τα βάσανα για τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων και φροντιστηρίων οι οποίοι έσπευσαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του νόμου ακόμα δεν έχουν τελειώσει.
Από την 1η Ιανουαρίου 2016 ενεργοποιείται η επιβολή τέλους πέντε λεπτών του ευρώ ανά στήλη σε κάθε τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο :" Ποδαρικό με νέους φόρους σε παιχνίδια ΟΠΑΠ, κρασί" στην πηγή τα ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗ
Σε νέες περιπέτειες η τεκμαρτή απαλλαγή των πρακτορείων

Η 

Η ΤΡΟΙΚΑ απαιτεί να έρθει  νωρίτερα η ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων από τα φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να εισρέουν νωρίτερα και τα έσοδα στα δημόσια ταμεία.
Ειδικότερα, θέλει να νομοθετηθεί η 30ή Απριλίου ως  καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ίων δηλώσεων και να θεσπιστεί ότι ο υπουργός Οικονομικών δεν θα έχει το δικαίωμα να δίνει παρατάσεις (αφήνουν ανοικτό για τα δυο πρώτα χρόνια να χορηγείται παράταση ενός μηνός). Σήμερα, η καταληκτική ημερομηνία είναι (βάσει  νόμου) η 30ή Ιουνίου, αλλά εφέτος δόθηκαν δυο παρατάσεις έως τις 26 Αυγούστου.
Απαιτεί, επίσης, να καταργηθεί  η έκπτωση 2% στην εφάπαξ πληρωμή του φόρου, αλλά δέχεται να διατηρηθούν οι τρεις διμηνιαίες δόσεις. Ταυτόχρονα, ζητεί να καταργηθεί η έκπτωση χωρίς δικαιολογητικά για τους πράκτορες  του ΟΠΑΠ.
Αμετακίνητοι στις θέσεις τους  είναι οι δανειστές και για δυο ακόμη βασικά ζητήματα:

Στην ενσωμάτωση από εφέτος της έκτακτης εισφοράς στην κλίμακα της φορολογίας εισοδήματος. Αυτό θα επιφέρει σημαντικές δυσμενείς αλλαγές για τα εκατομμύρια των φορολογουμένων, καθώς θα υπάρξουν νέες  κλίμακες.
Στη  διατήρηση ως έχει του ΕΝΦΙΑ, προκειμένου να εισπραχθούν από 2,65 δισ. ευρώ το 2015 και το 2016.  Η τρόικα έχει διαμηνύσει στο υπουργείο Οικονομικών ότι δεν υπάρχει εφέτος το χρονικό περιθώριο για τις μικρές έστω βελτιώσεις (π.χ.
για μικρή ακίνητη περιόυσία), στις οποίες σκέπτεται να προχωρήσει η ηγεσία του υπουργείου, χωρίς να θίξει το τελικό αποτέλεσμα των εσόδων.  Η ελληνική πλευρά, αναφέρουν παράγοντες του οικονομικού επιτελείου, «το πολεμά έως και σήμερα»! 

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο : «Νέες αξιώσεις - ΣΩΚ των δανειστών» στην πηγή : ΑΓΟΡΑ

Την παραίτηση του από τη θέση του προέδρου της (ΕΕΕΠ) υπέβαλε χθές ο κ. Ευγένιος Γιαννακόπουλος.

Την παραίτηση του από τη θέση του προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου των Παιγνίων (ΕΕΕΠ) υπέβαλε χθές  ο κ. Ευγένιος Γιαννακόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Γιαννακόπουλος υπέβαλε την παραίτηση του στον υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη, ενώ τη θέση ίου προορίζεται να καταλάβει ο κ. Γιώργο$ Μιχελής.
Ο τελευταίος διεκδίκησε ανεπιτυχώς  τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας. Η τοποθέτηση, ωστόσο, δεν  προχώρησε λόγω ενστάσεων που διατύπωσε η ΕΚΤ.

Ο κ. Γιαννακόπουλος ήταν ο πρώτος  πρόεδρος της ΕΕΕΠ

. Θεωρήθηκε επιτυχημένος στο έργο του, δεδομένου ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η ΕΕΕΠ αποτέλεσε αυστηρό επόπτη των τυχερών παιγνίων στη χώρα μας.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο : «Παραίτηση Γιαννακόπουλου» στην πηγή : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Στουρνάρας: Πολλαπλά οφέλη για το Δημόσιο από την πώληση του ΟΠΑΠ

Έκλεισε η συμφωνία μεταξύ του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και του ελληνοτσεχικού fund Emma Delta, που ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος για την εξαγορά ποσοστού του ΟΠΑΠ.
Νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη, συνεδρίασε το ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να εξετάσουν τη νέα, αναθεωρημένη προς τα πάνω, προσφορά της
Emma Delta
Πετυχημένη χαρακτήρισε τη συμφωνία ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας.
Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή του, δηλώνει τα εξής:
«Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα η πρώτη μεγάλη αποκρατικοποίηση που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας.
Τα οφέλη για το ελληνικό Δημόσιο είναι πολλαπλά, αφού αποδεικνύεται η εμπιστοσύνη των επενδυτικών κεφαλαίων στην ελληνική Οικονομία και ταυτόχρονα εξασφαλίζονται για πρώτη φορά, πέραν του τιμήματος και έσοδα από φόρους 30% επί των μικτών κερδών που θα μπαίνουν κάθε χρόνο στο δημόσιο ταμείο.
Το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων θα συνεχιστεί από την κυβέρνηση με αποφασιστικότητα, προκειμένου, να επισπευσθεί η έξοδος της χώρας από την κρίση με τους ταχύτερους δυνατούς χρόνους και επωφελέστερους όρους για την εθνική μας οικονομία».

Από την πλευρά του, σε σχετική δήλωση, ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει τη συμφωνία «σχεδιαζόμενο ξεπούλημα».
Αναλυτικά η δήλωση από κάτω:
«Το σχεδιαζόμενο ξεπούλημα του διαχρονικά κερδοφόρου οργανισμού του ΟΠΑΠ συνιστά μείζον σκάνδαλο που ζημιώνει το ελληνικό δημόσιο και τους Έλληνες πολίτες», αναφέρει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον ΟΠΑΠ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «διαγωνισμό παρωδία για την πώλησή του», που κατέληξε «σε μια εξευτελιστική προσφορά από έναν υποψήφιο αγοραστή, καταδεικνύει στο έπακρο ότι η δημόσια περιουσία δεν πωλείται απλώς, αλλά χαρίζεται σε «ημέτερους».
 
