praktores.com
 
 
Σχόλια και επιλογές για επενδυτές του Χ.Α (08/12)

ΣΧΟΛΙΟ (Δημ. Τζάνας): Στις παθογένειες της Ελληνικής Αγοράς συμπεριλαμβάνεται ο εξαιρετικά χαμηλός βαθμός συμμετοχής κεφαλαίων επενδυτικού προσανατολισμού, με αποτέλεσμα να κυριαρχούν τα κεφάλαια βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα που επιδιώκουν την γρήγορη κατοχύρωση κερδών.

 • Ενδεικτικά, η ολοκλήρωση της δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων 9μήνου, με βελτίωση κερδοφορίας κατά 16,2% για 34 εταιρείες με εξαιρετικά χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά, ελάχιστα εκτιμήθηκε από την Επενδυτική Κοινότητα
 • Η οποία σήμερα ασχολείται περισσότερο με τη διαμόρφωση θέσεων με χαρακτηριστικά βραχυπρόθεσμου “στοιχηματισμού”, σε επιλεγμένες μετοχές (θέσεις “short” κυρίως)…
 • Εκδηλώνοντας έτσι και το χαμηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας.

Παράλληλα, το κύριο πεδίο των μεταρρυθμίσεων για την Οικονομία, οι Αποκρατικοποιήσεις, παραμένουν ανεκπλήρωτες με το υψηλό φορολογικό βάρος να αποτρέπει τόσο την βελτίωση της κατανάλωσης, όσο και των επενδύσεων.

!ΟΠΑΠ@10,1000 ευρώ: Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 13,70 από 13,50 ευρώ έχει δώσει η IBG, με το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα να διαμορφώνεται στο 35%, σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση «ΑΓΟΡΑ».

 • Οι αναλυτές της επεξηγούν ότι προτείνουν «Αγορά» της μετοχής τόσο λόγω αποτίμησης αλλά και επειδή την θεωρούν ελκυστική επενδυτική επιλογή, καθώς προβλέπουν μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 8% ως το 2022, μερισματικές αποδόσεις άνω του 6% και υγιή ισολογισμό.
 • Σημειώνουν δε, ότι τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου υπερέβησαν τις εκτιμήσεις λόγω των εντυπωσιακών επιδόσεων στα virtual games που αντιστάθμισαν πλήρως την αδυναμία του Πάμε Στοίχημα, με τα VLTs να εμφανίζουν αυξημένη συνεισφορά στα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας.
 • ΜΗΧΑΝΗ παραγωγής μετρητών και διανομών υψηλών μερισμάτων.

!ΟΠΑΠ(1): Ως γνωστόν η έκτακτη Γ.Σ των μετόχων προχθές ενέκρινε κατά πλειοψηφία (100,00%) την προταθείσα από το ΔΣ διανομή μέρους των κερδών που προέρχονται από μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2015.  Συγκεκριμένα αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,70 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου και συνολικό μικτό ποσό ύψους 222,5 εκατ. ευρώ. Στις 11/12 η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος.

 • ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ‘Εχει ήδη βγάλει το 2017 από τα ταμεία του για μερίσματα χρήσης 2016 το ποσό των 229,6 εκατ. ευρώ(!).
 • ΔΗΛΑΔΗ μόνον εφέτος μοίρασε 450(!!) εκατ. ευρώ στους μετόχους του. Κι αν προσθέσουμε και τι έχει μοιράσει μέχρι και το 2016, τότε χάνεται το μέτρημα…
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. [ ΟΠΑΠ ]

!ΑΛΦΑ@1,5500 ευρώ: Το «κόστος ρίσκου» αυξήθηκε το τρίτο τρίμηνο καθώς πλησιάζουμε στην εφαρμογή του νέου λογιστικού προτύπου IFRS 9, σημειώνει η Morgan Stanley στην ανάλυση που εξέδωσε με αφορμή τα αποτελέσματα της ελληνικής τράπεζας.

 • Όπως εκτιμούν οι αναλυτές της τα αποτελέσματα απέκλιναν 20% από τη μέση εκτίμηση καθώς αυξήθηκε το «κόστος ρίσκου».
 • Τα βασικά έσοδα ήταν σε γενικές γραμμές εντός των προβλέψεων, ενώ θα απαιτηθούν 2,1 δισ. ευρώ επιπλέον προβλέψεων για την εφαρμογή του νέου λογιστικού προτύπου.
 • Αυτό υπονοεί επίδραση στα κεφάλαια 320 μονάδων βάσης σε βάθος πενταετίας.
 • Η σύσταση για τη μετοχή είναι «ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» με τιμή στόχο τα 2,9000 ευρώ.

!ΦΦΓΚΡΠ@16,8900 ευρώ: Η IBG μειώνει την τιμή στόχο της Folli-Follie στα 18,20 από τα 19,00 ευρώ της προηγούμενης αναφοράς της μετά την αναθεώρηση από τους αναλυτές του ελληνικού οίκου των προβλέψεων για τα EBITDA του ομίλου.

 • Η τιμή-στόχος υποδηλώνει μικρό περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής στο ταμπλό. Παράλληλα, αναβαθμίζεται η σύσταση σε «ΟΥΔΕΤΕΡΗ» από «ΜΕΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ».
 • ‘Οπως σημειώνει η IBG, τα αποτελέσματα τριμήνου της Folli Follie κρίνονται ικανοποιητικά ενώ θετική έκπληξη αποτέλεσαν οι ελεύθερες ταμειακές ροές.

ΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 150 μέχρι 500 εκατ. ευρώ)

!ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών@1,7600 ευρώ: Δεν δηµοσιεύει ανεξάρτητα οικονοµικά µεγέθη. Μοναδική πηγή εσόδων της Εταιρείας είναι το µέρισµα που εισπράττει, ενώ η συµµετοχή της στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ λογίζεται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Τα λειτουργικά αποτελέσµατα της Εταιρείας για την περίοδο 1/1/17-31/12/17 θα αντανακλούν τη συµµετοχή ύψους 51% στα κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. επομένως στα κατωτέρω μεγέθη της αναλογούν και θα υπολογίζεται το 51%….

 • Τα έσοδα ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν σε 180,4 εκατ. ευρώ και +4,5%.
 • Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 138 εκατ.ευρώ, από 125,9 εκατ. ευρώ πέρυσι (αύξηση 9,7%)
 • Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 49,6 εκατ. ευρώ, έναντι 33,2 εκατ.(+ 49,4%).
 • Αποτιμάται σε 408,3 εκατ. ευρώ, με το p/e βάσει μεγεθών του 9μηνου να διαμορφώνεται στο 16.
 • Ο καθαρός δανεισµός αυξήθηκε στα 242,7 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της πληρωµής φόρων 57,1 εκατ. ευρώ και της καταβολής µερίσµατος 92,9 εκατ. ευρώ εντός του 2017.
 • ΣΧΕΣΗ Ev/ebitda 7,5 (9μηνο).
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ: Τιμή εισαγωγής 2,1200

!TEΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ@4,2900 ευρώ: Η επικείμενη είσοδος της στον 25άρη έχει δώσει (10) ανοδικές και (5) πτωτικές, στις τελευταίες (15). Κι από τα 4,00 στα 4,50 (9-1) με επιστροφή στα 4,1900 ευρώ (0-4)  αλλά το χθεσινό +2,4% ανέβασε ξανά τον πήχη.

!TEΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ(2): Η Euroxx σε πρόσφατη έκθεσή της έχει ανεβάσει την τιμή – στόχο για τη μετοχή στα 5,8000 ευρώ, μετά και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου. Η εταιρεία εμφάνισε ισχυρές επιδόσεις και το Q3 σε επίπεδο πωλήσεων και EBITDA, ενώ τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν αρνητικά από τα αυξημένα επιτοκιακά κόστη και τη φορολογία.

 • Η Euroxx αυξάνει την εκτίμησή της για τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας κατά 5%, ενώ υποβαθμίζει τις προβλέψεις της για τα κέρδη ανά μετοχή του 2018 και του 2019, λόγω αυξημένων υποθέσεων για τα επιτοκιακά κόστη.
 • Σημειώνει ότι προτιμά την ΤΕΝΕΡΓ μεταξύ των Ελληνικών εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, λόγω των σημαντικών προοπτικών αύξησης κερδοφορίας και της μεγάλης διασποράς του χαρτοφυλακίου της.

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 50 μέχρι 150 εκατ. ευρώ)

!ΙΑΣΩ @0,9920 ευρώ: Σύμφωνα με την ανακοίνωση του CVC, το επενδυτικό κεφάλαιο θα αποκτήσει έναντι 49 εκατ. ευρώ το 100% του Ιασώ General, του βραχίονα γενικής νοσηλευτικής του ομίλου. Μαζί με το Metropolitan το CVC πλέον γίνεται μια υπολογίσιμη δύναμη στον κλάδο της γενικής νοσηλείας με τζίρο 100 εκατ. ευρώ δυναμικότητας 530 κλινών.

Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2017 το General θα εμφανίσει λειτουργικά αποτελέσματα 4,5 εκατ. ευρώ. Άρα ο πολλαπλασιαστής εξαγοράς (EV/EBITDA) διαμορφώνεται με τα μέχρι στιγμής δεδομένα στο 11, μια άκρως ικανοποιητική αποτίμηση για τους μετόχους της μητρικής.

 • Αν με τα δεδομένα της εξαγοράς γινόταν αύριο μια αντίστοιχη κίνηση εξαγοράς στο Ιασώ τότε το τίμημα θα έφθανε έως και το 1,60 ευρώ ανά μετοχή δεδομένης της ισόποσης μείωσης του δανεισμού του ομίλου αλλά και της εκτιμώμενης προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας στα 26 εκατ. ευρώ για το 2017.

