praktores.com
 
 
Τα καζίνο κερδίζουν την μάχη της εισόδου για να ανταγωνιστούν τα Play Opap

Η μειωμένη τιμή εισόδου στα δημόσια καζίνο στην Ελλάδα δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση, ανακοίνωσε η Κομισιόν, υιοθετώντας τη σχετική απόφαση των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, από το 1995, όλα τα καζίνο στην Ελλάδα έχουν υποχρεωθεί να χρεώνουν εισιτήριο εισόδου στους πελάτες και να μεταβιβάζουν το 80% του αντιτίμου στο ελληνικό κράτος, ως φόρο.

Μέχρι το Νοέμβριο του 2012, το γενικό εισιτήριο εισόδου ήταν 15 ευρώ, ωστόσο, τα κρατικά καζίνο είχαν εισιτήριο εισόδου στα έξι ευρώ. Μετά από καταγγελία ιδιωτικού καζίνο, η Επιτροπή διεξήγε επίσημη έρευνα σχετικά με τον διαφοροποιημένο φόρο μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, διαπιστώνοντας το Μάιο του 2011, ότι το μέτρο αποτελούσε παράνομη κρατική ενίσχυση υπέρ των δημοσίων καζίνο.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή διέταξε την Ελλάδα να ανακτήσει την εν λόγω ενίσχυση, ωστόσο η απόφαση της Επιτροπής ακυρώθηκε από το Γενικό Δικαστήριο τον Σεπτέμβριο του 2014. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου τον Οκτώβριο του 2015.

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε νέα απόφαση, ευθυγραμμίζοντας τη θέση της με τα πορίσματα των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο διαφοροποιημένος φόρος μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών καζίνο δεν παρείχε διακριτικό πλεονέκτημα στους δημόσιους φορείς. Τέλος, όπως σημειώνεται, το Νοέμβριο του 2012 καταργήθηκε η διαφοροποίηση μεταξύ των τελών εισόδου σε δημόσια και ιδιωτικά καζίνο στην Ελλάδα και καθορίστηκε κοινή τιμή εισόδου στα έξι ευρώ.

Διαβαστε όλο το άρθρο με τίτλο : "Κομισιόν: Η μειωμένη είσοδος στα καζίνο δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση " στη πηγή  http://www.insider.gr/

Ενώπιον ΕΕ το ν/σ για τυχερά παιχνίδια

Στα χέρια των ευρωπαϊκών αρχών οδηγείται το νομοσχέδιο με τίτλο «περί ορισμένων τυχερών παιχνιδιών νόμος του 2017» το οποίο θα αντικαταστήσει τη διακρατική συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, που μετεξελίχθηκε σε συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της εταιρείας ΟΠΑΠ. 

Σε πολυσέλιδο σημείωμα που συνοδεύει το προσχέδιο νομοσχεδίου, παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους η κυβέρνηση αποφάσισε να ετοιμάσει νομοσχέδιο το οποίο προνοεί για τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής ορισμένων τυχερών παιχνιδιών και ρυθμίζει την οργάνωση, λειτουργία, παροχή, εποπτεία και έλεγχο τους. 

Το νομοσχέδιο δίνει προτεραιότητα στη διαπραγμάτευση του κράτους με τον ΟΠΑΠ για ανανέωση της μεταξύ τους συμφωνίας, πριν την εξέταση της προοπτικής συνεργασίας με άλλους ενδιαφερόμενους για σκοπούς παροχής τυχερών παιχνιδιών. 

Μέσα από την συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή οικονομικών επήλθαν αλλαγές στο νομοσχέδιο με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η αποστολή του στις ευρωπαϊκές αρχές ώστε να ληφθεί η έγκριση τους. 

Το νομοσχέδιο, όπως διαμορφώθηκε από την επιτροπή, διαβιβάστηκε στον κυπριακό οργανισμό προώθησης ποιότητας του υπουργείου ενέργειας ο οποίος αποτελεί τον εθνικό κόμβο για την εφαρμογή σχετική ευρωπαϊκής οδηγίας στην Κύπρο, ώστε αυτό να προωθηθεί στην ευρωπαϊκή επιτροπή. 

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση αποστολής του νομοσχεδίου στην ΕΕ, αυτό προβλέπει τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών σε ένα πάροχο, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Ο πάροχος επιλέγεται βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας που καθορίζεται στο νομοσχέδιο. 

Ο κρατικός έλεγχος επί του παρόχου και των παρεχόμενων παιχνιδιών, όπως αναφέρεται, θα γίνεται σε κατασταλτικό επίπεδο από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) και σε προληπτικό επίπεδο από τριμελή επιτροπή ελέγχου, κατά συστηματικό τρόπο και θα αποσκοπεί στην καταπολέμηση της συναφούς προς τα τυχερά παιχνίδια εγκληματικότητας και στην αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου. 

Για σκοπούς ελέγχου το μονοπώλιο 


Στο πολυσέλιδο σημείωμα προς τις ευρωπαϊκές αρχές, αναφέρεται ότι προς διασφάλιση των επιδιωκόμενων σκοπών δημοσίου συμφέροντος, οι κυπριακές αρχές επιθυμούν παιχνίδια του ίδιου τύπου με αυτά που παρέχονται σήμερα στη βάση διακρατικής συμφωνίας να συνεχίσουν να παρέχονται κατά αποκλειστικότητα από πάροχο που θα επιλεγεί, ώστε να είναι εφικτός ο περιορισμός της δραστηριότητας στον τομέα αυτό καθώς και ο ενδελεχής έλεγχος τόσο του παρόχου όσο και των παρεχόμενων παιχνιδιών από κρατικούς φορείς. 

Αναφέρεται ότι το νομοσχέδιο συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο και διασφαλίζει τους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος για τους οποίους επιλέχθηκε η μονοπωλιακή παροχή των τυχερών παιχνιδιών, με το να περιλαμβάνει ποικίλες διατάξεις που αποσκοπούν στον αυστηρό έλεγχο του παρόχου καθώς και της παροχής των παιχνιδιών. 

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο ο πάροχος για κάθε ημερολογιακό μήνα καταβάλλει στη Δημοκρατία φόρο τυχερών παιχνιδιών ο οποίος καθορίζεται ως ποσοστό επί των μεικτού κέρδους του από τη διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών. 

Προστίθεται ότι το νομοσχέδιο προνοεί επίσης για την αυστηρή ρύθμιση, έλεγχο και εποπτεία της λειτουργίας των πρακτορείων που χρησιμοποιούνται για την παροχή των τυχερών παιχνιδιών καθώς και για την αυστηρή ρύθμιση της οργάνωσης, λειτουργίας και παροχής των τυχερών παιχνιδιών ενώ, παρέχει στην εθνική αρχή στοιχημάτων, την εξουσία να υποβάλει τον πάροχο σε πειθαρχική διαδικασία σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του νομοσχεδίου και να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο. 

Παράλληλα, περιλαμβάνονται ποινικές διατάξεις αναφορικά με αδικήματα όπως αυτά καθορίζονται στο νομοσχέδιο αλλά και γενικές διατάξεις αναφορικά με τη προστασία του κοινού. 

Διαβαστε όλο το άρθρο με τίτλο : "Ενώπιον ΕΕ το ν/σ για τυχερά παιχνίδια" στην πηγή : http://www.stockwatch.com.cy

Της Μαρίας Χαμπή

 
Κομισιόν: Μην εφαρμόσετε την απόφαση για τα παιγνιομηχανήματα VLT's

Ο κανονισμός λειτουργίας για χωρίς όριο ζημία όσων παίζουν φρουτάκια του ΟΠΑΠ δεν είναι σύμφωνος με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία των παικτών, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αξιώνει αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου

Σταματήστε άμεσα τα «φρουτάκια» (VLTs) του ΟΠΑΠ ζήτα η EE από την Κυβέρνηση. Η Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Επιτροπής έκρινε ότι ο κανονισμός λειτουργίας των VLTs που πρόσφατα υιοθέτησε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και η Κυβέρνηση, δεν είναι σύμφωνος  την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία των παικτών. Πρόκειται για εξέλιξη που θυμίζει έντονα την υπόθεση του βασικού μετόχου, καθώς με μια επιστολή που εστάλη στις 21/12/16 στην Γενική Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής  κ. Ελένη Παπαδοπούλου, η ΕΕ ζητά από την Κυβέρνηση:

-Να παράσχει περαιτέρω πληροφόρηση σε σχέση με τις αλλαγές  στο νομικό πλαίσιο για τα οn line τυχερά παιχνίδια.

-Να αναθεωρήσει τον κανονισμό λειτουργίας των VLTs που υιοθετήθηκε στις 25/10/16 και «σε  κάθε περίπτωση να απόσχει από την εφαρμογή του».

Η επιστολή υπογράφεται από τον αρμόδιο διευθυντή κ. Hubert Gambs και εκτός της Γενικής Γραμματέως Οικονομικής Πολιτικής στην οποία απευθύνεται, κοινοποιείται σε σύμβουλο του υπουργού Οικονομικών και στον Πρόεδρο της ΕΕΕΠ. Ο κ. Gambs στην επιστολή αναφέρει ότι τα μέτρα για τα VLTs που είχαν υιοθετηθεί με τις αποφάσεις 143/2 και 158/2, τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο 2015, σε σχέση με τη συμμετοχή στα VLTs ήταν βελτιωμένα όσον αφορά  την προστασία των παικτών, καθώς είχαν περιοριστεί οι δυνητικές απώλειες τους, υπήρχε προσδιορισμένος χρόνος συμμετοχής τους, είχε μειωθεί το ύψος των κερδών τους και είχαν καθοριστεί ελάχιστα όρια απόστασης  του ενός μαγαζιού με φρουτάκια από το άλλο. «Σε αντίθεση η απόφαση 225/2» αναφέρεται στην επιστολή, «ανακαλεί όλη την πρόοδο που είχε γίνει με τις προηγούμενες αποφάσεις».


Η Διεύθυνση  Εκσυγχρονισμού Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ παραθέτει ειδικό πίνακα στον οποίο συγκρίνονται οι διαφορές μεταξύ  των τριών διαφορετικών αποφάσεων της ΕΕΕΠ (Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2015 και Οκτωβρίου 2016) όπου φαίνεται πως με την τελευταία απόφαση  δεν υπάρχει όριο ημερήσιων οικονομικών απωλειών, όπως και απωλειών κάθε φορά που ο παίκτης στέκεται μπροστά στο VLT, δεν υπάρχει ανώτατο χρονικό όριο που μπορεί να παίξει κά  Η επιστολή καταλήγει ότι με την επισήμανση ότι η τελευταία απόφαση  περιλαμβάνει τροποποιήσεις που αποσυνθέτουν την πρόοδο που είχε σημειωθεί με τις αποφάσεις του 2015 για τους όρους προστασίας των παικτών και για αυτό καλεί τις ελληνικές αρχές να μην εφαρμόσουν την απόφαση 225/5 της 26 Οκτωβρίου 2016. 