Ο ΟΠΑΠ αποτελεί περιουσία του ελληνικού λαού και πρέπει να παραμείνει τέτοια, με τα κέρδη του να κατευθύνονται προς τα ασφαλιστικά ταμεία που καταρρέουν από τη μνημονιακή πολιτική, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνει ότι η ανάπτυξη και η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας δεν μπορούν να γίνουν πάνω στα ερείπια των ιδιωτικοποιήσεων.

«Οι δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει να αποτελέσουν παράγοντα ανάπτυξης για τη χώρα, προσέλκυσης επενδύσεων και δημιουργίας θέσεων εργασίας και όχι να δοθούν πεσκέσι σε κομματικούς φίλους», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.


Διαβάστε το άρθρο: “ Στουρνάρας: Πολλαπλά οφέλη για το Δημόσιο από την πώληση του ΟΠΑΠστην πηγή: ΣΚΑΙ  

ΥΠΟΙΚ: Πολλαπλά κερδισμένο το Δημόσιο από τον ΟΠΑΠ

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών:

«Οι οικονομολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ ζουν στον κόσμο τους. Φτιάχνουν δικά τους σενάρια και καλούν τους οπαδούς τους να τα πιστέψουν. Όμως, η πραγματικότητα τους διαψεύδει καθημερινά.

Στην περίπτωση του ΟΠΑΠ προκαλούν τον λαό με ανυπόστατα ψεύδη. Η διαδικασία πώλησης ήταν η διαφανέστερη που έγινε ποτέ. Επί τέσσερις μήνες, τα στοιχεία της εταιρίας ήταν απολύτως προσιτά σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

» Το 10ετές πλάνο της εταιρίας αναρτήθηκε στο Internet, οι συμμετέχουσες εταιρίες είχαν ανεξάρτητους συμβούλους, εκατοντάδες άνθρωποι δούλεψαν και από τις δύο πλευρές, δεν υπήρξε ούτε ένα παράπονο για έλλειψη στοιχείων. Ανεξάρτητοι εκτιμητές αποτίμησαν όλες τις συνθήκες εξέλιξης του ΟΠΑΠ στο μέλλον. Όλα όσα έπρεπε να ληφθούν υπόψη ήταν στο Internet, στις ερμηνευτικές απαντήσεις τόσο της εταιρίας όσο και του ΤΑΙΠΕΔ.

» Τελικά, πρέπει να καταλάβουν στον ΣΥΡΙΖΑ ότι οι τιμές στην αγορά δεν καθορίζονται από τις επιθυμίες τους, αλλά από τους κανόνες της αγοράς. Και οι κανόνες αυτοί τηρήθηκαν στο ακέραιο από το ΤΑΙΠΕΔ, όπως φαίνεται από την επιτυχή πορεία μέχρι τώρα.

» Από την αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ, το Δημόσιο βγαίνει πολλαπλά κερδισμένο. Εισπράττει το τίμημα της αποκρατικοποίησης με τη θέσπιση ειδικού φορολογικού καθεστώτος, 30% επί των μεικτών κερδών. Όχι μόνο αναπληρώνει την απώλεια των εσόδων που έχει το Δημόσιο, από το μέρισμα που θα εισέπραττε, αλλά δημιουργεί και επιπρόσθετα έσοδα.

» Για τη χρήση του 2012, το Δημόσιο θα εισπράξει, το Μάιο του 2013, 112 εκατ. ευρώ φόρο και 62 εκατ. ευρώ μέρισμα από το 34% που κατέχει. Για το 2013, με το ειδικό φορολογικό καθεστώς, εισέπραξε ήδη φόρο 85 εκατ. ευρώ ΜΟΝΟ για το πρώτο τρίμηνο!

» Αυτή η απλή αριθμητική δεν έχει βέβαια καμία σχέση με τα μοντέλα Βόρειας Κορέας. Και ασφαλώς ο λαϊκισμός και η οπισθοδρομική κρατικιστική αντίληψη έχουν τα όριά τους».

Διαβάστε το άρθρο: «Πολλαπλά κερδισμένο το Δημόσιο από την πώληση του ΟΠΑΠ» λέει το υπ. Οικονομικών, στην πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

ΟΠΑΠ: Τον πάντρεψαν με το ζόρι πριν τον πουλήσουν

Ενημέρωση από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα αναφορικά με τη στάση του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων στην τελευταία γενική συνέλευση της ΟΠΑΠ ΑΕ,με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν σε σχέση με τον διαγωνισμό για την ανάδειξη τεχνολογικού παρόχου στον Οργανισμό και για την επίμαχη σύμβαση με την Intralot... εν όψει της αποκρατικοποίησης της ΟΠΑΠ, ζητά η Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ντόρα Μπακογιάννη.

Η κ. Μπακογιάννη ζητά επίσης να γίνει γνωστό κατά πόσο η κυβέρνηση ήταν σύμφωνη με τη στάση του Ταμείου και ερωτά “για ποιο λόγο παρατηρείται τέτοια σπουδή να προκύψει ανάδοχος και να υπογραφεί η σύμβαση λίγες μέρες πριν από την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης του Οργανισμού;

Το πλήρες κείμενο της επερώτησης της κ. Μπακογιάννη έχει ως εξής:

“Λίγες ημέρες πριν υποβληθούν δεσμευτικές προσφορές για την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ Α.Ε., ανακύπτει ζήτημα σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης ύψους 108,8 εκατομμύριων Ευρώ (συν ΦΠΑ) με την Intralot Α.Ε. που αφορά στην προμήθεια νέου λειτουργικού συστήματος και την παροχή τεχνικής υποστήριξης και εξοπλισμού. Εξέλιξη που δεσμεύει τον Οργανισμό τουλάχιστον για την επόμενη 5ετία.

Η διοίκηση του ΟΠΑΠ Α.Ε., αλλά και αυτή του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη διάρκεια της 7ης έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων του ΟΠΑΠ Α.Ε. της 6/04/2013 υιοθέτησαν επιλογές που προκαλούν ερωτήματα.