!Quest Holdings@8,4600: Στα 5,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη εννεαμήνου και -31,6%. Όλα τα κέρδη του ομίλου προήλθαν από την θυγατρική του ACS Courier (5,38 εκατ.), το γενικό αποτέλεσμα φαντάζει και είναι μέτριο. Πολλές δραστηριότητες – εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους – κάπου χάνεται ο έλεγχος… ‘Εχει προσφέρει πολλά μέχρι τώρα, άψογη και η όλη χρηματιστηριακή κίνησή της, αλλά κάπου αρχίζει να κουράζει…’Αλλωστε, η στήλη την επέλεξε από τα… πατώματα.

!Quest Holdings@8,4600: Τρίτη ημέρα ανόδου για την ΚΟΥΕΣ με εντονότερο ρυθμό ενδοσυνεδριακά (και +6% στα 8,9100) αλλά ξεφούσκωμα στη λήξη  (+0,71% στα 8,4600 ευρώ και με τζίρο σχεδόν 0,35 εκατ. ευρώ. Η κ/φση ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ (100,8 εκατ. για την ακρίβεια) ενώ ουσιαστικά η τιμή της για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές της πρέπει να ξεπερνά τα 12,00 ευρώ αν προσθέσουμε τις τελευταίες επιστροφές+μερίσματα των τελευταίων χρήσεων + τις δωρεάν μετοχές της θυγατρικής ΜΠΡΙΚ που έλαβαν.

!ΧΑΛΚΟΡ: Παρατηρούμε την επανάληψη του κλασικόυ έργου…”Δύο βήματα μπροστά και ένα πίσω”. Από τα 1,50οο ευρώ στα… 1,3500 ευρώ, αγοράζεται στα 1,30-1,32 ευρώ.

!ΕΛΤΡΑΚ: Νέα πολυετή υψηλά για την μετοχή (+4,4% στα 3,5700), με την κ/φση στα 50,16 εκατ. ευρώ και την…κυνηγάνε! (Στα 1,3000 με 1,5000 ευρώ όπου επέμενε ο μ/μ και μάλιστα πριν λίγους μήνες… πέρα έβρεχε!).

ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 15 μέχρι 50 εκατ. ευρώ)

!ΕΛΑΣΤΡΟΝ@1,2000 ευρώ: Με υψηλό έτους στα 1,6500 ευρώ, λογιστική αξία μετοχής στα 3,6000 και πραγματική αξία πολύ πιο πάνω (κερδοφόρος πλεόν και με υγιέστατους χρηματοοικονομικούς δείκτες) δεν πρέπει να λείπει από κανένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο ακόμα και μεγάλης εμβέλειας. Γιατί είναι σε θέση προσεχώς να του χαρίσει νέες υψηλές αποδόσεις… ‘Οσοι έχουν τοποθετηθεί στα 0,7000 και πιο κάτω, έχουν μπει σε…πειρασμό. Ας κινηθούν κατά βούληση…

ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Μέχρι 15 εκατ. ευρώ)

!ΚΕΚΡΟΠΑΣ: Με 37,3% πλέον συμμετέχει στο μετοχολόγιο η ΓΕΚΤΕΡΝΑ… Γνωστός ο πωλητής αλλά οι αγοραστές που προφανώς δεν βιάζονται τα απορροφούν μεταξύ 0,4500 με 0,5000 ευρώ. Με 1-7 στις τελευταίες (8) ημέρες!

!ΔΕΝ ΑΝΟΙΞΑΝ (μεταξύ αρκετών άλλων): ΜΟΥΖΚ, ΓΕΒΚΑ, ΜΕΒΑΚΟ, ΜΟΤΟ, ΝAKAΣ, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ, ΔΡΟΜΕΑΣ, ΒΙΟΚΑ, ΝΑΥΠ… Με 2 τμχ οι Μαθιός, ‘Ιλυδα, με 3 τμχ ΑΒΕ, Εβροφάρμα, 30 τμχ η Ελβέ κ.λπ κ.λπ

!FOODLINK-απάντηση: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  2,98 εκατ. από τα 4,56 εκατ. του 2016. Ίδια κεφάλαια: 5,31 εκατ. ευρώ από 6,43 εκατ. ευρώ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 5,5 εκατ. ευρώ και P/bv 1,04. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 4 εκατ. ευρώ  από 2,25 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις : 7,61 εκατ. από  9,96 εκατ. ευρώ.

 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 8,63 εκατ. ευρώ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 1,63. Κύκλος εργασιών 24.665.940,20 από 23.445.467,94 ευρώ. (Ζημιές 1,07 εκατ.) από  (0,91 εκατ.ευρώ).
 • ΕΒΙΤDA: 0,2 εκατ. ευρώ από τα 1,3 εκατ. του 2016 (6μηνο πάντα). ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ: 320.000 ευρώ – 29/12/2017: Την ΑΜΚ με καταβολή μετρητών έως του ποσού των 3 εκατ. ευρώ με έκδοση νέων μετοχών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων καλείται να αποφασίσει η ΓΣ της εταιρείας.

ANAΦΟΡΕΣ:

ΔΙΟΡΘΩΣΑΝ: Το  Υγεία στο -3,4% στα 0,5700 και κ/φση 174,3 εκατ. ευρώ ενώ ο τζίρος και πάλι σε απίστευτα υψηλά μεγέθη σχεδόν 1,35 εκατ. ευρώ. Μείον 2% για την ΕΥΡΩΒ και -1,94% στην ΜΠΕΛΑ. Πλαγιοκαθοδικήε κίνησης συνέχεια για την SPACE στα 3,7200 τώρα (-1,85%), δεν μπορεί να δει θετικό πρόσημο ο ΚΕΚΡΟΠΑΣ (-1,65% στα 0,4760 ευρώ), με 2-7 η ΒΙΟΧΑΛΚΟ στα 2,8200 τώρα και σε κρίσιμα τεχνικά σημεία (-1,74%) με 2-6 το CENER επέστρεψε στα 1,0500 ευρώ (-1,87%).

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 5ετίας (6 ΔΕΚ) – ΤΟΠ12: Πρώτη στη κατάταξη η μτχ της AUTOHELLAS με απόδοση 534%, ακολουθούν ΑEGEAN AIRLINES 421% ΕΥΡ.ΠΙΣΤΗ 407% ΠΠΑΚ 389% ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜ 357% ΠΕΤΡΟ 334% ΚΑΝΑΚΗΣ 283% ΝΑΚΑΣ 272% ΑΣΚΟ 252% ΙΝΤΕΚ 251% και SPACE 251%.(Στο +1150% o ΠΕΡΣΕΑΣ αλλά με πολύ περιορισμένη, ανύπαρκτη σχεδόν εμπορευσιμότητα)

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 5ετίας (6 ΔΕΚ) – ΒΟΤTΟΜ10: Πρώτη στη κατάταξη η μτχ της ΠΕΙΡ -99,97% ακολουθούν ΕΥΡΩΒ -99,88% ΑΤΤΙΚΗΣ 99,81% ΕΤΕ 99,77% ΦΡΙΓΟ 98,97% ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 98,65% COMPUCON PC 98,2% SYSTEMS 95,3% ALPHA BANK 94,9% DIONIC 94,8% ΑΝΕΠ και ΑΛΦA ΓΚΡΙΣΙΝ -94,2%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Διαβάστε το άρθρο "Σχόλια και επιλογές για επενδυτές του Χ.Α (08/12)" στην πηγή "www.mikrometoxos.gr"

Οι στοιχηματικές εταιρείες στην κορυφή της λίστας δωρεών προς βουλευτές

Από 187 δωρεές βρετανικών  προελεύσεων, που δόθηκαν από την αρχή του 2016, σχεδόν το ένα τρίτο -58- προήλθε από αθλητικές και στοιχηματικές επιχειρήσεις

Η στοιχηματική εταιρεία Ladbrokes εμφανίζεται 15 φορές στον πιο πρόσφατο κατάλογο δωρεών, προς τους βουλευτές, από ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες, σημαντικά περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία σε κατάλογο που κυριαρχείται από αθλητικές και στοιχηματικές εταιρείες.

Από 187 δωρεές βρετανικών προελεύσεων, που δόθηκαν από την αρχή του 2016, σχεδόν το ένα τρίτο -58- προήλθε από αθλητικές και στοιχηματικές επιχειρήσεις.

Ορισμένες πτυχές της πολιτικής για τα τυχερά παιχνίδια βρίσκονται υπό κυβερνητική αναθεώρηση, και μάλιστα οι αμφισβητούμενες και εξαιρετικά εθιστικές μηχανές "τερματικού στοιχήματος" δήλωσε η Ladbrokes Coral, μητρική εταιρεία αυτών των μηχανών, στο BBC.

Οι βουλευτές καλούνται να δηλώσουν και δώρα ή φιλοξενία αξίας άνω των 300 λιρών στο μητρώο συμφερόντων των μελών του κοινοβουλίου.

Η Ladder Coral εμφανίζεται 15 φορές, συμπεριλαμβανομένων των εκδρομών σε αγώνες στο Cheltenham, στον ποδοσφαιρικό αγώνα του Community Shield στο Wembley καθώς και δείπνου στο συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματος.

Διαθέτει οκτώ φορές στις καταχωρήσεις του συντηρητικού βουλευτή, Philip Davies, πρώην bookmaker και προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας All Party, για στοιχήματα και τυχερά παιχνίδια, με δώρα συνολικού ύψους 3.685 λιρών.

Η μοναδική μεγαλύτερη δωρεά προήλθε από τον Σύνδεσμο Οδικών Μεταφορών, στον Συντηρητικό βουλευτή του Ντόβερ, Τσάρλι Ελφικέ, ύψους 22.577 λιρών, για να χρηματοδοτήσει έναν ερευνητή στο γραφείο του.

Ο Ελφίκε δήλωσε: "Ο ερευνητής εξετάζει πώς μπορούμε να είμαστε έτοιμοι την πρώτη μέρα για την Brexit - ιδιαίτερα στην πρώτη γραμμή του Dover.