Η επιστολή-καταπέλτης μεταφρασμένη στα ελληνικά


ΟΠΑΠ: Ελληνική νομοθεσία τυχερών παιγνίων (υπόθεση παραβίασης 2007/4094, ΕΕ-πιλοτικό 7026/14/MARK)

(Α) Σε συνέχεια της επιστολής  της 21ης Μαρτίου σχετικά με τον διαδικτυακό τζόγο
(Β) Απόφαση 225/2 της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τις ΛΟΤΤΑΡΙΕΣ ……. 

Αγαπητή κυρία Παπαδοπούλου,

Θα ήθελα να αναφερθώ στην επιστολή του προκατόχου μου Χοακίμ Νούνες ντε Αλμέιδα που σας εστάλη στις 21 Μαρτίου 2016 καθώς επίσης και στο αίτημα για περαιτέρω πληροφορίες στο πλαίσιο του EU-Pilot 7026/14/MARK (πιλοτικό πρόγραμμα της ΕΕ)που υποβλήθηκε στις 5 Απριλίου 2016. Οι ελληνικές αρχές απάντησαν στο αίτημα για επιπλέον πληροφόρηση στις 20 Μαΐου και στις 8 Αυγούστου 2016.

(1) Στην επιστολή μας της 21ης Μαρτίου 2016 καλωσορίσαμε τις ανακοινώσεις από την Ελλάδα σχετικά με την τροποποίηση του νομικού πλαισίου για το διαδικτυακό τζόγο. Εκτιμήσαμε πως πρόκειται για μία ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα σε εκκρεμότητα της εξέτασής μας σχετικά με την ελληνική νομοθεσία για τα τυχερά παιχνίδια, κυρίως για να αποσαφηνίσουμε τους κανόνες αδειοδότησης για το διαδικτυακό τζόγο, τους όρους σχετικά με  τον διαδικτυακό τζόγο βάσει αυτών των αδειών και τη διευκρίνιση του σκοπού των υπηρεσιών διαδικτυακού τζόγου που καλύπτονται από τέτοιες άδειες ή από τις  ρυθμίσεις του ΟΠΑΠ, τον δικαιούχο αποκλειστικών δικαιωμάτων σε συγκεκριμένα τμήματα του ελληνικού τζόγου καθώς επίσης και τον  χειρισμό του ΟΠΑΠ κατά την άσκηση των αποκλειστικών του αυτών  δικαιωμάτων.

Στην απάντηση της 8ης Αυγούστου 2016, οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται μια σειρά νομοθετικών διατάξεων  σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού  αγοράς του τζόγου,  συγκεκριμένα  τα άρθρα 25, 28 μέχρι 33 και 45 μέχρι 52 του νόμου 4002/2011, αναφορικά με, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες για την χορήγηση αδειών για διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια,  τους όρους και τις προϋποθέσεις για την αδειοδότηση, τα παιχνίδια προς αδειοδότηση, τις υποχρεώσεις των κατόχων αδείας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και τις υποχρεώσεις εμπλεκομένων τρίτων μερών (όπως οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου και τα ιδρύματα πληρωμών). Οι ελληνικές αρχές υπογράμμισαν πως αυτές οι διατάξεις θα αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 το αργότερο, ώστε να εκτιμηθούν και να ελεγχθούν βάσει της συμβατότητάς τους με την νομοθεσία της Ε.Ε. Επιπλέον, (ανέφεραν ότι) οι νόμοι σχετικά με τη λειτουργία των παιγνίων,  τα οποία πρόκειται να αδειοδοτηθούν από την ΕΕΕΠ, βρίσκονται υπό μελέτη και θα αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2016.

Παρ’ όλα αυτά,  μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί καμία ενημέρωση σχετικά με τις νομοθετικές διατάξεις που ανακοινώθηκαν.

(2) Ενημερωθήκαμε για την απόφαση 225/2 της ΕΕΕΠ της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τα παιγνιομηχανήματα VLTs. Η απόφαση εγείρει σημαντικά ερωτήματα/προβληματισμούς  από  άποψη του ευρωπαϊκού δικαίου.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η ελληνική νομοθεσία για τα VLTs ήταν ήδη μέρος της ευρύτερης αξιολόγησής μας σχετικά με τη συμβατότητα της ελληνικής νομοθεσίας για τα τυχερά παιχνίδια με την ευρωπαϊκή νομοθεσία υπό τη διαδικασία παραβίασης 2007/4094. Επιπλέον, στο πλαίσιο της διαδικασίας του EU-Pilot 7026/14/ΜΑRΚ ρωτήσαμε για τους περιορισμούς των παιγνιομηχανημάτων VLT. Στην απάντηση της 20ης Μαΐου 2016, οι ελληνικές αρχές αναφέρθηκαν στις αποφάσεις της ΕΕΕΠ 143/2 της 6ης Φεβρουαρίου 2015 και 158/2 της 5ης Ιουνίου 2015. Οι ελληνικές αρχές επεσήμαναν ότι αυτοί οι κανόνες υιοθετήθηκαν ως μία σύμφωνη και συστηματική πολιτική περιορισμών στο χώρο του τζόγου  υπό το πρίσμα της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, ελαχιστοποίησης  των αρνητικών  κοινωνικών  επιπτώσεων από την συμμετοχή στον τζόγο και της προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, αυτές οι διατάξεις βοηθούν στη διασφάλιση  της αρχής του υπεύθυνου τζόγου και της ανάγκης για ελαχιστοποίηση παραγόντων που οδηγούν στον εθισμό.

Τα μέτρα που εισήχθησαν με τις αποφάσεις 143/2 και 158/2 το 2015 αναφορικά με τη συμμετοχή των παικτών στα παιγνιομηχανήματα VLTs είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της προστασίας των παικτών, καθώς οι απώλειες των παικτών ελαχιστοποιήθηκαν, ο χρόνος συμμετοχής και οι ώρες λειτουργίας περιορίστηκαν, τα ανώτατα  χρηματικά έπαθλα  μειώθηκαν και εισήχθη το ελάχιστο όριο αποστάσεων μεταξύ των  χώρων VLT .

Αντιθέτως, η απόφαση 225/2 καταργεί όλη την πρόοδο που σημειώθηκε στις προηγούμενες αποφάσεις. Μία επιλογή των τροποποιήσεων στον κανονισμό για τα VLT μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί στον παρακάτω πίνακα:
piankas1piankas2

Η ελληνική νομοθεσία περί VLT, έτσι, αναθεωρημένη από την απόφαση 225/2, περιλαμβάνει τροποποιήσεις οι οποίες αποδομούν την πρόοδο που επετεύχθη με τις προηγούμενες αποφάσεις για τα VLT το 2015,  σχετικά με την προστασία των παικτών. Για τον λόγο αυτό,  η απόφαση 225/2 πρέπει να θεωρηθεί εμπόδιο στους στόχους που περιγράφηκαν από τις ελληνικές αρχές στην απάντησή τους στις 20 Μάιου 2016 και στη συμβατότητα της ελληνικής νομοθεσίας τζόγου με το δίκαιο της Ε.Ε.  

Με βάση τα ανωτέρω , καλώ τις ελληνικές αρχές όπως:

(1) παρέχουν ενημερωμένη πληροφόρηση για την κατάσταση των αλλαγών που έχουν ανακοινωθεί σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τον διαδικτυακό τζόγο στην Ελλάδα
(2) αναθεωρήσουν  την απόφαση 225/2 της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τα VLTs στην Ελλάδα και, σε κάθε περίπτωση, να απέχουν από την εφαρμογή της.

doc1

doc2

doc32

Διαβάστε όλο το άρθρο με τιτλο : « Κομισιόν: Μην εφαρμόσετε την απόφαση για τα παιγνιομηχανήματα VLT's “ στην πηγή ΠΡΩΤΟ ΘΈΜΑ

Στο  αρχείο η δίωξη στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ για τον ΟΠΑΠ

ΤΑΙΠΕΔ: Στο αρχείο στέλνει ο ανακριτής κατά της Διαφθοράς τις δικογραφίες για κακουργηματική υπεξαίρεση εις  βάρος στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ.

Το θέμα είχε αποτελέσει σημείο τριβής με τους Ευρωπαίους, κατά την τελευταία αξιολόγηση. Στο αρχείο η δίωξη στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ Στο αρχείο στέλνει ο ανακριτής κατά της Διαφθοράς Κώστας Σαργιώτης τις δύο δικογραφίες για κακουργηματική υπεξαίρεση εις βάρος της προηγούμενης διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ.  Η ποινική δίωξη είχε ασκηθεί από την εισαγγελία Διαφθοράς και αφορούσε τόκους που εισπράχθηκαν από τις πωλήσεις 28 ακινήτων του Δημοσίου και τη μεταβίβαση μετοχών του ΟΠΑΠ, αλλά τα ποσά αυτά -κατά το εισαγγελικό πόρισμα- παρακρατήθηκαν για μικρό χρονικό διάστημα και οι τόκοι δεν αποδόθηκαν στον ειδικό λογαριασμό του Δημοσίου. Σελ. 18 Στο αρχείο η δίωξη στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ

 Στο αρχείο στέλνει ο ανακριτής κατά της Διαφθοράς Κώστας Σαργιώτης τις δύο δικογραφίες για κακουργηματική υπεξαίρεση εις βάρος της προηγούμενης διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ. Η ποινική δίωξη είχε ασκηθεί από την Εισαγγελία Διαφθοράς και αφορούσε τόκους που εισπράχθηκαν από τις πωλήσειε 28 ακινήτων του Δημοσίου και τη μεταβίβαση μετοχών του ΟΠΑΠ, αλλά τα ποσά αυτά -κατά το εισαγγελικό πόρισμα- παρακρατήθηκαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα και οι τόκοι δεν αποδόθηκαν στον ειδικό λογαριασμό του Δημοσίου.
Στο στάδιο της ανάκρισης, ωστόσο, ο κ. Σαργιώτης κατέληξε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο συμπέρασμα ότι το αδίκημα της υπεξαίρεσης δεν στοιχειοθετείται, καθώε δεν προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι ιδιοποιήθηκαν τους τόκους, αλλά τα χρήματα αυτά παρέμειναν στο ταμείο του ΤΑΙΠΕΔ για να καλύψουν ανάγκες του σχετικά με την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, όπως προβλέπεται από τον καταστατικό νόμο του Ταμείου.
Η τρίτη δικογραφία για υπεξαίρεση εις βάρος των διοικούντων του ΤΑΙΠΕΔ (αυτήν τη φορά για τόκους από τη μεταβίβαση του κτιρίου του Golden Hall) εκκρεμεί στην ανακρίτρια κατά της Διαφθοράε Ηλιάννα Ζαμανίκα.
Και στιε τρεις δικογραφίες το ποσό της υπεξαίρεσηε δεν ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η δικογραφία για την υπεξαίρεση αποτέλεσε ένα από τα σημεία τριβής μεταξύ των Ευρωπαίων και τηε Αθήνας κατά την τελευταία αξιολόγηση,  με τους πρώτους να ζητούν την προστασία των εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ, μεταξύ των οποίων ήταν και ξένοι υπήκοοι.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο : «Στο  αρχείο η δίωξη στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ» στην πηγή : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι Βρυξέλλες αμφισβητούν το μονοπώλιο του Οργανισμού