Ειδικότερα:

1. Στη γενική συνέλευση που συμμετείχε το 37,86% των μετόχων, εγκρίθηκε η σύμβαση με την Intralot Α.Ε.. Η θετική έγκριση δόθηκε πρακτικά από το 26,8 % του συνόλου των μετόχων του Οργανισμού (με 85.576.017 μετοχές σε σύνολο μετοχών 319.000.000).

2. Το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. αν και είναι ο βασικός μέτοχος, δήλωσε ότι «δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει τους όρους του φερομένου προς έγκριση σχεδίου σύμβασης» και «παρίσταται αλλά δεν ψηφίζει υπέρ ή κατά της λήψης απόφασης για το εν λόγω θέμα». Έκπληξη προκαλεί ότι το Ταμείο παρέστη μόνο με το 3,13% των μετοχών αντί του 33% που κατέχει, ενώ προ δέκα ημερών στην προηγούμενη γενική συνέλευση, είχε συμμετάσχει με το σύνολο του ποσοστού του. Επισημαίνεται ότι ο εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ στο Δ.Σ. του ΟΠΑΠ Α.Ε. όταν ετέθη το θέμα της έγκρισης της σύμβασης ψήφισε θετικά.

Σύμφωνα με όσα δημοσιεύτηκαν στα ΜΜΕ, από την ενημέρωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ Α.Ε. κ. Κ. Λουρόπουλου, προκύπτει ότι η υπογραφή σύμβασης οδηγεί σε ένα πλαίσιο συνεργασίας ΟΠΑΠ-Intralot για τα επόμενα χρόνια, το οποίο τελικά υπερβαίνει σημαντικά το ύψος των 108,8 εκατομμυρίων Ευρώ που εμφανίζεται στη σύμβαση και περιλαμβάνει:

- Σύμβαση υλοποίησης για το νέο κεντρικό σύστημα που θα έχει διάρκεια επτά μηνών από την υπογραφή της, έναντι τιμήματος 29,5 εκατομμυρίων Ευρώ (συν ΦΠΑ).

- Σύμβαση υποστήριξης για τη λειτουργία του νέου συστήματος συνολικής διάρκειας 5 ετών ( 3ετής παροχή υπηρεσιών και 18 μήνες υποστήριξη στο τέλος της σύμβασης) έναντι 79,25 εκατομμυρίων Ευρώ (συν ΦΠΑ). Οι αμοιβές θα καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις.

- Εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας του 2011 για τη συντήρηση των τερματικών, με αμοιβή για την υποχρεωτική περίοδο των δύο ετών 46 εκατομμυρίων Ευρώ. Για τις υπηρεσίες αυτές προβλέπονται δυνητικά και τρεις μονοετείς ανανεώσεις των συγκεκριμένων συμβάσεων.

Μετά την απόφαση της γενικής συνέλευσης, αν το Δ.Σ. του ΟΠΑΠ Α.Ε. προχωρήσει στη διαδικασία υπογραφής της επίμαχης σύμβασης με την Intralot Α.Ε. πριν από την ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού, παρεμβαίνει με μη θεμιτό τρόπο στην πορεία της αποκρατικοποίησης Και αυτό γιατί η Intralot Α.Ε. που συμμετέχει στη διαδικασία αποκρατικοποίησης , δεδομένης και της μακροχρόνιας και πολύπλοκης σχέσης με διάφορες συμβάσεις και συνεργασίες εξαγορών , αποκτά πλεονεκτήματα.

Όπως προκύπτει από τις επίσημες ανακοινώσεις του ΟΠΑΠ Α.Ε. σε ανύποπτο χρόνο, η λειτουργία του Οργανισμού καλύπτεται πλήρως από τις υφιστάμενες συμβάσεις που είναι σε ισχύ και έχει ήδη συνάψει ο Οργανισμός με την εταιρεία Intralot Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών του μέχρι 31/12/2016. Το γεγονός αυτό δεν δικαιολογεί τη σπουδή που επιδεικνύεται να υπάρξει απόφαση για την έγκριση της σύμβασης και να ξεκινήσει η διαδικασία υπογραφής σύμβασης από το σημερινό Δ.Σ. του ΟΠΑΠ Α.Ε. μία μόλις, εβδομάδα πριν από την 17η Απριλίου, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών από τους ενδιαφερόμενους.

Η πορεία και η επιτυχία του προγράμματος των αποκρατικοποιήσεων, είναι καθοριστικής σημασίας όχι μόνο για τη δημοσιονομική εξυγίανση της οικονομίας, αλλά κυρίως για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας και την ανασυγκρότηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Αυτό θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διαφάνεια, την ισονομία και την αντικειμενικότητα για τις διαδικασίες πώλησης και από τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία των προσώπων, φυσικών και νομικών, που θα αναδειχθούν από αυτές.

Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός Οικονομικών:

1. Γιατί τελικώς η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ παρέστη και ψήφισε αυτό που αποφάσισε το Δ.Σ. του να ψηφίσει ( στάση αποχής) μόνο με το 3,13% και όχι με το σύνολο του 33% των μετοχών που κατέχει με αποτέλεσμα να υπάρξει θετική απόφαση με μικρότερο ποσοστό επί του συνόλου των μετοχών (26,8%) απ΄ αυτό που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ;

2. Πότε και με ποια διαδικασία αποφάσισε το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ να ακολουθήσει αυτή την τακτική;

3. Γνώριζε ο κ. Υπουργός και η κυβέρνηση ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα παραστεί μόνο με το 3,13% των μετοχών του στη γενική συνέλευση της 6/04/2013 ενώ στην προηγούμενη, πριν από δέκα μέρες, συμμετείχε με το σύνολο του ποσοστού του; Συμφωνεί η κυβέρνηση με αυτή την πρακτική και πως εκτιμά τα αποτελέσματα που προέκυψαν;

4. Θεωρεί ότι οι επιλογές αυτές του Δ.Σ. του ΟΠΑΠ Α.Ε και του ΤΑΙΠΕΔ μπορούν να επηρεάσουν τις ισορροπίες στη διαδικασία αποκρατικοποίησης του οργανισμού, και να οδηγήσουν σε χαμηλότερο τίμημα;