"Αυτή είναι ζωτικής σημασίας εργασία, τόσο για την εκλογική μου περιφέρεια, όσο και για τη βιομηχανία μεταφορών. Κανείς δεν θέλει να δει μεγάλες ουρές φορτηγών στο Ντόβερ. Σε αυτό το έργο τα συμφέροντα της βιομηχανίας μεταφορών και της εκλογικής μου περιφέρειας είναι ευθυγραμμισμένα. Γι 'αυτό αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας".

Ένας εκπρόσωπος της Ladbrokes Coral δήλωσε: "Απασχολούμε πάνω από 25.000 άτομα, έχουμε μεγάλη παρουσία στο δρόμο σχεδόν σε κάθε εκλογική περιφέρεια της χώρας και πληρώνουμε φόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο ύψους περίπου 55 εκατομμυρίων λιρών ετησίως.

Φυσικά ασχολούμαστε με πολιτικούς, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όταν λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν τους 25.000 ανθρώπους μας, γίνονται από μια θέση γνώσης".

Ο κ. Davies, βουλευτής από το Shipley και ένας από τους αποδέκτες της φιλοξενίας της Ladbrokes, είπε στο BBC: "Είμαι ο εκλεγμένος πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για Στοιχηματισμό και Τυχερά Παιχνίδια -και πρώην bookmaker- έτσι φυσικά συναντώ τους bookmakers. Θα ήταν αδιανόητο να μην το έκανα".

Διαβαστε όλο το άρθρο με τιτλο :῾῾Οι στοιχηματικές εταιρείες στην κορυφή της λίστας δωρεών προς Βρετανούς βουλευτές῾῾ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

 

 
Πτολεμαΐδα: Έφοδος στο άντρο του παράνομου τζόγου - Τζίρος 2.000.000 ευρώ και εκλεκτοί πελάτες!

Απ΄ έξω φαινόταν ένας πολύ ωραίος πολυχώρος ψυχαγωγίας. Στο εσωτερικό όμως, ο παράνομος τζόγος έδινε και έπαιρνε...

Πρόκειται για έναν πολυχώρο στην Πτολεμαΐδα, που είχε ειδικευτεί σε παράνομο στοιχηματισμό. Το τμήμα Ασφάλειας της πόλης εντόπισε την παράνομη δραστηριότητα και έβαλε τέλος, ενώ εκδόθηκε και ένταλμα σύλληψης για τον ιδιοκτήτη.

Από τα ευρήματα της αστυνομίας αποκαλύπτεται ότι περισσότεροι από 1.000 παίκτες του στοιχήματος πόνταραν τα χρήματα χωρίς να καταγράφονται. Οι άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Πτολεμαΐδας κατέσχεσαν και ένα “μαύρο βιβλίο” με το πελατολόγιο από το οποίο προκύπτει ότι ο τζίρος ήταν περίπου στα δύο εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, ο πολυχώρος εμφανιζόταν σαν στοιχηματική εταιρεία που έχει προσωρινή άδεια λειτουργίας.

Διαβάστε το άρθρο "Πτολεμαΐδα: Έφοδος στο άντρο του παράνομου τζόγου - Τζίρος 2.000.000 ευρώ και εκλεκτοί πελάτες!" στην πηγή "www.newsit.gr"

Μάχη για δύο στην Super League– ΟΠΑΠ και ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ καταθέτουν προτάσεις

Η Παρασκευή θα είναι η τελευταία ημέρα όπου στην Super League θα  περιμένουν τις προτάσεις από τον ΟΠΑΠ και την εταιρεία ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη προκειμένου να βρεθεί ο βασικός χορηγός του πρωταθλήματος.

Η απόρριψη της  πρότασης του ΟΠΑΠ από την Super League και η απόφαση από την εταιρεία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ ΑΕ», συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη να καταθέσει πρόταση βασικής χορηγίας στη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, ανεβάζουν το θερμόμετρο στον συνεταιρισμό.

Οπως έγινε γνωστό η  διοίκηση της Super League, έδωσε προθεσμία και στις δύο πλευρές να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως το μεσημέρι της Παρασκευής στις 14:30 προκειμένου τη Δευτέρα να ανοιχτούν και οι δύο φάκελοι και να παρθεί μια απόφαση.

Είναι βέβαιο,  όπως αναφέρουν πηγές μέσα από την Super League, πως η υπόθεση φτάνει στο τέλος της αφού πρώτον δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για απώλειες εσόδων στον συνεταιρισμό και κατά δεύτερον θεωρούν πως η είσοδος μιας ακόμη εταιρείας στη διεκδίκηση της βασικής χορηγίας, θα ανεβάσει οικονομικά τις προτάσεις.

Διαβάστε όλοτό άρθρο με τίτλιο: «Μάχη για δύο στην Super League– ΟΠΑΠ και ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ καταθέτουν προτάσεις» στην πηγή : http://www.iefimerida.gr/ 

«Καταργήστε τα τυχερά παιχνίδια από την τηλεόραση»

ΕΠΙΜΕΝΕΙ η Επιτροπή Ελέγχου Εποπτείας Παιγνίων πως πρέπει να καταργηθεί η μετάδοση των τυχερών παιχνιδιών από την τηλεόραση.

 Δηλώνει πως για την προστασία των νέων ανθρώπων και της αξιοπρέπειας θα πρέπει να σταματήσει η μετάδοση των παιχνιδιών που «νομιμοποιήθηκαν προσωρινά» από το 2011.

Οι εταιρείες των τυχερών παιχνιδιών μπορούσαν να μεταδίδουν ελεύθερα από τους τηλεοπτικούς σταθμούς τα προϊόντα τους,  με απλή δήλωση στην ΕΕΕΠ, μέχρι να συνταχθεί ο κανονισμός λειτουργίας τους και χορηγηθούν οριστικές άδειες.
Κάτι τέτοιο δεν έγινε, ενώ  οι θεατές συνέχισαν να πληρώνουν μέχρι «να βρουν τη λέξη» σε ένα καθεστώς ημινομιμότητας.
    Στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων  (2015) επαναλαμβάνει το αίτημα προς την πολιτεία που έχει κατατεθεί από το 2014 περί κατάργησης του σχετικού άρθρου 53, παράγραφος 6 του Ν. 4002/2011 (Α 180), όπως ισχύει, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων στη μεταβατική περίοδο μέχρι την έκδοση του κανονισμού και τη χορήγηση αδειών, υπό την προϋπόθεση της υποβολής στην ΕΕΕΠ Δήλωσης Αποδοχής των όρων λειτουργίας.
   Η ΕΕΕΠ ζητεί εκ νέου από την κυβέρνηση την ολοκληρωτική απαγόρευση διεξαγωγής και μετάδοσής τους «με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τη μη εκμετάλλευση της ανάγκης και της απειρίας των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αλλά και του κοινού και των καταναλωτών γενικότερα».

Παράλληλα, η Αρχή έλαβε εισαγγελική παραγγελία από το Πρωτοδικείο Αθηνών για τη διερεύνηση δύο εταιρειών που διεξάγουν τυχερά παίγνια στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και συγκεκριμένα σε τηλεοπτικά μέσα.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο : «Καταργήστε τα τυχερά παιχνίδια από την τηλεόραση» στην πηγή : ΑΓΟΡΑ

Καλή Ανάσταση & Καλό Πάσχα

Και φέτος στηρίζουμε την προσφορά και την προσπάθεια που τόσα χρόνια πραγματοποιεί ο σύλλογος "Το ΧΑΜΟΓΕΛΟ του ΠΑΙΔΙΟΥ" για όλα τα παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Ανάμεσα στα ευχετήρια μηνύματα, στέλνουμε και το δικό μας μήνυμα αγάπης και στήριξης με ένα απλό sms ή με μία τηλεφωνική κλήση.

Αξίζει όλοι να γίνουμε αρωγοί μιας τέτοιας σπουδαίας προσπάθειας που όλα αυτά τα χρόνια προσφέρει στέγη, φροντίδα και πολλή πολλή αγάπη στα μικρά παιδιά που τα χρειάζονται όσο κανένας άλλος.

Ο τρόπος είναι απλός :
Από την Ελλάδα με κλήση και SMS

19810 Καλέστε στο 19810 απο σταθερό (χρέωση 2,46 € ανα κλήση)
ή κινητό (χρέωση 2,46 € ανα κλήση)
901 11 15 15 15 Καλέστε από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ 901 11 15 15 15
(χρέωση 3,68 € ανα κλήση)
19810 Στείλτε μήνυμα στο 19810 τη λέξη ΧΑΜΟΓΕΛΟ ή XAMOGELO (χρέωση 2,46 € ανα SMS)

Για τα χιλιάδες παιδιά που έχουν την ανάγκη μας!

Καλή Ανάσταση !!

Kal;h 

Θέλει μίνιμουμ 3 εκατ. ευρώ μικτά για χορηγία

Το προσχέδιο με τους όρους στον διαγωνισμό για την εύρεση χορηγού έστειλε η Super League στις 16 ΠΑΕ και περιμένει μέχρι αύριο Παρασκευή, το αργότερο τη Δευτέρα, την απάντηση τους.

Σύμφωνα με πληροφορία, το ποσό που θα ζητάει ο συνεταιρισμός είναι μίνιμουμ τρία εκατομμύρια ευρώ μεικτά, δηλαδή περίπου 2.3 εκατ. ευρώ καθαρά. Πριν από λίγες ημέρες η Λίγκα είχε απορρίψει, και μάλιστα ομόφωνα, πρόταση 1.7 εκατ. ευρώ καθαρά από τη στοιχηματική εταιρεία stoiximan και 5 εκατ. ευρώ μεικτά από τον ΟΠΑΠ, αφού δεν συμφωνούσε με τη ρήτρα αποκλειστικότητας που ήθελε ο οργανισμός. Ρήτρα που η Λίγκα δεν σκοπεύει να βάλει στους όρους του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με πληροφορία μάλιστα, ο Γιώργος Μποροβήλος συζητάει με δύο εταιρείες και οι εξελίξεις αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα.