 Η Κομισιόν αμφισβητεί το μονοπώλιό του στο on line στοίχημα με επιστολή-καταπέλτη

Ισχυρές πιέσεις προκειμένου να ρυθμίσει εδώ και χώρα την ~ αγορά των on line τυχερών παιχνιδιών δέχεται εκ νέου η κυβέρνηση από την Κομισιόν.
Σύμφωνα με πληροφορίες από  κοινοτικές πηγές, πριν από λίγες μέρες η Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ενωσης έστειλε ακόμα μία επιστολή-καταπέλτη στο υπουργείο Οικονομικών, στην οποία αποτυπώνεται, και μάλιστα σε έντονο ύφος, η δυσαρέσκειά της για τις σημαντικές καθυστερήσεις που σημειώνονται στη ρύθμιση της αγοράς του on line στοιχηματισμού.
Παράλληλα,  αμφισβητείται, για άλλη μία φορά, το μονοπώλιο που διατείνεται πως έχει ο ΟΠΑΠ στο on line στοίχημα. Η παρέμβαση της Κομισιόν  ήταν αναμενόμενη, μετά τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των εξαγγελιών της κυβέρνησης για ψήφιση του νέου νόμου που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση της αγοράς και θέσπιση κανόνων στη λειτουργία της αγοράς ιντερνετικών στοιχημαπκών εταιρειών, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια.
Από την πλευρά του, το  υπουργείο, σύμφωνα με κύκλους του, παρά τους αργούς ρυθμούς, προσανατολίζεται στην επεξεργασία νομοθετικής ρύθμισης που θα προωθήσει το άνοιγμα της αγοράς και την ανεύρεση εσόδων μέσω της πάταξης της φοροδιαφυγής. Στο  πλαίσιο αυτό, συγκεντρώνει προτάσεις από φορείς προκειμένου να καταλήξει στις διαδικασίες για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια στην αγορά, να αποτυπώνονται τα πραγματικά έσοδα των εταιρειών και να πληρώνεται το σύνολο των φόρων.

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.

 Η νέα νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να προχωρήσει το άνοιγμα της αγοράς on line τυχερών παιχνιδιών κρίνεται απαραίτητη, καθώς η δυνατότητα που προβλέπει ο Νόμος 4002/2011 για άνοιγμα της αγοράς μέσω διεθνούς διαγωνισμού δημιουργεί προβλήματα, όπως ότι θα έπρεπε να προκηρυχθεί ένας ορισμένος αριθμός αδειών, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις στους ενδιαφερομένους.  Για αυτό και το υπουργείο προσανατολίζεται στην αλλαγή του Νόμου, ώστε να προχωρήσει σε ανοιχτή αδειοδότηση μέσω κριτηρίων, διαδικασία με βάση την οποία δεν θα υπάρχει όριο στον αριθμό των αδειών, με αποτέλεσμα να περιορίζεται και το κόστος κτήσης της άδειας, προκειμένου να συμμετάσχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι.
Οσον αφορά τα  παιχνίδια που θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα για αδειοδότηση, σύμφωνα με την Επιτροπή Παιγνίων είναι «όλα τα παιχνίδια, όπως παιχνίδια καζίνο, αθλητικά στοιχήματα και γενικά στοιχήματα, live καζίνο, πόκερ και προκαθορισμένο ιπποδρομιακό στοίχημα. Τα μόνα παιχνίδια που δεν μπορούν να ανοιχτούν  είναι η γεννήτρια τυχαίων αριθμών και το αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα, στα οποία ο ΟΠΑΠ έχει αποκλειστική άδεια».
Οσο για τα έσοδα,  υπολογίζεται ότι μόνο από τον κρατικό φόρο 30% στα τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο θα μπορούσαν να αντληθούν νέα κρατικά έσοδα της τάξεως των 100 εκατομμυρίων ευρώ.
Η ΑΓΟΡΑ.

 Αυτή τη στιγμή στην αγορά on line τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα υπάρχουν 24 άδειες με το σύστημα της προσωρινής αδειοδότησης και ο ΟΠΑΠ, ο οποίος διατείνεται ότι έχει αποκλειστικό μονοπώλιο στο on line αθλητικό στοίχημα.  Αν και μόνο έξι με επτά από τις εταιρείες που έχουν προσωρινές άδειες βρίσκονται σε λειτουργία, σε κάθε άδεια αντιστοιχούν πολλές διαφορετικές δραστηριότητες και εταιρείες. Από τις on line εταιρείες  στοιχημάτων που ήδη λειτουργούν με προσωρινές άδειες οι μεγαλύτερες είναι οι Bet365, Stoiximan και Sportingbet / Centric.
Ο ετήσιος τζίρος (GGR) του  νόμιμου διαδικτυακού τζόγου στην Ελλάδα εκπμάται ότι ανέρχεται στο 1,3 δισ.ευρώ, ποσό το οποίο μοιράζεται ο ΟΠΑΠ με τις 24 εταιρείες.
Η εκτίμηση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει ότι τα ακαθάριστα έσοδα (GGR) των on line στοιχημάτων είναι περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ οι εταιρείες στοιχημάτων εκτιμούν ότι το συνολικό GGR στοιχημάτων είναι 250.000.000 ευρώ από τις αδειοδοτημένες εταιρείες και 50.000.000 ευρώ από το παράνομο στοίχημα.
Η Ε.Ε. ζητάει επιτακτικά το άνοιγμα της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται 24 εταιρείες με προσωρινές άδειες

Η καταγγελία, οι offshore και η απάντηση του Οργανισμού

Αποτέλεσμα της καταγγελίας του ΟΠΑΠ, που έγινε στις 18 Δεκεμβρίου του 2015, για απόκρυψη εσόδων και φοροδιαφυγή ήταν η ενεργοποίηση των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών, που διερευνούν τα στοιχεία των εταιρειών on line στοιχημάτων, προκειμένου να διαπιστώσουν τα πραγματικά μεγέθη τους και αν έχουν καταβάλει τους αναλογούντες φόρους.
Είναι χαρακτηριστικό  ότι στις 7 Ιανουάριου ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης (φωτ.), απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει μέχρι στιγμής είναι ότι έχουμε διαδικτυακό τζόγο στην Ελλάδα που παρέχεται από εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε offshore δικαιοδοσίες, όπως η Νήσος του Μαν και οι Ολλανδικές Αντίλλες, και υπάρχουν ευθύνες για αυτούς που νομοθέτησαν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα.
Εχουμε σύναψη συμφωνιών με άλλες εταιρείες  στην Ελλάδα προκειμένου να δραστηριοποιούνται στη χώρα μας μέσω των ιστοσελίδων τους. Εχουμε  λήξη της ισχύος της νόμιμης άδειός τους κατά τον χρόνο υπαγωγής τους στο μεταβατικό καθεστώς και γενικά χρησιμοποιούν άδειες που δεν έχουν εκδοθεί από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τέλος, δεν κατέχουν άμεσα άδεια, αλλά χρησιμοποιούν  άδεια που διαθέτει άλλη, συνδεδεμένη εταιρεία
». Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών παραδέχθηκε  επίσης ότι τα έσοδα από τη φορολόγηση των 24 εταιρειών είναι πενιχρά: «Πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε αλλαγές για να πληρώσουν αυτά που πρέπει».
Ο ΟΠΑΠ, από την πλευρά του, εκτός  από το να καταγγέλλει το χάος και τη φοροδιαφυγή στην αγορά on line τυχερών παιχνιδιών, τονίζει ότι έχει μονοπώλιο και θα το υπερασπιστεί νομικά.
Μέσω δύο συμβάσεων με το ελληνικό Δημόσιο,  το 2000 και το 2011, και των ποσών που κατέβαλε (320 εκατ.ευρώ και 375 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα), κατοχύρωσε το αποκλειστικό δικαίωμα να προσφέρει 13 παίγνια (Τζόκερ, Λόττο, Κίνο κ.ά.) όταν αυτά διεξάγονται επίγεια -μέσω πρακτορείων- έως το 2030.
Ολα αυτά τα παιχνίδια ο ΟΠΑΠ υποστηρίζει στην αναφορά του ότι προσφέρονται από τους 24 προσωρινά  αδειοδοτημένους, με αποτέλεσμα να «έχουν προσβληθεί ανεπανόρθωτα τα ως άνω αποκλειστικά δικαιώματα που έχουν παραχωρηθεί στην εταιρεία μας».

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο : «ΝΕΑ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΑΠ» στην πηγή: ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΡΟΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσφυγές κατά της Ελλάδας στην Ε.Ε. για τον ΟΠΑΠ

Προσφυγή κατά της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ρυθμίσει στον ΟΠΑΠ και την αγορά τυχερών παιχνιδιών κατέθεσαν χθες η Remote Gambling Association (RGA) και η European Gaming and Betting Association (EGBA), οι οποίες εκπροσωπούν τους ισχυρότερους ομίλους  διεθνώς στα τυχερά παιχνίδια μέσω Διαδικτύου.

 Όπως αναφέρεται στην προσφυγή η χώρα μας παραβιάζει τους κοινοτικούs κανονισμούς με σειρά αποφάσεων που διέπουν την εγχώρια αγορά τυχερών παιχνιδιών.

Κατ΄ αρχάς, θεωρούν πως οι ρυθμίσει μέσω των οποίων μπλοκάρονται οι ιντερνετικές διευθύνσεις  (IPs) των εταιρειών στοιχηματισμού που δεν είχαν καταθέσει αιτήσεις τον Δεκέμβριο του 2012 παραβιάζουν το άρθρο 56 της Συνθήκη της Ε.Ε. και το δικαίωμα παροχής και χρήσης πληροφοριών.

 Επιπλέον, στην προσφυγή των 2 ξένων ομίλων υποστηρίζεται ότι παραβιάζονται οι κοινοτικές οδηγίες και με την επέκταση και στο Διαδίκτυο του μονοπωλίου που έχει ο ΟΠΑΠ στη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών μέσω δικτύου συνεργατών.

 Να σημειωθεί ότι ο ΟΠΑΠ έχει αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής του αθλητικού στοιχηματισμού μέσω Διαδικτύου μέχρι το 2020 και σε άλλους τομείς (πόκερ και καζίνο) μέχρι το 2030.

 Διαβάστε το άρθρο  «Προσφυγές κατά της Ελλάδας στην Ε.Ε. για τον ΟΠΑΠ» στην πηγή:  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η EE. «κλείνει το μάτι» για μονοπώλιο ΟΠΑΠ στο Διαδίκτυο

Δεν δείχνει να έχει πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) με την απαγόρευση του διαδικτυακού τζόγου στην Ελλάδα, για όσους δεν διαθέτουν την κατάλληλη άδεια. Επιστολή του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Αντόνιο Ταγιάνι που έφτασε στη χώρα 16 Μαρτίου 2013, αποφαίνεται ότι ο κανονισμός που εξέδωσε τον περασμένο Οκτώβριο η Επιτροπή Ελέγχου & Εποπτείας των Παιγνίων (ΕΕ&ΕΠ) -περί απαγόρευσης του διαδικτυακού τζόγου χωρίς νόμιμη άδεια- είναι απόρροια της ελληνικής νομοθεσίας και ότι, τα επιβαλλόμενα μέτρα που εισάγει, «απλά διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της εθνικής νομοθεσίας περί τυχερών παιγνίων».