5. Πόσα χρόνια έχει καθυστερήσει αυτή η διαγωνιστική διαδικασία για το νέο λειτουργικό πρόγραμμα και το νέο τεχνολογικό πάροχο, και για ποιο λόγο παρατηρείται τέτοια σπουδή να προκύψει ανάδοχος και να υπογραφεί η σύμβαση λίγες μέρες πριν από την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης του Οργανισμού;

6. Συμφωνεί ο κ.Υπουργός και η κυβέρνηση να ξεκινήσει η διαδικασία υπογραφής της επίμαχης σύμβασης από το Δ.Σ. του Οργανισμού πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης;”

Διαβάστε το άρθρο «ΟΠΑΠ: Τον πάντρεψαν με το ζόρι πριν τον πουλήσουν» στην πηγή:capital

ΥΠΟΙΚ : Καλή θέληση αλλά ... και αδιέξοδο

Η δεύτερη μέρα της απεργίας διαρκείας των Πρακτόρων ΟΠΑΠ κρίνεται ακόμα πιο επιτυχημένη από την πρώτη, της Δευτέρας

7 Ιανουαρίου.

 Σήμερα άνοιξαν λιγότερα πρακτορεία, κλείνοντας ακόμα και κάποια από αυτά που παραδοσιακά δεν ακολουθούν στις απεργίες.

Ομοψυχία επικρατεί στις τάξεις των Πρακτόρων ΟΠΑΠ που είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν την απεργία τους, αλλά οι συζητήσει του προεδρείου της ΠΟΕΠΠΠ με το υπουργείο Οικονομικών έχουν μπλοκάρει για τα καλά .Κατανοεί το πρόβλημα ο κ Στουρνάρας, αλλά για την αναστολή του μέτρου της φορολόγησης των κερδών από το πρώτο ευρώ απαιτείται έγκριση από την Κοινότητα! Η Ελλάδα, με τις αλχημείες που χρησιμοποίησε στη νομοθέτηση των τυχερών παιχνιδιών, έβαλε μόνη της το κεφάλι στην., καρμανιόλα.

Γράφαμε στις 27/7/2012: «Το ΟΠΑΠ κεντρικό μοντέλο του νόμου 4002/2011 κατάφερε εν πολλοίς να στοχοποιήσει την ΟΠΑΠ Α.Ε. σε κοινοτικά όργανα και τροϊκανους, καθώς την έχει κατατάξει στην κορυφή του μενού των αποκρατικοποιήσεων».
Ήρθε η εξίσωση των φόρων σε έδαφος και διαδίκτυο να επιβεβαιώσει τους φόβους μας.

Πίσω στον χρόνο...

Διαπιστώναμε 5 Μαΐου 2012: «Χάσαμε μια πολύτιμη τριετία στην οποία οι κρατικοί αφέντες μας έπαιζαν τις... κουμπάρες γύρω από τη ρύθμιση της Ελληνικής Αγοράς Τυχερών Παιγνίων' και είχαν σαν αποτέλεσμά τους οι πολλαπλές τρύπες στο... νερό».
Είχαμε «μπλέξει» εδώ και χρόνια.

Γράφαμε στις 12 Απριλίου 2012: «Ένα μονοπωλιακό μοντέλο με πτωτική πορεία τζίρων (άσχετα με την οικονομική κρίση) θεωρείται από μόνο του σε σωστή κατεύθυνση για το υπερασπιστικό μοντέλο που ακολουθείται από τις ελληνικές κυβερνήσεις στις συχνές κοινοτικές αντιδράσεις». Αυτό που βλέπουμε να υλοποιείται σήμερα είναι προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

«Καμπανάκια»

21/2/2012: Οι πολιτικοί μας με τον 4002/2011 κατάφεραν και έκαναν δύο τρύπες: Μία στο... νερό. όσον αφορά τη ρύθμιση της αγοράς, αλλά και μία (τεράστια) στα τείχη του παιχνιδιού στο έδαφος.

9/1/2012: Κομβικό λάθος του νόμου 4002/2011 ότι στο θέμα τυχερά παιχνίδια δημιουργεί διαχωρισμό παιχνιδιού στο έδαφος και στο διαδίκτυο.
Ένας ισχυρός νόμος που φιλοδοξεί να είναι αδιάβλητος σε θέματα ανταγωνισμού πρέπει και να απαλλαχτεί από πρακτικής ενίσχυσης συμφερόντων μέσα από «παραθυράκια»...
Και για τη φορολογία των κερδών γράφαμε: Μέγα λάθος το (αδιευκρίνιστο) 10% του φόρου που αφορά τα κέρδη του παίκτη που ποντάρει στο διαδίκτυο. Είναι διαχωρισμός σε σχέση με τη φορολογία των παιχνιδιών στο έδαφος, κάτι που αποτελεί εξαίρεση και δεν μπορεί να σταθεί.

Δυστυχώς, ένα χρόνο μετά, φτάσαμε στο αδιέξοδο των... διαδικασιών που επέλεξαν οι κυβερνώντες.

Τα επαναλαμβανόμενα λάθη που έχουν γίνει από τις ελληνικές κυβερνήσεις στο θέμα των τυχερών παιχνιδιών μάς οδήγησαν στο σημερινό απόλυτο αδιέξοδο.

Το αίτημα των Πρακτόρων ΟΠΑΠ για τη φορολογία των κερδών με 10% πρέπει να προσαρμοστεί άμεσα στα υπάρχοντα εμπόδια. Ίσως μόνη λύση προς κατεύθυνση με ισχυρές βάσεις είναι να ζητήσουν τη συνολική αλλαγή του 4002/2011.

Διαβάστε το άρθρο «Καλή θέληση αλλά και αδιέξοδο» στην πηγή: LIVE SPORT του Γιώργου Ριζεάκου

Επείγουσα συνάντηση με το ΥΠΟΙΚ για τη φορολόγηση παιχνιδιών

Επείγουσα συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ζητά το Επαγγελματικό Επιμελητήριο

 

Θεσσαλονίκης προκειμένου να συζητήσει την ορθότητα του μέτρου της φορολόγησης των κερδών από τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ από το πρώτο ευρώ, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου. 