Διαβάστε το άρθρο "Θέλει μίνιμουμ 3 εκατ. ευρώ μικτά για χορηγία" του ΑΛ. ΠΛΑΤΗ στην πηγή "GOAL"

Χορηγία στα σκαριά για τη Λίγκα

Κοντά σε συμφωνία με ιδιωτική εταιρεία στοιχήματος και πιο συγκεκριμένα τη STOIXIMAN.GR βρίσκεται η Σούπερ Λίγκα. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά από καταβολής διοργανώτριας που η χορηγία της επωνυμίας του πρωταθλήματος καταλήγει σε αμιγώς ιδιωτική εταιρεία, καθώς μέχρι τώρα υπήρχε μόνο ο ΟΠΑΠ.

Ακόμα και σήμερα, υπάρχουν ουκ ολίγες ομάδες που έχουν κάνει μεμονωμένες συμβάσεις με τον ΟΠΑΠ για χορηγία φανέλας, ωστόσο εδώ μιλάμε για την κεντρική χορηγία, δηλαδή αυτή που θα μπαίνει στα ταμεία της διοργανώτριας αρχής και θα διανέμεται αναλόγως στις ομάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση της ιδιωτικής εταιρείας είναι για (καταρχήν) μονοετές συμβόλαιο ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ. θα τεθεί προς συζήτηση στην προσεχή συνεδρίαση της διοργανώτριας αρχής και οι ενδείξεις φανερώνουν ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία

Από κει και πέρα, υπάρχει ένα αίτημα της ΑΕΚ για την κατανομή των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Αυτό που ζητάει η ΑΕΚ είναι να επανέλθει στην τρίτη θέση της εμπορικότητας (όπως δηλαδή ίσχυε πριν πέσει στη Β' Εθνική), ενώ μέχρι τώρα υπολογίζεται στους νεοφώτιστους. Και αυτό το θέμα θα συζητηθεί στην προσεχή συνεδρίαση της Λίγκας.

Διαβάστε το άρθρο "Χορηγία στα σκαριά για τη Λίγκα" του Δημήτρη Ευαγγελάτου στην πηγή "SPORTDAY"

Αναβάθμιση του ΤΑΙΠΕΔ σε νέο υπερ-ταμείο και με μεγαλύτερη «προίκα»

Οι πιστωτές ζητούν την πλήρη ανεξαρτησία με περισσότερα περιουσιακά στοιχεία

Την αναβάθμιση του σημερινού ΤΑΙΠΕΔ σε ένα πλήρως ανεξάρτητο ταμείο αποκρατικοποιήσεων, με περισσότερα περιουσιακά στοιχεία προς πώληση και αξιοποίηση, προτείνουν οι θεσμοί. Η συμφωνία για το τελικό σχήμα αναμένεται να κλείσει κατά τη σημερινή συνάντηση των επικεφαλής των θεσμών με τους υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

Αν και χθες δεν υπήρξε «λευκός καπνός» στη σχετική διαπραγμάτευση μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και εκπροσώπων των πιστωτών της χώρας, εν τούτοις όλα δείχνουν ότι το θέμα μπορεί να κλείσει σήμερα. Βασικό θέμα που απασχόλησε τη χθεσινή διαπραγμάτευση ήταν το σχήμα αλλά και τα περιουσιακά στοιχεία που θα αναλάβει το νέο υπερ-ταμείο που θα δημιουργηθεί.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το «κουαρτέτο» των πιστωτών προέκρινε την αναβάθμιση του ΤΑΙΠΕΔ στο νέο υπερ-ταμείο που έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές από τις 13 Ιουλίου 2015. Μάλιστα το νέο ΤΑΙΠΕΔ θα «προικοδοτηθεί» με τα περιουσιακά στοιχεία (μετοχές τραπεζών) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΟΣ), αλλά και άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως ακίνητα και πιθανώς δικαιώματα αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων. Δηλαδή την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, όπως το έχουν θέσει οι πιστωτές από το πρώτο μνημόνιο.

Το δεύτερο θέμα που απασχολεί κυρίως τους πιστωτές είναι η ανεξαρτησία του νέου Ταμείου. Οι πιστωτές ζητούν την τοποθέτηση διοίκησης με τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά, ανεξάρτητη από κομματικές επιλογές. Αυτό σημαίνει ότι στο νέο ΤΑΙΠΕΔ που θα συσταθεί θα πρέπει να υπάρξει νέα διοίκηση με περισσότερο τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά και πιθανόν να εκφράζει περισσότερους πολιτικούς χώρους, πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και ο νέος ρόλος που επιζητείτε και από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που θα κατέχει το νέο υπερ-ταμείο. Μέχρι σήμερα, χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί, n στόχευση του ΤΑΙΠΕΔ ήταν n άμεση πώληση των περιουσιακών στοιχείων που ελάμβανε, παρόλο που κάτι τέτοιο τις περισσότερες φορές δεν στάθηκε εφικτό. Τώρα όμως που το υπερταμείο αποκτά περισσότερο χαρακτήρα κρατικού επενδυτικού ταμείου (sovereign fund) θα πρέπει να «προικιστεί» με ικανότητες διαχείρισης και κυρίως επαύξησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που θα αναλάβει.

Η ελληνική πλευρά φαίνεται να προέκρινε τη δημιουργία ενός άλλου υπερ-ταμείου που θα αναλάμβανε τον ρόλο αυτό, αλλά τελικά η θέση αυτή δεν φαίνεται να υπερισχύει. Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, εξερχόμενος της πολύωρης διαπραγμάτευσης, έκανε λόγο για «απόκλιση απόψεων» των δύο πλευρών. «Υπήρξαν συγκλίσεις και κάποια σημεία στα οποία υπήρξε απόκλιση απόψεων για ορισμένα ζητήματα του Ταμείου. Θα τα εξετάσουμε και θα επανέλθουμε», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε όμως ότι «δεν μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα και ότι από αυτά τα σημεία θα υπάρξει μεγάλη διαφωνία», είπε. «Θα το δούμε», κατέληξε, «και αύριο που θα γίνει το πρώτο "κλείσιμο" των συζητήσεων. Εκεί θα διαπιστώσουμε ποια ζητήματα παραμένουν ανοιχτά και ποια είναι τα κωλύματα».

Βασικό επιχείρημα των εκπροσώπων των πιστωτών για την απόρριψη της θέσης της κυβέρνησης υπήρξε το γεγονός ότι n δημιουργία ενός νέου ταμείου θα καθυστερήσει το υφιστάμενο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Και κάτι τέτοιο δεν είναι επιθυμητό. Αντίθετα η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την τάχιστη διεκπεραίωση των εκκρεμών αποκρατικοποιήσεων. Σημείωναν δε ότι το ΤΑΙΠΕΔ, από το 2011 που έχει ιδρυθεί, έχει αναβαθμιστεί θεσμικά (μέσω τροπολογιών) αρκετές φορές, χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του από τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Διαβάστε το άρθρο "Αναβάθμιση του ΤΑΙΠΕΔ σε νέο υπερ-ταμείο και με μεγαλύτερη «προίκα»" στην πηγή "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"

Σκάνδαλο στην Επιτροπή Παιγνίων

Ο Στεργιώτης προσέλαβε σύμβουλο του Βαρουφάκη που είναι διορισμένος σε τρεις δημόσιους φορείς! 

Συνήθεια που έγινε... λατρεία έχουν γίνει οι περίεργες προσλήψεις στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων Αντώνης Στεργιώτης -προσωπική επιλογή του τέως υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη-, μετά την τοποθέτηση του δικηγόρου Δημ. Παναγέα στην ειδική τριμελή επιτροπή που ελέγχει τον ΟΠΑΠ, έχει προχωρήσει και σε ακόμη μία πρόσληψη, που εγείρει σοβαρότατο ζήτημα ηθικής τάξης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Παναγέας -προσωπικός φίλος του Αντ. Στεργιώτη και συνεργάτης του στο Καζίνο Λουτρακίου κατά το παρελθόν- διορίστηκε ελεγκτής του ΟΠΑΠ, παρότι έχει κάνει αγωγή στον οργανισμό διεκδικώντας το ποσό των 3.500.000 ευρώ αλλά και την επαναπρόσληψή του ως νομικού συμβούλου!

 

Και ο Αλιφιεράκης

Φαίνεται λοιπόν ότι και το μέλος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων Σοφοκλής Αλιφιεράκης βρίσκεται σε αντιδικία με τον ΟΠΑΠ, καθώς άσκησε αγωγή κατά της εταιρίας τον Σεπτέμβριο του 2010, ζητώντας να του επιδικαστεί ποσό άνω των 600.000 ευρώ. Ο κ. Αλιφιεράκης εργαζόταν στον ΟΠΑΠ την περίοδο 2007-2010. Μάλιστα, στον κ. Αλιφιεράκη πρόσφατα επιδικάστηκε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό (σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ), χρήματα που αφορούν αποζημίωση του από τον οργανισμό.

Από όλα αυτά προκύπτει το εξής εύλογο ερώτημα: Πώς είναι δυνατόν τα συγκεκριμένα πρόσωπα να είναι αμερόληπτα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους;

Ακόμη μία προσωπική επιλογή του κ. Στεργιώτη στη στελέχωση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που δημιουργεί πολλά ερωτήματα είναι και αυτή του Αναστάσιου Πατώκου.

Ο κ. Πατώκος, μέχρι πρότινος σύμβουλος του τέως υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη και διορισμένος σε τρία ΔΣ. δημόσιων φορέων (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών) εκτελεί ακόμα εντολές του εντολοδόχου του, παρά την ελεγχόμενη νομιμότητα των διοικητικών πράξεων που εισηγείται.