«Αυτά καθ' αυτά τα μέτρα επιβολής που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία», αναφέρει η επιστολή του Επιτρόπου και Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) κ. Ταγιάνι, «δεν επιβάλλουν πρόσθετες απαγορεύσεις στην αγορά. Μέτρο το οποίο επιβάλλει την εθνική νομοθεσία αποτελεί απαραίτητο στοιχείο προστασίας όσον αφορά τα τυχερά παίγνια που πρόκειται να παρασχεθεί από το κράτος-μέλος εντός της επικρατείας του και δεν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ως επιπρόσθετη απαγόρευση η οποία υπερισχύει αυτής η οποία προκύπτει άμεσα από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας περί τυχερών παιγνίων)*.

Αν και ο Επίτροπος Βιομηχανίας & Επιχειρήσεων ζητεί περισσότερες διευκρινίσεις για επιμέρους θέματα του σχετικού κανονισμού, παράγοντες της αγοράς ερμήνευαν την επιστολή Ταγιάνι προς την ελληνική κυβέρνηση, ως το «πράσινο φως» για το «κυνήγι» όσων προσφέρουν τυχερά παίγνια μέσω Διαδικτύου χωρίς άδεια στην Ελλάδα. Μια τέτοια κίνηση, αναμφίβολα ευνοεί τις προθέσεις της κυβέρνησης για την ενίσχυση του μονοπωλίου του ΟΠΑΠ και στο Διαδίκτυο.

Αυτό, ωστόσο, που κυρίως αμφισβητεί ο Επίτροπος Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων κ. Ταγιάνι, είναι η βασική νομοθεσία της χώρας, και ειδικά ο νόμος 4002/2011, που ρυθμίζει την αγορά τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα. Στον νόμο γίνεται λόγος για μεταβατικές άδειες παροχής τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου, κάτι που «θολώνει» τις προθέσεις της ελληνικής πλευράς. Μάλιστα κατ' εφαρμογήν του συγκεκριμένου άρθρου, στο τέλος του 2011, δόθηκαν 24 προσωρινές άδειες παροχής τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου.

Γι αυτό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ταγιάνι, «οι ελληνικές αρχές αναθεωρούν επί του παρόντος τη νομοθεσία» και ότι ο ίδιος αναμένει τη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας προς τους κανόνες της Ε.Ε. Στην πράξη, αυτό που λέει εμμέσως πλην σαφώς για άλλη μια φορά η Κομισιόν, είναι ότι, είτε η χώρα θα έχει μονοπώλιο στα τυχερά παίγνια Διαδικτύου, είτε θα έχει πλήρη ανταγωνισμό. Και εναπόκειται στην ελληνική πλευρά να επιλέξει. «Στο παρελθόν», αναφέρει η ο κ. Ταγιάνι, «η Επιτροπή είχε εκφράσει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας προς το δίκαιο της Ε.Ε.

Ενώ οι ελληνικές αρχές συμμετέχουν σε ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο με τις υπηρεσίες της Επιτροπής για την εξεύρεση λύσης επί αυτών των ζητημάτων, η Επιτροπή δεν έχει λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες για την τελική εκτίμηση της συμμόρφωσης της ελληνικής νομοθεσίας περί τυχερών παιγνίων προς τους κανόνες της Ε.Ε.».
Οι πληροφορίες που αναζητεί ο κ. Ταγιάνι, τελικά αναρτήθηκαν στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής, πέντε ημέρες αργότερα, στις 21 Μαρτίου 2013. Η ελληνική κυβέρνηση, προχωρά σε τροποποιήσεις του ν. 4002/2011 οι οποίες στην πράξη, παραδίδουν το (σχεδόν) αποκλειστικό δικαίωμα τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου στον ΟΠΑΠ.

Διαβάστε το άρθρο : Η EE. «κλείνει το μάτι» για μονοπώλιο ΟΠΑΠ στο Διαδίκτυο, στην πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Αναμένονται αντιδράσεις για το σχέδιο νόμου τυχερών παιγνίων

Χτες η Ελλάδα έστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο νόμου για τα τυχερά παιχνίδια στην χώρα μας και πλέον μένει

να δούμε πώς θα αντιδράσουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και αν θα το εγκρίνουν.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν αντιδράσεις στους επόμενους 3 μήνες από τα κράτη μέλη, το σχέδιο νόμου αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι να τεθεί προς ψηφοφορία στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Τα κράτη που θέλουν να αντιδράσουν πρέπει να στείλουν στην Ελληνική Κυβέρνηση ένα κείμενο νομικό το οποίο θα αναφέρει γιατί θεωρούν πως το σχέδιο νόμου αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη και θα τεκμηριώνει την θέση τους αυτή.

Το πλήρες σχέδιο νόμου όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚ και όπως απεστάλη στην κομισιόν μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Στο gazzetta σε κείμενο με τίτλο “Αποφασίζομεν άμεσον απαγόρευσιν” γράφτηκε σχετικά με το νομοσχέδιο και το πόκερ:

“Φαίνεται ότι κάποια στιγμή θα αδειοδοτηθούν παίγνια "τύπου καζίνο" το αποτέλεσμα των οποίων δεν παράγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών.

Για μια ακόμη φορά οι σοφοί συντάκτες του νομοσχεδίου χρησιμοποιούν ατυχώς τους "αγώνες" πόκερ ως παράδειγμα τέτοιων παιγνίων κι έτσι ενδέχεται χάρη στην ασχετοσύνη τους να την γλυτώσει τουλάχιστον το πόκερ.

Στην πραγματικότητα, τέτοια παιχνίδια είναι η ρουλέτα και το μπλακ τζακ, όταν παίζονται σε πραγματικά τραπέζια και ζωντανούς ντήλερς και video streaming. Έχει τουλάχιστον ενδιαφέρον το επιχείρημα που χρησιμοποιούν στην περιγραφή του νομοσχεδίου, ότι το καζίνο με streaming είναι λιγότερο "εθιστικό" από το καζίνο με γραφικά!

Αν ο νόμος περάσει ως έχει, θα οδηγήσει την αγορά για μεγάλο διάστημα σε απόλυτο αποκλεισμό. Ακόμη και τα παιχνίδια live casino θα αδειοδοτηθούν μετά από πολλούς μήνες ή χρόνια, ενώ το στοίχημα δεν προβλέπεται να αδειοδοτηθεί πριν τον Οκτώβριο του 2020”.

Το κείμενο κλείνει αναφέροντας πως περιμένουμε αντιδράσεις και συγκεκριμένα: “ Αναμένεται ότι τουλάχιστον το Ηνωμένο Βασίλειο και η Μάλτα, αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσουν τέτοια αιτιολογημένη γνώμη, καλώντας τις Ελληνικές αρχές να αναθεωρήσουν τη στάση της”.

Διαβάστε το άρθρο «Το σχέδιο νόμου για τα τυχερά παιχνίδια | Αναμένονται αντιδράσεις» στην πηγή: pokerlobby

ΕΟΚ: Προτεινόμενο νομοσχέδιο τυχερών παιχνιδιών

Το praktores.com αναδημοσιεύει το προτεινόμενο νομοσχέδιο τυχερών παιχνιδιών που εστάλη χτες από την ΕΟΚ.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

-  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΚ  98/34/ΕΚ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

 

Άρθρο μόνο

Στο άρθρο 27 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), η υφιστάμενη διάταξη αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Η προϋπόθεση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 42 ισχύει και για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, τους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους, τους διαχειριστές, τους γενικούς διευθυντές και διευθυντές και γενικά για κάθε εντεταλμένο πρόσωπο που είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση συμμετέχει στη διοίκηση ή στη διαχείριση νομικού προσώπου, το οποίο είναι αδειοδοτημένος πάροχος ή παραχωρησιούχος υπηρεσιών τυχερών παιγνίων καθώς και για κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι πάροχος τέτοιων υπηρεσιών, είτε ως αδειοδοτημένος πάροχος είτε ως νόμιμος παραχωρησιούχος είτε ως νόμιμος αντισυμβαλλόμενος αδειοδοτημένου παρόχου ή παραχωρησιούχου, που με οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχει στη διεξαγωγή ή/και τον έλεγχο των παιγνίων.».

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 προστίθεται περίπτωση ιδ’ ως εξής:

«ιδ) Ο τρόπος πιστοποίησης των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών που καθορίζει η Ε.Ε.Ε.Π. για τα κάθε είδους πληροφοριακά συστήματα των αδειοδοτημένων παρόχων παιγνίων. Κατά τη διαδικασία των πιστοποιήσεων αυτών όπως και εκείνων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 44 του παρόντος νόμου, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να ζητά και να λαμβάνει υπόψη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, πιστοποιήσεις οι οποίες έχουν χορηγηθεί από εξειδικευμένα εργαστήρια ή οργανισμούς πιστοποίησης. Με τον παραπάνω Κανονισμό προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς αυτοί προκειμένου οι πιστοποιήσεις τους να γίνονται δεκτές.».

Η παράγραφος 5 του άρθρου 31 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Τα κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου κατατίθενται σε λογαριασμό που τηρεί ο παίκτης σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζεται το ύψος του ποσού που οφείλουν να έχουν οι κάτοχοι της άδειας σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για το ύψος του ποσού λαμβάνονται υπόψη το είδος και το εύρος της άδειας.».

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’ του άρθρου 43 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα παιγνιομηχανήματα μπορούν να τοποθετηθούν σε αμιγείς χώρους και μέχρι πενήντα παιγνιομηχανήματα ανά κατάστημα.».

Οι παράγραφοι 3, 5 και 6 του άρθρου 45 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) αντικαθίστανται ως εξής:

«3. α. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης καθορίζονται, λαμβανομένης υπόψη της ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας, οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί τις άδειες διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, τα είδη των τυχερών παιγνίων, ο αριθμός των αδειών αυτών, τα χαρακτηριστικά, οι υποχρεώσεις, οι δεσμεύσεις, οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις που αφορούν τους κατόχους άδειας, το ύψος των τελών χορήγησης των αδειών, το είδος και το ύψος των απαιτουμένων εγγυήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

β. Στα τυχερά παίγνια που αδειοδοτούνται σύμφωνα με την περίπτωση α’ δεν περιλαμβάνονται τα παίγνια, η εκμετάλλευση των οποίων έχει παραχωρηθεί κατ’ αποκλειστικότητα στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δυνάμει των από 15.12.2000 και από 04.11.2011 συμβάσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν, και της παραγράφου 2α του άρθρου 27 του ν. 2843/2000, τα αποκλειστικά δικαιώματα που περιγράφονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α’ 17), παίγνια παρόμοια με τα παραπάνω, καθώς και τα παίγνια η διεξαγωγή των οποίων ρυθμίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 10 της με αριθμό 010010/4-11-2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2503). Ειδικότερα, μέχρι την 12η Οκτωβρίου 2020 μπορούν να χορηγηθούν άδειες διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου μόνο για τυχερά παίγνια τύπου καζίνο, το αποτέλεσμα των οποίων δεν παράγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών, όπως ενδεικτικά αγώνας (τουρνουά) πόκερ.».