Το ΕΕΘ πιστεύει ότι υπάρχουν τεκμηριωμένες προτάσεις, που εξασφαλίζουν την είσπραξη από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου των προϋπολογισθέντων εσόδων, χωρίς να υπάρχει καμία αναστάτωση στην αγορά. Γι’ αυτό προτείνει στη συνάντηση να συμμετάσχουν τόσο οι συλλογικοί φορείς των πρακτόρων του ΟΠΑΠ, όσο και ο ίδιος ο ΟΠΑΠ. 

Στην επιστολή που απέστειλε στο υπουργείο Οικονομικών το ΕΕΘ θυμίζει ακόμη ότι τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ στην Κύπρο φορολογούνται με ποσοστό 20% για κέρδη άνω των 5000 ευρώ, κάτι που δίνει κίνητρο στους καταναλωτές για να συμμετέχουν σε αυτά μεγιστοποιώντας τόσο τον τζίρο και τα κέρδη της εταιρίας, όσο και τα έσοδα του κράτους.

Διαβάστε το άρθρο «ΕΕΘ: Ζητά συνάντηση με τον ΥΠΟΙΚ για τη φορολόγηση των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ» στην Πηγή:www.capital.gr

Φοροδιαφυγή με τις «ευλογίες» της κυβέρνησης

Καυτά ερωτήματα προς το υπουργείο Οικονομικών και τις διωκτικές αρχές για το «όργιο» φοροδιαφυγής και την απώλεια εκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό δημόσιο και τον ΟΠΑΠ από την ανεξέλεγκτη δράση και διαφήμιση στοιχηματικών εταιριών.

Την ώρα που εκατομμύρια Έλληνες πολίτες έχουν μπει στο μάτι του... κυκλώνα των δυσβάσταχτων μέτρων του Μνημονίου 3 και προσαρμόζουν τη ζωή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τρόικας και των νομοθετημένων επιταγών της, φαίνεται ότι το ελληνικό κράτος εξακολουθεί να κλείνει το μάτι... πονηρά, σε μια μεγάλη μερίδα Μ.Μ.Ε. και επιχειρηματιών που εδώ και ένα χρόνο περίπου και με επιδεικτικό τρόπο παραβλέπουν ή καταστρατηγούν τις διατάξεις του νόμου 4002/2011 περί αδειοδότησης, φορολόγησης και διαφήμισης των στοιχηματικών εταιριών στην ελληνική επικράτεια.

Η φοροδιαφυγή από αυτή την ανεξέλεγκτη δράση των στοιχηματικών εταιριών που δεν έχουν υπαχθεί στο μεταβατικό καθεστώς αδειοδότησης της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του Ν.4002/2011 είναι τέτοια που πραγματικά θα μπορούσε από την καταπολέμησή της και μόνο, το υπουργείο Οικονομικών, να συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση του δημοσίου χρέους και την ελάφρυνση των οικονομικά αδυνάτων κοινωνικών στρωμάτων αυτής της χώρας. Για τα τεράστια διαφυγόντα κέρδη της ΟΠΑΠ Α.Ε.; Ούτε λόγος! Μάλλον κάποιοι έχουν επιλέξει να «ξεπουλήσουν» τον Οργανισμό πριν την ώρα του…

Και όμως... Με ένα παράξενο καθεστώς «ανοχής», τίποτα απολύτως δεν έχει κινηθεί ουσιαστικά στο κομμάτι της επιβολής κυρώσεων προς εκείνους που αποδεδειγμένα παρανομούν και φοροδιαφεύγουν μπροστά στα «μάτια» των διωκτικών αρχών. Είναι δε άξιον απορίας το ότι χρειάστηκε να παρέλθουν έντεκα ολόκληροι μήνες από τη σύσταση της θεσμοθετημένης με τον πρόσφατο Νόμο του 2011 αρμόδιας αρχής, της Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), μόνο και μόνο για να εκδώσει μια ανακοίνωση περί ανάληψης καθηκόντων άσκησης των αρμοδιοτήτων της και για να προειδοποιήσει για επιβολή κυρώσεων!

Στοιχηματικές εταιρίες που δεν έχουν υπαχθεί στο μεταβατικό καθεστώς φορολόγησης από το ελληνικό κράτος, εξακολουθούν να πληρώνουν αδρά και σε πολλές περιπτώσεις «μαύρα χρήματα», για να προσελκύουν συνεχώς πελάτες μέσα από διαφημίσεις σε αθλητικά sites και όχι μόνο. Αποτελούν, μάλιστα, για πολλά ειδησεογραφικά sites τη μοναδική πηγή εσόδων τους, κάτι που δημιουργεί σχέσεις αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι εκείνων που σεβόμενοι τους νόμους του ελληνικού κράτους, έχουν επιλέξει τον αποκλεισμό αυτής της πηγής παράνομων εσόδων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 απευθύνεται και έχει πεδίο εφαρμογής σε εταιρείες που κατά τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου ήταν ήδη αδειοδοτημένες σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρείχαν εκεί νόμιμα τις υπηρεσίες τους. Αυτές μόνο οι εταιρείες, κι εφόσον υπαχθούν στο ελληνικό φορολογικό καθεστώς, μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες στοιχημάτων. Συνεπώς, εταιρείες που συστήθηκαν μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού ή που δεν είχαν άδεια σε χώρα της Ε.Ε. κατά το χρόνο αυτό, εξ ορισμού αποκλείονται από τις εταιρείες που μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στη χώρα μας κατά το μεταβατικό καθεστώς μέχρι την οριστική αδειοδότηση.