Ο κ. Πατώκος, μετά τη συμμετοχή του στην περίεργη πρόσληψη Παναγέα στην επιτροπή της ΕΕΕΠ που ελέγχει τον ΟΠΑΠ, εμπλέκεται και σε άλλες αποφάσεις του ΔΣ. του ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών), που άπτονται θεμάτων διοικητικής φύσεως, εώλων ιεραρχικών τοποθετήσεων και διώξεων υπηρεσιακών στελεχών του οργανισμού.

Επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι, αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον μήπως ο κ. Πατώκος διοριστεί και σε 3-4 οργανισμούς ακόμη...

Διαβάστε το άρθρο "Σκάνδαλο στην Επιτροπή Παιγνίων" στην πηγή "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

«Καραμπόλες» από την «ακέφαλη» ΕΕΕΠ

Ακέφαλη και πρακτικά ανενεργή παραμένει ήδη για διάστημα δύο μηνών η Επιτροπή Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για την τοποθέτηση του κ. Αντώνη Στεριώτη στη θέση του Προέδρου. Η καθυστέρηση αυτή έχει αρχίσει ήδη να δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα στην αγορά, αλλά και στην πορεία του κανονιστικού έργο της Αρχής,  ενώ υπάρχει περίπτωση να αποτελέσει αιτία για την ανατροπή των χρονοδιαγραμμάτων σειράς επενδυτικών σχεδίων που βρίσκονται σε εξέλιξη στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.

Στην ανεξάρτητη διοικητική Αρχή που είναι αρμόδια για τη ρύθμιση, εποπτεία και έλεγχο των παιγνίων που διεξάγονται στην ελληνική επικράτεια καθήκοντα προέδρου (μετά την παραίτηση του κ. Γιαννακόπουλου και μελών του δ.σ.) αναμένει να αναλάβει ο κ. Αντώνης Στεργιώτης, πρώην διαχειριστής του Club Hotel Casino Loutraki. Η ακρόαση του κ. Στεργιώτη από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου. Μόλις όμως την περασμένη εβδομάδα τα πρακτικά επικυρώθηκαν από την Προεδρία της Βουλής. Απομένουν οι σχετικές υπογραφές και από το ΥΠΟΙΚ, προκειμένου και επισήμως να αναλάβει καθήκοντα ο νέος πρόεδρος της ΕΕΕΠ, κάτι που σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου αποτελεί απλώς θέμα (ολίγου) χρόνου.  

Ωστόσο η δίμηνη αυτή καθυστέρηση φαίνεται να προκαλεί «καραμπόλες» σε επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στον κλάδο. Ενδεικτική ήταν η αναφορά του κ. Ζίγκλερ, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην πορεία υλοποίησης του πλάνου δημιουργίας δικτύπυ καταστημάτων VLTS. Όπως σημείωσε, ο Οργανισμός σε επιχειρησιακή βάση είναι έτοιμος να θέσει σε λειτουργία το δίκτυο των gaming halls μέχρι το τέλος Ιουνίου, όπως είχε ανακοινωθεί, ωστόσο υπάρχουν ακόμη ζητήματα που πρέπει να λυθούν σε επίπεδο πιστοποιήσεων και εγκρίσεων, αρμοδιότητες που αφορούν στην ΕΕΕΠ.

Το μεγαλύτερο project εδώ και πολλά χρόνια για τον ΟΠΑΠ, η λειτουργία των VLTs στην ελληνική επικράτεια, βάσει του θεσμικού πλαισίου βρίσκεται υπό την εποπτεία της ΕΕΕΠ, η οποία, ως αρμόδια ρυθμιστική αρχή, θα πιστοποιεί όλα τα καταστήματα VLTs, τα παιγνιομηχανήματα που θα εγκατασταθούν σε κάθε χώρο, τα παιχνίδια που θα προσφέρονται, το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα που ελέγχει και παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα 35.000 παιγνιομηχανήματα, καθώς και τον υπεύθυνο λειτουργίας και διαχείρισης των καταστημάτων.

Ακόμη και για τον διεθνή διαγωνισμό του ΟΠΑΠ που αφορά στην εκμετάλλευση από ιδιώτες 18.500 παιγνιομηχανημάτων και ο ομίλος χρονικά τοποθετήθηκε για τον προσεχή Ιούλιο, οι όροι του και η διαδικασία θα πρέπει να εγκριθούν από την ΕΕΕΠ. Για τα VLTs, ενδιαφέρον έχουν επιδείξει, όπως έχει γράψει το Capital.gr, η Intralot, ο όμιλος Βαρδινογιάννη με τον όμιλο Quest, ο όμιλος Κοπελούζου με την Novomatic, η Centric, καθώς και επενδυτικά και επιχειρηματικά σχήματα που σχετίζονται με την διεθνή αγορά τυχερών παιχνιδιών. Γίνεται, λοιπόν, εύκολα αντιληπτό πως η υλοποίηση του πλάνου εντος χρονοδιαγράμματος εξαρτάται από τη λειτουργία της εποπτικής αρχής.

Αναφορικά, πάντως με την νέα ηγεσία της εποπτικής αρχής παιγνίων ο κ. Ζίγκλερ στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη τόνισε ότι στον ΟΠΑΠ αναμένουν την ανάληψη καθηκόντων από τον κύριο Στεργιώτη «με τον οποίο πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια εποικοδομητική συνεργασία». Συμπλήρωσε, δε, πως «η ΟΠΑΠ έχει συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις που με υπεύθυνο τρόπο θα ωφελήσουν την εθνική οικονομία και κοινωνία».

Διαβάστε το άρθρο "«Καραμπόλες» από την «ακέφαλη» ΕΕΕΠ" στην πηγή "capital.gr"

«Φτιάξτε λοταρία, να γεμίσετε τα ταμεία...»

Είδηση από το... πουθενά έβγαλε η πρόσφατη τακτική γενική συνέλευση της INTRALΟT, καθώς ο Σωκράτης Κόκκαλης γνωστοποίησε μια ενδιαφέρουσα πρόταση που έκανε η εταιρεία του προς την κυβέρνηση, αναφορικά με τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων της χώρας.

Σε τι συνίσταται η πρόταση του γνωστού επιχειρηματία; Όπως ο ίδιος αποκάλυψε από το βήμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της INTRALOT, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου στο Κέντρο Καινοτομίας της εταιρείας στην Αθήνα, εστάλη επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών, κ. Γιάνη Βαρουφάκη, προτείνοντας τη θεσμοθέτηση Εθνικής Λοταρίας τα έσοδα της οποίας θα κατευθυνθούν στη μείωση των ελλειμμάτων του Δημοσίου. Σημειώνεται ότι το εν λόγω μοντέλο της λοταρίας εφαρμόζεται με επιτυχία σε ΗΠΑ και Ευρώπη και σύμφωνα με τον ισχυρό άντρα της INTRALOT τα δημόσια ταμεία μπορούν να αναμένουν έσοδα ύψους 500-600 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.

«Σύμφωνα με την πρόταση μας», σημείωσε συγκεκριμένα ο κ. Κόκκαλης, «η σύσταση της Εθνικής Λοταρίας πρέπει να γίνει με την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, υπό την αιγίδα της νέας Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) που θα πρέπει να αναδιοργανωθεί και να λειτουργεί πλήρως ανεξάρτητα και όχι για τα συμφέροντα του παρόντος ιδιωτικού μονοπωλίου.

»(...)Το αντίτιμο από την παραχώρηση της άδειας σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στον κλάδο διεθνώς μπορεί να κυμανθεί από 100 έως 250 εκατ. ευρώ για περίοδο 10-20 ετών, ενώ τα ετήσια έσοδα για το κράτος μπορεί να ανέλθουν σε 500-600 εκατ. ευρώ, με οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα. Η δημιουργία της Εθνικής Λοταρίας εναρμονίζεται με τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπουν την απελευθέρωση των αγορών, ενώ θα μπορέσει να τονώσει τα κρατικά έσοδα και να δημιουργήσει σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας. Το κόστος ενδεχόμενης αντιδικίας σχετικά με αξιώσεις του ιδιωτικού μονοπωλίου κατόπιν της σύστασης της Εθνικής Λοταρίας προτείνουμε να το επωμιστεί η εταιρεία που θα αναλάβει τη διαχείριση της Λοταρίας».

Ως προς το «ιδιοκτησιακό καθεστώς» του... εγχειρήματος, ο κ. Κόκκαλης εξήγησε ότι «η μετοχική σύνθεση της Λοταρίας μπορεί να είναι αποκλειστικά υπό κρατικό έλεγχο και να περιλαμβάνει ενδεχομένως συμμετοχή ασφαλιστικών Ταμείων ή να είναι σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η διαχείριση της λοταρίας θα πρέπει να δοθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με εγγυημένο business plan σε εταιρεία με διεθνή εμπειρία στον κλάδο μετά από διεθνή διαγωνισμό».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Σ. Κόκκαλης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο αναπτυξιακό μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα, λέγοντας ότι «μόνο η ανάπτυξη και η παραγωγή εθνικού προϊόντος μπορούν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση» και καταδεικνύοντας την INTRALOT ως «ένα απόλυτα πετυχημένο μοντέλο αυτού του είδους της ζητούμενης οικονομικής ανάπτυξης».

Σημειώνεται ότι από τις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου INTRALOT για το 2014 προκύπτει αύξηση ύψους 20,4% (+313,7 εκατ. ευρώ) του ενοποιημένου κύκλου εργασιών σε σύγκριση με το 2013 (1.853,2 εκατ. ευρώ από 1.539,4 ευρώ), αύξηση 17,3% των λειτουργικών ταμειακών ροών το δωδεκάμηνο του 2014 (ανήλθαν στα 95,4 εκατ. ευρώ έναντι 81,3 εκατ. ευρώ το 2013), ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 175,4 εκατ. ευρώ.