«5. Η άδεια διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου έχει διάρκεια πέντε (5) έτη από τη χορήγηση της και περιλαμβάνει τους όρους, υπό τους οποίους ασκείται η δραστηριότητα για την οποία εκδίδεται.».

«6. Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της εκάστοτε ισχύουσας άδειας, ο κάτοχος της άδειας μπορεί να ζητά με αίτηση του προς την Ε.Ε.Ε.Π. τη χρονική επέκταση της άδειας για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα. Για την ανανέωση της αδείας απαιτείται η καλή εκτέλεση των όρων της αδείας.».

Οι παράγραφοι 4, 7 και 8 του άρθρου 45 και το άρθρο 46 του ν. 4002/2011 καταργούνται.

Στο άρθρο 48 του ν. 4002/2011 προστίθενται παράγραφοι 7, 8, 9, 10 και 11 ως εξής:

«7. Η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσει και αναθεωρεί κατάλογο αδειοδοτημένων παρόχων παιγνίων (white list), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες παιγνίων με επίγειο τρόπο (land based), μέσω του διαδικτύου (on line), ή με άλλη εξ αποστάσεως μέθοδο (remote gambling), καθώς και πιστοποιημένων παιγνιομηχανημάτων, παιγνίων, χώρων και καταστημάτων διεξαγωγής παιγνίων, κατασκευαστών, εισαγωγέων και τεχνικών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, τον οποίο αναρτά στον ιστότοπό της, η δε ανάρτηση αυτή είναι επαρκής διαβεβαίωση ύπαρξης της αναφερόμενης άδειας ή πιστοποίησης. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία, έτσι ώστε να απεικονίζονται με πληρότητα και σαφήνεια οι αδειοδοτήσεις και οι πιστοποιήσεις, προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος.

8. Η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσει και αναθεωρεί κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list), οι οποίοι παρέχουν τυχερά παίγνια με επίγειο τρόπο (land based), μέσω του διαδικτύου (on line), ή με άλλη εξ αποστάσεως μέθοδο (remote gambling), τον οποίο αναρτά στον ιστότοπό της, η δε ανάρτηση αυτή είναι επαρκής γνωστοποίηση και απόδειξη, ώστε να κινηθούν όλες οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων από κάθε αρμόδιο φορέα, υπηρεσία ή Αρχή. Ο κατάλογος αναγράφει, όταν είναι διαθέσιμα, τα πρόσωπα που παρέχουν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων ή/και τους νομίμους εκπροσώπους, διαχειριστές, μέλη διοικητικού συμβουλίου, εταίρους και μετόχους τους καθώς και κάθε είδους παράβαση που έχει διαπιστωθεί και κύρωση που έχει επιβληθεί. Όλοι οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν, ή με οποιονδήποτε τρόπο να συμμετέχουν σε αδειοδοτημένο φορέα παροχής υπηρεσιών παιγνίων στην Ελλάδα. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ρυθμίζονται το χρονικό διάστημα διατήρησης της εγγραφής καθώς και οι προϋποθέσεις άρσης της.

9. Προκειμένου για μη αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, στον παραπάνω κατάλογο (black list) εγγράφονται τα ονόματα χώρου (domain names) ή/και οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (Internet Protocols) των μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, ανεξαρτήτως των επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων. Για την εγγραφή στον κατάλογο, αρκεί ο ιστότοπος να προβάλλεται στο διαδίκτυο εμφανίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων. Επιπλέον, στον κατάλογο, πέραν των ιστοτόπων, εγγράφονται και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού.

10. Μετά την εγγραφή στον κατάλογο, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), οφείλουν, χωρίς καθυστέρηση, πέραν της άμεσης άσκησης της υποχρέωσής τους, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 51 του παρόντος, να διαβιβάσουν στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε στοιχείο νομικού και φυσικού προσώπου που έχει την ιδιοκτησία, τη χρήση ή/και την ευθύνη λειτουργίας των ιστοτόπων αυτών, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εφαρμογής των κυρώσεων που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις. Η Ε.Ε.Ε.Π., επιπλέον, συντάσσει και αναθεωρεί κατάσταση, στην οποία περιλαμβάνονται λέξεις - κλειδιά (key words), που παραπέμπουν, άμεσα ή έμμεσα, σε διεξαγωγή τυχερών παιγνίων και την οποία αποστέλλει στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISP). Μόλις χορηγηθεί η χρήση ηλεκτρονικής διεύθυνσης, η οποία περιλαμβάνει σε οποιοδήποτε σημείο της μία ή περισσότερες λέξεις - κλειδιά, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), οφείλουν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την χορήγηση της χρήσης, να ενημερώσουν την Ε.Ε.Ε.Π. διαβιβάζοντας όλα τα στοιχεία του αιτούμενου και του χορηγηθέντος ονόματος χώρου (domain name). Στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου που παραβαίνει την υποχρέωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο του οποίου το κατώτερο και το ανώτερο όριο ορίζεται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

11. Για όλα τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην Ε.Ε.Ε.Π. με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 49 και της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος νόμου.».

Το άρθρο 49 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:

α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι πληρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια μέσω του διαδικτύου διενεργούνται υποχρεωτικά μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.»

β. To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο κάτοχος της άδειας διατηρεί ίδιο λογαριασμό και ξεχωριστό λογαριασμό παικτών σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωση ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.»

γ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η καταβολή του τιμήματος για τη συμμετοχή σε τυχερό παίγνιο μέσω του διαδικτύου γίνεται υποχρεωτικά σε αδειοδοτημένο κάτοχο άδειας, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με τρόπο που διασφαλίζει  την ταυτοποίηση του παίκτη, όπως ειδικότερα καθορίζεται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.»

δ. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα να πραγματοποιούν οποιαδήποτε συναλλαγή καθώς και πληρωμές ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια σε λογαριασμούς που τηρούν σε αυτά μη αδειοδοτημένοι πάροχοι τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων (black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. αναρτημένο στον ιστότοπό της. Τα παραπάνω ιδρύματα, διαβιβάζουν αμελλητί στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Ε.Ε.Ε.Π. κατάσταση με κάθε συναλλαγή ή πληρωμή που έχει πραγματοποιηθεί κατά τα παραπάνω, καθώς και όλα τα στοιχεία των λογαριασμών που έχουν συναλλαγεί και των προσώπων που τους κατέχουν. Στο πιστωτικό ίδρυμα ή στο ίδρυμα πληρωμών που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου αυτής επιβάλλεται, με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου ίσο με το δεκαπλάσιο κάθε ποσού που διακινήθηκε και τουλάχιστον ίσο με πεντακόσια (500) ευρώ».

Το άρθρο 50 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:

α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 52 του ν. 4021/2011 (Α’ 218), αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την έκδοση και την ανανέωση άδειας μέσω του διαδικτύου καταβάλλεται στην ΕΕΕΠ παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.»

β. Η παράγραφος 12 του άρθρου 50 και η κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου αυτής υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ 1248/2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2854/2011) καταργούνται μετά την πάροδο  ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Από την ημερομηνία κατάργησης, η διενέργεια οποιουδήποτε τυχερού παιγνίου μέσω διαδικτύου πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν χορήγησης της προβλεπόμενης στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 45 άδειας.

Πηγή: praktores.com 

Αναθεωρούν στην ΕΟΚ τους νόμους για το online πόκερ

Οι νομοθέτες σε Ιταλία και Ισπανία όπου οι αγορές θεωρούνται "κλειστές" και δεν επιτρέπουν στους πολίτες των δύο χωρών να

παίζουν σε διεθνή pools, αρχίζουν και αναθεωρούν τις απόψεις τους. Πιο συγκεκριμένα βρίσκονται σε συζητήσεις για να ενωθούν οι προκειμένου να αυξήσουν τα prizepools.

Ο Enrique Alejo, υπεύθυνος του Ισπανικού online νόμου για τα τυχερά παιχνίδια, είναι θετικός και σχεδόν σίγουρος πως οι δύο αγορές θα έχουν ενωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Το να ενωθούν "ψηφιακά" οι δύο χώρες ήταν το βασικό θέμα σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο χρόνο ανάμεσα σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία.

Υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία στους νόμους Ιταλίας και Ισπανίας με αποτέλεσμα να είναι ευκολότερη αυτή η "ένωση". Το σημείο κλειδί είναι πως, σύμφωνα με τον Alejo, ο νόμος σε κάθε χώρα επιτρέπει να μοιράζονται τα player pools. Οι παίκτες αναμένεται να δουν την κίνηση στα sites που παίζουν να διαπλασιάζεται, κάτι που σίγουρα θα ανεβάσει τα νούμερα σε φορολογικό επίπεδο για τα κράτη στο τέλος της χρονιάς.

Στην Γαλλία τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα γιατί μπορούν παίκτες από όλο το κόσμο να παίζουν στα γαλλικά poker sites και να φορολογούνται και να πληρώνουν φόρους στη γαλλική κυβέρνηση. Ο νόμος τους πρέπει να αλλάξει αν θέλουν να ακολουθήσουν τις δύο άλλες χώρες. Όταν η Πορτογαλία και η Γερμανία περάσουν αντίστοιχο νόμο ίσως ακολουθήσουν τις υπόλοιπες χώρες σε ένα ενιαίο player pool.

Η προσπάθεια των χωρών αυτών να ενωθούν αποδεικνύει την αποτυχία των νόμων που προβλέπουν κλείσιμο των συνόρων και υψηλή φορολογία με αποτέλεσμα οι παίκτες να απομακρύνονται από το online πόκερ. Όσοι το δοκίμασαν απέτυχαν, ελπίζουμε και στην περίπτωση της Ελλάδας τα πράγματα να είναι πιο ευνοϊκά

Διαβάστε το άρθρο «Αναθεωρούν οι Ευρωπαϊκές χώρες τους νόμους για το online πόκερ» στην πηγή: pokerlobby

Νέα νομοθεσία για καταπολέμηση του «βρόμικου» χρήματος

Την ενίσχυση των υφιστάμενων κανόνων νια την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

και μεταφορά κεφαλαίων προβλέπει η νέα νομοθεσία που πρότεινε χθες η Κομισιόν, η οποία βάζει στο στόχαστρο της στενής παρακολούθησης και τα πολιτικά πρόσωπα. Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, η ενίσχυση της κοινοτικής νομοθεσίας κρίθηκε επιβεβλημένη, διότι οι απειλές που συνδέονται με το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος εξελίσσονται συνεχώς, πράγμα το οποίο απαιτεί τακτικές επικαιροποιήσεις των κανόνων.

Οι δύο προτάσεις προβλέπουν διεύρυνση των εξουσιών επιβολής κυρώσεων από τις αρμόδιες αρχές, εισάγοντας, για παράδειγμα, μια σειρά ελάχιστων κανόνων βασισμένων σε αρχές για να ενισχύσουν τις διοικητικές κυρώσεις, καθώς και την απαίτηση να συντονίζουν τη δράση τους σε περίπτωση διασυνοριακών υποθέσεων.