Γι' αυτό και τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι κυβερνητικοί φορείς του υπουργείου Οικονομικών, αλλά και οι διωκτικές αρχές, καθώς και η Ε.Ε.Ε.Π. είναι πολλά και η αναγκαιότητα να υπάρξουν πειστικές απαντήσεις και δραστικές παρεμβάσεις, άμεση:

- Σκοπεύει το Υπουργείο Οικονομικών να πάρει δημόσια μια θέση και να ξεκαθαρίσει γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος που τιμωρεί την διαφήμιση σε ελληνικά Μ.Μ.Ε στοιχηματικών εταιριών που δεν έχουν υπαχθεί στο μεταβατικό καθεστώς, καθώς και ο νόμος που απαγορεύει τις τραπεζικές συναλλαγές με τέτοιες εταιρείες;

- Οι εταιρείες που το Υπουργείο Οικονομικών συμπεριέλαβε στον κατάλογο των επιχειρήσεων που υπήχθησαν στο καθεστώς της μεταβατικής περιόδου πληρούν όντως τις προϋποθέσεις της παραγράφου 12 του άρθρου 50 Ν. 4002/2011;

- Σκοπεύει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και αν ναι, με ποιο καθεστώς και πότε, να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο προς εκείνες τις ιστοσελίδες και τα άλλα Μ.Μ.Ε. που παραβιάζοντας ρητά και προκλητικά τους νόμους, εξακολουθούν να «ζουν» από τη διαφήμιση παράνομων στοιχηματικών εταιριών;

- Σε ποιο στάδιο βρίσκεται, η έρευνα των διωκτικών αρχών μετά από την προ μηνών μαζική παρέμβαση της ΟΠΑΠ Α.Ε. και την αποστολή εξωδίκων προς τις ιστοσελίδες που διαφημίζουν στοιχηματικές εταιρίες;

- Είναι δυνατόν, το ίδιο κράτος που κόβει μισθούς και συντάξεις να κλείνει τα μάτια σε μια απώλεια εσόδων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ ικανή να παίξει σημαντικότατο ρόλο σε ετήσια βάση, προκειμένου να μπουν στα ελληνικά ταμεία χρήματα που μέχρι και σήμερα τα καρπώνονταν οι παράνομες στοιχηματικές εταιρίες με τζίρους δισεκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να αποδίδουν φόρους ούτε ενός ευρώ;

- Μήπως η αδράνεια να εφαρμοστεί ο νόμος που θα απέφερε τεράστια κέρδη στον ΟΠΑΠ εντάσσεται σε μια γενικότερη πολιτική απαξίωσής του πριν το ξεπούλημα;

Αναμένοντας τις απαντήσεις…

Διαβάστε το άρθρο: Φοροδιαφυγή και αθέμιτος ανταγωνισμός με τις… «ευλογίες» της κυβέρνησης, στην πηγή: insports.gr

Ποιός ελέγχει τον ΟΠΑΠ; Η κυβέρνηση ή ο Βενιζέλος;

Αν το λουρί το υποθέτουμε ,αυτό που αναζητούμε είναι το ξένο σκύλο που πιθανώς να τρέφεται…Η πρόσφατη απόφαση

(ή μη απόφαση) της διοίκησης της ΟΠΑΠ να ακυρώσει τη διαδικασία επικύρωσης της νέας σύμβασης κλιμακωτής προμήθειας των πρακτόρων που θα ενίσχυε τις πωλήσεις και τη θέση του.....οργανισμού δημιούργησε απορίες και εντάσεις .

Η νέα σύμβαση θα ενίσχυε τις πωλήσεις του οργανισμού ικανοποιώντας αιτήματα τόσο των πρακτόρων αλλά και των πελατών της ΟΠΑΠ αφού σύμφωνα με δηλώσεις των πρακτόρων θα επέτρεπε στον οργανισμό να προσφέρει καλύτερες αποδόσεις ,περισσότερα “μονά” και ”live bet” παιχνίδια στο κουπόνι του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ άλλα και να μπει με ενιαία τιμολογιακή πολιτική στην αντιρρητική αγορά διευρύνοντας το μερίδιο αγοράς του.

Οι εύλογες απορίες αφορούν τη θέση του οργανισμού ενόψει της επικείμενης πώλησης και αφορούν αφενός το κατά πόσο θέλει η διοίκηση τελικά ένα δυνατό ,συνολικά, portfolio παιχνιδιών που θα ανεβάσει την αξία πώλησης του οργανισμού και αφετέρου εάν επιθυμεί πλέον την αρμονική συνύπαρξη και την αμοιβαία επωφελή συνεργασία με το μεγαλύτερο δίκτυο λιανικής πώλησης στην Ελλάδα (5000 πρακτορεία ).

Η λειτουργιά της ,μέχρι πρότινος ,δεύτερης μεγαλύτερης λοταρίας του κόσμου και της πιο κερδοφόρας εισηγμένης επιχείρησης του κλάδου πανευρωπαϊκά απαιτεί τη λήψη αποφάσεων (διαγωνισμός κρατικών λαχείων ,είσοδος στην ιντερνετική αγορα) συνηφασμενων με το παρόν και το άμεσο μέλλον της ,εκτός και εάν η τακτική είναι …η μπάλα στη κερκίδα μέχρι να κάνει αλλαγή ιδιοκτήτη το ΤΑΙΠΕΔ.

Αλήθεια η πρόσφατη “απόφαση” είναι σε αρμονία με τις επιταγές της “τρόικας” της ΟΠΑΠ; Δηλαδή της νεοσύστατης και πανίσχυρης τριμελούς επιτροπής ελέγχου της εταιρίας υπό την προεδρία του στενού συνεργάτη του Ευάγγελου Βενιζέλου ,κ Ευγένιου Γιαννακόπουλου ή μήπως συμβαίνει το αντίθετο;

Διαβάστε το άρθρο «Ποιός ελέγχει τον ΟΠΑΠ; Η κυβέρνηση ή ο Βενιζέλος;» στην πηγή: ksipnistere.blogspot.gr

Θετική η έκβαση στο θέμα του αφορολόγητου

Είναι πολύ πιθανό να είναι θετική η έκβαση σε ό,τι αφορά το επίμαχο θέμα της κατάργησης του αφορολόγητου για ποσά έως 150 ευρώ, που έχει προτείνει το υπουργείο Οικονομικών για τα κέρδη των παικτών του ΟΠΑΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του Οργανισμού, στο παρά πέντε της πλήρους ιδιωτικοποίησης του, έχει ζητήσει από το υπ. Οικονομικών να αποσύρει τη συγκεκριμένη τροπολογία, που θα προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στο συνολικό κύκλο εργασιών του.

Το υπουργείο φαίνεται πως είναι διατεθειμένο να επανεξετάσει τη συγκεκριμένη τροπολογία και να την εξαιρέσει εφαρμόζοντας τελικά μόνο τη φορολόγηση με 30% στα μεικτά κέρδη του Οργανισμού.