Νέα στρατηγική ανάπτυξης

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. της INTRALOT και διά στόματος του διευθύνοντα συμβούλου του Ομίλου, Αντώνη Κεραστάρη, παρουσιάστηκε η νέα στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας.

«Η νέα στρατηγική», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κεραστάρης, «δίνει έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας, τοποθετώντας στο επίκεντρο των ενερνειών μας τον πελάτη. Όσον αφορά στη λειτουργία των έργων μας, θα επιδιώξουμε τη βελτιστοποίησή τους δίνοντας έμφαση σε έργα B2C, ενισχύοντας τη διοίκηση των θυγατρικών, επεκτείνοντας υφιστάμενα συμβόλαια, αλλά και μέσω επιλεκτικής επέκτασης σε νέες περιοχές».

Ο κ. Κεραστάρης πρόσθεσε ότι «η τεχνολογία θα αποτελέσει το μέσο για την επίτευξη των εταιρικών στρατηγικών στόχων της INTRALOT», και έκλεισε την ομιλία του σημειώνοντας τα εξής: «Σταθερά προσηλωμένοι στις αξίες που έχουν αναδείξει την INTRALOT σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, η νέα στρατηγική της INTRALOT θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην επιτυχημένη πορεία της εταιρείας προς όφελος των πελατών της,των εργαζομένων και των μετόχων της».

Διαβάστε το άρθρο "«Φτιάξτε λοταρία, να γεμίσετε τα ταμεία...»" στην πηγή "ΑΠΟΨΗ"

Τι «ψάχνει» τώρα ο Κόκκαλης;

Και ξαφνικά, ο Κόκκαλης μέσα στις «πρώτες ειδήσεις» με αφορμή όσα είπε στη γενική συνέλευση της Intralot.

Η πρότασή του -αποκάλυψε πως την έχει καταθέσει στον Γ. Βαρουφάκη- για τη δημιουργία «Εθνικής Λοτταρίας», που θα είναι υπό κρατικό έλεγχο, αλλά το management του να δοθεί σε ιδιώτες, προκάλεσε εντύπωση. Πυροτέχνημα; Κίνηση που εμπεριέχει παρασκήνιο, προσδοκίες και στόχους;

Πέρα από την «πρώτη ερμηνεία» που δόθηκε, ότι δηλαδή ο Κόκκαλης με τη νέα τάξη πραγμάτων στο πολιτικό σκηνικό επιχειρεί να επανακάμψει στις χρυσές εποχές των κρατικών δουλειών και των συμβάσεων -εξάλλου η πρότασή του «φωτογραφίζει» το ενδιαφέρον του για το... management- έχει αξία να καταγράψει κανείς «δεδομένα» που δίνουν πολλές εξηγήσεις.

Ο Κόκκαλης, ήταν αρχικά από τους ενδιαφερόμενους για την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ. Στο τέλος, όμως, δεν κατέθεσε προσφορά για την απόκτησή του. Λίγο πριν από τον διαγωνισμό, υπέγραψε νέα σύμβαση με τον οργανισμό, ως τεχνολογικός πάροχος. Η απόφασή αυτή, που αποτελούσε «παγκόσμια πρωτοτυπία», του είχε δώσει την ευκαιρία να συνεχίσει το... γαϊτανάκι των συνεχών συμβάσεων που επί χρόνια υπέγραφε. Μετά, ακολούθησε ο διαγωνισμός για το Ιπποδρομιακό Στοίχημα, για τον οποίο οι έχοντες μνήμη, θυμούνται ότι τον «χτύπησε» προσφέροντας 5 εκ. ευρώ!

Το Ιπποδρομιακό Στοίχημα, στο οποίο επί χρόνια η Intralot ανανέωνε τις συμβάσεις της, χωρίς την πραγματοποίηση του οποιουδήποτε διαγωνισμού. Η Intralot και ο Σωκράτης Κόκκαλης δεν μπόρεσαν να ανταγωνιστούν την προσφορά της ΟΠΑΠ ΑΕ (40,5 εκ.) και στη συνέχεια κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία και απερρίφθη. Την ίδια τύχη είχε και η προσφυγή του στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπου κατήγγειλε «συγκέντρωση».

Την περασμένη Παρασκευή ο Κόκκαλης εμφανίστηκε με εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα VLT's, σε μια νέα προσπάθειά του να μπει ξανά γερά στην πίττα των τυχερών παιχνιδιών στη χώρα.

Το θέμα των συμβάσεων της Intralot με τον ΟΠΑΠ -που αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας και των δικαστικών αρχών- εξακολουθεί να είναι και σήμερα σημείο αναφοράς. Τώρα, ιδιαίτερα με τη σύμβαση που υπεγράφη προεκλογικά, όταν το ΤΑΙΠΕΔ, που ήλεγχε το 33%, αποφάσισε να παραστεί στη συνέλευση και να την εγκρίνει.

Τούτη η σύμβαση για την παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού, που θα απέφερε 100 εκ. ευρώ, μπήκε στο μικροσκόπιο της νέας ιδιοκτησίας του ΟΠΑΠ.
Οι εποχές του Χρ., Χατζηεμμανουήλ είχαν τελειώσει... Η σύμβαση τεχνολογικού παρόχου, που περιείχε δεσμεύσεις -παροχές που σύμφωνα με τις πληροφορίες η πλευρά της Intralot δεν μπορούσε να εκπληρώσει - αναπροσαρμόστηκε, με μικρότερο τίμημα.
Η σύμβαση με τα λαχεία, που είχε επίσης η Intralot κι αυτή αναπροσαρμόστηκε.

ΕΙΧΕ ΚΕΡΔΗ, ΤΏΡΑ ΕΧΕΙ ΖΗΜΙΕΣ… Θέλει να την πουλήσει;

Μπορεί να υλοποιηθεί η πρόταση του Κόκκαλη για τη δημιουργία μιας «Εθνικής Λοτταρίας»; Επί της ουσίας, μια πρόταση που αφορά ένα νέο κρατικό ΟΠΑΠ, τουλάχιστον σε ότι αφορά τον «μανδύα» του, αφού θα δοθεί το management «με εγγυημένο πολυετές συμβόλαιο» σε ιδιώτες.

Δύσκολο έως αδύνατο! Κι αυτό, γιατί από τη μία πλευρά ο ΟΠΑΠ κατέχει το μονοπώλιο και από την άλλη, αυτός ο μονοπωλιακός χαρακτήρας αποτελεί και θέμα στρατηγικής βούλησης. Τα τυχερά παιχνίδια δίνονται σε έναν κύριο πάροχο, γιατί εμπεριέχουν επικινδυνότητα και πολλές φορές ο ελεύθερος ανταγωνισμός αυξάνει τον εθισμό. Θα έλεγε, λοιπόν, κανείς, ότι ο Κόκκαλης, επί της ουσίας προκαλεί την κυβέρνηση να παραβιάσει τις συντεταγμένες, τους νόμους και τους κανόνες, πέρα από το γεγονός ότι εκείνο που ζητείται είναι να επενδύσει το κράτος στη σύσταση και τον ακριβό ούτως ή άλλως εξοπλισμό μιας εταιρίας και στη συνέχεια να τη δώσει... στους ιδιώτες. Όχι με τίμημα, αλλά με εγγυημένο συμβόλαιο διαχείρισης.

Η θέση του Κόκκαλη είναι πως «δεν απαγορεύεται να στηθεί Εθνική Λοτταρία, αλλά σίγουρα οι μέτοχοι του θα προβάλουν διεκδικήσεις από το κράτος». «Τις έχουμε μελετήσει τυχόν τέτοιες διεκδικήσεις και δεν τρομάζουν».

ΠΟΣΟ ΕΦΙΚΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ; …. Λάτρης του... κρατικισμού

Έχει σημασία η αναφορά του Σωκράτη Κόκκαλη ότι «δεν υπάρχουν hard feelings; «Έτσι είναι οι business, σήμερα μπορεί να είσαι αντίπαλος και αύριο συνεργάτης»;

Αφήνει ανοιχτό το θέμα της συνεργασίας με τον ΟΠΑΠ σε επίπεδο απορρόφησης της εταιρίας του από τον Οργανισμό; Το σενάριο τούτο, είχε αναφερθεί και στο παρελθόν, όπως και οι πληροφορίες εκείνες που έφεραν το αφεντικό της Intralot να επιθυμεί την πώληση της εταιρίας.

Τι είπε ο ίδιος στη γενική συνέλευση; Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μετοχικής συνεργασίας και αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε δεχθεί κρούσεις για πώληση της εταιρίας του.

Υπάρχει σήμερα τέτοια προοπτική; Υπάρχουν συζητήσεις ή σκέψεις και πόσο σχέση μπορούν να έχουν όλα αυτά με το γεγονός ότι η μετοχή της Intralot «ανεβαίνει» στο ταμπλό; Συν 80% από την αρχή του χρόνου. Από τα 1,05 ευρώ στο 1,81, με την εταιρία τώρα χρηματιστηριακά να κοστίζει 287,7 εκ. ευρώ.

Από τη «γέννηση«» της, η Intralot που στηριζόταν κυρίως στον ΟΠΑΠ, παρήγαγε συνεχώς κέρδη. Η τελευταία κερδοφόρος χρονιά, όμως, ήταν το 2012. Ακολούθησαν το 2013 ζημιές 4,5 εκ. ευρώ, οι οποίες το 2014 εκτινάχθηκαν στα 49,5 εκ. ευρώ.