Κίνδυνο-διαφθοράς

Για πρώτη φορά γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα πολιτικά πρόσωπα που, λόγω των θέσεων που κατέχουν, μπορούν να αντιπροσωπεύουν υψηλότερο κίνδυνο διαφθοράς. Για το λόγο αυτό προτείνεται η επέκταση των διατάξεων της νομοθεσίας στα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα που διαμένουν σε κράτη-μέλη της Ε.Ε., καθώς και τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα που εργάζονται σε διεθνείς οργάνωσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αρχηγοί κρατών-μέλη της κυβέρνησης, μέλη των κοινοβουλίων και δικαστές ανωτάτων δικαστηρίων.

Το πακέτο προτάσεων που παρουσιάστηκε χθες, το οποίο συμπληρώνει άλλα μέτρα που ελήφθησαν ή σχεδιάζεται να ληφθούν από την Επιτροπή σε σχέση με την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, περιλαμβάνει:

1.Μια οδηγία για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για το σκοπό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

2. Έναν κανονισμό για πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές κεφαλαίων ώστε να εξασφαλίζεται η «δέουσα ιχνηλασιμότητα» αυτών των μεταφορών.
Και οι δύο προτάσεις λαμβάνουν πλήρως υπόψη ης τελευταίες συστάσεις της ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και επεκτείνονται σε ορισμένους άλλους τομείς για να προωθήσουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την παρεμπόδιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.


Εστιασμένη προσέγγιση

Πιο συγκεκριμένα, και οι δύο προτάσεις προβλέπουν μια πιο στοχοθετημένη και εστιασμένη προσέγγιση βάσει κίνδυνων. Ειδικότερα, η νέα οδηγία βεληώνει τη σαφήνεια και τη συνεκτικότητα των κανόνων στα κράτη-μέλη:

■ Προβλέποντας ένα σαφή μηχανισμό για την ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων, ενώ θα απαιτείται από τα νομικά πρόσωπα να τηρούν αρχεία σχετικά με την ταυτότητα των προσώπων που βρίσκονται στην πραγματικότητα πίσω από την εταιρεία.
• Καθιστά τις υποχρεώσεις της δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη πιο σαφείς και διαφανείς, ώστε να διενεργούν τους κατάλληλους ελέγχους και να διαθέτουν τις κατάλληλες διαδικασίες, προκειμένου να γνωρίζουν τον πελάτη με τον οποίο έχουν δοσοληψίες και να κατανοούν τη φύση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.
■ Επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της ώστε να οτιμπεριληφθούν σε αυτό νέες απειλές και ευαίσθητα σημεία.
■ Διασφαλίζει, για παράδειγμα.
πληρέστερη κάλυψη του τομέα των τυχερών παιγνιδιών (η προηγούμενη οδηγία κάλυπτε αποκλειστικά τα καζίνα με κτιριακή εγκατάσταση) και συμπεριλαμβάνοντας ρητή αναφορά στα φορολογικά αδικήματα.
■ Προωθεί υψηλά πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
■ Προχωρεί πέρα από τις απαιτήσεις της ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF), εντάσσοντας στο πεδίο εφαρμογής της όλα τα πρόσωπα που ασκούν συναλλαγές σε αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο πληρωμής σε μετρητά ποσού ίσου ή μεγαλύτερο των 7.500 ευρώ, δεδομένου ότι υπήρξαν ενδείξεις από ορισμένους ενδιαφερομένους ότι το ισχύον όριο των 15.000 ευρώ δεν ήταν επαρκές. Τα πρόσωπα αυτά θα καλύπτονται τώρα από ας διατάξεις της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να προβαίνουν στη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη, να διατηρούν τα έγγραφα, να διενεργούν εσωτερικούς ελέγχους και να αρχειοθετούν τις εκθέσεις για ύποπτες συναλλαγές. Η οδηγία, ωστόσο, προβλέπει την ελάχιστη εναρμόνιση και τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χαμηλώσουν αυτό το όριο.
■ Ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εθνικών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, έργο των οποίων είναι να λαμβάνουν, να αναλύουν και να διαβιβάζουν σης αρμόδιες αρχές εκθέσεις σχετικά με ενδεχόμενες υπόνοιες νια νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.


«Προληπτική προσπάθεια»

«Η Ένωση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των διεθνών προσπαθειών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης των προϊόντων εγκλήματος», δήλωσε ο επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά και ης Υπηρεσίες, Μισέλ Μπαρνιέ, προσθέτοντας ότι εκτός από την προσέγγιση του ποινικού δικαίου, μια προληπτική προσπάθεια μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος μπορεί να βοηθήσει να σταματήσει η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Προστασία του ευρώ από παραχαράκτες

Εναρμονισμένες ποινές φυλάκισης και διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προβλέπει η πρόταση οδηγίας της Κομισιόν για την ενίσχυση της προστασίας του ευρώ και την αντιμετώπιση των εγκληματιών που παραχαράσσουν τραπεζογραμμάτα και κέρματα Η πρόταση οδηγίας, η οποία αποτελεί κοινή πρωτοβουλία των αντιπροέδρων, Ολι Ρεν (αρμόδιος για το Ευρώ), ΒιβιάνΡέντινγκ (αρμόδια για θέματα Δικαιοσύνης) και του επίτροπου Αλγκιρντας Σεμετά (αρμόδιος για καταπολέμηση απάτης), θα υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να διαθέτουν αποτελεσματικά εργαλεία έρευνας για τον εντοπισμό περιπτώσεων παραχάραξης, ισοδύναμα με αυτά που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται η ενίσχυση των διασυνοριακών ερευνών και η θεσμοθέτηση ελάχιστων κυρώσεων, μεταξύ των οποίων η φυλάκιση για τις σοβαρότερες παραβάσεις παραχάραξης. Η πρόταση θα επιτρέψει επίσης την ανάλυση των κατασχεθέντων πλαστογραφημένων νομισμάτων κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας, ώστε να εντοπίζονται άλλα πλαστά νομίσματα ευρώ που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία.

Η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση μιας ελάχιστης ποινής φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών για ης σοβαρές περιπτώσεις παραγωγής και διανομής πλαστών νομισμάτων. Επίσης θα πρέπει να θεσπιστεί ποινή τουλάχιστον οκτώ ετών κατ' ανώτατο όριο για το αδίκημα της διανομής (όπως ήδη ισχύει σήμερα για το αδίκημα της παραγωγής). Κατά τον τρόπο αυτό, θα ενισχυθεί η προστασία του ευρώ, με μια καλύτερη αντιμετώπιση των αξιόποινων πράξεων σε όλη την Ένωση.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, συνολικά κυκλοφορούν σε ολόκληρο τον κόσμο τραπεζογραμμάτια αξίας περίπου 913 δισ. ευρώ και κέρματα αξίας 16 δισ. ευρώ. Από την εισαγωγή του το 2002, η παραχάραξή του οδήγησε σε οικονομικές ζημιές που ανέρχονται σε τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε το άρθρο : Νέα νομοθεσία για καταπολέμηση του «βρόμικου» χρήματος, στην πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Του Νίκου Μπελλου

Διευκρινίσεις ζητά από Κομισιόν για τον ΟΠΑΠ

Το ξεκαθάρισμα των νομικών εκκρεμοτήτων πριν από την αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ ζητεί ο ευρωβουλευτής Θόδωρος

Σκυλακάκης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και να υπάρξει το μέγιστο τίμημα. Με ερωτήσεις που κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ευρωβουλευτή^ των Φιλελευθέρων ζητεί να ξεκαθαριστούν νομικά τα θέματα του επώνυμου δελτίου παίκτη και της επεκτατικής διαφήμισης, τα οποία, όπως αναφέρει, είναι προφανές ότι απαιτούν ρύθμιση μετά και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Επίσης, ζητεί να ξεκαθαρίσει έγκαιρα, ώστε να μην υπάρξει θέμα προνομιακής πληροφόρησα, η πρόθεση τα κυβέρνησα σε σχέση με τους μη ρεαλιστικούς νομοθετημένους χρόνους για την εκχώρηση των παιγνιομηχανών (VLTs). Θεωρητικά ο χρόνος αυτός λήγει στο τέλθ3 του 2013 για την εκχώρηση των αδειών στους υποπαραχωρησιούχους από τον ΟΠΑΠ.

Παιχνιδομηχανές

Σε ό,τι αφορά τις πρακτικές του ΟΠΑΠ στη διαφήμιση και στην ανωνυμία του κάθε δελτίου, ο κ. Σκυλακάκης ρωτά την Κομισιόν, αν θεωρεί ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν οι δύο αυτές εκκρεμότητες (έκταση διαφήμισα και ανωνυμία παικτών) πριν πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός ιδιωτικοποίησης του ΟΠΑΠ. Για το θέμα των VLTs, η Κομισιόν επίσης ερωτάται αν θεωρεί ότι για λόγουs διαφάνειας θα πρέπει να έχει ρητά διευκρινιστεί αν θα παραταθεί η σχετική προθεσμία, πριν πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός ιδιωτικοποίησα του ΟΠΑΠ.

Διαβάστε το άρθρο «Διευκρινίσεις από Κομισιόν για τον ΟΠΑΠ» στην πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Νέα παράπονα στην Κομισιόν για τα τυχερά παιχνίδια

Μπορεί η Ευρώπη να έκρινε παράνομο το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ πριν από μία εβδομάδα ωστόσο αυτό δεν ικανοποίησε τις εταιρείες

και σύμφωνα με δημοσίευμα του euro2day  η Κομισιόν δέχτηκε εκ νέου παράπονα για το νομοσχέδιο που ρυθμίζει την αγορά τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής φορέας του κλάδου, Remote Gambling Association έστειλε επιστολή στην οποία αναφέρεται πως οι ρυθμίσεις όχι μόνο είναι ανεφάρμοστες αλλά και παράνομες μιας και είναι αντίθετες στο ευρωπαϊκό δίκαιο περί ελευθερίας στην παροχή υπηρεσιών και διακίνησης κεφαλαίων.

Επιπλέον ο διευθύνων σύμβουλος του φορέα, Clive Hawkswood , τονίζει πως τα μέτρα που θέλει να υιοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν δεν απέδωσαν σε άλλες χώρες όπως η Νορβηγία και ζητά την δημιουργία μιας ελεύθερης αγοράς online τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα

Επιπλέον ο Hawkswood, σημειώνει στην επιστολή πως περιμένει ίση μεταχείριση όλων των εταιριών του κλάδου από την Ευρώπη.

Διαβάστε το άρθρο «Νέα παράπονα στην Κομισιόν για τα τυχερά παιχνίδια στην Ελλάδα» στην πηγή: pokerlobby

Πράσινη κάρτα από την Κομισιόν για το online στοίχημα

Eγκριση της Κομισιόν για ρύθμιση του online στοιχήματος.Η απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν έχει καμία

άμεση σχέση με το διαδικτυακό στοίχημα αλλά έμμεσα το αφορά και θα το επηρεάσει στο μέλλον, ανάλογα και με την κυβερνητική ρότα γι' αυτό το θέμα. Εκεί, πάντως, όλα είναι ρευστά, αλλά και εδώ ζητούνται απαντήσεις από τους επενδυτές.