Διαβάστε το άρθρο «Φορολογία» στην πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ της Μ. Καλαμπόκα

Το βόλεμα κομματικών κολλητών υπογράφει ο Γιάννης Στουρνάρας

Συνεχίζεται η διανομή του Κράτους στα στελέχη των κομμάτων της συγκυβέρνησης και φυσικά η κότα με τα χρυσά αυγά που λέγεται "ΟΠΑΠ" δεν θα μπορούσε να μην συμμετέχει.

Με απόφαση του Υπ.Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα διορίζονται ως έμμισθα μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου στον...
...Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. τουλάχιστον δυο πολύ γνωστά πρόσωπα:

Untitled

Ποιος είναι ο Ευγένιος Γιαννακόπουλος; Πρώην διευθυντής του γραφείου του Ευάγγελου Βενιζέλου τον οποίο και διόρισε σε θέση με μισθό μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όταν ήταν Υπ.Οικονομικών. 

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Μαγουλάς; Μέλος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής που έχει διατελέσει Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) (2004-2009), της ΗΛΠΑΠ Α.Ε. (2009) και της ΟΣΕ Α.Ε. (2009-2010)! Η καριέρα του συνεχίζεται στον ΟΠΑΠ...

Και ο Στουρνάρας υπογράφει με χαρά.

Διαβάστε το άρθρο «Το βόλεμα κομματικών κολλητών στον ΟΠΑΠ υπογράφει ο Γιάννης Στουρνάρας» στην πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΗ

Κατέβασαν τα μολύβια στο Περιστέρι

Το μήνυμα που εστάλη από το υπουργείο Οικονομικών με αποδέκτη τη διοίκηση του ΟΠΑΠ ήταν σαφές: «Κατεβάστε τα μολύβια». Ούτως ειπείν, καμία σύμβαση δεν προχωρά, υπογραφές δεν μπαίνουν (σχεδόν) για το παραμικρό. Το ζητούμενο, όπως έχει σημειώσει το «Κ», ήταν οι συμβάσεις-μαμούθ για τον νέο τεχνολογικό πάροχο του Οργανισμού, την επέκταση των δραστηριοτήτων στο Internet και τη λειτουργία των VLTs.

Στην αγορά υπάρχει η εκτίμηση ότι δύσκολα θα προχωρήσουν μεγάλες συμφωνίες στον Οργανισμό μετά την παρέμβαση Στουρνάρα. Ωστόσο, υπάρχουν και παράπλευρες επιπτώσεις της απόφασης αυτής. Όλα δείχνουν ότι για σημαντικό διάστημα θα μείνουν στο συρτάρι αποφάσεις για χορηγίες, όπως αυτή, για παράδειγμα, στη Football League, για χορηγίες προς διάφορους φορείς και για διαφημιστική προβολή του Οργανισμού.

Σημειωτέον ότι το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα ξεκινά μέσα στον Αύγουστο, περίοδο που εντατικοποιείται και το πρόγραμμα προβολής των παιχνιδιών -κυρίως του Πάμε Στοίχημα- της εταιρείας. Μάλιστα, μεγάλη ΠΑΕ που είχε λαμβάνειν στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας με τον Οργανισμό ενδέχεται να αργήσει να λάβει το ποσό της επόμενης δόσης... Πηγές από τον ΟΠΑΠ αναφέρουν πως παγώνουν και τα επόμενα βήματα των συμφωνιών με τις δύο εταιρείες που κέρδισαν τον διαγωνισμό για τη διαφήμιση της εταιρικής εικόνας της εταιρείας και τη διαχείριση του συνολικού κονδυλίου για την αγορά χώρου και χρόνου στα ΜΜΕ.

Στην αγορά θεωρούν ότι σταδιακά θα αρχίσει να εξομαλύνεται η κατάσταση, παρά τις βολές τύπου «το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί εγκαίρως για τις περαιτέρω διαδικασίες, μόλις αυτές γίνουν γνωστές και στη διοίκηση της εταιρείας», όπως κλείνει η απάντηση του ΟΠΑΠ προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το θέμα της αντικατάστασης Σπανουδάκη.

Διαβάστε το άρθρο «Κατέβασαν τα μολύβια στο Περιστέρι» στην πηγή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Πώς ο Στουρνάρας «έκοψε» τα χρυσά συμβόλαια του ΟΠΑΠ;

Φρένο στα χρυσά συμβόλαια που προσπάθησε να μοιράσει ο ΟΠΑΠ έβαλε ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας. Η κυβέρνηση

έβγαλε κόκκινη κάρτα ύστερα από παρέμβαση της τρόικας, καθώς αναρωτιούνται πώς η διοίκηση του ΟΠΑΠ αποφάσισε ένα βήμα πριν από την ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού να μοιράσει δουλειές για τις οποίες καθυστερούσε να πάρει αποφάσεις τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκπρόσωποι της τρόικας ζήτησαν τόσο από τον υπουργό Οικονομικών κ, Στουρνάρα όσο και από το Μέγαρο Μαξίμου να ερευνηθούν:

Οι διαδικασίες τις οποίες ακολούθησε η διοίκηση του ΟΠΑΠ για να επιλέξει ως στρατηγικό εταίρο την εταιρεία G2 του ομίλου της Lottomatica για την ανάπτυξη του στο Ιντερνετ (η ιταλική εταιρεία φέρεται να συνεργάζεται στην Ελλάδα με τον εφοπλιστή κ, Δημήτρη Μελισσανίδη). Επίσης ζητήθηκε να ερευνηθεί η απόφαση να προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία για τον τεχνολογικό πάροχο του Οργανισμού και να αποσφραγιστεί η προσφορά της Intralot του ομίλου του κ, Σωκράτη Κόκκαλη.

Οι πληροφορίες που φέρουν τον ΟΠΑΠ να είχε προγραμματίσει για προχθές, Παρασκευή, διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να υιοθετήσει τις προδιαγραφές για τον διαγωνισμό εγκατάστασης των συσκευών βιντεολόττο (VLT) κατά τέτοιον τρόπο που ουσιαστικά θα φωτογραφίζουν έναν υποψήφιο ξένο όμιλο και θα αποκλείουν όλους τους άλλους.