Διαβάστε το άρθρο "Τι «ψάχνει» τώρα ο Κόκκαλης;" στην πηγή "DEAL NEWS"

Ο Κόκκαλης «πριονίζει» τον ΟΠΑΠ του Μελισσανίδη. Μέτωπα με Μπόμπολα, Βαρδινογιάννη, Κοπελούζο

Συνέχεια στο ακήρυκτο πόλεμο με Μελισσανίδη-Κοπελούζο και με τα επιχειρηματικά συμφέροντα που ελέγχουν τον ΟΠΑΠ και τον ιντερνετικό «τζόγο» δίνει ο Σωκράτης Κόκκαλης,  επιστρέφοντας δυναμικά στο προσκήνιο με προτάσεις για τη δημιουργία «εθνικής λοταρίας» που θα αποφέρει σημαντικά έσοδα στο Δημόσιο. Ο πρόεδρος των ομίλων Intracom-Intralot εγείρει εμμέσως θέμα νομιμότητας του μονοπωλίου του ΟΠΑΠ και προτείνει αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την αγορά τυχερών παιχνιδιών και διαδικτυακού στοιχήματος, ώστε να λειτουργήσει με όρους δημοσίου συμφέροντος.

 

Η παρέμβαση του από το βήμα της ΓΣ της Intralot έγινε με σωστό timing, την ώρα που επίκειται η χορήγηση αδειών για τα VLTs (φρουτάκια) και το υπουργείο Οικονομικών προσπαθεί να βάλει τάξη  στο άναρχο τοπίο του ιντερνετικού στοιχηματισμού, όπου οργιάζει η φοροδιαφυγή.

Με την πρόταση για «εθνική λοταρία» ο κ. Κόκκαλης προωθεί ουσιαστικά την ιδέα της δημιουργίας δεύτερου «ΟΠΑΠ», υπό κρατικό έλεγχο και με συμμετοχή ιδιωτών.  Σ' αυτό το  επιχειρηματικό σχήμα θα μπορούσε να συμμετάσχει η Intralot, αποκτώντας δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη εργασιών στην Ελλάδα.

Προνομιακός χώρος για την Intralot  είναι και το διαδικτυακό στοίχημα, όπου ο όμιλος Κόκκαλη θέλει να επεκτείνει τις δραστηριότητες του.  Γι αυτό επιδιώκει να θεσπισθούν αυστηροί κανόνες, ώστε να περιορισθεί η δραστηριότητα  ξένων εταιριών που δεν έχουν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και να εξοστρακισθούν από την αγορά οι ευκαιριακοί «αεριτζήδες». Η δημόσια παρέμβαση και οι προτάσεις του Σ. Κόκκαλη δείχνουν ότι ο όμιλος προτίθεται να διεκδικήσει μερίδιο σε όλους τους τομείς της αγοράς  τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού, όπου ο συνολικός ετήσιος τζίρος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 12 δισ. ευρώ – και θα αυξηθεί περαιτέρω με τα νόμιμα «φρουτάκια».

Ανοίγει λοιπόν μέτωπα  όχι μόνον με Μελισσανίδη- Κοπελούζο  και τους Τσέχους-Ρώσους-Ιταλούς συνεταίρους τους στον ΟΠΑΠ, αλλά και με πολλούς άλλους εγχώριους μεγαλοεπιχειρηματίες που έχουν επενδύσει σ' αυτό τον κλάδο, ή φιλοδοξούν να μπουν τώρα. Στο διαδικτυακό στοίχημα θα κοντραρισθεί με τον όμιλο Μπόμπολα που συμμετέχει στην «Stoixhman” και τον όμιλο Βαρδινογιάννη, ο οποίος κινείται μέσω βρετανικών και μαλτέζικων εταιριών.

Για τα «φρουτάκια» (VLTs) που θα δοθούν από τον ΟΠΑΠ σε τρίτους,  έχει απέναντι του πολλούς αντιπάλους-διεκδικητές. Βρίσκει πάλι μπροστά του:

- Τον όμιλο Βαρδινογιάννη σε κοινοπρακτικό σχήμα με την Infoquest του προέδρου του ΣΕΒ Θεόδωρου Φέσσα
- Το γκρουπ Κοπελούζου, που συνεργάζεται με την αυστριακή  Novomatic  και την αγγλική Inspired Gaming
- Τον Δ. Μελισσανίδη σε κοινοπρακτικό σχήμα με Τσέχους και Ρώσους επιχειρηματίες-επενδυτές.

Διαβάστε το άρθρο "Ο Κόκκαλης «πριονίζει» τον ΟΠΑΠ του Μελισσανίδη. Μέτωπα με Μπόμπολα, Βαρδινογιάννη, Κοπελούζο" του Χ. ΝΙΑΚΑ στην πηγή "www.sofokleousin.gr"

Επιτροπή Παιγνίων: Τελειώνει η μάχη για το νέο

Ο πρώην επικεφαλής του Καζίνο Λουτρακίου Αντώνης Στεργιώτης εμφανίζεται ως επικρατέστερος για τη θέση του προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), σε μια περίοδο που η κυβέρνηση προωθεί αλλαγές στην αγορά τυχερών παιχνιδιών.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα έχει παραιτηθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) Ευγένιος Γιαννακόπουλος και εντός των ημερών αναμένεται να ανακοινωθεί ο αντικαταστάτης του ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα είναι ο πρώην επικεφαλής της εταιρείας διαχείρισης του Καζίνο Λουτρακίου Αντώνης Στεργιώτης.

Για την «καυτή καρέκλα» του προέδρου της ΕΕΕΠ, εξαιτίας των αλλαγών που προωθούνται (από το Διαδικτυακό Στοίχημα μέχρι τις παιχνιδομηχανές) έχει δοθεί μάχη τις τελευταίες ημέρες με την πλάστιγγα να γέρνει προς τον κ. Στεργιώτη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης έχει προτείνει τον πρώην τραπεζίτη Γιώργο Μιχελή ο οποίος αρχικά προορίζονταν για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας. Στο υπουργείο Οικονομικών, που θέλουν να ανοίξουν την αγορά του Διαδικτυακού Στοιχήματος (με την παροχή αδειών, κ.λπ.) υποστήριζαν εδώ και εβδομάδες πως επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής πρέπει να είναι κάποιος που γνωρίζει την αγορά τυχερών παιχνιδιών. Ετσι έπεσε στο τραπέζι και το όνομα του Αντώνη Στεργιώτη. 

Τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως όλα θα κριθούν τις προσεχείς ημέρες καθώς ο νέος πρόεδρος της ΕΕΕΠ πρέπει να περάσει από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής την ερχόμενη εβδομάδα. Ο κ. Στεργιώτης φαίνεται, πάντως, πως έχει "πάρει κεφάλι".

Η νέα διοίκηση της ΕΕΕΠ θα παρακολουθήσει και το εγχείρημα του υπουργείου Οικονομικών για άνοιγμα της αγοράς Διαδικτυακού Στοιχηματισμού μέσω της παροχής πενταετών αδειών. Σήμερα λειτουργεί πλήθος δικτυακών τόπων που προσφέρει στοιχηματισμό μέσω του καθεστώτος των «προσωρινών αδειών» που είχε χορηγήσει το ΥΠΟΙΚ προ τριετίας.

Το σχέδιο του υπουργείου προβλέπει την παροχή πενταετών αδειών, όχι μόνο στους 24 που έχουν προσωρινές άδειες αλλά και σε νέους «παίκτες» (κατά πληροφορίες ήδη κινείται η ΙΝΛΟΤ και γνωστοί διεθνείς όμιλοι) έναντι τιμήματος περί τα 3 εκατ. ευρώ για κάθε άδεια. Πρόσθετα έσοδα αναμένει το υπουργείο από τη φορολόγηση του Διαδικτυακού Στοιχήματος αν και οι προσδοκίες έχουν υποχωρήσει από τα 500 εκατ. ευρώ που αναφέρονταν στο πρώτο email του Γ. Βαρουφάκη προς τους θεσμούς στα 120 – 150 εκατ. ευρώ. Ακόμα και αυτό το νούμερο φαντάζει μεγάλο σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ Καμίλ Ζίγκλερ ερωτηθείς κατά την τελευταία τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα σχέδια της κυβέρνησης αναφορικά με τις άδειες στοιχηματισμού, υπογράμμισε: «Διαβάσαμε ότι διαβάσατε. Περιμένουμε ότι η κυβέρνηση θα σεβαστεί τα αποκλειστικά δικαιώματα του OΠΑΠ. Σε περίπτωση που απειληθούν ή περιοριστούν, θα εξασκήσουμε κάθε έννομο δικαίωμα για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας. Το έχουμε πει στους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Είμαστε έτοιμοι για συζητήσεις».

Ένα ακόμα μέτωπο που θα βρει η νέα διοίκηση της ΕΕΕΠ είναι το προτεινόμενο σχέδιο κανονισμού πρακτόρων του ΟΠΑΠ, η διαβούλευση για το οποίο είχε παραταθεί μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015. Η προηγούμενη διοίκηση της αρχής είχε υποστηρίξει πως «δεν ενδιαφέρεται για μια προσχηματική, αλλά για μία πραγματική διαβούλευση: Χρειαζόμαστε πληροφορίες και προτάσεις επί της ουσίας του σχεδίου και των διατάξεών του. Τίποτα από αυτά που περιλαμβάνει το σχέδιο δεν είναι δεδομένο ή αποφασισμένο. Όλα μπορούν να μεταβληθούν, με τελικό σκοπό να υπάρξει ένας σύγχρονος και αποτελεσματικός κανονισμός».