Στις αρχές Δεκεμβρίου το προσχέδιο νόμου που πήγε από το ΤΑΙΠΕΔ στο υπουργείο Οικονομικών, όπου μεταξύ των πολλών σημαντικών θεμάτων που ρυθμίζονταν για τον ΟΠΑΠ και την εσωτερική του λειτουργία, επιβεβαιωνόταν το μονοπώλιο στο Ιντερνετ, όπως αυτό είχε παραχωρηθεί με σύμβαση τον Δεκέμβριο του 2011 και το Δημόσιο μάλιστα εισέπραξε περισσότερα από 350 εκατ. ευρώ γι' αυτόν το σκοπό, δεν έφτασε τελικά στη Βουλή. Συνάντησε την έντονη αντίδραση παραγόντων του υπουργείου Οικονομικών που ζήτησαν αναλυτική ενημέρωση και αιτιολόγηση.

Ακολούθησε ταξίδι κορυφαίων στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ και του δικηγορικού γραφείου, που είναι υπεύθυνο γι' αυτά τα θέματα, στις Βρυξέλλες και πολύωρες συζητήσεις με την Κομισιόν, όμως έκτοτε δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση, καμία ενέργεια για να φανεί προς τα πού πάει η υπόθεση.

«Πράσινη κάρτα»
Κυβερνητικά στελέχη, πάντως, επεσήμαναν ότι η Ελλάδα έχει ήδη πάρει την αποκαλούμενη «πράσινη κάρτα» από την Κομισιόν για να ρυθμίσει σε διάστημα δύο χρόνων την αγορά στο διαδικτυακό στοίχημα και το κανονιστικό-ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να συμφωνεί με το ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Η διαπραγμάτευση αυτή έγινε τον Σεπτέμβριο, όταν τα ίδια στελέχη που ταξίδεψαν τον Δεκέμβριο στις Βρυξέλλες είχαν λύσει με επιτυχία το θέμα των κρατικών ενισχύσεων για τα Vlt's. Σε εκείνη τη συνάντηση είχε αποφασιστεί και η φορολόγηση του ΟΠΑΠ με 30% πάνω στα κέρδη.

Θα εξαντλήσει η χώρα αυτό το δικαίωμα ή θα φτιάξει την αγορά νωρίτερα; Και με ποιο τρόπο; Ανοιγμα ή μονοπώλιο στον ΟΠΑΠ; «Την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να ανοίξει τα κλειστά επαγγέλματα και συγκρούεται με συντεχνίες και μονοπωλιακές λογικές, θα ήταν περίεργο να δημιουργήσει η ίδια ένα μονοπώλιο», τόνισε σημαίνων παράγοντας της ευρωπαϊκής αγοράς παιγνίων που παρακολουθεί από το εξωτερικό όλες τις διεργασίες.

Διαβάστε το άρθρο «Έγκριση της Κομισιόν για ρύθμιση του online στοιχήματος» του ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ στην πηγή: ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

3μηνη παράταση στον διαδικτυακό τζόγο βάσει οδηγίας της Ε.Ε.

Παγώνει το «κυνήγι» των μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων για τουλάχιστον τρεις μήνες. Η ελληνική κυβέρνηση

κοινοποίησε χθες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η οποία σκόπευε να επιβάλει βαριές κυρώσεις σε όσους παρέχουν χωρίς άδεια της Ελληνικής Δημοκρατίας τυχερά παίγνια, είτε μέσω Διαδικτύου είτε μέσω παιγνιομηχανημάτων. Η κοινοποίηση αυτή πρακτικά σημαίνει ότι η απόφαση της ΕΕΕΠ θα παραμείνει ανενεργό5 (stand still) για ένα τρίμηνο τουλάχιστον.

Η απόφαση της ΕΕΕΠ ελήφθη τον περασμένο Οκτώβριο και επιβάλλει βαριά πρόστιμα σε όσους παρέχουν τυχερά παίγνια χωρίς άδεια, ενώ όσοι υποπίπτουν στην παράβαση θα αναγράφονται σε μαύρη λίστα.

Η ΕΕΕΠ αρχικά έδωσε περιθώριο συμμόρφωσης ενός μήνα και όρισε ως ημερομηνία εφαρμογής της απόφασης την 5η Δεκεμβρίου 2012. Στις 4 Δεκεμβρίου, επικαλείται ωστόσο, παρενέβη η Κομισιόν μέσω επιστολής, εκτιμώντας ότι η απόφαση δεν κοινοποιήθηκε μερώθηκε στην ίδια, βάσει των όρων που επιβάλλει η κοινοτική οδηγία 98/34/ΕΚ (σύστημα TRIS). την ΕΕΕΠ.

Μετά τη συγκεκριμένη επιστολή, η κυβέρνηση έκρινε χρήσιμο να κοινοποιήσει τη σχετική απόφαση προκειμένου να κερδίσει χρόνο, ενόψει και της ιδιωτικοποίησα του ΟΠΑΠ. Η κοινοποίηση μάλιστα γίνεται με επίκληση του «επείγοντος», προκειμένου η Κομισιόν να μειώσει την περίοδο «απραξίας» των τριών μηνών. Η Ελλάδα επικαλείται τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, που σε συνδυασμό με την έκθεση ανηλίκων σε τυχερά παίγνια απειλεί την κοινωνική συνοχή. Παράγοντες της αγοράς, ωστόσο, εκτιμούσαν πως η Κομισιόν δεν θα συμμεριστεί αυτή την ανησυχία της ελληνικής κυβέρνησης.

Μετά την περίοδο «απραξίας», η Κομισιόν ή οποιοδήποτε άλλο κράτος μπορεί να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμηπρος την Ελλάδα. Σε μια τέτοια περίπτωση, το «κυνήγι» των διαδικτυακών παρόχων παραπέμπεται ακόμη πιο πίσω στις... ελληνικές καλένδες.
Εν τούτοι, εκτιμάται ότι αυτό δεν θα συμβεί, καθώς οι περισσότερες ρυθμίσεις της απόφασης απορρέουν από τον σχετικό νόμο (4002/2011), ο οποίος ήδη έχει κοινοποιηθεί στην Ε.Ε., χωρίς ωστόσο να έχει εγείρει κάποια αιτιολογημένη γνώμη.

Διαβάστε το άρθρο «Τρίμηνη παράταση στον διαδικτυακό τζόγο βάσει οδηγίας της Ε.Ε.» στην πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η τελευταία παράγραφος που έστειλε σήμερα η Ε.Ε

Η τελευταία παράγραφος της αναφοράς περί ρύθμισης τυχερών παιχνιδιών που έστειλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει:

Θέμα: Οδηγία 98/34/ΕΚ, της απόφασης 23/2/23.10.2012  στις "Ρυθμίσεις για ορισμένα θέματα που διέπονται από τις Επιχειρήσεων και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών Κανονισμού σε σχέση με την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται, όπου τα τυχερά παιχνίδια που παίζονται σε σύνδεση χωρίς την απαιτούμενη άδεια "

Το άρθρο 1, σημείο 11 της οδηγίας 98/34/ΕΚ ορίζει ότι «τεχνικού κανόνα» ορίζεται ως «οι τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των οικείων διοικητικών διατάξεων, η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική, de jure ή de facto, για την εμπορία, την παροχή υπηρεσιών, την εγκατάσταση ενός φορέα παροχής υπηρεσιών ή τη χρήση σε ένα κράτος μέλος ή σε σημαντικό τμήμα αυτού, καθώς και οι νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών, εκτός από εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 10 , που απαγορεύουν την κατασκευή, εισαγωγή, εμπορία ή χρήση ενός προϊόντος ή την παροχή ή χρήση μιας υπηρεσίας ή την εγκατάσταση ενός φορέα παροχής υπηρεσιών. "

Το άρθρο 1, σημείο 2 της οδηγίας 98/34/ΕΚ ορίζει ότι υπηρεσία σημαίνει «οποιαδήποτε υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας, ήτοι κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι αμοιβής, από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα και κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός αποδέκτη υπηρεσίας ". Ωστόσο, είναι σαφές από την αιτιολογική σκέψη 19 της εν λόγω οδηγίας, ότι είναι επίσης αναγκαίο να γίνεται αναφορά στον ορισμό των υπηρεσιών στο άρθρο 57 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 50 ΕΚ), όπως έχει ερμηνευθεί από τη νομολογία του Δικαστηρίου [1].

Ο κανόνας σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 1 σημείο 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ είναι ο "κανόνας σχετικά με τις υπηρεσίες: απαίτηση γενικής φύσεως σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, κατά την έννοια του σημείου 2, ιδίως διατάξεις για τους παρέχοντες υπηρεσίες, τις υπηρεσίες και τον αποδέκτη των υπηρεσιών, εξαιρουμένων των κανόνων που δεν αναφέρονται ειδικά στις υπηρεσίες που ορίζονται στο ίδιο σημείο».

Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού,

α) ένας κανόνας θεωρείται ότι αφορά ειδικά τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, όπου, έχοντας υπόψη στη δήλωση του λόγους και το διατακτικό της, το συγκεκριμένο σκοπό και αντικείμενο του συνόλου ή μέρους των επιμέρους διατάξεις του είναι να ρυθμίζουν τις υπηρεσίες αυτές σε μια ρητή και στοχοθετημένο τρόπο,

β) ένας κανόνας δεν θεωρείται ότι αφορά ειδικά τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών όταν αφορά τις υπηρεσίες αυτές μόνο κατά συνεκδοχή ή κατά σύμπτωση.

Λαμβάνοντας αυτά τα σημεία υπόψη, οι υπηρεσίες της Επιτροπής εστίασαν την προσοχή τους στην απόφαση αριθ. 23/2/23.10.2012 με θέμα «Ρυθμίσεις για ορισμένα θέματα που διέπονται από τις Επιχειρήσεων και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών Κανονισμού σε σχέση με την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση παιχνίδια ευκαιρία παίζονται σε απευθείας σύνδεση χωρίς την απαιτούμενη άδεια "(στο εξής: απόφαση 23) η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 5.11.2012 και η οποία θα τεθεί σε ισχύ ένα μήνα μετά τη δημοσίευση στις 5.12.2012.

Η απόφαση αυτή υλοποιεί το νόμο-πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια κοινοποιήθηκε σε εμάς ως ειδοποίηση Όχι 2011/166/GR (Νόμος 4002/2011). Επιβάλλει κυρώσεις και περιγράφει τη διαδικασία για το πώς αυτές οι κυρώσεις θα πρέπει να επιβάλλονται, καθώς και το είδος των κυρώσεων για τους παρόχους υπηρεσιών που δεν διαθέτουν άδεια στην Ελλάδα

Τα άρθρα 2 και 3 καθορίζουν τις χωρίς άδεια παροχής υπηρεσιών και την παροχή υπηρεσιών χωρίς άδεια.