Μετά την παρέμβαση της τρόικας, ο υπουργός Οικονομικών παρενέβη με τη σειρά του στη διοίκηση του Οργανισμού και, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε από τον κ, Γιάννη Σπανουδάκη να παγώσει η διαδικασία υιοθέτησης των προδιαγραφών για τον διαγωνισμό των παιχνιδομηχανών (Βιντεολόττο) ώστε να δοθούν εξηγήσεις και να ερευνηθεί η διαδικασία που ακολούθησε η διοίκηση. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που κυβέρνηση και τρόικα έχουν αποφασίσει να προχωρήσει η πώληση του 25% του ΟΠΑΠ σε ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος και θα είναι ο νέος μεγαλομέτοχος του Οργανισμού.

Κατά πληροφορίες, στις πρώτες συζητήσεις που έγιναν μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας είχε αποφασιστεί ο διαγωνισμός να γίνει στις αρχές Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση όμως έχει αποφασίσει να επισπεύσει τις σχετικές διαδικασίες και πλέον ο στόχος είναι να ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου και να έχει ολοκληρωθεί πριν από το καλοκαίρι του 2013.


Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) κ. Κώστας Μητρόπουλος είχε επισκεφθεί τη διοίκηση του ΟΠΑΠ και είχε ζητήσει να μη γίνει καμία σύμβαση που θα δεσμεύει τον Οργανισμό για τα επόμενα χρόνια, υποχρεώνοντας έτσι τον νέο μεγαλομέτοχο-ιδιοκτήτη να συνεργαστεί με επιλογές του προηγούμενου ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Ο κ. Μητρόπουλος το έκανε αυτό προκειμένου να μην «κουβαλά» ο Οργανισμός δεσμεύσεις που ο υποψήφιος επενδυτής θα πρέπει να συνυπολογίσει στην προσφορά του, μειώνοντας αναλόγως το προσφερόμενο τίμημα. Το υπουργείο Οικονομικών έχει μεταβιβάσει στο ΤΑΙΠΕΔ τις μετοχές του ΟΠΑΠ λόγω της επικείμενης ιδιωτικοποίησης.


Πρέπει να σημειωθεί ότι οι επίμαχες αποφάσεις του ΟΠΑΠ συμπίπτουν χρονικά με την παραίτηση του κ, Μητρόπουλου και τον ορισμό νέας διοίκησης στο ΤΑΙΠΕΔ.
Στο μεταξύ, ο διευθύνων σύμβουλος της Lottomatica, μιλώντας στους αναλυτές μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ομίλου, δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ.


Προκάλεσε δε αίσθηση στους αναλυτές που ρώτησαν για τη συνεργασία της G2 με τον ΟΠΑΠ όταν απάντησε ότι η Lottomatica δεν χρειάζεται να διαθέσει κεφάλαια για να στηρίξει τις δραστηριότητές της στη χώρα μας. Από αυτό συνάγεται ότι η συμφωνία Lottomatica - ΟΠΑΠ δεν απαιτεί την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επένδυσης στη χώρα μας.

Διαβάστε το άρθρο: Πώς ο Στουρνάρας «έκοψε» τα χρυσά συμβόλαια του ΟΠΑΠ, στην πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Στουρνάρας :«Ο ΟΠΑΠ θα περάσει σε ιδιωτικά χέρια! Όλος »

«Ο ΟΠΑΠ θα ιδιωτικοποιηθεί!» Δεν παραιτούμαστε  της επαναδιαπραγμάτευσης, αλλά πρέπει πρώτα να δείξουμε ότι είμαστε

αποφασισμένοι για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις», δήλωνε στην «I» λίγο μετά τις προγραμματικές δηλώσεις του πρωθυπουργού, ο νέος υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας.

 

Η ερώτηση που του τέθηκε πριν ήταν τι θα απαντούσε σε αυτούς που λένε ότι η κυβέρνηση ξέχασε την προεκλογική υπόσχεση των τριών κομμάτων που την στηρίζουν, για την επαναδιαπραγμάτευση βασικών όρων του μνημονίου...

Ο νέος τσάρος της οικονομίας απάντησε επίσης, μέσω της «I» και σε αυτούς που λένε ότι όποιος πουλήσει κρατική περιουσία, θα πάει φυλακή. «Όσοι κρύβονται πίσω από τις χαμηλές χρηματιστηριακές αποτιμήσεις, για να μην γίνουν οι αποκρατικοποιήσεις και να μην προχωρήσει τίποτα, να ξέρουν ότι υπάρχει ο τρόπος», δήλωσε ο νέος υπουργός Οικονομικών, αποκαλύπτοντας ότι στην ομιλία του το Σάββατο θα έθετε το ζήτημα της ρήτρας και οψιόν ανάπτυξης, προκειμένου ο επενδυτής να πληρώνει το πραγματικό τίμημα της εξαγοράς και όχι μόνο την τωρινή χρηματιστηριακή αξία του ποσοστού που αγοράζει...

Τέλος, ο υπουργός Οικονομικών έδωσε και το στίγμα που θα πρέπει να ακολουθηθεί στις αποκρατικοποιήσεις, δηλώνοντας ότι η πώληση όλου του ΟΠΑΠ είναι μία δυναμική κίνηση που δηλώνει ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξυγιάνει τους ελλειμματικούς οργανισμούς. «Ο ΟΠΑΠ πρέπει να πουληθεί όλος», τόνισε.

Και εκτός από τον ΟΠΑΠ το ίδιο δυναμικό μοτίβο θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε άλλους οργανισμούς, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει σε ποιους.

Προφανώς, ο ΟΠΑΠ είναι μία ώριμη υπόθεση, γι' αυτό, όπως λέγεται, θα είναι στο πρώτο κύμα των αποκρατικοποιήσεων.

Διαβάστε το άρθρο «Ο ΟΠΑΠ θα ιδιωτικοποιηθεί!  Όλος  »στην πηγή: ΙΣΟΤΗΜΙΑ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΙΚΟΥΛΑΣ

Σελίδα 1 από 3
Business facebook Feed in store από τη Master Bet

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

ΨΙΘΥΡΟΙ, ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

HomeΚΥΒΕΡΝΗΣΗΥΠΟΙΚ Top of Page