Διαβάστε το άρθρο "Επιτροπή Παιγνίων: Τελειώνει η μάχη για το νέο" στην πηγή "euro2day.gr"

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει ο κ Ευγ. Γιαννακόπουλος

Διέψευσε εxθέs ο πρόεδρος τns  Επιτροπής Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), Ευγένιος Γαννακόπουλος, ανάρτηση κειμένου ενημερωτικού ιστότοπου που αναφερόταν σε συμμετοχή του ιδίου σε στοιχηματική εταιρεία. Ο κ. Γιαννακόπουλος  χαρακτήρισε το περιεχόμενο  της ανάρτησης «απολύτως ανυπόστατο, ψευδές και  συκοφαντικό» και πρόσθεσε ότι προσφεύγει στη Δικαιοσύνη. «Δεν συμμετέχω, ούτε σχετίζομαι, άμεσα ή έμμεσα, με οποιαδήποτε εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό - πόσο μάλλον με εταίρείες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, κάτι που, εκτός από προδήλως παράνομο, θα ήταν και εντελώς αδιανόητο», ανέφερε στη χθεσινή του ανακοίνωση ο κ. Γιαννακόπουλος. Ο ίδιος σημείωσε ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης αναπαρήχθη από σειρά άλλων ιστοτόπων εν είδει λάσπη στον ανεμιστήρα.

Διαβάστε το άρθρο "Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει ο κ Ευγ. Γιαννακόπουλος" στην πηγή "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"

Ο «κόκκινος» Σωκράτης Κόκκαλης ποντάρει στο πορτοκαλί του ΣΥΡΙΖΑ

Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι διατείνονται ότι υπό όρους και προϋποθέσεις, το εμβληματικό πορτοκαλί του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να προσφέρει μια ευεργετική, επιχειρηματική επίδραση στον πολυσυζητημένο όμιλο Κόκκαλη.
Έναν όμιλο που καιρό τώρα, δείχνει να βιώνει την καταθλιπτική πραγματικότητα των μεγάλων ζημιών, των πιεστικών δανειακών υποχρεώσεων, αλλά και της συρρικνούμενης παρουσίας του στον επιχειρηματικό τοπίο του τόπου.

Όπως όλα δείχνουν, το ευρύτερο σκηνικό των αλλαγών που δρομολογούνται από τη νέα κυβέρνηση, συνιστούν συνάμα και μια καινούρια πρόκληση για το Σωκράτη Κόκκαλη. Οι καλές σχέσεις που διατηρεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες και προσωπικά με τον Αλέξη Τσίπρα, εγγράφονται ως θετικές υποθήκες για των αριστερών καταβολών επιχειρηματία του οποίου η περιουσία υπολογίζεται στο 1 δισ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με δική του δήλωση, τα φορολογητέα εισοδήματα του 2012 ήταν 772.367,70 ευρώ…

Το ερώτημα είναι αν με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο Κόκκαλης θα κατορθώσει να κάνει την ολική του επιχειρηματική του επαναφορά ή όχι. Αν και σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν ο επιχειρηματίας δείχνει να έχει τώρα ορισμένα πλεονεκτήματα, εν τούτοι οι εξελίξεις είναι σύνθετες και οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες. Ειδικά μάλιστα για έναν επιχειρηματία που έχει φτάσει να θεωρείται ως συνώνυμο των διαπλεκομένων συμφερόντων.

ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω, η πολεμική που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της ιδιωτικοποίησης του ΟΠΑΠ, είχε παράπλευρα ωφέλη για τον όμιλο Κόκκαλη. Και τούτο, καθώς η ματαίωση της πώλησης θα διατηρούσε άθικτο τον ομφάλιο λώρο ανάμεσα στην Ιντραλότ και του ΟΠΑΠ, από τον μάρσιπο του οποίου εκτρεφόταν επί σειρά ετών η εταιρία του Σωκράτη Κόκκαλη.

Με βάση τη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ η υπόθεση του ΟΠΑΠ ξαναμπαίνει στο στόχαστρο, αν και στην αγορά το ζήτημα επανακρατικοποίησης θεωρείται ότι δεν έχει παρά μηδαμινές πιθανότητες να ευδοκιμήσει. Πέραν τούτων όμως, αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι προ διετίας στη Βουλή και σε συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει ειδική αναφορά στην υπόθεση Deutsche Aeolia, λέγοντας ότι η κυβέρνηση καλλιεργεί αντιεπενδυτικό κλίμα. Διότι δεν ενέκρινε τα επενδυτικά της σχέδια της Γερμανικής εταιρίας που αφορούσαν αιολικά έργα σε Αρκαδία και Λακωνία. Αυτά όμως, σε σύμπραξη με την «Άλφα Γκρίσιν» στην οποία ο Σωκράτης Κόκκαλης κατέχει το 15% μέσω την Ιντρακάτ...

Τόσο στην υπόθεση του ΟΠΑΠ, όσο και σ' αυτήν την Aeolia διαπιστώθηκε μια άτυπη ταύτιση απόψεων μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Κόκκαλη, ενώ ειδικά για το θέμα της Γερμανικής εταιρίας που έφτασε στη Βουλή, ορισμένοι έκαναν λόγο για «αβάντα» στο συγκεκριμένο επιχειρηματία. Σε κάθε περίπτωση όμως, εκείνο που υπάρχει ως αίσθηση στους πολιτικο-οικονομικούς κύκλους της χώρας είναι ότι «ο Κόκκαλης θα τα βρει με το ΣΥΡΙΖΑ» κάτι τέτοιο όμως μένει να διαπιστωθεί στην συνέχεια, για το αν όντως ο «κόκκινος Σωκράτης» ποντάρει βάσιμα στο πορτοκαλί του ΣΥΡΙΖΑ, για να ανακτήσει τις επιχειρηματικές του δυνάμεις. Όχι με την έννοια του πάλαι ποτέ «εθνικού προμηθευτή» αλλά κυρίως μέσω νέων ευκαιριών που πιστεύεται ότι θα διαμορφωθούν από μια πολύ πιθανή αναδιάταξη των υφιστάμενων ισορροπιών στον επιχειρηματικό χάρτη της χώρας. Άλλωστε ο ίδιος ο Σωκράτης Κόκκαλης, γνωρίζει πολύ καλά και από πρώτο χέρι, ότι σε κομβικής σημασίας πολιτικές καταστάσεις στην Ελλάδα, υπάρχει πρόσφορο έδαφος για επιχειρηματική δράση.

Αυτό συνέβει με την άνοδο στην εξουσία του ΠΑΣΟΚ το 1981, όπου στην κυριολεξία δημιουργήθηκε μια «νέα τάξη πραγμάτων» απ' όπου ο Κόκκαλης βγήκε σαφώς ενισχυμένος.
Το ίδιο συνέβη και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με τα ψηφιακά του ΟΤΕ και τη σύμβαση με το «ξυστό», εν μέσω μιας ιδιαίτερα ταραγμένης πολιτικής περιόδου, που ολοκληρώθηκε με την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ως ευαίσθητοι δέκτες των εξελίξεων, οι επιχειρηματίες μπορούν εύκολα να αναπροσαρμόζουν τη στρατηγική τους, όπου αυτό κρίνεται ότι απαιτείται. Ο Σωκράτης Κόκκαλης θεωρείται «μετρ» σε τέτοιου είδους κινήσεις, καθώς αναμφίβολα η οξυδέρκεια δεν είναι κάτι που έλειψε ποτέ.

Το υπ' αριθμόν ένα ζητούμενο γι' αυτόν, είναι να βγει από το κάδρο των «ολιγαρχών» εναντίον των οποίων ο ΣΥΡΙΖΑ κραδαίνει τη ρομφαία του. Εν μέρει ο επιχειρηματίας το έχει καταφέρει. Δεν είναι πια το «κόκκινο πανί» του παρελθόντος. Οι σχέσεις του με τις (προνομιακές) προμήθειες του Δημοσίου έχουν ατροφήσει. Η Ιντρακόμ από «πετράδι του στέμματος» του ομίλου Κόκκαλη δείχνει τώρα να είναι ένα ζιργκονάκι, περιορισμένης αξίας…

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο "Ο «κόκκινος» Σωκράτης Κόκκαλης ποντάρει στο πορτοκαλί του ΣΥΡΙΖΑ" στην πηγή "DEAL NEWS".

Και άλλη Στοιχηματική εταιρεία στη φανέλα για Κύπελλο

Μετά το τέλος  των δηλώσεων που έγιναν για τον αγώνα με την Ζιελόνα Γκόρα και τον Παναθηναϊκό, υπήρξε ενημέρωση από πλευράς του ΠΑΟΚ πως  για τα ματς του Eurocup και του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπροστινό μέρος της φανέλας θα διαφημίζεται η ελληνική στοιχηματική εταιρεία «7epta7».
Την Παρασκευή θα δοθεί  μάλιστα και σχετική συνέντευξη Τύπου για την συνεργασία με την συγκεκριμένη εταιρεία.

  Σύμφωνα με πληροφορίες της Metrosport η σύνδεση έγινε μέσω του βόλεϊ του ΠΑΟΚ, αφού η «εν λόγω» εταιρεία είναι χορηγός και στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, αλλά και στα ποδοσφαιρικά Τρίκαλα. Μάλιστα, αναμένεται να  κάνει πρεμιέρα σήμερα στην αναμέτρηση με τη Ζιελόνα Γκόρα και σίγουρα π συμφωνία θα αποφέρει ένα σεβαστό ποσό για την προσπάθεια που κάνει η διοίκηση ms ΚΑΕ.
Και βέβαια στον ΠΑΟΚ περιμένουν  ακόμη περισσότερη προσέλευση των φιλάθλων σήμερα και περισσότερη διάθεση μίνι εισιτηρίων διαρκείας για τα παιχνίδια του
EUROCUP.  Υπενθυμίζουμε ότι στο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ δεσμεύεται από τη συμφωνία με τον ΟΠΑΠ.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο : " Και άλλη Στοιχηματική εταιρεία στη φανέλα για Κύπελλο" στην πηγή "METROSPORT".

Σελίδα 1 από 13
Business facebook Feed in store από τη Master Bet

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

ΨΙΘΥΡΟΙ, ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

HomeΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΕταιρείες Top of Page