Άρθρο 2: "Παράνομοι online παιχνίδιών των παρόχων υπηρεσιών είναι κάθε νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που δημοσιεύει στο διαδίκτυο ή / και λειτουργεί μια ιστοσελίδα η οποία παρέχει τις υπηρεσίες αυτές χωρίς την άδεια που απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία, καθώς και κάθε πρόσωπο που με οποιονδήποτε τρόπο παρέχει πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω άλλης ιστοσελίδας. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παροχή πρόσβασης και τη συμμετοχή του υλικού δεν επηρεάζουν την έννοια της παροχής υπηρεσιών χωρίς άδεια.

Άρθρο 3: "Online παιχνίδι των υπηρεσιών ευκαιρίας παρέχονται σε μη αδειοδοτημένο πάροχο, όταν είναι δυνατή η πρόσβαση σε ιστοσελίδες που ανήκουν σε έναν πάροχο των υπηρεσιών αυτών δεν έχουν άδεια από την Ελληνική Δημοκρατία, της οποίας η διεύθυνση IP βρίσκεται στο έδαφος της Ελλάδας. Ο τόπος όπου ο πάροχος χωρίς άδεια και το υλικό του βρίσκονται, και η κατάληξη της διεύθυνσης δεν επηρεάζει το νόημα της έννοιας του χωρίς άδεια παροχής υπηρεσιών. "

Το άρθρο 4.7 της απόφασης 23 ορίζει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία των προσώπων που έχουν εγγραφεί στη μαύρη λίστα.

"4.7. ISPs των οποίων η έδρα ή πραγματική διοίκηση ή μόνιμη εγκατάσταση είναι στην Ελλάδα σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν. 2238/1994 θα πρέπει, εφόσον τούτο ζητηθεί από την HGC, αμέσως να στείλετε τα στοιχεία των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία και τη διαχείριση της σε απευθείας σύνδεση παιχνίδι των δικτυακών τόπων χωρίς απαιτούμενη άδεια που είναι εγγεγραμμένοι στη μαύρη λίστα.

Το άρθρο 51 (5) του νόμου-πλαισίου, ο νόμος 4002/2011, ορίζει ότι η υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) περιορίζεται στο να απαγορευθεί η πρόσβαση σε παράνομους παρόχους τυχερών παιγνίων των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στη σχετική μαύρη λίστα.

Το άρθρο 51 (5): «οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs), των οποίων η έδρα ή πραγματική διοίκηση ή μόνιμη εγκατάσταση είναι στην Ελλάδα σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν. 2238/1994, απαγορεύεται η χορήγηση πρόσβασης σε παράνομους  παρόχους υπηρεσιών online τυχερών παιχνίδιών, τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται στο μαύρο κατάλογο που τηρείται από την Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών Ελλάδος. ISPs που παραβιάζουν την υποχρέωση αυτή υπόκειται σε πρόστιμο που ορίζεται στο Operations & Gaming Ελέγχου Κανονισμού. "

Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι η απόφαση αυτή περιλαμβάνει τεχνικούς κανονισμούς κατά την έννοια της οδηγίας 98/34/ΕΚ. Επίσης επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις για τους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου που υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο Νόμο 4002/2011.

Άρθρο 8 (1) της οδηγίας 98/34/ΕΚ ορίζει ότι με την επιφύλαξη του άρθρου 10, τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή κάθε σχέδιο τεχνικού κανόνα, πριν από την έγκριση του σχεδίου, όταν αυτό είναι ακόμα δυνατό για τροποποιήσεις που πρέπει να τεθεί σε ισχύ.

Φαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν συμμορφώθηκε με την υποχρέωσή της να μας ενημερώσετε.

Υπό το φως του ότι, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι με την απόφασή του της 30ης Απριλίου 1996 στην υπόθεση CIA Security International (C-194/94), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η παράβαση της υποχρεώσεως κοινοποιήσεως της οδηγίας 98/34/ΕΚ σήμαινε ότι οι σχετικοί τεχνικοί κανονισμοί δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε ιδιώτες.

Θα θέλαμε να λάβετε τις παρατηρήσεις σας σχετικά με το θέμα αυτό εντός 10 εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία θα λάβετε αυτό το έγγραφο. Συγκεκριμένα, θα θέλαμε να μάθουμε για το πώς οι ελληνικές αρχές είχαν την πρόθεση να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το κείμενο είναι συμβατό με το δίκαιο της Ένωσης.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Πηγή: praktores.com

Στοπ από την Κομισιόν για το ιντερνετικό στοίχημα

Έδεσε τα χέρια της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων η Κομισιόν και η Ανεξάρτητη Αρχή για τα τυχερά παίγνια

δεν μπορεί να εφαρμόσει την απόφαση που η ίδια εξέδωσε στις 5 Νοεμβρίου και αφορούσε στην εκδίωξη όλων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο διαδικτυακό στοίχημα και δεν είχαν υπαχθεί στο μεταβατικό καθεστώς.

Εν μέσω διαδικασιών που εξελίσσονται σε πολλά διαφορετικά μέτωπα για το μονοπώλιο, την πώληση του ΟΠΑΠ, την αδειοδότηση της αγοράς, την λειτουργία ή όχι των 24 εταιριών που μπήκαν στο μεταβατικό καθεστώς, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων κ. Ευγένιος Γιαννακόπουλος, μιλώντας σε συνέδριο για τα τυχερά παιχνίδια σε κεντρικό ξενοδοχείο, όταν ρωτήθηκε σχετικά με την επιστολή που απέστειλε την περασμένη εβδομάδα η Κομισιόν και για την οποία είχε γράψει πρώτο το Sentragoal πριν από ένα μήνα και μιλούσε για παράβαση της κοινοτικής οδηγίας για μη κοινοποίηση της απόφασης της ΕΕΕΠ, ήταν απόλυτα σαφής.

«Θα σεβαστούμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία», ήταν τα λόγια του κ. Γιαννακόπουλου και μπορεί να παρερμηνεύτηκε αρχικά η απάντησή του, καθώς αρκετοί κατάλαβαν ότι θα δοθεί παράταση 10 εβδομάδων για δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις εταιρίες να υπαχθούν σε μεταβατικό καθεστώς, αλλά αυτό πολύ απλά δεν μπορεί να το κάνει ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής. Είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών και οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι αυτό θα συμβεί τις επόμενες εβδομάδες.

Αυτό όμως που είπε ουσιαστικά ο κ. Γιαννακόπουλος και είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι η ΕΕΕΠ δεν πρόκειται να ζητήσει να ασκηθούν διώξεις εναντίον όσων εταιριών δεν έχουν υπαχθεί στο μεταβατικό καθεστώς. Ούτε φυσικά σε ΜΜΕ, ούτε σε παίκτες που ποντάρουν σε εταιρίες οι οποίες είναι αδειοδοτημένες στην Ευρωπαϊκή Ενωση και όχι στα νησιά Κουρασάο για παράδειγμα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η ΕΕΕΠ θα ακολουθήσει διαδικασία διαλόγου με την Κομισιόν και δεν θα προβεί σε «τσαμπουκάδες» γνωρίζοντας τι επιπτώσεις μπορεί να έχει μία τέτοια συμπεριφορά. «Δεν θα γίνουν τα λάθη του παρελθόντος, όπως με τα τεχνικά παίγνια και τα δεκάδες χιλιάδες ευρώ που πλήρωνε πρόστιμο κάθε μέρα το ελληνικό κράτος», τόνισε χαρακτηριστικά στο Sentragoal στέλεχος της επιτροπής παιγνίων.

Διαβάστε το άρθρο «Στοπ από την Κομισιόν για το ιντερνετικό στοίχημα» Του Γιώργου Αγγέλου, στην πηγή: ΕΘΝΟΣ

Η Κομισιόν περιμένει την απάντηση της Ελλάδας

Αφίχθη ήδη στην Αθήνα η πρώτη προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν που ουσιαστικά ζητά να πληροφορηθεί τους λόγους

που η χώρα μας δεν ακολούθησε τις διαδικασίες στο μείζον θέμα που έχει ανακύψει με την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ) να μπλοκάρει μετά τις 5 Δεκεμβρίου όποια εταιρεία προσφέρει ιντερνετικό στοίχημα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την οδηγία EE 98/34, η απόφαση της ΕΕΕΠ θα έπρεπε να είχε κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή: αυτό δεν έγινε και μετά την καταγγελία της RGA (της Ένωσης των Εταιρειών), κινήθηκαν οι διαδικασίες κατά της Ελλάδας.


Η ελληνική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να απαντήσει, να αιτιολογήσει τη στάση του προέδρου της ΕΕΕΠ. 0 Ευγένιος Γιαννακόπουλος ήδη απάντησε στη RGA ότι δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να εφαρμόσει τον νόμο και το ίδιο θα πει και στην Κομισιόν, όμως αυτό το επιχείρημα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και άλλες, νέες καταγγελίες μπορούν να έχουν επιπτώσεις ακόμα και στην ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ. Η RGA προτίθεται να επιχειρήσει να δημιουργήσει πρόβλημα στην επικείμενη αποκρατικοποίηση, διεκδικώντας τα δικά της συμφέροντα στα άλλα μέτωπα...


Η ΕΕΕΠ έχει ζητήσει από τους παρόχους υπηρεσιών internet να εμποδιστεί η πρόσβαση στους ιστοτόπους των παροχών, ενώ έχει ζητηθεί και η απαγόρευση στις τράπεζες να επιτρέπουν τις συναλλαγές με τους παίκτες και με τους παρόχους τυχερών παιγνίων που θα ενταχθούν στην ίδια μαύρη λίστα.


Βέβαια, οι περισσότερες των εταιρειών συμμορφώθηκαν ανακοινώνοντας ότι αποσύρονται από την ελληνική αγορά, αναμένοντας αποτελέσματα από την ένωσή τους, την RGA, η οποία έχει κάνει προσφυγή.


Σε κάθε περίπτωση
, οι ιντερνετικοί πάροχοι επιμένουν πως οι περιορισμοί που επιβάλλονται από τις ελληνικές αρχές παραβαίνουν τη νομοθεσία της Ε.Ε. Υποστηρίζουν ότι εξαιτίας της υπεροχής των νόμων της Ε.Ε, στην περίπτωση πουπάροχοι από άλλα κράτη-μέλη, δεν είναι σε θέση να αποκτήσουν εθνική άδεια, υπό τους συμβατούς νόμους της Ε.Ε., δεν μπορούν να δεχθούν κυρώσεις, κάτι που έχει αποφασιστεί επανειλημμένως από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CJEU), στις υποθέσεις Placanica και πιο πρόσφατα στις Engelmann και Costa and Cifone. Μένει να φανεί η αντίδραση της ΕΕΕΠ και της κυβέρνησης στην περίπτωση που οι Βρυξέλλες παρέμβουν, όπως μεταφέρεται, στη συγκεκριμένη απαγόρευση.

Διαβάστε το άρθρο «Η Κομισιόν περιμένει την απάντηση της Ελλάδας» στην πηγή: ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ

Σελίδα 1 από 4
Business facebook Feed in store από τη Master Bet

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

ΨΙΘΥΡΟΙ, ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

HomeΚΥΒΕΡΝΗΣΗΕΟΚ Top of Page